Отиди на
Форум "Наука"

Първи древни писмености


Recommended Posts

 • Потребител

Добър вечер!

Желая да споделя с хората посещаващи форума едно проучване, което отне две години! Става въпрос за първите древни писмености на планетата разгледани поотделно е заедно. 

Понеже това е първи пост и начало на темата ще предложа една от главите на проучването пред читателите!

Библиотека, музей, картинна галерия, медиатека, все сгради с функция и създадени да съхраняват и осигуряват достъп да творби в писмен вид, знания и творби в писмен вид, художествени творби и възгледи в писмен вид и изразени чрез художествени средства, артефакти от минали времена и култури и модерно изкуство резултат от владени технологии и възгледи на хората, които са ги създали.

Опера, театър, кино, все сгради осигуряващи достъп до творби на визуалното и музикалното изкуство представяни от хора възпроизвеждащи ги с различни средства, в които участва и тялото на актьора или музиканта, представящи творби създадени за да представят знания и възгледи на хората създали ги.

Библиотека, музей, картинна галерия, медиатека, опера, театър, кино, всичките създадени от общества осъзнали необходимостта и практичността от съхранение и предаване във времето на знания и възгледи натрупани през времето и оценени от обществото като полезни. Събирателно на всички тях е университетът, който използва всички тези форми на представяне на знания.

Защо обществото е оценило предаването на знания като полезно действие? За да може да оцелява и борави в по-широк набор от действия с околният свят, за да извлича полезни за него резултати от тези си действия, за да може да се запази нивото на достигнато разбиране и боравене със света и то да послужи като основа за понататъшно развитие на това общество.

В кои сфери човекът търси познание? Той се стреми да разбере материалният свят, от какво той е съставен и какви са взаимодействията между отделните елементи на този свят. Той се стреми да разбере себе си като човек, себеподобният и другите живи същества и взаимодействията му с материалният свят и взаимодействията му с другите живи същества. Това което правят и това което мислят. Тези взаимодействия ние наричаме духовен свят. Човекът като материално създание има сетива, с които възприема околният свят, но обработката на тези възприятия става в мозъка, до който те са достигнали чрез нервната система. То става чрез тъй нареченото логическо мислене или логос. Логосът борави с понятия, причинно следствени връзки, анализ на наблюдаваните взаимодействия и логически конструкции съставени от оценките на известни причинно следствени връзки. Ние обозначаваме с понятие определен елемент или група от елементи от материалният свят. Придаваме му качества възприети чрез сетивата ни и назоваваме определени действия между елементите или между човека и средата. Това е инструментът, с който борави мислещият човек. Това, което ние наричаме духовен свят, и което е описание на мислите ни е пряко следствие от действието на този инструмент. Той от своя страна е структуриран така, както е структуриран човешкият мозък – от неврони и връзки между тях и взаимодействия между невроните, които се осъществяват посредством електрически импулси протичащи по връзките между тях.

Как са запазени, съхранени тези знания – основно в писмен или вербален вид. В света съществуват над 6000 езици и се използват ...... брой писмености. Езикът е структуриран така, че да описва възприятията и мислите на човека. Съставен е от съществителни, които могат да бъдат съотнесени с понятия, от прилагателни, които назовават оценени качества на съществителните, глаголи, които обозначават действия и взаимодействия и местоимения и нарицателни и др., които назовават определени връзки между понятията. Езикът е съставен така, че да описва възприятията ни за околният свят и нас самите и да описва мислите ни, които са породени в мозъка и следват инструментариум, който борави с възприятията ни и оценките на тези възприятия.

Писмеността на свой ред пресъздава езикът в писмен вид върху камък, глинени плочки, папирус или хартия. В общи линии модерните писмености имат структура подобна на тази на езика, който записват. Но не винаги е било така. Вербалният език борави със звуци и комбинация от звуци, докато писмеността борави с изразни средства на художественото изкуство, които са твърде различни от звуците.

