Отиди на
Форум "Наука"

Нереалната Теория на Относителността


Recommended Posts

 • Потребител
On 12.03.2021 г. at 10:57, Ниkи said:

Въпрос:

две тръби, успоредни, една до друга, пълни с неподвижна течност. М/у тях има гравитационно привличане. Когато задвижим едната течност, не трябва ли да се увеличи гравитационното привличане, заради скъсяване на подвижната течност (увеличава се плътността)?

Аналог:  подвижен пумпал, разлика в гравитационното привличане (намаляне), ако се движиш спрямо него със скорост и посока равна на периферната му скорост

220px-Relativistic_wheels.gif.e30c26c1a37b96f1c4536b7f26a1b368.gif

масата му се съсредоточава в далечния край

Никой ли няма мнение по въпроса?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 8.08.2020 г. at 3:37, gmladenov said:

В тази тема ще изложа аргументи, че Специалната Теория на Относителността (СТО) не отговаря
на физическата реалност, в която живеем.

Доплеровият ефект- потвърждение, че събитията са относителни за двама наблюдатели.

Първото, което ми се ще да напиша, е, че съм съгласен с автора, че "Специалната Теория на Относителността (СТО) не отговаря на физическата реалност, в която живеем", в см., че тя включва едни гранични стойности на скорост, гравитация, размери и маси. В реалността, в която живеем се ползва Галилеево- Нютонова относителност- Виждаме как на движещ се кораб някой си подхвърля топка по парабола и я хваща, след като корабът е изминал разстояние, а на кораба я наблюдават, как я хвърля отвесно. (Не съм прецизен в случая, защото подхвърлянето на топка може да е съобразено със скоростта на кораба и хвърлящият я да я мята напред под ъгъл. Машина за хвърляне на топки пък няма да се съобрази с насрещния вятър, така че нещата не са лабораторно точни).Чудим се пред парадокса как без ехолот, в безветрие и в мъгла, като не установява движение относно водата, капитанът би установил дали стои на едно място или го влече течение. Много са случаите извън СТО, които се отнасят до нашата физическа реалност.

Доплеровият ефект се проявява в това, че когато двама се движат един срещу друг, прим. виеща полицейска кола срещу велосипедист или свиркащ влак, наближаващ или отдалечаващ се от гара, то сигналът ще бъде оценен с различна честота (височина на тона) от наблюдателите при излъчвателя и приемащия звука.

Така че, в нашите условия си има друга относителност, която има свое значение и приложение- катаджийските уреди за определяне на надвишена скорост се основават на доплеровия ефект... абе, трябва да я имаме предвид. Прим. аз му викам "Куме Ване", а той тича ... да ме фане". Чиста относителност, предопределена от нещо си, което трябва да се изучи.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Искам да благодаря, че чрез дискусията си изясних какво е това "относителност". В различни етапи влагах различно съдържание, ту че относителност е, когато търсим някакво отношение а:б, ту че процесите в равномерно движеща се система и в стационарна са еднакви, ту че за различни наблюдатели явленията не са абсолютно еднакви, а относителни. Спрях се на това, че законите в движеща се равномерно система са същите като тези в стационарна.

Преди 19 часа, Втори след княза said:

Чудим се пред парадокса как без ехолот, в безветрие и в мъгла, като не установява движение относно водата, капитанът би установил дали стои на едно място или го влече течение.

Така Теорията за относителността би трябвало да рухне, когато капитанът от горната картинка намери промяна в някой закон (а не наблюдение), която да му отговори на въпроса- движи ли се или стои. Самата теория би следвало, да събира и обяснява феномени и техните различия в системи с различни скорости по отношение една към друга.

Обаче, това, че теорията е всеобща, означава ли, че се разглежда само относителната скорост между системите? Ами натрупаните маси, енергии, структура и др. свойства на системите, също ли не се отразяват на законите, а само относителната скорост? Ами когато две тела се движат с различна скорост и ускорение едно спрямо друго, то това означава ли, че физическите закони на тях са различни или само, че трябва да се преобразуват- както хвърлянето "отвесно", а всъщност под ъгъл нагоре тяло от пътник на движещ се кораб? Има си много останали въпроси, но във всички случаи ми е приятно, че следя темата и малко по малко я проумявам.

