Отиди на
Форум "Наука"

Скоростомер на Лапландеца


Recommended Posts

 • Потребител
Преди 1 час, Relinquishmentor said:

 

...

Не можеш да намериш причина, причини за неедновременност, Отказа ли се?

Link to post
Share on other sites
 • Мнения 121
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Популярни мнения

Излишно е да се хаби каквото и да е смислено обяснение за очевадно глупави и безсмислени измишлизми. Аз не знам защо Ментора ти угажда на фантазиите, но мисля че и той ще проумее пълнотоо безсмис

Няма "в този момент".  Двете системи нямат общо време, т.е. понятието "момент" не е директно преносимо между тях. И от там нататък глупостта в разсъжденият нараства експоненциално...

Нека първо да започна с идеализирана постановка,задача в духа на айнщайновите и такива парадоксоподобни. Имаме база в междугалактическия космос, далече от галактиките и относително неподвижна спрямо

 • Потребител
Преди 1 час, Relinquishmentor said:

..

Сега вече ми е ясно, рамената удрят спусъците или там каквото и да е с противоположните си краища, т.е. единия с левия, а другия с десния си край. Еми така е още по-лесно за разбиране, щото не ни трябва събиране на скорости. Спрямо спусъците рамената се движат и се скъсяват, така че, ако да кажем се движат наляво, първо десните им краища стигат десния спусък, а после левите. Това е в системата на апаратурата, т.е. нямаме едновременност дори и в тази система, да не говорим за тая на неподвижния наблюдател😏

Ама тоя случай що ми се струва, че вече го обсъждахме 🤔

Мда, в крайна сметка пак има асиметрия поради <скъсяване>.Пренебрежимо , но има. Разбира се Остава в Сила Скоростомера и Парадокса. Там нямаме нужда от Едновременност, само  големите разлики от пулсовете по Ос Х и Ос У са достатъчни.

Покрай тая разработка Добавих и Скоростомер 9 :D

Редактирано от laplandetza
Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 1 час, laplandetza said:

Не е това! . Не удрят, задействат лостове. Скъсяванията са съвсем Еднакви. Представи си 2 метални пръта от примерно 20 метра , те са в подвижна система, с отн.скорост 2/3С и освен това в един момент се ускоряват едновременно с оше някакви нанометри в секунда, в една и съща посока, достигайки една и съща допълнителна скорост. Скъсяванията са напълно еднакви. Ако кажеш , ческъсяване по вектор на скорост е напълно асиметрично, т.е. <сплескване> буквално от пред назад, тогава Измислям веднага Дузина нови парадокси.:D

Ми и тоя случая сме го обсъждали. Не е асиметрично сплескване, прегледай постовете назад, че сега не си спомням. Имаше някаква граница за смятане, която ни даваше точно формулата за лоренцова неедновременност.

Редактирано от Relinquishmentor
Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 2 минути, Relinquishmentor said:

Ми и тоя случая сме го обсъждали. Не е асиметрично сплескване, прегледай постовете назад, че сега не си спомням. Имаше някаква граница за смятане, която ни даваше точно формулата за лоренцова неедновременност.

Не , не ни даваше Лоренцова неедновременност. Просто незначителна неедновременност.Разликата от така предизвикани пулсове и такива предизвикни с ЕМГ сигнал е Огромна. С ЕМГ има едновременност в Приемането , с така предизвикани Няма едновременност в приемането, а  големи разлики.

Между другото открих как да Предизвикам Еднпвременни пулсове , спусък, но утре е ден , или в други ден, ще видим.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Към Скоростомер на Лапландеца Ном. 6

Поредна по добра промяна, като се оказва подходящо за сверяване на часовници в ИОС. ( 2 опит)

 

Пак постановката с лазеро по Ос х , по Вектор на относ. Скорост. Лазери и,или часовници за сверяване , каквото и да е.  По ос Х  на дължина е разположена <равнина> специална рамка, констрикция , правоъгълен паралелепипед, или гледано <отгоре> към ос Х с равнина на правоъгълник, по тясна част по Ос У и дълга по Ос Х.Представяме си специална конструкция на <магнитни възглавници> стабилизирана. Двигател, пак по Ос Х, по средата между лазерите, часовници. Задвижва конструкцията със финно зъбно колело.Движението на Конструкцията <правоъгъна рамка> е по Ос Зет, перпендикулярно на Ос Х. По страните на <рамката> са нагласени <контактори>  <спусаци> пак така на микрометър, микрометри.Ускорението и равномерното движение, по схема както преди.След като се задейства Според Системата К1 ( тази на експеримента,която се движи, там търсим движението) според К1, наблюдател имаме напълно еднакви <скъсявания> , имаме Едновременност на Пусковете. 

Според Неподвижната Система К,  Отново имаме напъно еднакви <скъсявания>по Ос Зет и Пъла Едновременност при Пусковете.

Едновременност в двете системи.

Ако няма Едновременност в движенията на рамката по ос Зет, тогава Там по Ос Зет, могат да нагласят Детектор часовници и да измерят Различни Интервали, което също е Парадокс. 

Този път Парадокса е Готов !:D

Друга разновидност, да Дълга Ос  разположена по Ос Х, паралелно , на оста е Моторната уредба, пак по средата, паралелно и тя разположена, като в областите на точките на Лазери, Часовници , под тях има Две напълно Еднакви синхронизирани зъбни винни колела, които задвижват, малка лека рама, по Ос Зет, която ще се движи перпендикулярно на Ос Х. Там са <контактори>  <спусаци> пак така нагласени. Отново Пълна Едновременност и Парадокса е готов.

