Отиди на
Форум "Наука"

Най-нетолерантните побеждават. Диктатът на малцинството.


Recommended Posts

 • Потребител

Единственото което ме смущава в тази конвенция е чл.12 ал.1 в частта му за стереотипните роли за жените и мъжете:

"Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани (на идеята за малоценност на жените или) на стереотипни роли за жените и мъжете."

 

1. От една страна конвенцията дефинира джендъра като "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете", от друга обаче страните предприемат мерки ... с цел изкореняване на стереотипните роли на мъже и жени. Т.е. действията на страните трябва да насърчават изкореняването на джендъра.

2. "Стереотипните роли на мъжете и жените" е толкова широко, недефинирано поле, че позволява тълкуването му на кой както му е удобно. Това би позволило на разни групи и лобита да атакуват какво ли не и да искат мерки за неговото изкореняване.

3. Стереотипите в различните страни са различни. Като знам родните играчи как повтарят като папагали чужди формулировки и проблеми без изобщо да ги преосмислят на българска почва, очаквам борбата срещу стереотипите да доведе до ужасяващи последствия. От друга страна родни предразсъдъци, които не представляват проблем за развитите страни и не са фиксирани от тях ще останат незабелязани и подминати.

Link to post
Share on other sites
 • Мнения 560
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Популярни мнения

Не виждам нищо лошо в някоя изскочила красива цица по време на мач. Това все пак не е разходка в Лувъра. Говорим за мачовско представление. Безкръвна(почти) война. Сблъсък на алфа мъжки, подбрани по б

Всъщност целият вой срещу "загиващия" ляволиберален Запад според мен е заради най-обикновена завист. Тукашните политкомисари и путиновите привърженици просто ги е яд на постигнатото от Запада и защото

Та за тези които се чудят за какво изобщо е тази вярва,  нека си спомнят експериментите в СССР преди век. Там разкрепостиха жените за да ги вкарат в заводите като допълнителна работна ръка. Разбиха и

Posted Images

 • Глобален Модератор

"Трансджендър Европа": Защита на трансполовите хора съгласно Истанбулската конвенция

Този текст е публикуван преди четири години в сайта на TGEU (Transgender Europe), джендър организация в която членуват 105 членки от 42 държави. Той има информативен характер и обяснява как Истанбулската конвенция защитава правата на ЛГТБ (лесбийки, гейове, транссексуални и бисексуални). В него се обяснява механизмът на действие на този документ, обвързващата му сила за промяна на местните законодателства и решителното навлизане в образованието на джендър идеологията, както и специалното отношение към мигрантите, които се самоопределят по полов признак. Според авторите на тази статия "Конвенцията е първия международен документ, който съдържа определение за социален пол (gender) и изисква от страните при прилагането на Конвенцията и при оценката на предприетите мерки (член 6) да вземат предвид проблемите, свързани с пола". Статията описва много ясно и как държавите, които са я ратифицирали, задължително трябва да променят законодателството си и да предадат част от националния си суверенитет на т.нар. комитет GREVIO - политически орган, който ще следи за прилагането на Конвенцията: "Веднъж ратифицирана Конвенцията, като международен правен акт, има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които ѝ противоречат. Това изисква националното законодателство да бъде приведено в съответствие с целите и мерките на Конвенцията". Статията, която е написана през 2014 г., завършва с констацията: "консервативните групи се опасяваха по-специално от необходимостта да се въведе понятието „социален пол“ в националното законодателство. Мобилизирани срещу ратификацията на Конвенцията, те отправиха остри критики срещу „идеологията на пола“ или „теорията за пола“, предизвикващи разпад на семейството и на обществото като цяло".

Screen%20Shot%202018-01-22%20at%2009.26.

 

Защита на транс хората съгласно Истанбулската конвенция

 

Публикувано на 24 септември 2014 на интернет страницата на TGEU* на адрес: https://tgeu.org/protection-of-trans-people-under-the-istanbul-convention/

 

Насилието над жени и транс хора е широко разпространено. Многообразните форми на полово насилие представляват дискриминация, основаваща се на пола, и нарушаване на правата на човека. Транс хората са по-уязвими към насилие поради комплексните последици от дискриминация, основаща се едновременно на пол и на сексуална ориентация или полова идентичност, съгласно изследването на ЛГБТ, направено от Агенцията на ЕС за основните права през 2012 г.. Неравенството между половете, включително половите стереотипи и негативните понятия за мъжественост, лежат в осн

овата на насилието срещу жените и насилието, свързано с половата идентичност на лицата. Към днешна дата Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, накратко наричана Истанбулската конвенция, представлява най-изчерпателния, подробен и правно обвързващ отговор на насилието срещу жени и насилието, основано на пола.

 

Конвенцията

Истанбулската конвенция е правно обвързващ инструмент. Следователно, след като държавите я ратифицират, те имат задължението да прилагат нейните разпоредби и това приложение ще бъде предмет на мониторинг. Истанбулската конвенция влезе в сила на 1 август 2014 г. В момента тя е ратифицирана от 14 държави-членки на Съвета на Европа (Албания, Андора, Австрия, Босна и Херцеговина, Дания, Франция, Италия, Малта, Черна гора, Португалия, Сърбия, Испания, Швеция и Турция. Други 22 държави са подписали Конвенцията, което е сигнал за общия интерес към по-късно ратифициране на Конвенцията.

 

Подписването ѝ от страните означава, че те се съгласяват по принцип със значението и мерките на Конвенцията. Но те са обвързани от нейните разпоредби, само когато те я ратифицират. Веднъж ратифицирана, Конвенцията като международен правен акт има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които ѝ противоречат. Това изисква националното законодателство да бъде приведено в съответствие с целите и мерките на Конвенцията.

 

Каква е добавената стойност на Конвенцията?

Конвенцията повелява държавите да използват проактивно „дължимата грижа“ при прилагането на мерки за предотвратяване, защита, разследване и санкциониране на случаите на насилие. Тя признава насилието срещу жените и насилието, основано на пола, като нарушение на правата на човека и форма на дискриминация. Конвенцията също така е първия международен документ, който съдържа определение за социален пол („gender“) и изисква от страните при прилагането на Конвенцията и при оценката на предприетите мерки (член 6) да вземат предвид проблемите, свързани с пола.

