Отиди на
Форум "Наука"

Въпроси към знаещите


Recommended Posts

 • Потребител
Преди 1 час, bojkoiwanow said:

Единственно за коня от гореизброените тече време, защото само той има часовник. Вярно примитивен, биологичен часовник, но часовник. Атома, Рила и камъка нямат часовник, при тях можем да употребим термина събитие, но не повече.😀

Защо някой трябва да "има" часовник, за да тече време за него? Аз като съм си забравил у дома часовника, дали не тече време за мене? :) Доколко биологичният чсовник можем да ползваме за сравнение в случая, след като той не работи равномерно, както е нужно на един часовник? По какво принципно се различават от него по-бавните процеси на рзрушение, които протичат с камъка и с Рила?

Щом с някакъв обект се случват събития на промяна (независимо периодични или не), то "за него" тече време. Защото времето е обща характеристика на промяната. Ползвам "за него" в кавички, като имам пред вид че "теченето на времето за обект" просто означава обектът да се променя. А всики обекти се променят.

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 471
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
Преди 31 минути, scaner said:

Защо някой трябва да "има" часовник, за да тече време за него? Аз като съм си забравил у дома часовника, дали не тече време за мене?

Въпроса е абсолютно принципен, ама тази вечер ми е много кръчмарско, извинете ме!🤣 Мога да се измъкна с нещо от сорта-,, Щото в теорията пише за часовник", ама ще е просташко. Ако разгледаме по задълбочено нещата за пониятието време, ще разберем, че то се отнася за наблюдателя във вселената, а не за обикновенната материя. Независимо от това дали сме ние, жабока Кермит, или поумнял след селекция кон, куче, котарак. С атома, Рила и Камъка могат да се случат безброй събития, но те нямат разум и нищо няма да отчетът. А времето е свързано с възприемане на информацията,анализ и запаметяване. Това е висша форма на движение на материята, както го е казал еди позабравен класик. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 часа, scaner said:

Щом с някакъв обект се случват събития на промяна (независимо периодични или не), то "за него" тече време. Защото времето е обща характеристика на промяната. Ползвам "за него" в кавички, като имам пред вид че "теченето на времето за обект" просто означава обектът да се променя. А всики обекти се променят.

Приели сме, че времето тече в една посока и че това се дължи на нарастващата ентропия - т.е. "течението" е от подреденост към хаос. Но не е ли по-логично да считаме, че:

- За обектите, при които в определени ситуации ентропията намалява, времето всъщност обръща посоката си? Такова обръщане обаче се реализира само в биологични обекти - като коня на bojkoiwanow😉 например, докато за камъка промените винаги са към разруха.

И в тази връзка още един въпрос:

- Ако времето е физична величина, защо за физичните закони то няма посока? Защо тези закони са винаги едни и същи - независими от фундаменталната характеристика на времето, каквато е именно неговата посока?🙄

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Шпага said:

Приели сме, че времето тече в една посока и че това се дължи на нарастващата ентропия - т.е. "течението" е от подреденост към хаос. Но не е ли по-логично да считаме, че:

- За обектите, при които в определени ситуации ентропията намалява, времето всъщност обръща посоката си? Такова обръщане обаче се реализира само в биологични обекти - като коня на bojkoiwanow😉 например, докато за камъка промените винаги са към разруха.

Шпага, имаш информация!Дай да разгледаме отделно събитие. Картинката емалко нескопосна, ама става на първо време. В

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Шпага said:

Приели сме, че времето тече в една посока и че това се дължи на нарастващата ентропия - т.е. "течението" е от подреденост към хаос. Но не е ли по-логично да считаме, че:

- За обектите, при които в определени ситуации ентропията намалява, времето всъщност обръща посоката си? Такова обръщане обаче се реализира само в биологични обекти - като коня на bojkoiwanow😉 например, докато за камъка промените винаги са към разруха.

И в тази връзка още един въпрос:

- Ако времето е физична величина, защо за физичните закони то няма посока? Защо тези закони са винаги едни и същи - независими от фундаменталната характеристика на времето, каквато е именно неговата посока?🙄

"Течението" е ентропия (подреден етер*- множество неподвижни по място еднакви часовници), хаос от флуктуации, ново подреждане + нов хаос --> наличие на свойства за "бъдещи" промени. Значи: от минало, през настояще, към бъдеще - все в една посока "тече".😑 (движението от настояще, към минали събития не е "обратно" течение на време, а регистрация на предишен разпад)

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Шпага said:

Приели сме, че времето тече в една посока и че това се дължи на нарастващата ентропия - т.е. "течението" е от подреденост към хаос. Но не е ли по-логично да считаме, че:

- За обектите, при които в определени ситуации ентропията намалява, времето всъщност обръща посоката си? Такова обръщане обаче се реализира само в биологични обекти - като коня на bojkoiwanow😉 например, докато за камъка промените винаги са към разруха.