Още Варианти. Вариант на Вала.

Имаме Един Вал  по Ос Х, който се върти от Моторна уредба. пак така по средата. В краищата на вала са синхронизирано нагласени <контактори> , <спусаци> отново по същия начин на микрометри. Очевидно вала се върти в една посока и  ротацията е Перпендикулярна на Вектора на Скорост. Отново Едновременност и за Двете Системи.

Редактирано от laplandetza
Link to post
Share on other sites
 • Потребител
Преди 44 минути, Relinquishmentor said:

..

Виж, реших Парадокса по Едновременност.😀

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном.9 :D (панаирско колело) Теоретичен Парадокс.

 

Имаме Система, която е подвижна, система К1 и неподвижна наблюдателна , система К.

В система К1 имаме голямо зъбно колело, да речем 2 диаметър(може и доста по голямо).Оста на колелото е Перпендикулярна на Ос Х , която е разположен и Вектора на относутелната скорост. Тази ос на колелото е по Ос У./ Равнинта на колелото е иззглеждаща <хоризионтална> на Ос Х.Над Колелото точно по оста на колелото има детектор?чсовник, улавящ светлинни сигнали, регистриращ фронтовете. По ос в равнината на колелото, над него и Перпендикулярно на Ос Х и Ос У, да речем Ос Зетса разположени два светлинни пулсатора, лазера на 2 метра от датчик детектора. По зъбното колело има <контактори>, <спусъци> и когато се раварти, единия спусък преминава в траектория и се ориентира по Ос Х  с направление по вектора на скорост, другия обратно на вектора по Ос х и са нагласени при спряло колело , пресметнати за Едноврменен контакт. Контакта се запазва едновременен и ако цялата ситема К1 е неподвижна има еднакви ускорения.

Разбира се можем да променим лазерите и единия да е по Ос Зет, а другия по Ос Х , на еднакво разстояние до детектор часовника.

 Сстемата К1 е подвижна и от Неподвижната система К,  наблюдателите отчитат неедновременно задействане на спусъците, контактори поради различните ускорения и скорости по колелото и разликите в релативистичните ефекти. Има според Неподвижния Наблюдател Неедновременни пулсове, както и Неедновременно Приемане в детектор/часовника.

Същата установка се обръща, като Оста на Колелото и лазери и детектор/часовник , като Оста е успоредна на Ос Х, а <равнината> на колелото е Перпендикулярна по Ос Х. Така построено при развъртане на колелото, пак според Неподвижния наблюдател има Симетрични релативстки ефекти и ускорения, скорости, има Едновременност в задействане на <спусъци>, Едновременност в Пусовете и Едновременност в Приемането, отчитането в Детектора.  

По този начин се Открива Разлика от Покой, открива се така нареч. <собственно движение> и се Нарушава протичане на Физичните Процеси в Опитната постановка, те протичат различно в Зависимост от ориентацията на системата, обектите и процесите протичащи там , различно в зависимост ориентацията по Вектор на Относ. Скорост. Нарушава се Първи Постулат, има анизотропия при протичане на процесите в пространството.

 

Преразглежда се скоростомерНом. 9.  Така предложен няма да работи.

Новата схема е  с Ос на колелото перпендикулярно на Ос Х (вектора скорост) по Ос Зет, като равнината на колелото е успоредна на Ос Х.

Лазерите са по Ос У , Горе и Долу ( при координата Х= 0.). Спусъци, контактори , коелото се завърта, и поради релативистко събиране на скорости и различни скъсявания при периферната скорост, има разлика в пусковите моменти според неподвижен наблюдател, а поради разпростр. на сигнал по Ос У, еднакви светлинни пътиюа има и Неедновременност в Приемането.Това е Парадокс.Същото трябва да бъде и в системата на експеримента, неедновременност.

Колелото се обръюа, така че оста му е паралелна на Ос Х, относит. скорост/вектор, а равнината му перпендикулярна на ос Х и Успоредна на Ос Зет. Завърта се и този пъд и за двете системи има Едновременност в излъчване/ приемане.

Открива се Скорост и нарушава Първи Постулат.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном. 9 (Панаирско колело, Колелото на Късмета) Теоретичен Парадокс

Точно измерване Скорост в и спрямо Локалното Състояние на Етерия (физичното простр./време +вакуум и пр.) и точно сверяване на часовници.

 

Скоростомери води основата си от следното положение. Две рамена в подвижна сстема К1 се движат по Ос (паралелно на нея) Х и паралелно на Жектор Относителна Скорост.Движенията на рамената е противоположно, напред по оста и назад, задвижвани примерно от зъбно колело, <отгоре> е едното рамо, <отдолу> е другото рамо. Има постановка два источника на ЕМГ импулс са разположени Вертикално по Ос У , един под друг и по средата е датчик/детектор, като по средата е и зъбното колело, оста му е в една точка по Х с детектора.По рамената има <спъсъци/контактори) така нагласени в покой , че задействат Едновременно по часовника на датчик/детектора пулсаторите ЕМГ. 