:cool:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 27 минути, Втори след княза said:

Обаче, това, че теорията е всеобща, означава ли, че се разглежда само относителната скорост между системите? Ами натрупаните маси, енергии, структура и др. свойства на системите, също ли не се отразяват на законите, а само относителната скорост?

Относителната скорост е първопричината да се получат различията, а те така се променят, че законите се запазват.

Преди 35 минути, Втори след княза said:

Ами когато две тела се движат с различна скорост и ускорение едно спрямо друго, то това означава ли, че физическите закони на тях са различни или само, че трябва да се преобразуват- както хвърлянето "отвесно", а всъщност под ъгъл нагоре тяло от пътник на движещ се кораб?

Само различна скорост, тогава само се преобразуват. Когато има ускорение, нещата стават сложни дори и вътре в системата, която се ускорява.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Втори след княза said:

Искам да благодаря, че чрез дискусията си изясних какво е това "относителност". В различни етапи влагах различно съдържание, ту че относителност е, когато търсим някакво отношение а:б, ту че процесите в равномерно движеща се система и в стационарна са еднакви, ту че за различни наблюдатели явленията не са абсолютно еднакви, а относителни. Спрях се на това, че законите в движеща се равномерно система са същите като тези в стационарна.

Дай да бъдем по-прецизни. Това, на което си се спрял, е основен принцип, нарича се "принцип за относитеност". Коректната му формулировка е:

"Във всички инерциални системи физическите закони имат една и съща форма".

Първо, наблгам на инерциални системи. В системите, които не са инерциални, които се движат с ускорение, този принцип не е верен.

Второ, след като законите са еднакви във всички инерциални системи, то ние можем - за удобство - да разглеждаме коя да е инерциална система като стационарна. Защото според принципа и в нея законите ще са същите, пък от друга страна, мисленето в такава система е много по-привично. А вече изборът на стационарна система по този подход ни гарантира, че - изучавайки физическите закони - ние не можем да установим разлика между стационарната и другите движещи се спрямо нея системи, т.е. не можем да установим някакво особено нейно движение, което другите да не притежават. И от тук поема своят път мема, че не може да се установи собственото движение... Макар че не става ясно какъв е смисъла на "собствено движение", защото единственото движение е по отношение на избран репер, относително движение... Затова е мем, а не следствие.

Важното в цялата картинка е - физическите закони са еднакви за всички инерциални системи. А това че те се движат една относно друга, е заложено по дефиниция, и може да бъде установено с директно наблюдение.

Преди 1 час, Втори след княза said:

Така Теорията за относителността би трябвало да рухне, когато капитанът от горната картинка намери промяна в някой закон (а не наблюдение), която да му отговори на въпроса- движи ли се или стои. Самата теория би следвало, да събира и обяснява феномени и техните различия в системи с различни скорости по отношение една към друга.

Прав си. Само че защо намесваш теорията на относителността? Принципът за относителност е валиден и в класическата физика. Въвеждането тук на теорията за относителността е само психологически товар :) който обърква и отвлича, а не прояснява.

Иначе заключението ти е верно: ако се установи различие във физическите закони в две инерциални системи, то принципът на относителност рухва, а от там и всяка теория, която разчита на него.

Докато това не се е случило, ние можем да разчитаме на този принцип, който е едно много сериозно ограничение, което природата налага. Класическата физика е изградена на предположението, че този принцип е верен. Теорията на относителността (СТО) също. Като се опровергае този принцип - а това може да стане само експериментално - ще трябва да измислим нещо ново.

Преди 1 час, Втори след княза said:

Обаче, това, че теорията е всеобща, означава ли, че се разглежда само относителната скорост между системите? Ами натрупаните маси, енергии, структура и др. свойства на системите, също ли не се отразяват на законите, а само относителната скорост? Ами когато две тела се движат с различна скорост и ускорение едно спрямо друго, то това означава ли, че физическите закони на тях са различни или само, че трябва да се преобразуват- както хвърлянето "отвесно", а всъщност под ъгъл нагоре тяло от пътник на движещ се кораб? Има си много останали въпроси, но във всички случаи ми е приятно, че следя темата и малко по малко я проумявам.

