Отиди на
Форум "Наука"

Цялата активност

This stream auto-updates

 1. Днес
 2. В консулските архивите които са публикувани на руския сайт "vostlit.info"няма такава информация. Разбира се не всички донесения от архивите са публикувани. Ксения Струкова издава 2 тома с македонските архиви на руските консули в Скопие и Битоля през 1963 и 1965. Машков е бил консул в Скопие до средата на Март 1903 така че няма как да е докладвал за това в Май/Юни 1903. Тогава консул вече е бил А. Манделштам. Статията която твърди че такъв устав е имало през 1903 е написана от руския историк Михаил Ямбаев през 2006, който се позовава на руските конслулски архиви от Скопие. Публикувана е на сайта "Русская линия". Въобще такава задънена улица. Ако някой има повече инфо моля да напише.
 3. Вчера
 4. Някой виждал ли е уставът на ВМOРО за четите. Има данни от руският консул в Скопие ( В.Ф.Машков) че копие от устава е намерно в убитият през май 1903, воевода Георги Папанчев. Член #4 от този документ гласял: "Дори и нарочно трябва да се избиват вредни и безполезни християни във всяко село, за да могат да бъдат обвинени пред съдебните власти след това, бекчиите, кехаите или дерибеите, и да се принуждават двама селяни в съответствие със закона да свидетелстват, че убийството е извършено от един от изброените мъчители." Може ли някой да потвърди или отрече наличието на такъв документ. Виждал съм устава на strumski.com от 1905 и там ням такъв член. Моля само конструктивни коментари.
 5. Според актуалната квантова механика електронът определено е състояние на електроното поле с един квант. От там нататък всякакви вълни или матемтически обекти ("вълната на вероятността" например) са призвани да изкристализират някаква картинка на база известните ни класически понятия. Която няма как да стане, защото интуицията не работи на това ниво. Например идеята за електронна вълна ни свежда до модела на Бор, който не работи добре в общият случай. Може би най-адекватна представа би била за частица, която едновременно се движи по всички възможни класически траектории, които и налагат ограниченията наложени от ядрото. Верно, това няма смисъл в реалната каузалност, с която сме свикнали в ежедневието, но това е най-близкото до което можем да стигнем... "Вълна на неопределеността" на мене например ми идва в повече от колкото горната идея, макар че е от същият порядък Най-визуална представа (доколкото изобщо може да се говори за такава) според мен дава транзакционалната интерпретация на квантовата механика. Идеята там е, че частицата - в някакво особено време, не настоящото - опитва възможните пътища и минава по най-удачният между събитията. Местоположението на частицата се определя от интерференцията между вълна, идваща от източника, и вълна, идващата от детектора (от бъдещето, но в някакво "скрито" време). Тази теория има доста критики, но тя доста директно е свързана с горната идея на Файнман. Ето ти ТУК обяснения от един неин привърженик. Изобщо, тук стигаме до интерпретациите на квантовата механика, и нито една от тях не е идеалната. За обща култура по повечето интерпретации може да погледнеш ТУК. За да разбереш начина на мислене в идеята най-горе - частицата минава по всички възможни пътища едновременно, бих ти препоръчал една приятна книжка: КЭД — странная теория света и вещества от Файнман. На много прост и достъпен език се обясняват базовите положения.
 6. Двете представяния са еквивалентни. Няма особена разлика. Ако електрона се движи със скорости близки до скоростта на светлината, то представи си колко обиколки на атома ще се случат в рамките на 2сек? Това би било ако електрона е кръгъл, симетричен. Но електрона си има СПИН, не е симетричен. Има нещо като дипол, условно казано 2 точки свързани една с друга. И електрона си има собствен момент, СПИН. Сега представи си го този дипол да обикаля на космическа скорост в пространство голямо колкото 1 милионна от върха на карфицата че и по-малко? Можеш ли да го откриеш? Невъзможно е. Но с вълнови те функции нещата са описуеми. Изглежда че собственото въртене или импулса при тази частица е скритата дименсия в която се вкарва и изкарва енергия. Съответно това допълнително 4 измерение промени координатите и енергията в 3Д пространството и така се създава привидно "случайна", вероятността картина. Но в действителност нищо случайно няма. Някаква част от енергията влиза в скритото непознато за нас 4Д , после се връща и се проектира в " приблизителни', вероятностни координати.
