Ще пусна няколко общи статии, съотносими към понятието СЪЗНАНИЕ, по пример който правят и някои други пишещи, в други раздели. Прицелил съм обща насоченост, защото повечето от пишещите сред форума тук нямат специализирана подготовка (както и самия автор на темата). За хората които търсят оригинални линкове - налични са, аз не се справям толкова добре с чуждите езици за да съм на ниво за адекватен прочит на научна сериозна литература. Смятам че и други колеги биха дали пуснали подобни те