Е тя българската армия  през Балканските войни e толкова - 360-370 000.. Тези 600 000 вероятно са получилите повиквателни. И този факт в "устата" и писанията на "патриотичните" учени и писатели се е превърнал в 600 000  армия Е да но  от тези 600 000, само 360 000 са били годни за армейска служба, останалите  може да не са били годни ... Поради възраст, семейно положение, заболяване и физическо състояние, религия/етнос.. Или.. може да е нямало достатъчно ресурси и въоръжение
    • Харесва ми!
    3