Не трябва да забравяме, че принципът за относителност, а следователно и теорията която разчита на него, се отнася само за инерциални отправни системи. Всяко ускорение, в което участва една система, елиминира нейната инерциалност, и принципът, и теорията стават неприложими за такава отправна система.

Ускорението е вътрешна характеристика на една система. То може да се измери безотносително всякакви репери, в този смисъл то е абсолютно (поне в класическата физика и СТО).

Във всяка инерциална система ние можем да описваме поведението на тела със скорости и с ускорения, това е част от занаята. Проблем имаме когато самата отправна система се движи с ускорение. Тогава в сила влиза обобщеният принцип на относителност формулиран в общата теория за относителността, където ускорението се приравнява с намеса на гравитационно поле, и се извеждат общи закони, имащи еднаква форма във всякакви отправни системи, и ускорени, и в частен случай, инерциални. Но там нещата са малко по-сложни. Ако останем в рамките на инерциалните системи, нещата са много по-прости и обозрими.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 часа, scaner said:

И от тук поема своят път мема, че не може да се установи собственото движение... Макар че не става ясно какъв е смисъла на "собствено движение", защото единственото движение е по отношение на избран репер, относително движение... Затова е мем, а не следствие.

Нека да направя дежурното уточнение, че въпросният мем уж е подкрепен от експериментални
резултати ... но в дейсвителност нито един от експериментите, които го подкрепят, не е извършен извън
атмосферата на земята.

А първите такива екесперименти - спътниковите мисии за картографиране на космическия фон - веднага
откриват движение без репер: така наречената диполна анизотропия.

Значи "собственото движение" на едно тяло в космоса - което според релативизма се води за
неоткриваемо и безсмислено - в дейстителност е експериментално установен факт.

 

Цитирай

Като се опровергае този принцип - а това може да стане само експериментално - ще трябва да измислим нещо ново.

Диполната анизотропия е експериментално опровержение на принципа, че "собственото движение" е
неоткриваемо.

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, gmladenov said:

Нека да направя дежурното уточнение, че въпросният мем уж е подкрепен от експериментални
резултати ... но в дейсвителност нито един от експериментите, които го подкрепят, не е извършен извън
атмосферата на земята.

Всички физически закони, които ползваме, и с които описваме движението на всичко що мърда извън атмосферата на земята, са следствие на този принцип. И съответно резултатите от тези закони го потвърждават непрекъснато. Така че няма никакво опровержение, само потвърждения.

Всяко потвърждение, и директно, и индиректно, върши работа. Така работи физиката. Ти като мериш скорост, мериш само индиректно тази величина. Като ти кажат: скоростта е 5 м/с, що не се жалваш във връзка с това положение, че не е измерено директно?

Преди 1 час, gmladenov said:

А първите такива екесперименти - спътниковите мисии за картографиране на космическия фон - веднага
откриват движение без репер: така наречената диполна анизотропия.

Пълни глупости. Движение спрямо какво откриват? Спрямо Филанкешията? :) Иска ти се, ама не дават.

Преди 1 час, gmladenov said:

Значи "собственото движение" на едно тяло в космоса - което според релативизма се води за
неоткриваемо и безсмислено - в дейстителност е експериментално установен факт.

Какво значи "собствено движение"? Спрямо какво? Дай дефиниция, а не работи с темини без съдържание. Термините без съдържание са най-прекият път към парадкси и глупости, както в момента ни го демонстрираш.

Колко пъти ще ни повтаряш тея халюцинации? Толкова време мина, все щеше да научиш нещо, само да беше поискал. Но очевадно не искаш. Страх те е, че ще откриеш огромната празнина в представите си? Няма друга причина да не си поправяш грешките. Те предразсъдъците убиват, казвал съм го...

 

Преди 1 час, gmladenov said:

Диполната анизотропия е експериментално опровержение на принципа, че "собственото движение" е
неоткриваемо.

