Отиди на
Форум "Наука"

Генетиката в помощ на историята: сарматският произход на българи и славяни


Recommended Posts

 • Модератор История
Преди 1 час, _magotin_ said:

Те  са наследници на Кавказка Албания, една от важните провинции на Иран. Етнокултурни иранци са и попадат под тюркско езиково влияние след 11 век. Въпросът е, че може и да говорят на турски, но празнуват ирански празници по ирански календар и въобще фолклорът и традициите им не са турски. Т.е. етнолингвистично са тюркизирани, но етнокултурно си остават част от иранското културно пространство.

Шиити, под иранска власт още от 16 век. Всъщност те са завладяли Иран тогава, но центърът на сефевидската държава се е пренесъл в Иран практически веднага.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
Преди 44 минути, _magotin_ said:

Моите персонални любимци са "аварийците" в Дагестан, както и едни убъхи, които днес са изчезнали напълно. От малките народи са интересни и чеченците, у които капища и култови кули още се извисяват тук и там.

Аварийците имат някаква връзка с прабългарите. Приск съобщава ,че през 463 в Константинопол дошла делегация на "Сарагури, Уроги и Уногури" да се оплаче, че савирите ги изхвърлили от земите им. Впоследствие аварийците се настанили във високите полета на Дагестан и основали царство - Сарир, което през 6-7 век е тясно свързано със Сасанидски Иран и се споменава редом с българите в контекста на отношенията на между Иран и хаганата на Истеми.

Савири и аварци едно и също ли е?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Преди 5 минути, Thorn said:

Шиити, под иранска власт още от 16 век. Всъщност те са завладяли Иран тогава, но центърът на сефевидската държава се е пренесъл в Иран практически веднага.

Не съвсем.

The pre-Turkic population that lived on the territory of modern Azerbaijan spoke several Indo-European and Caucasian languages, among them Armenian[49][50][51][52][53] and an Iranian language, Old Azeri, which was gradually replaced by a Turkic language, the early precursor of the Azerbaijani language of today.[54] Some linguists have also stated that the Tati dialects of Iranian Azerbaijan and the Republic of Azerbaijan, like those spoken by the Tats, are descended from Old Azeri.[55][56] Locally, the possessions of the subsequent Seljuk Empire were ruled by Eldiguzids, technically vassals of the Seljuk sultans, but sometimes de facto rulers themselves. Under the Seljuks, local poets such as Nizami Ganjavi and Khaqani gave rise to a blossoming of Persian literature on the territory of present-day Azerbaijan.

The local dynasty of the Shirvanshahs became a vassal state of Timur's Empire, and assisted him in his war with the ruler of the Golden Horde Tokhtamysh. Following Timur's death, two independent and rival states emerged: Kara Koyunlu and Aq Qoyunlu. The Shirvanshahs returned, maintaining a high degree of autonomy as local rulers and vassals from 861, for numerous centuries to come. In 1501, the Safavid dynasty of Iran subdued the Shirvanshahs, and gained its possessions. In the course of the next century, the Safavids converted the formerly Sunni population to Shia Islam,[57][58][59] as they did with the population in what is modern-day Iran.[60] The Safavids allowed the Shirvanshahs to remain in power, under Safavid suzerainty, until 1538, when Safavid king Tahmasp I (r. 1524–1576) completely deposed them, and made the area into the Safavid province of Shirvan. The Sunni Ottomans briefly managed to occupy parts of present-day Azerbaijan as a result of the Ottoman-Safavid War of 1578–1590; by the early 17th century, they were ousted by Safavid Iranian ruler Abbas I (r. 1588–1629). In the wake of the demise of the Safavid Empire, Baku and its environs were briefly occupied by the Russians as a consequence of the Russo-Persian War of 1722–1723. Despite brief intermissions such as these by Safavid Iran's neighboring rivals, the land of what is today Azerbaijan remained under Iranian rule from the earliest advent of the Safavids up to the course of the 19th century.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
Преди 2 часа, _magotin_ said:

Моите персонални любимци са "аварийците" в Дагестан, както и едни убъхи, които днес са изчезнали напълно. От малките народи са интересни и чеченците, у които капища и култови кули още се извисяват тук и там.

