Отиди на
Форум "Наука"

Интимността като средство


Recommended Posts

 • Потребител

За тази тема ме подбудиха някои твърдения в мнение на caress. Считам, че то е спорно и би дало основание за оправдаване на поведението на жертви на сексуална злоупотреба.

On 29.12.2018 г. at 11:01, caress… said:

Съществува основна фундаментална грешка в предположението, че сексът е просто биологична нужда. Мъжкото клише, че сексът е нужда, която може да бъде задоволена от всеки и всичко и е като хранене в ресторант, от една страна. И жените, които твърдят, че сексът може да бъде единствено форма на интимност и любов. И двете твърдения са погрешни и непълни, и двете убеждения могат да създадат проблеми в отношенията.

Но за да бъде обяснено в пълнота защо това е така, трябва да обясним психологичните нужди.

Всички хора имаме фундаментални психологични нужди, които определят мотивацията и поведението ни. И ако не успеем да ги задоволим, страдаме, ако успеем, се чувстваме здрави и стабилни.

Най-фундаменталните ни нужди са 4 - нужда от защитеност, нужда от самочувствие, нужда да сме самостоятелни и нужда да се чувстваме свързани с другите хора. За да се чувстваме удовлетворени и четирите основни нужди следва да са задоволени. Ако някои от тях не са, нашите умове непрекъснато са заети със стратегии как да ги задоволим, дори понякога за сметка на собственото ни здраве. Ако човек дълго време не успява да задоволи нуждата си от самочувствие, може да се стигне до хронична депресия. Ако човек не успее да задоволи нуждата си от самостоятелност, може да изпадне в състояние на хронична зависимост и безпомощност.

Някои от стратегиите, които ползваме, са по-абстрактни, други са очевидни. Спортът, например, задоволява нуждата ни от свързаност с други хора и ако победим, задоволява нуждата ни от самочувствие. Здравото семейство задоволява нуждите ни от самочувствие, свързаност и незастрашеност и т.н.

Какво е мястото на секса в този пъзел тогава?

Сексът е стратегия, която употребяваме, за да задоволим психологически нужди, но не се явява самият той нужда.

От къде знам това? Има достатъчно доказателства за асексуалност, сексуално въздържание, които не водят до здравни проблеми. Никой не е умрял досега от недостиг на секс. Но сексът съдържа риск за здравето. Дори има хора, които твърдят, че човек може да сублимира сексуалната енергия за по-добро здраве и работоспособност.

С което не казвам, че не следва да имаме секс. Всъщност, сексуалното преживяване е страхотно. Сексът ни прави щастливи и здрави. А казвам, че сексът не е биологична или психологична нужда, а стратегия, желание, инструмент за задоволяване на психологичните ни нужди.

Нникой досега не се е самоубил, защото е прекалено загорял. Но много се самоубиват поради липса на свързаност с другите и ниско самочувствие. Хората развиваме неврози, пристрастявания и делюзии основно поради социална изолация и физиологични проблеми.С което не казвам, че няма и други причини за тези проблематични състояния.

Идеята, че сексът е стратегия за постигане на психологичните ни нужди, изглежда странна на много хора, тъй като сексът е и физиологично желание, като храненето и спането. Но за разлика от последните две, човек може да преживее целия си живот без секс.

Смятам, че хората сме еволюирали да употребяваме секса като инструмент за задоволяване на психологичните ни нужди, а не физическите. И това се вижда чудесно при хората,чпристтастени към порнография - всички те страдат дълбоко, въпреки прекомерното физическо удовлетворение, понеже основното, психологичната нужда, остава незадоволена.

Причината за неразбирателството между мъжете и жените във връзка със секса, се крие в това, че двата пола използват тази стратегия за задоволяването на различни психологични нужди. Традиционно за жената, която търси сигурност и защита, за да отгледа деца, го прави чрез брак с успешен мъж.

Женската сексуалност дълго време беше подтискана от обществото и затова много жени не използват секса като стратегия за задоволяване на нуждата от самочувствие, но има и такива жени. Болшинството обаче използват секса, за да постигнат свързаност, споделеност и биха се чувствали зле, ако използват тази стратегия за други нужди.

При мъжете, традиционно, сексът е статусен символ и е свързан предимно със самочувствието. Мъж, който спи с много жени, се счита за герой. 