 

Конвенцията въвежда специални престъпления (чл.39) за физическо насилие; психологическо насилие; преследване; сексуално насилие, включително изнасилване; сексуален тормоз; насилствен брак; осакатяване на женски гениталии; насилствен аборт и насилствена стерилизация.

 

С ратифицирането ѝ правителствата се съгласяват да бъдат обвързани от разпоредбите на Конвенцията и ще трябва да направят следното:

1. да обучават професионалисти за близък контакт с жертвите;

2. редовно да провеждат кампании за повишаване на осведомеността;

3. да предприемат стъпки за включване на въпроси като равенство между половете и ненасилствено разрешаване на конфликти при междуличностни взаимоотношения в учебния материал;

4. да създадат програми за лечение на извършителите на домашно насилие и на извършителите на сексуални престъпления;

5. да работят в тясно сътрудничество с неправителствените организации;

6. да осигурят участието на медиите и частния сектор за премахване на стереотипите, свързани с пола, и насърчаване на взаимно уважение.

В около 60 члена Конвенцията подробно описва как да се предотвратяват, защитават, преследват и интегрират политики за борба с насилието, основано на пол.

Истанбулската конвенция и недискриминацията на транс хората:

Специалното упоменаване на сексуалната ориентация и половата идентичност сред недопустимите основания за дискриминация бе едно от препятствията при договарянето на Конвенцията. Те се споменават в член 4, точка 3, в който се изисква от държавите-страни по конвенцията се изисква да прилагат всички мерки, посочени в Конвенцията, без всякаква дискриминация, основана на сексуална ориентация или полова идентичност. Обяснителният доклад пояснява, че с оглед на половата идентичност „трансполови или транссексуални лица, кросдресъри, трансвестити и други групи лица, които не се вписват в обществените стереотипи за пол, определени като „мъжки“ или „женски““, са под закрилата на разпоредбата за недискриминация. Също така изрично защитени от Конвенцията са жените-мигранти, жените-бежанци и тези, които са засегнати от множествена дискриминация.
Привеждане на Конвенцията действие

Следващите стъпки са създаването на механизъм за мониторинг и съсредоточаване върху изпълнението. Мониторингът ще бъде осъществяван от Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (GREVIO), която представлява независим експертен орган, и Комитетът на страните - политически орган, съставен от официалните представители на страните по Конвенцията. Очаква се Комитетът на страните и GREVIO да се срещнат за първи път през първата половина на 2015 г. Подробности относно процедурите за мониторинг, като например продължителността на периодите за мониторинг, ще трябва да бъдат определени от GREVIO. Подобно на други международни органи за мониторинг, GREVIO ще събира информация на място от официалните органи, гражданското общество и независимите институции за защита на правата на човека в държавите, подписали конвенцията. Въз основа на събраната по този начин информация GREVIO ще предложи на съответната държава препоръки за преодоляване на установените проблеми.

Но консервативните групи се опасяваха по-специално от необходимостта да се въведе понятието „социален пол“ в националното законодателство. Мобилизирани срещу ратификацията на Конвенцията, те отправиха остри критики срещу „идеологията на пола“ или „теорията за пола“, предизвикващи разпад на семейството и на обществото като цяло.

Намери повече за Истанбулската конвенция тук

Превод: "Гласове"

--------------------------

*TGEU (Transgender Europe) е организация, учреденена на първия Европейски трансджендър съвет, състоял се във Виена през ноември 2005 и впоследствие регистрирана формално като австрийска благотворителна организация 14 месеца по-късно. Седалището на организацията е в Берлин, Германия. Целите на организацията са равнопоставеност на всички транс хора в Европа, защита на техните човешки права, провеждане и насърчаване на научни изследвания в полза на транс хората и пр. Към септември 2016 TGEU има 105 членски организации в 42 държави.

http://glasove.com/categories/na-fokus/news/transdzhendyr-evropa-zashtita-na-transpolovite-hora-syglasno-istanbulskata-konvenciya

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 1 час, Atom said:

Единственото което ме смущава в тази конвенция е чл.12 ал.1 в частта му за стереотипните роли за жените и мъжете:

"Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани (на идеята за малоценност на жените или) на стереотипни роли за жените и мъжете."

 

1. От една страна конвенцията дефинира джендъра като "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете", от друга обаче страните предприемат мерки ... с цел изкореняване на стереотипните роли на мъже и жени. Т.е. действията на страните трябва да насърчават изкореняването на джендъра.

2. "Стереотипните роли на мъжете и жените" е толкова широко, недефинирано поле, че позволява тълкуването му на кой както му е удобно. Това би позволило на разни групи и лобита да атакуват какво ли не и да искат мерки за неговото изкореняване.

3. Стереотипите в различните страни са различни. Като знам родните играчи как повтарят като папагали чужди формулировки и проблеми без изобщо да ги преосмислят на българска почва, очаквам борбата срещу стереотипите да доведе до ужасяващи последствия. От друга страна родни предразсъдъци, които не представляват проблем за развитите страни и не са фиксирани от тях ще останат незабелязани и подминати.

За мен лично има разлика между роли (джендър) и стереотипни роли (стереотип).

==================================

За 2 (втората част на 2) и 3 от анализът ти, мога да кажа само следното. Който търси под вола теле, винаги ще го намира там.

