Отиди на
Форум "Наука"

Топ Потребители


Най-харесвано

Показва най-харесваното съдържание от 14.10.2019 от всички места

 1. 4 4 харесвания
  При гласуването за официален език, само с един глас победил английският.....Голяма и дълга била омразата срещу англия......Не малко убеждане и пропаганда е било нужно да обедят населението да го кандърдисът да застане на страната на инглесата и в двете световни войни.
 2. 4 4 харесвания
  Първо по-сериозно проучване на геноми от Северна Африка. Секвенирани и сравнявани са 21 пълни генома. Изводите са, че има палеолитната генетична приемственост в северноафриканските геноми като тя намалява в посока запад-изток заради миграции от Близкия Изток. Все пак неолитното наследство има по-голямо демографско въздействие от арабизацията. https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(19)31241-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982219312412%3Fshowall%3Dtrue#secsectitle0015
 3. 4 4 харесвания
  Според мен е безспорен факт, че някакво латиноезично население на територията на ПБЦ е имало. В старобългарския има доста думи, които са от латински произход - по-малко са от гръцките, но са много повече от "тюрко-българските". Проблемът, както винаги, е липсата на капитални изследвания по въпроса - същата работа като с "тюрко-българските". Толкова ни е науката, за съжаление. И затова и до ден-днешен няма как да кажем поне с някаква сравнително висока степен на сигурност кои аджеба от тия латински думи са заети в старобългарския директно на място от някакви латиноезични, кои са влезли през гръцки, кои са влезли много по-рано (на ниво праславянски понякога) директно от латински или през някакъв германски и т.н. Ето, по-рано в темата Атом е нахвърлял няколко думи, ама как да познаеш например дали думата комин е влязла от балкано-романски (сиреч "влашки"), както твърдят нашите речници, или през германски, както твърдят чешките и полските речници, или пък е влязла на два пъти от два различни източника.
 4. 4 4 харесвания
  Ако в червената отправна система има един Лапландец, който да постави детектори по дължината на показаната окръжност и пусне един светлинен импулс от началото на отправната система, то този Лапландец ще наблюдава, че всички детектори са засекли импулса едновременно. Нека в синята отправна система има друг Лапландец, движещ се с релативистична скорост спрямо първия, за него детекторите ще описват елипса, но той ще наблюдава и неедновременно засичане на светлинния импулс от тези детектори. Тъй като вълновият фронт е място, където светлината има една и съща фаза в един и същ момент, то елипсата не е вълнов фронт за втория Лапландец. Има и други важни свойства - спектър, поляризация, монохроматичност, посока... Понеже спектърът на химичните елементи е един и същ навсякъде във вселената , можем да направим извод за скоростта на източника по доплеровото отместване. Младенов, вземи отвори някой учебник, ако толкова те вълнува физиката.
 5. 4 4 харесвания
  Да включим университети и училища,... тестове? Уаааууу... Умно хлапе.., а на даскала...2-ка от теста :)
 6. 3 3 харесвания
  В тази тема ще покажа, че според Специалната Теория на Относителността (СТО) пътуването във времето е обективна реалност. Както е известно, СТО въвежда концепцията, че времето е различно в отправни системи, движещи се една спрямо друга. На практично ниво това означава, че времето в такива системи не може да се сравнява директно. Вместо това, ние трябва да прилагаме Лоренцовата трансформация, за да приравним техните времена. Същото важи и за пространствени координати на тези системи. Примерът, който ще дам, показва как при определени входни параметри, транслирането на времеви координати с Лоренцовата трансформация води до логическия абсурд, че събитие, което тепърва престои да се случи в неговата собствена отправна система, вече се е случило в друга отправна система. Иначе казано, примерът илюстрира, че физически-невъзможното явление Завръщане в бъдещето е обективна реалност, според СТО. Нека имаме две отправни/координатни системи, които се в относително движение една спрямо друга. Нека началата на тези две координатни системи да съвпадат в момент (t0’ = 0) в подвижната система. Това е моментът, който ние съзнателно нарочваме за момент "сега" в тази отправна система, така че всеки момент (t’ > t0’) се пада в бъдещето на тази система, а всеки момент (t’ < t0’) се пада в нейното минало. Както посочихме, времената между две отправни системи не са директно съпоставими. За да намерим момента "сега" (t0) в стационарната система, който съответства на момента "сега" (t0’ = 0) в подвижната система, ние трябва да приложим обратната Лоренцова трансформация и така получаваме: ϒ в това уравнение е коефициентът на Лоренц, v е относителната скорост между двете системи, а с е скоростта на светлината. Значи за времевия координат на момента "сега" в стационарната система пак се получава (t0 = 0). Нека да е ясно, обаче, че (t0 != t0’), тъй като тези два момента не са директно съпоставими. Тоест, това са два различни момента "сега", по един във всяка от двете координатни системи. Тъй като моментът (t0 = 0) е моментът "сега" в стационарната отправна система, всеки момент (t > t0) се пада в бъдещето на тази система и съответно всеки момент (t < t0) се пада в нейното минало. Нека сега да изберем едно бъдещо събитие в подвижната система така, че неговите координати да са (x’ = -c2, t1’ = 1). Смисълът на тези координати е, че събитието се случва 1 секунда след момента "сега" в тази система (тоест, в нейното бъдеще) и на разстояние (c2) километра наляво от началото на подвижната координатна система (затова x’ има отрицателна стойност). За да намерим кога това събитие се случва в стационарната система, ние отново прилалагаме обратната Лоренцова трансформация и получаваме: Полученият момент (t) е времевият координат на събитието в стационарната система. Както се вижда от формулата, за стойности на скоростта (v > 1 км/с), този координат е отрицателен (t < 0). Тоест, той се пада в миналото на стационарната система (тъй като моментът "сега" в тази система е (t0 = 0)). Значи според СТО събитието (x’= -c2, t1’=1), което все още не се е случило в подвижната отправна система, вече се е случило в стационарната отправна система ... ако относителната скорост между двете е (v > 1 км/с). Това е логически абсурд, защото не може едно събитие вече да се е случило ... преди то да се случи. Подобно нещо би било физически възможно само ако пътуването във времето беше реалност, а не фантастика. Според СТО, обаче, то е реалност (или поне така показват сметките). Заключение Представеният пример показва, че с най-просто подбиране на времевите и пространствени координати на едно събитие, ние може да "излъжем" Лоренцовата трансформация да транслира бъдещо събитие от една отправна система към минало събитие в друга отправна система. Естествено тази транслация няма физически смисъл и води до логическия абсурд, че въпросното събитие се случило преди то да се случи. Като се има предвид колко лесно може да се възпроизведе този пример с други параметри, изводът е автоматичен: концепцията на СТО за "относителност на едновременността" е невалидна. Георги Станимиров, програмист, ©2019
 7. 3 3 харесвания
  24:00 - 28:30... "Сталин и неговия син са екзекутирани през 1943 (след военен преврат на генералите). Гражданската война приключва през 1946 с победа на армията на Хрушчов (срещу армията на Л.Берия)
 8. 3 3 харесвания
  Не бъркайте еволюция със социална адаптация
 9. 3 3 харесвания
  Да се опитаме да го прецизираме. Има две възможности, ти кажи коя имаш предвид. За по-малко драма нека имаме астероид, които избухва. 1. Изтрелваме ракета, която ще уцели астероида след два месеца и ще го взриви. Ти казваш, че според СТО има отправни системи, в които астероида вече е избухнал и несъществува. Това не е вярно. 2. Имаме астероид на голямо разстояние от нас, които, по някакви естественни причини, избухва точно сега, т.е. сега(момента на писането на това) и взрива са едновременни в нашата отправна система. Ти казваш, че според СТО има системи, в които взрива вече се е случил. Това е вярно.
