Отиди на
Форум "Наука"

Какво може всеки човек?


Recommended Posts

  • Потребител

КАКВО МОЖЕ ВСЕКИ ЧОВЕК? КАК ДА ГО ПОСТИГНЕ? И МНОГО ДРУГИ

ВЪПРОСИ   И   ОТГОВОРИ

 

Философия, практика, следствия...

Съдържание :

1. Въпросът „Защо” и как да търсим отговор... 3

2. Истина, време, пространство, възприемане. 4

3. Сине, хайде да „оберем” кайсията на двора... 8

4. Какво ти е мнението за съвременната медицина?. 10

5. Какви са перспективите за развитието ми в града с оглед на твоя опит? Видове дейности. 11

6. Какъв е смисълът на живота според теб?. 12

7. Как ще обясниш факта, че различните хора проявяват различни таланти и способности?. 14

8. Успешните хора. Контрол на мисловния процес. Приложения в живота. 15

9. Александър Македонски – правата и обратна страна на медала. 17

10. Не пипай, това е мое... 20

11. Ако реша да си правя семеен чифлик, какво би ме посъветвал?. 22

12. Какво е животът? Характеристики. 24

13. Какво е въздействието на така съществуващия организмов свят върху планетата?. 25

14. „Кое е първичното – яйцето или кокошката?”. 26

15. Връзката организми – природа, и ролята на човека и обществото във всичко това. 27

16. Според теб, съществуват ли рискове за унищожаването на живота на Земята?. 29

17. Какво са парите?. 31

18. Обяснете ми моля. Аз съм прост и питам. 33

19. Икономика. Капитализъм. Социализъм. Комунизъм. 34

20. Алгоритъм за строителство и живот в града. 36

21. Политика... 38

22. Американските цели и планиве за България... 39

23. Да живеят клошарите или защо е необходимо да се откажем от парите... 40

24. Тема религии... 41

25. Ще ни бъде ли? Вероятна катастрофа –къде, как и кога?. 43

26. Глупави ли са били предците ни?. 46

27. Стоки, пазар, интереси и Русия. 50

28. Военно-политически анализ на американския обстрел на Сирийското летище 03.2017г. 54

29.  Тъмни и светли периоди на развитие на човечеството. 56

30. Човек, общество, отговорност. 62

31. Кратък курс по практична химия или какво ще дишаме?. 64

32. Най-добрата инвестиция. 66

33. Блиц. Въпроси и отговори. 69

34. Епилог... 73

 

В електронен вариант последна версия на адрес:

http://vaprosiiotgovori.blogspot.bg/

автор: мида

 

В чест на идеите, изложени в документалната поредица

„Анастасия – идеалната жена” на руския автор Владимир Мегре.

 

на сайта http://www.anastasia.ru/

 

 

Не е от значение чрез кого идва на бял свят дадена идея. Ако тя е близка до мнозинството хора и отговаря на нуждите и необходимостите им, тя ще просъществува. Ако не е, тя просто ще заглъхне и отмине без отзвук...

автора

 

 

Въпросът „Защо” и как да търсим отговор...

- Тате, защо ...... ?

- Сине, защото ... .

...

            - Тате, а защо ... ?

            - Сине, а ти зададе ли същия въпрос първо на себе си?

            - Но ти си по-голям и би следвало да знаеш всички отговори... Как да попитам себе си?

            - Както питаш мен, но се обръщаш съм себе си.

Вникваш в смисъла, който влагаш във всяка дума, всяка част от въпроса, както и във въпроса като цяло.

Изграждаш си въображаем образ, свързан с въпроса в детайли и цялостно и се питаш – така ли е? Близко ли съм до най-достоверното решение?

Съпоставяш познанията си до момента с образа, свързан с въпроса.

Търсиш взаимовръзките, взаимозависимостите и причинно-следствените зависимости между съставните известни истини, отнасящи се към въпроса.

Ако се налага, си задаваш допълващи въпроси.

Може да преформулираш въпроса си и да изминеш всички пътища, изброени дотук отново.

Правилно зададеният въпрос в точния момент и на правилното място водят до възможно най-верния отговор.

Всеки човек изхожда от собствения си опит и може да даде собствен отговор на един и същи зададен въпрос.

Отговорът може да не дойде веднага.

На един въпрос може да се даде не един, а няколко верни отговора.

Както и една задача може да бъде решена по множество варианти и всички да водят до един отговор и едно решение.

Важни са процесът и търсенето на истината.

Анализът на емоция и ситуация е интелегентност.

Жената е отговорът на вселената на въпросът на мъжа и обратното.

Практиката при предците ни е била обучението на децата да се извършва чрез въпроси.

Те задавали въпроси на децата си. Не са продължавали разговора, докато не получат отговор на последния зададен въпрос.

Съпоставяли получените отговори със собствените си такива и така преценявали чистотата на собствените си помисли.

Предлагам ти да потърсиш отговора на въпроса си в теб самия. Аз ще направя същото. Ще споделим отговорите си.

После ще ги поставим на вътрешна проверка всеки сам за себе си.

Всеки сам ще прецени кой отговор е по-близък до истината.

Задаването на въпроси от най-ранна детска възраст спомага за изграждането на търсещи личности. Личности, способни да намират възможно най-правилното решение на произволна ситуация и проблем.

Всичко това се осъществява под формата на игра. По този начин се изгражда творческото начало от най-ранна детска възраст.

 

 

Истина, време, пространство, възприемане. 

- Тате, какво е истина?

- Всичко, което ни заобикаля в миналото, настоящето и бъдещето.

- Цялата съвкупност от пространство и време?

- Да.

            - Тате, на какво би уподобил света около нас, така че да си го представя по-лесно?

            - Времето е еднопосочно. Всички процеси в материята са подвластни на времето.

            Представи си горящ барутен фитил.

            Изгорялата част от фитила е миналото. В отрязъка от време, който е изгорял, събитията са застинали и трудно могат да се променят, а и няма смисъл да се променят. Там остава вечното свидетелство за изминалите ни животи.

            Миналото е застинало, вече променено във времето пространство. Или време, преминало през пространството и запечатало протеклите процеси.

            Неизгорялата част от фитила е бъдещето. Бъдещето е недооформено пространство във времето. Бъдещето е мястото за мечтите ни. С тях го градим.

            Огънят на фитила е настоящето.

            Нашите тела със все сетива са прикрепени към настоящето. Това е отрязъкът от пространството и вселената, който е в процес на вечна промяна и нашите сетива постоянно я възприемат и й въздействат. Настоящето е и моментът, в който се взимат решения и се променя бъдещето. Грубо казано, настоящето е усeщане за сливането на поне два неподвижни, различни и последователни момента във времето.

            Образно казано на всяка точка от времето отговаря пространство, като това, което ни заобикаля. Тоест – пространството със всичките си промени, осъществявани във времето се запазва във съответното време в което те са се случили. Същата картина каквато виждате, чувате, подушвате около Вас чрез очите, ушите и носът, че и много по-богата и детайлна човек може да извлече, развивайки ясновидството си. Така грубо може да се онагледи и уподоби вселената и времето. Това са така наречените Акашиеви записи. Там е истината за миналото, настоящето и бъдещето от където черпят информация всички истински ясновидци.

- Защо всеки реагира по различен начин, след като истината е една за всички?

- Защото познанието за истината е индивидуален процес.

- Как може да се опознае възможно най-пълно истината?

- Чрез развиване на въображението с помощта на душата.

- Какво представлява душата на човека?

- Душата е ефирна полева субстанция, която припокрива и прониква през физическото тяло, сетива, органи и може да се отделя от него с помощта на мисълта и волята на човека. Чрез нея човек може да се движи през пространството във времето в което живее и да извлича информация от произволна точка (времева и/или пространствена).

- А как се развива въображението? Как се научава човек да използва душата си?

- Чрез игра, по един много елементарен начин и време за практикуване. Детайлно изучаване на миналото.

            Поставяш си за цел детайлно да си представиш определена част от деня с целия комплекс от усещания през този отрязък от време.

            Целта на упражнението е да се почувстваш извън тялото си и в процеса на упражнения да добиеш усета за хода на времето – неговата скорост, както и да контролираш душата си във времето и пространството.

            Това е начин да опознае всеки човек душата си и света чрез нея.

            Другият момент е да се научиш да се ориентираш в пространството и времето, докато се намираш извън тялото си.

            По този начин се развиват екстрасензорните възприятия на всеки човек, независимо от възрастта. Така са добити всички способности на екстрасенсите.

            В процеса на практикуване човек добива способност да вижда потоците енергия, движещи материята, както и да ги контролира. Изучава и взаимодействието между енергия и материя. И придобива опитност да ги комбинира и модулира според желанието и нуждите си.

            Така се изучават всички закони, от които сме изградени, целият свят и устройството му.

            От човека излиза светлина – енергия. Когато се практикува този вид медитация и се овладее насочването на енергиите, може да се материализира материя със специфични свойства и да се променят свойствата на съществуващата материя.

            Всички тези процеси се контролират чрез мисълта на човека. Този процес се усъвършенства през целия живот на човека.

            В резултат на тази практика човек овладява контрола върху всички процеси в организма си. Става истински господар на тялото си.

            Познаването на свойствата на човешката душа и прилагането на тези свойства в живота на човека са в основата на най-древната религия на човечеството.

            Частичното индивидуално опознаване на свойствата на душата от всеки човек е в основата на голямото различие и деление на хората на всевъзможни групи и подгрупи на различни религии, секти, класи, възможности, способности и т.н.

            Всичко изброено дотук обяснява механизма на гадаене на екстрасенсите и пророците. Обяснява физически как и защо се извършва гадаенето като феномен.

- Ти вярваш ли им?

- Ако един ектрасенс „познава” над 50% от случаите, то това не може да се нарече случайност, а закономерност и това следва да се обясни физически и с обикновени думи. Факт е, че известните пророци и гадатели са имали познаваемост над 90%... Това няма как да е случайност, а се базира на физически предпоставки.

- Защо според теб хората с екстрасензорни възприятия се срещат толкова рядко в обществото?

- Защото в съвременното общество начинът на възпитание на подрастващите е напълно грешен и не позволява нормалното развитие на такъв род възприятия.

Ще ти посоча няколко пречки за развиване на такива заложби у хората:

Сървеменният човек води неестествен начин на живот - Защо?

- Първата причина е липсата на свободно време. Човек от най-ранна възраст не разполага с време за себе си и да изучава света около себе си.

На второ място е напрежението, в което човек е подложен от самото си раждане. Така например никой съвременен човек не си спомня първите дни и години след раждането си. Защо? – защото стресът, който изживява бебето е огромен и никой не желае, а и не може да стигне назад тезвремешните си изживявания. Представете си – това време е времето на най-интензивния растеж на организма и точно тогава стресът е най-голям за организма. Този факт осакатява организма от самото му начало. След това осакатяването може да бъде компенсирано много трудно.  

Друг факт е стресът, на който са подложени родителите и близките на бебето. Той се пренася върху изживяванията на новороденото. Този стрес също не може да бъде компенсиран и пречи за нормалното развитие на детето.

Друг факт е средата, в която живее бебето – във всички случаи детето израства сред изкуствена среда – мъртви предмети и един враждебен свят. Например „необходимостта” от това детето да се преоблича постоянно, да се подмята нагоре-надолу насажда у него усещането за безпомощност и нищожност. Това чувство отвращава детето от средата и то я възприема като чужда и враждебна. Трудно се сраства с нея.

Друг не по-малко важен фактор е откъсването на детето от познатата му среда вкарването му в „живота” – занимални, детски градини, училища, претрупването му с насаждане на „важни за живота знания”...

Няколко интересни факта: 1. констатирано е, че колкото по-отрано детето слуша и се занимава със музика, неговата интелигентност е по-голяма. 2. голяма част от музиката, която слушаме, е с изкуствен произход. 3. нито един инструмент не може да наподоби напълно оригиналните звуци, срещани в природата. Тяхната гама и палитра е несравнимо по-богата от тази на който и да е ръчно изготвен инструмент. Техният произход е несравнимо по-близък до човешкия организъм от звука на изкуствените инструменти.

От изброените факти и констатации следва, че децата, израснали сред природата и подходящо обучени ще бъдат несравнимо по-интелигентни и можещи от тези, израснали в изкуствени условия.

            - Тате, как знанието за истината може да промени живота ни?

- Помисли малко. Представи си, че можеш да излезеш и пренесеш душата си извън тялото в произволно място и отрязък от време, предварително избрано от теб. По този начин ти можеш да се сдобиеш с информация лично от първа ръка с помощта на сетивата си и без посредници. Това теоретично го може всеки човек. На практика по този начин всеки би проверил достоверността на произволна информация, предоставена от друг човек. Ти може да прецениш как да се отнасяш с него, ако той ти представя неверни данни. На кого би повярвал – на него или на себе си?                        

Този факт, че нищо не може да бъде скрито от никого, ако се знае от всички членове на обществото, би променило поведението им като цяло. Лъжата не би просъществувала като форма на манипулация. Практикуването на този вид медитация в ежедневието от всички членове на обществото е в основата на най-древната религия. Тази практика позволява на двама души с еднакво ниво на сензитивни възможности да осъществяват телепатични връзки независимо от това, къде се намират в пространството по едно и също време. Достатъчно е да си представиш как изглежда човекът с когото искаш да се свържеш телепатично до степен ти и той едновременно да усещате присъствието си. По време на контакта двамата взаимно проникват в мисловния свят на другия и споделят мисли, образи и идеи. Така, че развиването на такава сензитивност би обезсмислило ползването на съвременната техника във всичките й форми. Просто човек следва да развие въображението си и би се освободил от множество ненужни пособия и вещи.

-         Би ли дал няколко примера?

-                     Представи си следната картинка. Седиш си във фотьойла, решаваш да провериш къде най-изгодно да купиш салам. Пренасяш се с духа си, посредством мисълта, в близките магазини. Преглеждаш наличностите по щандовете и съответните цени. Решаваш да провериш произхода на избрания салам. Връщаш се назад по пътя на доставчика до цеха за изработването му. Проследяваш от какви меса е изготвен саламът, какви добавки са му сложили. Пренасяш се до доставените животни, виждаш как и при какви условия и с какво са били отглеждани, с какви химикали са били обработвани, какви болести са преживели, как са били хранени и с какво. Решаваш да провериш произхода на храните и лекарствата... и т.н. Всичко това е част от миналото и настоящето ни и съществува независимо от нашето желание. Въпрос на желание от наша страна е да извлечем от съответното време и място желаната информация.

Друг пример е четенето на книги... Доста известни руски автори са могли да знаят съдържанието на току-що поднесена новонапечатана статия от вестник примерно, без да са я „прочели” в стандартния вариант дума по дума. Развивайки такива способности човек се научава да „вижда” описания с думи образ и съдържание на текста. По този начин без да отваряш книга може да опознаеш съдържанието й.

Нека припомним думите на Христос : „Аз съм пътят и истината, и животът”... Тези думи в светлината на написаното значат: „Развивайки способности като моите, ще опознаете истината и ще разберете смисъла на живота”. 

В заключение: човек, развивайки тези си способности, ще преосмисли цялостно начина си на живот, просто защото пред него ще се разкрият множество нови варианти за живот, би го направил независим от съвременното общество. Просто защото вижда безсмислието му, ненужната колосална загуба на време, робството на цивилизования начин на живот, вечния недостиг на време и пари, безсмисленото им трупане, рушенето на природата, повсеместната лъжа и измама...

Цитира се Буда: "Победете себе си и ще спечелите хиляди битки". Може би не е вярна думата "победете". Предполага война със себе си. По-точните би следвало да бъдат: разберете себе си, разгадайте себе си, разтълкувайте себе си, открийте себе си... За да разберете и света около себе си. Тогава ще решите необходимо ли е да водите войни извън себе си, защо и кога и как.

Защо "може би"? Защото има и други пътища към истината. Пътят на логиката, разбирането, разгадаването на събитията и нещата е един от тези пътища за опознаването на света около нас.

 

 

Сине, хайде да „оберем” кайсията на двора...

-   Добре, ще донеса стълбата и касетки...

-   Почакай, този път ще е различно „бране”.

-   ?

-   Мислено.

-   Как така?

-   Ще седнем до дървото и ще го гледаме и ще поразсъждаваме върху него.

-   Добре. Готов съм. Слушам.

-   Откъде да започнем? Плодовете узрели ли са?

-   Плодовете на кайсията не узряват едновременно, а постепенно и се обират на няколко ръце. Това го знае всеки.

-   Добре. Колко плода са узрели и колко касетки щи ни трябват, така, че да е най - рационално брането ни?

-   Искаш да кажеш, че трябва да определя това аз?

-   Да. Опитай.

-   Две, четири, шест, осем...

-   Какво правиш?

-   Броя узрелите кайсии...

-   Да разбирам, че ти с един поглед фиксираш едновременно два плода, преценяваш ги като узрели и местиш погледа към следващите два. Така ли е?

-   Да. А ти как предлагаш да процедирам?

-   Да поработиш върху погледа и преценката си.

-   Как така?

-   Когато поглеждаш към плодовете се опитай да видиш едновременно повече плодове. Цяла групичка, да ги прецениш като степен на узрялост и едновременно с това като бройка. Пробваш четири едновременно. После с осем и така увеличавай бройкта постепенно.

-   Защо е необходимо това?

-   По ред причини. Нучаваш се да определяш бройка и качество на определена категория обекти едновременно и с един поглед. Да определяш различни категории впоследствие като пример – колко касетки ще са необходими за деня, за да се прибере узрелият плод. Колко килограма ще са плодовете. Колко сушени плодове за зимата ще могат да се подготвят. Каква площ за сушене ще ти е небходима и т.н.

-   И всичко това „с един поглед”?

-   Да. Суворов е казал: „Повече пот в учението и подготовката, по-лесно ще е в боя.” В случая ще допълня, че не е необходимо да се потиш докато гледаш и смяташ. Много по-интересно ще ти е, ако всичките тези упражнения ги приемеш като игра. Тогава ще ти е забавно, интересно и по-бързо ще напредваш в определянето и преценката на всяка ситуация, в която попаднеш. Всичко това го казвам, защото колкото по-детайлна е събраната първоначална информация, толкова по-точна е преценката ти за ситуацията. По-верни ще са изводите и правилни решенията ти.

-   До каква степен може да стигне определянето на възприятията на човек?

-   Горна граница почти няма. Ще използвам пример от „Анастасия” на Владимир Мегре. Тя демонстрира телепортиране на тялото си от едно място на друго. За да се случи това, тя „вижда” местата, на които се намира в момента и там, където трябва да се телепортира. Едновременно с това тя фиксира местоположението на всеки атом в тялото си, разпуска връзките на всички молекули и атоми в тялото си, пренася ги на новото място с помощта на мисълта си и възстановява връзките им... Ти прецени каква детайлна представа има за строежа н тялото си и връзките в него. Ако трябва да цитирам и Карлос Кастанеда, човек може да вижда и променя потоците енергия. Тоест да променя връзките във молекулите и атомите, да строи нови материали и видоизменя свойствата на съществуващите. За това е необходимо „ясното и детайлно виждане на строежа на материята”.

-   Защо предлагаш да започна от кайсиите?

-   Това е дърво. То е живо. При полъх на вятъра клоните се местят. Рзположението на плодовете на всеки клон е различно. Всеки плод узрява в различно време и изисква специфична преценка... след като свикнеш да ги определяш, можеш да преминеш към листата. В момента, в който свикнеш с разположението на плодовете, листата, можеш да преминеш на съседно дърво... т.е. полето за развитие и тренировки е разнообразно и спесификата на всяко дърво е индивидуална. Ако свикнеш и с дърветата в градинката, можеш да се „прехвърлиш” на тревичките, храстите... разнообразието е голямо... Не е за пренебрегване и фактът, че наблюдавайки живи организми, ще започнеш да разбираш смисъла и предназначението им в природата, да ги уважаваш и използваш пълноценно и по предназначение... просто трябва да наблюдаваш, да си задаваш въпроси и да търсиш в себе си правилните отговори защо това се случва и как се случва. Как може да се промени, какво ще се случи ако се промени едно нещо и какви ще са последиците...

 

-    

- Тате, какво ти е мнението за съвременната медицина?

-   Съвременната медицина, пречупена през призмата на печалбата, няма интерес да лекува хората, а има интерес да поддържа пациенти, докато са живи. Чист бизнес и нищо повече. Тя е придатък към фармацията и я обслужва.

Човешкият организъм е изключително сложно устроен. Всички органи и функции при него са взаимно свързани и в различна степен зависими. За да бъде излекуван, по принцип следва да се търси първопричината за влошеното здраве. А съвременните медици са пръснати на различни специалности и всеки гледа собствената си специалност, без да се интересува от първопричините за болестното състояние. Просто защото част от болестите са вторични. А всички те биха изчезнали, след премахването на първопричината за появата им.

Важно за здравето е храната и дозировката й. За всичко това е достатъчно човек да следва желанията на тялото от малък. Относно типът на приеманата храна: от чисто енергийна гледна точка е за предпочитане е за човека да консумира растителна храна.

-   Защо?

-   Човешкият организъм е алкален. Най-лесно се поддържа алкална среда с храни от растителен произход. От енергийна гледна точка растителната храна е първична, докато месната храна е вторична – т.е. вече веднъж преработена. Месната храна няма в тази степен тези първични енергии, събирани от слънцето.

