Отиди на
Форум "Наука"

Моноконфесионални ли са били българите през V-IX в.?


Recommended Posts

  • Потребители

Моноконфесионални ли са били българите през V-IX в.?

Възоснова на някои статии на Рашев, Г.Атанасов, Пл. Павлов и П. Георгиев си позволявам да изведа някои възможности около религиозните порядки на българите.

Понеже, никой здравомислещ историк не приема тезата за служебния произход на българското име (тезата на един гръцки историк дефинирана през 30-те год. на миналия век- Керамисопулос " Българите са бургариите,обитатели на бургове, стражари", то трябва да признаем, че българите били разделени на племена/родове, преди да почнат и да разделят и държавите си , като днещните Р България, Р. Македония и Румъния.

Неминумо възниква въпроса – вярвали ли са всички българи в "племенен" (например Тангра за тюркските племена) бог/богове или пък в някаква друга монотеистична вяра, несвързана с Авраамовата (зороастризъм, манихейство, митраизъм и др. ).

Доколкото историята е позитивистична наука, то примерите за различните вери на българите през различните епохи идват да ни покажат ,че е напълно възможно в зората на българската държавност , те да не са изповядвали една и съща религия , подобно на сродните им хазари, алани и берсили.

Няма да тичам подир изворите, както правя понякога, когато разполагам с време, но ще си позволя да натъртя ,че едва ли не първото появяване на българите в изворите говори , че част от тях са приели християнството редом с арменците на чиито земи са се установили и ги виждаме за пръв път.

Дори и да отхвърлим евентуалните дискутабилни арменски извори за българите, едно ранно съобщение за религията им, трябва да поразмърда някои лениви мозъци и да постави на правилна основа развитието на този въпрос.

Козма Индикоплесвт ни казва, че сред християнските народи е и този на българите. Е , ерго трябва ли да приемаме , че от VI в. всички българи са християни пар ексаланс ?Съвсем не !

Защо, тогава възоснова на един келяв (в смисъл строшен и непълен надпис ) паметник и един късен извор тюрколозите се пънеха, като морни волове на тежката историческа бразда да ни доказват , че българите били "тангристи" ???

Ами , защото другарите от немските и руските школи "сказали" , че българите са тюрки. Щом са дефинирани веднъж, търсите и им намирате и един Тангра и готово.

При кого отиде шаманския "патриарх" при разделянето на българите , обаче така и не ни се обясни от тюркофилите. Възможно ли е Котрагови, Апсарухови и Батбаянови българи да са изповядвали различни религиозни възгледи ? Защо пък това да не е една от причините за раздялата на Кубратовата държава ?

Добре де, дори и да не сме абсолютно сигурни , че Кубрат се е покръстил, каква е гаранцията, че нехомогенните български племена и техните федерати са се числяли към една и съща конфесия ?

Дори и Артамонов, призна , че сред Аспаруховите българи се наблюдават множество населения свързани с готи, анти и алани(сармати). Кога ги препокръстиха славните прабългарски шамани тези неопрятни езичници ( готите, например хипотетично биха могли да бъдат и християни-полуарияни)? Въобще номадинчния истаблишмънт има ли изработен модел, който да конфесира немохогенното население в една вяра? Множеството изследователи си връзват предварително гащите, като казват – "Държавата изповядва религията на управляващия род." Модус вивенди за историците.

Оттук ми се вижда и слабо аргументирано натякването на иранистите, че българите имат стройна , едва ли не зороастрийска религия, която те последователно изповядват по всички земи , населени от тях. Най-малкото , богомилството щеше да е стройна "следзороастрийска/митраистка/манихейска" система , която да дава възможност за правилната реконструкция на нейния произход . Системата е доста сложна и разнопосочна и до днес и не дава право, на нито една страна за дефиниция, защото нейните реминисценции имат аналози в доста повече религиозни представи , отколкото една религиозна деноминация.

Друг проблем за "зороастрийците" е натякващите се "змиевици" широко разпространени сред българите , дори и след приемане на християнството.

