БЕЗСМЪРТИЕТО Смъртта е неотделима от живота. При това тук думичката живот е употребена не само в смисъла «конкретно съществуване на растенията и животните», но и в глобалния смисъл — животът като форма на съществуване на материята. Живото се различава от неживото не само по това, че може да се само-възпроизвежда (да създава себеподобни) и да се развива, но и по това, че може да умира. Всъщност тези три факта са свързани взаимно; организмите се размножават, за да надвият смъртта, а без по