Приготвя се постановката, завърта се колелото, засилват се рамената преминават в инерциално движение, задействане на контактор /спусък. От Гледна точка на Неподвижен Наблюдател в система на Айнщайнов Покой К, се задеистват и Двата <спусъка/контактора> Едновременно , защото са В Обща Точка По Ос Х и защото има релативистко събиране на скорости, както и ефекти на скъсяване. Според моето предвиждане непропорционалните релативиски скорости <компенсират> , непропорционалните ефекти на скъсяване. Уточнявам, <спусъци/контактори> са точно по средата на рамената. Отново да припомня, че ако Нямаме Едновременност в  )бша точка по Х и Обща точка по Х1 , ние Правим Тлъст Парадокс.Разбира се невярвам в това, т.е това е абсурдно , парадокс има, но за моите цели си затварям очите, ще раберете защо.

 

Второ Действие.

Пак Две рамена , Пак същото зъбно колело, но сега имаме в системата К1 по Ос Х1, примерно в Х1= - 50 метра и Х1 = 50 метра Две такива експер. уредби с Пулсове на ЕМГ и детектор/часовник точно по средата на разстоянието между пулсаторите по ос У. Рамената двата чивта спусъци са нагласени на разстояние 100 м. един от друг и са идеално симетрични със гредата на рамената, както и са с абсолютно еднакви отстояния от краищата на рамената( или за удобство те са самите краища). За да се опази СТО  и в Нейно пълно съгласие след ускоренията и преминаване в инерциално движение , според системата К1, експерименталната система има еднакви ефекти на <скъсявания> , пропорционални  в две Общи точки по Х1 има също Едновременност на Пулсовете. 

Според Неподвижните в система К има съшо две точко по ос Х, в Общи точки са Пулсатори и детектори и се Наблюдава също Едновременност на Пулсовете. Едновременно излъчване и Едновременно приемане в детекторите.

Трето Действие

Имаме Две двойки Събития с Едновременност на самите събития в двойките, исамите 4 ри излъчвания са Едновременни както за Система К, така и за Система К1. Някои биха пробвали да успорят това твърдение , нужно е и смятане. Аз възпирам подобни претенци с контра предложение за Парадокс.

 Контрапарадокс. Пак колело, едно и отново по Ос У разположения, две еднакви рамена, нагласяване, като този път <спусъци/контактори> са в краищата на рамената. Ако за система К, неподвижни , нямаше <компенсация> причинена от непропорьионално събиране на релативистки скорости и непропорционални ефекти <скъсяване> то тогава спусъци в краищата биха предизвикали Неедновременни импулси и Неедновременно Приемане в датчик/детектора.Бихме имали Истински Паадокс.Сега за всеки слуай разширяваме до 2 двойки пулсатор детектори като още единия чифт спусъци е примерно на 5 метра преди краищата, Естественно има едновременност и там и едноврменност при приемането и за двете системи, което следва директно от застъпването на точки по рамената.Още разширявам ,Две колелла й Две двойки рамена Нагласени са Симетрично, така че в Х1= -5 и в Х1=5 метра са нагласени пулсатори детектори, спусъци са разположени симетрично и срещуположни позиции както и рамената, пълна симетрия, но когато се задейства системата има обръщане ролите на реалтивистко събраните скорости и <скъсявания> . И отново Според Двете системи К и К1 има Едновременност, на излъчвания приемания в двойките, както и Пълна Едновременност на на отделните двойки приемания по двете различни Х и Х1 . С други думи Едновременност на Осем Събития но представени по особен начин , с цел да се опази СТО от парадокси.

Четвърто Действие. Едновременното Отчитане на дойки събития от двете системи К и К1 по СТО не е никакъв Парадокс. Едновременност на Приемането  и едновременност на двете двойки приемания  и за двете системи според мен също не е ниакакъв Парадокс по СТО.Това мое мнение е спорно и дискусионно, дали тук има парадокс или не. На мен ми е безразлично, Защото.........

Продължавам , представете си <лентова постановка> лента с ротатори, абсолютно еднакви и лента <хомогенна> с дължина 2о метра в Системата К1, разположена пак по Ос х и Вектора скорост.По средата и са нагласени на 1 метър един от друг при Х1 -0,5 и Х1  0,5 метра пулсаторните уредби и детектор/часовника, пак познатото по Ос У. двете двойки <спусъци > наглаени . Пълна симетрия, задейства се и ......пак Едновременности. Така трябва да се получи ако искаме до тук да избегнем парадоксите, може отново да замените лентите с рамена . ако се притеснявате. Разглеждайки нещатата в дълбочина , според Неподвижни система К не е възможно да се случи  такава едновременност в двойките при излъчванията зашото в едната посока, рамо винаги единия спусък е втория и поради скъсяванията винаги вторите спусъци контактуеат първи в система К. При другото рамо за двойката спусъка е първи, но както казах поради скъсяванията винги Вторите спусъци контактуват първи, Сами си  правете извод, аз пропускам и приемам Няма парадокси, за да мога по късно славно да забия Кол в Сърцето на тоя над сто и косур годишен Вампир !

Ленти и рамена директно се заменят с Колелото на Късмета, Панаирското Колело предложено в Скоростомер 9 , пулсаторите са по ос У , датчика в точка с оста на колелото и то се ориентира с ос перпендикулярна на ос Х и равнината на колелото е паралелна на вектора скорост, Ос Х.

Пето действие. 