И понеже мъжете и жените традиционно за използвали тази стратегия за постигането на различни нужди, те трудно разбират мотивацията на срещуположния пол. Мъжете често генерализират жените като манипулативни и лепки, а жените смятат мъжете за несигурни в себе си и отчаяни.

Когато нуждите ни са задоволени по различни начини - здраво семейство, социален живот, професионално развитие и т.н., тогава желанието за секс произтича от място на удовлетвореност и богатство и това е атрактивно, защото не идва от място на отчаяние и свирепа нужда, което никога не е привлекателно.

Мъжете и жените често проектират собствените нужди върху партньора и всички хора, които ги заобикалят. Жените генерализират мъжете като безчувствени и брутални, понеже очакват от тях същата нужда от свързаност и споделеност, която самите те изпитват. А мъжете гледат на жените като на манипулативни и коварни, понеже проектират върху тях собствените нужди от самочувствие и смятат, че жените използват секса за същите цели, за които те го ползват. И в двата случая хората грешат, но това винаги води до невярно, изкривено отражение на човека от другия пол.

Не зная от къде авторката е извела четирите психологически нужди ( конкретно нужда, както и необходимост  ми се виждат популярни ежедневни думи за съвети от списания или ненаучен превод от чужд език вж. и бих предпочел потребности), но да речем, че има основание да ги нарече така и ги е постигнала при свои търсения. В т. см. пирамидата на Маслоу дава други потребности, които макар и спорни, са по- широко приети. При това, тези "Четири нужди" са непълни и ги има и в друг вариант, в ужасен превод тук

Макар, че не съм съгласен с този "панпсихизъм", че дейностите на човека са подчинени изцяло на удовлетворяване на казаните 4 психологически нужди, че спортът удовлетворява психиката, а не тялото, приемам, че авторката върху тези неточни основания ще изгради интересна теза.

Авторката НИКЪДЕ не казва, че сексът удовлетворява потребността от секс и набляга, че сексът е именно средство, което намирам за голяма празнина. Смятам, че потребността от секс е генетично обусловена, че човешката психика добавя особености, но коренът, основата са в нашите гени. Смятам, сексът е самоцел за човека, задоволяваща хормоналното напрежение на тялото му и вече осъзната- като цел за продължаване на рода.

... и така, тезата на caress, както я възприемам е, че конфликтите във взаимоотношенията между сексуални партньори се дължи на различно възприемане на секса като средство за задоволяване на други потребности, най- вече самочувствие при мъжете и свързаност при жените. Все пак, авторката допуска, че тези нужди могат да се удовлетворят по друг начин, а наличието на секс след като са удовлетворени другите нужди обяснява с неясното обяснение "желанието за секс произтича от място на удовлетвореност и богатство и това е атрактивно". Лично аз не разбирам що е туй "място на удовлетвореност" и "място на отчаянието", но допускам, че това е леглото, а не балкона. Не разбирам и защо сексът се свързва с богатството освен ако става дума за осигуряване по- добри перспективи за поколението.

А сега и предлаганата за дискусия тема: Сексът като средство.

Моята теза е, че използването на секса като средство за постигане на други цели освен удовлетворяване на нагона и продължаване на рода е непълноценно, т.е. не е трайно и удовлетворяващо. Че сексът- средство поражда проституция, разврат. Удовлетворяване на психичните си потребности човек може да постигне и по друг начин, а конфликтите си да решава чрез диалог, а не като отплата за секс.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Няколко казуса за частично и непълно удовлетворяване на други потребности чрез секс

Дори най- простия и шеговит пример ще даде отговор, че тая работа не става. Да речем, че имате някаква "нужда", най общо казано. По нуждата си ли ще ходите или ще правите секс?

Аспирантка иска да прави научна кариера, но си няма дарбица. Застаряващият ръководител е мераклия и тя леко защитава докторат. Тя обаче не може да "даде" на цялата гилдия, защото после трябва да се доказва пред шефа, колегите, редактора, журналистите... пък може и да може...

Изоставено от родителите момче намира топлота у педофил. Впоследствие се събуждат у него хормоните, а чичкото с подаръците остарява. Младежът има сериозно основание да го погуби за да няма свидетели за нещо излагащо го, към което е съблазнен.

Безработна тръгва да печели в Европа, но е обхваната в мрежа за проституция. Сексът като труд й дава добри доходи. Ще отиде ли тя в полицията при възможност или ще се радва на доходите си?