Приели сме нещо, но на какви основания? Валидно е, за какви условия? Това са важните неща, иначе излизаме от контекста.

Ето, например, слънцето "облъчва" земята с отрицателна ентропия - енергията която то дава, намалява ентропията на земята, и това дава възможност на нея да протичат процеси обратни на увеличаването на хаоса - процеси на усложняване, живота, развитие на организмите от прости към все по-сложни. Но това не означава, че за тези организми времето тече обратно - всеки от тях се ражда, развива, и накрая умира, така както това би се случило и на места където няма такъв изявен източник на енергия като слънцето.

Тоест, независимо че блгодарение на слънчевата енергия тук на земята се развиват процеси противоположни на повишаването на ентропията, времето си тече в посоката в която се очаква да тече.

Идеята за връзката на посоката на времето и нарастването на ентропията идват от глобалните поведения на обектите, не само в някаква ограничена област с намаляваща ентропия. Тоест някак (как, е любопитният въпрос) въпреки че в земни условия ентропията намалява в резултат слънчевата енергия, въпреки че обектите (биологични и всички други) продължават да стареят, ние сме стигнали до обратният извод, че стрелата на времето е свързана с посоката на ентропията.  Само това е достатъчно да ни покаже, че тук вероятно има някаква фиктивна кореация, корелация която не почива на причинна връзка. Затова и тази връзка  - между стрелата на времето и ентропията - се разглежда само окато някаква възможност, при това не определяща.

Просто казано - независимо от посоката на ентропията в някаква част на една система, посоката на времето като характеристика на цялата система (евентуално) зависи от глобалната ентропия.

Така че да се върнем на въпроса - има ли разлика между стареенето на споменатият кон и разрухата на камъка? Нали и камъкът е преживял "младост", когато от хаотичната стопена лава той е иззкристализирал, придобил е "подреденост", и чак после е почнал да се разпада, демек да старее, точно както конят?

Преди 2 часа, Шпага said:

И в тази връзка още един въпрос:

- Ако времето е физична величина, защо за физичните закони то няма посока? Защо тези закони са винаги едни и същи - независими от фундаменталната характеристика на времето, каквато е именно неговата посока?🙄

Физическите закони са нещо много гъвкаво и в някакъв смисъл временно. Ние непрекъснато ги уточняваме.

Еднаквостта на законите по отношение на посоката на времето е един вид симетрия. Вече трябва многократно да си чувала, ние често използваме за описание на природата прости и симетрични закони. Точно защото са прости, и лесно се работи с тях. Но това често води до проблеми, които изискват нови средства, понякога с промяна в законите, понякога с въвеждането на нови механизми. Сравнително скорошен пример - базовите закони на квантовата механика много красиво описват физиката, ако всичките елементарни частици нямаха маса. Това е добър пример на симетрия. Но тази ситуация не се вмества в реалността, знаем че много частици притежават маса. Затова се налага да се правят корекции, наречени под общото име "спонтанно нарушение на симетрията" - промени в законите, или нови механизми, чрез които да се нарушава съответната симетрия и в нашият случай частиците да придобиват маса.

Този процес на нарушение на симетрията се среща както в класическата физика, така и в квантовата механика. Примери са свръхпроводимостта, спонтанното намагнитване, и много други.

Всичко това го разправям в следният смисъл. Симетричността на физическите закони по отношение на посоката на времето е вид симетрия, за която - вероятно - още не сме достигнали до механизми свързани със спонтанно нарушение на тази симетрия. Когато се появят такива механизми, законите ще престанат да са симетрични по отношение на времето :) Сега, не ги следя тези неща, но така наречената CPT (заряд, четност, време) симетрия вече доказано се нарушава по отношение на заряда или четността, имам спомени да съм срещал съобщения за вероятно нарушение и по отношение на времето. Но това са бледи споменни само, трябва да се провери.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Извинете ме! Не съм във форма.