Диполната анизотропия регистрира относително движение, защото друго няма - по дефиниция. Требва да се мисли, майна, не да се повтарят заучени измислени простотии. Това е болестно състояние.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, gmladenov said:

Нека да направя дежурното уточнение, че въпросният мем уж е подкрепен от експериментални
резултати ... но в дейсвителност нито един от експериментите, които го подкрепят, не е извършен извън
атмосферата на земята.

А първите такива екесперименти - спътниковите мисии за картографиране на космическия фон - веднага
откриват движение без репер: така наречената диполна анизотропия.

Значи "собственото движение" на едно тяло в космоса - което според релативизма се води за
неоткриваемо и безсмислено - в дейстителност е експериментално установен факт.

 

Диполната анизотропия е експериментално опровержение на принципа, че "собственото движение" е
неоткриваемо.

Звездната аберация също може да бъде доказателство , че собственото движение е откриваемо. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 минути, Tahev loren said:

Звездната аберация също може да бъде доказателство , че собственото движение е откриваемо. :)

Преди 10 часа, Втори след княза said:

в безветрие и в мъгла,

То, ако има уреди и се виждат звезди, още елините са се ориентирали. Галилей го постулира за затворено лабораторно помещение в което разполагаш с уреди за установяване на закони от механиката, а да речем, а Айнщайн, че чрез ВСИЧКИ физични закони, пак не можем да установим физическо движение.

Ако дадете идея, как да установим, че се върти Земята, а не Небесвода чрез физически методи, ще съм много благодарен. Необходимо ми е в дискусията, че земята е плоска, където се върти небето. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 20 минути, Втори след княза said:

Ако дадете идея, как да установим, че се върти Земята, а не Небесвода чрез физически методи, ще съм много благодарен. Необходимо ми е в дискусията, че земята е плоска, където се върти небето. 

Махалото на Фуко. Или всякакви негови съвременни вариации, чрез лазерни жироскопи например. Железен метод. Разбира се, срещу неграмотник, който не го разбира, не работи :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 14 минути, scaner said:

Разбира се, срещу неграмотник, който не го разбира, не работи :)

Съгласен. Особено на нашите ширини е трудно разбираемо. На полюса- безупречно, на екватор не работи.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 49 минути, Втори след княза said:

То, ако има уреди и се виждат звезди, още елините са се ориентирали. Галилей го постулира за затворено лабораторно помещение в което разполагаш с уреди за установяване на закони от механиката, а да речем, а Айнщайн, че чрез ВСИЧКИ физични закони, пак не можем да установим физическо движение.

Ако дадете идея, как да установим, че се върти Земята, а не Небесвода чрез физически методи, ще съм много благодарен. Необходимо ми е в дискусията, че земята е плоска, където се върти небето. 

Разбирам че чрез проява на физични закони не може да се установи собственото движение на тяло, защото законите на физиката са еднакви за всички системи разглеждани в движение или покой, то и за неинерциално движещи се системи законите на физиката са непроменени, само геометрията на движението е по различна. Но звездната аберация е оптично явление, то не е някакъв физичен закон, по точно е следствие от физични закони, но каточе ли чрез него може да се открие инерциално праволинейно движение, без за това да се ползва външна отправна система, както това го изисква механиката.  Но пак се опира до нещо външно за системата, като например източник на светлина. Но самият източник не го ползваме като отправна система за да установим някакво движение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 33 минути, Втори след княза said:

Съгласен. Особено на нашите ширини е трудно разбираемо. На полюса- безупречно, на екватор не работи.

като познаваш идеята на метода, ще се махнеш от екватора, за да провериш въртенето :)

Иначе, ето и други начини, предлагани последните хилядолетия:

 

Или в по-осъвременен вариант, ТУК.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А ето как се установява движение от преди половин век над плоска повърхност. Вярно, че се установява от самолет, а те са или подвижни или паднали, но заради метода. Добро е обаче за балон над море, който си е инерциална система.

