Отиди на
Форум "Наука"

Топ Потребители


Най-харесвано

Показва най-харесваното съдържание от 15.11.2018 от всички места

 1. 18 18 харесвания
  Това е точно прекия път, за който споменах в началото. И понеже виждам, че г-н К.Вълчанов просто усуква, както правят обикновено "компетентните" критици, понеже не отговори на въпроса, който поставих и който следва да бъде уточнен преди да се започва дискусия за подобни твърдения за фалшификация, възнамерявам да мина именно по прекия път. 1.Като се почне от началото на XVII век, та до днес, Теофановата хроника е издавана повече от 20 пъти - от французи, немци, холандци, руснаци, гърци, англичани. Има и едно преводно българско издание. Пет от всичките тези издания са публикувани преди 1750г. В тези пет, както и във всички останали, разказът за разпада и загиването на Старата България неизменно присъства. Присъстват и имената на Кубрат (Кроват), Батбаян, Котраг и Аспарух. 2.Хрониката на Теофан е запазена в 12 преписа. Във всичките тези преписи знаменитият разказ го има, както и имената на Кубрат (Кроват), Батбаян, Котраг и Аспарух. 3.През 70-те години на IX век Анастасий Библиотекар завършва своята църковна история (т.нар. Chronographia tripartita), основната част от която е превод на Теофановата хроника. В преписите на Chronographia tripartita разказът за Старата България също присъства, както и двукратно изредените вече имена. Мисля, че на този фон липсата на разказа в историята на Блазиус Клайнер е несъществена подробност, от която епохални изводи са в състояние да правят само лаици, които нямат представа от източниците и от методиката на изследването им. Прочее, този разказ (и не само той) не присъства и в учебниците по история - без това, разбира се, да означава, че събитията не са се състояли. А ето ви и сканове от най-стария запазен препис на Теофановата хроника. Той е от Х век. На края на 19-я ред от лист 265b стои названието на Старата България, в средата на 22-я - името на Кубрат; в средата на 2-я ред от лист 266а е името на Батбаян, в началото на 5-я - това на Котраг, а в средата на 12-я - името на "измисления" Аспарух. Смятам, че това е достатъчно, за да бъде ясно, че никаква прибавка в тази част на хрониката не е правена нито през XVII, нито през XVIII, нито през XIX век - нито добронамерена, нито злонамерена. Така че т.нар. фалшификация е просто измислица. Дължа голяма благодарност на Micho, чийто жест ми спести продължителното ровене из библиотеките, за да мога да покажа листове от този манускрипт.
 2. 11 11 харесвания
  Понеже напоследък с установявам, че нееднократно във форума се подхвърлят твърдения, че нямало или почти нямало данни за присъствие на българи в земите между река Дон и Кавказ, ето една кратка справка със сведения, което недвусмислено показват, че в този район българи е имало столетия наред. Списъкът не е окончателен, а илюстративен. Правя го с идеята да не трябва на всеки новорегистрирал се или активизирал се потребител да бъдат привеждани данни за българи между Дони Кавказ всеки път, когато на него му хрумне, че нямало такива. Окачвам темата като важна в раздела. Мовсес Хоренаци. „История на арменците“, ок. 482 г. Захарий Митиленски (Захарий Ретор). „Сирийска хроника“ (частично съхранена в преработена версия от 569 г. на сирийския монах Псевдо-Захарий). Йорданес. „История на готите“, средата на VI век. Теофан Изповедник. „Хронография“, началото на IX век. Патриарх Никифор. „Кратка история“, началото на IX век. Йовханнес Драсханакертци (Йоан Католикос). „История на арменците“, първа четвърт на Х век. Арменска география „Ашхарацуйц“. Разширена редакция, втората половина на Х век. Вардан Аревелци. „Всеобща история с тълкувание на вардапета Вардан“, 1267 г.