Прилагайки тези Едновременности , сверяваме , примерно с рамената или лентата Два часовника на разстояние по ос Х1 ,  - 1 метър и  1 метър, като в точка Х1 = 0 е датчик/часовника приемащ ЕМГ пулси, сигнали. Часовниците на пулсаторите по Х1 1 мет и Х1  - 1метър са както казах Сверени по тези едновременности.В точно Едим момент, примерно Т1= 1 сецунда по тези 2 часовника става пулсове, едноврменни. Часовникана датяик/детектор не е нужно да е сверен, просто да работи в общото време. Пулсове са Едновременни според Система К1 и Според Система К и разбира се Според Неподвижната Система К приемането, отчитането е Неедновременно, такова трябва да е и в Система К1, системата на Експеримента. Разбира се Ето тук има Парадокс и Вампира е Убит!

 

Разбира се при Скоростомер 9 ,с Колелото на Късмета откриваме неедновременност на пулсовете срямо ориентацията по вектора на скорост. Представете си ситема от такива <колела., които търсят ориентаци и откриване на най големите разлики открие=ва се бай големият интервал неедновременност, в съответното направление е и Вектора на скорост( Собственна скорост, така наречена) в и според Локалното състояние на Етерия. Хубавот е , че при фиксирани обороти на колелото, еквивалентна моментна скорост по периферия имаме реалтивистко събиране на скорости и скъсявания спрямо константна относителна скорост в Етерия. От тук имаме цялата необходима информация да изчислим по сегашните дори модели точният магнитуд, стойност на тази Относителна скорост спрямо локал.етерия. Така можем да опишем движението си без никаква необходимост от сравнения с други обекти извън един единствен наблюдател със своите уреди. 

Имайки пълна информация за скорост , можем лесно да сверим часовници в две точки на пространство, като знаем разположението спрямо вектор на скорост, знаем разстоянията между точките и пресмятайки можем лесно да коригираме деформажиите поради движението си причинени на емг сигнала. Сверяването първично става със ЕМГ, като след  това изчислената корекция се прибавя към настройката.

 

Редактирано от laplandetza
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Налага се да преработя Скоростомер 9. Примера с Едновременностите не е удачен  В система на Айнщайнов Покой поради симетричните <свивания> и скорости има изместване от Едновременното пристигане на <спусъци/контактори> . Като в такава Система в Покой Разликите в Неедновременност са Най големи. 

В движещи се системи , система К1 , разликите в Неедновременност Наблюдавани от Неподвижен Наблюдател от Система К, са най- малки именно по Ос Х, когато апаратурата е разположена по вектор на движението, поради несиметрията при събиране на релативистки скорости и различни скорости на рамената за Неподвижен набл. в Система К , спрямо пулсатори и приемник, както и поради  Различните Скъсявания. Интервала Време в тези неедновременности зависи от ориентацията срямо вектора на отн. скорост и Точно Това е Парадокса. Запазва се търсенето по същия начин на Собственната скорост, като търсения Времеви Интервал е най малкия и той е <фиксиран> от Константна относит. скорост и информация за оборотите, периферната линейна моментна скорост по диска ( или линейните по рамена, лента). Изчисленията за Точната скорост са в сила , както и за точното сверяване. Налага се ново пренаписване за да е по ясно.

Този парадокс ( , ми е вероятно най объркания за сега, не е чудно, правя ги за по половин ден😀

Извинявам се за объркването, но не са прости нещата.

По късно, по някое време ще пренапиша, важното е че Парадокса е в Пълна сила и е Доказан Безспорно.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скоростомерна Лапландеца Ном. 9 , парадокс на Колелото на Късмета, панаирско колело.

Последна работна версия.( парадокса и скоростомер са сложни и ще следват вероятно оше пренаписвания)

 

Пак системите К и К1, няма отново да обяснявам. 

При Две рамена , когато имаме само Една двойка пулсатори на ЕМГ и един приемник/часовник , когато спусъците/контактори> са нагласени точно по средата на рамента , при засилването и достигане скорост, спусъци се задействат Едновременно, когато постановката е при Неподвижност системи К и К1, т.е. когато цялата апаратура и експеримент се провеждат в Състояние на Айнщайнов Покой.

Пак в Айнщайнов Покой са К и К1. Нека видим диска, според ОТО, което разбрах имаме <центростремително свиване> по периферията в равнина паралелна на моментната линейна скорост, като не се засяга радиус, диаметър на диска. Ккави магйоснически предположения , дали е така или не , кой да ти каже, една Библия знае.Следния пример , все есно една крива линия опасваща диска, краищата и се срещат, завърта се някак до някакви обороти, скорост, но радиус на въртене не се променя, променя се дължината на линията, да речем някакъв метален кабел, скъсяванията стават така, че в крайна сметка се придърпват краищата и се раздалечават, като <свиванията> са към центъра на металния кабел, точно както и при рамената , свиване към средата от двата края към среда. При обиколката на диска не е така, там свиванията са повсеместни и <хомогенни> <изотропни> и са в една деменция, измерение. <центростремително> но без център, всяка възможна точка по периферията е Център.Това е много интересно и ако е така директно означава, че в Състояние на Покой система на експеримента К1,  уредбта с пулсатори по ос У отгоре и отдолу по диска ще пулсират в тази система винаги Едновременно, независимо , че са 2 точки по обиколката на едо тяло. Означава, яе както и да разполагаме пулсаторите и колкото и двойки пулсатори да сложим , Винаги има Едновременност.