Думите на вербалният език са абстрактни конструкции, мислено подредени звуци с целта да назоват определени понятия, действия и оценки на взаимодействия между понятия и действия, да назоват качества или прилагателни и т.н.. Тези абстрактни поредици от звуци след това се изговарят чрез словестният апарат на тялото ни с целта да бъдат чути, възприети от слуховият апарат на другият и да бъдат разпознати от него. Този набор от абстрактни звукови комбинации се формира от определените общности и поради отдалечеността на тези общности една от други наборите от звуци за едно и също нещо са различни. Тоест казваме, че езикът е различен. Езикът е основна форма на комуникация между индивидите и както споменахме има структура и е пряко следствие на устройството на мозъка, на инструмента, който мозъкът използва за да го състави, а както ще видим по-късно мозъкът и човешкото тяло като цяло е съставено и е пряко следствие от структурата на елементарните частици и взаимодействията между тях.

Езикът е по този начин основна форма за предаване на знания и възгледи от един индивид на друг. Тази комуникация бива обработена от мозъка и знанието запазено в него под формата на това, което наричаме памет. Именно езикът и паметта са основно средство за предаване на знание и възгледи и е едно от средствата за директна комуникация между индивидите. Писмеността има за цел предаването на знания в случаите когато искаме то да бъде запазено, но нямаме директен контакт с друг индивид. Тоест писмеността пренася знанието от мозъка върху друг мобилен носител, който може да бъде разделен от създателя си и да бъде прочетен и разбран от друг индивид на същото или друго място без присъствието на този, който е записал знанието. И след като разбираме, че за съществуването на човешкият вид е достатъчен вербалният език и езикът на тялото, а писмеността се явява като допълнение, можем да предполагаме, че тя е възникнала при появата на определени обстоятелства или с определена цел.

Изниква въпросът тогава какви са били тези обстоятелства и също така какво е било първото знание, което някой е решил да запише чрез писменост и от каква важност е било то. След като можем да кажем, че за ежедневните нужди на ранните общества вербалният език е бил повече от достатъчен, нещо е наложило изобретяването на писменост, която е траен, мобилен и отделен от оригиналният носител на знанието носител на знание. Моето предположение е , че това трябва да е било нещо много важно, и че обстоятелствата, при които е възникнала писмеността са били необикновени.

 

 • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 77
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Глобален Модератор

просто у хората възникнала потребност да увековечават деянията си за пред поколенията по възможно най-достоверен, а не изкривен от преразкази начин. Разбира се без наличние на цивилизация, писменост трудно би възникнала. Но причината е тривиална - желанието да оставиш следа пред идните поколения.

Редактирано от Last roman
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 12 минути, ДеДо Либен said:

По спомен поне за шумерската писменост в нейния протовариант ставаше дума за необходимост от счетоводни записи.

Чувал съм че началото на "писменноста" са били фигурки. Например колко кози, овце, крави, гърнета със зърно има човека. Води си счетоводство чрез фигурки от глина в някакво съндъче или място за тези животни или блага което притежава. Постепенно навместо фигурки за по просто са някакви схематични рисунки , постепенно йероглифи, после за обясняване на нематериални понятия което чрез рисунка е трудно да покаже се използва игра на думи. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И така явно дойде време да представя и още една глава от проучването! 

Какво представлява писмеността?

Буквите в съвременните писмености представляват картинки, които сме казали, че записват определен звук. В по-ранни времена тези картинки сме казвали, че записват цяла дума, като например в египетската и китайската писмености. Това е наслагване на значения върху определен обект. Факт е обаче, че най-ранните азбуки съдържат много повече картинки, отколкото са звуците, които човек може да изговаря. Факт е и, че най-ранните азбуки съдържат картинки, които не представляват директно изображение на обекти от действителността. Обозначаването на картинки със звуци е настъпило по-късно във времето. Записването на думи с картинни образи също е възникнало по-късно във времето. Значи при създаването на писмеността в основата и е лежал друг принцип на разсъждение.