 7. А известно ли ти е, дали според актуалната квантова механика е правилно, електрон около атомно ядро да се представя като стояща електронна вълна около ядрото и при взаимодействие със съответна електромагнитна вълна да се регистрира като часица на съответно място или със съответна скорост (импулс)? Или правилното е електрона да се представя като електронно поле около ядрото, с вълна на неопределеността (множество полета, за всяка елементарна частица, но само една вълна на неопределеността за всички) и когато това електронно поле и вълна на неопределеността се съчетаят със съответна електромагнитна вълна - да се регистрира като часица на съответно място или със съответна скорост (импулс)?
 8. Има една основна връзка между енергия, импулс и маса на покой, която често цитираме: E2 - p2c2 = m2c4 Реалните частици я удовлетворяват точно, виртуалните - само приблизително. Виртуалните частици които се пораждат при еднакви заряди имат излишък от импулс в сравнение с това уравнение, тези породени от различи заряди - недостиг на импулс. Затова в първият случай се появява сила на отблъскване, във вторият - сила на привличане, най-просто казано.
 9. Според теориите, самите електромагнитни вълни не са свързани с електромагнитните взаимодействия между частиците. Електромагнитните вълни са продукт на определени движения на заредените частици. Движения, свързани с промяна на електрическото или магнитното поле, която промяна поражда разпространението в пространството със скоростта на светлината на взаимоподдържащи се електрично и магнитно поле. Счита се, че електромагнитното взаимодействие между заредените частици се осъществява посредством размяна на виртуални фотони. Има някакви разлики (най-вече енергийни) между виртуалните фотони и реалните фотони, които изграждат електромагнитните вълни. Обаче, както се знае, електромагнитното взаимодействие има и релативистко обяснение (онова чрез СТО)...
 10. Това лирическият герой на физическите фантазии.
 11. Ако разбереш, хептем няма да заспиш... Този с кучето ти ли си? Май вече си си сипал нещо, че гледам си подминал 3D
 12. Прочети нещо венерологично. Има косми, няма Айнщайн.
 13. Когато не оборвам Айнщайн, най-обичам да си фантазирам за физиката на нещата. Важни думички като фермиони, гравитони и особено бозони действат много стимулиращо на моите фантазии. Въпросът, заради който не мога да спя, е какво става когато един фермион се сблъска в един бозон .. и как това четириизмерно взаимодействие може да се визуализира в 3D.
 14. Първо, ми кажи (питам сериозно), каква е връзката между ЕМВ (и в частност фотона) и привличането и отблъскването при електромагнетизма. Може ли да има електростатично поле без в него да има ЕМ вълни?
 15. Не може човек една статия по космология да прочете без да се спомене Айнщайн.
