Отиди на
Форум "Наука"

Report

 • Дарение

 • Подобни теми

  • От Kujiro
   Здравейте, от доста време съм във форума и следя публикациите на админите в социалните мрежи.
   Също така следя съдържанието и на Българско Рационално Общество и д-р Стефан Митев. Мисля че двете "организации" имат някои близки точки по които си приличат, например популяризиране на науката в България, борба срещу фалшивите новини и заблудите в обществото ни.
   Интересно ми е дали Българска Наука има някакво отношение към Българско Рационално Общество (т.е. принципно подкрепяте ли го, има ли ли сте общи събития, виждате ли някакво поле за сътрудничество и общи проекти) ?
    
  • От dafkai
   Здравейте! Ако може някой да ми помогне с тези задачи, качил съм снимка, също ще ги препиша тук. 
   Спешно ми трябват! Имам нужда само от тези 2 задачки, другите са направени и съм ги задраскал. много ще съм ви благодарен! 
   Зад(1)-Намерете стойностите на тригонометричните функции, ако ъгъл 'а'    е равен на:
   а) cos 405*
   б) sin 780*
   в) tg 240*
   г) cotg 210*
   Зад(2)- По дадена стойност на една тригонометрична функция намерете стойностите на останалите тригонометрични функции
   cos a = 3/5   и   а€(пи, 3пи/2) 
    
   Този знак който сложих-(€), имам предвит, че е знак за принадлежност. 
   Може да видите снимката, за по- точно. 

  • От insighting
   Талантливият певец Кристиан Костов представя България в популярния музикален конкурс Singer 2019 - Чангша, Китай. Той е най-младият представител там и е единственият български певец, поканен да участва в конкурса на азиатската страна.
   Кристиан Костов спечели достойното 2-ро място за България на Евровизия през 2017 г. с песента 'Beautiful Mess'. Тази година обаче България няма да участва в Евровизия 2019. В момента Крис компенсира това със своето представяне в Китай.
   На фона на икономическата бъркотия нека се обединим всички заедно за България, нека дадем необходимата подкрепа на Крис, за да изведе страната ни напред в класирането. Той има визията, способностите, гласа и чисто борбено сърце, за да се справи с огромното напрежение и денонощния труд и усилия, които полага, преодолявайки паралелно с това изискванията в различните епизоди при представянето си и изявявайки с лекота професионалните си качества на сцената. Нашият Крис има силата да постигне всичко това независимо от крехката си възраст и вече са налице първите успехи наред с нарастващата му популярност.
   Ето участието на нашето момче в досегашните епизоди:
    
    
   Прякото предаване можете да гледате този петък от 16:00 бг-време по следните връзки:
   * За гледане от телефон
   Инсталирате мобилното приложение на телевизията и гледате пряко: https://buff.ly/2EZ0xya
   * За гледане от компютър
   http://www.huaren.tv/live/1904097001
   http://www.nettv.live/weishi/268.html
   http://ivi.bupt.edu.cn/player.html?channel=hunanhd
   Това е страницата на Крис в сайта на телевизията:
   https://so.mgtv.com/so/k-Kristian Kostov?fbclid=IwAR09uxzson6k2aV0hKH_NHcOfJcbK7ji6CEZr_wyxL6N2hoBRRPTeWDlUx4
   Споделете, коментирайте, подкрепете! А това са линковете за гласуване:
   https://www.youtube.com/user/imgotv/community
   https://www.youtube.com/channel/UCwnDGKPgpRsJUjuSGhATAmg/community
    
   Всички заедно за Крис!
  • От lila_va
   За повечето хора, които нямат професионален или любителски досег с науката, нещата, които учените правят, методите, които ползват, и дейностите, които извършват, са обвити в мистерия, звучат сложно и неразбираемо. Това сякаш е един отделен свят, до който те нямат достъп. Но всъщност има много начини, по които всеки един от нас може да подпомогне изучаването на света около нас и работата на учените, които го правят, чрез събиране на данни. Това е част от т. нар. гражданска наука, като дейностите целят освен да подпомогнат събирането на данни, също и да привлекат интереса и вниманието на обществеността, да възпитат у подрастващото поколение любов към познанието.
   Искам да ви представя един от начините, по които всеки един от нас може да стане част от науката. Това е приложението Blacksea Watch, проектът има за цел да повиши обществената информираност за биоразнообразието на Черно море и да стимулира събирането на информация за наблюдения и редовен мониторинг на различни видове растения и животни от любители.
   Мобилното приложение BLACKSEAWATCH за телефони е свободно достъпно с версии за Android в Google Play и iOS в Apple store. Допълнително е разработен и уебсайт BLACKSEAWATCH.ORG, който ще даде възможност на хора, които не ползват смартфони, да се включат в събирането на данни и да се превърнат в учени-любители. Мобилната версия на уебсайта ще помогне на използващите мобилни телефони, работещи с друга операционна система освен Android и iOS, да подават информация за своите наблюдения и открития.
   Приложението е максимално опростено, за да не отнема твърде от времето на всеки, който има желание да попълни базата данни за Черно море.
   Съдействието на всеки ще бъде безценен принос към морската биология. Ще е страхотно и ако повече съфорумци се включат в инициативата. Освен всичко друго работата с приложението е и много интересна и забавна
    
  • От Tsar Shishman
   ДО
   МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    
   ДО
   НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    
    