Най-ранните датирани писмености са наречени линеарни не случайно. Писмеността е следствие от боравенето с изразни средства на художественото изкуство. И ако тези няколко най-ранни писмености съдържат различни като краен продукт картинки, които ние наричаме знаци, те са съставени по един и същ начин с използването на едни и същи изразни средства. Тези изразни средства са точка, права линия, огъната линия и кръг. Това според мен означава, че дори тези най-ранни писмености да са възникнали на различни места самият им подобен вид подсказва, че те може би са изобретени от една и съща култура или от различни култури поддържали много близки връзки помежду си. И ако комбинацията от звуци при различните езици са различни звуците са еднакви. Така е и при писменостите – ако крайните картинки са различни те са съставени от едни и същи съставни части. Значи ако се прехвърлим мислено във време когато писмеността все още не е съществувала това значи, че не е съществувало и означаването на картинки със звуци или думи.

Какво тогава са описвали тези азбуки? Те трябва да са описвали концепции по по-разбираем начин. И не само това. Ако предположим, че както казахме писменостите трябва да са възникнали при необикновени обстоятелства и да са разказвали нещо много важно за обществото, което е трябвало да бъде запазено значи тези концепции не са били случайни записи или злободневни неща.

И така какъв е наборът от използвани изразни средства при тези линеарни писмености. Това са точка, вертикална линия, хоризонтална линия, линия под ъгъл спрямо вертикала и хоризонтала, огъната хоризонтална и вертикална линия, огъната линия под ъгъл спрямо хоризонтала и вертикала,пресечна точка на две линии и кръг. Това са твърде малко на брой основни положения, които служат за описване на по-сложни концепции. Значи трябва да помислим какво първоначално значение могат да носят тези елементи на художественото изкуство без да са обременени от последващи наслагвания.

И така точката най-общо означава единичен елемент, както може да значи и място. Линия се получава чрез свързване на две точки. Кръг означава най-общо най-лесната за постигане затворена форма. Това според мен представлява основният набор от елементи на теорията, която представих в предходната глава, а именно частица или информационно състояние, връзка между частиците и пулсация при създаването на частица или информационно състояние. Огънатата линия представлява огъването на пространството при инициирането на връзка между две частици. Ако приемем едно такова предположение достигаме до отговорът, че това което някой е записал за пръв път по този начин е основата на теорията за обяснение на материалният и духовният свят. Ако приемем такава гледна точка можем да поставим в контекст и останалите изразни средства на първоначалната писменост.

Тук трябва да имаме в предвид и изписването на знаците, което в най-честият случай е от ляво надясно и отгоре надолу. Поставим ли една такава координатна система както във физиката използваме координатни системи за съотнасяне на позиция можем да кажем, че в изписването на знаците са вложени и концепциите за време и пространство, а именно момент и посока. Така че ако имаме няколко линии било то вертикални или хоризонтални и прочитаме знаците по начина, по който са нарисувани, а именно отляво надясно и отгоре надолу имаме поредица от моменти, минал, настоящ и бъдещ, както и посока изразена чрез направлението на линията. Значи така разгледани вертикална и хоризонтална линия носят значение на връзка направена в определен момент и направление получено от линията свързваща начална и крайна точки. Така и третият вид линия използвана, а именно такава под ъгъл спрямо хоризонталата и вертикалата означава векторна сума от направени връзки между частици или информационни състояния. Кръгът пък носи значение на затворена форма както и завършен процес, както и кръговрат. Единичната точка, както и точката получена чрез пресичане на две линии означават събитие, частица или информационно състояние.

И така можем да кажем, че основните значения на графическите средства използвани при първите писмености отговарят на основни положения в предложената теория. Дали не можем да кажем тогава, че тази теория е записана от тези писмености. И че именно затова те са колкото различни толкова и подобни, защото всеки път разказана някои неща са разказани малко по-повърхностно или по-подробно. Това ще видим в приложенията по-нататък, а именно че след като изразните средства са едни и същи и разказаната история е една и съща източникът трябва да е един, пътувал по различните краища на света и разказвал тази история на различни общности записвайки я за поколенията.

