Отиди на
Форум "Наука"

Нереалната Теория на Относителността


Recommended Posts

 • Потребител
Преди 8 часа, Tahev loren said:

Както споменах, твърдението на Нютон че времето и пространството, са независими от наличната в него материя, никой никога не го е оборил, нито теоретично нито пък на практика. Също на практика не е доказано че пространство и време могат да бъдат динамични.

един трол обяснява на друг трол баси 😀

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 часа, Станислав Янков said:

Как ще са независими, след като материята произлиза точно от тях, от тяхното глобално, вселенско поведение?! В крайна сметка, ефектът на материята, който наблюдаваме, се получава от доста сложно съчетаване на постоянното разширение на пространството, с постоянно

Аз не твърдя че времето и пространството, са независими от материята, това го твърди - предполага Нютон, и то не може да се обори. Ти ако можеш пробвай, а че материята произлизала от времето и пространството, е нелепо твърдение, което не следва от никакво наблюдение и експеримент, дори и теоретично не може да се докаже. Ти явно нямаш никакви познания от физика и естествени науки за да го твърдиш.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, Tahev loren said:

Ти си трола на форума, крадеца вика дръжте крадеца. :)

Ей цвърчуги из Тролчарника!, Разберете се кой е Баш Трола, нал беше един плужаков скЪЪнирЪщ наокОло?😀

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 часа, Станислав Янков said:
ВАНЯ МИЛЕВА | ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 22 февруари 2021 в 00:08 

Всички пътуваме през пространство-времето със скоростта на светлината. Аз, вие, котката (дори котката на Шрьодингер), Земята, Слънцето, битове и байтове и всякакви частици, включително фотоните.

Става дума за пространство-времето обаче. Разбира се, ние пътуваме с различна скорост през космоса, дори може да стоим неподвижно в нашата координатна система. Тази координатна система се движи относително спрямо други координатни системи, например може да седите неподвижно, докато четете това, но сте на Земята (повечето хора сме тук, на Земята), която се върти с 1600 км/ч при екватора, и Земята също се движи около Слънцето (със 107 000 км/ч), а Слънцето се движи около центъра на Млечния път (828 000 км/ч). Млечният път също се движи спрямо на всяка друга галактика със скорост 600 км/сек или 2 160 000 км/ч.

Но нищо от гореспоменатото, с изключение на фотоните, не се движи със скоростта на светлината (която е 300 000 км/сек или 1 808 000 000 км/ч за сравнение). Нашето движение през пространство-времето, от друга страна, е различно.

Всички пътуваме със скоростта на светлината през пространство-времето.

Пространство-времето

Пространство-времето е 4-измерна концепция, трите пространствени измерения, наричани още пространство, и едно времево измерение. Нашата скорост е разпределена между четирите компонента и тъй като скоростта има посока, тя е 4-мерен вектор U = γ(c, v_x, v_y, v_z), където γ е коефициентът на Лоренц. 

За уравненията няма значение как ще разпределим движенията си в 3-те пространствени измерения x, y и z, ние се грижим само за скоростта, а не за скоростта с определена посока, затова казваме, че движението е разпределено в два компонента, пространство и време.


Когато например не се движим през пространството (в нашата координатна система), тогава ние се движим във времето с максимална скорост. Когато фотонът се движи с максимална скорост, c, той изобщо не се движи във времето. За фотона няма времева компонента.

Можем да нарисуваме координатната система по този начин, с пространство върху оста x и време t, върху оста y.

1613743673_2_559x*.jpg

Нашата обща скорост през пространство-времето е постоянна и се състои както от движение през пространството, така и през времето. Когато се движите по-бързо през пространството, вашата времева компонента ще бъде по-малка в сравнение с някой, който стои неподвижен. Кредит: Wikipedia Commons.

Движението през пространство-времето е показано в координатната система като вектор (стрелката) от началото (0,0) до пунктираната дъга.

Някой или нещо, което стои неподвижно в своята кооординатна система, ще пътува само по оста y (време), без да използва никоя част от пространствения компонент. Някой, който пътува по-бързо, ще има компонент на оста x (пространство) и компонент на оста y (време), но компонентът време ще бъде по-малък от този, който стои неподвижен в пространството.

Колкото по-бързо се придвижваме в пространството, толкова по-малък ще бъде нашият времеви компонент. Това се нарича ефект на забавяне  на времето в теорията на относителността, а компонентът на времето по оста y се нарича собственно време. Това е времето, измерено от часовник в движещата се кооординатна система.

