Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

Преди 5 минути, Skubi said:

НАГИ /Велики/ е

Съжалявам за О.Т.. но от познат англичанин женен за унгарка, знам че НАГИ се използва и като голям/едър - за физика. Той нали дълъг пергиш англичанин и унгарскте му колеги му дали прякора НАГИ. Съмнявам се да са имали предвид "велик". 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 32 минути, Amazonski said:

Съжалявам за О.Т.. но от познат англичанин женен за унгарка, знам че НАГИ се използва и като голям/едър - за физика. Той нали дълъг пергиш англичанин и унгарскте му колеги му дали прякора НАГИ. Съмнявам се да са имали предвид "велик". 

Специално III.Бела в преносен и конкретен смисъл е голям-велик. С 190 см ръст е бил великан спрямо другите и по времето на царуването му унгарското царство е едно от най-богатите и силни в Европа. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

00213.jpg

  Никола Петков. Води се за една от невинните жертви на репресиите след 9 септември 1944 г., олицетворени от Народния съд.

Интересно, кой ли го е инициирал този народен съд?

Ами примерно някой си Никола Петков. Като министър в правителството е гласувал за Наредбата-закон за Народния съд. Пък и преди това е призовавал за такъв. В "позив", публикуван в бр. 1 на в. „Земеделско знаме" от 14 септември 1944 г., той изрично  иска «Народен съд за всички, които са ограбвали, потискали, измъчвали и безчинствали с българския народ и за тези, които обявиха война и изправиха страната ни пред нова катастрофа.»

При това не би могло да се претендира, че е имал предвид друг някакъв съд, защото Наредбата закон излиза само две седмици след този "позив" и той като министър е ясно, че е знаел за основните и характеристики.

Пък и активно си участва в Министерски съвет, който назначава главен обвинител и си е министър към момента на осъждането на смърт и разстрел на повечето стари политици.

Е, после и той е паднал под нож, т. е. вдигнал се е на въжето, но това не го прави "невинна" жертва.

Редактирано от Thorn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Та по случай днешния ден, нещо за методите на ВМРО, дето не били изгаряли села.

Свидетелство за обратното от Спас Прокопов публикувано в книгата "Гоце Делчев, спомени, документи, материали", София, 1978 г., стр. 374

"....когато бил пратен с 90 души дружина да изгори някои доспатски турски села"

"доста неща разправя за изгарянето на село Рибново, в което земал участие и Васил"

Споменатият Васил е "востаник през 1903 година".

Та освен, че директно си казват, че са отишли да палят турски села, обясняват, че те са "доспатски", че и конкретно Рибново, т. е. българомохамедански, т. е. помашки.

Малко с други очи се гледа вече на мемоарите, на ВМРО, в които се обянява колко села са изгорили турците при въстанието, но не се споменава за нито едно изгорено от въстаниците.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Родопите, от всички планини в БГ са най-гостоприемни. От личен опит го казвам. 

Във времената на въстанието, хората не са били достатъчно информирани. Масово са били водени от първични инстинкти и е нямало възможност за отсяване на правилно от неправилно, заради липсата основно на знание. Въпросният въстанник Войсил е нямало как да знае, че всъщност Доспатските села не са турски и е нямало как да знае, че тези села нямат отношение към неговия материален и духовен статус. 

По време на въстанието си е властвал закона на джунглата, както във всяко подобно събитие, преди и след. 

Всъщност, каква е идеята на тези изрезки? 

За кого са предназначени? 

Имам предвид, че целевата група не участва в този форум, според мен. 

Редактирано от БатеВаньо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Още малко за Ботев.
 

Съ напущание училището Ботевъ напуща и Одеса, и даже скришомъ, защото полицията го прѣслѣдвала: подлѣжало му да влѣзе въ затворъ заедно съ другитѣ хванати съучастници на едно нощно стълкновение. Той прѣминава въ Басарабия и става учитель въ българското село Знаменка.
Даскалъ Ботю събира всички пари, които има, и праща синътъ си въ Москва да учи медицина: той му прѣпорѫчва пѫть прѣзъ Цариградъ, защото подозира, че Влашко може да спре сина му отъ пѫтя на просвѣщението. Но синътъ самъ настоява за послѣдния пѫть, отива въ Влашко и замързва тамъ: университета е забравенъ, паритѣ сѫ изхарчени въ общество съ бѣдствующитѣ и гладни хашлаци, и Ботевъ е самъ хашлакъ и бунтовникъ.
Прѣдлагатъ му библиотекарско мѣсто, той го приема, но за десетина дни се убѣждава, че то не е за него. Сѫщо и приятели, които цѣнятъ неговитѣ способности, изработватъ му държавна стипендия въ медицинския факултетъ въ Букурещъ, но и тукъ Ботевъ остава само нѣколко мѣсеци и доброволно пакъ се върща въ своята пуста воденица.
И Ботевъ захваща террорътъ ; и не оня террорь на Левски, но сѫщински, принципиаленъ терроръ: проповѣдва комунизмъ и образува шайки за разбивание на каси и за грабежи. Всѣкадѣ водители му сѫ общечовѣческитѣ принципи за равенство и правда.