-   Ако човек от малък се научи да усеща сензитивно всеки свой орган, да разбира и контролира енергиите в него и функциите му, то организмът му не би се разболявал. Просто защото всяка аномалия в него би била туширана своевременно. За целта е необходимо да съсредоточи вниманието си върху проблемния орган, да усети нормализирането на енергиите в него и влизането в ритъма на тялото.

 

-    

Тате, какви са перспективите за развитието ми в града с оглед на твоя опит? Видове дейности. 

-   Доста са, но ако не вършиш работата, която ти харесва и ти се отдава и да получаваш някакво удовлетворение, нямат смисъл...

-   И все пак накратко да ми ги опишеш?

-   Работа като наемен работник. Във всички области предлагат работа на всякакви длъжности. Характеристиките им са общо взето сходни. Предлагам следния анализ:

Работно време осем часа. Един час средно за пътуване до работата. Половин час обедна почивка. Пазаруване – половин час. Приготвяне на храна в къщи – половин час. Вечеря – половин час. Закуска половин час. Лична хигиена – тоалетна, душ, миене на зъби – половин час. Нормален сън, за да се възстановиш – осем часа. Остават ти четири часа лично време и за семейството. Това пет или шест дни в седмицата. При това с уговорката, че се спазва кодексът на труда и не се налагат извънредни работни дни. Имаш право и на отпуска около двадесет дни в годината...

Парите, които получаваш за работата, би трябвало да ти стигнат да си покриваш разходите или екзистенц минимума за съществуване, който се определя от държавата, в която живееш... В случай, че не ти стигат парите, започваш и втора и трета работа ит.н., докато издържиш.

Вторият тип работа е на предприемача. Тозиь който осигурава работата и пазар на продукцията. Неговото време е дененощно запълнено с ангажименти, срещи, мероприятия и търсене на пазари. При него ако му върви бизнесът, се срещат повече пари. Обикновено ги инвестира в скъпи вещи, на които не му остава време да се наслади...

До тук с официалната страна на държвата.

За хората, разочаровани от тази организация на държавата, липсата на справедливост в системата, има следните варианти :

Да тръгнат в престъпния свят: перспективата е следната – прецакваш когото можеш и както можеш. Там има желязна йерархия. Адреналин има в изобилие и рядко се умира от естествена смърт.

Всъщност има една прослойка, която се самоизхранва от отпадъците на обществото – клошарите – те съществуват почти без пари.

Следва да се отбележи, че има драстична разлика в доходите на хората. Тази разлика се отразява по следния начин на собственика им. Едните – масовата част от населението едвам свързват „двата края”. Не разполагат със почти никакво свободно време и е късмет, ако попаднат на работа, която им носи някакво удовлетворение. За сметка на това има очевидна несигурност в която и да е сфера на живота. Накратко роби с права на придвижване.

Другата част от населението „богоизбраните”, собствениците на голямата част от финансовите потоци, се ограждат във златни затвори, скъпи къщи, яхти, бронирани коли, охрана и т.н. поради една причина – страх за живота и парите си. По този начин те се самоизолират от света и губят представа за реалните житейски ценности.

 

 

Тате, какъв е смисълът на живота според теб?

-  На този въпрос е трудно да се даде еднозначен отговор... животът може да бъде разглеждан като висша степен на организираност на материята.

-  А материята – определение?

-  Материята може да бъде разглеждана като временно застинала енергия. Временни възли и първична организация на потоците енергия. Това заключение идва от факта, че елементарните частици имат различна продължителност на живот, а изградените частици материя са от елементарни частици. Следователно всяка материя е с временна продължителност на съществуване. Тази логика обуславя енергията като първична, а материята като вторичен временен елемент. На въпросът защо се появяват и изчезват елементарните частици не може да се отговори без да бъде въведено понятието живот. Това понятие е свързано с началото и края както на „живата” така и на „неживата” материя. Тоест, както се появяват и изчезват елементарните частици, така се появяват и изчезват и всички по-сложни структури като атоми, молекули, живи, неживи същества. Всички те са временни структури и организация на материята. Разлагането им става по обратен ред и сложност на връзките. Самите връзки се осъществяват от потоците енергия в материята – входящи и изходящи.

-  Та да се върнем на смисъла?

-  Търсенето на смисъл в организацията на материята е присъщо на мислещите същества като човека. Тук е моментът да намесим мечтите на човек. С тяхна помощ се творят светове в преносен и буквален смисъл... От тази гледна точка човек се ражда, за да изживее предишните си мечти и мечтаейки, да предопредели бъдещата си поява тук.

Това също може да бъде смисъл на съществуването на човека.

Смисъл на живота може да бъде постигането на поставените цели.

Разглеждайки предназначението на човека, можем да начертаем смисъла на предопределението му.

-  Конкретизирай последната мисъл, моля.

-  Живите организми на Земата са изключително разнообразни и влияят по различен начин на околната среда. Всички те живеят в сходни условия, органично са съвместими, допълват се и живеят в симбиоза – съвместимост. Това многообразие и сложност на организацията на живот предопределят разработването и създаването на вид, способен на анализ и взимане на решения и избори. Човекът е генетично близък с бозайниците. Много от органите и системите му са подобни на тези на бозайниците. Видово той е от тяхната група. Следователно той е част от земната екосистема. Заложените в него възможности предопределят предназначението му, а именно да опознава законите, по които е изграден окръжаващият го свят и да спазва и контролира средата, в която живее, и организмовия свят в нея.

Смисълът на живота на човека от гледна точка на предназначението му е да опознава и ръководи заобикалящия го свят и среда. Това може да бъде постигнато единствено ако той е създаден и израсъл в естествена среда сред природата.

-  Един страничен въпрос – мнението ти за еволюционната теория на Дарвин?

-  Някой да е видял образуването на нов вид по „естествен” път? Самото кръстосване между видовете не води до създаването на нов вид, способен да се самовъзпроизвежда. Всеки вид сам по себе си представлява сложно проектирана и планирана организация на материята, способна да се самовъзпроизвежда в непрекъснато повтарящи се цикли. Това е заложено в мита за птицата феникс, умираща и възкръсваща от пепелта – идеята за вечността на живота.

Тази безкрайна цикличност поражда въпроса за произхода на първите видове.

Самата сложност на конструкцията на всеки вид предполага създаването му от висши разумни същности, познаващи всички закони, изграждащи материята.

Това предполага следното определение за живот: самовъзпроизвеждаща се програма, заложена в ограничено количество материя.

Творците на такива програми са висши същности. Човек е „създаден по образ и подобие божие”, което само по себе си значи : Светът е познаваем за човека. Човек е творящо същество по подобие на създателя си.

 

 

Тате, как ще обясниш факта, че различните хора проявяват различни таланти и способности?

-   Елементарно е. Строежът на всички човешки мозъци е сходен. Всеки мозък условно е изграден от различни дялове, части и сектори. Всяка част от мозъка отразява различни групи сходни закони, от които е изграден организмът на човека. Тоест, във всяка част са закодирани различен брой сходни по характер природни закони. Човек е енергийно същество. През него протича съвкупност от енергии, която е строго индивидуална. В най-ранна възраст мозъкът на човека се развива най-интензивно. Потоците от енергия преминават през различни на брой трасета, дялове и осмислянето „осветява” различни дялове, съответно и закодирани закономерности. Това осмисляне и осветяване е по-ярко, когато съпътстващата положителна емоция при осмислянето е по-силна и ярка. Тогава и пътят, по който преминава енергията, става траен в живота на човека. Този „път” на преминаване на енергията определя предпочитанията, наклонностите, дарбите и насоките, в които ще се развива съответната личност. За да се осветят в най-ранна възраст повече на брой дялове, съответно закони, и да се осмисли този процес, е необходимо да се задават въпроси от най-ранна възраст на детето и процесът на търсене на отговори при детето да бъде съпроводен с възможно по-весело настроение. При изживяването на положителни емоции енергията си взаимодейства по-пълноценно и осъзнато с мозъка, мислите са по-ярки, съответно образите са по-ярки.

Когато пътят на протичащата енергия през съответният дял (записани закони) в мозъка стане траен, този път определя наклонностите и предпочитанията на съответния човек. Неговите предпочитания да се развива в определена насока. Това определя мирогледа му. Правят му впечатление съответните проявления на различните закономерности в природата. Това е причината на различните хора да правят впечатление различни детайли в еднакви  ситуации. Това обяснява различното мнение и различното решение на една и съща ситуация или проблем от различните хора.

От тук и следствието: ако всички дялове на мозъка на човек се осветят и осмислят от най-ранна възраст, този човек ще има най-пълна и точна представа за света и ще може да изгради най-пълноценна връзка с окръжаващата го среда. Той ще може да взема съответно и най-правилните и верни решения за съответната ситуация. Просто събираната и обработвана информация за ситуацията ще бъде по-детайлна, точна и ясна. Това е определящо за правилното взимане на решение на съответния проблем.

 

 

Успешните хора. Контрол на мисловния процес. Приложения в живота.

Водещият елемент във всички етапи от реализирането на произволна идея е мисловният процес. Контролът на вниманието във всеки един момент.

Човешкият мозък работи непрекъснато. И в будно и в спящо състояние. В будно състояние той контролира взаимодействието на тялото с околната среда и самото тяло. В спящо състояние блансира вътрешните функции на организма.

Ефективните хора са тези, които съумяват да насочват и контролират вниманието си в желаната от тях посока във всеки един момент от будното състояние на организма си.

Непрекъснатият контрол на мисловният процес – насочването на вниманието в желаната посока е в основата както на обучителният процес, така и при търсенето и намирането на решение и изход от произволна ситуация. Същото важи и при творческия процес в произволно направление.

Насочването на вниманието и контролът на мисловния процес подлежат на обучение и са предмет на непрекъсната тренировка и практика. За целите и нуждите на трениравката няма никакво значение с какъв вид дейност се занимава човек. Необходимо е през цялото време да следваш основната си цел, да се съобразяваш със промените в обстановката, да контролираш волево  мислите и действията си, да ги съобразяваш с необходимостта на ситуацията и да взимаш съответните решения и действия.

По - голям шанс, късмет и успех в този вид тренировка имат хората, които в първите дни, седмици и месеци от живота си – в периода до първите смислени опити на комуникация и действия са били в контакт, хармония и сред природата. Защо? Организмът е в естествената си среда, развива се с най-бързите си темпове, потоците на енергия в тялото се самохармонизират, мислите, образите се усещат най-ярко, възприятията се развиват най-качествено. Това е предпоставката за получаване на по-точна, ясна картина на възприемане, анализ и обработка на получаваната информация. Възможностите на тези хора да контролират мислите и действията си е по-голяма. Затова тези хора са по-успешни от останалите.

Обучителен процес.

Наблюдение върху определена конструкция. Анализ на съставните части. Определяне на механизмите им на взаимодействие. Определяне на параметрите на нормална работа на всеки елемент по отделно и в комбинациите им. Определяне на работното състояние на механизма в момента. Количествен и качествен анализ както на отделните части и механизми, така и на работата им в различни комбинации и като цяло. Дефиниране на отклоненията от нормлните параметри на работа на механизма. Намиране на причината за отклоненията. Намиране на вариянти за възстановяване на механизма в нормален режим на работа.

Този обучителен процес, съчетан с екстрасензорните способности на организма на човек се прилага в различни направления на познанието.

Пример: обучаваният изучава конструкцията на човешкия организъм по описания метод. Принципно човешкият организъм се нагажда да използва и растителна и местна храна в индивидуални комбинации. Всеки човек има собствени хранителни предпочитания. Оттам всеки организъм преработва различни комбинации от типове вещества. Тези комбинации предполагат различни индивидуални изменения на всеки организъм. Настъпилите отклонения във всеки организъм се контролират по различен и индивидуален начин.

Същият метод се прилага при опознаването на възможно най-голям брой растения и животни. При растенията следва да се прилагат познанията за химичните процеси. Да се определя в коя част от растението какви видове вещества се получават и къде се натрупват. Къде могат да се приложат за възтановяване на нормалните функции на човешкия организъм.

При животните този метод се прилага при изследване освен на конструктивните им особености, на реакциите и навиците им, моделите им на поведение, законите които се спазват и са заложени в моделите им на поведение.

За да се реализира, произволна идея се минава през поредица от етапи.

Първоначална е идеята. Следва съставянето на работен модел. Разработването на модела в различни варианти и ситуации. Подбор на различни елементи, варианти. Разработка на комбинации. Текущ анализ и контрол. Избор на окончателен вариянт и разработка на работен проект. Реализация на проекта. Подбор на материали, инструменти, място и време. Организиране на работния процес. Начин на изработка на отделните детайли. Последователност на комбинирането им. Завършване на реализацията.

 

Александър Македонски – правата и обратна страна на медала.

Син на Филип ІІ Македонски - наследствен владетел. Роден воин, харизматичен водач, гениален пълководец. Обучен от най-добрите за времето си учители.

            Останал в историята като непобедим воин. В рамките на две-три десетилетия разбива десетки царства и империи. Води и побеждава в стотици сражения. Покорява целия древен свят.

            За покорените народи – стотици хиляди убити на бойните полета. Още толкова ранени и осакатени. Същия брой разбити семейства и съдби...

Легендите.

Александър и Гордиевия възел.

Какво е възел? Връзка между поне два края на въжета. Направата на едно въже от две парчета.

Гордиевият възел е изключително сложно преплитане на две въжета.

Символът.

Възелът сам по себеси е символ на сливане на две човешки съдби в живота.

Въпросът на жреците – как ще се разплете този възел? 

Решението на Александър. Изважда меча си и с един замах разсича възела. От едно преплетено цяло цяло въже прави две отделни парчета.

Преди края на живота си Александър прави последните си заръки:

От мястото на смъртта си до родното си място да бъде пренесен на ръце от лекуващите го лекари. Те са били най-добрите лекари за времето си. За да се знае, че пред смъртта и най-добрият лекар е безсилен.

Ковчегът му да бъде открит. Той да бъде положен по гръб и ръцете му да бъдат с дланите нагоре. За да видят хората, че човек си отива от този свят без нищо да вземе със себеси.

Това решение само по себе си значи, че придобиването на богатства не е било цел на неговия живот.

Коя е мотивиращата го причина, накарала го да изживее по този начин живота си?

Според легендата младият Александър се влюбва в млада, красива робиня. Баща му разбира и се разпорежда робинята да бъде отвлечена и откарана зад граница без знанието на сина му. Александър разбира за отвличането и бива убеден да поведе първоначално малка група войни в последствие и войската по слуховете за това в коя посока са тръгнали похитителите...

Какво е влюбването? При взаимното влюбване част от душата на другия човек заживява в сърцето ти, както и част от твоята – в неговото. Това е вътрешно вричане между душите на мъж и жена. Това е преплитане на краищата на две въжета. Това е сливане на две начала.

При Александър връзката е била силово разделена. Затова и той така постъпва с Гордиевия възел.

Несподелената, желана любов изгаря вътрешно и за дълго. Поражда се копнеж, който човек търси да задоволи. Решението му е да преследва обекта на чувствата си с всички познати му начини и средства. Това е мотивация за цял живот.

Цел. Стремеж. Воля. Упоритост. Възможности. Избраните средства за постигане на целта – битки, войни, реки от кръв... В крайна сметка неудовлетвореност цял живот.

Прошката. Защо трябва да прощаваме на хората, които ни нараняват и ни причиняват страдания?

Във всеки организъм са заложени различен по брой закони в различна комбинация. В човешкия организъм са заложени най-голям брой вселенски закони. Затова той е и най-сложно устроен в сравнение с организмите на другите животни. Законите са общовалидни свойства на енергията и материята.

Мозъкът на всеки човек представлява компютър, който анализира външните и вътрешни въздействия и предприема съответните действия и отговор на ситуацията. Затова тялото на човека не лъже. Лъжата е изкривено възприемане и/или предаване на факти от реалността.

Несправедливостта е некоректно чуждо поведение. При една възприемана от човешкия организъм несправедливост се случват няколко енергийни и мисловни факта:

Причинителят на действието създава неприемлива ситуация за потърпевшия. Ситуацията се създава чрез мисъл и съпровождащи действия. Всяка мисъл носи индивидуалните характеристики на човека, който я е създал. Потърпевшият възприема ситуацията като несправедлива и неотговаряща на възприеманията му. Мозъкът на потърпевшия създава негативна емоция, която се слива с мисълта, създала ситуацията. Емоцията е концентрирано съчетание на енергия, информация и мисъл.

В случай, че негативната енергия и мисъл се задържат в тялото на потърпевшия, те действат разрушаващо на организма. В него се образуват стрес, болести и различни здрвословни проблеми.

При прошката потърпевшия се освобождава от това вредно за него съчетание от енергия, чужда и своя емоция. Освобождавайки се от това въздействие, организмът му има възможност да възстанови нормалното си състояние.

Самото освобождаване не значи, че тази мисъл и емоция в отровно съчетание изчезват.

Те просто се връщат при причинителя на несправедливостта, защото създадената мисъл носи характеристиките на организма, който я е създал.

Това е енергийно-мисловното обяснение на закона за запазване на енергията, изказан по следния начин – на всяко приложено действие има обратно по големина и равно по сила взаимодействие.

Силата на въздействие е равна по големина, защото организмите са с еднакъв строеж.

Това е физическото обяснение на древната мисъл : „Не прави на другите това, което не искаш да правят на теб”.

В случая Александър заема водеща роля в държавата. По този начин той въздейства и ръководи огромен брой хора. Създадената от баща му за него ситуация, както и неговите решения и действия пряко влияят върху огромен брой хора. В крайна сметка той умира неудовлетворен, сравнително млад и в разцвета на силите си.

Разглеждайки историята, рядко има зловреден владетел, който да е мразен от народа си и да е доживял преклонна възраст. Просто колкото и да е здрав организмът на такъв човек, той е изграден и подвластен на същите закони, от които са изградени и поданиците му.

Наследственост. Не случайно се казва, че кръвта вода не става. Гените на човека обуславят наследственост, която има и енергиен характер. Мислите и действията на родителя се приемат и предават освен материално и енергийно, и мисловно. Последствията от този закон се прехвърлят на наследниците и роднините, защото характеристиките на мислите им са сходни по чисто физически данни. Това е енергийното обяснение на понятието „карма”- да изживееш последиците от предприети преди това мисли и действия – твои и от предците ти.

Животът на такъв владетел може да бъде удължен от два положителни фактора, които удължават живота на всички хора и те са елементарни:

Живот в съжителство с човек, който го обича искрено и се радва от сърце на присъствието му. Енергийното обяснение на това е просто. Човек, изпитващ радостни чуства отделя положителна енергия в голяма доза. Тази енергия действа благотворно на организма, към който е насочена. Влюбването определя посоката, в която се насочва тази енергия.

Вторият фактор, който удължава живота на всеки човек е живот сред природата. Колкото по-разнообразна и богата е живата природа наоколо, въздухът е по-чист, толкова шансовете на организма да се възстанови са по-големи. Толкова е по-дълъг и животът му. Решеният,а които взима, са съответно по-правилни и ясни и точни за съответната ситуация.

 

 

-Тате, не пипай, това е мое...

-  Кое?

-  Това роботче...

-  Как така твое? Накарай го да се движи.

-  Добре, виж, пускам го и то се движи...

-  Как го пусна? Ето как ... от тук ... и така, той тръгна, ето виж...

-  С помощта на какво го пусна да се движи?

-  Как с какво? С ръка! Ето включваш бутона за пускане и той тръгва...

-   Виждаш ли... ръката, краката, тялото, главата - всичко това е истински твое, защото ти по всяко време по твое желание можеш да ги почувстваш, усетиш, раздвижиш... Затова те са истински твои! Това е нещото, чрез което се проявяваме на този свят и което е истински наше.

Всичко останало е твое само в съзнанието ти и/или в съзнанието на околните...

А що се отнася до роботчето – то е една напълно ненужна и безполезна вещ и ще ти кажа защо. То е съвкупност от мъртва материя, обработена по различни начини и сглобена. То никога няма да може да мисли самостоятелно, да взема само решения. То винаги ще бъде зависимо от външна енергия и от човек, за да му дава указания какво да направи и как да го направи, ако е създадено достатъчно интелигентно.

Ще разгледам едни други роботчета, които е създал Създателят, същият този, който е създал и нас.

-  За животните ли говориш?

-  Да. Те могат да изпълняват различни функции, стига да разбереш възможностите и предназначението им, както и да ги ръководиш... Те по интелигентност и възможности надхвърлят възможностите на робота, защото са независими, самостоятелни и не се нуждаят от чужда воля, за да се развиват самостоятелно, да се размножават, изхранват и живеят в хармония с околния сват. Бих казал, че те са по-умни от съвременния човек, защото са самостоятелни в изхранването си и отглеждането на потомство. Той, за разлика от тях, е зависим от измислена от самия него относителна универсална величина, наречена парична единица... В момента той е роб на тази парична система и не би могъл да просъществува без нея.

-  Защо мислиш така?

-  Защото:

Той не е аклиматизиран дори към климата, в който е роден. На него са му необходими дрехи, подслон, външна топлина, храна.

Организмът му е зависим от други себеподобни и от взаимоотношенията му с тях, за да просъществува той.

Той не познава природата, живеещите там животни – както видово, така и взаимоотношенията помежду им. Не познава растенията, свойствата им, както какво, кога и как би могъл да използва от тях... Не познава предназначението им...

Същият този човек разчита на себеподобните си, за да покори космоса, без да е самостоятелен в собственото си изхранване...