Това е моето предложение. Че писмеността е възникнала за да разкаже нещо от изключителна важност за поколенията записано с общоприети и просто изглеждащи за разказвачът и лесно разбираеми от читателя средства при положение, че читателят, за който е предназначен записът не разполага и не използва друг вид писменост. По-късно във времето след като е осъзната ползата на писмеността знаците са редуцирани и са им наложени значения на звуци за да могат да се записват думите на езиците на съответните общества. Тоест впоследствие е настъпило редуциране на използваният брой знаци, но както ще видим те са леко модифицирани или взаимствани първоначално използвани знаци от тези използвани за първоначалното записване на историята. Но те са така подбрани, че първоначалната записана история за основите на материалния и духовния свят все още може да бъде прочетена по описаният от мен начин.

 

 • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето някой примери:

 

От писмеността Винка:

Краят на огъване към бъдещето/ поредица от огъвания/ явява събитие, което е начало на направление към бъдещето и начало на връзка. По пътя си направлението прави контакт с края на връзка започнала от средният момент на огъването и явява връзка сочеща/маркираща/ средата на интервала между началото на направлението и тази връзка. Явява се също друга връзка в този момент, която е среда на интервала между другата явила се връзка и края на направението, което е и край на връзка започнала в началото на огъването.

Напред и назад/връзки подкрепени с действия към бъдещето и миналото/ поражда направление и връзка и това направление се оказва край на започнали връзки и по пътя на направлението се явява маркер, нова връзка сочеща към старата.

Преосмисляне, осъзнаване, търсене, избор

 

23 Vinca.gif

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

След като съставих описанието и го приех първоначално за правдоподобно реших да потърся потвърждение в писмени източници и алтернативен анализ на физични теории и данни. Описаната възможност за манипулиране на гравитацията в Записки ме насочи към труда на г-н Сичин предполагащ контакт и съжителство на друга раса с човешката раса преди много много години. Според неговият труд тази друга раса е положително настроена към човешката и това, че са стигнали да нашата планета ме вдъхнови да предположим, че те имат разбиране за основни да ги наречем физически закони, така че да могат да използват гравитацията за придвижване в пространството. Като следствие от това следва да предположа, че моята теория съответства на тяхното разбиране. Тяхната позитивна настройка ме навежда на мисълта, че те са желаели да предадат знанието си във форма изразена чрез тяхното разбиране за същността на протичащите процеси съответстващи и изразени чрез понятия и връзки между тях и частици и връзки между тях. По същото време бях запознат и с алтернативният прочит на културният бит на общността наречена траки както и намерени артефакти свързани с тази култура, които предполагат използването на писменост. Основно положение в писмеността е линията. Линията е съставена от начална и крайна точка и връзка между тях. Същевременно данните за това, че тази писменост е най-ранно използваната в човешката история ме наведе на мисълта, че там може да са заложени оригиналните послания, които тази неизвестна раса за решили да предадат на човечеството. Отправна точка в този анализ на артефактите и знанието за труда на г-н Сичин за манипулирането на гравитацията и по-точно съставеният от мен метод, по който това би било възможно. Това ме наведе на отправна точка в търсенето и то бе артефактът Тракийски амулет от Енеолитна Тартария. Този амулет според мен описва най-важното нещо, което един чуждоземец би предал като начало е това как е достигнал до там и по какъв начин и с какви средства и с какво разбиране. След този прочит на амулета ми стана ясно, че предположението за първоначалното съставяне на писмеността и първоначалното вложено значение в тези иначе неразгадеми знаци е правдоподобно с описаната от мен теория.

 

Писмеността

След този прочит и установените съответсвия между единици, насоки, произтичащият ефект на гравитация и изразяването му както и израза на “контакт” чрез писмеността. Този прочит дефинира окончателно изразните средства на първоначалната писменост според мен съответстваща с теорията ми.

А той е Единица, връзка между единици, насоченост на “мисленето” към бъдещето или миналото, и протичащи мисловни и всякакви други процеси в определено време. основните изразни средства на писмеността като линия, крива линия като израз на насочеността на протичащата връзка: към миналото или бъдещето, пресичащи се линии като израз на контакт и кръг или завършена форма т.е. Формирано понятие или събитие, което е равностойно на точката като изразно средство.