Шпага, имаш среща м/у атом и фотон в точка А на пространството. След това  излъчване на подобен фотон от атома но в точка В. В основно състояние атома не излъчва и е невидим.Сега да броим.В точка А атома е в момент сега. И в точка В момента е сега. М-у А и В има линия, в частния случай права, в общия геодезична. Състои се от безброй точки като А и В. И във всяка от тях атома е в момент- сега. Друго не му е дадено! Две събития и линия м/у тях/разстояние/, Получава се плосколандия.🤣 На неудачно пуснатата от мен графика имаш събитие в точка А и фронт на информашионата вълна. Перз точка от пространството могат да преминат само еденични материални обекти.Да ние сме обемен обект с трилиони и трилиони атоми, но през точката те минават последователно, Ако не ми вярваш вземи една своя приятелка и се опитайте да премините една през друга.Друг е въпроса, че през точката едновременно могат да преминат много фотони. По друг начин казано в точка едновременно  може да дойде информация за много събития станали на различно разстояние от нея, но в нея  се случва едно събитие в момент сега. Ако са повече те са последователни.Така става с обикновенната форма на материя. А за да се определи, че момент сега в точка А е станал преди момент сега в точка В е необходим Наблюдател, не часовник. Часовника е само един от инструментите му за опознаване на света.😀

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Посоката на времето е хронология, която ние хората въвеждаме. Тоест, това е наша проекция,
а не свойство на вселената.

Вселената има състояние, което непрекъснато се мени. Промените на състоянието имат естествени
последователности и очевидно съществува причинно-следствена връзка ... която ние тълкуваме
като посока на времето. Значи причинно-следствените връзки са първичните и реалните - а ние от
тях си изграждаме идея за последователност на събитията във времето. С други думи, времето
е нашата проекция на причинно-следствените връзки в природата.

Концепцията за ентропия също не може да се приема като доказателство, че има време и че то
"тече".

По теорията за Големия Взрив, веднага след него имаме хомогенно разширение на вселената.
Едва след това се формират галактиките. Значи имаме създаване на космически структури след
състояние на хомогенност. А според концепцията за ентропията би трябвало да се върви  към хаос,
а не към структури.

Друг пример: еволюцията на живота. Тръгва се от "нищо" (условно казано) и се стига до високо
организирани системи: живите организми. А според приницпа на ентропията трябва да вървим към
хаос. Тоест, би трябвало да наблюдаваме дееволюция, а не еволюция.

От тези примери следва, че приниципът на ентропията не може да се смята за общо-вселенски
валиден принцип, а е ограничен до термодинамиката. От това пък става ясно, че не можем да
използваме ентропията като докаателство, че времето тече.

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 20 минути, gmladenov said:

... По теорията за Големия Взрив, веднага след него имаме хомогенно разширение на вселената.
Едва след това се формират галактиките. Значи имаме създаване на космически структури след
състояние на хомогенност. А според концепцията за ентропията би трябвало да се върви от
хомогенност към хаос, а не към структура...

Според мен: Взрив е възможен само ако има вещества. Съставните вещества преструктурират  и за "нула" време увеличават Обема си, избутват се с полетата, увеличавайки радиалната си скорост. Тъй че - ГВ не е имало. Хомогенното разширение се дължи на  раждане на водородни атоми и молекули от ЕМПоле. ЕМ-характеристики на протон и електрон анихилират при свързване във водород. Остатъчните "зарядови" характеристики, от преди свързването, изпълват ЕМПоле -хаотично. Така - има сили на отблъскване между крупните обекти.

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 41 минути, gmladenov said:

По теорията за Големия Взрив, веднага след него имаме хомогенно разширение на вселената.
Едва след това се формират галактиките. Значи имаме създаване на космически структури след
състояние на хомогенност. А според концепцията за ентропията би трябвало да се върви  към хаос,
а не към структури.

За каква "хомогенност" става дума, знаеш ли?

Идеята при големият взрив е, че от състояние с минимална ентропия системата тръгва в развитие, при което ентропита започва да расте. Не е ли съвсем нормално по този път, по някое време да започне да се преминава през това което наричаме "структури"? Представи си го така. състоянието с минимална ентопия е хомогенно парче лед. Повишаването на ентропията става при неговото загряване. Какво се получава в тоя процес? Ледът се нагрява. Някаква негова малка част се изпарява (за това не е нужна температура на кипене, ледът се изпарява и под нулата, ако налягането на водните пари над него е малко, а то е такова. Все още не сме стопили леда, но част от парите рекристализират обратно като скреж. До момента на топене вече имаме най-разнообразни структури под формата на снежинки. Следва топене, кипене и изпарение. Почти до тройната точка имаме възможност за всякакви конфигурации на лед вода и пара. Е, това е картинката и след големият взрив.