Дори в самата България, т.нар. "прабългарски" жертвеници са ситуирани единствено в Североизточна България. Някои изследователи не ги наричат жертвеници , а смятат , че става въпрос за линове за грозде. Няколкото храма, също не могат да бъдат доказателство, за еднакво следване на столичната/управляващата вяра сред множеството българи.

Оттук и някои хипотези –

Нехомогенната българска Кубратова държава се разпада по религиозни причини и не само, но нека видим накъде се насочват съставляващите я племена –

1.Бат Баян – остава на място. Трябва да кажем, че още тогава тюркофилите са останали далече, тия новите из форумите са индоктринирани от по-скоро време. Разбира се , една от възможностите е , че или българите са имали близък произход ерго, изповядвали са една вяра с западнотюркските родове на Ашина. Ако бъркам за управляващия тюркски род на хазарите , моля да бъда поправен. Можем да изходим и от друга равнина- хазарите –иранци, следователно проиранско "зороастрийските" българи остават на място.

2. Котраговите Волжко-камски българи – не настоявам, че сред тях подавляващо мнозинство са съставлявали угро-фините, но е близко до ума, че те се насочват именно към едни исконно угро-фински земи, където при условие, че са близко родствени , те ще имат шанс за намиране на опора и взаимодействие. Смятам, че тези българо-угри , които по-късно ще приемат исляма са изповядвали най-ниския ранг религиозни представи от вида на анимизма и магията.

Конкретно в случая , приемането на мохамеданството не говори за еднакви предислямски представи с араби или перси, а указва на антихазарската политическа насоченост. Абсолютен аргумент е, че дори и след конфесирането волжките българи имат меко казано странни за исляма прояви , като съвместното къпане на мъже и жени. И до днес северняците финландците , а и шведи/норвежци си практикуват обща баня.

3. "Аварските" българи – въпреки многогодишния тюркски плен се оказа, че аварите са от ирански произход. Какъвто и да е техния произход , въпросът е към коя религия са спадали ? Тюркизирания тангра или иранизирания тюркски бог в случая ни върши добра работа – поне за хипотезата.

В изворите обаче се говори и за доста многобройно християнско население в каганата, чийто началник се явявал българина Кубер. Крайно схоластични биха се видяли на някои , разсъжденията пуснати в ход още от Д. Съсълов, че Кубер е бил десен нападател в състава на Аспарух, но не може да се пропуснат възможностите на сихронизирани действия от тяхна страна в контекста на надписа при Мадарския конник;

Да завършим прегледа си и със състава на българите водени от Аспарух.

4. Аспарухови българи

Но, нека определим състава на Аспаруховите българи – за българските историци , това са хуногондурите или оногурите, според Теофан, Никифор и продължителите им. Да , но сред Аспаруховите българи има –

- множество готи – дори да не приемем, че северите са готи , то можем да твърдим , че сред това население със сигурност влизат наследниците на "Йордановите" българи (сиреч, описаните от готския историк Йордан българи над Черно море, които по времето на Юстиниан безпроблемно нахлували и дори живяли в Балканските земи) , които били наследници на земите на готите или техни съседи;

- антите , които били непреривни съюзници на ИРИ , като навярно са били и частично християнизирани;

- алански или най-общо казано остатъци от сарматски племена ,разпръснати (спори) от Дунав до Кримския п-в, частично християнизирани или в непрестанен досег с християнството.

- българи, хуни и въобще хора, които са избягали от хазарския натиск, но свързани по някакъв начин с християнството и по-специално с хунската, оногурската и др. Епископии ;

Тук нямам място да развивам идеи за ранно християнство сред българите, нещо , което съм правил в други мои теми, но ще спомена само, че сред българите са се намирали привърженици , както на официалното ортодоксално вероизповедание, така и на течения определяни от първото , като еретически , като- ариани, несториани, монофизити и монотелити.