За да удовлетвори меркантилни интереси мома се омъжва за старец. Защо тя му изневерява с водопроводчика?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Няколко казуса за интерес от насаждане на разбиране на "сексът като средство"

Прелюбодеец : "Ти самата имаше интерес от тая работа. Не рива, га еди кифтетата. Пито- платено. Покара хубава кола, плащах ти, (правих ти подаръци, защити докторат, издадоха ти диск, участва във филм), за мен- какво?-  едно таковане. Не можеш да имаш никакви претенции. Тръгвай си. Лепка"

Сводник: "Момичета, вие сте тука защото вие имате интерес от тази работа. Работете усърдно и знайте, парите не миришат."

Съблазнител: "Няма нищо лошо в това, което ще направим. Не бъди задръстенячка. Така правят яките мадами (статус), така ще станем по- близки (свързаност), вашите ли ще ти определят поведението(самостоятелност), никой друг няма да смее да ти посегне (защитеност). Айде свирка, после белезниците!"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Намирам отсъствието на опровергаващи изказвания и факти като съгласие с тезата ми и това ме радва.
Най- пикантният  момент в това, да се използва секса за други лични цели, да се върви в живота "с дупе напред" е по- скоро проблем на етиката отколкото на психологията. Тук обаче може да се дискутира по въпроса, какво е влиянието на сексуалното в социално- психологическите явления. Известно е, че държавниците- мъже на високо ниво предпочитат да бъдат интервюирани от жени. От хубави жени. Известно е, че големият бюст и гола по- дълга част от женското бедро привлича вниманието и си заслужава петицата. Известно е, че издигането в обществото на жени, често се обсъжда като следствие от сексуалното. "Сексът продава". Да не говорим за Холивуд, там... а защо да не говорим? Просторна и злободневна тема.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Проблемът за "сексът като средство" е част от проблема за личните страсти в социума. Всички религии, ако ги имаме предвид като някакъв етичен кодекс, осъждат индивидуалните страсти, които разбиват обществото. Страстта към секс, пари, власт, имоти, биват осъждани, защото нарушават съществуващата в някакъв относителен ред и стабилност система.

Когато някой върви "с г... напред" или с "к... напред", той разрушава доверието в напредък чрез общоприетите способности. Познати са ми случаи на жени, пробили от връзката си с редактори и на мъже, пробили от връзката си със секретарките на редакторите. Всякак е бивало. Това предизвиква недоверие, отказ от развиване на способности и насочване към изграждане на антисоциални качества- прекалена агресивност, несъобразяване с интересите на обществото и другите. Мутризация или циганизация (в см. безотговорност, пренебрегване на местните норми).

Фактите говорят, че това е съществувало изначално, още в първите общества. Някои твърдят, че използването на секса като средство е "първата професия". Със сигурност женската, отдала се на мъжкия получава предимството да не бъде физически насилвана. Петелът не кълве кокошки, които сами клякат. В този смисъл, именно "даването" и съобразяването с това, което цели доминантът, използването на неговата страст е дало възможност да се създаде общество. Реално женските са наравно или почти наравно с мъжките индивиди по сила, така че могат да се противопоставят на агресията и страстите на самците, но когато се съобразят с това, че отпорът на агресия изисква повече енергия и неминуемо води до някакви щети, то подчинението на чуждата страст води до все някакви изгоди. В бедните общества, където източниците на енергия са недостатъчни, (не става дума за горива, а за храна, но и за тях днес), това да се предадеш на агресора без бой дава все някакъв шанс за оцеляване, докато да се изтощаваш в противоборство, след което да бъдеш убит, е гибелно. Наистина в половото насилие при животните има и оплодотворяващ момент, но при другите страсти, а и при контрацептивите, това не носи социални ползи.

След тази теза- антитеза, редно е да изведа синтеза- Индивидуалните страсти може да съдържат обществено полезна съставка редом с обществено разрушителната. (Способен учен, който руши старата научна система и унижава старите учени може да направи научна революция, но агресивен тъпак може само да спре за дълго развитието й). Социално положителният момент ( като вектор) определя значението й. Значи използването на секса като средство за постигане на лични цели е приемливо в случаите, когато  е "обществено полезен труд"  :) . Две от седемте Чудеса на света са рожба на здрав секс- Гробницата на Мавзол и Висящите градини. Незначителните лични предимства за сметка на обществото са осъдителни. Оценката на явлението "сексът като средство" като част от "удовлетворяване на страсти като средство" е относително- според приносът му към общественото развитие.

