Отиди на
Форум "Наука"
m2q

Който ще дава задачи, да ги пуска тук

Recommended Posts

Намерете обема на правоъгълен паралелепипед с периметър на основата 50 cm, ако сечението през околен ръб, което разполовява двустенния ъгъл при този ръб, дели диагонала на паралелепипеда на отсечки от 14 см и 21 см.

Периметърът на основата на правоъгълен паралелепипед е 22 см, а околният му ръб е 4 см. Построени са 2 различни по големина диагонала на околните стени. Намерете обема на паралелепипеда, ако единият от тези диагонали сключва с основата два пъти по-малък ъгъл, отколкото другия.

Кой ли ме караше да се записвам в профил математика.. дано се намери някой умник, който да ми помогне ...

:head_hurts_kr:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте !

Някой може ли да ми помогне за следните две задачи:

1. Да се докаже, че всеки триъгълник с обиколка 16 см. и лице 20 см. може да се раздели на 200 триъгълника, всеки от които

има обиколка, по-голяма от 15 см.

2. Триъгълник с периметър 12 см и лице 6 см е разрязан на 100 триъгълничета, всеки с периметър повече от 6 см. Да се

докаже, че може да се намери триъгълник от новополучените, който да се покрие от правоъгълник с размери 0.06x6 см.

Благодаря предварително

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте ,

Задачите ми трябват за понеделник. Ако някой може да помогне до тогава ?

Чертежът на едната е следният: Ако триъгълника е АВС, от върха С са спуснати 199 прави към страната АВ /между СА и СВ/

така се получават 200 триъгълника с страна 1/200 от страната АВ. Построява се и височината СД от С към АВ.

След това разглеждаме едно от тези малки триъгълничета МНС / М и Н лежат на АВ/ и сравняваме страни с височината, но нещо не

се получава

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте, можете ли да ми помогнете със следните две задачи със синус и косинус:

1) Намерете отношението на радиусите на вписаната и описаната около трапец с остър ъгъл алфа окръжности.

2) В остроъгълен триъгълник ABC с лице равно на 18см. отсечките AP и CQ са височини. Лицето на триъгълник BPQ е равно на 2см, а отсечката PQ=2 корен от 2 см. Да се намери радиусът R на описаната около триъгълник ABC окръжност.

Редактирано от abcde..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте !

Нужна ми е помощ при решаване на интеграл с Матлаб . Случая е следния

Организирал съм следните масиви

Xi се изменя по следния начин Xi=0: L/20:L , където L е число което задавам . Причил съм снимка , където са показани стойностите на X,Y,Z .

DC(Xi,Xj) - дадена ми е формула , от която намирам DC за всяко J и i

DC1=[..] -

DC2=[..]

............

DC20=[..]

DC21=[..]

Z=[..] - задават се стойностите от таблицата

Z приема по-големи стойности от DCj при Z>10.40

Y i

Y1=[..] - задават се стойностите от таблицата .

Y2=[..]

.........

Y20=[..]

Y21=[..]

т.е. за величината DC за всяка стойност на J ще имаме стойност на DC при различно положение Xi .

Пример за J=0

Xi DC

0.00 10.4000

5.69 10.2966

11.38 9.9967

17.06 9.5296

22.75 8.9410

28.44 8.2887

34.13 7.6365

39.81 7.0483

45.50 6.5817

51.19 6.2825

56.88 6.1800

62.56 6.2842

68.25 6.5849

73.94 7.0526

79.63 7.6415

85.31 8.2940

91.00 8.9461

96.69 9.5339

102.38 9.9998

108.06 10.2983

113.75 10.4000

http://picbg.net/img...9efd0a86aff.jpg

http://picbg.net/img...cd664e8278f.jpg

Нужно е да се реши интеграла Omega като се използва метода на трапеците ( ако някой от другите методи за числено интегриране е по-лесен за записване може и с него ) . Все още съм начинаещ с Матлаб и не ми е ясно как да "обвържа" горната граница на интеграла Dc с Z . Нужно ми е да направя алгоритъм при който

да се интегрира У при съответното Xi от 0 до DCj за конкретния случай така че DCj<Z .

Ако имате някакви идеи , примери подобни на моя случай или конкретна литература ( eng/bg ) ще бъда благодарен !

пп - смятам , че ще е нещо от вида

ако за улеснение в примера използвам

Z=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

DCJ=5.85

Y=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

то тогава би трябвало за да се "отсеят" нужните У за интегрирането да се използва формула от вида

if(Z(1)<DCJ)

Y(1)

elseif(Z(2)<DCJ)

Y(2)

elseif(Z(3)<DCJ)

Y(3)

elseif(Z(4)<DCJ)

Y(4)

elseif(Z(5)<DCJ)

Y(5)

elseif(Z(6)<DCJ)

Y(6)

elseif(Z(7)<DCJ)

Y(7)

elseif(Z(8)<DCJ)

Y(8)

.. повтаря се до изчерпване на броя Z

end

но дава грешка , неправилно използване на командата if :(

пп2 - ако някой има идея как процеса да се осъществи в Maple също би ми било доста полезно .

Редактирано от kapTcaTb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вожде :guitar: , на никой не съм поставял условие точно днес да реши задачата . Просто ми е нужна помощ за описване на горната граница на интеграла и по точно задаването й чрез логическите оператори . Ако някой има опит с подобен тип задачи или примери ще съм благодарен .

Между другото задачата вече е решена в ексел , но просто не си струва усилията - освен този интеграл има още 7 , всеки интеграл има 20x20 варианта ( (i)x(j) ) затова търся друг начин за решаването й .