Редактирано от nik1
Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 35 минути, Last roman said:

"Трансджендър Европа": Защита на трансполовите хора съгласно Истанбулската конвенция

Този текст е публикуван преди четири години в сайта на TGEU (Transgender Europe), джендър организация в която членуват 105 членки от 42 държави. Той има информативен характер и обяснява как Истанбулската конвенция защитава правата на ЛГТБ (лесбийки, гейове, транссексуални и бисексуални). В него се обяснява механизмът на действие на този документ, обвързващата му сила за промяна на местните законодателства и решителното навлизане в образованието на джендър идеологията, както и специалното отношение към мигрантите, които се самоопределят по полов признак. Според авторите на тази статия "Конвенцията е първия международен документ, който съдържа определение за социален пол (gender) и изисква от страните при прилагането на Конвенцията и при оценката на предприетите мерки (член 6) да вземат предвид проблемите, свързани с пола". Статията описва много ясно и как държавите, които са я ратифицирали, задължително трябва да променят законодателството си и да предадат част от националния си суверенитет на т.нар. комитет GREVIO - политически орган, който ще следи за прилагането на Конвенцията: "Веднъж ратифицирана Конвенцията, като международен правен акт, има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които ѝ противоречат. Това изисква националното законодателство да бъде приведено в съответствие с целите и мерките на Конвенцията". Статията, която е написана през 2014 г., завършва с констацията: "консервативните групи се опасяваха по-специално от необходимостта да се въведе понятието „социален пол“ в националното законодателство. Мобилизирани срещу ратификацията на Конвенцията, те отправиха остри критики срещу „идеологията на пола“ или „теорията за пола“, предизвикващи разпад на семейството и на обществото като цяло".

Screen%20Shot%202018-01-22%20at%2009.26.

 

Защита на транс хората съгласно Истанбулската конвенция

 

Публикувано на 24 септември 2014 на интернет страницата на TGEU* на адрес: https://tgeu.org/protection-of-trans-people-under-the-istanbul-convention/

 

Насилието над жени и транс хора е широко разпространено. Многообразните форми на полово насилие представляват дискриминация, основаваща се на пола, и нарушаване на правата на човека. Транс хората са по-уязвими към насилие поради комплексните последици от дискриминация, основаща се едновременно на пол и на сексуална ориентация или полова идентичност, съгласно изследването на ЛГБТ, направено от Агенцията на ЕС за основните права през 2012 г.. Неравенството между половете, включително половите стереотипи и негативните понятия за мъжественост, лежат в осн

овата на насилието срещу жените и насилието, свързано с половата идентичност на лицата. Към днешна дата Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, накратко наричана Истанбулската конвенция, представлява най-изчерпателния, подробен и правно обвързващ отговор на насилието срещу жени и насилието, основано на пола.

 

Конвенцията

Истанбулската конвенция е правно обвързващ инструмент. Следователно, след като държавите я ратифицират, те имат задължението да прилагат нейните разпоредби и това приложение ще бъде предмет на мониторинг. Истанбулската конвенция влезе в сила на 1 август 2014 г. В момента тя е ратифицирана от 14 държави-членки на Съвета на Европа (Албания, Андора, Австрия, Босна и Херцеговина, Дания, Франция, Италия, Малта, Черна гора, Португалия, Сърбия, Испания, Швеция и Турция. Други 22 държави са подписали Конвенцията, което е сигнал за общия интерес към по-късно ратифициране на Конвенцията.

 

Подписването ѝ от страните означава, че те се съгласяват по принцип със значението и мерките на Конвенцията. Но те са обвързани от нейните разпоредби, само когато те я ратифицират. Веднъж ратифицирана, Конвенцията като международен правен акт има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които ѝ противоречат. Това изисква националното законодателство да бъде приведено в съответствие с целите и мерките на Конвенцията.

 

Каква е добавената стойност на Конвенцията?

Конвенцията повелява държавите да използват проактивно „дължимата грижа“ при прилагането на мерки за предотвратяване, защита, разследване и санкциониране на случаите на насилие. Тя признава насилието срещу жените и насилието, основано на пола, като нарушение на правата на човека и форма на дискриминация. Конвенцията също така е първия международен документ, който съдържа определение за социален пол („gender“) и изисква от страните при прилагането на Конвенцията и при оценката на предприетите мерки (член 6) да вземат предвид проблемите, свързани с пола.

 

Конвенцията въвежда специални престъпления (чл.39) за физическо насилие; психологическо насилие; преследване; сексуално насилие, включително изнасилване; сексуален тормоз; насилствен брак; осакатяване на женски гениталии; насилствен аборт и насилствена стерилизация.

 

С ратифицирането ѝ правителствата се съгласяват да бъдат обвързани от разпоредбите на Конвенцията и ще трябва да направят следното:

1. да обучават професионалисти за близък контакт с жертвите;

2. редовно да провеждат кампании за повишаване на осведомеността;

3. да предприемат стъпки за включване на въпроси като равенство между половете и ненасилствено разрешаване на конфликти при междуличностни взаимоотношения в учебния материал;

4. да създадат програми за лечение на извършителите на домашно насилие и на извършителите на сексуални престъпления;

5. да работят в тясно сътрудничество с неправителствените организации;

6. да осигурят участието на медиите и частния сектор за премахване на стереотипите, свързани с пола, и насърчаване на взаимно уважение.

В около 60 члена Конвенцията подробно описва как да се предотвратяват, защитават, преследват и интегрират политики за борба с насилието, основано на пол.

Истанбулската конвенция и недискриминацията на транс хората:

Специалното упоменаване на сексуалната ориентация и половата идентичност сред недопустимите основания за дискриминация бе едно от препятствията при договарянето на Конвенцията. Те се споменават в член 4, точка 3, в който се изисква от държавите-страни по конвенцията се изисква да прилагат всички мерки, посочени в Конвенцията, без всякаква дискриминация, основана на сексуална ориентация или полова идентичност. Обяснителният доклад пояснява, че с оглед на половата идентичност „трансполови или транссексуални лица, кросдресъри, трансвестити и други групи лица, които не се вписват в обществените стереотипи за пол, определени като „мъжки“ или „женски““, са под закрилата на разпоредбата за недискриминация. Също така изрично защитени от Конвенцията са жените-мигранти, жените-бежанци и тези, които са засегнати от множествена дискриминация.
Привеждане на Конвенцията действие

Следващите стъпки са създаването на механизъм за мониторинг и съсредоточаване върху изпълнението. Мониторингът ще бъде осъществяван от Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (GREVIO), която представлява независим експертен орган, и Комитетът на страните - политически орган, съставен от официалните представители на страните по Конвенцията. Очаква се Комитетът на страните и GREVIO да се срещнат за първи път през първата половина на 2015 г. Подробности относно процедурите за мониторинг, като например продължителността на периодите за мониторинг, ще трябва да бъдат определени от GREVIO. Подобно на други международни органи за мониторинг, GREVIO ще събира информация на място от официалните органи, гражданското общество и независимите институции за защита на правата на човека в държавите, подписали конвенцията. Въз основа на събраната по този начин информация GREVIO ще предложи на съответната държава препоръки за преодоляване на установените проблеми.