 16. Няма ли да е по-кратко да кажем, че в тази сфера всичко ще се държи така, сякаш си в Космоса? В безтегловност! И нека се опитаме да развием твоя подход с полетата малко повече и да видим, докъде можем да стигнем, без да нарушаваме безусловни закономерности на КМ, СТО и ОТО. Чрез аналогията с привличането на фарадеев кафез от гигантски магнит и ние вътре в кафеза видяхме, че има безусловни разлики между гравитацията и електромагнетизма. При кафеза ще се залепим за противоположния на посоката на движението вътрешен край на кафеза, докато при гравитационното въздействие си оставае в безтегловност, все едно сме си в открития Космос. Това означава, че ако приемем версията геравитацията да е поле, тя не се осъществява чрез фотони, а чрез нещо различно, очевидно много по-фино от фотоните и поради това гравитацията е много по-слаба (по-слаба от електромагнетизма единица с 40 нули зад нея пъти), но по-същата причина и много по-всепроникваща от фотоните. Затова се предполага, че гравитационното поле, ако го има, се осъществява не чрез някаква форма на фотони, а чрез съвсем отделни и различни частици, наречени гравитони и нещата, които успяват да спрат фотоните (фарадеев кафез), не могат да спрат гравитоните. Елементарните фермиони, например електроните, са представяни около атомното ядро не като частици, а като вълни и поради излъчването от тях на фотони като дискретни спектри, когато преминават през различните си състояния - представляват стоящи, не бягащи електронни вълни. (Въпросът тук е, дали става дума за електронни вълни около атомните ядра или за електронни полета, което е по-различно от вълни.) Накратко, можем да откроим три основни вида вълни - вълни на неопределеността, гравитационни вълни и електромагнитни вълни (видяхме и електронни и други подопбни вълни, но за това разглеждане те не ни интересуват). Въпросът е, има ли някави значителни разлики между вълните на неопределеността, гравитационните вълни и електромагнитните вълни, като изключим, че не са едно и също нещо и ако да - какви по-точно са тези разлики? Има ли аналози на електричното и на магнитното поле при гравитационните вълни (гравитационно и гравимагнитно поле), има ли някаква форма на бозон при вълните на неопределеността и ако няма - защо не (освен ако вълните на неопределеността всъщност не са полета на неопределеността) и няколко други подобни въпроса.
 17. Ще е равномерно и праволинейно, до толкова, че материята от стените няма да влияе на това движение. Но всяка допълнителна материя вън или вътре ще си работи по законите на физиката. Ами за кацнал на повърхността на сферата наблюдател, обект вътре в сферата ще се движи равномерно и праволинейно, или ще бъде в покой, без чужда помощ. Точно от тази особеност възниква и въпросът - вътре в сферата аджеба има ли поле, и по какво то се проявява, ако "има"?
 18. Квантовите числа на атома са стар начин за изчисляване на орбитата на електроните. По-нов начин дават чрез азимутния ъглов момент. https://en.wikipedia.org/wiki/Azimuthal_quantum_number Азимутен Ъглов импулс на атомния електронен момент, L е свързан с неговото квантово число ℓ чрез следното уравнение:
 19. То пак издържа цели 4 страници Аз още като я видях мислех да я затворя, но щом Романа я съблюдаваше реших той да вземе това решение А иначе си имаме Клуб: където може да прочетете наистина какво се случва по темата
 20. Бюлетина на Капитал от вчера (23.10.2021): Обявените във вторник здравни мерки, които въвеждат т.нар. зелен сертификат за ваксинирани и преболедували за достъп до определени места, предизвикаха бурни реакции от граждани, браншови организации и политически сили. В същото време броят на регистрираните заразени остава изключително висок, а работата на болниците вече започва сериозно да се затруднява. Две от най-големите лечебни заведения в София - "Пирогов" и "Александровска", обявиха, че спират плановия прием и операции.Междувременно бяха направени и някои корекции около изискванията, които правят българските удостоверения значително по-толерантни от европейските. Това обаче създава и рискове за намаляване на ефективността им. Документът за поставена първа доза в рамките на месец ще може да се използва като заместител на т.