 3. 11 11 харесвания
  Не си доказал, че този текст се е появил в изворите през 18 век. "Текстът" е годе долу един и същ у Теофан, Никифор и Анастасий Библиотекар. Всичките им ръкописи са по-ранни от 1750, тябва да покажеш, че са фалшифицирани ВСИЧКИТЕ. Никифор е издаден ПЕЧАТНО през 1616. Трябва да докажеш, че в това издание го няма топика за Велика България. Теофан е издаден ПЕЧАТНО през 1655 г. Трябва да докажеш, че в това издание го няма топика за Велика България. Анастасий е издаден ПЕЧАТНО през 1649. Трябва да докажеш, че в това издание го няма топика за Велика България. Къмто момента нищо такова не доказваш, а ми твърдиш, че в българската историография го нямало Аспарух. Сори, но не това беше идеята. Имаш още малко време, после ще обсъдя с другите модератори твоя бан.
 4. 10 10 харесвания
  Същите имена - но от Парижкия препис на Теофан от Х век: 1.На 9-я ред на лист 292а, от средата до края на реда се чете "старата България голямата/великата"; 2.В началото на 13-я ред от същия лист е името на Кубрат; 3.Почти в края на 2-я ред от лист 292b - името на Батбаян; 4.В средата на 6-я ред от този лист - името на Котраг; 5.В самия край на 16-я ред на лист 292b започва името на Аспарух (първите 4 букви), което е пренесено и завършва в началото на 17-я ред (останалите 4 букви). Като имам предвид реакцията на Курти Вълчанов към cod. Vat. gr. 155, сега най-вероятно ще се окаже, че този препис го е подправила мадам Помпадур. Мисля обаче, че е ясно, че не си дадох труда да разчитам тези текстове в чест на г-н Вълчанов. Впрочем, заслужава си да спомена и това, че cod. Par. gr.1710 в палеографско отношение е по-интересен от Ватиканския. Макар че основният текст също е писан от един човек, в кодекса се срещат още 3 или 4 други почерка - в разни маргинални бележки и ремарки. Ако се съди от шрифта, те са писани доста по-късно - някои и след пагинацията на ръкописа. В тези ремарки (казано най-общо) могат да се видят онези изписвания на букви, които не се срещат в основния текст, тъй като той е курсив - λ, ν и β (Micho e дал пример с β от текста на Г.Синкел - л.14b от cod. Vat. gr.155, но тази буква се изписва по такъв начин сравнително рядко в курсивни текстове по това време)
 5. 9 9 харесвания
  Това трябва да кажеш ти, който настояваш за фалшификации. Чакам от теб вече трети ден списъка с образците на "българската историография до 1750 г." Понеже явно обичаш сроковете (като 23.11.2018 г.), ето и от мен един срок. Ако до 20,00 ч. на 25.11.2018 г. не си дал задоволителна аргументация на смело хвърляните обвинения за фалшификации, и то не под формата на контравъпроси, ще получиш от мен перманентен бан за писане тук.
 6. 8 8 харесвания
  Гледай с'а, Курти, аз ти поставих въпроси. ТИ трябва да доказваш, че всички запазени преписи са фалшиви, а не Йончев да ти доказва, че не са.
 7. 8 8 харесвания
  Йончев е дал пример с НАЙ-СТАРИЯ препис, в който фигурират Аспарух, Голяма България и Кубрат. Което за всеки, който малко от малко отбира от документи, е явен знак, че същите имена са фигурирали и в оригинала. Така че Йончев не е твърдял, че половината преписи били фалшифицирани и в тях нямало тези имена. Това го твърдиш ти. Но не виждам доказателствата ти кога и кой го направил. Заедно с приложени страници (факсимилета) от преписи на Теофан, където Аспарух, Голяма България и Кубрат са изрязани. Не вярвам и че ще видим такива утре, 23.11.2018 г. Впрочем утре, 23.11.2018 г., ще разчитам да видим тук от твоя милост и един списък с текстовете и съчиненията на "българската историография до 1750 г." Без житийните творби. За да се убедим, че в стотиците и хилядите страници, оставени от "българската историография до 1750 г.", няма и следа от Аспарух, Голяма България и Кубрат.