Примери:

Давид, воден от страстта си към Вирсавия праща мъжа й- способния военачалник Урия във война, където преднамерено да бъде убит. Тя после му ражда Соломон. При същите обстоятелства- изнасилване римлянката Лукреция се самоубила. Жертвата й послужила за бунт, за сваляне на монархията и начало на Римската република. Знае ли човек ...

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

всъщност няма никакъв проблем. Има търсене, има и предлагане. Оцеляването на някои индивиди, както и тяхният просперитет, зависят от разплащането в натура. :)

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, Last roman said:

всъщност няма никакъв проблем. Има търсене, има и предлагане. Оцеляването на някои индивиди, както и тяхният просперитет, зависят от разплащането в натура. :)

Гледам от прозореца. Някой хвърлил комати хляб. Гълъбите кацнат, започнат да кълват  и после да се бият. Има предлагане, има и търсене от всички.

"Разплащането в натура"  правят единици. Защо тия- ДА, а ония- НЕ? Защо едни приемат това средство, а други предпочитат Мастеркарт, Виза и Американ експрес?

... и не е до мизерия. Колко притежатели/ки на златни карти си ги пълнят чрез д...!

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

всичко зависи от социалното положение и моралните ценности на индивида. Макар че при криза нещата винаги се променят. Ако това е лесният начин за даден индивид, той ще си се възползва, щото хем го е.., хем пари му дават. ;)

 

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Last roman said:

всичко зависи от социалното положение ...

 

Моля, какво е виждането ви за влиянието на социалното положение? Кои предпочитат да се разплащат в натура (д... да дадат)?

- ниски социални слоеве
- високи социални слоеве
- желаещите да преминат в по- горен социален слой
- на които им е в кръвта, независимо от социалното положение

Кои предпочитат да им се плаща в натура(да им дадат д...)?

- ниски социални слоеве
- високи социални слоеве
- можещите да издигнат някого в по- горен социален слой
- на които им е в кръвта, независимо от социалното положение

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Last roman said:

също включи и половия фактор/

По нощите се сетих, че не съм включил и следната употреба на секса като средство. Сексът като унижение на другия за подчертаване на статусна разлика. В простонародната реч са широко разпространени думи със сексуална изразност, отнасящи се до унижение- прекараха го, прее... го, е... му майката и мн. др. Допускам, че това са изрази от време, когато действително, за унижение на някого и поставянето му под контрол, това са били реални действия. Става дума, че позволяването на сексуален акт е признаване на доминиране. То е в интерес на доминиращия и утвърждава неговия статус, независимо от пола на унижения.

 

... не разбирам в какъв смисъл да включа половия фактор? Дали в см., че има хора пращящи от хормони, но те биха използвали секса по предназначение- да удовлетворят нагона си или по нещо друго имате предвид.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Преди 10 часа, Втори след княза said:

По нощите се сетих, че не съм включил и следната употреба на секса като средство. Сексът като унижение на другия за подчертаване на статусна разлика. В простонародната реч са широко разпространени думи със сексуална изразност, отнасящи се до унижение- прекараха го, прее... го, е... му майката и мн. др. Допускам, че това са изрази от време, когато действително, за унижение на някого и поставянето му под контрол, това са били реални действия. Става дума, че позволяването на сексуален акт е признаване на доминиране. То е в интерес на доминиращия и утвърждава неговия статус, независимо от пола на унижения.

така е още от класическата епоха /Гърция и Рим/.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Last roman said:

така е още от класическата епоха /Гърция и Рим/.

Дали е останало и при последните римляни, о Last roman? :orc:

защото има данни, че при турците (манафите) го е имало.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

турците все пак наследили порядките на ромеите. ;)

 

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Няколко исторически примера.

Михаил IV Пафлагон ,( 1010 – 10 декември 1041) е византийски император (василевс) (11 април 1034 – 10 декември 1041, произхожда от семейство на пафлагонски селяни и работи като сараф. Неговият брат, евнуха Йоан Орфанотроф, е управител на женските покои (гинекея) на императорския дворец и довежда в двора своя по-малък брат, в когото се влюбва императрица Зоя. Така младият Михаил става любовник на възрастната императрица, но това буди подозренията на император Роман III Аргир. Двамата вероятно отравят императора, след което императрицата веднага се омъжва за Михаил (11 април 1034 г.). Михаил е обявен за василевс и управлява съвместно със Зоя. В неговото царстване е разбито въстанието на Петър Делян.