Светлината

Най-бързите обекти в космоса са безмасовите фотони (електромагнитната сила и това, което виждаме като светлина) и глюони (носители на на силното взаимодействие и ядрена сила). Тези частици използват само пространствения компонент и за тях собственното им време е нула.

Това означава, че фотонът не усеща времето. Фотоните, които измерваме от Големия взрив, се улавят от нашите детектори са същите (от тяхна гледна точка), които са възникнали, въпреки че за нас това е било преди 13,8 милиарда години.

За един фотон началото и краят на Вселената и всичко между тях се случва в един и същ момент от времето.

Когато фотоните се движат в пространството с максималната скорост на светлината, без част от компонента на времето, те също ще изпитат ефекта на скъсяване на дължината максимално. Цялото разстояние, през което преминават, ще бъде свито до една точка.

По този начин, ако пътувате само през пространството в пространство-времето, скоростта ви ще бъде максимална в пространството, няма да имате усещане за времето и разстоянието ще бъде сингулярност. Ускорението на маса с такава скорост ще изисква безкрайно количество енергия, поради което само безмасовите частици могат да пътуват с тази скорост през пространството.

Ако пътувате само във времето, вашето собствено време (времето, измерено на часовника ви) ще бъде максимизирано. Това е и най-мързеливият начин - не се изисква енергия.

1613743659_9_559x*.jpg
Мързелива котка, пътуваща със скоростта на светлината през пространство-време с максимален компонент във времето и без компонент през пространството в собствената си координатна система. Кредит: Erik-Jan Leusink/Unsplash

Диаграма на Минковски в пространството и времето

Една по-добра координатна система би използвала c.t на оста на времето, вместо само t, тъй като единиците тогава са сравними: c.t е скоростта на светлината по времето, така че дименсията е метри в секунда по секунди, което ни дава единица метри, и тогава остават само  пространствени координати.

Този вид координатна система се нарича диаграма на Минковски.

1613746342_8_559x*.jpg

Диаграмата на Минковски за пространство-времето, показваща движението през пространство-времето на обект, който стои неподвижно (синьо) и светлина (жълто). Кредит: Wikipedia commons.

Сега човек, стоящ неподвижно в своята координатна система, се е преместил на разстояние c.t по оста y. Тъй като е прекарал време t в изминаването на това разстояние, той се движи със скорост c през пространство-времето. (Скоростта е разстоянието, разделено на времето: c.t/t=c).

Той, разбира се, не пътува през пространството със скоростта на светлината, което би изисквало движение по оста x. Скоростта в комбинацията от пространство и време е c за човека, който стои неподвижно.

Светлината би била диагонална линия през пространствено-времевата координата, движеща се със скорост c.

Нашето движение през пространство-времето може да бъде представено в диаграмата на Минковски като наша световна линия. Диаграмата може да бъде изчертана и с две пространствени измерения в 3D-диаграма, както се вижда по-долу (за съжаление не можем да изчертаем 4D диаграма с трите пространствени оси). Тогава световната линия на светлината ще се превърне в светлинен конус. Всичко от другата страна на светлинния конус е недостъпно за нас, тъй като ще изисква информация, пътуваща по-бързо от светлината през пространство-времето.

1613807741_3_559x*.jpg

Вие (в червено) се движите във времето, а понякога и в пространството. Световната линия на светлината (или светлинният конус, ако нарисуваме диаграмата на Минковски с две пространствени оси на една и съща ос), е границата на това, което може да изпитате.

Като цяло всички се движим с общата скорост на светлината, c, през пространството-времето, като скоростта се разпределя между пространството и времето. Не можем да се движим по-бързо от светлината през пространството. И нито можем да пътуваме по-бързо, нито по-бавно от светлината през пространство-времето. Това е постоянната скорост на всичко в тъканта на пространство-времето.

Луис Карол Епщайн (Lewis Carroll Epstein), автор на няколко научно-популярни бестселъра, обяснява:

„Не можете да вървите по-бързо от светлинната скорост, защото не можете да вървите по-бавно от светлинната скорост. Винаги се движите със скоростта на светлината през пространство-времето. Ако използвате част от скоростта си, за да преминете през пространството, ще имате по-малка скорост във времето".

Авторът Ленка Отап (Lenka Otap) е компютърен учен, изучаваща астрофизика в Университета в Копенхаген.