При лентата, конвейра е подобо както при двете рамена  , където <спусъци/стопери> са точно по средата, за да се избегна евентуално влияние от валовете, нека да е с по голяма дължина от валовите диаметри. Примерно 20 метра дължина при 2 метра диаметър валове, или най ддобре преставете си безкрайни ленти. Така в Система на Айнюайнов Покой има отново Едновременност при един чифт пулсатори и един детектор/приемник/часовник, един чифт <спусъци/контактори>  Ако са Два и съответно нагласени различно от Средата на лентата, различно от 10 метра, тогаа при завъртането имаме неедновременности поради ефекта на <скъсяване> който е симетричен.

 

 В това разиграване, имаме Подвижна система К1 (системата на експеримента) и Неподвижна в Покой Система К,

Първо с рамената , пак <спустци/контактори> точно по средата, засилват се , стигат инерциална скорост и  според Система К имаме следните феномени, скороститене са симетри1ни по отношение на пулсаторите, скоросстите на рамената. Това се получава при релативистко събиране на скорости, освен това ефектите по скъсяване съшо не са симетрични. Получава се така , че това рамо, което се движи срещу вектора на относителна скорост се премества според К по бързо спрямо Пулсаторите от колкото другото рамо 

{\displaystyle u={v+u' \over 1+(vu'/c^{2})}.}

рамото , което е по вектора на скорост е с по бавно преместване спрямо пулсаторите. Освен това имаме и различни по стойност <скъсявания> като онова рамо движешо се по вектора на относителна скорост е по скъсено. 

Всичко това горното ни предоставя Неедновременност. Неедновременност зависеща от ориентация в пространство спрямо Вектора на Относитела Скорост. Това е Парадокс.

Ако още някой се съмнява, направете с две двойки, както обясних при които в Покой си има неедноврменност, но сега при движещата се К1 , има Различна по Интервал Неедновременност в зависимост от ориентация по Вектора на относитела скорост.

Същото като горното е приложимо и за <лентата> конвейра, при движеща се К1 , имаме Неедноврменност, зависима от ориентация по Вектора на Относителна Скорост. Парадокс.

 Същото и с <Колелото на Късмета> или Панаирското Колело, Диска, в Подвижната К1 също Нееддновременност. Парадокс.

Трябва да призная , че обърках Колелото на Късмета и всъщност, когато с такъв уред търсим Вектора На Относителна скорост, Посока , а сетне и пресмятаме, Трябва да търсим Най-Големия Времеви Интервал Неедновременност.( различно от сравнение с конвейр/лента и рамена с по две двойки пускови системи, където изначално в Покой система при развъртане и мерени има неедновременност, която намаля в движеща се К1 , при ориентация с вектора на относит. скорост.)С Колелото на Късмета , търсим Най.Големия Времеви интервал, това се получава.

 Отново Парадокс, Неуборимо доказан, който не признае с Една двойка пулсатори с две двойки е унищожен.

Изчисления на Точна Скорост спрямо и в Локалното Състояние на Етерия става както го обясних, съо и сверяване на часовници.

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Отменя се и в горния работен вариант, най вероятно по опитите за сметким оценка има наистина компенсация и няма парадокс.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном. 9  ( поредната текуща версия) и Тоя път е Наистина КОЛЕЛОТО МА КЪСМЕТА

 

Взе да ми омръзва и директно описвам. В сила е и за <рамена< и за лента/конвеир и за Колелета ! 😀

Директно . В Подвижната К1 Колелото както и преди, но сега има микродупчици на по 1 метър <дъгово> разстояние по периферията , абсолютно симетични( когато са правени в Неподвижна Система) Предполага се , че система К1 е ускорила и е придобила относит. известна скорост спрямо Състоянието на Покой на Айнщайн в Система К.

По Ос У  <горе> и <долу>  Симетрично на ос У са наредени детектори(чувствителни в определяне положението на приетия лъч) плътно от едната страна на колелото, диска наредени под форма на част от дъга дъкги 1 метър, така че да засичат 2 дупчици едновременно.От другата страна срешуположна страна на колелото, плътно до дупчиците има мощни источници на светлина, такива , че винаги да преминават множество групирани фотони през дупчиците.Те са така разположени, че има двойка лазери , точно срещу 2 съседни дупки, сетне до тях още други и други, така че да направят непрекъсната <дъга> ( разбира се , само за парадокса може и една двойка срешу 2 съседни дупки , за да се докаже отчетливо) Проверява се когато К1 е вече в инерциално движение спрямо К, всичко е наред, според К, има <сввиване> но абсолютно симетрично.

Развърта се , набира и достига скорост, минава в постоянни обороти, правят се измерванията и .......  От горния край има По голямо <стесняване> на отчетените излъчвания от долния край. Има разлика, която е Парадоксална за СТО и ТО.  Парадокса е в Действие, ще го описвам подробно по късно.......

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Детектора и обработката са нагласени така, шото  да спре отчитане Веднага щом има Два детектирани лъча, групи фотони на отдалечени места по детекторите или това означава когато попеднат за детектиране и Двата лъча, след това спира да отчита, до другия път след готовия анализ. Така се гарантира Пространствен интервал на Приетите Два лъча. 