   ОТНОСНО: Повишаване размера на докторантските стипендии
    
               Уважаеми дами и господа,
               В качеството си на докторанти в български научно-изследователски институции се обръщаме към Вас, за да насочим вниманието Ви към притеснителното състояние на докторантските възнаграждения в страната и сериозните негативни последствия за развитието на българската наука, които произлизат от това. В момент като този, който е ключов за очертаване на бюджетните разходи през следващата година, се надяваме да насочите внимание и усилия за възобновяване и съществуване на съпоставима в международен план среда за развитие на младите учени у нас, взимайки предвид следните факти:
   ·         Съгласно чл. 7, ал. 1 от ПМС № 90 за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации месечната стипендия, която получава един докторант, възлиза на 450 лв. Настоящият размер на докторантската стипендия е определен през 2008 г. и остава непроменен през последните девет години въпреки значителното поскъпване на живота в България през този период. За същия период минималната работна заплата (МРЗ) в България, която през 2008 г. е 220 лв., е била увеличена повече от два пъти и в момента възлиза на 460 лв. Това означава, че и най-нискоквалифицираната дейност към момента се заплаща в по-голям размер отколкото трудът на докторанта.
    
   ·         В правилниците на съответните научни организации са уредени ограничения за редовните докторанти да извършват трудова дейност на пълен работен ден, съответно да сключват такива трудови договори. Тези ограничения са съобразени с естеството на научната работа и с условията за нейното качествено и пълноценно изпълнение. Именно предоставянето на стипендии за редовните докторанти гарантира обезпечаването на техните основни жизнени потребности в 3-годишния период на разработване на дисертационен труд. В този смисъл и във връзка с предходната точка, настоящият размер на докторантската стипендия е напълно недостатъчен да покрие разходите  на един докторант, свързани както с основните жизнени потребности, така и с осигуряване на адекватното му научно развитие – чрез закупуване на необходима литература, участие в научни семинари и конференции в страната и чужбина, включване в специализирани форуми и обучения и пр. 
    
   ·         Незадоволителният към момента размер на докторантската стипендия често се явява и пречка за избора на редовната форма на докторантура, или изобщо на пътя на академичното развитие, именно поради невъзможността с тези средства докторантът да посрещне нуждите си и да изпълни качествено академичните си задължения.
    
   ·         Настоящият размер докторантската стипендия поставя в притеснително положение младите учени на България и, в крайна сметка, съдейства за отлива на кандидат-докторанти в редовна форма на обучение. Затрудненията, с които докторантите са принудени да се справят, освен че са демотивиращи, водят и до понижаване качеството на научната им работа и до влошаване състоянието на академичния състав в Република България.
   С оглед на горепосочените обстоятелства е необходимо незабавно чувствително повишаване на размера на докторантската стипендия. Във връзка с предприемането на действия в тази посока, излагаме няколко съображения и предложения:
   1)      Смятаме, че досегашната практика на спорадично увеличение на стипендията (2002 г., 2008 г.), последвано от дълги периоди, в които тя остава непроменена и значително изостава от средното ниво на доходите в страната, като дори е задмината от МРЗ, е неприемлива и вредна.
    
   2)      Припомняме, че според първоначалния вариант на ПМС № 90 от 2000 г. размерът на докторантската стипендия се е равнявал на две и половина минимални работни заплати. Възстановяването на обвързаността между стипендията и МРЗ би предотвратило цикличната поява на проблема и би осигурило устойчивост в развитието на академичния състав и на българската наука. С оглед на настоящата ситуация смятаме, че размерът на стипендията трябва да възлиза най-малко на една и половина МРЗ.
   По данни на НСИ в момента броят на докторантите в редовна форма на обучение в България, които получават стипендия, е 3429 души, т. е. средствата, отделяни за стипендии на всички докторанти в страната, възлизат на около 1,5 милиона лева месечно. В този смисъл увеличението на стипендията до горепосочения размер не би утежнило значително държавния бюджет, а в същото време ще има решаващо влияние за привличането и задържането на младите учени в страната, както и за реализацията на докторантите като качествени преподаватели и изследователи. Не на последно място, приетите национални стратегически документи за развитие на науката и образованието ще останат неизпълнени, ако не се осигурят подходящи условия за живот и труд на младите учени.
   Вярваме и Ви призоваваме, в качеството си на членове на Министерски съвет и народни представители на гражданите в Република България, да вземете предвид сериозността на ситуацията и да предприемете една важна, спешна и необходима за развитието на науката в България и за изпълнението на заявените политически ангажименти в тази посока стъпка, като инициирате и въведете съответните нормативни промени за адекватно повишаване на докторантските стипендии и за планомерното им увеличение в бъдеще.
               Желаем да Ви информираме, че сме изложили гореописаната ситуация и своето искане във връзка с нея в отделни документи, адресирани до следните отговорни органи и входирани в съответните институции: Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Парламентарната комисия по образование и наука, Парламентарна комисия по бюджет и финанси, Министър-председателя.  
    
   С уважение,                                                                                      
    
   Ангел Златков, докторант към СУ                                          
   Анна Адамова, докторант към БАН                                      
   Антония Хубанчева, докторант, председател на Докторантския съвет при БАН
   Даниел Стоев, докторант към СУ                                           
   Делян Русев, докторант към СУ                                  
   Янко Николов, докторант, зам.-председател на Докторантския съвет при БАН
 • Теми

 • Последно разглеждащи   0 Потребители

  No registered users viewing this page.

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...