 10. 3 3 харесвания
  Според мен данните в колонката за финансовото богатство на човек от населението през 2018 и 2019 са мултиплицирана правописна грешка, просто не намирам друго обяснение за тях. Разликата е толкова абсурдно голяма - около 65 млрд. долара, като се умножи по броя на населението, по-голяма от целия БВП, че няма какво друго да бъде, освен техническа грешка. За съжаление пренесена след това върху цялата 2019 и оттам идват тези 243 млрд. долара, по мое мнение става въпрос за далече по-реалната сума 182-3 млрд., което е увеличение с около 6-7 млрд. долара на финансовото богатство през 2018-2019. Защо мисля така? Защото цялата поредица от цифри в тази графа в предишните години поддържа относително равномерно увеличение без резки скокове, особено в последните 10 години, където увеличението на финансовото богатство е от порядъка на 5-7 млрд. годишно; изведнъж се появява десетократно по-голяма сума от 65 млрд., която просто няма резонно обяснение и не кореспондира с официалните статистически данни. Ако се направи кръстосана проверка от нарастването на депозитите на финансови активи на банки, частни лица, финансови и нефинансови институции, като се вземе предвид и растежа на активите на фирмите на фондовата борса, отново се получава една сума от максимум 6-7 млрд. долара на годишна база. Депозитите в банковата система през третото тримесечие на 2019 г. нарастват с 3% (2,7 млрд. лв.) до 94,5 млрд. лв. Фaĸт e, чe в ĸpaя нa aпpил 2019-a oбщият paзмep нa дeпoзититe нa гpaждaнитe e нaд 52,71 млpд. лeвa, или 45,6% oт бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт нa cтpaнaтa. Депозитите на неправителствения сектор са 81.591 млрд. лв. (70.5 на сто от БВП), като се увеличават на годишна база със 7.3 на сто,. Депозитите на "Нефинансови предприятия" са 24.559 млрд. лв. (21.2 на сто от БВП). В сравнение с края на август на 2018 г. те се увеличават с 3.1 на сто. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 29.7 на сто на годишна база и през август 2019 година достигат 3.372 млрд. лв. (2.9 на сто от БВП). През третото тримесечие на тази година активите на банките нарастват общо с 2,7% (2,9 млрд. лв.) и към края на миналия месец достигат 111,5 млрд. лв. https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/09/25/bylgarite-dyrjat-nad-53-mlrd-v-bankite-ryst-na-spestiavaniiata-ot-8.423966 Стоковата капитализация на фондовата борса е около 15 млрд. долара, и в сравнение с предишната година се е увеличила с около 1 млрд. Няма други източници, които да прибавят още 60 млрд. долара към финансовото богатство на България, освен ако не влезем в теорията за конспирации или сбъркана методика в предходните години, но не допускам нито едното.
 11. 3 3 харесвания
  Истинска свобода има само там, където е унищожена експлоатацията, където едни хора не угнетяват други, където няма безработица и бедност, където човек не трепери, че утре може да загуби работата, жилище, хляб. Само в такова общество е възможна истинска, а не хартиена лична и всяка друга свобода. Сталин Правда 5 март 1936
 12. 3 3 харесвания
 13. 3 3 харесвания
  Ахахах, за това иде реч де. Има си определени да го кажем качества, за физическия строеж на тялото ,а в мно0го случаи на мозък. Има и различна вродена склонност към функционалност на мозъчната дейност. Физическите данни поне за момента не може да компенсираш, ако ти е дадено да си 1,65 запъртък, примерно като таварисша Путин, колкото и да се силиш, няма да си Голиат, ако ти е дадено ръст и възможност за масивна, якамускулатура, очевидно няма да станеш нещо за което се изисква нисък ръст и малко тегло, я жокей, я някакъв вид спортна гимнастика, колоездач и кой знае, катерач. Така и с мозъчна функционалност, едни имат много добра памет, други имат и памет и матем.мислене, трети само матем.мислене с нормална памет плюс способност за анализ, други развито абстр.мислене,синтез , някои са крайно добри плановици ,организатори, други са лекета, но пък откриват, имат нюх за гениалните решения, прекалено много са талантливи в простотията си и се развиват ли развиват ускорително!, та така
 14. 3 3 харесвания
  Може и да го наречеш функция на мозъка ,но моето мнение,че тази функция е различно изявена при различните индивиди и тя няма нищо общо с тренировки ,обучения,знания и прочие...Аз го наричам -дар...А как ще го използваш тоя дар, е съвсем друга бира..... "Значителна част от съвременните автори определят въображението или фан­тазията, акцентирайки върху процеса, третирайки го като психологически механизъм на творческата или евристичната дейност - онази дейност, която не се обуславя от изградените навици, нито се получава по инструкция, нито се усвоява по някак­ви правила. Описано най-фигуративно - на изхода на фантазния процес се получава продукт, който не би могъл да се сведе напълно към всичко онова, което е преминало през неговия вход." https://simpleidea.org/въображениетокато-най-сложния-позна/ Пример :Ако вземем 10 учени,почти еднакво напреднали в своята област,то аз мисля,че с най-голяма вероятност да постигне някакъв пробив,или откритие е този ,който има най-богато въображение.... Ако говорим за човечеството като цяло,то в този случай Върбанов е прав -познанието е по -важно от въображението...Но ако говорим за малка, или по-голяма група приблизително на едно ниво образовани хора,които се съревновават в нещо,то въображението мисля че е по-важното,защото няма как да го"научиш"....