Но консервативните групи се опасяваха по-специално от необходимостта да се въведе понятието „социален пол“ в националното законодателство. Мобилизирани срещу ратификацията на Конвенцията, те отправиха остри критики срещу „идеологията на пола“ или „теорията за пола“, предизвикващи разпад на семейството и на обществото като цяло.

Намери повече за Истанбулската конвенция тук

Превод: "Гласове"

--------------------------

*TGEU (Transgender Europe) е организация, учреденена на първия Европейски трансджендър съвет, състоял се във Виена през ноември 2005 и впоследствие регистрирана формално като австрийска благотворителна организация 14 месеца по-късно. Седалището на организацията е в Берлин, Германия. Целите на организацията са равнопоставеност на всички транс хора в Европа, защита на техните човешки права, провеждане и насърчаване на научни изследвания в полза на транс хората и пр. Към септември 2016 TGEU има 105 членски организации в 42 държави.

http://glasove.com/categories/na-fokus/news/transdzhendyr-evropa-zashtita-na-transpolovite-hora-syglasno-istanbulskata-konvenciya

 

Конвенцията защитава и трансджендърите от насилие...  и какъв е проблема?

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Модератор Военно дело

Е как какъв бе Ники. Нали ти твърдеше, че в конвенцията няма никви педали? Е, както виждаме педерастките организации смятат, че това е за тях, не само за жените.

Демек това което ти мислиш, няма нищо общо с това което е в действителност.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 1 час, insighting said:

Добре че са блондитата, та да се усетят останалите и навреме да се коригират.

 

"Радвам" се за теб..

Така наречените "блондита" са просто откровени тъпаци (тъпачки),....коригирали само цветовете на ноктите си, а цитатът ("анализът")  който беше постнала е извор на откровена глупости и невежество.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 38 минути, Frujin Assen said:

Е как какъв бе Ники. Нали ти твърдеше, че в конвенцията няма никви педали? Е, както виждаме педерастките организации смятат, че това е за тях, не само за жените.

Демек това което ти мислиш, няма нищо общо с това което е в действителност.

Трансджендърите не са "педали", Фружка.

Четенето няма да ти навреди, споко няма да станеш гей, (освен ако не си прикрит такъв, и се страхуваш от това да не излезне нещо наяве, ако започнеш да четеш) :)

https://bg.wikipedia.org/wiki/Трансджендър

 

 

Редактирано от nik1
Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 1 час, nik1 said:

За мен лично има разлика между роли (джендър) и стереотипни роли (стереотип).

 

 

ПС За мен лично има разлика между роли на мъжете и жените (джендър) и стереотипни роли (стереотип).

Илюстрирам" Жената влиза в кухнята не заради стереотипа, а заради ролята си в "играта" (на живота), Стереотипът всъщност е че мъжете са по-добри готвачи.
Донякъде стереотипът е верен и обективен: Най-добрите готвачи са мъже, и в това има логика от гледна точка на Brain games, Мъжете имат по-добра пространствена и перспективна ориентация от жените, доказано е. И е логично, защото сме довчерашни ловци, скитащи из саваните, пустошта и горите..

========================

Апропо:

В крайна сметка Конвенцията може да с приеме с резерви по чл 12,  .... т.е. не е нужно да се убива вола, за да се предотврати вероятността "волът да роди теле"..

 

 

Редактирано от nik1
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Безумната Истанбулска конвенция - наивност, незнание или глупост?

Депутатите, преди да гласуват тази безумна конвенция да прочетат мъдрите слова на Владимир Зарев: „Винаги съм казвал, че това, което може да изведе българският народ от блатото е неговата съпротива”. Дано да е прав и това да се случи, ако посегнат и на децата ни.
Когато извадиха част от произведенията на Вазов и Ботев от учебните програми, когато наричаха Левски и Ботев терористи, когато ни убеждаваха, че не е имало Баташко клане, си мислех, че на следващия ден ще има протести, че ще изметат чиновници от някои министерства и какво ли не още. Какъв НАИВНИК съм бил!

Когато чужди медии на български език /например DW/ ежегодно критикуваха българските народни традиции като варварски и намекваха за смяна на националния ни химн, защото в него имало много природа, си мислех, че ще бъдат закрити. Вместо това изправиха пред съд журналисти, публикували факти за злоупотреби. Какъв НАИВНИК съм бил.

Когато терористите рушаха християнски църкви в Близкия Изток, избиваха стотици християни, жени и деца, когато в съседна Турция изравняваха кюрдски села със земята и арестуваха съдии, професори, журналисти, призовахме за протестни декларации. Освен едно закъсняло изявление на папата в първия случай и декларация на съюза на съдиите в Брюксел във втория, нищо друго не се случи в бъларското блато, в което продължавахме да се кълнем в евроатлантически ценности. Какви НАИВНИЦИ сме били!

Когато днес ни убеждават под прикритието на справедливата кауза за защита на жените от насилие, да се съгласим с постановки в т.н. Истанбулска конвенция, която дори не е задължителна и вече е отхвърлена от 7 и не е ратифицирана от още 17 страни, на децата ни още в най–ранна възраст в училищата да бъдат налагани други норми и разбирания за семейството, като основна клетка на обществото, за половете и отношенията между тях, вече няма място за НАИВНОСТ! Пресни са примерите от 2016 г. в наша съседна страна за опитите да се амнестира изнасилването на деца и разреши ранен брак с малки момиченца. Снежана Миланова на страницата си във Фейсбук цитира Албена Шавел: «Третият пол е терористична атака срещу живота, защото той не може да роди деца. А следователно и бъдеще».