Спазен е принципът на Конфуций „Почеши ме там, където ме сърби и аз ще почеша теб там, където теб те сърби...” Така накратко може да се опише съвременното общество. Никой в това общество не познава себе си, но „знае” от какво се „нуждае” другият и как да му „услужи”. Общество от прогресивно взаимно оглупяващи се и осакатяващи се индивиди.

-   Как би коментирал израза „Няма безплатен обяд” !

-   Интересна мисъл... животните на кого и как плащат, за да живеят? Човекът се различава от тях само по това, че има ръце... Затова трябва да робува - за да съществува, да яде, пие и да спи на закрито... за всички животни това е безплатно... Защото са глупави...

Просто човекът е "по-умен", затова е РОБ! Нали така?

-   Тате, чух един виц: Един туземец стои под палмите и се наслаждава на природата, ядейки банан. Към него се приближава цивилизован гражданин, който му поднася следното „бизнес предложение”: Господине, Вие стоите на златна мина. Ако започнете бизнес и съберете бананите от тази местност, след което ги продадете, ще спечелите пари, ще можете да купите камион, след това да наемете работници, да развиете предприятие и след време, ще можете спокойно да се наслаждавате на живота и заобикалящата ви природа... На цялата тази тирада туземецът спокойно отговорил: „Ами аз и сега си се наслаждавам на природата и живота.” Как тълкуваш картинката?

-   Това нагледно показва безумието на съвременната цивилизация и робията на парите, както и степента на изпростяването на цивилизования човек. Ситуацията с туземеца е съществувала преди немного столетия по цялата земя. Тоест хората са живели в собствени градинки, в които са отглеждали всичко или почти всичко, необходимо за съществуването си. С излишъка са търгували в близките селища и са си купували стоки, които не са могли да произведат сами. Просто от доста време хората под влияние на няколко основни фактора са „започнали” прогресивно да оглупяват. Факторите са следните:

Загубата на спомена за тези човешки заложени възможности да използва и прилага познания чрез душата си се явява основен фактор за човешката деградация... като допълващи следствия се явяват користното отношение към собствеността, чрез проявленията си:

създаване на изкуствена „липса” на определени стоки и предмети;

развиване на лихварството;

войни, предизвикани от горните фактори;

„появата” на машини, енергозависими системи;

необходимост от извличане на природни богатства като нефт земен газ, добиването на електричество и зависимостта от тях.

И така до съвременната степен на оглупяване – така, че да не може да се самоиздържа без пари...

 

 

Тате, ако реша да си правя семеен чифлик, какво би ме посъветвал?

-   Първо за мястото. Нека на теб да ти харесва, да ти допада. За предпочитане е да е в близост до водоизточник. Ако не е, ще трябва да помислиш за водоснабдяване най-вече с питейна вода. При необходимост да се събира дъждовна във водоем. По възможност по гравитачен способ. Съдът е желателно да бъде от природни материали – наплъстена глина, разположена в падинка или ров в най-ниската част от мястото.

Относно къщата. Ще разгледам къща в умерения пояс, защото има и топло, и студено време през сезоните. Добре би било да има полувкопана изба – долната част на къщата. Стените на избата е добре да са зидани от камък на варов разтвор или суха зидария. Зидарията да е с широчина около петдесет сантиметра и да излиза над терена минимум петдесет сантиметра.

-   Защо е нужна изба?

-   Защото такава изба поддържа целогодишно температура около 12-14 градуса. Такава температура е подходяща за съхранение на храна и лятно време спасява от жегата. Добре е да се оставят два отвора за осветление и вентилация на противоположни зидове или по диагонал на постройката. Зидарията е добре да е от камък, защото това е естествен материал и лесно се намира. Надземният етаж може да бъде изпълнен по много начини. Аз лично бих ти препоръчал стените да са изпълнени от бали сено с вградена носеща конструкция и измазани от кал двустранно плътно така, че сламата да се капсулова и да се запазят максимално топлоизолационните й качества. Дебелината на зида да е не по-малко от шестдесет сантиметра. За боядисване, дезинфекция и борба с насекоми препоръчвам бяла гасена вар.

-   Няколко думи за конструкцията?

-   В статиката има едно основно правило: триъгълникът е най – простата и устойчива на равнинни усилия фигура. Това в случай, че се реши да се използва прътова пространствена конструкция като на покрива. Има и друг вариант. Да се изплете плет от върбови клони и той да се вгради в носещата стена. Клоните трябва да са дебели поне колкото мъжки палец. Плетът не отменя вертикални носещи колони от дърво със сечение  12/12 см по протежение на стените през 3-4 м. В горния край на колоните е добре да се оканти с греда 12/12см. Колоните, плетът, гредите и покривната конструкция следва да бъдат вързани в пространствена конструкция. Това може да стане на сглобка болтове или скоби. Посочените размери на гредите важат за отвор до три метра.

-   Защо от слама?

-   Защото е естествен материал и може да бъда добит през годината на място. Също така за един дом е жизнено важно да е ергономичен. Тоест да изисква минимум разходи за отопление. Таванът също може да бъде от бали слама, окачени на конструкция. Дебелината може да е един метър.

За разделянето между избата и надземния етаж, както и тавана и покрива препоръчвам дървен материал – гредоред. Естествен материал с доказани топлоизолационни качества.

За отоплението на етажа е необходимо отворите да са от южната страна. Имам пред вид прозорци и входна врата, за да може през топлите зимни дни да се използва слънчевата светлина и топлина максимално за отопление на сградата.

За покрив бих препоръчал традиционните керамични керемиди, като следва да се отводни покривът в отделен съд за дъждовна вода. Ако се задигне покривът над тавана, в подпокривното пространство може да се разположи въпросният съд. Събраната вода може да бъде преварявана и използвана, или оставена в глинен съд на слънце няколко дни, за да добие питейни качества.

Във връзка с използването на електричеството, с което е свикнал съвременният човек, като вариант покривът може да е едноскатен с южно изложение и изпълнен от соларни панели, захранващи 12-волтови акумулаторни батерии. Цялата инсталация да бъде на същия волтаж. Осветлението може да бъде лед, уредите могат да бъдат на същия волтаж.

 

 

Какво е животът? Характеристики.

- Тате, какво определение би дал за „живот”? Има ли общовалидни характеристики за живота според теб и кои са те?

- Програмирана, саморазгръщаща се и самовъзпроизвеждаща се конструкция, която е самостоятелна био-механична, на цикличен принцип, съобразена със специфичните особености на региона от планетата, на която се размножава и съществува.

- Защо програмирана конструкция?

- Животът може да бъде разглеждан като програма за движение на материята. Тя се стартира при сливането на два едновидови разнополови компонента (при бозайниците яйцеклетка и сперматозоид). В тази програма е заложено развитието на всички части системи и органи на съществото и развитието им в определени рамки. В програмата са използвани законите, по които да се развива организмът и отношението му към заобикалящата го среда.

- Защо саморазгръщаща се?

- Защото програмата след стартирането си се развива, като използва даденостите на окръжаващата я среда. Може да се възползва от нея и да я променя в зависимост от възможностите си.

- Защо самовъзпроизвеждаща се?

- Защото всички компоненти за възпроизводството й са заложени от самото й създаване. Не е необходима външна намеса, за да се възпроизвежда програмата. Необходими са условия за съществуването й.

- Защо на цикличен принцип?

- Характерна особеност на всички живи същества е цикълът на развитие на всеки организъм: Създаване, раждане, израстване и съзряване, размножителен период, стареене, смърт и разграждане на организма. Поредността на етапите в рамките на цикъла е строго фиксирана във всяка програма за живот.

- Защо казваш, че е съобразена с региона, в който живее, и какво следва от това?

- Фактът, че няма кътче на планетата, в което да не се среща някаква форма на живот и навсякъде в различните екосистеми се срещат различни по разнообразие и численост видове, говори, че при създаването на видовете са били отчетени всички особености на всеки регион. Т. е. животът е закономерност, а не изключение.

 

Факти и следствия…

- Как би коментирал факта, че при липса на целенасочена външна намеса, всеки вид се самовъзпроизвежда. Какво следва от това?

1. Организмите са предварително изработени програми за развитие и движение на материята, щом не се променят при възпроизводството си и запазват гореизброените общовалидни характеристики.

2. Планетата не е променила съществено условията за живот, щом видовете продължават размножаването си. Параметрите на средата се изменят в незначителни граници от създаването на съвременните форми на живот до момента.

 

 

- Какво е въздействието на така съществуващия организмов свят върху планетата?

Ето няколко факта и съответно следствия:

Факт: Всяко живо същество приема, обработва и отделя строго определени типове вещества.

Следствия: С течение на времето размножаващите се видове – растения и животни, променят като цяло физичния и химичния състав и средата, в която се размножават еднопосочно.

Т.е. всяка жива екосистема променя окръжаващите я физични и химични фактори еднопосочно, без външна, човешка намеса.

Пример: При нарастване на броя на растенията се увеличава производството на кислород. При разрастване на броя на тревопасните животни се намалява количеството зелена биомаса, оттам и намалява „производството” на кислород.

В рамките на цялата планета условията динамично се променят с промяна на числения състав на различните видове растения и животни, но процесът остава еднопосочен, без човешка намеса.

Голямото разнообразие на различните видове растения и животни на планетата е важна предпоставка за създаването на същество, способно да анализира процесите, протичащи на планетата, да ги осмисля и взима различни решения, да контролира живота на планетата, броя и разнообразието на видовете, т.е. целенасочено да поддържа живота както на планетата, така и на животинския и растителен състав на нея.

Това същество е човекът. Той единствен притежава свойството да реагира по различен начин на един и същи факт. Тази му характерна особеност го отличава от останалите животински видове. Това е правото на анализ, избор и взимането на решение.

 

Факт: Човешкият геном се припокрива с този на човекоподобната маймуна на 98%, храносмилателната му система се припокрива с тази на домашното прасе и кожата му наподобява на неговата. Много от системите и органите в организма на човека са изградени по подобие на тези на бозайниците на планетата.

Извод: Голяма част от организмовия свят е получен чрез надграждане на вече получен вид. Т.е. чрез генно инженерство и модифициране на вече съществуващ вид. Човешкият организъм е получен като вид чрез целенасочена генетична дообработка и заимстване от съществуващия вече животински свят, чрез вплитане на допълнителни закони в генетиката му, контролиращи развитието и поведението му. От това следва, че човекът е част от тази екосистема на планетата и като такъв е длъжен да я контролира и поддържа.

 

Факт: И във водна, и във въздушна среда, както и на сушата са разпространени различни растителни и животински видове, като всеки е разпространен в строго специфични условия на живот.

Извод: При създаването на всеки вид са взети под внимание особеностите на средата и видовото разнообразие на региона за размножаването му. Т. е. живот се програмира и разпростира във всички възможни среди и съобразно местните условия. Животът е правило, а не изключение.

 

 

- Тате, как би коментирал философския въпрос – „Кое е първичното – яйцето или кокошката?”

            - Нека видим приликите и разликите между яйцето и кокошката.

Прилики: и двете са етапи от развитието на един и същи вид, и двете са смес от органична материя и неорганични компоненти.

Разлики: при яйцето движението на органичните компоненти под определена температура са сведени до минимум. Покачването и поддържането на определена температура е единственият необходим външен фактор за активизирането на процесите по създаването на зародиш и развитието му до жив организъм, т. е. преди появата на зародиша има всичко необходимо за изграждането и развитието на организъм, но такъв се развива само при поддържане на определена температура.

При кокошката всички органи и системи са в работен стадий и има активна работа на целия организъм, „програма” взаимодействие с околния свят и непрекъсната работа на цялата система, обмен на веществата във всяка клетка на организма.

От казаното дотук следва, че началото на всеки цикъл яйце – кокошка започва от яйцето и завършва със смъртта на кокошката.

Ако ти трябваше да създаваш този цикъл, на този биологичен вид, как би се справил най-рационално?

- Ами създавайки яйцето. Просто защото всичко е заложено вътре в него. Цялата програма на развитие на организма е заложена и закодирана в него. При това в неработещ вид – всички органични съединения са подредени вътре, програмата за създаване и развитие на ембриона е заложена в него. Това много по-лесно се създава, отколкото да направиш крайния етап и завършек на програмата, при положение, че тя работи, т.е. живее и взаимодейства с окръжаващия я свят.

- Има и още нещо – има ли смисъл да създаваш жива твар в крайния й етап и тя да не изживее всички радости от опознаването на света, което се осъществява в началния етап от живота на всяко живо същество, връзката му с природата и всичко живо около него?

Създавайки програмата в завършен етап, тя ще е без изградена връзка със заобикалящия я свят и ще е обречена като индивидуалност на изолация и враждебност със средата.

Точно същото се случва с настоящата цивилизация и хората, родени в нея. Те се раждат в изкуствена среда, която като цяло е враждебна към подрастващия индивид. Той не успява да осъществи контакт с нея и това се отразява на цялостното виждане за света. Вследствие този индивид не разбира природата и света около него. Няма връзка с нея. Затова се отнася с неразбиране и враждебност към света. Изгражда изкуствени светове и унищожава природата около себе си.

            Като потвърждение е констатацията, че човек нормално използва 3-5% от способностите на мозъка си... а останалите 95-97% за какво са? Просто те не се активират поради неосъществената връзка човек-природа.

 

 

- Какво е виждането ти за връзката организми – природа, и ролята на човека и обществото във всичко това?

- По подобие на изменението на физичния и химичен състав на атмосферата се променя и физичният и химичен състав на течностите и газовете, намиращи се под земната кора. Т. е. полезните изкопаеми – въглища, нефт, земен газ, се получават в резултат от действието на организмов живот. Определен спектър от преминаващите лъчения през атмосферата и земната кора преминава към долните земни пластове и е жизнено важен за съществуването на този организмов свят, който оформя наличието на различните подземни изкопаеми. Организмовият свят там, следва да се предполага, че ще е с друга плътност, структура и съставни елементи.

По аналогия следва да се приеме и съществуването на живот и в горните слоеве на атмосферата, стратосферата и навън. Там живите организми е логично да имат много по-ниска плътност и структура от тези на повърхността на земята.

При развитието на всичките тези съвкупности от живи екосистеми се получават натрупвания в съответните земни слоеве. Наблюдават се тенденции, които застрашават функционирането на цялата система. За да се тушират нежеланите тенденции в различните екосистеми, са наложителни активните мерки и действия на човека.

Пример: при продължителното „производсто” на нефт и земен газ се увеличава налягянето, упражнявано върху земните кухини. В даден момент се появява опасност от пропукване на земната кора, разлив на течност (нефт) или навлизане на газ в атмосферата. Това предполага нарушаване границите на екосистемите и последиците ще са нежелателни за двете гранични живи системи с различен строеж и функция на планетата.

В сферата на живот на сушата също се наблюдават натрупвания на големи концентрации на кислород в резултат на развитието на нашата екосистема. Физичните параметри се изменят количествено и качествено. Създава се ситуация, при която е необходимо да се върнат първоначалните параметри на системата, за да се съхрани балансът.

За предотвратяване на подобни катаклизми от планетарен мащаб се предприемат действия като организирането на общество, което се нуждае от енергия, и то подземна. Енергията на дървените въглища, нефта и земния газ. Целият замисъл на това общество е в разумни граници да отнеме излишното количество подземни изкопаеми така, че да не се наруши драстично нашата екосистема и границата с подземната такава. Използването на подземните изкопаеми води до намаляване на налягането в подземните басейни, промяна в статиката на действащите сили. Изгарянето на тези вещества води до промяна на химичния състав на нашата екосистема и до връщането й в първоначални параметри.

Тук следва да се отбележи, че продължителната „работа” на такъв тип общество би преминала границата на „поносимост” на планетата, тоест да се наруши екологичният баланс на системите и да се появят екстремни явления от планетарен мащаб, които биха били катастрофални за живота на Земята...

Разбира се това съвсем не е единствената предпоставка за организирането на такъв тип общество...

Съществува и следният реален вариант : хората са живели в хармония с природата, познавали са всички закони и са ги прилагали за доброто на планетата... Тоест, живели са в Рая... В един момент населението на планетата се размножава до степен, че няма свободни участъци земя, на която да се отглежда природосъобразно челяд и да се обучава така, както само родител би обучил и предал на децата си познанията за природата.

В такъв момент се изгражда план-мечта. Разработен детайлно и одобрен от мнозинството знаещи и можещи хора. Такъв план може да бъде и е планът за изграждането на пирамидалните структури по различни краища на планетата. Това са космополитни енергийни съоръжения от планетарен мащаб. Такова съоръжение може да е луната и други видими и невидими от космоса съоръжения. След одобряването на плана се взима решение за доброволно отказване от ползването на душата като средство за опознаване на природата... последователно се разкриват необходимите познания за изпълнението на плана. Това „създало” и първите непознаващи природата хора, които били принудени да живеят на групи и чрез полагане на често безсмислен труд или усилия.

В Библията това е посочено като изгонването на Адам и Ева от Рая и обричането им да изкарват с пот на челото си хляба. Резултатите не закъсняват – още синовете им стигат до братоубийство.

Това е вариантът да се разреши намаляването на популацията на човешкия вид. Следват появата на държавите, религиите, манипулацията на хората и демагогията. Всичко това довежда до технологичната революция, енергийния глад и хищническото поведение на човека, стремежа му към братоубийство, водещо към гибел на живота на планетата поради размазване на отговорността. Тази поделена отговорност, водеща до безотговорност, при която духовникът опрощава греховете на енорията и тя продължава да руши планетата, на която живее, от незнание и липса на желание за поемане на отговорност... Защото знанието води до отговорност.

Несподеленото знание води до опростено престъпление... В крайна сметка може да доведе до гибел на голяма част от човечеството...

 

 

- Сине, според теб, съществуват ли рискове за унищожаването на живота на Земята?

- Според мен – да. Бих ги разделил основно на два типа – външни и вътрешни.

За пример за външен риск бих посочил сблъсък на Земята с комета или астероид. За пример за вътрешен риск бих посочил разместване или пропадане на земни пластове поради нарушено равновесие в силите, действащи върху земните пластове.

- Добре, нека разгледаме външния тип – сблъсък с достатъчно голямо тяло, способно да наруши екологичното равновесие на планетата. Какво допускаш, че може да бъде то?

- Сблъсък на астероид или комета с планетата ми се струва малко вероятна.

- Какви варианти за защита на живота на земята като решение би предложил?

- В момента се сещам за един – да се разбие астероидът или ядрото на кометата или да се промени траекторията им, но е необходимо огромно количество енергия, приложена върху им за кратък период от време.

- Добре. Изучавал си физични, химични закони. Как би осигурил толкова енергия, за толкова кратко време на такова разтояние от Земята?

- Чрез локален взрив или насочен лъч.

- Локалният взрив следва да бъде осъществен на достатъчно голямо разстояние и ще се реализира след доставяне на сьответното взривно устройство там. Процесът изисква дълга подготовка за реализация. Според мен е трудно осъществим. Вторият вариант?

- Той за момента е само хипотеза, предпоставките за която ще се опитам да изброя накратко.

1. Според мен Луната е изкуствен спътник на Земята.

            - Интересно. Защо мислиш така?

2. При движението си в орбита Луната винаги е с едно и също лице към Земята. Това е частен случай на движение на небесно тяло.

3. При осъществяване на първото кацане на Луната регистрираните сеизмични вълни няколко пъти обиколиха целия спътник, докато затихнат. Подобен ефект се появява при удар на кухо тяло от еластична материя тип балон.

- Изброените факти са интересни, продължавай.

- Според мен фактите водят до заключението, че Луната е изкуствено създадено небесно тяло, което има предназначението да насочва енергии, излъчвани от Земята към Космоса.

- И как точно могат да се излъчват тези енергии от Земята?

- Много просто, чрез пирамидални структури като някои върхове на планини или изкуствените постройки като пирамидите. Разбира се, това предполага механизъм за генериране на енергия, скрит под съответните структури...

- И къде е ролята на Луната?

- В нея ,предполагам, има лещоподобни механизми за концентриране на енергията и финото й насочване към желаната точка от космоса.

- Интересна хипотеза, остава да я докажеш...

- Колко цивилизации са живели преди потопа и какво са правили те?

- Искаш да кажеш, че във времето се ражда идея, детайлно се планира и се организира общество с цел реализирането й?

- Да. Нещо такова. За поколенията остава реализираното... Да се чудят такива като теб защо това е така, а не иначе...

- Да детайлизираме идеята ти за лъча. Какво е разположението на

известните изкуствени пирамиди?

-Такива има по цял свят. Те обикновено са разположени в зони.

-При такова разположение /зоново/ може ли да се обхване целият небосклон с обсега на насочен лъч?

-Трудно.

-Строителството им е трудоемък и дълъг процес. Не са разположени равномерно с цел да се обхване целият небосклон, а само определени зони. От определени зони ли може да се очаква метеорит?

-Не.

-Лъчът само енергия ли може да носи или и информация?

-Искаш да кажеш, че това са информационни лъчи с цел комуникация с други планети?

-Именно. Всяка пирамида би следвало да може да отделя концентриран информационен лъч в точно определено време, за да може да се изпрати или приеме определена информация от строго фиксирана планета или система. В това има много повече смисъл, отколкото да се строят такива колосални съоръжения за унищожаването на метеорит.

 

 

- Тате, какво са парите?