 15. 3 3 харесвания
 16. 3 3 харесвания
  Аз отдавна съм установил една друга зависимост: между вярата в научността на първоаприлски "изследвания" и умствената изостаналост. И връзката е правопропорционална: колкото по-изостанал си умствено, толкова по-склонен си да повярваш в подобни изследвания, че и да ги преведеш и постнеш във форум с думичката "наука" в името.
 17. 2 2 харесвания
  Дали? Я помисли пак.И двата варианта за нас не са добри но като чели руския ботуш по не ни устройва, защото ще поискат Бургас и Варна.
 18. 2 2 харесвания
  Глупости на търкалета.Свободна русофилска фантазия.В същата тази 1915 година руснаците съвсем сериозно си планират десант в България /е не точно в Бургас/ и се отказват по липса на достатъ(но сили.Още по зле са съглашенците.В 1915 година България не е разграден двор всеки да прави десант където му скимне.Това го разбират и англо-фрленците при Криволак.
 19. 2 2 харесвания
  Истинските учени в тези науки (осноположниците им) са либерали и нерелигиозни (freethinker-и) -Шрьодингер, Айнщайн, Бор, Дирак. Да се слага равенство между либерали (либерална наука) и тоталитаристи (таталирана псевдонаука) за мен е крайно невежество ,или просто поликанстване и демагогия в стил Фружин Моля, четете малко повече (от писанията във вестник Пик или Епицентър) по въпросите по които се изказвате Драги, добрата буржоазна наука доказа и илюстрира че полът е морфологичен , генетичен и хромозомен, и интерполовите комбинации на трите са десетки. В това няма политика, Политиката я правят политиците или политиканите,
 20. 2 2 харесвания
  Тук пропускаш къде точно се случва събитието със сина - до лявата стена. Това определя еднозначно конфигурацията на събитията в системата на влака. На база тази конфигурация са следствията - твърденията които съм ти цитирал - те са следствие от конфигурацията на събитията, не са зададени по условие. От тази конфигурация на събитията в системата на влака пряко следва еднозначно конфигурацията на събитията в системата на гарата. И там, в резултат на тази конфигурация, вече може да направиш следствие - кога ще е жив там, кога не. Това също са следствия от конфигурацията на събитията в системата на влака, валидни само в тази система. Точно така. Конфигурацията на събитията в системата на гарата е друга, други ще са и следствията от нея. Следствията са плод на конфигурацията, те не се пренасят автоматично. А какво точно ще са следствията, вече смятахме. Това е следствие валидно в системата на влака. И там не се реализира, т.е. нямаме противоречие. В системата на гарата следствието е друго (неравенство), и при него също не достигаме до противоречие. В нито една система няма някаква неопределеност, защото всички събития се транслират еднозначно между тях. А вече от събитията си правиш следствията и условията. Ако правиш ясна разлика между условието на задачата - конфигурацията на събитията които се случват (и които се транслират), и следствията от това условие във всяка система (които са продукт от конфигурацията на събитията там), виждаш че няма никакви противоречия. Те идват само когато пряко пренесеш някакви очаквания, без нужната транслация. Абсолютно всички "парадокси" в СТО се основават на такава грешка.
 21. 2 2 харесвания
  Ами както каза Илян българите са говорили най-чистия славянски. Разлика между склави и вандали от една стана и готи анти фактически няма,неотличими са.Та протославяните се появяват в изворите преди идването на аварите,значи аварите нямат участие във формирането им, отговорни са хуните,те изтласкват част от вандалите и готите и променят останалите,всички тия глупости за съществуване на някакви славяни преди това не са подкрепени от никакви доказателства. Славяните и славяноезичните се появяват едновременно с хуните. Та въпросния славянски е общия език на хунската империя. Демек и на език сме ги научили.
 22. 2 2 харесвания
 23. 2 2 харесвания
  Тук се спомена за възможностите на хазартния туризъм и по-точно за посетители от Турция. Основните дестинации на турските комарджии са Батуми и Никозия (турската част). Предимствата са, че Грузия и северен Кипър не изискват визи за турците. През последните години Свиленград също се позиционира като първостепенна локация за турските комарджии. Проблемът е, че освен казина и игрални зали там няма нищ друго, което да привлича туристи (извън тесния кръг на маниакалните хазартни типове). Визите също са проблем. В момента в Свиленград функционират 5 казина, а терени с готови строителни проекти (технически и архитектурни) има за още 7. За сравнение, според комисията по хазарт към 30,09,2019 в София има 4 казина, а в Пловдив - 2. Не виждам обаче как, кога и защо изобщо ще се осъщесвят тези нови проекти. В момента съществуващите казина си крадат един на друг едни и същи клиенти. За да се привлекат нови клиенти или т.н. масови играчи (чиято цел не е печалбата, а играта за забавление), градът трябва да се промени кардинално и да предложи много повече екстри - шопинг, разнообразна кулинария, други забавления различни от хазарта и т.н. Към момента обаче, ако изключим казината, Свиленград е една дупка и затънтена провинция. Там просто няма какво да се прави. По отношение на т.н. "масов играч" Пловдив има всички предимства и е перфектно място. Проблемът е, че едрите играчи го отбягват след инцидента с арестуваните турци (аферата Риц). Т.е масовият играч предпочита Пловдив, а едрият - Свиленград.