Лек ден и недей с лошо !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте ! някои може ли да ми помогне при решаването на следната задача

Дадено триъгълник ABC
AC=6cm BC = 8cm
ъгъл ACB = 60 градуса
Намерете:
а) AB б) h към BC


Мерси предварително :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опитвам се да реша едан можеби лесна задача, но нещо се запъвам ето я и нея:

25146044.png

(-8i)^(1/3)= ((8)^(1/3))*((-i)^(1/3)) = 2*i = 2i

Защото 2*2*2 = 4*2 = 8 и i*i*i = -1*i = -i

i*i = -1 по определение. Такъв е бил свободния избор на този дето ги е измислил комплексните числа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1задача.
Намерете височината на правилна триъгълна пирамида с околен ръб 5см. и апотема 4см.
2задача.
Намерете дължината на отсечка AB, която е на разстояние 8см. и 14см. от равнината L. ако ортоголната проекция в равнината е 8см. Намерете отсечката AB.
Моля решете задачките ! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надявам се да не съм объркал сметките

за първата задача - ако основата е ABC, върхът - D, височината пусната от вурха към основата пресича основата в точка О (тази точка е ортоцентър, пресечна точка на ъглополовящите, медицентър и център на описаната окръжност на ABC).

апоемата от D към АB пресича AB в точка Е

Тогава имаш следните правоъгълни триъгълници - АЕО, АOD, EOD.

В АЕО имаш (АO) * sin30 = (EO) sin30 = 1/2

В другите:

(АО)2 + (OD)2 = (AD)2 = 25 понеже AD=5

(EO)2 + (OD)2 = (AO)2sin230 + (OD)2 = 1/4 (AO)2 + (OD)2 = (ED)2 = 16 понеже (ED) = 4

когато се реши системата от двете уравнения се получава, че височината DO e равна на корен квадратен от 13.

За втората задача - Пускаш перпендикуляри от А и B към L, нека пресечните точки са съответно А1 и B1.

в равнината AA1B1B пускаш успоредна линия от А1 към BB1, пресечната точка е В2, АА1В2В е успоредник (понеже АА1 и ВВ2 са също успоредни). АА1 = ВВ2 и АВ = А1В2

Сега разглеждаш правоъгълния триъгъник В1В2А1, в който А1В1 = 8, а В1В2 = ВВ1 - ВВ2 = ВВ1 - АА1 = 14 - 8 = 6

в правоъгълен триъгълник с катети 8 и 6, хипотенузата е 10. т.е.

А1В2 = 10, но А1В2 = АВ, т.е. АВ = 10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закъсахме с дъщерята с тези задачки. Аз съм я позабравил математиката за 6-ти клас, а пък тя ми ги сервира в последния момент. Ще сме благодарни на малко помощ.

post-7861-0-50157700-1388926005_thumb.jp

Share this post


Link to post
Share on other sites

на първата не мога добре да разчета последната степен, затова ще напиша втората:

4 е 22, следователно 44 = (22)4 = 28. като се съкрати на 28, остава х= -2

аналогично 93 = 36 и у = -1/3

замества се в уравнението, първият член е (2. -23)5 / [3 . (1/3)4]5 = -220 / 3-15 = -220 . 3 15

вторият член е (22. -23)-3 / [9.(1/9)]-3 = -2-15

произведението е -220 . 315 . -2-15= 25 . 315

по същия начин се решава и първата.

по-лесно е сметките да се правят наведнъж, а не по-отделните членове.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте! Имам няколко задачки по математика, които трябва да реша, но ми е адски трудно. Бих била много благодарна, ако ми помогнете, дори просто да ме насочите как да ги започна. Мъчих се, но не успях.

zadachi.docx

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спешна нужда от помощ от сферата на дискретната математика
Дадено е множеството A={1,0,8,5}
a) Да се запишe конструктивно релацията (R подмножество A на квадрат) къдетo A= {(a,b),a,b ∈A,a≤b}
b) Да се определи вида на релацията R (рефлексивна, антирефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна).
c) Да се построи граф G(V,E), където V=A,E=R
d) Да се намери матрицата на съседство на графа G .
e) Да се намери матрицата на инциденциите на графа G, след като се наименуват дъгите.
f) Да се намери матрицата на достижимост на графа G.
g) Да се намери транзитивното затваряне на графа G

За някой който разбира дискретната математика не би било трудност но за мен е ад.Благодаря предварително на отзовалите се !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте. Може да е елементарно , но нещо никак не мога да намеря начин да прехвърля само хиксовете от едната страна на уравнението , а останалите известни от другата страна. Ако някой знае как става ще ми е от помощ. Благодаря !

 gif.latex?%28a&plus;%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%7D%7Bb%7D%29%3D%5Cfrac%7Bx%5E%7B3%7D%7D%7Bc%7D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 21 часа, Orbit said:

Здравейте. Може да е елементарно , но нещо никак не мога да намеря начин да прехвърля само хиксовете от едната страна на уравнението , а останалите известни от другата страна. Ако някой знае как става ще ми е от помощ. Благодаря !

 gif.latex?%28a&plus;%5Cfrac%7Bx%5E%7B2%7D%7D%7Bb%7D%29%3D%5Cfrac%7Bx%5E%7B3%7D%7D%7Bc%7D

Умножи двете страни на уравнението с ( b.c), разкрий скобките и т. н.

...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, Малоум 2 said:

Умножи двете страни на уравнението с ( b.c), разкрий скобките и т. н.

...

Аз стигам до някакъв вид кубично уравнение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...