Втори вариант. Две микро дупки в колелото на растояние 1 метър примерно, при диаметър от над 20 метра на колелото. Пак така двойки лазери и детектори от двата края. от горе и от долу.Компютърен контрол, така че при прво преминаване на дупка детектора не записва отчетеното , отчита втората, това за първия детектор, Втория отчита първия лъч ,т.е. записва се, втория не се взема под внимание. Съответно и другата двойка. Така се наглася детектор да отчита лъч само от една дупка. Детекторите имат достатъчна ширина, големина и са с голяма чувствителност за положението по себе си на отчетените лъчи.както и да поемат <скъсяванията> Развърта се , обороти и се мери, Без аргументи срещу отчетените различни разстояния <горе> и <долу> . Т/е с въртене по посока на Относит. скорост и Срещу нея.

 

Редактирано от laplandetza
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном. 10,   < Часовника на Дълбоката световна Власт >

 

Този ми е най простия и ясен Скоростомер, даващ Гигантско Доказателство и напълно самодостатъчен Факт за унищожение на основите на ТО.

Ултимативен Парадокс.

Подходящ за практично изпълнение на материален експеримент, както и можещ да измерва  скорост точно и да служи за точно сверяване на часовници.

Няма никакви движещи се части обекти в Системата К1 на Експеримента, изцяло ЕМГ експеримент.

 

Описание.

Система на Експеримента, която е подвижна, Система К1.

Наблюдателна Система К , която е в Състояние на Айнщайнов Покой.

 

В Система К1 , по Вектора на относ. скорост е разположена Ос Х.

1. Источник на светлинен пулс, импулс, Лазер, Разположен по Х1 в точка Х1=0. В същата обща точка и Часовник, който контролира пулса.След излъчването има делител и пренасочване на светлина по Ос Х , по положително и по отрицателно направление, изчислено така, че тръгват Едновременно(призми, огледала)Има вариант с двустранен отворен лазер и друг вариант с преместване на апаратурата,

2. По Ос х, в точка Х1= -- 500 метра има Детектор/часоеник

3. По  Ос х  в точка Х1= 500 метра има втори детектор/часовник, абсолютно същия като първия.

 

Работа

Пулс от лазера, активиран по Часовника , който почва точно в този момент Т1 среден часовник = 0 да отброява време. Пулса стига до , сппоред система К , първо до Задния, Отрицателен Детектор часовник, той отчита и се активира да отброява точно в Този момент Т1 Отрицателен часовник = 0.

После пулса стига до Положителния, преден датчик и той се активира да отброява точно в Този момент Т1 Положителен часовник = 0.

Следва Втори пулс от Лазера, точно в накакъв момент по Т1 Среден часовник = 1 секунда.  пулса стга до Отрицателен часовник, в даден момент Т1 Отрицателен часовник, примерно пак 1 и малко отгоре. ереме А . После стига до Положителен часовник в момент Т1 Положителен = Б .Разбира се може да се повтори многократно за статистика. 

При проверки, може да се обърне лазера със разделиртелната система за проверка, освен това и да се разменят часовниците. При работа с един лазер и един лъч се променя положението, по и срещу Ос Х , както и перпендикулярно на движение вектор скорост, същото и с един лазер и разделителната система, проверка по перпендик. направление на движение.Може да се направи и сложна уредба с един источник и разделяне с 4 лъча по Ос Х и перпрндикулярна, възможни са различни планове за практични изпълнения.

Внимание, скоростомера работи с Несверени часовници , лъжовни часовници и лъжовно време, реалности за това парадокса носи името  Дълбоката световна Власт (фалщифицирана реалност)

 

Обяснение.

При първия пулс, всъщност става <сверяване> на часовници, те работят с отмествания в които е времето на светлина по двата различни според Система К1 светлинни пътища. Съответно и времевите отмествания са различни в тях е включена и лоренц деформацията вложена в лоренц трансформации. 

При втория пулс вече се отчитат Точни моменти по часовниците, на Пулса от Средния часовник и на Двете приемания. С елементарни разлики от Момент Втори пулс минус Отрицателен момент приемане и Момент Втори пулс минус Положителен момент приемане, ние получаваме стойност времем за всъщност Два такива <пътя> пулс и приемане  умножено по две. Според Система К времената са различни , така е и в система К1. Самите часовници са принудени да работят така , че да отчетат 2 пъти времето на процеса пулс и детектиране. Часовниците, разбира се работят в общо време. 

Изчиствайки времената за сработване на апаратурата, те се повтарят двукратно  и са едни и същи , всъщност директно получените <интервали време> Отрицателен и Положителен ги сравняваме, получената разлика директно я делим на две и получаваме реалната разлика във времето което светлина е пропатувала двата различни пътя.

По късно ще обяснявам подробно, но Този Скоростомер е най простия и ясен до сега, може би Скоростомер 9 му съперничи. Непоклатим и дава начало за планове на материални експерименти и уреди скоростомери, както и сверяване на часовници.

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Доказателство.

От гледна точка система К, Неподвижна, часовниците в К1 като цяло не са сверени, от гледна точка на Система К1, са сверени само Двата часовника при детекторите, Отрицателен и Положителен,

Ако си представим неподвижен часовник/детектор от Система К в обща точка с Отрицателен от К1 при Първия пулс, приемането става в Един момент и двата сверяват, след интервал простр, и времеви Отрицателен приема втори пулс, там е и сверения в системата на неподвижния часовник , втори неподвижен в обща простр. точка. Има стойност, лоренцови трансформации и проверка. 

При Положителен часовник от К1 , пак така , Обща точка с неподвижен часовник , отчитане, простр. и времеви интервал , втора обща точка с друг , проверка с лоренцови трансформации.