- Парите са относителен еквивалент за отношение между различни величини като труд, предмети, домашни животни и служат за размяната им. Създават взаимозависимост между хората в обществото, отнемайки свободата на всичките му членове без изключение. Парите са веригите на това общество. Всяка верига има два края. От единия край стои вързания, от другия край стои този, който го е вързал. И двата края на практика връзват ръцете на хората от обществото. И двете страни са зависими от тях. Колкото сме по-зависими от парите, толкова повече губим от свободата си.

„Повечето пари предполагат повече възможности.” Това е илюзия, защото и платинената клетка пак си е клетка. Това, че е от платина, не я лишава от способността й да отнема свободата на този, който е вътре в клетката...

Съвременното общество издига в култ притежанието на повече пари. Това поставя „парите над човека”. Парите са измислени от човека и ще си останат толкова силни, колкото им се вярва.

Докато „парите са над човека” винаги ще има онеправдани и облагодетелствани. Когато на този принцип се обърне смисъла, обществото ще премине към друго взаимоотношение и светоразбиране. Това е така, защото не парите решават проблемите, а хората.

В момента парите са хартия с написана цифра върху нея и са с почти нулева стойност.

Реалните пари са тези в обращение с които се извършват покупко-продажбите.

Когато парите в обращение са повече от необходимите и са у болшинството хора те губят стойността си – това е инфлация.

Когато парите са по-малко от необходимите се образува криза в обществото.

Създаването на изкуствени кризи е начин определени кръгове от хора да „забогатяват” – т.е. да притежават по-голяма цифра от необходимата им за живот. Това е форма на власт – въздействие на малка група хора върху болшинството.

- А, свободата какво е?

- Време, в което си в състояние на максимална независимост от света, който те заобикаля. Време, в което ти самостоятелно и независимо от никого решаваш какво и как да правиш. От кои фактори на зависимост човек може най – трудно да се освободи?

- От храната. От зависимостта си от факторите на заобикалящата го среда – социални, климатични и други. Според теб достижима ли е свободата?

- Да. Човек е свободен, когато притежава познанията, способностите, препитава се и живее независимо от други хора. Представяш ли си постигането на свободата от всички хора на Земята?

- Да. Това е идеалът за комунизъм в най-стария му вариант. Тогава всяко семейство с децата си се е изхранвало на отделен участък земя, грижейки се и изхранвайки се от плодовете й, докато децата навършат зряла възраст. След което те да поемат отговорността за развитието на други участъци земя, живейки и изхранвайки се от нея. Хората са с равни права и задължения. Равни възможности, социален статут, привилегии и свободи. Няма пирамидални структури, в които да се образува взаимозависимост. Храна всяко семейство си осигурява на собствен участък земя. Там живее в условия, които си осигури само. Отговаря за видовото разнообразие на участъка си. Развива способностите и знанията си неограничено. Не отделя невлизащи в кръговрата на природата вредни вещества и отпадъци.

- Това е от поредицата на Мегре, нали?

- Да.

- Там се казва, че в участъка трябва половината от растенията да са диворастящи и половината ядивни видове – защо?

- В момента ядивните видове са много заразени. Заразите обикновено са вредители от животински произход.

При симбиозата между „питомни” и „диви” растения, вредителите ще намерят естествените си врагове и ще нанасят по-малко щети, продукцията ще бъде по-чиста и здрава. Това, от своя страна, ще обезсмисли ползването на химични препарати.

- А защо трябва да има толкова голямо разнообразие от растителност?

- Защото различните растения са пригодени за различна среда и условия.

Пример: някои са влаголюбиви, други са издръжливи на суша. Различните години са с индивидуален характер – някои са с преобладаващо влажни сезони, някои са сушеви години. Това е своеобразна независимост от времето през годините и гаранция за прехраната.

 

Обяснете ми моля. Аз съм прост и питам.

В портфейла си имам две цветни хартийки с картинки и на двете има цифра има и букви. Едните букви са на кирилица и пише лев, другите са на латиница и пише евро. Цифрата две с надпис лев се равнява на цифрата едно с надпис евро. Това явление е кръстено „валутен борд”. Докато трае този „борд” едната хартийка с надпис два лева ще се равнява на другата хартийка с надпис едно евро.

Не разбирам следното: ако отидете в една банка /немска/ и изтеглите 100 000 евро, които следва да върнете за период от двадесет години на някакви вноски в края на периода вие ще сте върнали обща сума на стойност 115 000 евро. Или вие ще сте платили на банката 15 000 евро за работата на служителите в нея. Ако на разстояние около 1 000 километра в територията наречена България, вие изтеглите от същата тази банка със същото име 100 000 лева, след двадесет години на някакви вноски вие ще върнете сума, възлизаща на 800 000 лева грубо. В съседни банки условията са „сходни” – връщаш 700 000лв , може и 900 000лв. Въпрос на „конкуренция” и банкова „политика”... и двете страни са в един и същи „съюз” наречен „европейски” и се намират на около хиляда километра разстояние една от друга... как при тези „банкови условия” ще се развива икономиката на едното място и как на другото?

Не разбирам и друго: защо сумата на две еднакви напечатани арабски цифри на различни шарени цветни хартийки с надписи на различни езици не може да бъде еднаква и постоянна стойност и винаги се променя. Стойноста й варира от различни външни от цифрата „фактори”, които са предмет на финансов анализ на видни световни финансови експерти и сумата не зависи от самите написани числа. Тоест – елементарната математика не играе никаква роля при сборуването на напечатаните цифри... защо в началното училище учим, че сборът на две прости числа винаги е един и същ и той е просто число?

Защо в началното училище се учи, че две плюс две е равно на четири, но после, когато пораснеш, трябва да „разбереш”, че две плюс две е равно на четири, пет, шест и колкото ти кажат финансистите? Защо това, което всички сме учили като малки, променя смисъла си когато пораснем?

Моля, обяснете ми. Аз съм прост и питам...

 

 

Икономика. Капитализъм. Социализъм. Комунизъм.

Емитираните, пуснати в обръщение пари са винаги крайна стойност /цифра/.

Парите в обръщение са реалните, живи пари, необходими за съществуването на която и да е иконномика.

Процесът производство е свързан с процесът потребление.

Ако с нарастването на производството расте и потреблението икономиката бележи ръст.

Ако с нарастване на производството намалява потреблението значи парите в обръщение намаляват за сметка на мъртвите пари /излезли от оборот средства/.

Да разгледаме произволно производство.

Произвежда се продукция. Начислява се печалба. Продава се стоката. Част от печалбата се инвестира в разширяване на производството.

Докато се купуват стоките, се разраства производството.

Част от печабата се заделя за собственика. Стойността, която се явява излишна и над потребностите му е мъртва стойност.

Много хора са заети с дейности, чрез които само трупат пари, които излизат от обръщение. Всички пари, излезли от обръщение са мъртви пари за икономиката.

Нарастването на мъртвата стойност, като част от парите в обръщение води до недостиг при реалните пари, необходими за движението на икономиката.

Това води до кризи, при които се произвежда стока, която няма купувачи и съответното производство фалира поради липса на средства за реинвестиране.

Икономиката е работеща, докато се призвежда стока, която се купува.

Огромна част от производствата са с пирамидална структура с диаметрално противоположни интереси. Интересите на собственика на бизнеса и волнонаемните работници. Този, който плаща заплати и този, който получава заплата.

Капитализмът е строят, при който собствениците на бизнес пропагандират поведението си, тоест:

 Организирайте собствен бизнес и печелете. Печалбата е основния мотив за организиране на произволно производство. Заделените пари от печалбата са мъртви за икономиката пари. Рекламирането на печалбата е насърчаване на заделянето на излишни средства т. е. Мъртви за икономиката пари. Това предполага, че всички методи и средства за постигане на печалба /мъртви пари/ са позволени. Това е основната причина за кризите – намаляването на живите оборотни пари. Изходите са – фалиране на производства от второстепенно значение и печатането на повече пари. И играта на събиране на излишни хартийки с цифри продължава.

Социализмът като идея беше стоят, който защитаваше интересите на тези, които получаваха заплати за сметка на предприемачите. Той обещаваше светло бъдеще някога. Нарушаването на баланса между жизненоважните за движението на икономиката пари и мъртвите пари изигра същата лоша шега и на тази идея. В един момент заделените пари от населението се явиха мъртви за икономиката пари и беше нарушена стабилността й. Това е икономическата причина за рухването на строят.

Коя продукция се купува по време на криза? Отговор: храните. Те са от първа необходимост.

Как да се организира производството им, така че да бъдат избегнати кризите?

Производителите трябва да бъдат много, за да има конкуренция.

Прозвежданото трябва да е за лични нужди, за да е гарантирано качеството му.

Производителите не трябва да са с взаимно изключващи се и взаимно зависими противоречиви интереси като работодател и работник за да няма разнобой на интереси.

Да разгледаме производство на екологично чиста земеделска продукция на семеен принцип на площ от един хектар. Защо от един хектар? Това е минималната площ за отглеждане на продукция, при която може да се отгледа храна за семейство и да остане за продан с цел задоволяване на липсващи стоки и услуги.

За да е екологично чиста произвежданата продукция видовото разнообразие ще трябва да е огромно, тоест вредителите и причинителите на болести да живеят в баланс с техните антиподи. Това гарантира многообразна продукция. Целогодишно производство, съответно постоянна ангажираност. Произвежданата продукция ще бъде за лични нужди, което значи, че качеството ще бъде гарантирано и прехрана ще имат те първо за себе си. Излишъкът ще бъде за продан за изхранване на градското население.

Един хектар обработваема земя гарантира изхранването на едно семейство и определен излишък.

Така производителите ще са много. Производствените участъци да са малки и еднакви. Излишната продукция може да се предлага на пазара за изхранване на хората, незаети с това производство. Хората, останали в градовете следва да произвеждат инструменти в помощ на производителите и да доставят липсващи на пазара стоки за нуждите на производителите на храни.

 

Алгоритъм за строителство и живот в града.

Поземлен имот е парче земя с определени граници. На територията на града се намират следните видове имоти държавни, общински имоти, частни и други.

Общ случай на улица в границите на града.

Собствеността на улиците е общинска. Предназначението е за движение на транспортни средства по остта на улицата и в двата тротоара от страни на пешеходци.

Тротоарите от другата си страна граничат с имоти различна собственост на които се развива рзличен тип дейност.

Най-малкият завършен елемент от улицата в общият случай е между две кръстовища.

Под уличните и тротоарните настилки е разположена подземната инфраструктура – различни по предназначение линейни връзки, собственост на различни организации.

Под пътното платно са разположени водопровод, канализация, газопровод.

Под тротоарните настилки са разположени кабели за улично осветление, кабели за електоснабдявне на прилежащите парцели, кабели на различни доставчици на телевизия и интернет.

В момента всички кабели преминават от единия към другия тротоар през пътното палтно на произволни места.

Предложението е всеки отделен вид кабели да бъде разположен в отделни тръбни снопове. Тези тръбни снопове да бъдат разположени по цялта дължина на тротоарите под тротоарната настилка. На тротоара, срещу границата на  всеки два имота да бъдат разположени общи разпределителни шахти от които да се захранват имотите. Пресичанията на пътното платно да се осъществява в двата края на уличният участък и ако е по-дълга улицата, през определени разтояния между две срещуположни шахти.

Това решение предполага секторно изпълнение на тротоарната настилка с всеки новозастоен имот.

Улицата и тротоара се отводняват от дъждовната вода в канализацията чрез предварително зададени напречни и надлъжни наклони на тротоара и пътното платно, определени нормативно от съответните правилници за проектиране на улици.

Границата между тротоарите и прилежащите парцели се явява най-високата линия за съответния тротоар. Предложението е тази линия да бъде предварително здадена по коти на характерни точки и съобразена с надлъжния наклон на остта на уличното платно. С тази линия да се съобразяват бъдещите входове и изходи към парцелите и сгрдите при проектирането на новите строежи.

На тротоарите могат да бъдат проектирани и изпълнени и други градски елементи по преценка на съответните проектанти по различните части на проекта, в зависимост от необходимостта.

Примери: велоалеи, дървета, храсти и други елементи на градската среда.

Ако по време на строителният процес се попадне на археологическа находка, строителството следва да се съобрази със съответните институции и специалисти.

Финансиране.

Математическа задача.

Имаме „Х” на брой картоиграчи. Раздава се тесте с „У” на брой карти. „У” е крайно фиксирано число. Играчите имат право на „П” на брой карти, които да ги разменят при различни условия.

Случай 1.

Играчите нямат право да заделят и скриват от останалите играчи карти от тестето.

Случай 2.

Част от играчите при определени условия могат да заделят и скриват карти от другите играчи.

Въпрос – колко време ще продължи играта в първият случай и във вторият случай?

Въпрос – какви са резултатите в единия и в другия случай?

 

 

Политика...

- Тате, можеш ли да дадеш определение на израза „Политическа партия”?

- Група от хора, защитаващи определени интереси и принципи. Защо питаш?

- Какво значи „демократично управление”?

- „Демос” значи „народ” – „Народно управление”. Защо питаш?

- В какво се изразява това народно управление?

- В правото да гласуваш и да изказваш мнението си свободно. Накъде биеш?

- А защо след изборите управлява само една партия или коалиция от партии?

- Защото се счита, че тя или те са спечелили изборите.

- Тоест, след всяко гласуване част от народа винаги задължително губи, защото няма представители сред управляващите, които да защитават интересите му. Това противоречи на конституцията, защото не се отчитат интересите на всички гласоподаватели след изборите. За да са защитени интересите на всички, следва всички участвали партии в изборите да участват в управлението на страната пропорционално на получените квоти /проценти/ от народа по време на изборите за следващия мандат. Така ще има приемственост в управлението и постоянна конкуренция между партиите.

Следва да има заложена възможност за своевременно отзоваването на човек от изборна длъжност при несправяне със задълженията си, както и възможност за обществено наблюдение на взиманите решения на такива длъжности.

-  А за човешкият фактор какво ще кажеш?

-  Когато управляващият държавата е прост човек, няма значение как ще се именува общественият строй.

-  Защо?

-  Простият човек не е в състояние да защити каквато и да било идея. Умният придава смисъл на произволна идея.

-  А кой е критерият за добро управление?

-  Благото състояние на духът на народа. Народът е съдникът на управляващия.

 

 

 Американските цели и планиве за България...

Светът на два пъти за два века говори за България като за икономически тигър.

В годините след Освобождението до войните се говори за „Българската мечта” заради икономическия просперитет.

За периода от 1944-1989г по ръст на брутен вътрешен продукт на глава от населението според световни икономически статитики България е съпоставима с показателите на САЩ, Германия и Япония.

Българската армия е единствената в света, която не е губила сражение. В същото време България не е печелела война и винаги е плащала репарации.

Това НЕ може да бъде постигнато от „лош човешки материал” както се изразява широко рекламиран „Български” политик.

Как може да бъде разпръснат и унищожен такъв народ? – чрез икономически геноцид.

Икономиката беше разпродадена и унищожена, армията съкратена, правосъдието унищожено.

Всичко това с активното участие и разпореждане на еврейския и англосаксонски елит, под напътствието на САЩ.

Как? –

Банков геноцид – България е страна членка на ЕС, във валутен борд сме, валутата ни е прикачена към еврото покриваме макроикономическите критерии. На какво основание лихвите по кредитите са 8-10 пъти по-високи от немските да речем.

Бяха затворени два напълно здрави атомни реактора от АЕЦ „Козлодуй” по искане на френска банка;

Блокиран е строежа на АЕЦ „Белене”;

Блокиран е строежа на „Южен поток”;

Умишлено е фалирана втората по големина Българска банка;

Подписани са заробващи условия на двата „Американски ТЕЦ-а”;

Това са предпоставки за възможно най-високи цени на енергийните суровини в региона. Както знаем енергетиката влияе на всички крайни цени. Крайните „пазарни” цени са близки до средните в европа.

За капак на всичко заплатите в България са най-ниски в европа и под тези на страните от третия свят.

За 27-28 години беше изгонено повече от 1/3 от активното българско население с горе изброените методи и под девиза „право на избор и по-добър живот”, след като в родината ти е отнето това право...

Публична тайна е, че правителствата на „Прехода” са марионетни американски сателити. Това личи по факта, че всички те сляпо изпълняват американските нареждания и ги поставят над националните интереси и в пряк ущърб на народа.

Българската диаспора в САЩ е достигнала до 2-2,5 милиона българи в големите мегаполиси. Ценейки работните и умствени качества на българите американските политици създават в родината ни условия на икономически геноцид. Крайната цел е изсмукване на интелигентните хора от родината ни.

Колкото повече расте Българската диаспора в САЩ, толкова геноцида в България ще става по-зъл и така до свършване на „Прехода” и закриването на България като държава. Това са американските целите и тези на „Българските политици” – марионетното им правителство.

Честит Ви „ЕроГейски съюз” и НАТО... поне, ще знаете на кого и защо да сте благодарни за положението си. 

Апропо, какво харесвате на америка? Изписаните цифри на зелен фон върху малки хартийки? Такива има по целия свят... Те друго нямат това и само произвеждат...

 

 

Да живеят клошарите или защо е необходимо да се откажем от парите...

България в ерата на демокрацията или върлия империализъм.

Фактите: разбита икономика; унищожено селско стопанство; амортизирана енергопреносна мрежа и система; безнадеждно амортизирано водоснабдяване; пътища в дупки; пропагандиране чрез всички възможни средства на масова информация на  простотията и всякакъв вид престъпна дейност; постоянно променяща се нормативна база, целяща да се постигне абсолютен и повсеместен хаос; икономически геноцид от страна на всички банкови институции, липсата на каквато и да е социална политика; доходи на населението срвними само с подигравка и присмиване в лицето; непрекъснато растящ външен дълг от частни инвеститори; предлагани стоки – в преобладаващата си част са перфекто изработени имитации във всички видове и варианти от всякакъв вид хранителни стоки до промишлени и домакински уреди; стоките така се проектират, че да се съкрати максимално животът им, да се обезсмисли ремонтът им и да бъдат изхвърлени и да се закупят нови. По този начин се произвеждат и предлагат на практика ненужни боклуци, които почти не се преработват.

При така описаните факти и ситуация е чиста лудост нормално разсъждващ човек да участва в тази перфектно организирана лудница, идеята на която е да се преследва цифра, напечатана на цветно парче хартия. В тази игра човек трябва да е готов да пропилее в безсмислени дейности живота и времето си в името на по-голямата цифра… Мотивирайте се да вършите глупости и простотии в името на големината на цифра…

Интелигентния човек, просто се отдръпва, затваря се в себе си и се ограничава със задоволяване само на най-неотложните нужди – храна от кофите за боклук – безплатна и на същото качество, като тази в магазинната мрежа. Разликата е само в опаковката... – това е обосновката и аргументацията на мислещия клошар…

Въпросът е той ли е прав или проблемът е в принципите, изграждащи това общество? Или и двете…

Има ли смисъл в това да се образоваш и разсъждаваш, за да видиш организираната лудница около себе си, безсмислието и абсурда на съвременния начин на живот? Да се мотивираш, да влагаш мисъл, сили, енергия и да пропилееш живота си в безсмислени дейности?

Парите – цветна хартийка с написана цифра върху нея... Съчетана с простотията до какво довежда... Смисъл? Логика? Цел? Перспектива?

 

 

Тема религии...

- Тате, защо има толкова много религии по света?

- Защото има хора, желаещи да разделят, противопоставят и издевателстват над мнозинството, използвайки незнанието му.

- Какво представляват религиите?

- Частици от древно познание, запазено през вековете.

- Нека разгледаме някои основни според теб моменти от различните религии. Например християнството. На какво ни учи то?

- Есенцията му се изразява в десетте божи заповеди. Също така с пример за подражание - обожествявания Иисус Христос, житията на различни светии и други свети книги с исторически данни.

- Личното ти мнение?

- В цялата философия на тази религия всичко е хубаво и изглежда достоверно, но не се дава обяснение защо трябва да се спазват тези закони от всички. Не се дава обяснение на прословутото непорочно зачатие на Иисус Христос, нито на способностите му. И всичко това се обяснява с мъгляви фрази...

- А, твоето обяснение за всичко изброено до тук?

- Десетте божи заповеди са следствие от нормално човешко поведение, когато то е съпроводено макар и само с развити ясновидски качества на всички членове на обществото. Ако всички хора развият тези си качества, те ще имат информация за всички и всичко, случващо се на земята и навсякъде във вселената. Те не биха приели двулично поведение на останалите членове на обществото и биха ги порицавали и наказвали по различни начини. Това обяснява поведението на езичниците. Те са изповядвали тази религия на познанието.

Непорочното зачатие е духовна проява на представител на първите хора с развити способности на истински човек (с развити есктрасензорни възможности). Поради някаква причина той не е могъл да осъществи реален физически контакт. Обичал е майката на Иисус и това е била формата и начинът да има рожба от нея. На практика чрез душата си той пренася собствени сперматозоиди и опложда яйцеклетката на Мария, създавайки Иисус Христос. Създателят му е бил почитан, свят човек, който чрез духа си създава себеподобен.

В книгата на Владимир Мегре се казва, че при първите хора се е осъщесвявал полов контакт с активната мисъл за възможностите, заложбите, пола на бъдещия човек, като в някои случаи подготовката е траяла до две години, преди да се осъществи самият полов акт за сътворението на човека.

Какви способности има такъв човек, е документирано в библията. Самият Христос е знаел миналото и що за човек е всеки, дори при първа среща с него. Това говори за развити ясновидски способности освен останалите чудеса, които извършва.