 8. 7 7 харесвания
  Хонорар трябва да искаш . Такава ...наготово поднесена от теб информация трябва минимум , ама минимум да получи едно ...Благодаря ! Но , забрави от хора като Курти Вълчан. (Вълчо по...тюрский) При опоненти с малко знания , но с големи претенции характерното е, че много говорят и ...нищо не казват ! Около 60-70% от изложението им е подигравки и упреци към официоза , който робува на ...всякакви школи или ...директиви - Сан Петербурски, Виенски, Берлински , Ватикански , Московски...и т. н . Разбира се и съответните учени с техните многогодишни трудове и изследвания са пратени по дяволите с етикет - мошеници , слуги на ..определени кръгове и лобита , което не им изнася го обявяват за фалшификат , без съобразяване с реалия и възгледи на съответната епоха ...в случаят - XVIII век , някой/някои - защото работата е сериозна и мащабна , е фалшифицирал историята на ….забутания османски еялет , чието население тогава даже не се е осъзнавало като българи . Йончев , забелязал си разбира се , че всички ….автохтонци са от...един дол дренки ….агресивно-арогантни и ...четейки или по диагонал или гледайки видео-клипове , че е по лесно , са готови с изводите и най-вече с юнашките/просташки критики...а, че Историята иска години за да бъде ..асимилирана.. това не е от значение...Въпросът е да се попрегледа някоя сдъвкана информация , лесно смиляема и удобна ! Да громим учени , които са отдали десетки години от живота си , учили древни езици специално за целта , давали лични средства за пътувания и откупване на ценни находки....но за автохтонците те са си ...мошеници …. Автохтонецът е въплъщение на арогантност , високо самочувствие (без покритие) интерпретиране и преиначаване на контекст на източник и неглижиране на останалия, който не го устройва ...Безскрупулно обвинява всеки учен в манипулативност , тенденциозност или в най-добрия случай некадърност ! Няма как с няколко месечен ...запален мерак ...да громиш хора , които са отдали десетки години в таз ...пуста наука , която ...поне някога изискваше и владеене на пусти езици.....ах латински....
 9. 7 7 харесвания
  Твърдя, че Хацон, Пирагаст и Ардагаст са толкова славянски имена, колкото и Само или Хелги! Нищо повече...☺ Много ясно и точно са описани миграциите на готите, но не съм срещал опис-преброяване на личния състав на готските племена, от който да става ясно, че са се изнесли на 100%! А и археолозите откриват "готски" находки в по-късен етап от средата на 6-ти век... Това с народа като генетична категория показва, че липсва разбиране при четенето. Съвременните генетични изследвания откриват у днешното население доста голямо количество маркери, характерни за местното антично население, което говори, че то не е унищожено, понеже тези маркери няма откъде да се появят отново! Иначе щяхме да сме генетично като чехи, поляци или словенци! Освен ако това, което официалната наука разбира под "славяни" и това, което са всъщност истинските славяни коренно не се различават...
 10. 7 7 харесвания
  Мичо, няма два 100% еднакви преписа на един ръкопис. Причините са съвсем тривиални - в един случай преписвачът бил по-слабо грамотен и е допускал грешки, в друг случай е смятал, че е много грамотен и е седнал да "редактира" оригинала, в трети случай се получава наслагване на грешки, защото преписът е правен също по препис, а не по оригинала, в четвърти случай изходният ръкопис е бил повреден и преписвачът е трябвало да гадае как точно е бил записан повреденият пасаж.
 11. 7 7 харесвания
  Значи Душко, от много време насам нямам време да пиша, но чета редовно и мога убедено да ти кажа, че си доста досаден трол. По така повдигнатите от теб въпроси: 1) Съюзните републики също са владения на Москва. СССР е свръхцентрализирана държава и дори съюзни държави като НРБ, ГДР, ЧССР, УНР или ПНР нямаха право на собствено мнение, камо ли съставните съюзни републики. Да, по Конституция на СССР всички съюзни републики бяха равноправни и дори имаха право на сецесия, но всички знаем как стояха нещата. Разликата на руските и после съветски владения с колониите е, че колониите са отвъдморски територии, а руските владения в Кавказ, Средна Азия и Сибир имат сухоземна граница с метрополията. Нищо друго. 2) Простотията, че СССР прави азбуката на таджиките дори не е за коментар, при положение, че таджиките до революцията използват литературен персийски за книжовен език, който е доста по-стар книжовен език от руския, а арабското писмо е по-старо от кирилицата. 3) Съжалението, че Османската империя не се е опитала да влияе на етноконсолидиращите, етнокултурните и етнополитическите фактори, изграждащи българската идентичност е такава мозъчна повърня, достойна за съжаление. 4) Самарканд и Бухара са градове, свързани с персийската култура и със сериозно, вероятно преобладаващо персийско етническо население. Въпросът наистина е деликатен, но има и още нещо - през разглеждания период СССР и Кемалистка Турция са дружески държави. В СССР се правят пантюркистки "Общосъюзни тюркологични конгреси", въведената латиница при тюрските езици е копие на турската латиница и т.н. Поради тази дружба, СССР се отказва от гр. Карс и района му, което ощетява Армения, а спорни въпроси като Карабах пак с Армения или Самарканд и Бухара се решават в полза на тюркската страна. Честно, казах ти.