Аварийците имат някаква връзка с прабългарите. Приск съобщава ,че през 463 в Константинопол дошла делегация на "Сарагури, Уроги и Уногури" да се оплаче, че савирите ги изхвърлили от земите им. Впоследствие аварийците се настанили във високите полета на Дагестан и основали царство - Сарир, което през 6-7 век е тясно свързано със Сасанидски Иран и се споменава редом с българите в контекста на отношенията на между Иран и хаганата на Истеми.

За мене тези аварци си имат някаква връзка с Аварския хаганат.Не трябва да се забравя че преди Кубрат същия този хаганат вероятно стига чак до Кавказ.А иначе тези аварци хич не са малобройни.Почти един милион са.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 21.08.2018 г. at 8:08, _magotin_ said:

Башкирите в 13 век са отдалечени около 1000 години от интересуващия ни период. По това време в степите вилнее вече стопроцентово монголоидната Златна орда.

Това също се определя от генетиката - колко точно са отдалечени. Особено, ако бащините клонове на R1 са там.

И още:

"

В анализ вошли выборки субпопуляций башкир, популяций Восточной Европы,
Сибири и Восточной Азии. Полученное филогенетическое древо свидетельствует о том,
что производные ветви кластера N-M231 возникли и дифференцировались на территории
Восточной Азии. В целом, филогенетический анализ подтверждает модель Rootsi et al.,
2007, согласно которой кластер N-M231/LLY22g возник на севере Китая/Южной Сибири и
далее распространился через Сибирь по всему северу Евразии.
Появление носителей гаплогруппы N-Tat на Южном Урале можно связать, по
крайней мере, с двумя волнами миграций, каждая из которых могла привести к потоку
генов из Сибири. Во первых, это передвижения уралоязычных групп приблизительно
четыре и три тысячелетия назад д.э. и приход тюркоязычных кочевников в период IV-XVI
вв н.э.[ Кузеев 1974; Yusupov 2006]. Следует отметить, что уралоязычные группы не
пришли из Сибири, но характеризуются значительным сибирским генетическим
компонентом. Хотя приход тюркских племен на Южный Урал может объяснить приток
гаплогруппы N-Tat, картина распределения данной гаплогруппы в целом по Волго-
Уральскому региону указывает скорее на связь данной отцовской линии с уралоязычными
группами. Так, известно, что высокая частота данной гаплогруппы характерна именно для
финно-угорских народов Западной Сибири и Поволжья, тогда как у южных соседей
башкир, говорящих на тюркских языках – казахов, узбеков и киргизов ее частота
значительно ниже [Karafet et al. 2002; Tambets et al. 2004; Rootsi et al. 2007; Pimenoff et al.
2008]. Если учесть, тот факт, что в этногенезе башкир участвовали финно-угорские
племена, то высокая частота данной отцовской линии в пяти субпопуляциях башкир (табл.
5), по сравнению с тюркоязычными соседями из Центральной Азии, согласуется с
предположением о финно-угорском генетическом вкладе. Высокую частоту данной
гаплогруппы у тюркоязычных татар и чувашей по сравнению с Центральноазиатскими
народами также можно объяснить наличием финно-угорского субстрата. Поскольку
финноязычные народы Прибалтики тоже характеризуются высокой частотой гаплогруппы
N-Tat, то высокую частоту данной отцовской линии у башкир следует связывать в большей
степени с финно-угорским субстратом Южного Урала, нежели с генетическим вкладом
центральноазиатских кочевников. Данный вывод не исключает того, что определенная
доля отцовских линий сибирского происхождения (N-Tat) у башкир может быть связана с
приходом тюрков на Южный Урал. Однако все указывает на то, что поток генов из Сибири
произошел в доисторическую эпоху, поскольку высокую частоту этой гаплогруппы в
Прибалтике невозможно объяснить историческими событиями."