Разглеждаме Две Двойки системи, което е напълно с правилата, една <Отрицателна> двойка и Една <Положителна> двойка.

Получава се разлика, напълно доказана.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Още доказателства

Само с едностранен пулс и детектор. Пулс и отброява часовника на лазера, от този момент е постоянно следен от Неподвижните , те потвърждават безапелационно че за промерно 2 наносекунди тяхно време, подвижния часовник отброява 1 наносекунда, за 10 техни, 5 <подвижни> , т.е тече време Едно към две. При часовника на детектора, съшото  от момента на приемабе, пак така време Едно към Две , което означава Безусловно Пропорционално Време. , което пък дава само линейни промени и няма никакъв начин от започване на отброяване, до втори пулс да има някаква друга времева прибавка, т.е с отмерванията се мери чисто време <оът> светлина.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Още, сравняване директно на времеви интервали.

Като следната задача, подвижната система е ускорила , обща точка с неподвижната  и сверявания на часовници в неподвижната, след една минута Времеви интервал по Неподвижен, спира броенето в нова обща точка и при подвижен.Координати няма, защото няма нужда има само по един часовник, както в нашите скучаи, директно се сравняват времеви интервали. Този на неподвижната, 60 секунди и подвижния ще е 60 секунди умножен по реципрочната на Лоренц фактор. Просто и ясно и нищо повече. Така ще е с безброй двойки системи по ТО, СТО, които имат  еднакви относителни скоросто, резултата е винаги същия, а ние имахме и такъв случай, две двойки системи

Ето какво казват хората:

<<<....

the proper time equation incorporates the time dilation effect. In fact, for an object in a SR spacetime traveling with a velocity of v for a time {\displaystyle \Delta T}\Delta T, the proper time interval experienced is

{\displaystyle \Delta \tau ={\sqrt {\Delta T^{2}-(v_{x}\Delta T/c)^{2}-(v_{y}\Delta T/c)^{2}-(v_{z}\Delta T/c)^{2}}}=\Delta T{\sqrt {1-v^{2}/c^{2}}},}\Delta \tau ={\sqrt {\Delta T^{2}-(v_{x}\Delta T/c)^{2}-(v_{y}\Delta T/c)^{2}-(v_{z}\Delta T/c)^{2}}}=\Delta T{\sqrt {1-v^{2}/c^{2}}},
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Доказателства към Скоростомер 10

 

Сравнения между две двойки системи , които двойки са Идентични, т.е имат Еднакви относителни скорости и измерените интервали са измерени по подобен начин. Това са правилата в СТО. В тоя дух измереното в едната двойка като интервал се сравнява с другата и там несъмнено интервалите са Различни !

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Доказателства към Скоростомер 10

 

Този скоростомер е специален, защото е Самодоказан , По всички закони на науката и физиката и по предричания на СТО, Т.О  идва следното.

Когато в една двойка системи с  определена относителна скорост и не само за една двойка, а за безбройното множество такива двойки системи с Еднаква относителна скорост, ако в приетата за система в Покой или обратното в Подвижната система , ако е измерен определен интервал време, примерно 1 секунда, то в другата Система отговаря винаги точно определен интервал, еднакъв за безбройното множество, като преобразуването е директно с <прав. или <обратен> Лоренц фактор. Това е <Закон>.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Друг вариант на Скоростомер 10

 

Едни или две <рамена> по Вектора на скорост, Ос Х1. Описвам само с едно. Пак истояник , огледала за отражения и детектор до огледалото, Общи точки по Х1 и т.н.т.

Излъчва, часовника , Момент, отразява отсреща но една част от лъча се детектира и <активира> другия часовник, Момент Нула. Отражението се връща, една част се детектира за Момент Т1 = Пусково Отражение, другата се отразява и отново до детектора и огледалото, Детектира се в Крайния Момент , Т1 отсрещен детектор = Крайния Момент. Анализ и пр. Проверки, обръщания и т.н.т.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном. 11 
Интерфернтен, Доплер скоростомер *Саняка е Лапландец

Пак обичайните ИОС К и К1., К1 подвижната система на експеримента.
еория на експеримента. Излъчване и природа на фотони светлина, зависи от Скорост спрямо Състоянието на Покой на Айнщайн, което е Локалното Състояние на Етерия.

Имаме Колело, срвнително голямо, разположено , равноната му по Ос Зет, а оста на колелото е по Ос У1. 
Вектора на относит. скорост е по Ос Х1.
В центъра на колелото в Обща точка по Ос Х1 е разположен лазер с делител и интероферометър. Изпращат се лъчи перпендикул. на Ос Х1, по Ос Зет, колелото от вътрешния край е с идеална огледална повърхност или множество наредени огледала. * на теория , варианта е идеална огледална повърхност със извивка на колелото. Лъчите Удрят в Същата обща тоюка по Ос Х1 в която са лазера, интерофером., и нека да е Х1 е равно на Нула. Отраженията се <изправят> от еднакви огледала и разположени симетрично, пътищата на светлина са равни. Огледалат могат финно да се нагласят за да се съберат лъчите в предвидената точка. При въртящо колело поради аберация при отражение ще има разместване на отражението, за това са изправящи огледала. 
Поради различните скорости спрямо Система К при ротацията, релатив. събиране на скорости, има промяна дължината на вълната, честотата, т.е. Доплер Ефект. Този ефект зависи само от скорост на отражателя, а не зависи дали е <скъсен> и пр.Поради разликите в дължина на вълната има и промяна в интерферен. картина. При работа, първо може да се завърти уредбата , лазера с интерферометър и да се види резултата когато лъчите удрят по Ос Х,в точки по колелото, в тези точки моментните скорости по отражателя са равни и няма доплер, независимо от отместване и <изоставане> на сегменти по колелото, както казах единственно моментната скорост определя Доплер ефекта. След това се обръща по предложения начин и се сравнява.