 24. 2 2 харесвания
  Aлeĸcaндъp Cтoйчeв, дoцeнт пo eлeĸтpoннo и ĸoмпютъpнo инжeнepcтвo в Дъpжaвния yнивepcитeт нa Aйoвa, зaeднo c нeгoвия дoĸтopaнт Bлaдимиp Cyxoй, ycпяxa дa дocтигнaт дo peшeниe нa зaгaдĸa в мaтeмaтиĸaтa нa пoвeчe oт пoлoвин вeĸ. Peшeниeтo, мoжe дa дoвeдe нo paзpaбoтвaнe нa изцялo нoви дигитaлни пpилoжeния и coфтyep, ĸoитo дa измeнят пpeдcтaвитe, ĸoитo имaмe днec. Πocтижeниeтo идвa cлeд нeyмopeн тpyд нa двaмaтa yчeни пpeз пocлeднитe тpи гoдини, в нeпpeĸъcнaтo тъpceнe нa нoв aлгopитъм, ĸoйтo дa извъpшвa oбpaтнaтa oпepaция нa бъpзoтo пpeoбpaзyвaнe нa Фypиe. Блaгoдapeниe нa нeгo вceĸи дeн милиapди xopa пo цeлия cвят мoгaт дa изпoлзвaт eлeĸтpoннитe ycлyги - дa глeдaт и cлyшaт видeo и мyзиĸa, пpeнacяни пo интepнeт, пише Kaldata. Oбpaтнaтa бъpзa тpaнcфopмaция нa Фypиe ІFFТ-іnvеrѕе fаѕt Fоurіеr trаnѕfоrm), зaeднo c FFТ (fаѕt Fоurіеr trаnѕfоrm), пpeдcтaвлявa фyндaмeнтa нa дигитaлния cигнaл. Πpeз 1965 г. e paзpaбoтeнa пo-yнивepcaлнaтa и oбoбщeнa вepcия, нapeчeнa тpaнcфopмaция нa сhіrр-z, нo дoceгa нямaшe oбpaтнo peшeниe зa нeя. B пpoдължeниe нa пoлoвин вeĸ ниĸoй нe ycпявa дa нaмepи peшeниe нa aлгopитъмa зa oбpaтнaтa oпepaция. Зaдaчaтa cъбyждa любoпитcтвoтo нa дoц. Cтoйчeв и Bлaдимиp Cyxoй и тe oбeдинявaт ycилия в нaмиpaнeтo нa aлгopитъм зa oбpaтнaтa тpaнcфopмaция. Aлгopитъмът зa oбpaтнo сhіrр-z пpeoбpaзyвaнe нa Aлeĸcaндъp Cтoйчeв и Bлaдимиp Cyxoй, нapeчeн ІСZТ (іnvеrѕе сhіrр z-trаnѕfоrm), e пpeдcтaвeн в cтaтия, пyблиĸyвaнa в cпиcaниe Ѕсіеntіfіс Rероrtѕ. B cвoeтo изcлeдвaнe, двaмaтa yчeни oцeнявaт мoдифиĸaциитe, ĸoитo пoдoбpявaт нeгoвaтa чиcлeнa cтaбилнocт зa пoдмнoжecтвoтo oт пpocтpaнcтвoтo нa пapaмeтpитe. Πpинципът нa paбoтa нa тaзи двoйĸa aлгopитми мoжe дa ce cpaвни c дeйcтвиeтo нa cиcтeмa oт двe пpизми, ĸъдeтo eднaтa paздeля cвeтлинaтa в цвeтeн диaпaзoн, a втopaтa я пpeoбpaзyвa oбpaтнo в бялa. Taĸa aлгopитъмът нa Cтoйчeв и Cyxoй извeждa изxoдa нa СZТ (aлгopитъмът нa FFТ) oбpaтнo ĸъм cвoя вxoд, ĸaтo cъoтвeтcтвa нa изчиcлитeлнaтa cлoжнocт или cĸopocт нa втopия, тaĸa чe дa мoжe дa ce изпoлзвa c eĸcпoнeнциaлнo paзпaдaщи ce или нapacтвaщи чecтoтни eлeмeнти, зa paзлиĸa oт СZТ, зa ĸoeтo e пpoвepeн зa чиcлoвa тoчнocт. Toвa e гoлям нayчeн пpoбив. "Hayчнoтo oтĸpитиe щe дoвeдe дo пpeнaпиcвaнeтo нa yчeбницитe и лeĸциoннитe ĸypcoвe в oблacттa нa цифpoвaтa oбpaбoтĸa нa cигнaли", ce ĸaзвa в пpeccъoбщeниeтo зa oтĸpитиeтo нa Aмepиĸaнcĸия yнивepcитeт в Бългapия (AУБ).
 25. 2 2 харесвания
  Ами доколкото си спомням като преглеждах там разните му мнения из генетичните форуми, май така беше - гърци и албанци. Но може и да бъркам. Със сигурност обаче у съвременните българи кавказките следи не са по-големи, отколкото при останалите балканци, което си има нужда от обяснение според мен. Друг въпрос е, че аз не виждам реални доводи да се твърди, че прабългарите са били родствени на предците на черкези, абхазци, грузинци или каквито и да било още там кавказки народи.
