Българите се бунтуват срещу своя княз Събитието е отразено както в латинските, така и в гръцките хроники донякъде по сходен начин: българският народ, недоволен от покръстването на техния княз, се вдига на бунт срещу него и иска да го убие, той обаче побеждава бунтовниците с помощта на божествена сила. В Продължителя на Теофан текстът е кратък: „Когато станало известно, че [князът на българите] се покръстил [тайно], той се намерил пред въстанието на целия свой народ. Като носел на гър