Такъв човек използва на 100% потенциала на мозъка си. Сам го сравни с 3-5% при „модерния, образован и цивилизован индивид” от съвременната „високо технологична цивилизация”...

- За мохамеданската религия какво ще кажеш?

- Мохамед е автор на множество суфи, които имат за цел да удостоверят истинноста на редица факти. Той е бил пророк. Тези суфи били записани години след смърта му. Към тях биват прибавени редица двусмислени текстове, които се използват за користни цели, като за подклаждане на военни действия и омраза към друговерци.

Всъщност, ако човек развие ясновидските си способности, и сам може да се увери в истинността на написаното в суфите му.

- За будистката религия какво ще кажеш?

- Тя е една от древните религии. При нея Буда (пробуден) е основател. Той отваря съзнанието на голям кръг от хора и разкрива как да развият екстрасензорните си способности. С тяхна помощ биват документирани вселенските закони и приложението им. Ръкописът бива изгубен във времето. Буда дава заръка всеки пробуден от него да открие и пробуди само по един свой ученик.

И до сега това е т.н. духовен будистки път на разкриването на вътрешните сили на човека.

Будистко е правилото „не прави на другите това, което не искаш да правят на теб”. Тази сентенция е равносилна на десетте божи заповеди...

- Защо толкова малко хора успяват да развият ектрасензорните си възможности, въпреки толкова многото религиозни учения?

- Могат да бъдат изброени много причини, но според мен в основата на всичко е невъзможността в най-ранна възраст да се установи контакт с живия свят и време да се осмисли тази връзка, както и възможност да се развият тези способности. На по-късен етап възстановяването на тази връзка е труден и дълъг процес, изискващ време и пълно отдаване.

- Коя религия е най-добра?

- Тази, която предоставя цялата истина за живота и способностите на хората, казваща как човек може да живее пълноценно, в мир със себеси и околния свят.

- И коя е тази религия?

- Най-древната религия, религията на истината и познанието. Религията на първите хора на планетата.

Докосване до живота на тези хора може да имаш, прочитайки документалната поредица на руския автор Владимир Мегре „Анастасия, идеалната жена”. 

- Относно цитираната от теб поредица, може ли да ми дадеш твоето обяснение за появата на светещото кълбо, което контактува с Анастасия?

- През осемдесетте години излезе едно съобщение за достижението на руски математици. Те били съставили и решили системи от уравнения, описващи човешкото тяло. Интересното в случая е, че едно от решенията на тази система уравнения е равнозначно на чиста енергия, т.е. човешкото тяло при определени условия може да се превърне в чиста енергия. Бащата на Анастасия е представител на първите хора, сетивността и възможностите му са били развити в пълния си капацитет, когато е станала случката с кедъра. Тогава през него преминава огромен и интензивен поток от енергия за кратко време. Тази енергия превръща тялото му в състояние близко до плазмено. Той успява да контролира чрез съзнанието и душата си новото състояние на тялото си.

- Защо мислиш, че това е той?

- Родителската обич към Анастасия е тази, която го връща на земята и му дава сили да контролира процесите в това състояние на тялото си.

 

 

Ще ни бъде ли? Вероятна катастрофа –къде, как и кога?

От предаване на ВВС научавам наколко интересни факта: „Нидерландия” (ниската земя –защото голяма част от територията й е под океанското равнище) през последните години е намалила добива на газ от територията си и търпи милиони евро загуби. Причината –зачестяването на земните трусове. Вероятната причина за земните трусове са пропадане на големи скални маси в кухината на находището. Газът е летлив и под налягане – като цяло предизвиква подемна сила върху горната плоча на находището и по стените му. С изчерпването на газа тази подемна сила намалява. Нарушава се балансът на силите, действащи върху „конструкцията” на находището. За да се предизвика разрушаване на някои от подпорите на тази „конструкция”, явно тези подемни сили не са за пренебрегване. Аналогични сили, но със много по-голяма сила действат при нефтените находища. И там проблемът е същият. Годишно се търгуват милиони кубични метри нефт. Съответно се освобождават толкова кубични метри подземни кухини. Съответно се променя статическата конструкция на кухините. Тоест, ако при един земен трус в кухината има нефт, хоризонталното усилие ще премине през стените и нефта и ще се предаде нататък, но ако вътре няма нито нефт, нито газ под налягане, а въздух, конструкцията ще затрепти и твърде вероятно ще се разруши.

Поради тази причина в една континентална плоча ако има изчерпани вече подземни богатства и кухините са пълни с въздух, то вероятността да се получат серия от разломи в най -неочаквани места след едно доста сериозно пропадане е многократно по-голяма. Между впрочем, ако в освобождаващата се кухина се налее течност или газ със различен състав от намиращата се вътре, не се знае какъв ще е резултатът, а именно, ако част от околните стени са от материал който променя физико-механичните си характеристики при взаимодействие със вода, да речем ситуацията може многократно да се влоши и конструкцията да започне да се руши още по-бързо.

Находището продължава да е в ескплоатация. Трусовете зачестяват, но това не притеснява никого. Правителството търси решение на проблема. Не се знае от колко години се експлоатира находището, но при положение, че годишно се черпят милиони кубически метра газ, дори и под налягане, лесно ще се сетите, че кухината на находището е поне със съотносими размери - тоест милиарди кубически метри кухина.

Да разгледаме само един пример – скален къс 100х100х20метра от таванната плоча на тази „конструкция” се отчупи и свободно падне от височина 10метра, какво ще се получи при приета приблизителна плътност 2тона на кубичен метър?

100м х 100м х 20м х 10м х 2тона х 10 м/с2 = 40 000 000 тона/с2. Това е силата от удара, който би предизвикало падането на този къс, при тези условия. 10 м/с2 е прието грубо земното ускорение.

Да повторим четиридесет милиона тона удар от един скален къс. В един момент.

В близост има морета, океани, тази сила се предава освен по суша и по вода. Как мислите – тази сила, ако се трансформира във вълна – каква ще й бъде височината в началото? 200-300-500метра?

Господа, имате компютъри, просто трябва да се сканират от космоса габаритите и характеристиките на находището. Да се състави компютърен модел и да се провери хипотезата. Имайте предвид, че при разрушаването на плочата, останалото количество газ ще излети и ще се смеси с въздуха. На повърхността има инфраструктура, ток и т.н. достатъчна е една искра и ще се взриви остатъкът от този газ. Милиарди кубици газ да се взривят, не мисля, че е шега работа... Имате компютри – моделирайте процеса и картинката ще се проясни. Успех. Поне ще сте наясно какво ни очаква предварително... Все си мисля, че земетръсът, предизвикан от падането на таванната плоча на находището и последвалия взрив, доста ще надвиши 10 по скалата на Рихтер и спокойно може да се каже, че поне Европа ще промени континенталните си граници и ще остане за известно време само географско понятие, благодарение на вълните и земетръса. Ще има разместване на континентални плочи и това ще раздвижи световния океан...

Между впрочем най-големите регистрирани вълни в близкото минало са 20-50м. Срещат се покрай японското крайбрежие и се наричат цунами. Една такава вълна влиза десетки километри в сушата. Какво остава след това, се досещате. Бог дал, бог взел, човек си го изпросил.

Какво би станало, ако се появи една 500-1000 метрова вълна примерно? Спокойно ще изкъпе всички континетни и ще ги изчисти от „цивилизацията”, растенията и животните за продължителен период от време... Но пък взривът ще бъде красив. Ще се види от прилично разстояние... Земен протуберанс...

В геологията има едно понятие – водоносен хоризонт. Грубо казано, това е затворена вода и скален материал между два водонепропускливи слоя. Отгоре и отдолу обикновено има глинести слоеве. Глината в сухо състояние са дребни прахови частици. Между двата слоя има интересно подреден скален материал. Най-отдолу са едрите камъни нагоре размерът им става все по-ситен и песъчлив до сливането му с горния водоносен хоризонт. Голяма част от тракийската равнина е „осеяна” с такива водоносни хоризонти.

Виждали ли сте буйна планинска пълноводна река как влачи като големи гумени топки скален материал с тежест приблизително тон-два?

Когато водата се движи с голяма скорост, обемът й е голям, тя влачи всичко по пътя си. Когато се успокои, първи падат на дъното най-едрите фракции. Ако преди идването на водата там е имало хумус и водата е солена /океанска/ от хумуса остават само дребните неорганични частици и така се оформя долният водонепропусклив слой. След време водата се оттегля напълно и отгоре пак се образува нов хумусен слой. И така до следващия прилив.

Интересното в случая е друго – през „тоталитарното време” в поне два участъка от водоносните хоризонти беше добиван уран. Явно концентрацията и качествата му са били на ниво, за да си струва добивът, обогатяването му и използването му – къде? В ядрените централи. В случая въпросът ми е – какво прави уран, почти годен за употреба сред камъни, вода и глина? За сведение надморската височина на терена над находищата с уран е около 160-170 м. Колко пъти са се образували водоносни хоризонти в тракийската низина – нека геолозите да кажат. А вълни с каква височина са образували тези водоносни хоризонти – Вие преценете.

По въпроса за урана във водоносния хоризонт – според мен има еднозначен отговор – тогавашното човечество със дейността си е предизвикало природен катаклизъм и по същото време е било на сегашното техническо развитие. Вълната го е заличила, минавайки през склад с уран или ядрена централа, изнесла урана и го е пръснала на тези места преди да се оттегли.

Наскоро излезе научно съобщение, според което пустинята Сахара и Средиземно море са се образували по едно и също време. Интересно! Ако Средиземно море е било газово находище, което е било системно изчерпвано от цивилизация с нашето техническо ниво на развитие, повърхностната плоча не е издържала, пропаднала е, газът се е освободил, смесил се е с въздуха, една искра го е взривила и от плочата се е пръснал пясъкът, който сега покрива днешна Сахара...

Въпросът с подземните богатства и експлоатирането им е много болезнен за обществото. В тези сфери се въртят огромни парични интереси. Има голяма заетост на много хора. Болшинството от хората считат, че биха останали без препитание, ако тези потоци секнат.

Изход от ситуацията има. Просто е необходимо да се създадат условия на всяко желаещо семейство да се самоизхранва и самоиздържа от продукцията на един участък обработваема земя. Как да се обработва земята е описано в поредицата от единадесет книжки на Владимир Мегре – руски автор. Поредицата се казва „Анастасия – идеалната жена”.

Всъщност това е единственият изход, ако не искаме да ни последва съдбата на гореописаната цивилизация, от която нямаме никакви други данни...

Лично аз съчувствам на Холандското правителство. То няма от къде да събере тези милиарди външен дълг и най-вероятно ще продължи да черпи от находището...На негово място бих постъпил по същия начин... Стискам му палци. За тях първи ще свърши мъката на изплащане на тези задължения. Казвам го защото на нашето правителство също беше коригиран външният дълг от 8 на 16 милиарда лева.

Бих посъветвал тези външни кредитори да се населят на по-високо надморско равнище – поне на някой многохилядник. Защо ли? Ами защото океанската вълна може и да не ги залее.

Така е постъпил Нерон с древния Рим. Просто го е запалил. Отишъл е на съседен връх и е наблюдавал пожара.

Ситуацията е същата. Някой би казал, но тук става въпрос за живота на земята... Пълни глупости – я погледнете нощно време към небето – толкова много звезди, толково много планети... А животът на всеки тъй или иначе ще свърши един ден. Не е ли по-добре да свърши изведнъж, отколкото да се мъчим и да водим скотски живот на неимоверни лишения, условности и лъжи...

И все пак се изкушавам да завърша с няколко вица или сентенции:

Реплика на капитана на потъващия презокеански кораб: Спокойно моряци, корабът потъва бавно, но сигурно, вода има за всички...

Бих коментирал, водата вече ни заля, дано вие оцелеете след потъването на кораба... Тогава и на сушата няма да има какво да се намери за ядене.

Езикът ме сърби да кажа: господа мултимилиардери, мултибилиардери, и прочие свръхбогати, какво ще си поръчате за вечеря и колко бихте предложили да платите за една вечеря, когато на Земята вече няма да я има тази така наречена „демократична цивилизация” с нейните „демократични” ценности и никой не би ви приел парите, просто защото те не стават за ядене. Тогава, когато може би ще остане нещо живо само по билата на някои планински вериги и така ще продължи, докато не изминат няколко поколения от оцелелите и животът не започне да се спуска към низините.

Между впрочем – за любителите на математическия анализ – изизскайте си записите от Нидерладското сеизмологично дружество за времената, когато са били регистрирани сеизмичните трусове в комплект със силата им. Получава се математическа редица. Тази редица може да се съпостави със количеството изчерпван природен газ за същото време. Подложете на математически анализ данните от редицата и ще видите реално зависимостта между величините. Впрочем продължете кривата, която се получава на трусовете по време, и ще получите приблизително времето на предсказаното събитие – пропадането на плочата...

Успех на любителите на математиката... на останалите – също успех...

Една приказка: „Вода и жена, тръгнат ли, спиране, няма...”

 

 

Глупави ли са били предците ни?

-  Тате, в училище ни учат, че първобитните хора са били недоразвити същества, без писменост и език. Вярно ли е това? Ако може, твоето лично мнение и да ми кажеш защо мислиш така...

-  Добре. Преди това обаче искам малко да поразсъждаваме на тема топлинна енергетика и топлинни уреди. Представи си една кръгла тава, пълна с вода. Нагряваш тавата с газов котлон отдолу. Пламъкът можеш да го регулираш, колкото е необходимо. Как ще определиш размера на пламъка опитно, регулирайки го, така, че да е достатъчно, за да се загрее водата без да се отделя излишна топлина?

-  Прекарваш ръка над тавата наляво - надясно, като се стремиш да доловиш излъчваната топлина от пламъка и едновременно с това усилваш или намаляваш пламъка. Целта е да доловиш момента, в който започваш съвсем леко да долавяш допълнителна топлина над котлона. Този размер на пламъка е минималният, който е достатъчен за загряването на водата в тавата.

-  Защо?

-  Защото при по-малък пламък ще е необходимо по-дълго време за загряване на водата. При по-голям пламък разсейваната топлина ще е повече и нагряването няма да е ефективно. Т.е. ще е налично разхищение на топлина.

-  Въпрос. Можем ли да увеличим пламъка, без да имаме разхищение на топлина и ако е възможно, при какви условия?

-  Възможно е. Ако ограничим излизането на топлината на пламъка отстрани на тавата.

-  Браво! Това може да бъде постигнато по следния начин. Да залепим дъно с дъно две идентични тави. Така се нагрява въздухът в обърнатата с дъното нагоре тава. Развива се по-голяма температура под дъното и е по-ефективно нагряването на течността в горната тава.

-  Май се отплеснахме... какво общо има всичко това с глупостта на предците ни?

-  Ами това, че абсолютно същата принципна постановка е залегнала и е развита в съвършенство при конструкцията на така наречената „гръцка печка”, намерена при разкопки на древно селище отпреди новата ера...

-  Какво представлява този домашен уред?

-  Вертикално изправен кух глинен цилиндър на три крачета и отвор, разположен малко над долната основа. През отвора се слагат вътре дървата и се запалват. Топлината и димът отиват в горната част на цилиндъра като се осъществява процес на пълно изгаряне, а през отвора се осигурява притокът на кислород и отходът на въглеродния двуокис. Върху горната основа на цилиндъра може да се готви. При това решение топлината от изгореното на 100% остава в помещението. Такава печка не следва да се използва в дом със съвременна максимално уплътнена дограма поради оставането на въглеродния двуокис в загряваното помещение и опасността от натравяне на обитателите му. Сравни тази топлотехническа конструкция със съвременната печка за твърдо гориво... При съвременните печки в горния край на печката е монтиран коминът, който директно отвежда изгорелите газове и голяма част от топлината през комина. При тази конструкция много малка част от отделената топлина остава за отопляване на помещението, в което е печката, а изгарянето продължава по протежение на целия комин. Доказателство за това е един от методите за почистване на комин чрез изгаряне на саждите в него с помощта на нафталин. Така саждите доизгарят и се изчиства коминът. Коефициентът на полезно действие на съвременната печка е около 20-30%, т.е. останалата топлина от 70-80% отива за отопляне на атмосферата над и около дома... При така изнесените исторически и съвременни факти какво заключение би си направил? Кой е по-щадящ към природата и ефективен в действията си – далечният ни предшественик или съвременният високообразован и технически грамотен индивид, който разхищава енергийните ресурси до безобразие?

-  А има ли вариант, при който да се отвеждат изгорелите газове без топлината от съществуващите за целта комини. Иначе казано, да се повиши коефициентът на полезно действие на съвременната печка?

-  Има такъв вариант, при който се отвеждат изгорелите газове и въглеродният двуокис и се минимизира количеството отделена през комина топлина. Характерното при тези печки е изгарянето да се извършва в затворен в горната си страна обем, а газовете се отвеждат от ниво, малко по-високо от това на входящия въздух, но значително по-ниско от тавана на горивната камера. Образно можем да си представим следната конструкция: Външен кух изправен цилиндър с два отвора малко над долната основа, разположени един срещу друг, без пряка връзка помежду им. През единия отвор влизат материалите за горене и свежият въздух. Те изгарят в основата на вътрешен осово изправен по-малък и нисък цилиндър без горно дъно. Изгорелите газове горят по протежение на вътрешния цилиндър. В горната част по стените и тавана се отлагат саждите, а охлаждащите се газове принудително биват изтласквани встрани надолу. На външния цилиндър, от срещуположния долен край има втори отвор, през който принудително излизат полуизгорелите газове. След изхода са разположени няколко последователно свързани димни топлообменника преди включването на тръбната разводка в комина на къщата. Целта на цялата конструкция е при включването на тръбите в комина температурата на изгорелите газове да е около и под 50ºС. Така се постига почти пълно изгаряне и се извежда въглеродният двуокис безпрепятствено от къщата с минимална топлинна загуба, гарантирано максимално отделена топлина в помещението и минимални загуби в комина на къщата. Тази разработка може да бъде намерена в интернет като „ракетна печка”. Подобна високоефективна печка е класическата „руска” зидана печка. И там е спазен същият принцип горенето да се извършва във затворено отгоре и отстрани пространство. Тук зидарията е от огнеупорна пръст и служи за акумулиране на отделената топлина и бавното и равномерно топлоотдаване продължително време след изгасване на огъня.

-  И по това ти считаш, че съвременното общество е затъпяло спрямо предшествениците си?

-  Да. Не е ли малък мащабът на разхищение на енергия, като го съпоставиш с отоплението на едно ескимоско иглу например?

-  Какво имаш предвид?

-  Иглуто се строи от ледени късове от дялани форми. Построява се кръгло неголямо помещение с куполобразен покрив. Дебелината на стените и покривът е около един метър. Отоплението му се осъщесвява буквално от една лоена свещ и от телата на обитателите му. Сравни това с тоновете твърди и течни горива изхабявани за отопление от съвременната цивилизация при многократно по-високи средни температури на юг от северните ширини, обитавани от ескимосите.

-  Добре де, с енергията си убедителен, но не е само тя... Други аргументи имаш ли?

-  За познанията и решенията на древните ни предци следва да се отдели специално внимание със следния факт. Чувал ли си, че българските народни танци (хора) от различните краища на България лекуват различни заболели органи?

-  Как така?

-  Правени са различни изследвания и е доказано, че чрез изпълнението на различни български народни танци се излекуват болестите на различни вътрешни органи и системи, като за различен вътрешен орган помага определено хоро.

-  Как се обяснява това?

-  Идеята е много елементарна и гениална. Всеки орган в човешкото тяло излъчва характерни вибрации в определен ритъм, когато е здрав. Когато органът се е разболял ритъмът и вибрациите се нарушават. За да „се вкарат” в ритъм се използва ритмиката на народната песен, съчетана с танца на хорото. По време на изпълнението на хорото цялото тяло на играча следва ритъма на песента, която помага на болния орган да нормализира дейността си и да се възстанови. Това не може да бъде постигнато случайно. За целта са необходими дълбоки познания за строежа на човешкото тяло, хармонията и възможността на звуците и динамиката на движение на съответния танц да лекуват. Всичко това е вплетено в народните традиции и съчетава общонародното веселие с лечебните елементи на песента, мелодията и танца. Всички изброени до тук факти говорят красноречиво, че всяка народна традиция решава по индивидуален начин определен проблем, свързан със живота и битието на местното население. Затова традициите следва да се спазват и предават от поколение на поколение...

Ще ти посоча още няколко примера за които се сещам в момента, в полза на това, че предците ни са били многократно по-умни, знаещи и можещи от нас. Чувал ли си за самурайския меч?

-  Да. Това е бойно режещо – пробивно оръжие от стомана. Самурайският меч е част от основното бойно снаряжение и личното оръжие на самураите в средновековна Япония. Какво толкова има в него?