Самото понятие "хомогенност" е адски грубо в началният момент. В материята непрекъснато се случват квантови флуктуации, и при ГВ, след процеса на инфлация, тези квантови флуктуации замръзват в картината която дава СМАР, гигантска картина на локална нехомогенност, която съвсем естествено е способна да служи за зародиши на галактиките и звездите.

Така че първо се запознай с фактите, преди да приказваш някакваи предразсъдъци за концепцията на "ентропията".

  

Преди 41 минути, gmladenov said:

Друг пример: еволюцията на живота. Тръгва се от "нищо" (условно казано) и се стига до високо
организирани системи: живите организми. А според приницпа на ентропията трябва да вървим към
хаос. Тоест, би трябвало да наблюдаваме дееволюция, а не еволюция.


А тука съвсем излизаш от контекста.

Приложението на "принципа на ентропията" е само за затворена система. Системата на земята, в която има живот, обаче е отворена - в нея слънцето внася енергия, намалявайки (противоно на принципа!) ентропията. Така че от възражението тук няма никакъв смисъл.

Редактирано от scaner
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 30 минути, scaner said:

Идеята при големият взрив е, че от състояние с минимална ентропия ...

Да де, само че ние просто сме приели, че началната ентропия е минимална. Това е наше
приемане/хипотеза, а не факт ... защото не знаем със сигурност и няма как да знаем.

Ако се абстрахираме от първоначалното състояние ... което в същност е неизвестно ...  според
принципа на ентропията посоката трабва да е само една: винаги да се върви към хаос.

А според телескопите, галактиките от безформени стават все по-организирани. Тоест, върви се
към структуриране, а не към хаос.

Значи какво излиза: универсален принцип на ентропията в същност няма. Забелязяваме, че
някои системи в природата имат склоност да вървят от структура към хаос ... но имаме и
достатъчно примери за обратното. Така че ентропията в никакъв случай не общовалиден
принцип.

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 54 минути, gmladenov said:

Да де, само че ние просто сме приели, че началната ентропия е минимална. Това е наше
приемане/хипотеза, а не факт ... защото не знаем със сигурност и няма как да знаем.

Това е единственото работещо условие за случая. Добре е да прочетеш нещо повече от средношколските учебници - много добра дискусия има от Кип Торн и Роджър Пенроуз точно по този въпрос.  А и просто няма как ентропията да расте според известният принцип, ако не е тръгнала от малко значение (в споменатата дискусия се обсъжда величината на това значение, дали е нула или нещо различно от нула).

 

Преди 1 час, gmladenov said:

Ако се абстрахираме от първоначалното състояние ... което в същност е неизвестно ...  според
принципа на ентропията посоката трабва да е само една: винаги да се върви към хаос.

Хаосът е едно много недефинирано състояние.

Ентропията си има количествена измеримост, и посоката на ентропията те тази величина да расте. Но да расте в глобален мащаб, в локален може и да намалява, както става на земята поради наличието на слънцето.

Преди 1 час, gmladenov said:

А според телескопите, галактиките от безформени стават все по-организирани. Тоест, върви се
към структуриране, а не към хаос.

Съвсем естествено. Ниската ентропия се увеличава, минавайки през всякакви структури. Не разбирам какво те смущава това, освен някаква неясна представа за "хаос". Ниска ентропия означава много възможности за еднопосочни процеси, наличие на много енергия способна да извърши полезна работа и да създаде нещо (а точно това са структурите срещу които роптаеш), високата ентропия ограничава силно тези възможности, максималната ентропия (хаоса) е състояние в което липсват устойчиви еднопосочни процеси, няма полезна енергия за извършване на работа.

Ако погледнеш процесите в по-големи детайли, машината на вселената работи на база гориво - водород и по-виските реакции между неговите производни, което постепенно се изчерпва, и изчезването на всякакво гориво е всъщност състоянието на хаоса - еднопосочните процеси изчезват, и се стига до пълно термодинамично равновесие, с малко подправки свързани с разширението и други ефекти. Така че преходният етап от ниска към висока ентропия е свързан именно с разход на полезната енергия, който разход отива за всякакви структури. При това глобалната тенденция се запазва. Ентропията е статистическа величина, на нея не и пречи че на места процесът може да се отклони в една или друга посока. Тя е трендът.