 26. 2 2 харесвания
  Отправната система няма памет, няма и продължителност на живот. Ние винаги можем да реконструираме такава отправна система, просто ускорявайки се с подходящо ускорение. На база физичните закони в нея може да се реконструра движение в миналото. Факт е, че можем да измерваме разстояние до събития в миналото, скорост на обекти в миналото. Представи си го така. По принцип, вселената е пълна с материя, на практика във всеки обем имаме нещо, което се движи и взаимодейства. Тези безброй обекти във вселената покриват на практика целият диапазон от възможни скорости, т.е. те реализират всички мислими отправни системи, всеки обект е неподвижен в такава система, и прескача от една в друга в резултат на взаимодействията си. Следователно, на нас ни остава възможността ускорявайки се, да преминаваме от една отправна система в друга, и независимо че не сме били до тогава в нея, да опишем миналото на вселената в тази отправна система, наблюдавайки я. Можем да се ускорим, напускайки тази отправна система, после след милион години да се ускорим обратно и да се върнем - миналото което ще наблюдаваме ще продължава да тече като на филм, идвайки чрез светлината. Това е един схематичен подход, който позволява опростяване на разбирането. В миналото, звездата която наблюдаваме е излъчила във всички мислими отправни системи. За неподвижни наблюдатели в тези системи излъчилият обект се движи с най-различни скорости. В зависимост сега в каква отправна система ние наблюдаваме светлината, доплеровият ефект пряко ще зависи от това и ще регистрира такава скорост, с която някога излъчващият обект се е движел спрямо тази отправна система. Ние не сме търсили конкретно тази, земята по някаква случайност сега попада в една от отправните системи в които източникът е излъчил някога. И поради познатите вече физични закономерности можем да реконструираме миналото на обекта в нея. Може да се получава малко объркано това изложение, но има прости неща, които допълнителен опит за опростяване само усложнява... Това което виждаме сега, са събития, които са се случили с източника, и още не сме получили събитията свързани с неговото евентуално изчезване. А ако се замислиш, всяко движение е непрекъсната поредица от събития. така че наблюдавайки сега тези събития, ние можем да реконструираме движението. И то не е спрямо някакъв дух, получаваме реална скорост с която се е движел обекта :)
 27. 2 2 харесвания
  Да не би да искаш да ми кажеш,че всеки родил се на тоя свят е имал потенциала да стане Бах,Пикасо,Толстой,Тесла/не колата /и т.н.,ама щото леко го домързявало,или семейство,работата,проблеми,или че там нещо образованието,та затова,нещо не му са се получили нещата....?!?!Оставам безмълвен...
 28. 2 2 харесвания
  Да се даде (научно) определение какво е красивото е трудно защото във всяко определение за красиво задължително има интелектуално СЪЖДЕНИЕ. Например,на парти мъж се запознава с убийствена красавица и почва да я ухажва. Но в един момент научава от нея,че тя споделя политически възгледи враждебни на неговите. Със сигурност той вече няма да я възприема като достатъчно красива за него. Грозното е лесно за определяне. Всяко нещо което излъчва БОЛЕСТНИ внушения е грозно. Например,виждаме (пак този пример) красавица,но главата и е мъничко по-голяма от "нормалното". Веднага у нас нахлува онзи страх и отвращение,който изпитваме когато виждаме болно създание. Дано това не го прочете някой политкоректен човек...
 29. 2 2 харесвания
  Интелигентността е тясно свързана със познанието.На латински: intellectus – познание,...Няма интелигентен глупак. Въображението може да строи теории,хипотези,...фантазирането е илюзия и заблуждения далеч от реалността.Фантасмагории- негативно въображение. Въображението се развива със знанието.Като се разказват/четат/ приказки на малките деца се стимулира и развива въображението.Колкото повече се четат книги и се трупат знания, толкова повече се усъвършенства въображението.Може ли да сравним въображението на неукия глупак с това на учения.Въображението на първия са фантазии, илюзии, докато на втория му служи да строи хипотези и да гради теории.
 30. 2 2 харесвания
  Ей тъпчо, кой го интересува изменението на лъчението, в случая е доплер ефект зависим само от скорост на Спътник. Представи си една голяма зала с изкуствено лъчение от всякъде подобно на фона и един дрон с датчици лети, абсолютно идентичен принцип, а за да ти е по кеф огромната зала е като балон и антените се раздалечават мноогобавно, това пук за какво ще ти е изобщо, какво ще получиш, тЪпирчо
 31. 2 2 харесвания
  Според мен е пълна самозаблуда убеждението, че алкохолния и секс туризма са рентабилни. Числата го показват: От общо 3700 млн. евро приходи от туризъм за 2018 едва 300 млн. евро са от такъв вид туризъм, това са Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена, другите курорти са маргинални. Излиза от статистиката, че едно човече оставя на ден по 30 евро, барабар с нощувката, яденето и пиенето. Е, един средностатистически българин оставя повече в Гърция дневно от това. Голям келепир. Ама като сме настроили хотелите, сега трябва да ги пълним с бедняците от Европа нали. между другото "Слънчака" няма нищо, ама абсолютно нищо общо с Лас Вегас, това е опашат мит. Лас Вегас е семеен курорт, идеята там е да отиде голямо американско семейство, да спи и се храни евтино и хубаво, за сметка на което да остави на вечер в хотелското казино средно по 50-100 долара на ротативките, идеята е за оборот на добре поднесен продукт, в случая хазарт на дребно.
 32. 2 2 харесвания
  Много хубаво изложение, но се налага за пореден път да направим едно добре познато уточнение. Ето написаното от теб на стр. 3: Но точно това е невъзможно: остатъчното „ΤΑ“ в края на предния ред, разглеждано само по себе си, може да бъде и финална, а не начална сричка на дума. Но ако приемем такава възможност, това ще означава, че на следващия ред е стояла дума, започваща с „ΓΓΡΑ“. Обаче в гръцки няма дума, която да започва с двойна гама, така че това допускане води до напълно задънена улица. С други думи като алтернатива остава само разчитането на Бешевлиев, защото в гръцки няма и дума, която – при евентуално липсващо начало – да продължава и завършва с „ταγγρα“. Това е логическа грешка, при която първото трърдение (че няма гръцка дума, започваща с двойна гама) е вярно, но второто (че само ТАГГРА остава като алтернатива) не следва от него. След като може да се приема дума ТА-ГГРА (на два реда), значи спокойно може има например и дума, завършваща на ТАГ, при която само -Г е на долния ред. Един бегъл поглед над останалите надписи показва, че е пълно с подобни случаи - такъв впрочем има дори и в същия този надпис, според четенето на самия Бешевлиев (редове 3-4). Също така това (от същата страница) е лоша аргументация: Може би трябва да се спомене и това, че има още един източник, който споменава Тангра/Тенгри като български бог: това е писмо от седми век, препис от което днес се съхранява в Берлин. Наистина, този паметник не е много известен, но все пак Бешевлиев е знаел за него, защото го отбелязва мимоходом на едно място в своя публикация. Тя би била отлична, ако можеше и тук да се приложи този прословут метод "казал-показал-доказал", с наблягане на втората думичка: показал.