Летейки над океанската повърхност, самолети могат да измерват скоростта си чрез доплеровия ефект, като излъчват от носа под ъгъл напред и надолу вълни, отражението на които е изместено в посока увеличаване на честотата. За точност излъчват и от опашката назад и надолу, а отразените вълни са по- дълги (е, условно), т.е. с червено преместване. 

Оспоримото е, дали самолетът е инерциална система и това, че не е затворена лаборатория по Галилей, но ми харесва методът как измерват скоростта без репери, по гладка повърхност.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Втори след княза said:

... но ми харесва методът как измерват скоростта без репери, по гладка повърхност.

Хехе, океанските вълни са репер. Така че самолетът не открива собственото си движение,
а движението си спрямо репер.

Въпросът е дали може да се открие движение без репер в космоса ... като се има предвид,
че звездите също са репер. Значи без тяхна помощ.

Известният опит на Майкелсон и Морли (ММ) от 1887г е целял да открие именно собственото
движение на земята в етъра/космоса ... използвайки специално конструиран за целта уред.

Очакването е било опитът да измери "етърен вятър": различна скоростта на светлината в
различни посоки. Както е известно, обаче, опитът дава отрицателен (нулев) резултат.

В следствие на този опит във физиката се заформя убеждението, че движението без репер е
неоткриваемо по принцип. Преди това се е знаело, че то е неоткриваемо с механичен уред,
но след опита на ММ се приема, че то е неоткриваемо дори и с електромагнитен уред. Тоест,
съвсем неоткриваемо.

Тук, обаче, има една тънкост, за която ти самият спомена в предишен постинг. А тя е следната:
Кой е водешият приницип: че движениоето без репер е принципно неоткриваемо ... или че
движението на едно затворерено пространство е принципно неоткриваемо от отвътре.

Когато си вътре в трюма на един Галилеев кораб, ти нямаш никакви репери и съответно няма
как да кажеш дали корабът се движи или не. Какъв извод може да се направи от това, обаче:

 • а) че движението без репер принципно е неоткриваемо ... или че
 • б) вътре в затворения трюм на един Галилеев кораб принципно не може
  да се определи дали корабът се движи или не

Разликата между а) и б) е дали принципът за неоткриваемост на движението важи само за
затворени пространства  ... или той важи както за затворени пространства, така и за открития
космос.

Физиците на времето приемат опитът на ММ като доказателство за а) ... без да се усетят, че
земната атмосфера - в която е извършен опита на ММ - се явява като един огромен затворен
Галилеев трюм, от вътрешността на който просто няма как да се прецени дали земята се движи
или не.

За целта трябва да се излезе извън трюма (атмосферата) ... какъвто е случая със спътниците за
картографиране на космическия фон, които на секундата откриват собственото движение на земята
в космоса.

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 минути, gmladenov said:

Хехе, океанските вълни са репер.

По- скоро "гладка" океанска повърхност. Ако радиовълните се отразяваха от водни вълни щяха да интерферират и да зависят от посоката им на разпространение. Вярно е, че има репер, но става дума за повърхност, успоредна на плоскостта на движение (примерно), а не за точка.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 минути, Втори след княза said:

По- скоро "гладка" океанска повърхност. Ако радиовълните се отразяваха от водни вълни щяха да интерферират и да зависят от посоката им на разпространение. Вярно е, че има репер, но става дума за повърхност, успоредна на плоскостта на движение (примерно), а не за точка.

Не съм те разбрал. Извнявам се.

Наистина в твоя пример няма материален репер. Светлинните вълни са реперът ... които, обаче,
не се признават за репер от релативизма ... а в същност те са най-точният репер.

Диполната анизотропия е именно Доплеровият ефект, за който ти казваш.

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 33 минути, gmladenov said:

Въпросът е дали може да се открие движение без репер в космоса ... като се има предвид,
че звездите също са репер. Значи без тяхна помощ.

Поясни, какво значи "движение без репер"? Как изглежда? Как се дефинира? Кисело мляко с чесън? Хлебарки с ботуши? Какъв смисъл влагаш в това словосъчетание?

Защото непрекъснато го ползваш, а смисъл никакъв. Колко пъти трябва да те пита човек? Е, какво очакваш да се случи, когато фантазираш без да влагаш смисъл?