Иоан Цимиски става любовник на императрицата-регент Теофано, която е недоволна от живота си със суровия император Никифор Фока. В резултат на дворцови интриги, Цимисхий изпада в немилост през 968 – 969 г., участва в заговор с императрица Теофано и успява да дойде на власт чрез брутален преврат, в който убива вуйчо си император Никифор II. Веднага след това Йоан I Цимиски е коронован за византийски император (декември 969 г.). Двуличен в обещанията си към българския цар Борис II и неговите боляри, пленява и детронира Борис II в Цариград, с което от византийска гледна точка българската държава престава да съществува, въпреки че западната част на България остава незавладяна от ромеите.

Мария Антиохийска (1145-1182) е византийска императрица, втора съпруга на император Мануил Комнин. Дъщеря е на Констанс Антиохийска, регент на Антиохийското княжество, и Раймон дьо Поатие. След смъртта на съпруга си Мануил Комнин, Мария формално се замонашва под името Ксения, но в действителност управлява като регент на сина си Алексий II Комнин. Въпреки че е става монахиня, Мария притежава множество амбициозни обожатели, но отдава предпочитанията си на протостратора Алексий, който става неин съветник и любовник. Поведението на императрицата скандализира ромейското общество.  Като първородна дъщеря на Мануил Комнин, Мария Порфирогенита се смята за законна наследница на властта в империята, а и на възраст е колкото доведената си майка. Мария Порфирогенита и съпругът й Райнер получават подкрепата на Константинополския патриарх. Той обаче е арестуван по заповед на Алексий, което поставя началото на кървава вендета по улиците на Константинопол. До въстанието на Асен и Петър остават 3 г.

 

Поука: Когато започнат да се издигат владетели чрез сближаване с императриците, то те са безсрамни, безогледни, алчни. Неморални във всичко.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Още исторически примери

Джулия Фарнезе (на италиански: Giulia Farnese) е любовница на римския папа Александър VI (Родриго Борджия), представителка на династия Фарнезе, чиято извънбрачна връзка подпомага издигането на семейството ѝ. Печели кардиналска шапка за брат си, Алесандро Фарнезе, който по-късно става папа Павел III. Джулия и римския папа спомагат за издигането на династията Фарнезе.

На 9 март 1796 г., Наполеон Бонапарт се жени за вдовицата на екзекутирания при якобинския терор граф Александър дьо Боарне – Жозефина, бивша любовница на Барас. Някои негови съвременници считат, че назначаването на длъжността главнокомандващ на Италианската армия (назначението е на 23 февруари 1796 г.), е сватбен подарък от страна на Барас.

Мария-Луиза Бурбон-Пармска е пармска принцеса и испанска кралица, съпруга на крал Карлос IV.Грациозната и женствена принцеса имала малко общо със съпруга си, който бил доста обикновен и тромав.  Не след дълго Мария-Луиза става любовница на Мануел Годой, гвардеец от кралската стража, когото при възкачването на съпруга ѝ на трона през 1788 г. тя назначава за пръв министър.

Изабела Хабсбург, известна още като Изабела Австрийска, Изабела Кастилска или Изабела Бургундска, е кастилска инфанта, австрийска ерцхерцогиня и кралица на Дания, Норвегия и Швеция като съпруга на крал Кристиан II. Първите години от брака на Изабела и Кристиан II са белязани от хладните отношения между двамата съпрузи. Изабела не получава и подобаващото ѝ се влияние в датския двор, където се разпореждат дългогодишната любовница на краля Ифеке Зигбритдатер и майка ѝ Зигбрит Виломс. Това нагнетява отношенията между датския крал и император Максимилиан I. Кризата е преодоляна през 1517 г., когато любовницата на краля умира, а Изабела подобрява отношенията си с майка ѝ и двете жени стават близки съветници на Кристиан II.

 

Щеше ми се да напиша, че издигането на интимни приятелки е нетрайно, защото мъжете в слава са ангажирани с други неща, а не да поддържат любовници, но види се всичко зависи от нещо под завивката.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не съм придавал важност за Интимност и секс като средство , в моят живот и обкръжение го смятаме за  „ежедневие„ в семейния, близкокръгов и служебен , „делови„ живот.