Другия вариант е измерване на Доплер Ефекта директно, без интерферометрър, със уреди за измерване честота, дължина на въната. Пак същата схема, но на мястото на изправящи огледала, директно Уредите измерващи Доплер ефект.

Парадокса в този скоростомер Безусловно е доказан, няма смисъл да обяснявам , как , защо и нарушава Първи Постулат и Категорично унищожава основите на теорията.
 

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скоростомер на Лапландеца Ном 12 .  Парадокс на Вала.

 

Две Системи, Наблюдателна Система в Състояние на Айнщайнов  Покой , Система К.

Подвижна Система на Експеримента, Система К1. Относителна скорост между системите, примерно 2/3С.

 В Система К1 паралелно на Вектор на Относителна скорост и Ос Х1 е разположен Вал с дължина в системата си 100 метра и диаметър 2 метра.

Единия Край на Вала е В обща по Х1 точка = 0 с Централен наблюдател, там има 2 лазера, от горе и от долу на вала, точно по повърността му и са по Ос У1, 

На У1 = 0  , долно и У1, горно почти 2 м, идеята е лъчите да се плъзгат по повърхност на вала. Лъчите от тези лазери служат за <нивелир> тъй като светлина не се огъва в инерциалната система, по лъчите се слагат, изработват Наномаркери, горе и долу, Централен наблюдател и Другия край на Вала про Х1 = --100 , пак горе и долу.Освен това в Х1= 0 има и друг лазер, импулсен, същия има и на Х1 = -- 100 метра. При Х1 = 0 е разположена и спирателна уредба.

При Х1 = -- 50 метра има двигателна уредба с гумена предавка с малко триене. Също и двустранен детектор/часовник.

 

Задвижва се вала след слабото ускорение се стига до равномерно , бавно въртене. Според СТО е задължително маркера при Х1= -- 100 да изпреварва маркера при Х1 = 0. Това разбира се е глупост, но Библията казва така ! и Лоренц трансформации. При половин оборот, на точно до долния лъч на долния лазер, Вала внезапно се спира от спирачната уредба. Спирането става в точка Х1= 0, гуменото колелосе върти с малко триене е. Според СТО, първо според система К1 трябва да спре другия край в точка Х1= -- 100, но това спиране е Следствие от Причината  , която причина според СТО се случва по късно в система К. В система К има наблюдатели там в общите точки, нямаме път на сигнал.Това е напълно невъзможно.Космически Абсурд !

Приемаме , че е нужно вала в Х1 = --100 да продължи да се върти и там са си разграфили наноскали с които отчитат задминаване на маркера. В отсрещната нулева точка вала спира, има някаква еластична деформация заради ускорението , спира и в тази минус 100 точка.Остава усукана вал, което също е абсурд. Другият вариант, след като с плавното преместване е преминат маркера , долен маркер, започват ускоренията и някак си магйоснически се връща ускорително назад , точно на маркера, което одново е абсурдно, така или иначе е преминат и регистриран маркера при продължаващо плавно преместване, което е Парадокс.

Да се върнем на следствието изпреварва причината, решението е невъзможност да се сверят часовници в Неподвижната система, което пак е абсурд и парадокс, обезмисля моделите. 

Компромисно приемливо решение е след ускорения при продължаващо плавно преместване достигат и двата края Едновременно и за Двете системи долния маркер. Тогава достигайки и тъкмо се включва и спирачната уредба, така също включваме спусъци/контактори, които дават лазерните пулсове Едновременно и за двете системи, в същия тоя момент за Сист.К, в обюа точка с подвижния детектор има такъв неподвижен в система К, пулсовете <летят> и първо предния застига подвижен детектор, част от него, друга продължава и стига неподвижния, , задния пулс стига Едновременно в система К до неподвижен детектор с предния, част от него, но другата част закъснява и стига до подвижен детектор. Или Имаме Парадокс, при Едновременно излъчване за система К1 , имаме Неедновременно приемане в същата система К1. Така не можем да спасим теорията.

Друго логично обяснение, Ами ако часовници в К1 са с <отместено> времеброене, т.е нарочно по теорията и Лоренц Трансформации са сверени неправилно, тогава няма абсурди и магйосничества, няма призраци от бъдещето и ненормални усуквания,НО...............Невярен Модел и Лъжливи Лоренц Трансформации.

Какво си Избирате ?, Абсурди, Парадокси, АбсурдоПарадокси или Нагасена Фалшифицирана Теория.

Ясно е , <ефектите> предричани от фанатичните магйосници на ОТО и СТО в този случай не съществуват, но са реални несиметрични ускорения и еластични деформации със съответни закъснителни реакции. При всички случаи Теорията е Униюожена в този Обхватен Парадокс. Другото, този механизъм може да служи и за вид експериментална Едновременност.т,е, сверяване на часовници. Предишни Скоростомери дават по точни решения, ползват само ЕНГ и изчисления.

Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...