Според Р.Рашев [Българска езическа култура... стр.50] в ръкопис от края на IX - началото на X век названието Мъдра било използвано по отношение на Плиска и Дръстър - Мъдра Плисковска и Мъдра Дръстърска, като от контекста ставало ясно, че думата "мъдра" означавала "крепост".   Въпросът е дали името на Мадара идва от тази дума, доколкото българите без да знаят старото име на Мадарската крепост може да са й викали просто Мъдра (Крепостта)! Също така стои въпросът каква е етимологията на тая ду