-  Малко познания по металургия. Стоманата е желязо с малък процент съдържание на въглерод. Чистото желязо е еласто-пластично и меко в прътовидна форма, каквато е мечът. С увеличаване на съдържанието на въглерод в желязото прътовидната форма се втвърдява и губи еластичните си качества. Стоманата става крехка, здрава и чуплива. В краткост – въглеродът придава противоположни и трудно съчетаеми качества на желязото. Мечът трябва да бъде остър, здрав, твърд, нечуплив, еластичен, лек, балансиран, удобен и да бъде като продължение на ръката на боеца... Уместно е да спомена, че са се изготвяли такива мечове по поръчка на боеца и при изготвянето на такъв меч са се вземали предвид техническите даннни на бъдещия собственик – тегло, ръст, размери на ръцете, пропорции, специфична и предпочитена техника на боя и редица други особености, свързани с неговото поведение... С една дума – индивидуална изработка. Острието на меча, при добра поддръжка е изключително остро. Ако такъв меч се държи в хоризонтално положение с острието нагоре и върху него се пусне свободно да падне парче чист копринен плат под въздействието на собствената си тежест, то коприната ще се разреже на две части. Само под действието на собствената си тежест! Следва да се имат предвид и ударите на острие с острие. За да се запази остието, се изисква специфично съчетаване на трудно достижима комбинация от характеристики. Накратко – тази технология е забравена във времето. При най-добро желание с най съвременни познания по металообработка няма майстор, който да постигне качествата на едновремешната изработка, въпреки опитите...

За друг пример се сещам – Варненското неолитно златно съкровище. Съкровище, изработено от чисто злато. До момента са правени две реплики на съкровището. И двете реплики са по-тежки от оригинала. При това са изработвани с най-съвременна техника... Т.е. това е изработка от лист злато и древните предци са изготвяли и обработвали значително по-тънък лист метал от съвременната технология...

Чувал ли си за кристалните черепи, изработени от планински кристал? В света има няколко такива черепа с размер и форма на човешка глава. По тях не се виждат следи от познати инструменти, обработващи този минерал. Със съвременната техника, уреди и познатите технологии не може да се постигне такова съвършенство на изработката. Трудно е определянето на датировката на времето, когато са били изработени.

Все още ли смяташ, че предците ни са били по-глупави от нас? Със сигурност могат да се приведат още много примери на находки, които са исторически факт. Находки, на които не може да се намери съвременно научно обяснение. Всичко това води до един извод – много голяма част от познанието на предците ни не е достъпно на съвременниците ни. Или по друг начин казано – те са били значително по-умни от нас.

 

 

Стоки, пазар, интереси и Русия.

- Тате, как се сформира цената на тази стока?

- Цените на всички стоки се сформират по един и същи начин. В крайната цена влизат: труд за изготвяне на продукта, цена на суровините с доставката им до мястото на производство, енергия, необходима за производствения процес, транспорт на готовия продукт до пазара или клиента, данъци и печалба.

- Защо цените на сходни стоки са различни?

- В условията на постоянно вариращи стойности на самите парични единици и стремежа за максимална печалба, всеки предприемач се опитва да минимизира всички възможни разходи и ако може да избегне част от тях. В тази надпревара и надхитряне се използват всички възможни трикове...

На пример в момента под термина „прясно краве мляко” може да се разбере бяла полупрозрачна течност на водна основа, опакована по всевъзможни начини. При това в състава й е възможно да няма и една съставка от натуралното краве мляко, добито от домашна крава. Това са така наречените имитиращи продукти, с които е залят пазарът. Те са на възможно най-ниски цени.

- Тези продукти не са ли опасни за здравето на хората?

- Да. Част от тях са направо отровни или най-малкото вредни.

- Това само за храните ли се отнася?

- Не. За всичко, което се предлага и купува на всички пазари.

- Тогава обществото работи против себе си, след като произвежда вредни стоки.

- Да. Не само това. При производството на нехранителни стоки се добиват всякакви органични и неорганични природни ресурси, преработват се по различни технологии и се получават канцерогенни полупродукти или продукти, които вредят на кръговрата в природата.

- Тогава излиза, че човечеството работи за унищожаването на планетата, на която живее, и за своето унищожаване.

- Да. Така е. Колкото и жалко да звучи. И всичко се прави за пари...

- Защо се получава така?

- Защото всички сфери в обществото са подчинени на идеята за печалба. Това води след себе си развиването на следните процеси: технологично развитие на процесите в производството, минимизиране на всички възможни разходи, окрупняване на производствата, появата и разрастването на международни концерни и компании...

Развитието на технологиите в селското стопанство се оказва фатално за дребните селскостопански производители. Намаляване на заетостта в селските райони, обезлюдяването им води до пренаселването в градовете. Този процес е фатален за флората и фауната около селата. Нарушава се екобалансът и зачестяват природните бедствия. От гледна точка на обществото населението в градовете е заето във всевъзможни производства и преработки и все по-трудно намира работа.

От една страна, произвеждайки изкуствени заместители на храната, консумирайки вредни храни в момента, хората масово се разболяват. Все по-малко хора получават качествена лекарска помощ. По този начин преждевременно умират масово хора от всички възрасти.

Резултатът е общество, което се самовъзпроизвежда, за да се самоунищожава и да унищожава живота на планентата, забравяйки функцията си да го контролира и да се грижи за него.

Това поведение води след себе си един неизбежен резултат – самоунищожение по два възможни начина:

Първият е поредица от природни катаклизми от планетарен мащаб, които да редуцират драстично населението и да унищожат съвременния тип цивилизация.

- Защо считаш, че ще насъпят катаклизми от планетарен мащаб?

- Първо от години учените алармират, че човечеството консумира повече природни ресурси, отколкото Земята може да възстанови;

- Второ – катаклизмите вече се случват в райони, в които до този момент не са се срещали. Тази тенденция ще се засилва, докато Земята изчисти туморната маса от себе си, т.е. самозабравилото се човечество...

- А какво ще стане с оцелелите хора след ктаклизмите?

- Ще изживеят Ада в истинския смисъл на тази дума...

- Какво имаш предвид?

- Съвременният човек разчита на парите и няма познанията за оцеляване сред природата. В момента тя от майка се е превърнала в мащеха за него. Той не я разпознава и ще попадне в напълно враждебен за него свят. Ще изминат поне две-три поколения, преди да се научат оцелелите да живеят в хармония с нея.

Тези хора ще живеят в Рая – тоест в хармония с останалия свят и ще го разбират, за разлика от съвременниците ни...

Чрез война е вторият вариант.  Освен ако не се развие един сценарий...

- Нека разширим малко темата...

- Питай.

- Какви са предпоставките, за да се спечели една съвременна война? Кой би я спечелил?

- Печели този, който има нужната, точна и своевременна информация и я прилага там, където е необходима.

- И кой има по-точна и вярна информация?

- Русия.

- ?

- Кой мислиш стои зад управлението на Русия и преди и сега? Преди – бившето КГБ, както и сега... Защо ли? Политиката не се е променила. Просто в момента се спазват и се играят правилата, наложени от капиталистическия модел на западния свят. Преди доктрината беше предимно защитна и сега също е защитна.

Разликата е, че преди Русия се опитваше да наложи свое мнение на другите страни около себе си. Сега е на етап, в който може сама да отстоява интересите си и да се справи с произволен враг.

- Къде виждаш налично информационното превъзходство?

- Малка ретроспекция...

Някъде към 80-те години на 20. век излезе от тогавашния Съветски съюз информация, която заглъхна впоследствие...– кратко съобщение в любопитните новини, че в Съветския съюз се провеждат експерименти със екстрасенси и те са били изненадващо успешни.

Експериментите се състояли със земеделски култури. В две съседни полета с еднакви култури, отглеждани по еднакъв начин, като при едната е проведено мисловно въздействие от екстрасенс, а при другата не е провеждано такова въздействие.

Резултатът бил повече от изненадващ – плодовете в полето с въздействие били и като количество, и като качество, много над другото поле. Този резултат бил доказан категорично с различни по вид растения.

Друг факт, излязъл наскоро – КГБ е инвестирало в научни изследвания за екстрасензорни възприятия стотици милиони рубли преди перестройката.

Друг факт – интересен кратък и бърз възход на Руската военна промишленост само за периода от 2008 г. до 2016 г. Доказан с брилянтно проведена военна операция в Близкия изток, съчетана с успешна политическа гъвкавост.

            И още нещо по-специално: едно кратко видео в интернет на демонстрация на руски военен инструктор на енергиен шамар на американски войник – доброволец, не вярващ на такава енергийна техника...

Ще акцентирам на последното. Подобна техника се постига при източните бойни изкуства от майстори от най-висок ранг.

Единици са майсторите, които са го постигали, и се броят на пръсти. В айкидото има такива демонстрации от единици високо издигнали се майстори на това изкуство.

По правило това се постига чрез насочване на енергия към противника. Това е проявление на духовно ниво, което се постига чрез концентрация на мисълта и съответните тренировки, както и добиване на сензитивност и опитност от трениращия.

При всички случаи е съпроводено с ясна визуализация на целия процес. Развит усет за потоците от енергия и мисловен контрол върху тях.

Има и втори вид енергиен удар – вътрешен. При него енергията е насочена в тялото на противника и нарушава енергийните потоци на потърпевшия. Резултатът е бавна и мъчителна смърт, ако не се предприемат мерки за нормализиране на енергийния баланс на потърпевшия.

Ще се върна на документалната поредица на Владимир Мегре за „Анастасия”.

Там детайлно са описани следните случки: тайна групировка възлага на изследовател да организира залавянето и пренасянето на Анастасия в околностите на Москва.

Тя е със способности, съпоставими с тези на Христос, Буда и просветените хора. Целта е да бъде убедена в необходимостта да съдейства на правителствени разработки.

Мисията се проваля. Ученият прави доклад и го носи за отчет на извършената дейност.

Докладът бива изгорен, без да бъде прочетен, а докладчикът остава с впечатлението, че възложителят отдавна е бил информиран за хода на цялата операция в детайли.

Друга описана случка от автора е срещата му с училище за високонадарени деца със екстрасензорни способности и фрагменти от обучението им.

Ето и последни правителствени решения на Русия: толериране на родното екологично ориентирано земеделие; отхвърляне на ГМО продукти и технологии на държавно ниво; мерки за доброволно безвъзмездно оземляване на решилите се на екологично ориентиран живот семейства, изгонени бяха неправителствените чуждестранни организации, действащи с подривна цел на територията на страната и т.н.

Всичко това говори, че зад правителството на Русия стоят хора с развити екстрасензорни качества.

Рисувам следната картина: отивате на среща с човек с ясновидски способности и искате да преговаряте с него или да сключите неизгодна за него сделка. Преимуществото е на негова страна. В момента на срещата той вече ще знае целите Ви, миналото Ви, похватите Ви, начина Ви на мислене, всичко... При все това, ако той е от Вашия ранг, предварително сте обречен на провал.

Такива хора стоят зад управлението на Русия.

Такива хора служат в Руската армия на възлови места.

Такива хора са на ключови места във военно-промишления комплекс.

Такива хора насочват ракетните установки.

Такива хора се издирват и обучават от държавата.

Представете си следната картина: не е необходимо разузнаване в класическия смисъл. Необходимите хора с ясновидски способности могат да насочват ракетите и пусковите установки в точно фиксирани цели и в нужното време.

Описаното по-горе обяснява бързия възход на Русия. При тази ситуация въпросът е:

Необходими ли са съюзници на Русия, за да отстоява интересите си? Необходим ли й е Варшавски договор, ако тя има такава армия и може да открие виновника за определена заплаха, без да е необходима техника за това, да използва техниката едиствено за поразяване на необходимата цел.

Такива хора се издирват чрез щателен подбор измежду можещи хора, а не измежду измекяри, каквито твори Демократичният Запад...

Към кого би насочил съответната ракета, ако имаш ясна представа кой стои зад атаката? Срещу войската или срещу този, който командва бойните действия или срещу подбудителя на цялата тази дейност и война?

Засега Русия играе по правилата на Западния свят... Една реална война може да свърши за много кратко време, след като на нужните места стоят обучени хора с такива способности...

Аз бих се замислил на тяхно място – струва ли си? Особено след изказването на Лавров – „Русия никога повече няма да води война на собствена територия...”

Просто бих му повярвал.

 

Това, което се случва в Русия, е преходен тип общество, което ще избегне предстоящите катаклизми. Катаклизми, които са неизбежни при рушащото се екологично равновесие. Реално Русия е поела по този път на развитие. Това е реален преход, водещ към самоусъвършенстване и екологично съобразно поведение. Там семействата ще живеят екологично съобразно в собствени участъци земя, в които да се грижат сами за изхранването си и с излишната екологична продукция от участъка си ще си набавят всичко останало, продавайки я.

Това е начинът да се избегне трайно безработицата и да се решат екологичните проблеми на планетата.

Човек, който влага смисъл и чувства в думите Род и Родина и я защитава, има какво да губи и би дал всичко, за да я опази... Срещу това постави хора, които се продават за пари и нямат нищо, освен личен интерес, общество, издигнало в култ парата – напечатана цифра на хартия в обращение без реална стойност... Днес я има и с нея можеш да си купиш нещо, утре стойността й пада и става само за да си избършеш някои части при необходимост...

 

 

Кратък военно-политически анализ на американския обстрел на Сирийското летище към 03.2017г.

 „Ползи” от регионалните конфликти за САЩ: под предтекст изнасяне на „Демокрация” и пропагандиране на „западни ценности” се провокират размирици, смяна на обществения строй във фиксирана малка държава. Последиците са назначаване на марионетно правителство, изтегляне на заробващи заеми, изпомпване на финансовите и стратегически ресурси на страната. По време на тези процеси се водят и военни действия. Страничните ползи от тези военни действия са: преценка на тактико-техническите и бойни умения на противниковите съюзници, най-вече на боеспособността на стратегическите противници.

Хронология на конкретните събития:

Мораториум върху навлизането във въздушното пространство над Сирия.

Не доказано обгазяване на град на сирийска територия.

Информиране в последния момент на съюзниците от САЩ за планирана атака над летището в Хомс. Под съмнение е дали е била информирана Русия, под чиято закрила е въздушното пространство над Сирия.

Внезапен залпов обстрел от флотилия на САЩ, минаваща през акваторията на Средиземно море с крилати ракети Томахоук.

Изстреляни са залпово 59 крилати ракети Томахоук на приблизителна стойност 90 милиона долара. От изстреляните ракети до крайната цел са достигнали 23 ракети. 36 броя ракети се губят по трасето...

Пораженията са няколко самолета в момент на ремонт, складова и ремонтна база и частично прилежаща инфраструктура на обща стойност 3-5 милиона долара. Самата писта на летището и годните самолети в прилежащите хангари са невредими.

Крилатите високоточни ракети Томахоук са със среден радиус на действие и имат обхват от 1500-2500км. Скорост 550-880 км/час. Времетраене на полета 2-3часа до крайната цел. Ракетите стартират с въведени коордитати на крайната цел и са с променлива траектория на полета. Точността на попаденията са в рамките от няколко сантиметра до един метър. Ракетите се движат ниско над земята и са трудни за неутрализиране.

От всичко казано до тук се носи мирис на тестови опит за пробив на охраната на въздушното пространство над Сирия.

Нещо не е както „трябва” в цялата „случка”.

Атакува се вражеско летище. Кои са важните елементи за поразяване? Пистата, бойните самолети, прилежаща инфраструктура и т.н. Съдейки по резултатите – пистата е незасегната. Бойните самолети – също. Пораженията са по периферията...

Явно защитата се е задействала, след като 36 крилати ракети са се „изгубили по трасето към крайната цел”, а пораженията са несъществени. Боеспособността на летището не е нарушена.

Крилати ракети са намерени паднали по пътя към целта в населено място, нанасяйки материални щети и убити цивилни, без да се взривят. Това последното говори, че е била поразена двигателната част на ракетата и взривяващото устройство е било блокирано.

Първите паднали крилати ракети от залпа за забелязани в акваторията на Средиземно море. От това следва, че са били блокирани още в началото на полета и е можело да бъдат блокирани всичките ракети.

Следва и още нещо интересно – допуснати са тази част от ракетите, които ще нанесат незначителни щети... При това достатъчно ракети, че да се „разлаят кучетата” и цялата история да има и политическо развитие. Политическо развитие нямаше да последва в случай, че всички ракети бяха неутрализирани, но това предполага нова, по-зловеща изненада с възможно разрастване на военния конфликт. В момента се хвърлят съмнение върху годността на ракетите... Негодни, негодни, но чак пък 61% негодни от един залп, при това тези, които трябвало да нанесат поражения на реалните бойни сили на противника.

Все пак изниква въпросът откъде руснаците са имали информация кои точно ракети да пропуснат и кои да неутрализират... Това е оперативна информация, променяща се в последния момент преди началото на полета на ракетата.

Корабите, от които са изстреляни ракетите са получили в последния момент заповед за промяна на курса в посока към Сирия, поради което е малко вероятно да има човек на борда, който да предаде на руснаците точно тази информация в последния възможен момент. 

В криминалната художествена литература се среща следната мисъл „когато всички вероятни рационални възможности за обяснение са изчерпани, остават възможните ирационални обяснения.

Практическото решение на проблема с доставката на тази информация в точния момент от време може да бъде решено от обучени военнослужещи с развити екстрасензорни способности на ясновидци.

Невероятно, нали? Предложете друго технически възможно обяснение на фактите...

-         Заповядай, чичо Сам, в мечата бърлога, да кажеш кон боб яде ли?

Информация с обяснение за феномена ясновидство и как да се развият такива способности има на предложения линк в глава : Истина, време, пространство, възприемане...

 

 

Тъмни и светли периоди на развитие на човечеството.

-Тате, каква е представата ти за първите хора, живели на земята? Как са живели, наистина ли са били глупави и примитивни, както ги описват в учебниците?

-   Ами, нека помислим малко над тази картика. Както е известно, в момента човешкият мозък през целия съзнателен живот на човека не спира да обработва информация от вътрешния и външния сват. Известно е, че съотношението на човешкия мозък към теглото на тялото е най-голямо при човека. При него горните крайници са изключително гъвкави с фина моторика и голям обсег на действие. Тоест, той има всички предпоставки да анализира най-точно събитията от обкръжаващия го свят и да го променя с ръцете и мисълта си.

Лесно е да предположим, че хората тогава са живели сред природата. В природата има абсолютно всичко, необходимо за изхранването на човешкия и животинските организми. Тоест, те не са мислели за храна и вода. Просто са ги намирали и ползвали около себе си. Подслон са могли да си намерят или направят от наличните материали – дървета, храсти, листа, кожи на умрели животни... С какво са се занимавали тогава? След като са имали почти наготово всичко, необходимо за живот?

От всичко казано до тук следва, че те са разполагали със изключително много свободно време. Какво е било тяхното основно занимание? При така описаните факти и условия, те са имали всички условия за пълноценен, спокоен, независим от други хора живот. Основното занимание при тези условия е да наблюдаваш заобикалящата те среда, да й се наслаждаваш, да я анализираш и изследваш. Всичко живо около него, включително и човекът, е изградено от природни закони в различни разновидности и комбинации. Здачата пред човек в такова положение е да изучава законите, тяхната валидност и приоритет, както и областите им на приложение. Да прилага в ежедневието си познанията. Да контролира и ръководи живота около себе си. При така описаната ситуация реална ли ти се вижда картинката, при която се твърди, че първите хора са били глупави и примитивни? Сравни така описаната картинка със съвременния начин на живот... Борбата за работа, пари, препитание, осигуряване на подслон, храна, вода, дрехи... Напрежението от сутрин до вечер, недоспиването, недояждането или преяждането, нервите, болестите, проблемите... Безсмислието на тази лудница, която ни заобикаля от раждането до смъртта...

Според мен при така нарисуваните картини си проличава точно обратното – а именно, че съвременният човек е оглупял до невъобразима степен. Просто той няма необходимите познания да просъществува самостоятелно сам или в двойка сред природата, камо ли да я контролира разумно съгласно законите й. Просто защото не ги познава.

-   Кои според теб са факторите, довели до днешното положение?

-   Така описаната картинка на живота на първите хора е описание на земния рай. Той е навсякъде около нас. Това е живата природа около нас, която ние не разбираме. Просто защото сме откъснати от нея. Живеем неестествен начин на живот, изпълнен с напрежение и безсмислени дейности. Причините, довели до тази ситуация, са много. Основните причини според мен са, че в един момент от време хората са решили да нарушават законите, които са знаели, но не са ги спазвали. Защо ще нарушаваш законите, ако целият ти живот е перфектен, пълноценен и щастлив? Представете си картинката, при която участъците, на които живеят съседи постоянно. Наследниците им също са съседи. Получава се възпроизводство на близък генетичен материал. При кръвосмешение се получава израждане на поколенията. Тоест малформациите и генетичните аномалии в един момент са зачестили. Зачестяването на тези аномалии нарушава щастливия живот в рая. Появява се вътрешното огорчение и отрицателните емоции. Омразата към света. Самото умишлено нарушение на законите няма как да не бъде наказано. Наказанието е трайно отдръпване и отказ на съдействие на живата природа от човека. Фактическото осъществяване на прекъсването тази връзка става чрез натрупване на специфична енергия и материя в мозъка на определени места, като тази енергия и фина материя пречат на директното възприемане на проявленията на природата от човека. Връзките на човека с природата неусетно и трайно с поколенията все повече се прекъсват и чувствителността, сензитивността и поведението на човека неусетно се променят. Човек се отчуждава от природата. Започва да живее на групи. Тогава се включват законите, важащи за групово поведение на индивиди. Появава се доминантността и лидерството... Всички тези процеси са съпътствани с откъсването от природата и неразбирането й, което е предпоставка за вземането на грешни решения и поведение, довели до съвременното ниво на оглупяване на човека.

Следва да се отбележи един съществен момент при загубата на връзката с природата. Този момент е невъзможността на определени индивиди да използват душата си като средство за опознаване на света около себе си. Този момент от време е отбелязан в библията като изгонването на Адам и Ева от рая. Това е началото на съвременната сляпа цивилизация. Развитието на такъв тип общество от осакатили се индивиди, оставени на произвола, води до самоунищожение. Поради простата причина, че не се разбират основните природни закони, не се спазват, нарушават се екосистемите и балансът, поддържащ равновесието в процесите на Земята.