 

Описание на най-ранните писмености

След този анализ и направените съотвестовия реших да опиша по този начин най-ранните датирани писменостти с умисъл да се разкрие първоначалното вложено в тях значение на изказа на този който ги е записал. След обстоен преглед на използваните “знаци” и тяхното групиране като “азбуки” на даден език ми стана ясно, че те знак по знак разказват описаната от мен теория последователно от нейното начало до нейният край, който е описание на метода заложен от природата по който се случват “нещата” т.е. Това ни предоставя изначално знание, което можем да използваме за съставяне на нови “продукти” от анализираните състояния и връзки между тях. След полученото потвърдение стигнах до заклюението, че след като известният набор от знаци разказва за същността по която функционира вселената и тя в същото време е израз на първоначалната “история” която са искали да ни разкажат така, че тя да остане пълноценна за предаване на поколенията и предположението на г-н Сичин че предаването на тази история има свой първоизточник и първообитание, и че оттам то се е разпространило сред други територии населени с човешки същества т.е. Този, който е пътувал е разказвал това знание и го е записвал всеки път с малки отклонения ме наведе на мисълта да анализирам по подобен начин останалите най-ранни датирани писменостти.

След техният прочит се оформи разбирането, че те наистина разказват тази теория от нейното начало до ннейният край, който е разбиране така че да осъществи физическо преместване посредством гравитация. В същото време знаейки метода на съставяне на знаците т.е. Тяхното изписване върху двуизмерна координатна система наречена лист хартия да речем, които в общият случай се изписват отгоре надолу и отляво надясно задава изначално координатна система за отчитане последователността на събития и връзки т.е време.

 

Кирилица

След това реших да разгледам по този начин азбуката кирилица защото предположих, че тя би следвало да е запазила смисъла на тази теория поради факта, че тя е съставена за население обитаващо територията където са намерени тракийските артефакти. Също така ограниченият брой знаци в азбуката предполагат, че тя е синтез на основните положения преценени да бъдат запазени. За разлика от писмеността върху отделни артефакти, който изразяват определени аспекти смисълът на азбуката според мен е да предаде знанието пълноценно по начин така, че да бъде усвоено и да се предостави възможност така да се съставят следващи подробни описания. Поради факта, че на буквите е присвоено значение за записване на звук целта според мен е била този запис да бъде усвоен и предаден във времето за да бъде употребяван, което гарантира неговата дълготрайност. В следствие на тази логика голямото множество от знаци използвани в най-ранните датирани линеарни писмености не следва да отговаря на определени звуци или най-малкото не на всички, а те по скоро са описания на знанието и историята стъпка по стъпка от нейното начало – единицата до нейният край – физическото преместване посредством манипулиране на гравитацията. Това голямо множество от знаци също предполага по-детайлно описание на определени процеси сметнати за важни за разказване. В същото време разгледах арабските цифри. Там предположението бе подобно като това отнасящо се за по-кратките азбуки. Разликата е, че тези знаци се отнасят за описване на количество, което е присъщо на науката математика занимаваща се с описание на предимно материалният аспект на света. Поради факта, че те отново са ограничен брой предполага че те

описват цикъл съответстващ на използваната бройна система, а дезигнирането на определен знак към съответното число говори за това, че тези знаци отново пресъздават подобен смисъл и тяхното последващо комбиниране пресъздава наслагването на процеси произтичащи от основните заложени за прочит.

 

Културата Винка /Vinca/ и Линеарно писмо Б

След това се отдадох на подробно описание първоначално на писмеността наречена на културата Винка/Vinca/. Там стана ясно, че това са описания на процеси от някой имащ това разбиране за изразяване и събраните знаци изразяват определени процеси и разбиране за тях посветени на определени артефакти или определени записи целящи да изразят необходими и подходящи неща според случая за който са били предназначени.