нар. зелен сертификат. Той обаче ще бъде валиден само на територията на страната. Европейският ковид сертификат се издава едва след завършване на ваксинационния цикъл. Валидността на сертификата за преболедуване е удължена от 6 на 12 месеца. Удължаването пак ще се признава само на територията на страната. Сертификат за преболедуване ще може да се издава и когато заразяването е било установено с антигенен тест (по европейските правила валидно е само изследването по PCR метода). Нужно е той да е от сертифицирана лаборатория. От понеделник от сайта на Националната здравно-информационна система ще може да се извади зелен сертификат с такъв тест. До понеделник няма да се налагат глоби на обектите, в които има работещи без т.нар. зелен сертификат. По-рано бе съобщено, че екипи на МВР и РЗИ вече са започнали проверки най-вече в заведения, но вече наложените санкции ще бъдат отменени. При проверките до понеделник ще се издават само предписания. Сайтовете на Националната здравно-информационна система и Единния информационен портал в последните два дни често се сриват, като това продължи периодично и в четвъртък. През първия сайт се вадят зелените сертификати, а вторият дава данни за развоя на епидемията. От "Информационно обслужване" съобщиха за злонамерена трафик- атака от типа тип "отказ от услуга" (DDoS), който цели да претовари системата. Обсъжда се идеята за задължително ваксиниране на държавната администрация, вкл. за учителите, стана ясно от изказване на здравния зам.-министър Димитър Петров пред bTV сутринта. По-късно обаче здравният министър Стойчо Кацаров поясни, че се обмисля въвеждане на изискване за зелен сертификат само за държавната и общинската администрация, която работи "на гише" и обслужва непосредствено граждани. Образователният министър Денков пък заяви: "Докато аз съм министър, задължителна ваксинация за учители няма да има." По данни на МОН само около 36% от общо 90 хил. учители са имунизирани. В същото време от четвъртък училищата в София и отделни общини в областите Видин, Монтана, Габрово, Кюстендил и Перник минаха към онлайн обучение. Две от големите партии - БСП и ГЕРБ, поискаха оставката на здравния министър Кацаров, а друга - "Възраждане", организира протест срещу мерките пред сградата на Министерски съвет. В позицията на БСП се посочва, че ваксинирането е доброволен акт и не трябва чрез изискването за сертификат да се ограничават конституционните права на гражданите. "Демократична България" призова президента Румен Радев да прекрати кампанията си и да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради ковид кризата и поради това, че действията на правителството са непредсказуеми и се превръщат в политическа и институционална криза. Коалиционният партньор на ГЕРБ - СДС, също поиска "веднага" оставките на премиера, здравния и енергийния министър, а като бонус - и Румен Радев да преосмисли оставането си в кампанията. В атаката се включи и съперникът на Радев в кампанията - проф. Анастас Герджиков, според когото "бездействието на служебния кабинет и на Румен Радев" са създали "силно обществено напрежение и хаос". От ИТН също обявиха, че са против въвеждането на COVID сертификат, който според бившия депутат Радостин Василев имал дискриминационен ефект при ниската ваксинация от 20%. Единствено от "Продължаваме промяната" заявиха, че прекратяват срещите си с избиратели заради усложнената епидемична обстановка.Ето и ситуацията с коронавируса в числа (към 18 ч.): В България: 4 816 нови случая (от 00:00 ч. вчера до 00:00 ч. днес) 559 893 общо заразени 22 839 (общо) жертви 465 032 излекувани По света: 462 549 нови случая (за 24 часа до 02:00 ч. българско време) 243 521 002 общо заразени 4 948 917 общо жертви 220 632 802 излекувани
 21. Дам, затова след като другарите антиваксъри се наспамиха, темата се затваря.
 22. Спрямо сферата (разбирай всеки наблюдател неподвижен спрямо сферата), тялото ще се движи инерциално или ще бъде в покой. Но това е в абстрактния случай, масивна куха сфера в нищото (хомогенно гравитационно поле) В реалния случай, всяко тяло е под въздействие на нехомогенно грави поле, съответно и кухата сфера. Кухата сфера не може да екранира това поле в кухината си. Съответно, това поле ще действа и на пробното тяло, намиращо се в кухината. В кратце: при абстрактния случай ще е равномерно и праволинейно; в реалния случай ще е неинерциално/ускорително, което ускорение (както каза и Гравити, по назад в темата) е теоретически възможно да бъде измерено Едно уточнение: за да определим едно тяло дали е инерциално или се ускорява, вече не се "доверяваме " на страничен наблюдател а разчитаме на измервателни прибори на самото тяло... Еволюираме !