 33. 2 2 харесвания
  Еднакъв знак, ненормалник, според Спътник едното е плюс, другото минус. За него е все тая дали и какви фотони ще мери, ако двама фенерджии с относителна скорост плюс, минус една и съща стойност светят с едни и същи фенери по Спътник, доплера ще е със същите стойности в статистиките.И те ли, двамата са червено отместени. Замени фенерите сега с машина която имитира честотният спектър , интензитет, едно към едно с усредненото на лъчението.Ако нямаше такова фоново лъчение да ни се меси , работят машините, какво ще мери спътник, само еднакъв знак червено отместване.Тъпанар.
 34. 2 2 харесвания
  Very funny , Peter. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха
 35. 2 2 харесвания
 36. 2 2 харесвания
  Ужас Филми на ужасите
 37. 2 2 харесвания
  Да включим и открития, а? Скорошен виц: От съчинение по история на американски ученик: "Преди откритието на Колумб, американците са били принудени да живеят в Европа!" ...
 38. 2 2 харесвания
  Кризата 2008 беше ипотечна - тъпите банкери раздават само ипотечни кредити, понеже само това разбират - смятат, че ипотеката им дава сигурност. Те не финансират технологичните фирми и другите отрасли - там им е сложно да оценят риска. И какво се получи - имаме евтин кредит, но няма ръст в технологичните фирми. Един балон в строителството, който се спука. 2008 в България не е свършила. Тепърва ще има боц! Не знам Кондратиев дали е отчел в сметките си точно тоя показател. Може би 1929 причината да е била същата ?
 39. 2 2 харесвания
  Я да видим тук каква каша е забъркана... Както може да се очаква, това са някакви пълни фантазии и измислици. Вторият постулат по никакъв начин не следва от резултатът на опита на Майкелсън, защото той не оценява скоростта на светлината. Колкото и справки да правите в литературата по този въпрос, нищо няма да намерите (освен от някой заблуден като вас, и точно толкова обосновано, т.е. никак) - добре е първо да се мисли, а в случая се мисли с някакви клишета и без факти. Няма начин Айнщайн да го е заимствал вторият постулат от тук, той все пак е бил доста по-умен от вас и от мен и би трябвало да му е било ясно това което казах. Колкото пъти да повтаряте тази лъжа, толкова пъти ще ви изобличавам за такива глупости. Ми засрамете се, СТО заслужава повечко усилия... Ето пак разбрал недоразрал, ама дай да охулим физиците, нали? Ма не става така. Етерът, към всичките свойства които се е очаквало да има, е имал още едно - той запълва цялото пространство, включително и пространството между молекулите, и етерният вятър по тази причина се очаква да го има и вътре в атмосферата, тъй като няма граница, която да го спре. А според вашият пример - и вътре в самолета, и там би създавал етерен вятър. Затова аналогията ви чрез самолета, с която се опитвате да осмивате опитът за измерване на вятър вътре в него е напълно неадекватна, и както всички виждаме, тя ви е подвела да си въобразите че физиците нещо са сбъркали. Ако обаче приемете тяхната концепция за етера (липсва ви четене, нали?), ще се види че вие сте този който не е разбрал нищичко, но за сметка на това му се приказва и обвинява физиците. Просто представата ви е напълно неадекватна. Нещата не опират до вярване, а до просто свързване на фактите. Излишното фантазиране трябва да се озаптява, то е вредно в случая. За измерването на скоростта на светлината извън атмосферата бих използвал следното стихче: Който за коефициента на пречупване не знае, той за мерене на скоростта на светлината да си трае... Вече сме го дискутирали неколкократно, щом сте неспособен да го вденете... Колкото за нещото 'доловено/измерено', защо трябва отново да показвате невежеството си, въпреки че вече ви го разтълкувах проблема? Как изобщо може да бъркате (евентуален) доплеров ефект с измерване движението на земята през космоса? Знам, много по-лесно е да се говорят измислици вместо да се прочете и научи нещо, но би трябвало всеки подобен водопад да се ограничава някак... Ама наистиа ли нямате никаква самокритичност и за това ни заливате с този порой несъстоятелни твърдения? Що за програмист сте, като елементарната ви логика и фактология куца неспасяемо? Нищо лично, просто коментирам фактите.
 40. 1 1 харесано
  Теза на Суворов 1941 не се връзва за мен - заради дефицита на суровини, материали и обрудване, който авторът не коментира, а такъв има дори за отбранителната война (няма как да не знаеш за Персийския коридир, и кога, как и защо е открит), и заради банирането на разузвателните данни.. Въпросите с дислокацията сме ги коментирали в друга тема, не искам да повтарям дискусията и аргументите, в онази дискуся не бях убеден в тезата , или по скоро показах друго. Иначе.. няма проблем, ако сме на различни мнения..:)
 41. 1 1 харесано
  Не. Става дума за това, че събитията в СТО имат задължителна локалност. Това никъде не го пише по учебниците, така че ти трябва сам да го помислиш и да го разбереш. Ако едно събитие е локално за една отправна система, то се случва там и само там. Иначе нямаше да е локално ... по условие. Казано по друг начин: едно събитие може да е локално само в една единствена отправна система. То не може да е локално в две или повече системи; в този случай щяхме да имаме две отделни локални събития, а не едно общо локално събитие. От тази локалност пък следва, че щеш-нещеш в СТО съществува преференциалност на координатите на събитията. Ние знаем ... по условие ... в коя координатна система се е случва събитието. Съответно то винаги трабва да се е случило първо в тази отправна система ... преди да транслираме координатите му в други отправни системи. Ти не я броиш тази локалност/преференциалност и затова се избиваме тука. За повече подробности виж отговора ми в другата тема.