Едни искат обич, други помощ от разнороден вид, други водят „войни„ разиграват планове, трети изживявания и пр., виждам го като елементарна нужда, работа и приспособяване.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Искам да добавя, често самата игрова постановка, цялото случване , плануването и случването, това увлича, имах такива моменти, харесваше ми не самичт физически и „душевен„ контакт , а самият процес и резултата  който добивах.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, laplandetza said:

виждам го като елементарна нужда, работа и приспособяване.

Елементарна нужда- разбирам. Работа- допускам че разбирам, но как сексът е приспособяване?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Just now, laplandetza said:

Искам да добавя, често самата игрова постановка, цялото случване , плануването и случването, това увлича, имах такива моменти, харесваше ми не самичт физически и „душевен„ контакт , а самият процес и резултата  който добивах.

Както разказвал лорд Тоби "Обичам само две неща в този живот. Лов и жени. Лов на жени, естествено"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, Втори след княза said:

Елементарна нужда- разбирам. Работа- допускам че разбирам, но как сексът е приспособяване?

Това как не го разбираш , ето ти изживян пример, бягане от казармата и за да съм в групата .......... добър вечер на местните  игриви девойки. 

Друго, в някои среди трябва да се включиш във фирмената оргия , за да оцелееш.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, Втори след княза said:

Както разказвал лорд Тоби "Обичам само две неща в този живот. Лов и жени. Лов на жени, естествено"

В последно време като чуя за лордове ииии....... се оглеждам зад мен........, не е като едно време🤣

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, laplandetza said:

Това как не го разбираш , ето ти изживян пример, бягане от казармата и за да съм в групата .......... добър вечер на местните  игриви девойки. 

Друго, в някои среди трябва да се включиш във фирмената оргия , за да оцелееш.

Да-а-а-а. Опазил ме е господ. Разбрах, обаче.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мата Хари. Името е достатъчно.

Харви Уейнстейн. Ако обвиненията в съда паднат, остава въпросът кой кому е натрапвал секс. Ще се измъкне ли старият козел или наистина актрисите са му се бутали сами в ръцете?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ще добавя още няколко казуса, с което искам да обобщя, че използването на интимните отношения като средство за постигане на други цели е широко разпространено явление.

Люсиен Рюбампре е главен герой на Балзак от "Изгубени и илюзии" и "Величие и падение на куртизанките". След като рухват неговите илюзии за реализиране като поет, той си тръгва беден и нещастен от Париж. По пътя го среща представящ се за свещеник бивш каторжник и настоящ шпионин, който по намеци се разбира, че не само го взима под крило, но и превръща в свой любовник. Плановете му са да издигне Люсиен в обществото, където да му върши политически услуги. За да има видимост на почтен човек го свързва с прекрасната куртизанка с прякор "Торпилата". Самата нея, за да измъкне пари, поставя като примамка за страстите на барон Нусинген (Нюсенжан). Интересно за мен е, че Растиняк- обеднял барон, не се нуждае от интимни връзки, а от арогантност, безскрупулност и алчност за да си пробие път.

Явно застаряващите аристократки са били трамплина или входната врата за по- високо статусно равнище. Сега биват употребявани шоу- звезди.

Запомнящи се примери са и Жулиен Сорел от "Червено и черно", употребил за издигането си г- жа Ренал, както и Жорж Дюроа от "Бел ами". Този последният пък и няма никакви дарби, облагодетелстван само от липсата на морал. Да добавя и още нещо от Мопасан- "Лоената топка". Пътуващи са спрени на военен пост. Между тях е симпатичната куртизанка Лоената топка. Пътниците я придумват упорито да плати с тялото си пропускането им, на което тя отстъпва. След като ги пропускат ВСИЧКИ пасажери презрително се отчуждават. Гадове.

Кратко обобщение: Използването на сексуалните контакти е било и е популярен  начин за постигане на други цели. От психологическа гледна точка е успешен адаптивен механизъм за постигане на целите. От социално- психологическа дава възможност за преодоляване на групови бариери и приемане от високо статусна група. От морална гледна точка е укорим, доколкото се смята за нечестен и не според приетия ред- постигането на целите не е чрез социално приемливи способности и съответен труд и усилия.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...