 12. 6 6 харесвания
  Отдавна ми се върти в главата, но сега искам да попитам - известни ли са други 'инвентарни надписи' изсечени от камък? В света не само в БГ. Освен това, инвентара във всяка армия по всяко време е военна тайна, та за какво му е на този дето е наредил написването да извести света с какво разполагат дадените военни части? Да кажем, обаче, че е така. Военното снаряжение и оборудване не са константи, бройките се менят в зависимост от задачите поставени пред военното подразделение. Защо е трябвало тези бройки (ако е така) да бъдат изсечени на камък? Това е голям труд и доста времеемко, много по-лесно е да се ползва пергамент. Не е ли време, да се замислим, че тези надписи не са прости инвентарни надписи, а са изсечени по повод на някакво събитие.
 13. 6 6 харесвания
  Ето и нещо от мен за "липсващите" и "фалшифицираните" Аспарух и Кубрат. Разширена редакция на арменската география "Ашхарацуйц". Кратката редакция е от около 685 г. Разширената е най-вероятно от втората половина на 10 век. За първи и последен път е публикувана във Венеция през 1881 г.
 14. 6 6 харесвания
  1 Славяни има. 2 Славяните владеят Влашко 3 Славяни живеят в Аварския хаганат 4 Славяни и авари обсаждат Солун и Константинопол 5 Хацон, Пирагаст, Ардегаст и прочее са славяни 6 На балканите няма германци 7 Славяни и авари изтребват ромейското население на балканите 8 Славяните населяват Мизия, Солунско и Пелопонес 9 Българите умишлено заселват колкото може повече славяни в държавата си. Въпроси по които МОЖЕ да се спори 1 Произход на българите тюрки, сармати, иранци, памирци... 2 Съотношение на броя българи спрямо броя славяни 3 Причини поради които българите българите изоставят своя сарматски, тюркски, памирски език и проговарят славянски. 4 Период в който българите проговарят славянски.
 15. 6 6 харесвания
  Aтом, ти обаче също не искаш да погледнеш отвъд предпоставената си теза, опираща се на евентуалната многобройност на славяните. Трите точки, които си изброил са просто предположения, спомагащи чрез прост отговор да се защити същата тази предпоставена теза и да се поддържа умишлено дискусията в порочния кръг. Например: 1. Славяни няма – има! Може спокойно този сламен човек да отпадне от дискусията 2. Ако има са малко –Тук въпросът е доволно разтеглив, според това какво се крие зад самия термин и единствени носители ли са представителите му. 3. дори и да не са малобройни, като подчинени, роби и т.н. няма как да предадат езика си на управляващите - не е невъзможно, но е малко вероятно. Няма причина да се случва, макар че това е само една от всички възможности. В днешно времеСлавяни, според поставените ти по-горе три точки, не би трябвало да има освен Словения. Ако се придържаме стриктно към тези точки, ние наистина ще се въртим в омагьосан кръг. Затова ако има желание да се излезне, ще трябва друго допускане. Славяните се появяват на политическата сцена след разпада на хунския съюз. Преди това ние не знаем за тяхното съществуване – какви са, от къде са, защо се наричат така, на какъв език говорят и.т.н. Няма данни. Но има още тогава податки, че съществува езика, който по-късно, в 9-ти век ще бъде канонизиран като богослужебен, под името словянски. Въпросът е само славяните-склави ли са използвали този език или са били, ако не негово творение, просто едни от многото. Тук са възможни последните две предположения, според мен, защото има едни(поне едни) анти, които развалят ексклузивноста на собственост върху езика, от страна на склавите. Това е достатъчен довод, за да бъде отхвърлена възможноста, склавите да са единствените словяногласни. Така, че склавите дори и да са много(което не се потвърждава нито от източник, нито от археология, нито от популационната генетика, т.