"

Недавно было установлено, что гаплогруппы R-M73 и R-M269 являются
производными одной предковой линии [Karafet et al. 2008]. Известно, что гаплогруппа R-
M269 встречается по всей западной части Евразии, в то время как ее сестринская ветвь (R-
M73) практически отсутствует на этой территории и по нашим данным ареал
распространения этой линии, скорее всего, располагается несколько восточнее, т.е.
ограничен Центральной Азией и Волго-Уральским регионом. В частности, в нашей работе
было показано, что у двух групп зауральских башкир данная гаплогруппа составляет 19%
(бурзянские башкиры) и 55% (абзелиловские башкиры) отцовских линий. С небольшой
частотой она были найдена у баймакских (1%), пермских (2%), саратовских и самарских
башкир (2%), а также у татар (5%). Согласно литературным данным, гаплогруппа R-M73
обнаружена только у народа хазара на севере Пакистана (32%) и у анатолийских турков (4

из 523 хромосом) [Cinnioglu et al. 2004; Sengupta et al. 2006]. Данная гаплогруппа пока не
найдена в Европе, Африке, Западной Азии и Южной Азии [Cruciani et al. 2002; Al-Zahery et
al. 2003; Luis et al. 2004; Alonso et al. 2005; Karlsson et al. 2006; . Sengupta et al. 2006; Zalloua
et al. 2008]. Таким образом, гаплогруппа R-M73 практически отсутствует по всему Западу
Евразии, но найдена у народа хазара (Монгольского происхождения) и тюркоязычных
народов Волго-Уральского региона (башкир и татар) и Анатолии [Qamar et al. 2002]. В
генетическом отношении общим для этих народов является то, что они имеют ту или иную
центральноазиатскую и/или южно-сибирскую генетическую компоненту."

 

Редактирано от Пандора
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 3 часа, Пандора said:

Това също се определя от генетиката - колко точно са отдалечени. Особено, ако бащините клонове на R1 са там.

И още:

"

В анализ вошли выборки субпопуляций башкир, популяций Восточной Европы,
Сибири и Восточной Азии. Полученное филогенетическое древо свидетельствует о том,
что производные ветви кластера N-M231 возникли и дифференцировались на территории
Восточной Азии. В целом, филогенетический анализ подтверждает модель Rootsi et al.,
2007, согласно которой кластер N-M231/LLY22g возник на севере Китая/Южной Сибири и
далее распространился через Сибирь по всему северу Евразии.
Появление носителей гаплогруппы N-Tat на Южном Урале можно связать, по
крайней мере, с двумя волнами миграций, каждая из которых могла привести к потоку
генов из Сибири. Во первых, это передвижения уралоязычных групп приблизительно
четыре и три тысячелетия назад д.э. и приход тюркоязычных кочевников в период IV-XVI
вв н.э.[ Кузеев 1974; Yusupov 2006]. Следует отметить, что уралоязычные группы не
пришли из Сибири, но характеризуются значительным сибирским генетическим
компонентом. Хотя приход тюркских племен на Южный Урал может объяснить приток
гаплогруппы N-Tat, картина распределения данной гаплогруппы в целом по Волго-
Уральскому региону указывает скорее на связь данной отцовской линии с уралоязычными
группами. Так, известно, что высокая частота данной гаплогруппы характерна именно для
финно-угорских народов Западной Сибири и Поволжья, тогда как у южных соседей
башкир, говорящих на тюркских языках – казахов, узбеков и киргизов ее частота
значительно ниже [Karafet et al. 2002; Tambets et al. 2004; Rootsi et al. 2007; Pimenoff et al.
2008]. Если учесть, тот факт, что в этногенезе башкир участвовали финно-угорские
племена, то высокая частота данной отцовской линии в пяти субпопуляциях башкир (табл.
5), по сравнению с тюркоязычными соседями из Центральной Азии, согласуется с
предположением о финно-угорском генетическом вкладе. Высокую частоту данной
гаплогруппы у тюркоязычных татар и чувашей по сравнению с Центральноазиатскими
народами также можно объяснить наличием финно-угорского субстрата. Поскольку
финноязычные народы Прибалтики тоже характеризуются высокой частотой гаплогруппы
N-Tat, то высокую частоту данной отцовской линии у башкир следует связывать в большей
степени с финно-угорским субстратом Южного Урала, нежели с генетическим вкладом
центральноазиатских кочевников. Данный вывод не исключает того, что определенная
доля отцовских линий сибирского происхождения (N-Tat) у башкир может быть связана с
приходом тюрков на Южный Урал. Однако все указывает на то, что поток генов из Сибири
произошел в доисторическую эпоху, поскольку высокую частоту этой гаплогруппы в
Прибалтике невозможно объяснить историческими событиями."