А като не знаеш, защо се срамуваш да си признаеш? Мислиш, че всички са неграмотни като тебе, и може да мине? Тц.

Преди 34 минути, gmladenov said:

Известният опит на Майкелсон и Морли (ММ) от 1887г е целял да открие именно собственото
движение на земята в етъра/космоса ... използвайки специално конструиран за целта уред.

Глупости. Опитът е търсел съвсем конкретно относително движение - относно етера (или обратно, движение на етера спрямо опитната постановка).

Пълен нещастник си във физиката, язък ти за усилията... И напоследък усилено го потвърждаваш.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 16 минути, scaner said:

Опитът е търсел съвсем конкретно относително движение - относно етера (или обратно, движение на етера спрямо опитната постановка).

Съвсем явно не си чел реферата на Майкелсон за неговия опит.

Самият реферат се казва "За относителното движение на земята и светлоносещия етър" ... но
в следния цитат от реферата е използвана фразата "движение на земята през етъра":
 

mm.png.7ca02d335045e755dd9f085f237906ec.png

Така че движение "през етъра" ... което е еквивалентно на движение "във етъра" ... очевидно
е съвсем легитимно да се каже. Но един загубен фанатик откъде да ги знае тези неща ??

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 15 минути, gmladenov said:

... рече индоктринираният фанатик. 🙄

Тъй, тъй, заклещил съм те и съм ти кастрирал всички смислени аргументи. Вижда се че ти липсват :)

Това не е физика, Младенов, това е просто търсене на извинения - хем искаш, хем не можеш. Класическо положение, при това в най-долен вид.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Just now, gmladenov said:

Самият реферат се казва "За относителното движение на земята и светлоносещия етър" ... но
в следния цитат от реферата е използвана фразата "движение на земята през етъра":

То е есно и също. Приемаш етера за неподвижен, и се движиш през него. Ако не го приемеш, той се движи край тебе. Относително движение отвсякъде.

Ти съвсем изпадна от небето.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Теория на относителността за обществените системи :) 

Статистически закон "Повечето хора са лоши". 

Чрез този закон не може да се определи системата. И в манастир, и в парламент, и сред банкери и престъпници, ПОВЕЧЕТО ХОРА СА ЛОШИ. Подразбирано широко- глупави, несправедливи, неразбиращи красивото.

При ускоряващи се обществени системи "И в няколко дена, тайно и полека, народът порасте на няколко века", законът действа другояче.

Шега, разбира се.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • 4 месеца по късно...
 • Потребител

Едно предположение за привидно "не естественото :)" разширение на Вселената.

Представете си една сфера, балон. Върху този балон са нахвърляни, горе долу равномерно, масови частици. Тези частици имат свойството да се привличат една към друга. Те са сравнително равномерно разпределени върху повърхността на балона и правят еднакви вдлъбнатинки навсякъде върху него. Балона се разширява (след Големия Взрив). Все пак тяхното разпределение не е абсолютно равномерно и започват да се събират на купчинки (галактиките). Купчинките, обаче започват да потъват по на дълбоко в балона. Съответно тяхното грави привличане се увеличава и започват да привличат още материя. Балона започва да се изчиства от разпределената материя, която досега балансираше равномерното раздуване, и притиснат от голямото скупчване на материя, се издува локално (между галактиките) в много голяма степен. Представете се, че стиснете силно един балон. Виждате как се издува рязко извън дланите ви. Излишно е да ви казвам, че светлината се движи по повърхността на балона, съответно нейния път между галактиките се увеличава  в пъти по-бързо от колкото при нормално надуване на балона, а вътре в галактиките не се усеща такава промяна

Редактирано от Ниkи
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, Ниkи said:

Излишно е да ви казвам, че светлината се движи по повърхността на балона, съответно нейния път между галактиките се увеличава  в пъти по-бързо от колкото при нормално надуване на балона, а вътре в галактиките не се усеща такава промяна

А и действителното положение на галактиките е невидимо - може да са по-близо до наблюдател, ако е възможна информация по  права линия за наблюдаване - от център-наблюдател до център на друга галактика.😎

...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...