Това са релативистки измишльотини за наивници. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Един трол (АЗ!😊) да затроли малко... Ето отлично и детайлно обяснение, какво представлява електромагнитната вълна според физиката (за съжаление не знам български учлища, в които да се преподава толкова нагледно и детайлно):

Урок 384. Излучение электромагнитных волн. - YouTube

Почти навсякъде другаде е представено индиректното описание на вълните чрез диаграмата с осите на разпространение, на електрическото и на магнитното поле. Тук обаче е даден и реалния вид на токовия и магнитния контур, докато вълната се движи в пространството и това е отлична нагледна представа, какво представлява поведението на електромагнитна вълна в пространство-времето. Именно това нещо от два тока с противоположно въртене, захванати от два напречни на тях магнитни пръстена с противоположно въртене представлява електромагнитната вълна, която се движи със скоростта на светлината и във фрагмент (фотон) от която се преобразуват анихилиращите частици и античастици.

Ако не е под достойнството му, нека нетролът да ни обясни нещо повече, което да не знаем и да ни бъде полезно - с най-смирена молба от троловете! 😄

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, Tahev loren said:

Това са релативистки измишльотини за наивници. :)

Когато осъществиш успешна връзка с роувъра (американския марсоход) на Марс, без да ползваш теориите на относителността - обади ми се и веднага ще ти изплатя сумата, която се дава на нобеловите лауреати по физика. 🙂

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Станислав Янков said:

Когато осъществиш успешна връзка с роувъра (американския марсоход) на Марс, без да ползваш теориите на относителността - обади ми се и веднага ще ти изплатя сумата, която се дава на нобеловите лауреати по физика. 🙂

Я опиши как се осъществява радиовръзката с роувъра, ползвайки релативистки ефекти, или караш само на безпочвени декларации.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Станислав Янков said:

Когато осъществиш успешна връзка с роувъра (американския марсоход) на Марс, без да ползваш теориите на относителността - обади ми се и веднага ще ти изплатя сумата, която се дава на нобеловите лауреати по физика. 🙂

Плащай!

Системата  <Халифакс> !😀

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 14 минути, Tahev loren said:

Я опиши как се осъществява радиовръзката с роувъра, ползвайки релативистки ефекти, или караш само на безпочвени декларации.

Намери си го - само тука има няколко публикации за връзката и с роувъра, и въобще с разни сателити в околоземното пространсво (там също се ползват теориите на относителността). В интернета има още повече, включително за употребата на ОТО, за да се достигне до Марс, както и до останалите планети от Слънчевата система (виж за начна, по който се е движил Вояджър - ОТО). Ако чакаш някакъв специален доклад от мен - ще ти струва 10 000 лева (5 000 евро). След като искаш специален курс, за да разбереш нещо, което с известно усилие разбират дори и непълнолетни деца - това струва пари.

Редактирано от Станислав Янков
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 минути, laplandetza said:

Плащай!

Системата  <Халифакс> !😀

 

Дай, да видим резултата! Водиш ме в НАСА, демонстрираш, как управляваш роувъра с технология, която да не ползва СТО и ОТО и - ПЛАЩАМ! Слава Богу, спокоен съм, че никога няма да ми се наложи да платя, защото само за да те приемат на работа в НАСА -  трябва да си гений точно в сферата на СТО и ОТО (тоест - да ги разбираш, все едно си се родил закърмен с тях). Впрочем, по същия начин стоят нещата и ако искаш да се вмъкнеш в космическите програми на ЕС, на Китай, на Израел, на Индия или на арабите...

Редактирано от Станислав Янков
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, Станислав Янков said:

Дай, да видим резултата! Водиш ме в НАСА, демонстрираш, как управляваш роувъра с технология, която да не ползва СТО и ОТО и - ПЛАЩАМ! Слава Богу, спокоен съм, че никога няма да ми се наложи да платя, защото само за да те приемат на работа в НАСА -  трябва да си гений точно в сферата на СТО и ОТО (тоест - да ги разбираш, все едно си се родил закърмен с тях). Впрочем, по същия начин стоят нещата и ако искаш да се вмъкнеш в космическите програми на ЕС, на Китай, на Израел, на Индия или на арабите...

Създателите на системата Халифакс са били гении, най добрите раждали се на тази плесенясала планета. Те ръководиха всичките Вояджъри и  мисиите до Марс са техни, всички до последната. Мъскито плати около 6 млрд. долара за да има право да е част от гениалната система.

Плащай де !