Следва да се отбележат следните няколко факта, съществени за логиката на развитие на такова обществото:

Наследници на първите хора на земята съществуват и днес, макар и ограничен брой. Това са хората, запазили връзката си с природата и запазили способностите на древните. Те съхраняват, прилагат и предават природните закони на разитие на живата природа. В определени моменти на развитие на това сляпо общество единици от тях се явяват учители на обществото и му дават възможността да се върне към първоизточниците, като му предоставят нужните познания за това как да усвои природните закони и да развие естествените си способности.

„Недостатъкът” непознаване на законите бива заменен с групов живот. Този групов живот предполага съперничество и противопоставяне, както и МОБИЛНОСТ. Тази ключова дума предполага разнообразяване на контактите и подобряване на генетичния материал в поколенията.

Периодите на „развитие” на тези общества са доста продължителни (векове и хилядолетия). В един момент от време започват да се развиват техниката и нуждата от различни източници на енергия. Развитието на техниката и енергетиката е свързано с опознаване на различни природни закони. Рзвива се науката. Създава се възможност за пътуване между континентите. Връзка и сливане на различните общности от различните континенти. Обмен на гени, растения и животни.

Непознаването на свойствата на душата само по себе си е предпоставка за масовото използване на измамата, лъжата и манипулацията.

Комбинацията от напреднало познание на законите от обществото, прилагането им за военни нужди и масовата лъжа и манипулация е изключително рисков момент. Причината е, че рискът от безсмислено унищожение на живота на земята главоломно се увеличава.

Най-близкият предхождащ такъв подобен период е завършил с появата на Буда (пробуден). Това е човек от сляпата цивилизация, който е бил освободен от натрупаната енергия от стрес, пречеща да се развият екстрасензорни способности. Той е бил или обучен, или сам е имал вътрешен усет и тълкуване на събитията и фактите около себе си. При всички случаи той овладява контрола на енергиите в тялото си. Развива ясновидски способности. Успява да премахне тази енергия и фина материя от голям брой хора с помощта на мисълта си. Появата на голям брой хора с развита сензитивност и познания са пречка за масовите манипулации, лъжи и измами. Това е път към истината и познанието. Развивайки тези способности, той и съмишлениците му разкриват и описват всички вселенски закони. Това, което завещава на последователите си, е да намерят и обучат поне един ученик, на когото да предадат тези познания и способности. Връщането на истината в обществото е предпоставка за култирен и научен разцвет на обществата. За дълго в много райони отново започва да се води уседнал живот, близък до природата, и хората развиват значителни познания за природата и света.

Следва период отново на постепенна загуба на познание – тъмен период... Това не остава незабелязано от жреците. Това са хората, развиващи най-пълно възможностите на организма си, водещи природосъобразен живот, наследници на познанията на първите хора. За тях е пределно ясна следната истина: човек е част от природата на тази планета. Ролята и мястото му е да опознава и ръководи животът и процесите, протичащи на планетата, която обитава. Ясно им е, че човек, откъснат от природата, губи нужните познания за отредената му функция. Наясно са, че следва тъмен период на развитие. За него следва да се изработи и осъществи план, при който да се осъществят следните основни неявни цели:

Да се реализира обмен на различните видове растения и животни, разработени през светлите периоди на развитие от различните цивилизации на различните континети.

Да се осъществи, доколкото е възможно, разбъркване и разнообразяване на генетичния материал на народите, без да се унищожават целенасочено.

Причината да не се унищажават е следната: на територията на всеки народ условията за живот са специфични. Всеки народ през светлите периоди изследва и подобрява условията за живот на населението чрез въвеждането и прилагането на традиции и обичаи, които се спазват от членовете на обществото. Това се е осъществявало по следния начин: наблюдават се отклоненията от нормалните процеси. Поставят се задачи за изследване на проблема, причините за произхода им и се предлагат решения, които ако се приемат, се вплитат в традициите и обичаите на населението. Традициите и обичаите са закодирана мъдрост и решение на конкретен проблем, касаещ региона, в който живее местното население. Затова народите, съхранили традициите и обичаите си, съумяват да оцелеят през тъмните периоди на развитие.

Поведение през тъмните периоди – войните. Негласна причина е разнообразяването на генофонда на народите. Официалната причина е завладяване на чужди територии и богатства.

Чингиз хан. Най-великия звоевател на всички известни времена. Големината на завладяната от него територия не е постигната от нито един друг владетел за един живот. Особености на поведението му:

Преди да нападне и пороби даден народ, той се е срещал и разговарял със старейшините му. Изучавал е характерните особености на обичаите и традициите на местното население.

След като превземе град, държва или племе, това, което взимал, е данък, определен от него. Не се е месил в ръководството и йерархията на покорения народ. Не е се опитвал да променя начинът им на живот, вярванията им или традициите.

Той просто е знаел, че тази негова империя не след дълго ще се разпадне, от заграбеното нищо няма да остане, но ще е реализирано обновяване на генофонда между покорените народи.

Негова е идеята: водачът да следва мнението и страната на мнозинството, решавайки определен проблем. Той просто е знаел за негативните последици от налагането на воля, пряко тази на мнозинството.

Решението на висшите жреци, евреите и религиите.

Всеки народ с различна скорост и степен губи познанията на древните предци. Губейки познанията, все повече хора живеят в градовете и селата. Важните проблеми за мнозинството се решават все повече и по-често в градовете. Елитът все повече се отдалечава от народа.

В градовете познанието е преработено, пречупено през призмата, разбиранията и целите на този, който ги поднася и пише.

Честите войни имат и друг по-негативен ефект – все по-често се прекъсва веригата на предаване на познание от поколение на поколение. Ускорява се загубата на познание. За да се уеднакви този процес в цял свят и нивото да е сходно навсякъде, е необходимо народите да бъдат контролирани от един народ със сходни черти. Какви трябва да бъдат те? Предпоставки за избора:

Очертава се основната част от обществото да живее във все по-големи общности, села и градове тоест в изкуствени условия. В тази обстановка предстои да се развие науката, техниката, технологиите. Те са предпоставка за облекчаване на условията на труд. Тоест с по-малко отделено време ще се произвежда по-голямо количество продукция. Ако се разпределят равномерно доходите между жителите, ще се създадат условия за безцелно и безсмислено съществуване на голяма част от жителите в изкуствени условия. Това би обезсмислило живота сред природата. Би обезсмислило търсенето и изследването на природните процеси от всеки човек. Защото ще се разчита на познанията на другите хора. Човекът трайно ще се откъсне от природата, което ще доведе до хищническото й унищожаване. Това би довело до нарушаване баланса на силите в природата и до глобални природни катаклизми. От това и измиране на огромна част от живота на планетата. Всеки един от тези фактори дава различно отражение върху обществото. Обществото в този си вид се явява цирей за планетата, на която живее. Просто защото извлича всички богатства и дадености от природата, без да се интересува от последиците върху нея. Извличайки ги, то ги преработва в мъртва и безсмислена продукция. Голяма част от тази преработка на веществата е вредна за кръговрта на природата.

В цялата тази изкуствена система определяща роля играе конролът върху паричните потоци. Затова трябва тези процеси да се ръководят от едни хора, от един народ с едни разбирания и идеали.

Този народ трябва да е комбинативен, съобразителен, да вижда изгодата във всяка ситуация и да е алчен, със силно властови наклонности и дарби.

Целта е той да създаде недостиг на средства и да насърчава търсенията на хората на изгодни за тях природни закони, техника и технологии.

Този модел на развитие предполага цикличност, поява на кризи, в които се търсят решения.

Това са евреите. Те се възприемат като богоизбран народ. Защо? Заради мисията, която им е възложена да осъществят.

В библията особено интересни са главите, посветени на извеждането на евреите от Египет.

Мойсей бива убеден да изведе съплеменниците си от Египет. Горящият храст, гласът, ръката, превръщана в прокажена и възстановяването й го убеждават. Той приема мисията.

Съществен момент е състезанието между египетските жреци и хората, стоящи зад Мойсей. При това състезание проличават следните маменти:

Чрез Мойсей се демонстрират определени явления и човешки способности.

Превръщането на тоягата на Мойсей в змия е особено показателно. За да се осъществи подобно нещо от нивото на съвременните познания значи следното:

Създава се образно-мисловен динамичен модел, който променя структурата на тоягата, раздвижва връзките между атомите, прегрупира ги и ги комбинира в нови структури с различни качества и физически характеристики.

Този процес бива демонстриран и от египетските жреци. Това значи, че стои човек зад осъществяването на този процес.

Това е състезание на способности, познания, бързина на мисълта и съвършенство на модела.

Така се осъществяват поредица от демонстрации на различни проявления на човешки способности. Това дразни фараона и в крайна сметка бива погубен първородният му син, отчаяните му действия не спират изваждането на израелтяните от Египет.

В крайна сметка победилият налага волята си.

След извеждането от Египет, евреите биват развеждани в пустинята четиридесет години. През тези години „чудесата”  (необяснимите до определен момент явления) ги съпътстват постоянно. Разнообразието на тези явления се постига с помощта на душата, познанието, въображението и бързината на мисълта, образното мислене на човек.

Описанията на разнообразието на такива явления подробно са описани в тези глави на библията.

В крайна сметка едно поколение от тези хора бива разхождано в изкуствени и еднакви условия. Целта е обработка на гените на тези хора, вплитайки в тях определени търсени качества.

След което еврейският народ бива пръснат из целия свят. Евреите взимат активно участие в строежа на огромен брой държави и са водещи при взимането на важни решения за съответните общества.

Развитието на религиите. Християнство и Мюсюлманство.

Основните причини за появата на тези религии са надарени хора, използващи душата си като средство за опознаване и въздействие върху средата си на живот. Самите учения се появяват доста след смъртта им. В основите си те наблягат на добродетелите, но има и манипулативен елемент в тях. Този момент се е използвал като повод за военни походи през различните периоди. Основната официална цел в различните периоди е била различна. Ефектът във всички случаи е разнообразяване на човешкия генофонд.

Използвани технологии през тъмните периоди на развитие. Основен процес, заложен в преобладаваща част от технологиите е горенето. Защо?

            Процентното съотношение на кислорода и въглеродния двуокис (диоксид) като компоненти във атмосферата са от основно значение за диапазона на температурните промени. Защо?

            Кислородът способства за задържането на ниски температури. Въглеродният двуокис предполага задържането на високи температури в атмосферата. Това явление е познато като парников ефект.

            Съотношението на двата компонента кислород и въглероден двуокис драстично може да се промени чрез процесите на фотосинтеза на растенията в посока увеличаване на кислорода и чрез използването на горенето в посока на увеличаване на въглеродния двуокис.

            Дългите периоди на светло развитие предполагат природосъобразен начин на живот. Съответно високи нива на кислород в атмосферата и появата на ледникови периоди на земята.

            Това е основната предпоставка за разрешаването на използването и прилагането на горивни технологии в обществото. Затова се е взело решение да се ползват нефтът и природният газ и да се развият съответните технологии.

            Резултатът е налице – озоновият слой драстично изтънява. Появяват се озоновите дупки. Полярните шапки се топят с главоломна скорост. Нивото на световния океан се покачва. Климатът се променя към по-топъл. Средната годишна температура се покачва. За това способства и масовото изсичане на горите и използването на дървения материал. Тоест рязко намалява възпроизводството на кислород.

            Намаляването на кислорода в озоновия слой води до намаляване на защитата от радиация в атмосферата. Последното е предпоставка за масово изчезване на животински и растителни видове, включително и човека.

            При съвременната организация на производства в различни точки от планетата масово се използва транспорт за превоз, пренос и човешка миграция. Всичко това предполага използването на нефт и земен газ. Тоест на горивни процеси.

            При един сериозен военен конфликт, търсен като изход от поредната финансова криза, вероятността от използване на ядрени оръжия рязко се увеличава. Реално използването на ядрено оръжие от която и да е страна в конфликта ще разнесе радиация във всяка точка от света. Това би прекратило съществуването на това общество в този му вид.

            Разумният мирен изход от ситуацията е преход към уседнал начин на живот навсякъде на планетата. Решението е оземляване на голяма част от населението на планетата в малки участъци земя от по един хектар. По този начин се получава максимална заетост на населението целогодишно. Изхранването на населението в градовете ще се осъществява с екологично чиста продукция. Химията и промишлените технологии в животновъдството и растениевъдството ще се преразгледат. Тоест няма да се използват. Това е разумното решение, съхраняващо живота на планетата и интересът на всички. Това решение е разгледано в следните сайтове: http://vaprosiiotgovori.blogspot.bg/ и http://www.anastasia.ru/

 

 

Човек, общество, отговорност.

Човек е предопределен да ръководи и контролира процесите, протичащи на планетата. Той следва да се организира в общества, отговарящи на нуждите и животът на планетата.

Във всички живи организми на планетата е заложено да се развиват, и да се размножават.

При нормални и контролирани условия на размножаване на планетата се развиват приоритетно еднопосочни процеси, а именно: намалява въглеродния двуокис и се увеличава кислородът на планетата. Това съпътства т.н. парников ефект в обратен вариант. Кислородът сформира озонов слой, който генерира защитата на живота от космическата радиация. Температурите на повърхността на планетата се понижават. Образуват се ледени шапки по полюсите, които предполагат появата на ледникови периоди на Земята. В условията на лед и ниски температури животът на планетата се свива и клони към изчезване.

Това налага да се предприемат мерки, целящи за кратък период да се „обърнат” процесите на планетата, така, че да се намали производството на кислород и да се увеличи съдържанието на въглероден двуокис. Тоест да се използва парниковия ефект, за да се повиши температурата на планетата, полярният лед да намалее, озоновият слой да изтънее. Това води и до голям риск за живота на огромно количество бозайници, включая човека, поради повишения радиационен фон от изтънелия озонов слой.

За целта е необходима такава организация на обществото, при която да се използват основно горивните процеси. На тази база е изградено съвременното общество. Това общество се налага да „работи” срещу природата и планетата като цяло.

Капитализмът. Основополагащ принцип при капитализма е, че собственикът е грижовен и отговорен стопанин. Това се посочва като причина за пропадането на социализмът като строй.

Да. Собственикът е отговорен стопанин, но законите защитават едрата собственост и промишлените методи на развитие на всички отрасли на производство. Прилагането на тези методи масово по света води до обедняване на огромни маси от хора, загубата на собствеността им и превръщането им в обикновени работници, продаващи труда си.

Собственост и отговорност. Крадейки по този начин собствеността на болшинството от хората се краде и отговорността им за опазване на прородата. Отговорността за запазване на природата се пада на свръхбогатите просто защото под техен диктат се пишат законите. Законите определят паричните потоци в обществото.

Резултати от работата на това общество. Основната част от дейностите в съвременното общество са преработвателни. При всички преработки на всякакъв вид производство се използват горивните процеси. Това води до увеличаване на въглеродния двуокис в атмосферата и намаляване на кислорода и озоновия слой. Озоновият слой защитава живота на земята от радиация. С намаляването му намалява и защитата от радиация на живота на планетата. Сработва парниковия ефект и се повишават средните температури на планетата. Топят се полярните шапки и ежегодно нивото на светония океан се покачва с три милиметра.

Изходът от това положение е в ръцете на свръхбогатите. За да се забавят процесите, съпътстващи парниковия ефект е необходимо голяма част от населението на земята да се ангажира със селскостопански начин на живот на собствени малки участъци от земя от един хектар, обработвани на семеен принцип. На такава обработваема площ следва държвата да гарантира живота и изхранването на преобладаваща част от семействата, като изкупува продукцията им.

Методите на отглеждане на продукцията следва да изключват всякакъв род химия и промишлени методи.

За да е възможно такъв род селско стопанство трябва да се спазват принципите за отглеждане на растения, разгледани в поредицата от книжки на руския автор Владимир Мегре „Анастасия – идеалната жена”.

 

 

Кратък курс по практична химия или какво ще дишаме?

Нефтът е въглеводородна смес, в състава на която 83% е въглерод, 11% - водород, около 5% е сяра и останалото са примеси. От нефта 90% се преработва на горива и масла и около 10% в суровини за нефтената промишленост.

            Горивният процес представлява взаимодействие на кислорода от въздуха с въглерода от въглеводородната верига /горивото/ и образуването основно на въглероден двуокис, вода, топлина и малка част серни примеси.

            За да се осъществи пълно изгаряне на горивната смес в двигателите за вътрешно горене, съотношението между гориво и атмосферен въздух е 1:11. Иначе казано, от една част гориво и единадесет части въздух се получават дванадесет части въглароден двуокис и неизгорели примеси плюс топлина.

            Да погледнем какво казва интернет справката за добития нефт и природен газ за 2010 г. Общо за годината са добити 29 965 000 000 барела нефт или средно 82 095 000 барела дневно. Обърнати в тонове са 10 722 427 тона на ден за целия свят. Превърнато в кубически метри това са 13 403 033 м3/д. Преработено в гориво това е 12 062 729 м3/д. За изгарянето му са нужни 132 690 019 м3 атмосферен кислород. След горивния процес остават 144 752 748 м3 въглероден двуокис.

При това за един ден.

С оглед типа на енергията – горива на различни задвижващи устройства – това е цената на мобилността на човечеството, която плаща Земята.

От предоставената информация се вижда графично среднодневният добив на нефт от 1960 г. до 2009г. За този период консумацията е нараснала двойно.

При тази сметка не са включени изгарянето на въглищата.

Въглищата са със средна плътност 2 т/м3 и съдържание на въглерод 94% .

През 2005 г. са били изгорени 5 891 милиона тона, само след четири години – за 2009 г. са били изгорени вече 6 940 милиона тона, или нарастването е с около 1 000 милиона тона за четири години.

За 2009 г. среднодневното потребление на въглища е 19 милиона тона за ден. При приравнено изгаряне отговарят на 516, 433734 милиона м3/ден въглероден двуокис.

Общо за изгарянето на нефт, газ и въглища за ден се използват  606 087 609м3/ден кислород и се осигуряват 611 186 482 м3/ден въглероден двуокис. Тоест за година при тези темпове се използват 221 221 977 285 м3 кислород.  И се осигурява  223 083 065 930м3/г. въглероден двуокис. При данни от 2009г.

Да повторим за 2009година: 221 (двеста двадесет и един) кубически километра кислород се превръща в 223 (двеста двадесет и три) кубически километра въглероден двуокис.

Следва да припомним, че по оценка на работната група по въглищата на комитета по енергетика на ООН въглищата осигуряват 27% от енергодобива, като с въглища се произвежда 44% от електричеството в световен мащаб. Това ще рече, че при преминаване на електрическо задвижване на автомобилите, последните ще бъдат зареждани пак с помощта на процеса горене, като при трансформирането на енергията се губи неколкократно мощност, съответно разходът на въглища ще скочи драстично, съответно въглеродният двуокис ще се увеличи драстично и кислородът ще намалее чувствително.

Фактът, че консумацията на нефт, газ и въглища се увеличава, значи само едно: при този модел на организация на обществото, населението в световен мащаб губи възможност за препитание от земеделие и животновъдство и мигрира в по-големите градове и по-богатите държави. Това води до повече преработвателни процеси и използване на енергийни източници. Съответно до намаляване на запасите на кислорода на планетата.

Следва да се отбележи, че се изсичат огромни масиви гори за нуждите на преработвателната промишленост и за отопление, които не са коментирани тук като източник за допълнително количество въглероден двуокис.

С тези темпове на изгаряне на кислорода на планетата ми идва да попитам: свръхбогатите ще оцелеят ли, дишайки само въглероден двуокис?

Смятат ли да предпримат нещо за обръщане на тенденцията на увеличаване на горивните процеси?

Предлаганото решение е да се създадат икономически условия за изхранване и живот на семейства в малки участъци земя от по един хектар. Това би спомогнало за намаляване на горивните процеси като цяло на планетата и постепенното възстановяване на природата. От друга страна хората, живеещи в градовете ще консумират качествена храна, търгувана от живеещите на участъците. Ще се намали преработката на мъртва материя и ненужни дейности.

 

 

Най-добрата инвестиция.

На пазра се намират образно казано три типа продукти.

Първия тип и най-масовия е стока, произведена според изискванията на пазара, търговеца и производителя. Това е най-некачествената стока. Защо?

Да разгледаме хранителните продукти. Всички естествено произведени продукти са с изключително кратък срок на годност. Примерно – плодовете и зеленчуците са с най-добро качество през първите три дни след откъсването си. След това губят хранителната си стойност и започват гнилостни процеси. Друга особеност на естествения плод или зеленчук е че формата и размерите им са различни, както и вкусът е индивидуален и характерен за всеки вид. Следва да се отбележи и несигурността при отглеждането на продукция при естествени условия. Просто продукцията зависи от времето, а то е с индивидуален характер всяка година. Изброените до тук особености са пречка пред търговеца. Поради това се използват различни похвати за удължаване на срока на годност. Създават се нови сортове със селектирани качества, генно се моделират съществуващите растения, обработва се продукцията със съответните химикали, поставя се в изкуствена среда, консервира се и т.н.

Химията и биотехнологиите се развиват усърдно. Прилагат се промишлени методи за производство на всякакъв вид хранителни продукти. Създават се заместители и имитиращи продукти... Всичко това води от драстично снижаване на полезните качества на храните до откровенно отровни храни на пазара.