 42. 1 1 харесано
  УСПЕХ: Космическият кораб Старлайнър на Боинг излетя за пръв път и доказа надеждността на спасителните си системи! Снимка от днешния полет на "Старлайнър". Photo credit : NASA 4 ноември 2019 г. 23:50 ч. Светослав Александров. Най-сетне! След чакане, което се проточи с години, космическият кораб "Старлайнър" на Боинг излетя на своята дебютна тестова мисия. Тя включваше изпитание на аварийните системи, които успяха да докажат своята пригодност да спасяват астронавти в случай на катастрофална авария на ракетата-носител. Напомням на читателите, че "Старлайнър" на Боинг и "Крю Драгън" на СпейсЕкс са двете таксита, които са създадени, за да елиминират зависимостта на НАСА от Русия за транспорта на астронавти до Международната космическа станция. Сега вече и двата кораба са в етап на тестови полети, което е голямата новина за 2019-та година! Ето как протече днешният полет. В 16:15 ч. българско време бяха запалени четирите главни ракетни двигателя на спасителната система, както и спомагащите двигатели за орбитално маневриране и контрол на височината. Корабът бързо се отдели от стартовата площадка, с което спасителната система доказа, че може да реагира достатъчно скоростно в случай на авария. След около 20 секунди беше изхвърлен сервизният модул, а малко по-късно парашутите се разгърнаха. Тук настъпи единственото отклонение от плана. Само два от трите парашута се отвориха. Това не е голяма беда и както ръководството на Боинг, така и това на НАСА определиха мисията за успешна. Реално погледнато за благополучно кацане на "Старлайнър" е необходим един парашут - останалите два са за резерва. Със сигурност някои бюрократи ще вдигнат аларма и ще настояват за още тестове на парашутите. Но фактите са факти - ако днес на борда на "Старлайнър" имаше астронавти, те щяха да се приземят комфортно. Сервизният модул на кораба бе изхвърлен по план и се разби в околностите на стартовия комплекс, както се и очакваше. Малко преди приземяването на командния модул бе освободен топлинният щит и се разгърнаха въздушните възглавници, които осигуриха нужното омекотяване при съприкосновението с повърхността. Отново напомням, че "Старлайнър", за разлика от "Крю Драгън", е проектиран да каца върху суша. Корабът на Мъск в близко бъдеще ще може само да се приводнява в океана. Следващият полет на "Старлайнър" е планиран за 17-ти декември. Тогава ракета "Атлас 5" ще го прати на път към Международната космическа станция в безпилотен режим. Мисията ще е подобна на тази на "Крю Драгън" през март и ще включва демонстрация със скачване, влизане на астронавти в кораба, разкачване и зарвъщане на Земята. Ако и този безпилотен тест е успешен, "Старлайнър" ще е готов да превозва хора още през първата половина на 2020-та година. Запис от днешния полет: тук (Youtube връзка) https://www.cosmos.1.bg/portal/2014-10-24-20-54-26/3052-2019-4-nov-pad-abort-success
 43. 1 1 харесано
  Сетих се за един спор в България специално. Дали на хората без основно образование да се разреши да шофират. Имаше се предвид циганите,разбира се. Според мен няма връзка между образованието,(знанието) и умението за шофиране. Но въпреки това българската държава забрани на тези хора да изкарат шофьорска книжка. Ако бях на тяхно място,щях да "скъсам" от съдене (и обезщетения) държавата заради дискриминация.
 44. 1 1 харесано
  http://ilib.mccme.ru/djvu/bib-kvant/ked.htm Ричард Фейнман. Richard Feynman. КЭД — странная теория света и вещества. Пер. с английского О.Л.Тиходеевой, С.Г.Тиходеева. (выпуск 66 серии "библиотечка квант") М., Наука, 1988 — 144 с. 150 000 экз. ISBN 5-02-013883-5 Популярная книга о классической и квантовой электродинамике, дающая качественное объяснение множества красивых физических эффектов. Для школьников, студентов, преподавателей. СОДЕРЖАНИЕ Предисловие редактора перевода. Предисловие Леонарда Мотнера. Вступление Ральфа Лейтона. От автора. Лекция 1. ВВЕДЕНИЕ. Лекция 2. ФОТОНЫ: ЧАСТИЦЫ СВЕТА. Лекция 3. ЭЛЕКТРОНЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Лекция 4. НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ. Алфавитный указатель. Скачать в формате Djvu 1.7 Mb ... ...
 45. 1 1 харесано
 46. 1 1 харесано
  Но този "принос" е толкова незначителен,че не си струва да му обръщаме внимание. През последните 2 500 години е имало къде по-големи климатични промени БЕЗ участието на човешката индустрия.
 47. 1 1 харесано
  Това според отправната система на коя ракета е? Защото може да е дадено само за едната. какво ще бъде разстоянието за другата, е следствие от това, получава се чрез лоренцовите трансформации, и числото изобщо няма да е същото. Или несъзнателно си мислите нещата от някаква трета отправна система, и ги пренасяте 1 към 1 за всяка от ракетите (това е подход чрез законите на класическата физика, който в случая е ясно че ще доведе до парадокс). Уточнете за коя система е зададено разстоянието, иначе още тук си вкарвате автогола с парадоксите. По времето на коя от отправните системи е синхронизирано времето? Това също има значение, и както забелязвате, автоматично вкарва обстоятелствена асиметрия, колкото и да имате непоносимост към такава :) Без да уточните горните неща, задачата няма смисъл и ще доведе естествено до парадокси. Не по вина на СТО, а поради куцото условие.