Следващата стъпка бе подобно описание на конкретен надпис върху каменна плочица също определена като приспадаща към записите на културата Винка. В нея прогледнах отново за цялостната история на пътешественика синтезирана по-накратичко. След това понеже така и така вече бях описал според мен най-ранната открита писменост реших да подходя последователно и пристъпих

към следващата подобна и близка по време, а тя е Линеарно писмо Б. Там една

от подбудите бе както и при писмеността на културата Винка, че тя все още не е разчетена по начин, от който да се изведе смисъл на записите изпълнени с нея. Там заключението е, че тя е преходен вариант между начина на битуване на писмеността да речем при културата Винка както и при китайската култура и последващото синтезиране на знаците така, че да бъдат по-удобни за употреба, което може би предшества тяхното директно полагане със значение за записване на звуци.

Там ми направи впечатление, че определен знак с форма на сърце отговаря на замисъла вложен във влюбването донякъде, което приписваме като чувство присъщо на сърцето.

 

Еlamite

След това попаднах на изображение на плочица свързана с културата наречена elamite обитаваща териториите на днешен Иран и Ирак. Там приложих същото описание и стана ясно, че там се описват вече по-сложни процеси, което предполага, че първоосновното знание вече е било овладяно и те са вложили усилия в описването с тези изразни средства на процеси и проведени анализи базирани на основното разбиране.

 

 

Indus script

След това реших да разгледам друга подобна писменост произхождаща от Индийският субконтинент за да разбера какво са разбрали и запазили там от това знание. Положението там е такова, че първата датирана писменост свързана с тази територия е във формата на отделни плочици съставни от няколко знака и изображения на животни.

Всеизвестно е обожествяването на животни в тази част на света. Затова предположих, че надписите които се смятат за неразчетени изразяват философското отношение на хората записали ги вложено спрямо абстракцията обособена като отношение към определеното животно определено донякъде от неговият характер и поведение.

Там предположението е, че знаците не изразяват записи на звуци, а понятия. Това, че са подбрани определени животни за обожествяване т.е. Анализирането и придаването им на определени качества и тяхното приемане като правдиви и годни за подражание говори за предпочитане на определени характери на поведение от съответното общество. Голямо впечатление ми направи

една плочица с лик на човек държащ в ръцете си две лъвчета едно срещу друго. Това е израз донякъде според мен на две страсти представени чрез образа на активност изобразен чрез характера на лъв, които човек държи в ръцете си. Те са израз на доброто и на лошото – двете противоположности. Човешкият разум и действие определят това дали човек ще държи лошото под контрол или ще го допусне, или пък ако го пусни, което естествено пак не е добре защото то остава без контрол. Това да държиш доброто в ръце означава, че има желание и осъществен контакт с доброто да речем момиче, а когато то си отиде нямаме директен контакт с това, което намираме за добро.

 

luvchetata.gifluvchetata 2.gif

luvchetata 3.gif5893098a2980f_luvchetata3.gif.c0758f0be2ae6442ec025783893470f6.gif

Редактирано от Каньо Анастасов
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

ако правилно Ви разбирам - извеждате графична зависимост меду пиктограми и събития. Т. е. даден знак, описва дадено събитие графично, а не предава смисъла му/

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Знаците описват не събитие,а понятие, и точно обратно,използва се графичен запис на смисъла му чрез последователност от четирите елемента!

Редактирано от Каньо Анастасов
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Както виждате съм представил където съм могъл засега, подробно описание с помощта на четирите елемента - права линия, извита линия, точка, кръг. След това по смисъл в последователността съм извел по-четящо се описание в сферата на философията или психологията ако щете за същината на процеса и след това на този процес съм намерил подходящата думичка. Т.е. най-краткият превод. :) Тоест всеки знак описва понятието като процес, смисъла му като процес на мисленето и действието, както където, и така са изведени.

Редактирано от Каньо Анастасов
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Г-н Анастасов, още снощи когато пуснахте темата и когато разбрах, че двугодишното Ви проучване е започнало след прочитане на някаква книга на Ст.Гайд, се породиха съмнения за пседвонаучността или любителската стойност на проучването Ви. Днес след въвеждането в темата на разни теории за извънземни съмненията се потвърдиха. Тъй че ако и по-натам проучването продължава в тази насока, то четенето му става безсмислено, и вероятно темата ще бъде пренасочена към раздел уфология.