Прочети повече какво е ниска ентропия и защо тя е противоположня на хаоса (както и какво е хаос, че нещо ти се губи). После се репчи.

Преди 1 час, gmladenov said:

Значи какво излиза: универсален принцип на ентропията в същност няма.

Излиза, че това е поредното нещо в което си се ограничил само до средношколските книжки и предразсъдъчната (щампова) логика.

Недей така бе, човек. Физиката не е сложно нещо, но трябва да се учи чрез методите на науката, не чрез предразсъдъци и неясно от къде взели се представи. Малко повече желание трябва като минимум. И постиженията и могат да се критикуват чак когато се разберат, преди това си е чиста диагноза...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, bojkoiwanow said:

А за да се определи, че момент сега в точка А е станал преди момент сега в точка В е необходим Наблюдател, не часовник.

Това е точно така. И ако се замислиш: след като всички събития се случват "сега" - и само наблюдателят
определя дали едно събитие се случва в предишен/следващ момент - значи има ли време без наблюдател?
Тоест, времето реално същестуващо ли е - или е просто измислица на наблюдателя?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 37 минути, scaner said:

Това е единственото работещо условие за случая.

Или с други думи: това е така, защото е така.

Ентропиятя в момента на Големия Взрив е минимална ... защото това е единственото работещо условие.
Тъмната материя със сигурност съществува ... защото това е единственото работещо условие.
Вселената се разширява ... защото това е единственото работещо условие.

Списъкът на тези "научни" "истини" е причината, заради която аз често се оказвам в опозиция на
общоприетата наука ... при положение, че съм рационален индивид, който принципно се доверява на
науката, а не на бабини деветини.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 минути, gmladenov said:

Това е точно така. И ако се замислиш: след като всички събития се случват "сега" - и само наблюдателят
определя дали едно събитие се случва в предишен/следващ момент - значи има ли време без наблюдател?
Тоест, времето реално същестуващо ли е - или е просто измислица на наблюдателя?

Същото е и с пространството. Съществува ли пространство без наблюдател?

Пиле шарено, аз от кога тропам на канчето, че и времето, и пространството са абстракции на проявлението на материята? А абстракцията е нещо с което работи само мозъка, и съответно наблюдателя, ако има мозък...

Да повторя ли определението за време: система от отношения на подредба на събитията по предходност и процесите по продължителност. Системите отношения дали се разхождат самички по булевард Руски, или някъде другаде?

Е, сега се сети каква система от отношения е пространството, и после ни обясни защо едното трябва да е абстракция, а другото не е. :D

Мърдайте тая гънка бе...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, gmladenov said:

Или с други думи: това е така, защото е така.

Ами хубаво де, вместо да се тръшкаш, обясни - как някаква величина ще расте, ако преди това не е била по-малка? Ма стига с тая диагноза напред си излизал де...

Преди 4 минути, gmladenov said:

Ентропиятя в момента на Големия Взрив е минимална ... защото това е единственото работещо условие.

Точно така. Това е разумно условие, докато не се намери по-работещо. Ти след като нищо не предлагаш, защо се обаждаш? Усещаш ли колко е тъпо?

Преди 5 минути, gmladenov said:

Тъмната материя със сигурност съществува ... защото това е единственото работещо условие.
Вселената се разширява ... защото това е единственото работещо условие.

Точно така. И пак не предлагаш друг модел, само не ти харесва.

Не те разбирам. Нищичко не разбираш от физиката, ама си недоволен? Ми осъзнай, от какво си недоволен, после пиши. Може би ако разбереш някои неща, нещо ще се промени... А така, да се самоопределяш на рационален индивид, кого ще излъжеш?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 19 минути, scaner said:

Ами хубаво де, вместо да се тръшкаш, обясни - как някаква величина ще расте, ако преди това не е била по-малка?

Я ти обясни:

Балонът като започне да расте поради надуване, преди надуването по-малък ли е бил? На грамаж:balloons: 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 16 минути, Шпага said:

Утре ще пробвам да ви прочета и разбера, ама засега... ще си замълча, щото Сканер както е тръгнал да раздава диагнозите...

Ами те диагнозите сами си ходят с твърденията :) Аз само ги посочвам, нищо повече.

Шпага, от много време тук се вихри една простотия, която иска да си извоюва място под слънцето за сметка на нещо по-сериозно. И да се отнасяме толерантно с нея, означава да подкрепяме банализация на тъпотията. Както при Оруел, "бялото е черно", "свободата е робство", схващаш ли?