Когато преди няколко години писахме– «Нека осъзнаем новите пътища, защото старите са негодни. Бие 12–ия час на нашата съдба. Животът дава ултиматум. Да бъдем или да не бъдем.», едва ли сме очаквали, че събитията ще ни връхлетят много по–бързо.

Някогашната теория за размиване на европейските общества и държави вече е в етап на изпълнение, а ислямизацията – ужасяваща реалност в някои западни страни. Защо точно в този момент искат да ратифицираме тази конвенция? Освен да отклони вниманито от други, по–съществени проблеми, това има за цел да ни подготви за нещо много по–страшно и непосредствено, поради което управляващите не случайно подсказаха, че проблемът с миграцията, ще е най–трудния в периода на нашето европредседатество, въпреки че доскоро го омаловажаваха. Защото знаят какво се готви и също така не случайно премиерът заяви, че като председатестващи не можем да имаме различно мнение.
Народ, който не реагира при всеки случай, засягащ неговата идентичност, история, традиции, култура, бъдеще, няма да се опълчи и срещу това. На такъв народ лесно ще сменят и името на държавата, някъде се появи и такова заглавие, и азбуката, спомняме си подобни предложения от близкото минало, и химна или знамето. Ако наивността и незнанието са опасни и граничат с глупостта, тогава можем ли да кажем, че се намираме в безопасност?

Депутатите, преди да гласуват тази безумна конвенция да прочетат мъдрите слова на Владимир Зарев: „Винаги съм казвал, че това, което може да изведе българският народ от блатото е неговата съпротива”. Дано да е прав и това да се случи, ако посегнат и на децата ни.

Симеон Николов


Източник: frognews.bg

 

Ето някои от лъжите за Истанбулската конвенция. Въвежда "социален пол"


Първа лъжа - в Истанбулската конвенция няма нищо, което да го няма в българската Конституция и закони.

Лъжете, има! Това е определението "социален пол", който се въвежда от Истанбулската конвенция. И точно затова я гласувахте днес. Иначе ако нямаше, защо я гласувахте? Оплитате се сами в лъжите.

Втора лъжа - Истанбулската конвенция няма да доведе до промяна на Конституцията и законите.

Лъжете! Конвенцията е наднационално законодателство, което има върховенство спрямо националното законодателство. Ратифицираме ли я, всичко в противовес на конвенцията трябва да бъде съобразено с нея. Лъжете безогледно и продавате бъдещето на България за жълти стотинки и високи постове в европейски институции.

Трета лъжа - длъжни сме да приемем "третия пол", иначе не сме европейци.

Лъжете! Словакия, Хърватия, Чехия, Унгария, Латвия, Литва - общо 11 членки на ЕС, които не са приели тази конвенция по-малко европейци ли са? Няма никаква причина да приемаме тази конвенция, никой не ни задължава!

Четвърта лъжа - то не може да получаваме субсидии, трябва да приемем и "третия пол".

Лъжете! България изпълни тежки условия, за да бъде приета за член на ЕС в областта на енергетика, икономика и какво ли още не. След което подписа договор за присъединяване. И тези субсидии са според тези договорености, записани там! Никъде не пише, че трябва да приемаме "трети пол". Така че да, Европа ще дава субсидии така, както дава на всички други. И никакъв трети и пети пол не сме длъжни да приемаме!

Пета лъжа - Истанбулската конвенция е приета с обсъждане на НПО.

Лъжете! Има НПО, които са участвали в работната група като консултанти на Министерството на правосъдието, но с никакви НПО и никакво публично обсъждане не е имало! 31 неправителствени организации написахме писмо с искане за обсъждане - все още нямаме отговор. И знаете ли защо лъжете? Защото не сте чели Истанбулската конвенция. Нямате идея какво пише вътре. И не ви и пука! Нали? Просто ще изпълните поръчката, която са ви дали. А ние ще дойдем пред парламента, за да ви попречим!

Александър Урумов

Източник: epicenter.bg

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 48 минути, insighting said:

Ето някои от лъжите за Истанбулската конвенция. Въвежда "социален пол"


Първа лъжа - в Истанбулската конвенция няма нищо, което да го няма в българската Конституция и закони.

Лъжете, има! Това е определението "социален пол", който се въвежда от Истанбулската конвенция. И точно затова я гласувахте днес. Иначе ако нямаше, защо я гласувахте? Оплитате се сами в лъжите.

 

Втора лъжа - Истанбулската конвенция няма да доведе до промяна на Конституцията и законите.

Лъжете! Конвенцията е наднационално законодателство, което има върховенство спрямо националното законодателство. Ратифицираме ли я, всичко в противовес на конвенцията трябва да бъде съобразено с нея. Лъжете безогледно и продавате бъдещето на България за жълти стотинки и високи постове в европейски институции.

Трета лъжа - длъжни сме да приемем "третия пол", иначе не сме европейци.

Лъжете! Словакия, Хърватия, Чехия, Унгария, Латвия, Литва - общо 11 членки на ЕС, които не са приели тази конвенция по-малко европейци ли са? Няма никаква причина да приемаме тази конвенция, никой не ни задължава!

Четвърта лъжа - то не може да получаваме субсидии, трябва да приемем и "третия пол".

Лъжете! България изпълни тежки условия, за да бъде приета за член на ЕС в областта на енергетика, икономика и какво ли още не. След което подписа договор за присъединяване. И тези субсидии са според тези договорености, записани там! Никъде не пише, че трябва да приемаме "трети пол". Така че да, Европа ще дава субсидии така, както дава на всички други. И никакъв трети и пети пол не сме длъжни да приемаме!

Пета лъжа - Истанбулската конвенция е приета с обсъждане на НПО.

Лъжете! Има НПО, които са участвали в работната група като консултанти на Министерството на правосъдието, но с никакви НПО и никакво публично обсъждане не е имало! 31 неправителствени организации написахме писмо с искане за обсъждане - все още нямаме отговор. И знаете ли защо лъжете? Защото не сте чели Истанбулската конвенция. Нямате идея какво пише вътре. И не ви и пука! Нали? Просто ще изпълните поръчката, която са ви дали. А ние ще дойдем пред парламента, за да ви попречим!