Ако наистина смятате да разнищите древните писмености и произхода им, ще са Ви нужни още поне 5-10 години изучаване на материята, изучаване на науката, изучаване на това как се пише научен труд, изучаване на това какво е псевдонауката, кои са логическите грешки, и чак накрая може и да имате някакъв успех.

Редактирано от makebulgar
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не съм сигурен какво имат общо г-н Гайд и уфологията. Аз съм любител изследовател. Проучването започна там където е започнало. В книгата на г-н Гайд съм използвал единствено изображения като източник на някои знаци и нищо повече. Използвал съм и източници от интернет! Правя някои заключения, да! Основно на трудовете на г-н Сичин обаче и други подобни, но не уфология!  

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мога да ви споделя, че това съвсем не е проучването, то е доста по обширно, това е синтез. Примерите са около 40, а общият броя разгледани знаци е около 300.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Обяснете тогава какво означават тези пулсации, огъване на пространството, и как така в символите са вложени концепциинте за времето и пространството отляво и от дясно и отгоре и от долу!!!
 

Цитирай

Това според мен представлява основният набор от елементи на теорията, която представих в предходната глава, а именно частица или информационно състояние, връзка между частиците и пулсация при създаването на частица или информационно състояние. Огънатата линия представлява огъването на пространството при инициирането на връзка между две частици.

Цитирай

Поставим ли една такава координатна система както във физиката използваме координатни системи за съотнасяне на позиция можем да кажем, че в изписването на знаците са вложени и концепциите за време и пространство, а именно момент и посока. Така че ако имаме няколко линии било то вертикални или хоризонтални и прочитаме знаците по начина, по който са нарисувани, а именно отляво надясно и отгоре надолу имаме поредица от моменти, минал, настоящ и бъдещ, както и посока изразена чрез направлението на линията. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не очаквайте нищо друго освен теорията ви да бъде критично проучена и ако не издържа на научната критика и като цяло на научния метод, да бъде унищожена.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако за вас е трудно да приемете дори предположение за преди толкова много време, че ако щете и сега за УФО е друго нещо г-м MakeBulgar! Тук не става въпрос за това! Дали са намесени извънземна раса или не или друга по-развита цивилизация от тази на която ние сме наследници! Извинете ме, но спорове много! Тук говорим за писмености отпреди 9 хиляди години. И по-този начин могат за се прочетат всички писмености от предходните 7 хиляди години по един и същи начин и винаги има смислен превод! Значи източниците ни са различни!

 • Неясен 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А в теорията твърдя, че източниците на писмеността са били ако не една цивилизация, то най-малкото такива които са имали общ корен!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Дори не знаете името на културата Винча, но пишете за нея! Като цяло стилът и подходът към линеарните писма, към кирилицата от тракийските предели, към разни извънземни показва че глупостите на Гайд са в основата на "проучването", и че няма научна стойност, а е псевдонаучно с автохтонни наклони.

Просто трябва да сте наясно какво предлагате за четене и до къде са достигнали проучванията Ви.

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 минути, makebulgar said:

Обяснете тогава какво означават тези пулсации, огъване на пространството, и как така в символите са вложени концепциинте за времето и пространството отляво и от дясно и отгоре и от долу!!!
  

Контекста е такъв, относно физиката съм направил отделно проучване, в това отляво надясно или отгоре надолу няма нищо такова! Това са основни принципи при изписването в определени култури! 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Времето и пространството са вложени в концепцията и те са така ако мога да го опиша по-накратко. Представете си координатна система на листа хартия! Началото на изписването е горе в ляво, краят обикновено е някъде долу в дясно! Когато започнете да прочитате линиите търсите смисъл в това коя след коя е изписана защото, те значат нещо! Ако се опитате спокойно да прочетете подробното описание на някой от примерите може да ми споделите!

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...