Консумацията на такава храна неминуемо води до натрупването на отровни вещества в организма, нарушава се работата на различни органи и системи, болестите стават хронични, увеличават се и организма се износва и умира преждевременно.

Съвсем на скоро гръмна скандала, че на родния пазар се пласира месо на стойност 14-15лева за килограм, купено от САЩ на цена 25 цента за килограм (40 стотинки за килограм). На такава стойност може да се купи единствено отрова с вида и формата на месо. 

Дали това е бракувано месо или имитиращ продукт не е от значение. Но обясненява защо сме най-болната нация в света.

Купете си за мостра произволен имитиращ продукт и оригинален такъв. Сравнете ги по вкусови качества, визуално, на цвят и т.н. Вкусовите качества се постигат чрез съответните химически съединения, влияещи на вкусовите рецептори. Какво пречи негодни за консумация вещества с вкусови качества да се предлагат на пазара под ново търговско наименование? Сигурни ли сте, че купувайки скъп продукт вие получавате полезен за организма, естествен такъв?

Храната, която всички консумираме е произведена неизвестно къде, минава през неизвестно колко хора – прозводители, търговци, доставчици, готвачи, сервитьори преди да я консумираме. Всеки от тях едва свързва финансово двата края. Всеки от тях има потенциала да промени или подмени  продукт, който вие консумирате. Готвачът е в състояние да приготви храната, която вие консумирате, каквато и да е тя с помощта на наличната химия така, че да ви хареса. Това се случва във всички заведения за обществено хранене, ресторанти и прочие.

Това, че една храна ви допада вкусово, не значи, че тя е полезна за организмът Ви. Може да бъде имитиран произволен вкус.

Преследването на максимална печалба от всички играчи на пазарите, несигурността на всички пазари, динамиката им, достъпността на всевъзможна химия при обработка на храните, прилагането на всякакъв род номера, носещи печалба са предпоставки за масовата замяна на истинските хранителни стоки със заместители на такива. Реално всичко изброено до тук води до заключението, че всички места на покупка и консумация на хранителни продукти спокойно могат да бъдат сравнени с ежедневна, масова игра на руска рулетка, при която залог е здравето на консуматора. Шансовете за оцеляване на консумиращите (това сме всички ние без изключения) са минимални. Всичко това се вижда от здравословното състояние на населението. Абсолютно всички са потърпевши. Доказателството - почти няма човек без някакво отклонение в здравословното си състояние. Потърпевши са и тези, които прилагат некоректни номера с цел печалба, но това не е в състояние да промени правилата на поведение и контрола на пазарите и играчите в него.

Вие сте перфектния борсов играч. Обучен сте за играта и работата на борсите, притежавате и контролирате трилиони долари капитал. Играете играта за напреднали...

Вие сте човек и организмът ви за да живее, се нуждае от храна. Динамиката при воденето на такъв начин на живот не Ви дава време да отделяте за избор и консумация на подходяща за организма Ви храна. Всичко това, съчетано с ежедневния стрес, води до бързо износване на организма и в случай, че не прекратите кариерата си на време рухвате както психически, така и физически. Организмът не прощава. Той си иска съответните грижи. Озовавате се в ръцете на лекарски екип на ръба на живота. Намирате се в състоянието на взривена отвътре сграда в мига, преди рухването си. Искаш да контролираш или покориш света – губиш себе си.

В такъв момент дори и да предлагате или да дадете всичките си пари и имоти, няма сила, която да ги замени срещу здравето Ви.

Нещо подобно се случва и с болезнено амбициозните хора. Дори и да не постигнат целите си поради динамиката и напрегнатия живот, който водят рухват. В момент на лична равносметка, следва да преосмислят ценностите си и да пренаредят приоритетите си.

Ако им се отвори такъв шанс.

И малката сламена къщурка и грандоманския замък имат една и съща функция – да те приютят и да ти дадат подслон. Първата може човек и сам да си я направи и поддържа дори и без пари, докато замъка виси на шията ти цял живот и със грижи и със средства и със време и нерви.

Това е разликата между разумният и лъскавият живот. Въпрос на его. Изборът винаги е личен.

И ръждясалата трошка и лъскавото бентли с антуража от бодигардове могат да те заведат от точка А до точка Б. Това им е функцията. И едната и другата кола един ден отиват за скраб.

Вторият тип е „бутиковия” продукт. Той е по-високо платен, произведен според изискванията на клиента и нормативно и технически издържан.

Третият тип продукт е произведен за лично ползване и необходимост.

Този тип продукти са с възможно най-добри качества, които са съобразени единствено с познанията и възможностите на този, който ги произвежда. За произвеждането й всеки човек прави всичко възможно според познанията си и наличните средства и материали да постигне възможно най-високо качество. То е водещото при създаването на тези продукти.

За пример може да бъде посочена Джокондата на Леонардо да Винчи. Всепризнат шедьовър на изобразителното изкуство. Тази картина творецът я е носил и доработвал до края на живота си. При все това според някои експерти тя е недовършена. Това е творение създавано от автора за собствени вътрешни потребности. Не е правено с цел продажба.

Най - стойностното нещо което всеки прави е това, което е за лични нужди, потребности и породено от вътрешна необходимост и осъзната нужда.

Като извод следва, че парите се отразяват негативно на произвежданата продукция.

На въпросът за най-разумната инвестиция.

Това е ежедневната грижа за тялото си. То е реалната и истинска наша ценност. Без него губим всичко, което си мислим, че имаме на този свят. Иначе казано тялото ни е единствената наша истинска собственост и ценност. Останалото е само във въображението ни.

Как да се грижим за него. Осигурете му максимално истинска, прясна и питателна храна. Отгледайте си градинка „за душата и тялото”. Какво е веобходимо да знаете?

Един хектар обработваема земя. По две – три ядивни дръвчета от вид. Възможно най-голямо разнообразие от видове. Дървета, храсти, едногодишни... Какво е необходимо за едно растение? Засаждане, поливане в началото, докато отрасне. Премахване на сухите или счупени клони. За поливка – дъжд. Бране на плода. Погледнете гората. Кой освен природата се грижи за нея. Това е естественият начин за отглеждане на растителност. Тези плодове са със истински безценен натурален вкус. Те дават необходимото за подръжката на организма. Следва да се отбележи, че човешката дейност трябва да сведе до минимум изкусвените и високи звуци. Не естествените звуци гонят птиците, а те прочистват дърветата от дребни вредители. Естественият способ за продължително съхранение на плодове и билки е чрез сушене. Консервирането е другият способ за естествено дълго съхранение на хрони.

При такива условия на живот живеят племето хунзи. Те ценят стойността на естествените и истински храни и сами отглеждат, събират и обработват храната си.

Водят природосъобразен живот. Високо образовани са. Изключително малка част от тях са склонни да работят като наемни работници за пари. Съседните племена прибягват до съветите им. Жените им са в състояние да износят и родят на шесдесет години. Нормалната продължителност на живота им е 120-140 години.

 

Блиц. Въпроси и отговори.

-         Какви процеси в заобикалящия ни свят познаваш?

-         Физични, химични... прави и обратни в зависимост от посоката на протичане...

-         Произволно ли протичат процесите?

-         Не. Всеки процес протича при определени условия.

-         Други процеси познаваш ли?

-         Биохимични...

-         С какво се характеризират те?

-         Това са химични процеси, протичащи в биоорганизмите.

-         Как би ги описал и логиката, която ги движи?

-         При определени физични условия протичат определени химични процеси. При еднакви физични условия и съвкупност от различни вещества, протичащите химични процеси са със строго определен приоритет и/или последователност. Живите организми създават изкуствена среда с еднакви физични условия, при която протичат поредица от химични процеси и се прегрупират веществата в тях. Тоест определени групи вещества си взаимодействат и се преработват в други групи. Иначе казано живите организми са създадени за да поддържат и преработват средата в която живеят в определена посока. Тоест за всякакви условия могат да се създадат организми, които да преобразуват определени вещества в други. Или организмите са програмирана материя за преработка на средата в която се намират. Друго следствие е цикличният модел на животът на водещата раса на планетата. При този цикличен модел основната раса живее последователно в две състояния, при които променя посоката на  основните процеси на средата в която живее.

-         Нещо да кажеш за лемурийската раса, която е населявала Земята преди време? Защо е изчезнала?

-         Изхождайки от определинието до което стигнахме изводът е, че в резултат от многобройните цикли през които е преминала Земята през времето на тяхното съществуване наред с основните протичащи процеси са се отделяли странични вещества, които са се отделяли и натрупвали. Това натрупване в един момент се явява пречка за съществуването на основната раса на планетата. Или иначе казано условията за живот – средата се е променила до такава степен, че организмите не са могли да съществуват в тази среда. Това е предпоставката за изчезването на предишната раса на планетата и необходимостта от създаването на сегашната водеща раса – хората, кокто и съпътствуващите видове – животни и растения.

-         Как би анализирал протичащите процеси на повърхността на планетата Земя от гледна точка на организмите, които я обитават?

-         Според основните процеси, които протичат в организмите, последните се делят на два вида: такива, които отделят кислород и такива, които отделят въглероден двуокис. Иначе казано качественият състав на атмосферата се променя в две посоки – с по-голямо съдържание на кислород и с по-голямо съдържание на въглероден двуокис.

-         Как се отразява това глобално на животът на планетата?

-         Свойствата на кислородът и на въглеродният двуокис са противоположни по отношение на задържането на топлина в атмосферата на планетата. Кислородът в големи количества се преобразува в озон във високите слоеве на атмосферата. Озонът предпазва от проникването на радиация. Средната температура на планетата се понижава. В дългосрочен план животът като цяло се свива и настъпва ледников период на земята. Това продължава, докато не се промени съставът на атмосферният въздух и не се увеличи съдържанието на въглероден двуокис. Когато въглеродният двуокис се увеличи, задържането на топлина в атмосферата предполага увеличаването на средната температура на планетата.

-         Какви мерки се предприемат в единият случай и в другият случай?

-         И в двата случая човечеството играе основна роля в тези процеси. Просто организацията на обществата в които живее се променя в зависимост от необходимостта и нуждите на планетата.

-         Как се случва това на практика?

-         Човек по своята същност и природа е млекопитаещо животно с ръце, надарени с фина моторика и голям обсег на действие. Естествената му среда е сред природата. Израстнал от малък сред природата организмът му се аклиматизра към средата в която живее. Чрез подходящо възпитание и правилно развитие е способен да развие колосални възможности. Тоест при живот в хармония с природата чрез душата си, човек е способен да опознае същността на процесите, протичащи в природата и да ги овладее и котнролира. Да добие огромно количество познания и възможности. В този етап от развитието на човека природата като цяло отделя повече кислород отколкото въглероден двуокис. При голяма продължителност на този начин на живот логичното следствие е настъпването на ледников период на земята, поради преобладаващото отделяне на кислород. Или иначе казано съчетанието на природосъобразен начин на живот на човека е съчетан със огромни познания и възможности за отделния човек.

-         Искаш да кажеш, че човечеството е длъжно да следи това съотношение и да го контролира.

-         Да.

-         Какви мерки се предприемат в зависимост от това съотношение?

-         В даден момент е необходимо е да се даде приоритет на процесите, образуващи въглероден двуокис, а именно:

Да се увеличи количеството на животните в сравнение с това на растенията. Тоест увеличаване на стадата и номадския начин на живот. Това е началният етап на загуба на връзката на човека с природата. Тоест скъсвайки тази връзка се губи огромно количество познание. Отглеждането на огромни стада води до свръхпроизводство на храна, което довежда до предпоставка за улегнал начин на живот в градовете и селата. Човек започва да води живот в изкуствени условия и това още повече съкращава достъпа му до познания. Тоест все повече хора оглупяват принудително. Това се явава предпоставка за масово прилагане на горивните процеси, при които се отделя огромно количество въглероден двуокис. За покриване на тези нужди се използват полезните изкопаеми на въглеводородна основа – нефт, земен газ, въглища. Този начин на живот – предимно в градовете и селата е предпоставка за хищническото отношение към дърветата и масовото им изсичане и използването им за суровини, в крайна сметка и за горене под различни форми. Увеличаването на средните за планетата температури води до екстремни на места високи температури, при които е трудно да оцелее човек.

-         До какъв етап на рзвитие на тези процеси сме в момента?

-         Използвайки усреднени показатели в момента само на базата на горивните процеси на подземните изкопаеми на въглеводородна основа човечеството превръща за денонощие и 1/3 един кубически километър кислород в един кубически километър въглероден двуокис. Прибавяйки и унищожаването на дървесната маса грубо може да се каже, че на базата на горивните процеси човечеството в момента за денонощие превръща един кубически километър кислород в един кубически километър въглероден двуокис. При това следва да се прибави  намаляващото производство на кислород от намаляващата обща зелена маса.

-         Перспективите на тази тенденция какви са?

-         С увеличаване на средните температури на планетата се топят ледниковите шапки с главоломна скорост и се повишава средногодишно нивото на световния океан с три милиметра. Успоредно с увеличаване на средната температура и изсичанията на горите се увеличават екстремните температури в различните краища на планетата. Това е предпоставка за зачестяване на екстремните процеси и явления като урагани, тайфуни и други подобни. В крайна сметка потърпевш е не само човека, но и природата около него.

-         Възможният изход от ситуацията?

-         До момента поради масовото прилагане на технологични методи на производство се обезсмисля дребното производство и стопанство. Това е и основната причина за миграцията на хората към градовете и мегаполисите. Тази тенденция следва да се обърне, като се даде възможност на хората да се самоиздържат, живеейки в малки стопанства на семеен принцип от един хектар пожизнено.

-         Как да се осигури достъп до тези стопанства?

-         Те могат да бъдат долепени едни до други, като се осигурява обмяна на произведена продукция по въздуха чрез малки летателни апарати от типа на пилотиран дрон. Дронът може да се превърне в основно транспортно средство за движение на хора и стоки в произволни посоки. Така няма да е необходимо да се строят и поддържат пътища, които да отнемат жизнено пространство от земята. Следва да останат основните пътища и пътни артерии за превоз на дълги разстояния на продукция. Задвижването на дроновете преобладаващо може да е на базата на горивни процеси. Успоредно с това следва да се осъществява мониторинг върху черпенето на въглеводородните подземни запаси. Следва тези черпения да бъдат прекратявани при опасност от нарушаване на целостта на земната кора. За да се случи това следва да отпадне икономическата обосновка при изчерпване на подземните залежи, а да се даде приоритет на техническата оценка за експлоатацията им. По този начин следва да се удължи периодът на използване на подземни горива, използвайки и развивайки съвременните технологии.

-          Малко повече информация за методите и средствата за контрол на съотношението кислород / въглероден двуокис?

-         Следва да се имат пред вид следните основни факти : зад всяко действие стоят множество мотиви, но не винаги официалният мотив е основният за извършването му. Да се има предвид, че основната функция на човечеството е контролът на съотношението на кислород и въглероден двуокис и свързаните с това действия. Не по-маловажен е фактът, че познанието на законите на природата от човека и връзката му с нея са пречка за масовото прилагане на горивните процеси, а това е от съществено значение при контролът на въпросното съотношение. Тоест целенасочено следва да се намали нивото на осъзнатост на човечеството за да стане възможно масовото прилагане на горивни процеси. Единият от начините е смяна на религията и налагането на нова подобна.

-         Пример?

-         Налагането на християнската религия в България и в последствие в останалия източноправославен свят. Основният мотив е да се затрие старата вяра и истинските разбирания за света от светогледа на населението, постиган с помощта на човешката душа. Това е с цел насилствена загуба на познания през поколенията, с последваща цел приемане и масово използване на горивните процеси.

-         Как се случва това в България?

-         Новата религия бива наложена с меч и кръв насилствено. Или приемаш или обезглавяване на дръвника. Това е пречупване на волята и желанието за открито използване и прилагане на възможностите на душата в ежедневието. Скриване на методите за прилагане на душата в ежедневието.

-         Какво казва християнската религия?

-         Христос е бог. Затова може да върши чудеса. Ние сме хора и затова грешим. Тоест на практика това е снемане на отговорността за последващи действия. Опрощаването на грешките е предпоставка за направата на нови. Ако ти ударят една плесница, обърни се и от другата страна да те ударят. Това е „доброволно” приемане на наложена чужда воля и насилие.

-         Имало ли е опити да се заобиколят тези постановки?

-         Да. Появата на богомилството е точно такава проява. Те на практика предлагат и прилагат съчетание между терминологията на новата религия и продължаване на открито практикуване на използването на душата като средство за познание. Историята казва, че в този момент компромиси няма да се правят и богомилите биват прокудени или унищожени. Тези последователи, пръснали се из западна Европа са предпоставка за появата и разцвета на западната Ренесансова култура.

-         Други методи?

-         Други методи със същия ефект са честите войни, които водат до насилствено прекъсвне на връзките между поколенията, което също е предпоставка за загуба на познание.

-         Друг вариянт е насилствено налагане на чужда религия от поробителя. Друг вариянт е насилствена промяна на езика на поробените. Примери за насилствено унищожаване на познание се срещат с унищожаването на библиотеките на завладеният Нов свят и насилствено налагане на новата религия, основен език и култура.

-         Това и сега ли продължава?

-         Да. В момент, когато масово са наложени горивните процеси, техниката и информацията е навсякъде, се виждат пораженията от този вид поведение. В един момент се получават стряскащи данни по медиите. Това плаши и властимащите за предстоящата екологична катастрофа. Това дава нов тласък на масово и целенасочено опростачване на населението чрез занижаване на нивото на образование и съответните пропагандни методи. Всички тези мерки няма да предотвратят екологичната катастрофа която предстои, ако не се преустрои обществото.

Според една бългрска приказка имало едно време грижовен градинар рботещ в царската градина, който през денят подреждал и се грижил за царската градина по превъзходен начин така, че всички му завиждали за уменията и за получените резултати. През нощта обаче, градинарят яхвал вран кон и вършеел из градината, опустошавайки я до неузнаваемост така, че на сутринта му се отваряла отново работа за подреждане и обработка отначало на поверената му градина. Това е работата на човечеството през светлите и тъмните периоди на развитие. И в двата случая човечеството върши полезна за планетата дейност. През денят или през светлите периоди човечеството живее в синхрон с природата, развивайки дадените му от бога дарби, възможности и познания, докато през нощта или тъмните периоди на развитие бива принуден да се откаже от тях доброволно или на сила за да бъдат приложени масово горивните процеси, да се обърне съотношението кислород/въглероден двуокис и да се рестартира системата.

 

 

Епилог...

- На езика ми е една интересна случка и все ми се иска да я споделя с теб...

- Разказвай, да чуем...

- Беше някъде към 80-те години... Бяха извършвани множество орбитални полети за усвояване на космоса.

Американските астронавти се бяха върнали от полет и имаше някаква пресконференция.

Зададе се въпрос от журналист : С какво пишат астронавтите в безвъздушното пространство?

Отговорът беше – със специално изработено и патентовано устройство за писане в такива условия...

Последва втори въпрос: Колко струва на данъкоплатците това устройство? Отговорът беше – един милион долара...

- Е, и?

- Интересен беше коментарът на руската информационна агенция, която съобщи, че за същата цел руските космонавти използват обикновен молив и гумичка...

- Добре, де, защо ми разказваш всичко това?

- Не знам колко милиона или милиарда са изразходвали едните и другите, за да пратят човек в орбита, но като си помисля, че ако човек води правилен природосъобразен начин на живот като този на въпросната Анастасия от поредицата на Владимир Мегре и може когато си поиска да пренесе където си поиска духа или тялото си, без да са му необходими нито центове, нито копейки...

В заключение исках да кажа, че не парите решават проблемите, а хората...

И една златна сентенция от Родопите – едно е да искаш, друго е да знаеш, трето е да можеш, четвърто и пето да го направиш и да понесеш последиците му...

 

-Тате, вярваш ли на ясновидците?

-Предпочитам да вярвам на себе си. Искрено те съветвам да развиеш сам за собствени нужди ясновидските си способности. Това е заложено във възможностите на всеки човек. Необходимо е да се знае, че при този процес човек мислено пренася сетивата си в желана от него част от време-пространството. Образно казано на всяка точка от времето отговаря пространство, като това, което ни заобикаля. Същата, че и много по-богата картина може да извлече човек, развивайки ясновидството си – способността да се пренасяш в произволно желана точка от този континиум. Просто е необходимо човек да „обхожда” мислено, представяйки си картините и събитията от предходния ден в детайли, в последствие и животът си. Виждайки картините от деня, развиваш способност да се движиш мисловно в произволна точка от времето и пространството. Да изучаваш в детайли протичащите процеси, да долавяш мислите на хората в съответните ситуации, изказаните думи и да правиш разликата... С течение на практикуването добиваш усет за хода на времето. Правилно се ориентираш в него. Така по-трудно ще бъде да те излъжат, защото ще имаш личен поглед върху ситуацията. Съответно ще можеш да взимаш по-правилни решения.

 

Link to post
Share on other sites
  • Потребител

Пардон. Ексюз.

Примерът в епилога е урбан легенд. Но чудесна реклама на Фишер Спейс Пен който бачка под налягани и наистина и на стъкло можеш да пишеш с него....За графитните моливчите пък, каво правят с финната графитна прашинка в чисто кислородна среда...Така, е и братушките не са ползволи обикновем Кар Анд Аш аме специално за тази среда разработени....СМСМ

Link to post
Share on other sites
  • 1 месец по късно...

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...