Накрая не мога да докажа конфесионалната принадлежност на Аспарух, въпреки, че по-вероятно би ми изглеждала християнската . Неоспорим факт е , че сред водените от него люде , навярно е имало и такива , които са били християни или гравитиращи към него. Това не изключва наличието на тангристи или нереформирани предзороастрийски ирански религиозни представители , които в крайна сметка да вземат връх над рода Дуло, който има ярко очертаваща се филохристиянска политика. Управляващите България родове Вокил , Угаин и т.н определено са езически и до голяма степен антихристиянски, така ,че може и да се потърси някакъв възможен аспект на миграция на "хазарски" българи към Дунавска България в следствие на което да произлезе вътрешнополитическа нестабилност при която "езичниците" да вземат връх. Оттук и възможния компросен вариант с Крумовата "аварска" династия, която да е ''Тангристка'', но веротърпима и неантивизантийска.

Както виждаме религиозния континюитет в българската история не е задължителен за времето от V-IX в. Затова е твъде рисковано да се дефинира еднозначно религиозната принадлежност на българите преди акта на цар Борис от 864-5г.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Рашев -

Аспарух може би е довел (или увлякъл след себе си) много повече индоевропсйци, отколкото тюрки и поради това попадналите в тази среда същински тюрки са сили принудени бързо да забравят родния си език.

Дали пък, българите "тюрки" не са възложили тежко бреме върху индоевропейците , забележете европейци да почитат някакъв си средноазиатски или алтайски бог ?

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Това е адски интересно като тема, да. Дявол знае колко религии от колко традиции са имали българите преди Борис.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

На мен ми е интересно как се определя, примерно че една църква е готска? Примерно при Аула на Омуртаг има една църква, която учените са опредлили като госка-ариянска църква. Какво прави тази църква първо готска и след това ариянска? :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Дори и бидейки езичници,вероятно са биле запознати с християнството в Кавказ,би могло да се предположи,че е имало приели християнството.

Дали пък, българите "тюрки" не са възложили тежко бреме върху индоевропейците , забележете европейци да почитат някакъв си средноазиатски или алтайски бог ?

Идва ми на ума,че първо не е било задължително да го почитат,тоест имало е веротърпимост,а също и приемали,че гръцкото православие е по-големия враг.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

На мен ми е интересно как се определя, че примерно една църква е готска? При аула на Омуртаг има една църква, която учените са определили като госка арианска църква. Какво прави тази църква първо готска и след това арианска? :post-20645-1121105496:

Да, това е интересно.
Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
Идва ми на ума,че първо не е било задължително да го почитат,тоест имало е веротърпимост,а също и приемали,че гръцкото православие е по-големия враг.

Пандора, въпроса е заблуждаващ. Естествено е , че в пакс номадика където съществуват хиляди религии е имало рел. толерантност. Въпроса е ,че при това положение почитателите на някакви си средноазиатски или алтайски богове намаляват с геометрична прогресия.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

На мен ми е интересно как се определя, примерно че една църква е готска? Примерно при Аула на Омуртаг има една църква, която учените са опредлили като госка-ариянска църква. Какво прави тази църква първо готска и след това ариянска? :post-20645-1121105496:

Това е за друга тема . В разговорите ми с редица археолози и от прочетенето от мен, стигам до следните изводи -

1. Няма конструктивни или интериорни различия между готски и римски църкви ;

2. Няма разлика в погребалните обреди на ариани(готи) и неариани - дискусионно остава само полагането в поза оранта , някои смятат, че това може да е белег за арианство. Моето лично мнение е ,че това е недоказуемо ;

3. Според някои готите са обичали да строят църкви с имена на "Св. София" , което противоречало с ортодоксания канон, но след това и римляните, започнали да строят тоже църкви с това име , което , доказва , че горното допускане е нонсенс.

4. Възможни са различия в иконографския сюжет между православни и готи , но чисто ариански стенописи,мозайки или икони не са се запазили никъде, което трудно може да направи едно такова съпоставяне.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...