И пакъ чудно ! въ сѫщото това врѣме, когато той се подвизава по тъмни нощи да разбива чуждитѣ каси, като мисли че служи на човѣчеството, той е глухъ къмъ всичката оная борба, която кипи около него, къмъ приготовленията, които ставатъ за възстание.
Ний видѣхме, че до 1873 и въ началото на 1874 г., когато Ботевъ се прѣнася за послѣденъ пѫть въ Букурещъ, пада най-тъмниятъ периодъ на живота му. Два пѫти една само случайность го спасява, да не влѣзе и той, заедно съ своитѣ другари, по на десетина години въ влашката тузла. Но пакъ попада въ Фокшанския затворъ, и полицията е на пѫть да открие дѣлата му, които ще го осѫдятъ окончателно. Приятелитѣ му го смѣтатъ за изгубенъ. Но, по щастие, тѣ се окопитватъ и го спасяватъ; какъ е станало това спасявание, не опрѣдѣлятъ съ ясность ни Захарий Стояновъ, ни Заимовъ. Ботевъ е припрѣнъ до стѣната; трѣба да живѣе другояче, инакъ — нѣма исходъ. Той напуща Браила и Галацъ, кѫдѣто е придобилъ лоша слава, оттегля се въ Букурещъ и — ще не-ще — приема да тегли „хумотътъ" на Каравелова.
Заимовъ добавя, че въ врѣме на распрата Каравеловъ често е повтарялъ прѣдъ свои гости по адресъ на Ботева:

„азъ тозъ вагабонтинъ отъ милость го прибрахъ отъ букурешкитѣ улици, скрихъ го на таванътъ въ печатницата си отъ прѣслѣдванието на полицията.“

A жената на Каравелова допълняла :

„Голъ, босъ, гладенъ, обръснатъ пристигна отъ фокшанския затворъ и се скри на тавана на печатницата; полицията не е забравила още неговитѣ вагабонтлуци; азъ ще съобща на полицията, че беглецътъ отъ фокшанския затворъ се расхожда свободно изъ букурешкитѣ улици.“
той подучва Бенковски да убие Каравелова. Заимовъ употрѣбилъ „всичкото си искуство“ да разубѣди Бенковски отъ туй партизанско и нечестно убийство....

Цитатите са от:

"Христо Ботевъ като поетъ и журналистъ. Критически опитъ

Димитъръ Т. Страшимировъ"
http://macedonia.kroraina.com/dshb/dshb_2.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3.08.2019 г. at 10:45, БатеВаньо said:

Родопите, от всички планини в БГ са най-гостоприемни. От личен опит го казвам. 

Във времената на въстанието, хората не са били достатъчно информирани. Масово са били водени от първични инстинкти и е нямало възможност за отсяване на правилно от неправилно, заради липсата основно на знание. Въпросният въстанник Войсил е нямало как да знае, че всъщност Доспатските села не са турски и е нямало как да знае, че тези села нямат отношение към неговия материален и духовен статус. 

По време на въстанието си е властвал закона на джунглата, както във всяко подобно събитие, преди и след. 

Всъщност, каква е идеята на тези изрезки? 

За кого са предназначени? 

Имам предвид, че целевата група не участва в този форум, според мен. 

Ама съвсем си е знаел. Само, че тези села макар, че са били български по език на населението са били мюсюлмани по религия. Тогава това е било по-същественото. Също както и "българите - патриаршисти", т. нар. гръкомани, българомохамеданите от Родопите не са желаели да се идентифицират с българската нация и с идеите и.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3.08.2019 г. at 11:45, БатеВаньо said:

Родопите, от всички планини в БГ са най-гостоприемни. От личен опит го казвам. 

Във времената на въстанието, хората не са били достатъчно информирани. Масово са били водени от първични инстинкти и е нямало възможност за отсяване на правилно от неправилно, заради липсата основно на знание. Въпросният въстанник Войсил е нямало как да знае, че всъщност Доспатските села не са турски и е нямало как да знае, че тези села нямат отношение към неговия материален и духовен статус. 

По време на въстанието си е властвал закона на джунглата, както във всяко подобно събитие, преди и след. 

Всъщност, каква е идеята на тези изрезки? 

За кого са предназначени? 

Имам предвид, че целевата група не участва в този форум, според мен. 

Да бе, башибозукът в Батак е дошъл от Шоплъка...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, kramer said:

Да бе, башибозукът в Батак е дошъл от Шоплъка...

Не не...

Ахмед ага Барутанлията

Ахмед ага прекарал на младини доста години като пъдарин в Батак. Там той свързал добро приятелство с батачани и след време баташките първенци го препоръчали пред пазарджишките власти за полицейски чиновник – началник на няколко пъдари в Доспатската нахия. Като такъв Ахмед ага успял бързо да забогатее. Имал собствен дюкян, много овце и имущество, като дълго време заемал длъжността на полицейски началник на Доспатска нахия.[2]

Клал е познати, приятели....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.

baner_event_marco

За контакти:

×
×
  • Create New...