"

Недавно было установлено, что гаплогруппы R-M73 и R-M269 являются
производными одной предковой линии [Karafet et al. 2008]. Известно, что гаплогруппа R-
M269 встречается по всей западной части Евразии, в то время как ее сестринская ветвь (R-
M73) практически отсутствует на этой территории и по нашим данным ареал
распространения этой линии, скорее всего, располагается несколько восточнее, т.е.
ограничен Центральной Азией и Волго-Уральским регионом. В частности, в нашей работе
было показано, что у двух групп зауральских башкир данная гаплогруппа составляет 19%
(бурзянские башкиры) и 55% (абзелиловские башкиры) отцовских линий. С небольшой
частотой она были найдена у баймакских (1%), пермских (2%), саратовских и самарских
башкир (2%), а также у татар (5%). Согласно литературным данным, гаплогруппа R-M73
обнаружена только у народа хазара на севере Пакистана (32%) и у анатолийских турков (4

из 523 хромосом) [Cinnioglu et al. 2004; Sengupta et al. 2006]. Данная гаплогруппа пока не
найдена в Европе, Африке, Западной Азии и Южной Азии [Cruciani et al. 2002; Al-Zahery et
al. 2003; Luis et al. 2004; Alonso et al. 2005; Karlsson et al. 2006; . Sengupta et al. 2006; Zalloua
et al. 2008]. Таким образом, гаплогруппа R-M73 практически отсутствует по всему Западу
Евразии, но найдена у народа хазара (Монгольского происхождения) и тюркоязычных
народов Волго-Уральского региона (башкир и татар) и Анатолии [Qamar et al. 2002]. В
генетическом отношении общим для этих народов является то, что они имеют ту или иную
центральноазиатскую и/или южно-сибирскую генетическую компоненту."

 

Като видях това за "народа Хазар" - който и до днес не е установен археологически, а пък бил от монголски произход и ми стана ясно, че този анализ може спокойно да не се чете. Идиоти генетици са писали много и ще пишат още, хора без елементарни познания по история и археология.
Народът "Хазар" от Пакистан няма нищо общо с хазарите от салтово-маяцката култура! 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 4 часа, resavsky said:

За мене тези аварци си имат някаква връзка с Аварския хаганат.Не трябва да се забравя че преди Кубрат същия този хаганат вероятно стига чак до Кавказ.А иначе тези аварци хич не са малобройни.Почти един милион са.

Не е възможно, защото пристигат в Европа най-малко един век преди аварите от Хаганата. Освен това не забравяй, че аварите от хаганата са известни и като "псевдо-авари". Е на, и Пандора бърка хазарите от Пакистан - т.нар. хазарейци , с хазарите от Каганата, ама това е положението, имената могат да изглеждат същите, но да става дума за различни народи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 22 часа, _magotin_ said:

То си пише в поста. Аварийците /сарир, сарагур/ се оплакали от савирите.

Аварийци?

Абе не ви ли омръзна да се самозалъгвате с глупости

Преди 20 часа, resavsky said:

За мене тези аварци си имат някаква връзка с Аварския хаганат.

И каква по-точно?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 18.05.2018 г. at 11:21, Южняк said:

софтуерът веднага откри връзка между съвременни българи и алани и я плотира; скоред графиката, която направи съвременните българи са смесица от *три популации*: 1. Алани от салтовомаяцката култура 2. Скитославяни от Унгарската пуста (Скитиан_Хунгари ДА191) 3. Пелопонески гърци.

 

Сега, аз пак да си кажа. Тези генетични изследвания ми изглеждат адски объркващо, в смисъл направо съм шокиран.

Но хубавото в случая е че мен никой не ме бръсне и моето мнение няма значение, шока идва от това че тези изследвания са в противоречие с всичко, ама с абсолютно всичко що е официална наука по въпроса до сега, нали го осъзнавате?

Примерно, ние сме алани, ок. ама ланите нямат нищо общо с прабългарите, нито като археология, нито като антропология, нито като погребален обичай! Поне така смятат археолози, антрополози, филолози и всякакви -лози, освен очевидно генетиците. Нима всички са грешили, групово и суицидно, и идва Революция!

Ето ви прост пример, алани, хазари и протобулгари в СМК. Коренна разлика във всичко, от антропология до погребения, а сега излиза че ние сме алани. Пак да изплача, в шок съм!

https://andvari5.livejournal.com/39373.html

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 23.05.2018 г. at 13:08, _magotin_ said:

Тези сармати, скъпи приятелю, вече са известни, но с други имена. Например "българи".