Александър Урумов

Източник: epicenter.bg

Отново овнешно - рогати лакърдии, и невежество. този път съчетани със солидна доза площадна демагогия и лъжа

1. Джендъра (или социопола) са ролите които има жените и мъжете в едно общество , а това опредление не предизвиква каквото и да е нужда от споменаване или обръщане към Конституцията. Джендъра е определение!

2. Що за тъпотия? Конвенцията изисква промяна на законите (не и на Конституцията), и никой който я е чел, не е твърдял обратното..Със сигурност вносителите са я чели.

3, Изборените страни са я подписали, но не са я ратифицирали все още. Което не е същото като че са я отвърлили.

4. Що за тъпотия Кой от управниците е твърдял е твърдял, че ако не рафитициране Конвенцията и не "признаем трети пол", ще ни спрат субсидиите (?) 

=================

 

Един въпрос към авторката/авторът на постинга. Що за глупост с е това "трети пол"? Можете ли да посочите къде в Конвенцията се говори за "трети пол"

Като слагате цитати или чужди мнения в един аргументирам спор (и ги приемате за свои аргументи), би следвало да заставате зад тях! Питам ви къде пише нещо за "трети пол".

 

Редактирано от nik1
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Интересно, дали няма да се появи още някоя "критична" версия на прословутата "конвенция"? на тоя... на оня... и повтарянето им от един, друг...

Истерията е проивзодна само на истериците. Глупостите дето се спрягат и плиткоумията дето се ширят са си просто опита на истериците да се строят в редиците.

А народната лудост от типа "да яхнем поредната вълна" и поредните незабелижими иначе Посредственици да блеснат с "мненията си", особено когато хитро са се научили да яхат народните истерии по едно или друго. Особено когато се касае за хилядолетни "традиции"... та се спрягат и "пазете децата", та псевдологика, та 'лъжи и заблуди', пак някой ще ни казва кое е правилно... ама "българските и родните предразсъдъци"... като че ли са някакви извънземни и не се осланят отново и отново на юдейските нрави и възгледи, станали от морална и етична норма, в "закони" и после - в модели за поведение. Накрая - за "КАНОН".

А какво е значението на думичката ПРЕД-РАЗСЪДЪК - е съвсем очевидно по конструкцията като съставна дума...

Какъв е примера и как влияе предразсъдъка - няма значение колко сте интелигентни, колко знаете, колко мислите, колко можете - той застава извън и преди всички тях, които са далеч по-късни форми на проявления.

какъв е примера в конкретиката - може да се зачете по темата и след това да се изведе стойността и общите тенденции на ригидност сред личностите, които стоят зад никовете - по мненията им. Например колежката публикуваща упорито критични негативни "източници" на "народни" мнения, всъщност по повечето теми блести с логичност, начетеност, знания и съждения... Но тук - е под сугестията на предразсъдъка си. Прави впечатление именно примера за контраста - защото именно тя е от малцината с известна компетентност относно психичните процеси и явления. И разбира се - не би имало въобще проблем да схване и осмисли разликата между ПОЛ - реализиран като израз на физиологични първични и вторични признаци и социален ПОЛОВо-разделен поведенчески и ролеви модел и това че в същия тия два аспекта са сляти неразривно... Но идват времена, в които те се разделят и това е част от ежедневието на всички ни. Разбира се - не е само тя, но за другите вече се разбра за тия им качества от други теми.

Всъщност обиколките по различните теми, много добре обрисува общите вътрешни опорни схеми, създадени като идеен и представен "скелет" и играещи ролята на координатна система. И как личните качества на всеки техен изразител спират да имат каквото и да е значение, щом се опре именно до тях - и то директно. Колкото е по-директно, толкова повече започва да си личи рязкостта на защитаването и силата на "отпора"...

Упоритостта и твърдостта на защитаващия се, всъщност издават най-характерното за всяка ригидна същност. Контраста и умението, опита и дадеността да е налице достатъчна форма на развит интелект и "разсъдък" възпитан и дисциплиниран с години работа, за да се намества сред формираните предразсъдъчни схеми и цели системи в психичното - това е вече израз на СЪЗРЯВАЩ ИНДИВИД, защото това не е групова форма на отражение, не е следване и подражание на колективния опит, а е израз на индивидуалното в субекта... да израства и формира отвътре "наследството" си

Устойчивостта на предразсъдъците се основават на процеси в несъзнаваното и за него - нито се говори, нито се пише, нито се позволява да се разглежда, анализира, критикува. Освен това - дори и да се появи подобна рядка възможност - веднага се реагира защитно, без дори да е възможно преосмислянето или осъзнаването на подобна защита и с нея на Защитаващия му изглежда всичко че е ок, че е естествено и нормално.

Редактирано от ramus
Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор
Преди 2 часа, nik1 said:

Конвенцията защитава и трансджендърите от насилие...  и какъв е проблема?

Проблемът е 'надзорният орган' и /нарочно/ неясните трактовки на пол, социална роля и пр. щуротии. Конвенцията няма нищо общо със защитата правата на жените, нито чиито и било други права /затова си има достатъчно закони/. Нейната цел е да наложи узаконена политически коректна цензура и да размие границите на общо установените норми и човешки морални ценности, унищожавайки семейството и критериите на подрастващото поколение що е нормална полова принадлежност и що е девиация.

Редактирано от Last roman
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

За мен лично мониторинга не е проблем.

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio

Няма как да се мине без мониторинг, темата е много важна.
Освен в житейски и човешки аспекти, насилието над жените има и икономически последствия оценавани на над 220 милиарди евро годишно за страните от ЕС. /За последното, вижте- в източника 7/

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-109-EN-F1-1.PDF

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

за мен е проблем натискът, който се оказва това 'законово' недоносче да се приеме. Не виждам и нуждата от него. А мнимата защита на правата на жените е само 'залъгалка'.

 

Редактирано от Last roman
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Проблем, проблем....Защото този либерал демократизъм е само емайл върхо вековната  вкаменената изостаналост на дивият исток. За аламинут се напуква и разпада щом местните интереси друго диктуват....