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 минути, laplandetza said:

Създателите на системата Халифакс са били гении, най добрите раждали се на тази плесенясала планета. Те ръководиха всичките Вояджъри и  мисиите до Марс са техни, всички до последната. Мъскито плати около 6 млрд. долара за да има право да е част от гениалната система.

Плащай де !

Стига голи приказки. Водиш ме в НАСА, демонстрираш и плащам. Аз не съм ти като тъпаците в България - да плащат милиардите за олигофрениите и кражбите на простия, тлъст и грозен мафиот от Банкя (засега още ми прибират данъците и на мен, но като се махна от България след връщането на по-свободното движение - изчезвам си в Германия и ще ме гепят за правилното място).

Редактирано от Станислав Янков
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, Станислав Янков said:

Стига голи приказки. Водиш ме в НАСА, демонстрираш и плащам. Аз не съм ти като тъпаците в България - да плащат милиардите за олигофрениите и кражбите на простия, тлъст и грозен мафиот от Банкя (засега още ми прибират данъците и на мен, но като се махна от България след връщането на по-свободното движение - изчезвам си в Германия тогава и ще ме гепят за правилното място).

Да демонстрирам.....Компютри, Вън !:D

Абе ти от кой клон падаш, цялата наса е изградена на Тази система Халифакс!, агенцията Разполага напълно с нея още от преди 45 години !

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, laplandetza said:

Да демонстрирам.....Компютри, Вън !:D

Абе ти от кой клон падаш, цялата наса е изградена на Тази система Халифакс!, агенцията Разполага напълно с нея още от преди 45 години !

Я, сега аз да ти покажа моята относителна система Халифакс, тъкмо да видиш, как мислещ човек може да дръпне доста във вижданията си, само като следи внимателно, какво казват знаещите (ти също имаш роля - изтръскаваш множество важни обяснения, докато се бъзикаш с псевдопарадоксите ти)...

Какво би трябвало да представлява постоянното разширение на пространството? Ако след моментът нула, моментът на Големия взрив, преди който не е имало нищо според досегашното ни ограничено познание, разшитението на Вселената започне от една нищожна, невъобразимо мъничка точица - още в първия момент на формиране на някаква нищожна пространствена сферичка около непрестанно изхвърлящата ново пространство точица, всички точици по тази току-що сформирана простраствена сферичка също ще започнат да избликват ново пространствено разширение. На следващия етап първата точица, "ядрото", заедно с всички нови точици по нейната пространствена сферичка, която продължава да се разширява и да дава място на още повече нови пространствени точици - абсолютно всичките точици заедно продължават да изригват още пространствено разширение. Това изригване отвсякъде на постоянно разширение, разширява първата пространствена сферичка около "ядрото"-начало и формира първи нищожни пространствени сферички около всички останали нови точици. Всички тези нови сферички пространство са пълни с огромно количество нови точици пространство. Целите тези нови и нови изблици на сферички пространство с безброй точици по тях, около всяка от които нови точици изригва ново пространство, заедно с непрестанното разширяване на пространството от всички стари точици - лесно може да се осъзнае, как този процес сам по себе си много лесно би възпроизвел безкрайности и безкрайности от пространствено разширение, ако в някой момент не бъде озаптен по някакъв начин. Това озаптяване възниква с пораждането на материята и като следствие - с възникване на гравитационното въздействие от масата на материята на Вселената като цяло. Формирането на гравитационната кривина на Вселената забавя бурното разширяване на пространството и един вид затваря процеса в кръг, при който постоянното разширяване на Вселената навсякъде, във всяка една нейна точка, се балансира в почти пълна степен от процеса на постоянно свиване.

Ако разгледаме внимателно вида на електрическите и магнитните полета на електромагнитните вълни, ще забележим, как те сякаш не отговарят на условието за движение със скоростта на светлоната във вакуум за нулева дължина по посока на движението и за спрял ход на времето. Затова все повече започва да ми се струва, че самите електромагнитни вълни не са източника на движението със скоростта на светлината. Самото движение със скоростта на светлината може да са фотоните, а електромагнитните вълни може да са следствие, остатък от движението на фотоните със скоростта на светлината. Нещо като реактивните двигатели, които извършват работата с реактивната сила в горивните камери и соплата си, а след тях остава следа от изгорелите газове, като следствие.