Още през 1992г. Рашо Рашев разви добре въпроса. Като извадим догмата за "българите - тюрки" , всичко останало си е съвсем актуално.
http://www.kroraina.com/bulgar/rashev_bg.html

А, именно! И сега да си задам пак любимото въпросче.

Тези сармати, наричани /или от един момент насетне самонаричащи/ се "българи! Те собствено каква връзка имат с оногондурите които Аспарух извежда от останките на СВБ? Ето това винаги ми е било интересно, оногондури, кутригури, сарагури, оногури..... и въпросните "българо сармати", идентични ли са. Аспарух един народ ли довежда, това с което преминава Кубан и това с което преминава Дунава 25 години по късно етнически идентично население ли е?

Чакарари, Ермиари, Кубиари....те уногондури ли са или "дунавски сармато българи". И къде можем да кажем тогава че се формира прабългарският етнос, отвъд Дунав, отсам Дунава, в С. Кавказ.......

Защото според мен "прабългари" като цяло няма, има племенен съюз от етнически доста различни племена, който от един момент натам получава етноним булгар, който пък с времето измества сборните нарицателни примерно кутригур става кутригур- булгар после става само булгар и за кутригур повече никой не чува.И така нататъка.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 20.08.2018 г. at 21:18, _magotin_ said:

че европейските хуни са сарматите.

...и така европейците, и най вече римляните срещнали за първи път в историята си сармати. И така се шашардисали от срещата с този"нов непознат до сега народ" че дори не били сигурни хора ли са......

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Оногундури, кутригури, чакарари, ермиари и други подобни е напълно възможно да са скитски и "сарматски" племена и родове. При това дори може славяноезични или полуславяноезични да са били, без да бъдат славянизирани. Чисто хипотетично последното заради индоевропейският им език някъде в междините между пра-славянските и пра-иранските..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Супер, ама що всичките избуяват внезапно след идването на "сарматите наричани хуни" в четвърти век?

Освен ако не споменеш някой скито сарматско ирански ар гур гир дур отпреди това.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Raven said:

Ето ви прост пример, алани, хазари и протобулгари в СМК. Коренна разлика във всичко, от антропология до погребения, а сега излиза че ние сме алани. Пак да изплача, в шок съм!

https://andvari5.livejournal.com/39373.html

Това е прекалено прост пример ... на класическа манипулация. Даже мисля че можеха да подберат и снимка на някой по-страховит монголоид ако се бяха постарали малко повече.

Тоя ако е брахикранен европеид от СМК то аз съм негър от племето банту !

30468_900.jpg

 

Плюс това как ще коментираш че точно при две проби от алански катакомби се открива хаплогрупа Q ?

Редактирано от tervel
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 22.08.2018 г. at 7:52, _magotin_ said:

Като видях това за "народа Хазар" - който и до днес не е установен археологически, а пък бил от монголски произход и ми стана ясно, че този анализ може спокойно да не се чете. Идиоти генетици са писали много и ще пишат още, хора без елементарни познания по история и археология.
Народът "Хазар" от Пакистан няма нищо общо с хазарите от салтово-маяцката култура! 

 Цитирани са данни за народа "хазара" от Пакистан, а какъв е техният произход няма да коментирам, ще приема твойто определение 66 и без това генетиката ще внесе яснота по въпроса кой кой е - да се надяваме. По-важното е друго sm116.gif

 

Цитирай

Данная гаплогруппа пока не найдена в Европе, Африке, Западной Азии и Южной Азии [Cruciani et al. 2002; Al-Zahery et
al. 2003; Luis et al. 2004; Alonso et al. 2005; Karlsson et al. 2006; . Sengupta et al. 2006; Zalloua
et al. 2008].