 48. 1 1 харесано
  Добре де, аз колко пъти трябва да повторя? Не се променя от избора движещ се/в покой, променя се от момента в който го отчиташ. Две раздалечаващи се точки разстоянието зависи от момента на отчитане, нали? А момента при горният избор не е един и същ - в едната ситуация - по условие - имате едновременни събития които определят това разстояние (в съответният момент в системата на ракетата, по условие), при дригия избор тези събития се оказват неедновременни - и трябва да отчетете допълнително времевата разлика между тях. Например, едно е да отчетете мястото на двете точки едновременно и да извадите координатите им, друго е еднтта точка да отчетете в един момент, а втората - в друг момент, по-късно. Тогава разстоянието ще е различно, и това е в основата на задачата. Всичко това става лесно с лоренцовата трансформация, защото тя е за това. И с нея получавате, че двете събития са на разстяние 23 светлинни години в системата на звездата. Нищо не ви пречи да си разглеждате и разстояние 10 светлинни години от нея. Само че в момента когато това разстояние е толкова в системата на звездата, събитието "начало на броене на парите" вече отдавна се е случило в тая система, пропуснал сте по-голямата част от времето, останали са ви някакви 4.8 години, а вие се залъгвате че това е цялото време от събитието "начало на броене" в системата на звездата. Това ви е грешката. Няма смисъл да зацикляте още на нея. Дал съм ви сметки, мислете по тях.
 49. 1 1 харесано
  Всички говорите за еволюция. И всъщност какво е еволюцията?
 50. 1 1 харесано
  http://www.zapiski.info/printer.php?id=146 ДЗВЕР това е статията от поста за коацерватите, към която ме насочи НИКОЛАЙ (виж края на поста му) и с която се аргументирам, че противоречи на твоите твърдения. И в предишните ми постове я копирах, за да е ясно за какво говоря. 1.Това че съм написала, че коацерватните клетки не са живи НЕ Е МОЕ МНЕНИЕ,НЕ Е МОЯ ПРЕДСТАВА,виж поста ми от 09.10. ЦИТИРАЛА СЪМ ИЗВОД ОТ УЧЕБНИК ПО БИОЛОГИЯ. 2. Това, което си написал за "говора" на човек никъде НЕ СЪМ твърдяла, че може да се "говори" без наличните материални характеристики, причини (актин, миозин,движение на мускулите на гърлото и пр.). Против съм твърдението ти, че говора е ЧИСТО ХИМИЧЕН ПРОЦЕС на предаване на информация, защото ако това ти твърдение е вярно, то говор има и между молекулите и това че при човека е по-сложно организирано не променя хим. му природа,нали? Ако твърдиш, че обяснявайки всички материални характеристики и процеси на "говоренето" си изчерпил въпроса за ПРИЧИНАТА за "говор" при човека, че това е достатъчно като обяснение на това явление НЕ СЪМ СЪГЛАСНА, ЗАЩОТО има и ЦЕЛЕВА (знам, защо не я харесваш-богофобия) причина: и с нея отговора на въпроса "Защо човек говори?" е пълен. Това че аз срещам на улицата Драганчо Пенчов и започвам да говоря с него не може да се изчерпи само с обяснението как моите мускули на белите дробове..., тембъра от къде идва, как актина и миозина.... ИМАМЕ И ЦЕЛЕВА ПРИЧИНА: напр. да ме ориентира за някоя улица...Двете причини вървят заедно. Същото е и при прословутия вече БИВОЛ: не е достатъчно само да обясниш, че рогата са сплъстена козина и пр.,за да обясниш защо ги има, а за да дадеш пълна информация казваш, че му служат и за (в неговия случай) отбрана, нападение. И не разбирам, защо се сърдиш като малко дете след като еволюционистите наричате един орган "приспособление", а не просто обяснявате какво представлява по строеж ипр. Като не харесвате ЦЕЛЕВИТЕ ПРИЧИНИ,защото ви довеждат до извода за цел на еволюцията,план и създател, не ги ползвайте в обясненията. 3. Откъде ти хрумна, че не уважвам твоето мнение и твоите ценности? Темата, която е поставена за дискутиране е "Теорията за еволюцията - за или против"(с аргументи) ако обаче е създадена за самовдъхновение на еволюционистите то ИЗВИНЯВАЙТЕ , че се намесих. Ако ти извеждаш някакви ценности от еволюцията за своя живот аз НЕ ЗНАЯ ЗА ТАКИВА ЦЕННОСТИ, ти никъде не спомена за тях, за да ги отхвърля или приема!!!!! Спора ни е по ЕДНА НАУЧНА ТЕОРИЯ. Ако атеизма за теб е ценност то аз нямам против тази ТВОЯ ценност, а съм против опита ви да ДОКАЖЕТЕ ЦЕННОСТТА НА АТЕИЗМА по научен път като ползвате за това Еволюционната теория.Иначе как да си обясня това, че отхвърляте изводите цитирани от научни(биологични) източници само и само да не доведат до обратното на атеизма. Когато използвате заучени шаблони от рода "религията е създадена да контролира масите" си спомнете, че най-великите учени са религиозни и те НЕ СА МАСИТЕ. 4. Защо да е недомислица твърдението:"Биохимичните реакции в клетката се отличават от хим. реакции в природата?" Я виж биологичният ми източник /най-обикновен у-ик) какво твърди:"Метаболизмът (на клетката) е съвкупност от много отделни хим.реакции. Те се ОТЛИЧАВАТ от реакциите в неживата природа по това, че се катализират от ензими и по този начин СА ОБЕКТ НА РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ. Ето защо те се наричат биохимични реакции.""Характерна за клетката е СТРОГАТА СЪГЛАСУВАНОСТ на процесите, които се извършват в отделните й части и функционирането й като единна система. Благодарение на тази съгласуваност във функциите на клетъчните компоненти в нормал.клетка се синтезират ТОЧНО ТОЛКОВА И ТАКИВА вещества, КОЛКОТО И КАКВИТО СА Й Н Е О Б Х О Д И М И". Е? ВСИЧКО В КЛЕТКАТА Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО. Тя не е просто сбор на някой от хим.процеси в неживата природа. Ако имаш контрааргумент да го видим!
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?
  Sign Up

За нас

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.

baner_event_marco

За контакти:

×
×
 • Create New...