"Великобритания ще разследва защо за последните 10 години броят на децата желаещите да сменят пола си в страната е нараснал с 4000% (40 пъти), като сред започна...лите промяна чрез медикаменти са деца от 10 годишна възраст. Причините ще се търсят както в социалните медии, така и в училищното образование, което включва обучение по трансджендър проблеми."

https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/09/16/minister-orders-inquiry-4000-per-cent-rise-children-wanting/