Редактирано от Станислав Янков
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 12 часа, Станислав Янков said:

Намери си го - само тука има няколко публикации за връзката и с роувъра, и въобще с разни сателити в околоземното пространсво (там също се ползват теориите на относителността). В интернета има още повече, включително за употребата на ОТО, за да се достигне до Марс, както и до останалите планети от Слънчевата система (виж за начна, по който се е движил Вояджър - ОТО). Ако чакаш някакъв специален доклад от мен - ще ти струва 10 000 лева (5 000 евро). След като искаш специален курс, за да разбереш нещо, което с известно усилие разбират дори и непълнолетни деца - това струва пари.

Ти като го знаеш, защо аз да го търся, обясни го ти, така ще се разбере ти какво си разбрал, и дали е от достоверен източник.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Tahev loren said:

Ти като го знаеш, защо аз да го търся, обясни го ти, така ще се разбере ти какво си разбрал, и дали е от достоверен източник.

Обяснявано е, не само от от мен тука, купища пъти и файдата е никаква. Затова, когато искаш по-мързеливите деца да започнат да мислят, ги оставяш те да си свършат работата. За да ценят намереното, да го прочетат и да го разберат. А пък, ако чакаш някакакво по-специално внимание - вече написах, колко ще струва. В момента аз чета стари коментари отпреди над 10 години, за да не се налага да питам отново за неща, които са вече избистрени. Едни и същи работи се повтарят по куп пъти през годините.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Станислав Янков said:

Обяснявано е, не само от от мен тука, купища пъти и файдата е никаква. Затова, когато искаш по-мързеливите деца да започнат да мислят, ги оставяш те да си свършат работата. За да ценят намереното, да го прочетат и да го разберат. А пък, ако чакаш някакакво по-специално внимание - вече написах, колко ще струва. В момента аз чета стари коментари отпреди над 10 години, за да не се налага да питам отново за неща, които са вече избистрени. Едни и същи работи се повтарят по куп пъти през годините.

Обяснено ама друг път, бягаш от отговорност защото не си убеден в собствените си твърдения.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 19 часа, Tahev loren said:

Това са релативистки измишльотини за наивници. :)

 Не, това е научнопопулярно обяснение на някои рилативистки положения. Ако не ти допадат, поглождаш сериозната литиратура.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос:

Обект се ускорява спрямо К. След 2 секунди достига скорост 0.87c. Изминал е разстояние грубо 1с. Скъсил се е на половина, от гледна точка на К. Ако обектът е бил дълъг 12с и е станал 6с, каква скорост са достигнали габаритните точки на обекта (грубо, закръглявайте)?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 минути, Ниkи said:

Въпрос:

Обект се ускорява спрямо К. След 2 секунди достига скорост 0.87c. Изминал е разстояние грубо 1с. Скъсил се е на половина, от гледна точка на К. Ако обектът е бил дълъг 12с и е станал 6с, каква скорост са достигнали габаритните точки на обекта (грубо, закръглявайте)?

Габаритните то1чки няма да надминат <С> , ако това търсиш. По тая прочина няма <мигновенни> ускорения, те са неправилно допускани, уродство в теорията.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 минути, Ниkи said:

Въпрос:

Обект се ускорява спрямо К. След 2 секунди достига скорост 0.87c. Изминал е разстояние грубо 1с. Скъсил се е на половина, от гледна точка на К. Ако обектът е бил дълъг 12с и е станал 6с, каква скорост са достигнали габаритните точки на обекта (грубо, закръглявайте)?

Като вземе да се разглежда имаш релативистки деформации и <вълново> разпростр. на ускорение, НО , ако сложиш във <всяка точка> бустер-ускорител, нагладени с таймер, тогава Става Страшно !. Иска се смятане да се види разрешените темпове на ускорение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И трето, по ОТО е Разрешено движение, ускорение със Сврухсветлинна скорист, при условие , че част от процеса е за сметка на Пространство, т.е саямото Пространство <ускорява>. Намирам го за нормален похват, аз имам пподобно разбиране. за ТО, е възможно да се приеме, че самото пространство се <скъсява> ускорително.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 33 минути, laplandetza said:

възможно да се приеме, че самото пространство се <скъсява> ускорително.

Нали твърдеше, че пространството не се скъсява а само обектите

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, Ниkи said:

Нали твърдеше, че пространството не се скъсява а само обектите

Да, така твърдя в случаите подобни на твоя. Не съм съгласен с такова <обяснение> в тази <задача>. 

Пространството и Времето доказано са динамични и промяната им е възможно дори ускорителна.Космическото разширение, различен рейд на <разширение> в междугалкт. простр. и галактики.,възможен ток на Космос, разните ротации с <граиент> и пр. 

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...