е. е голословно допускане на доверие) не е от особено значение, поради това, че е много невероятно те да са били единствените словянофони. В 9-ти век езика на славяните от Моравия става 4-ия богослужебен. Той явно не е имал много различия с езика говорен в БГ, защото е описван в последвашите години, от български автори, като обичаен, наш си език, какъвто вероятно е бил. Борис получава наготово, вече извоюваното право от друг да използва езика наречен славянски, като в действителност този славянски(познат като църковнославянски) е езика говорен в БГ. В последствие старобългарския става основата на всички останали словянофони – Русия, Сърбия и т.н с регионални техните редакции, според нужните им специфики на говора. Като не е нужно да се прекръсва вече осветения език, не е било и нужно българските автори да заменят славянския език с български поради ред причини. Това се случва векове по-късно, когато на никой нищо не му говори термина „словене“. Очаквам веднага аргумет от типа, БГ се е славянизирала вече в 9-ти век или какво правим с инвентарните надписи.
 16. 6 6 харесвания
  http://library.princeton.edu/byzantine/manuscript-title-list?field_city_tid=All&field_library_tid=All&field_collection_tid=All&field_number_tid=&field_subject_theme_tid=All&field_subject_name_tid=7520&field_script_tid=All&field_century_ms__tid=All&field_high_resolution_value=All Има два ръкописа от 10 и два от 11 век . Който разбира гръцки да докаже твърднията си . Има или няма Аспарух в тях
 17. 6 6 харесвания
  Мъгла , мъгла , при това гъста , но що ли ми се струва , че най-после Графа на Монте Албано намали фанфарния шум и я подкара малко по-реалистично. Няколко страници назад тия фамозни дакийски склави ни бяха описвани в хероични краски , едни непобедими древни спецчасти(,,Алфа,, , то се подразбира). Що при идването си , в началото аварите заобиколили Карпатите , а не минали през анти , склави и гепиди. Как дакийци били независими и свободни и аварите не можели да им направят нищо. Че даже ги унижили в ,,международен план,, , като им ограбили посолството(що ли ми се върти в главата , че тия грабители и разбойници бяха някакви скамари). И сега , какво излиза - когато най-после се обръща по-сериозно внимание , нещата загрубяват: - първо аварите с помощта на ромейския флот малко ги шамаросват , та се налага отряд ,,Алфа,, да бяга по Карпатските чукари. - после Приск и Петрос форсират Дунава и почват да падат като зрели ябълки - Пирагаст , Ардагаст , че даже и рикса им Мусокий и той дава фира. - след случая със сина на Идаризий и антите го отнасят сериозно. Така в рамките на 35-40 години от как аварите се нанасят в Панония (като в този период влиза и разправата с гепидите и историите им на запад с франките) и анти и дакийски склави престават да бъдат военен и политически фактор в региона. За да намерим според Графа на Монте Негро няколко десетилетия по-късно отряд ,,Алфа,, кротнат , умиротворен , като федерати под името Седем племена(рода) на юг от Дунав.Което ние потъналите в мъглата ще трябва да приемем на юнашко доверие , за да не се стресираме (по Исав) излишно.
