Още преди 3 в. пр. хр.  скитите сака са смес от нещо и въпросът е тук чия култура е водеща - на кой субстрат. А също и кой субстрат преобладава , нещо което няма как да видим от археологическите находки защото не дават статистическа информация. Виждаме единични лидерски погребения. За мен по-големият проблем е, че в целия район, от Урал до Алтай, се говорят тюркски езици и единствено в граничните зони ирански диалекти. Освен това според мен няма как да прикачим един език към някаква генетич
    • Харесва ми!
    1