Някога четох в книгите на Борис Пастернак следната мисъл (тя е по повод репресиите в СССР и безразличието към тях, което обхваща хората, когато нещата се повтарят и повтарят):

"Когато привикваме към ужасите, те стават основа за новият добър тон"

Създаваме ново "нормално", ей това е банализацията. Е, огледай се в духа на коментарите на тези, дето критикуват физиката наоколо. Не е ли същото, само че по отношение на глупостта? Не трябва ли да се показва простотията в цялото и "величие", за да не стане пресичането на границата между нея и науката новото "нормално"?

Е, аз това правя - просто показвам, поне това го мога добре. А вече кой колко ще го разбере, зависи само от багажа му.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 48 минути, scaner said:

Същото е и с пространството. Съществува ли пространство без наблюдател?

Да, съществува (стига да съществува материя, естествено).

Без наблюдател, време = сега. Ако вселенета съществува, тя съществува "сега".

Значи вселената (материя + пространството) може да съществува без наблюдател ... но без наблюдател
не можем да проследяваме промените във вселената.

Времето и наблюдателят са измислици абстракции, с които проследяваме промените във вселената.
Без тези измислици, вселенета съществува в едно постоянно "сега" ... докато спре да съществува.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 38 минути, gmladenov said:

Тоест, времето реално същестуващо ли е - или е просто измислица на наблюдателя?

Добър вечер Младенов! При неживата материя имаме едно положение на нещата.Нарочно пиша нежива, защото тя не е мъртва, ние сме изградени от нея. При нас нещата са други, макар и да се подчиняваме на фундаменталните закони важащи за нея. Айнщайн говори и пише за четеримерност, но нашият мозък най вероятно взаимодейства и с други измерения. Иначе няма да можем да мислим. А времето е обективност на материята, но за сега само ние умеем да боравим добре с нея.

 Аз също съм скептик за много неща във физиката. Например филосовските възгледи на Аристотел и математиката на Птоломей са вършели добра работа цели 17 века.После първите опити на Галилей, неговите филосовски възгледи и Физиката на Нютон ни служат и сега. Теорията на Айнщайн е от 115 години и дава огромен тласък на познанието. Но всичките си имат своите области на приложение  и степен на достоверност. При папския съд над Галилей трима теолози математици му доказват, че Птоломей е прав. Техните разчети чрез епицикли са много по точни и без малко да се стигне до печено на шиш. При геносе Алберт за да се получи стационарност се вкарва ламбада членат в уравненията му После се изважда и пак се вкарва отново. И така три пъти. Абе чушката люта и пак люта, три пъти в манджата туряна, три пъти на боклука хвърляна. ОТО работи добре за нашата галактика и за близката околност, но излиза, че за мащаба който наблюдаваме сега има ,,лют" недостиг на материя и енергия. Е аз лично намирам тъмната енергия и тъмната материя за подобие на Птоломеевите епицикли. Прекалено много неща не знаем и макар да са логически и математически обосновани сие чернилки предизвикват скепсис в мен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, gmladenov said:

Или с други думи: това е така, защото е така.

Ентропиятя в момента на Големия Взрив е минимална ... защото това е единственото работещо условие.
Тъмната материя със сигурност съществува ... защото това е единственото работещо условие.
Вселената се разширява ... защото това е единственото работещо условие.

Списъкът на тези "научни" "истини" е причината, заради която аз често се оказвам в опозиция на
общоприетата наука ... при положение, че съм рационален индивид, който принципно се доверява на
науката, а не на бабини деветини.

Ентропията засяга само термодинамиката, в началото вселената е била свръх горещо място, и в целият си обем е била с еднаква температура. В последствие става нехомогенна както по температура така и по структура. Значи ентропията се увеличава, защото по дефиниция ентропията е нарастващо хаотично състояние , предразполагащо към нееднородни структурни образования, и нееднородни температури. Но това е само едно интерпретиране, от друга гледна точка, ентропията намалява, виж еволюцията на организмите и човешкото общество. Та въпроса с ентропията е много относителен, и няма еднозначно решение и тълкувание. Но във всеки случай, не е функция на времето. Иначе светът нямаше да съществува в сегашния си вид.😊

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 минути, bojkoiwanow said:

Добър вечер Младенов! При неживата материя имаме едно положение на нещата.Нарочно пиша нежива, защото тя не е мъртва, ние сме изградени от нея.

Не живата материя е не жива, но няма доказателства че произхода на живата материя , е от не живата.😏

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...