Натискът пък иде от тамр че когато се хванахме на хорото/доброволно/ там подписахме, че препоръките след определено време ще фигурират и в законодателдството. Ако ще и с промяна на конституцията....Нали си спомняте, че имаше редица точки от които доброволно трябваше да се маркират 12. Ако си спомням добре....

Така, че щем не щем трябва да пиремем диктатът на малцинството.... :bn:

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Конвенцията не е "недоносче", а натисът от ГЕРБ е обясним с това че сме сме(са) поели президентсвото на ЕС, и имаме (имат) собствени приоритети, и за да ги постигнем трябва наистина да да сме в крак с тенденциите, или дори "пред тях" (вместо  да се опъваме като глупави магарета)
Необхдимо е да сме отличници и харесвани за да  получим покрепата от мнозинството страни и да си прокараме собствените приоритети - присъединяване Шенген, влизане в чакалнята на Еврозоната, продължаването на кохезионата политика, Западните Балкани, и много други..

Защитата няма да баш е мнима, Конвенцията задължава страните да премат поредица от законодателни промени в тази посока.

 

 

 

Редактирано от nik1
Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Та за тези които се чудят за какво изобщо е тази вярва,  нека си спомнят експериментите в СССР преди век. Там разкрепостиха жените за да ги вкарат в заводите като допълнителна работна ръка. Разбиха и семействата, като направиха от децата доносници и промиваха  мозъци, за да създадат наднационален, социалистически човек.

ЕС следва същата схема - опити за заличаване на национално самосъзнание и култура чрез псевдомултикултурализъм. Унищожаване на половата идентичност на индивида чрез пропаганда и узаконяване на всякакви девиации. Мачкане на несъгласните чрез цензура и доноси. Разбира се утехата е, че изкуствено създадените режими рано или късно рухват. Но страдат милиони. А пасивността на мнозинството води до налагането на уродлив диктат от страна на малцинствата /болшевики, нацисти, кхмери, лица с психични сексуални отклонения и пр./.

Редактирано от Last roman
Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 10 минути, Skubi said:

Така, че щем не щем трябва да пиремем диктатът на малцинството.... :bn:

Що смяташ че ГЕРБ са "малцинство"?? На кого са малцинство???

 

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=8087&g=

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 17 минути, Last roman said:

Та за тези които се чудят за какво изобщо е тази вярва,  нека си спомнят експериментите в СССР преди век. Там разкрепостиха жените за да ги вкарат в заводите като допълнителна работна ръка. Разбиха и семействата, като направиха от децата доносници и промиваха  мозъци, за да създадат наднационален, социалистически човек.

ЕС следва същата схема - опити за заличаване на национално самосъзнание и култура чрез псевдомултикултурализъм. Унищожаване на половата идентичност на индивида чрез пропаганда и узаконяване на всякакви девиации. Мачкане на несъгласните чрез цензура и доноси. Разбира се утехата е, че изкуствено създадените режими рано или късно рухват. Но страдат милиони. А пасивността на мнозинството води до налагането на уродлив диктат от страна на малцинствата /болшевики, нацисти, кхмери, лица с психични сексуални отклонения и пр./.

Аналогиите които правиш с СССР са много погрешни: Най-важното и най-голямат разлика е в това  че сега имаме право на избор, имаме достатъчно и разнообразна инфиормация и източници, и имаме сводоба на мненията, а хората сме достатъчно обтзровани (за разлика от неграмотните или слабограмотни руски селяни и работници)

Аз не мога да се съглася че съм с промит мозък или някои ме мачка, илки аз мячкам някогои но съм преценил че Конвенцията трява да се приеме. Така преценявят и 36 процента от българите, при 25 против приемането и. т.е. Тезата ти е несъстоятелна за мен

Апропо подписването и ратифицирането на Конвенцията е в ръцете на националните правителства и парламенти, където също се водят дебати, освен това Конвенциуята може да бъде приета със резерви

ПС

Апропо никой не ми промива мозъка и за това да симпатизирам на гейовете и лесибийките, просто познавам такива чудесни личности (менторът ми в този форум е такъв), В тезата си ти изключваш напълно културните промени (предполагам защото нямаш приятели гейове и лесбийски не се досещаш че те може да са добри хора и някой може да имсипатизира), като тази че днес геойвете и лесбийките не се крият и могат да бъдат приемани като хора..

В науката е така - като изключиш една важно условия тезата ти отива в коша

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 44 минути, nik1 said:

Що смяташ че ГЕРБ са "малцинство"?? На кого са малцинство???

 

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=8087&g=

 

 

Незнам кои са тези ГЕРБ, но под малцинство подразбирам тези които неосъобразявайки се с реалните обстоятелства, налягат да сме толкова европеиди като тези в холандия или белгия....И за съжаление това много пъти удря на зад. Не случайно се засилват тези неоконсервативни, национални, християнски движениия, партии, които даже са за отцеплянето от европейският съюз....Същата грешка се повтаря като тази от времето на социализма за изграждането на иделаният комунистически человек....:pioneer:

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Римлянина описа важното, но освен другото основното си остава постоянния натиск за феминизация и директно засяга свободите на хората, ограничава семейната свобода, като репресивните органи получават още поле за действие.