 

Редактирано от Пандора
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За етногенезиса на хазара от Пакистан

 

Genetically, the Hazara are a mixture of western Eurasian and eastern Eurasian components.[42][43][44] While it has been found that "at least third to half of their chromosomes are of East Asian origin, PCA places them between East Asia and Caucasus/Middle East/Europe clusters".[45]Genetic research suggests that the Hazaras of Afghanistan cluster closely with the Uzbek population of the country, while both groups are at a notable distance from Afghanistan's Tajik and Pashtun populations.[45] There is evidence of both a patrimonial and maternal relation to Turkic Peoples and Mongols.[46]

Mongol male and female ancestry is supported by studies in genetic genealogy as well, which have identified a particular lineage of theY‑chromosome characteristic of people of Mongolian descent ("the Y-chromosome of Genghis Khan").[47] This chromosome is virtually absent outside the limits of the Mongol Empire except among the Hazara, where it reaches its highest frequency anywhere. These results indicate that the Hazara are also characterized by very high frequencies of eastern Eurasian mtDNAs at 35%, which are virtually absent from bordering populations, suggesting that the male descendants of Genghis Khan, or other Mongols, were accompanied by women of East Asian ancestry.[48] Women of Non-eastern Eurasian mtDNA in Hazaras are at 65% most which are West Eurasians and some South Asian.[49]

The most frequent paternal Haplogroup type found amongst the Pakistani Hazara was haplogroup C-M217 at 40%(10/25) with Haplogroup O3 (Y-DNA) at 8% (2/25)[50] both which are Eastern Eurasian males ancestry associated with the Mongoloid ethnicity.

In one mtDNA study of Hazara, mtDNA Haplogroup L which is of African origin was detected at a frequency of 7.5%[51] Also in one Y-DNA study of Hazara people, two haplogroups regarded as extreme outliers geographically have also been identified at low levels among the Hazara:

 • Haplogroup B (B-M60), which is normally regarded as an East African haplogroup, has been found in 5.1% (three out of a sample of 59 Hazara males),[52] and;
 • Haplogroup M1 (M-M4), which is normally regarded as Melanesian, has been reported for one Hazara man, among a sample of 60 males fromMazar-i-Sharif.[45] The Hazara individual carried the SNP M186 (which is believed to be equivalent to M4).
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 46 минути, Пандора said:

 Цитирани са данни за народа "хазара" от Пакистан, а какъв е техният произход няма да коментирам

Добре ще е да не коментираш, защото това са остатъци от армията на Чингис хан, името им означава буквално "хилядници", т. е. някакви войскови единици. Нямат нищо общо с интересуващите ни хазари, освен случайното съвпадение на имената.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 часа, Авитохол_165 said:

Добре ще е да не коментираш, защото това са остатъци от армията на Чингис хан, името им означава буквално "хилядници", т. е. някакви войскови единици. Нямат нищо общо с интересуващите ни хазари, освен случайното съвпадение на имената.

В статията за мен е важно наличието на бащините за R1 хаплогрупи, тъй като сега спорът е точно в това - в каква посока вървят миграциите. Съвременният народ хазара от Пакистан, както и всички съвремени народи претърпяват промени в етногенезиса. В случая хаплогрупите, които са описани в статията се намират в Пакистан, Южен Урал и Анатолия върху което може да се разсъждава. В по-горния пост е описан етногенезиса на хазара - микс от западни и източни евразийци. За да се опишат подробно миграционните потоци и да се определи исторически кой кога се е включил в етногенезиса им, трябва всяка субгрупа да се датира, да се определи възраста на праотеца и.   

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Преди 8 часа, Perkūnas said:

Аварийци?

Абе не ви ли омръзна да се самозалъгвате с глупости

И каква по-точно?

И на теб не ти омръзна да пишеш глупости из форума от години, ама даже те четем, отговаряме...:) Помня как хубаво те положих навремето за Шкудрата, Одрисите и Ахеменидски Иран. 😂 Мога пак да повторя упражнението, по темата авари, аварийци?  Или да се изпитаме кой колко знае за аварите - ти задаваш въпрос, аз отговарям, после - аз задавам, ти отговаряш, ще стане бързо ясно кой колко разбира и кой само пълни с пиксели монитора.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
1 hour ago, Пандора said:

В статията за мен е важно наличието на бащините за R1 хаплогрупи, тъй като сега спорът е точно в това - в каква посока вървят миграциите. Съвременният народ хазара от Пакистан, както и всички съвремени народи претърпяват промени в етногенезиса. В случая хаплогрупите, които са описани в статията се намират в Пакистан, Южен Урал и Анатолия върху което може да се разсъждава. В по-горния пост е описан етногенезиса на хазара - микс от западни и източни евразийци. За да се опишат подробно миграционните потоци и да се определи исторически кой кога се е включил в етногенезиса им, трябва всяка субгрупа да се датира, да се определи възраста на праотеца и.   