 18. 6 6 харесвания
  Ми не ми обръщай внимание, щом имаш глисти!! Има си факсимиле от надписа, чети си го, кво ме занимаваш с глупости? Бешевлиев интерпретира липсващ текст... Никого не изкарвам рибар, северите са пратени на изток срещу ромеите според изворите. Това следва да е там, където съм написал - района около устието на Камчия, за да охраняват важния Дюлински проход. Районът е достатъчно голям да побере и изхранва 50-60 000 души... Голяма шепа, шА знаЙш! Славяни наоколо много, да повярваме на официалната историческа доктрина, а и на Атом! В 30 годишния договор се разглеждат едни "крайморски славяни", но пак там има описани и границите, почващи от Дебелт!! Остава опцията славяните северно от Дебелт да са тия крайморци, но да си кажа честно хич не ми се вярва по две причини - Крум е бил достатъчно твърд владетел, за да остави подобни проблеми след себе си, щото това би бил лесен път за ромейски десанти, а Омуртаг определено не се е церемонил със славяните! Напротив, текстът лично мен ме навежда на мисълта, че тия крайморски славяни, от територии южно от Дебелт, са отвлечени от ромеите и Омуртаг настоява да бъдат върнати в славинията им!!! Иначе изразът би бил "моите славяни" или "славяните под моя власт(договор и т.н. ...)!... Цялата административна реформа (подмяната на славянски вождове с хранени хора, например!) е свързана с асимилация на славяните, с ликвидиране на автономията им! Само да напомня, че договорът е сключен около 815-а, а въпросният надпис се отнася към 822 и не съм срещал сведения договорът да е бил нарушаван по времето на Омуртаг. Остава "гърците и славяните" от надписа да са войските на Тома. Толкоз... И остави тоя шеговито-каруцарски стил, че хората се стресират...
 19. 6 6 харесвания
  Ами аз не съм сигурен за какво точно спорим тогава. Щях да казвам няколко думи за археологическата картина. Ами тя вече е коментирана сигурно хиляда пъти, но айде още веднъж. Картината е сходна на това, което коментирах и за Македония. През 7-8 и началото на 9ти век славянски находки на територията на днешна България има предимно, да не кажа почти изцяло, в Северна България, и още по-точно в Североизточна България. Т.е. горе-долу там където са и "прабългарите". Карта на некрополите за споменатия период, макар и стара и само за днешна България, има в началото на "Славяни и прабългари по данни на некрополите VI - XI в. на територията на България" на Ж. Въжарова (1976). Все още е достатъчно добра за онагледяване, пък и кой знае какви радикални промени в картината така или иначе няма. Има я и в нета (като за лаици като нас). Отваряш там и гледаш морето - СИ България около Дунав (Гарван, Попина, Юпер); СИ България южно от Варна - Провадия (Разделна, Дългопол, Блъсково и т.н.); СЗ България (Козлодуй); в Южна България не знам дали си струва да се описва - Хасковско и тук-таме в Родопите. Съвсем отделен въпрос е дали всички тези некрополи са всъщност славянски или, хайде, чисто славянски (Разделна, Блъсково и т.н.); някои като Гледачево и Златари определено не се интерпретират като славянски; за групата Абланица-Туховища също май работата със славянството е доста съмнителна. Но аз както казах съм лаик, така че не мога да коментирам - четеш публикациите, сравняваш гърнетата и копчетата, гледаш картинките и така. Та, това е морето, което заварват българите и което си седи така доста дълго време. Сега, някой ще каже "ама то не е достатъчно проучено", "източниците казват, че има море, значи е въпрос на време да се открие", "ама славянският инвентар е беден и не е останало много" и т.н. - ами фактите са, че по-късни некрополи и селища (от 9-10ти век и нататък, сиреч християнски), както и ти казваш, са открити, но по-ранни следи по същите места не са. Това е релевантно донякъде и по въпроса дали българските владетели, как беше - дали местели славяните като пешки насам-натам. Еми при положение че славяни из Южна България (вкл. Македония) се появяват археологически след присъединяването на съответните територии към ПБЦ - кой както иска да си го обяснява този факт. Това са фактите, които лично мен ме вълнуват. Остава да се обясни откъде идват славяните, заселващи се на териториите на ПБЦ през 9-10 век. Ти казваш отвсякъде, аз не знам какво ще рече това. От Солунско, от Одринско? От Пелопонес? От териториите на днешна Румъния, Молдова, Украйна? Бежанци от разгрома на Аварския хаганат? Има ли изрични данни за такива масови преселения в източниците? Да не се окаже, че май единствените сигурни данни са за "местене" вътре из ПБЦ и "колонизиране" на новопревзети територии? Отделно е твърде любопитно как в един християнски некропол, особено по-късен, се определя кой точно е "прабългарин" и кой славянин, но хайде да не се впускаме в чак толкова еретични мисли.