 23. Ами наричай се анти-КОВИД-ваксър, ако така ще ти звучи по-"гордо"
 24. https://megavselena.bg/astronomi-otkriha-tamna-materiya-sazdavashta-zloveshti-kloningi-na-dalechna-galaktika/ Астрономи откриха тъмна материя, създаваща зловещи клонинги на далечна галактика Астрономите най-накрая обясниха трите напълно идентични галактики в най-дълбокия кът на космоса. Така наречените космически триплети всъщност са само една галактика, но нейният образ е умножен от тъмната материя. Галактическите двойници бяха открити случайно през 2013 г. от астронома Тимъти Хамилтън от Щатския университет Шоуни в Портсмут, Охайо. Докато анализира данни от космическия телескоп Хъбъл, Хамилтън открива две еднакви галактики, едната е огледално изображение на другата, една до друга в космоса. Двете изображения не само имаха една и съща форма, като и двете имаха едни и същи звездни галактически центрове, но и бяха изпъстрени със същите тъмни, успоредни линии. Мистерията се задълбочи едва когато Хамилтън забеляза и трета галактика – недалеч от тях – която беше идентична с другите две галактики. „Бяхме наистина объркани“, казва Хамилтън, не знаехме какво да мислим.“ Сега, след осем години спекулации, Хамилтън и колегите му най-накрая намериха задоволително обяснение, публикувано в проучване в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Зловещите космически клонинги са една и съща галактика, разположена на 11 милиарда светлинни години от Земята. Но гравитацията на огромна концентрация на тъмна материя огъва светлината от далечния източник в три изображения. Тъмната материя е мистериозна, невидима субстанция, за която се смята, че съставлява по-голямата част от материята на Вселената, и учените предполагат, че именно тя е „лепилото“, което не позволява на галактиките да се разлетят. Общата теория на относителността на Айнщайн описва как масивните обекти изкривяват тъканта на пространство-времето. Айнщайн обяснява идеята, че гравитацията не се произвежда от невидима сила, а е просто нашия опит за изкривяване на пространство-времето в присъствието на материя и енергия. Това извито пространство от своя страна определя правилата за движение на енергията и материята. В случая на тези галактически триплети, светлината, пътуваща през изключително извита област на пространство-времето, се движи в крива – изкривявайки се и усуквайки се през гигантско огледало, докато не се появи в три изходни точки като три перфектни копия. „Помислете за набраздената повърхност на плувен басейн в слънчев ден, показващ модели на ярка светлина на дъното на басейна“, казва водещият автор Ричард Грифитс, професор по физика в Хавайския университет. „Тези ярки шарки на дъното са причинени от подобен вид ефект като гравитационните лещи. Пулсациите по повърхността действат като частични лещи и фокусират слънчевата светлина в ярки криволичещи шарки на дъното.“ Като разгледаха района на космоса близо до изображенията, изследователите успяха да идентифицират виновника зад необичайния ефект на лещата: плътни петна от тъмна материя, принадлежаща към куп галактики на 7 милиарда светлинни години от Земята и разположени между Земята и галактиката, чиято светлина се огъва. Използвайки специално разработена компютърна програма, физиците изчислили разпределението на тази тъмна материя, като изучили как тя е разтеглила трите изображения на галактиката. Те стигат до заключението, че за да изглеждат изображенията както сега, тъмната материя трябва да бъде „плавно“ разпределена в светлинния галактически куп – резултат, който не само им помага да обяснят изображенията, но и им дава прозрение за това как тъмната материя може да бъде разпръсната във Вселената. „Знаем, че [тъмната материя е] някаква форма на материя, но нямаме представа каква е съставната й частица. Така че изобщо не знаем как се държи. Просто знаем, че има маса и е обект на гравитацията“, казва Грифитс. „Значението на границите на размера върху слепването или гладкостта е, че ни дава някои улики за това каква би могла да бъде частицата“. Публикувано в Live е Science ... ... Значи, нагънато простронство-времето има "нещо", което да отразява фотони?!.- дълговременно, устойчиво във времето като "кривини"... Тоест тъмната материя се структурира бавно или ... ако са частици на тъмната материя, са неподвижни по място, но и структурират и се държат като обекти (подобно огледала) ...(както е по хипотезата ми за етер*). ...