Тази статия не е с палеоднк, което изчерпва темата. R1 има повсеместно.
Based on its ancestral lineages, an inferred origin for haplogroup R1 is South Asia or its western neighboring areas. For example, Kivisild 2003 believes the evidence "suggests that southern and western Asia might be the source of this haplogroup" and that "given the geographic spread and STR diversities of sister clades R1 and R2, the latter of which is restricted to India, Pakistan, Iran, and southern central Asia, it is possible that southern and western Asia were the source for R1 and R1a differentiation." Soares 2010 felt in their review of the literature, that the case for South Asian origins is strongest, with the Central Asian origin argued by (Wells 2001) being also worthy of consideration.

Я сега да видим...Западна Азия. Какво ли има в Западна Азия, което е разпръснало гените си из цяла Евразия?

Haplogroup_R-borders.gif

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Цитирай

Супер, ама що всичките избуяват внезапно след идването на "сарматите наричани хуни" в четвърти век?

Освен ако не споменеш някой скито сарматско ирански ар гур гир дур отпреди това.

Ами много просто - защото като пристигне по степната магистрала в Унгария "автовлака", натоварил де що има племе от южноуралската степ, тогава научават уседналите народи кой и как си е живеел във Великата степ и как се е казвал. Що пристигат накуп 11-12 век късните номади, а преди това - ни кумани, ни узи, ни печенези? Дали има нещо общо първото с хунската миграция, а другото - с разпръскването на монголите?

Не ти харесва, че хуните са сармати...Друго си е да са с дръпнати очи и да говорят от петнадесет хиляди години турски...Дано доживееш като мен да отидеш в пустинята Гоби и да видиш дупките с червенобрадите господа с карирани полички от 3 то хилядолетие преди христа. Сигурно и те на турски са говорили.
Eто, послушай си гендж осман, дано се утешиш. :)

Понеже съм добронамерен, да ти споделя една голяма археологическа тайна, дето си я кътаме за вътрешна употреба в последните години - тюркският елемент у прабългарите се оказва внесен от тюркизирани угри. Всичко си идва на мястото, просто трябва да се натрупат данни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
On ‎21‎.‎8‎.‎2018‎ г. at 16:15, tervel said:

Тогава как да си обясним древногръцкото ἀκακία ( akakía , “ shittah tree ”) и латинското acacia ?  Тоя агач да не се окаже поредната индоевропейска заемка ?

Това е едното, а другото е примерът с "ГЪРЦИ". Ако използваме "ГЪРЦИ" за да определим по този метод какви са те, ще излезе, че са чисти славяни. А то един екзоним преминава в третична езикова среда. Да не говорим, че няма как хора в степта да са "горски" хора.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
Преди 17 минути, _magotin_ said:

Ами много просто - защото като пристигне по степната магистрала в Унгария "автовлака", натоварил де що има племе от южноуралската степ, тогава научават уседналите народи кой и как си е живеел във Великата степ и как се е казвал. Що пристигат накуп 11-12 век късните номади, а преди това - ни кумани, ни узи, ни печенези? Дали има нещо общо първото с хунската миграция, а другото - с разпръскването на монголите?

Не ти харесва, че хуните са сармати...Друго си е да са с дръпнати очи и да говорят от петнадесет хиляди години турски...Дано доживееш като мен да отидеш в пустинята Гоби и да видиш дупките с червенобрадите господа с карирани полички от 3 то хилядолетие преди христа. Сигурно и те на турски са говорили.
Eто, послушай си гендж осман, дано се утешиш. :)

Понеже съм добронамерен, да ти споделя една голяма археологическа тайна, дето си я кътаме за вътрешна употреба в последните години - тюркският елемент у прабългарите се оказва внесен от тюркизирани угри. Всичко си идва на мястото, просто трябва да се натрупат данни.

А тюркизираните угри (между другото, нали знаеш, че това е една от най-традиционните хипотези за формирането на  европейските хуни) откъде са се взели?

 

И в какъв смисъл преди 11 век да нямало печенеги? Дето още в 8 век са наякъде около Днестър, а в 10 ти срещу Силистра?

 

И какво общо имат таримските индоевропейци от оная чак епоха? Още малко и денисовците ще намесим?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...