 20. 5 5 харесвания
  ОТ: Ся като се обедините благодарение на мощните и непрерывни напънье на мурзилки като теб Душа , ще си ги вземете обратна. Имам предвид Аляска и Калифорнията(...добро пажалавать в отель Калифорния...) , Хамбург и Цариград тоже по подразбиране. п.с.ако е възможно не замърсявай всички теми , ако...
 21. 5 5 харесвания
  Единствено потресаващи са самочувствието и арогантността на невежеството, които в случая са във впечатляващи количества. Откъдето следва, че ако случайно папа Франциск ви каже колко е часът, да знаете, че не е толкова. Ще изчакам до утре тези доказателства - да видим колко са ефективни. Но обръщам внимание, че ако и утре г-н Вълчанов не е отговорил на принципния въпрос, който зададох в осмия постинг на темата, за мен това ще е доказателство за отказ от конструктивно обсъждане. Тогава ще подкрепя предложението за бан.
 22. 5 5 харесвания
  Давам една карта , която правих преди години, за да покажа абсурдността българи да присъстват в Кавказ и съответно всяка година да преминават подобно на Аспарух няколко пълноводни реки и планини и да воюват в Тракия или Македония . Разбира се може някой маркери да не са със съвсем точно място, но важна е общата картина. https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18Z3t9Fm6sWPyHUbf9VZbV-W_3rg&ll=44.20184892703348%2C28.65234375&z=6
 23. 5 5 харесвания
  Вълчанов, също така дай някакво обяснение върху хърватските източници (ако ги познаваш разбира се) от които са преписвали българските историци през 18-19 в. Щото онези текстове дето се говори за Илирик, Берм и Болг като за едни от първите български царе явно не са достоверни български летописи, а са хърватски.
 24. 5 5 харесвания
  Монте, обаче хайде мен да ме осветлиш. Менандър изцяло пише за 6 век, когато дакийските славяни са противници на аварите. Обаче какво е положението през 7 век? Примерно около походите на аварите през 615-619 и 626? И ако Аспарух, пристигайки на Дунав е прогонил аварите на запад, значи те са владели тези земи. Имам предвид именно Влахия, защото какъв друг вариант има?
 25. 4 4 харесвания
  За надписа написах вече - всичко ще е само спекулация, поради липсващите фрагменти. Нямам намерение да фантазирам, Бешевлиев и Златарски са го нашправили вече... Щом Бешевлиев то харесдва повече - вярвай му! Но си задай въпроса - кои са тия гърци и славяни, които заплашват България точно през 15-ти индиктион??? По въпроса за северите, ти си единственият източник на информация за някакви проблеми с тях от 681-а година насетне! Многократно е описвано, че българите имат проблеми със местни славяни, но няма податки с името на северите! Пак спекулации(виж пак горната забележка!)... Иначе - да, смятам, че северите населяват точно устието на Камчия, не съм писал, че населяват само брега на реката! Те са заселени в камчийската долина и околните ниски плата, на територия над 1000 мк2! Повтарям се, но кампусът не е свързан със защитата на българските територии от вътрешните врагове, каквито биха били славяните... Размерите са му скромни! По-скоро голям гарнизон непосредствено след планинските проходи, пресичащи евентуално нападение от ромеите. Териториите се пазят принципно още от Еркесията, а във въпросния период няма потенциални противници, по обясними причини! Мирът е толкова стабилен, че Омуртаг се превръща във втория най-голям строител сред владетелите ни! Не съм твърдял, че крайбрежните славяни са из Анхиалското поле, напротив, в мението си отхвърлих точно тая възможност и написах защо! Подвластните на императора славяни са оттатък Еркесията из тракийската низина.... Неподвластните на императора крайбрежни славяни за мен са южно от Дебелт! Не искам да потретвам мнението си...
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up

За нас

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.

baner_event_marco

За контакти:

×