Добре  прогледнал , лека полека , денационализация и детрадиционализация засягащи предимно по образованата , християнска част от ЕС населението и глобално , развитите общества.  Аз ви задавам въпроса, защо да не бъде така, защо да не вървим в тази посока. Аз бих работил  това направление , НО само след „революционна„ промяна по върховете.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 59 минути, Skubi said:

Незнам кои са тези ГЕРБ, но под малцинство подразбирам тези които неосъобразявайки се с реалните обстоятелства, налягат да сме толкова европеиди като тези в холандия или белгия....И за съжаление това много пъти удря на зад. Не случайно се засилват тези неоконсервативни, национални, християнски движениия, партии, които даже са за отцеплянето от европейският съюз....Същата грешка се повтаря като тази от времето на социализма за изграждането на иделаният комунистически человек....:pioneer:

Или колкото Албания, Турция, Босна и Грузия, ...ако говорим за Истанбулската Конвенция. която страните са подписали. Насилието над жени не е никакъв "малцинствен" проблем, мойто момче, 30 процента от жените в България са били обект на насилие (в другата тема написах нещо ама дали обърна внимание?- аз самият съм дългогогодишен  свидетел на такова насилие над моя близка роднина, и много десетки пъти съм защитатавал жената от боя и тормоза)

Малцинството са тези които си правят политиките от това - те са откърмени на Изток (или с източна идеология), или са платени от там - чуи им само термоинология и изразите -Гейропа, Либерасти.
Няма страшно, няма да излезнат от ЕС, докато им дава пари (говоря за вашите хора от Фидес), с тая робска психика са заникъде. (И нашите хора от Атака едно време бяха първи седесари, обаче обърнаха палачинката след като видяха парите на дядя Вова)

 

Редактирано от nik1
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Българите имат шанс за един вид , изглеждащо утопично  „Ноу хау„ съвсем скоро , в години или следващата петилетка ще има ново наднационално политическо движение, Нови Глобализатори и в рамките на ЕС ще се пръкне като Партия в ЕС, едно има , една основна програма за целият съюз, като борбата ще е за ЕС парламента.Можете да сте сред първите дейци.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Обществено мнение по истанбулски
от Letiashtata Kozzila Erato

Пиеса в едно действие

Жена, която мъжът ѝ я бие (КМБ): Мъжът ми ме бие. Разделихме се, но той продължава да ме тормози.
Жена, която мъжът ѝ не я бие: А ти защо стоиш да те бият?
Жена КМБ: Ама аз не стоя, но той продължава да ме Измъчва. Да биеш хора е лошо.
Мъж, който не бие жена си (МКНБЖ): Еми, да беше внимавала, когато се обвързваш
Жена, която мъжът ѝ я бие: Ама той не ме биеше, когато се запознахме.
Мъж, който бие жена си: Ами сигурно си го предизвикала с нещо. Пача.
Жена, която мъжът ѝ не я бие: Направихте горките мъже на нищо. Няма истински мъже и жените са виновни за това. Аз готвя страхотно.
Жена, която мъжът ѝ я бие: И аз готвя добре, просто не искам да ме бият.
Мъж, който бие жена си: Е, колко добре да готвиш.
Мъж, който не бие жена си: Престанете да генерализирате. Престанете да наричате мъжете скотове. Аз и баща ми никога не сме били жени.
Жена, която мъжът ѝ я бие: Аз не генерализирам. Просто не искам никой да бие . Принципно такова ми е желанието. Искам така тука да си седя и да ми е добре.
Мъж, който бие жена си: Е, не може съвсем никой да не бие!
Жена, която мъжът ѝ не я бие: Абе, Аре бе. Кой па ЧАК ТОЛКОВА те бие теб специално. Стига претенции. Мен ме е страх от хомосек@&&@:@:&:суалистите. Да не влязат в тоалетната на детето в училище.
Джамбазки: ИДЕ ТРЕТИЯТ ПОЛ
Лукарски: ИДЕ ТРЕТИЯТ ПОЛ
Жена, която мъжът ѝ я бие: Какво? Извинявайте, какво? Не чувам с едното ухо, че мъжът ми веднъж яко ме халоса...
Мъж, който бие жена си: Е ти защото не си го слушала и се е ядосал.
Жена, която мъжът ѝ не я бие: Тия в Холивуд започнаха тая работа. Тука преди всичко си беше добре. Сега се оказа, че всеки са го били.
Жена, която мъжът ѝ я бие: О, не. Аз просто за мен исках да кажа, че ме бият.
Камен Донев: Бил те е, щото те е обичал.
Мъж, който не бие жена си: Заради теб няма вече да ни разрешават да ухажваме жени. Феминистка! Никой не те харесва!
Валерия Велева: Първият мъж, бил жена си е Иван Костов!
Хор: Престанете да се карате! Не виждате ли, че сме в Европредседателство.
Корнелия: ТРЕТИЯТ ПОЛ ИДВА

Влиза третият пол с Жан-Клод Юнкер под ръка.

Всички са убедени, че Европа ще ни унищожи с въвеждането на третия пол. Тези, които харесват Европа също не спират да мрънкат, че само в България бият, а в Дания не е точно така. Накрая всички умират от киселини.

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор
Преди 2 часа, nik1 said:

Аналогиите които правиш с СССР са много погрешни: Най-важното и най-голямат разлика е в това  че сега имаме право на избор, имаме достатъчно и разнообразна инфиормация и източници, и имаме сводоба на мненията, а хората сме достатъчно обтзровани (за разлика от неграмотните или слабограмотни руски селяни и работници)

Аз не мога да се съглася че съм с промит мозък или някои ме мачка, илки аз мячкам някогои но съм преценил че Конвенцията трява да се приеме. Така преценявят и 36 процента от българите, при 25 против приемането и. т.е. Тезата ти е несъстоятелна за мен

Тук е голямата ти заблуда - мислиш си, че имаш 'право на избор' и си 'много образован' /особено когато самодоволно разсъждаваш колко са били тъпи хората, живели преди теб/. Всъщност за да се манипулира ефективно един човек не е нужно той да е непременно неук /макар че всеки е неук в дадена област/. Просто трябва да му наложиш постепенно и с кадифени ръкавички цензура в изразяването и мисленето и да го залъгваш в какъв прекрасен рай/х живее. Повтаряйки постоянно лъжи, човекът свиква с тях и почва да ги възприема като нещо естествено и истинно /какъвто е и случаят с теб - не може да осъзнаеш че си в същия капан, в който е бил напъхан и руският мужик отпреди век/. :)Всъщност живеем във времена на нова инквизиция /но не църковна/ а хетерофобна. Че и расистка - неглижираща всичко постигнато от бялата европейска цивилизация. И това се прави съвсем нарочно. Часът на новия хомоинтернационал е ударил. А културната и историческа традицията и семейните ценности са най-големите му пречки.

 

Редактирано от Last roman
Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...