 25. Добре, но какво ще е движението на тяло вътре в такава сфера? От една страна няма да е равномерно и праволинейно, но от друга няма да е и неинерциално/ускорително... Т.е. как наблюдател вътре в сферата би определил дали безтегловното, "реещо се" спрямо него тяло е инерциално или всъщност се движи с ускорение? И друго: Според наблюдател извън сферата, т.е. намиращ се под въздействието на гравитацията, какво ще е движението на тялото, което е вътре в сферата?
 26. СПИН-ът се характеризира с две неща - посоката на оста му (основно нагоре или надолу) и посоката на въртене (по или обратно на часовниковата стрелка). Според книгата "Елегантната вселена" на Браян Грийн всички елементарни частици разполагат с 19 експериментално определени характеристики, които на този етап нямат теоретично обяснение, как се формират и защо са точно такива. Според следващата книга на Грийн, "Тъканта на Космоса", тези характеристики са вече 22 и сред тях са масата в покой, електрическия заряд, силния и слабия заряд. Една от тези 22 характеристики е и СПИН-ът. Според първоначалната квантова теория на Бор пълната енергия на електрона в атома се определя от четити квантови числа, които определят състоянието на електрона (същото, за което се отнася принципът за забраната на Паули - два или повече фермиона не могат да бъдат в едно и също квантово състояние в един и същи момент, докато два или повече бозона могат). Обозначенията на тези четири квантови стойности са n, l, m и s и се наричат главно квантово число, орбитално (странично) квантово число, магнитно квантово число и спиново квантово число. Всичките четири квантова числа при старата квантова теория на Бор са свързани с точно определени пространствени местоположения и поведения на електрона около ядрото (тогава все още се разглеждал само най-простия, водородния атом). Главното квантово число n било конкретна орбитална линия, по-отдалечена или по-приближена до ядрото, в зависимост от енергията на електрона, орбиталното (странично) квантово число l описвало движение на електрона не по кръгова, а по елиптична орбита и още по-точно по розетка, като не само самият електрон обикаля около ядрото, но и неговата елипсоподобна орбита също се завърта, цялата, около ядрото (от тези две въртенета се получава розетката). Магнитното квантово число определя оста на въртене на електрона около ядрото във външно магнитно поле, а спиновото квантово число СПИН-ът, се смята за собствено въртене на електрона около собствената му ос, докато същевременно се върти и около ядрото (от това твърдеголямо подобие със Слънчевата система идва и определението за планетарен модел на атома). Тази първоначална квантова представа, в която няма неопределености и всички характеристики на електрона се определят съвсем конкретно и точно, се провалила в опитите да се обяснят по-сложните от водорода атоми, мултиплетността и интензивността на спектралните линии. Нейните предсказания не се потвърждавали от експериментите и това наложило прехода към актуалната квантовомеханична теория, с дуализма и неопределеностите.
 27. Изненадващо, но изследване на 985 изкопаеми и съвременни човешки черепи показва, че мозъка ни е намалял преди приблизително 3 000 г. Интердисциплинарният екип предлага хипотеза, търсеща аналогия с мравуняка. Също като при мравките в следствие споделянето на знания и специализацията в определени области мозъците почват да се адаптират, за да станат по-ефективни. И една от адаптациите е намаляване на размера на сивото вещество, което пести енергия. Има логика. Друг е въпроса, че като гледам някои индивиди ... адаптацията явно е стигнала до крайност https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2021.742639/full#B120
 1. Зареди още активности

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...