Отиди на
Форум "Наука"

Въпроси към знаещите


Recommended Posts

 • Потребител
Преди 15 минути, gmladenov said:

Хайде да видим как ще ме спреш да изказвам мнения. С твоята бабешка истеричност ли ?!?

Защо трябва да те спирам? Има много други начини, ти си елементарен - сам играеш срещу себе си.

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 471
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
On 18.07.2021 г. at 13:13, gooogle≪soft≫ said:

За да се преодолее разстояние = пространство, трябва време. Така че и двете са реални и отразяват  характеристики на материята.

Имаш събитие в точка А и фотонче отделило се от там. След това достига до точка В и предизвиква ново събитие. Как мериш времето? По часовник в точка А или в точка В? А може по часовника на ръката?🤣

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, bojkoiwanow said:

Имаш събитие в точка А и фотонче отделило се от там. След това достига до точка В и предизвиква ново събитие. Как мериш времето? По часовник в точка А или в точка В? А може по часовника на ръката?🤣

Разбира се, по часовника на ръката. Ти, като наблюдател не разполагаш с друго време. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, bojkoiwanow said:

Имаш събитие в точка А и фотонче отделило се от там. След това достига до точка В и предизвиква ново събитие. Как мериш времето? По часовник в точка А или в точка В? А може по часовника на ръката?🤣

Времето се мери навсякъде 😏

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Философское понимание пространства и времени

94. Философское понимание пространства и времени

Пространство и время – важнейшие атрибуты бытия. В мире нет материальных систем, не обладающих пространственно временны?ми свойствами. Пространство характеризует протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах. Время – форма бытия материи, выражающая длительность ее существования, последовательность смены состояний в изменении и развитии материальных систем.

В истории философии существуют различные концепции пространства и времени. Их можно разбить на два больших класса: субстанциальные и реляционные. Субстанциальная концепция рассматривает пространство и время как особые сущности, которые существуют сами по себе, независимо от материальных объектов. Они служат вместилищами, в которых находятся объекты и разворачиваются процессы. При этом пространство и время могут существовать независимо от объектов и процессов.

Реляционная концепция (Лейбниц) заключается в том, что пространство и время – это особые отношения между объектами и процессами и вне них не существуют.

Достижения современной науки свидетельствуют о предпочтении реляционного подхода к пониманию пространства и времени. Например, теория относительности, в которой раскрывается неразрывная связь пространства и времени как единой формы существования материи (пространство – время), единство пространственно-временно?й и причинно-следственной структуры мира, относительность пространственно-временны?х характеристик объектов.

Свойства пространства: протяженность, трехмерность, симметрия и асимметрия, внешняя форма и размер, местоположение, распределение вещества и поля, граница, отделяющая их от других систем.

Свойства времени: длительность, неразрывная связь с движением систем, а также с пространством.

К всеобщим свойствам пространства и времени относятся: объективность, зависимость от движущихся систем, прерывность и непрерывность, бесконечность (времени) и безграничность (пространства).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, bojkoiwanow said:

Тогава защо нямяш абсолютно време, а само относително?

Няма доказателства че пространството и времето са относителни, релативистките ефекти не са доказани на 100% а и да има такива, това не означава непременно че времето и пространството са относителни, тези ефекти може да се дължат на нещо друго а не непременно на относително пространство и време. 😏

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, bojkoiwanow said:

Тогава защо нямяш абсолютно време, а само относително?

Зависи кого питаш. Според Нютон времето е абсолютно. Според Айнщай не е ... но пък неговата теория е грешна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, bojkoiwanow said:

бесконечность (времени) и безграничность (пространства).

Времето не е безкрайно! Това е един от проблемите според мен и другото когато разсъждаваме за времето е, че то тече обратно на общоприетото схващане от минало, през настояще към бъдеще. Времето тече само от настоящето/ момента сега/ към миналото. За времето ти е необходим наблюдател. А той си е локален от всякъде. Та и за това няма абсолютно време.Понятие време имаме само при високоорганизираната материя. При неживата материя можем да пишем и расъждаваме за пространство и информация, но не за време. При коня в нашите примери имаме два потока информация. Единият се създава в мозакът му, а другия достига до него от вън/ околното пространство/. И мозакът му обработва тези потоци като ги сравнява. Компютрите чрез които в момента комуникираме са високотехнологично копие на нашите мозъци.Там имаш добре стабилизиран тактов генератор на импулси- копие на биологичния часовник,каталог от програми/памет/ и процесор който сравнява новопостъпилата информация с тази заложена в паметта.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В компютъра един добър  хакер за два часа може да ти наблъска и сто програми, но за нас този процес продължава много години. Базисните неща ги учим първите седем години. Нали има такава поговорка- На този му липсват първите седем! После учим интензивно до 20- 25 години. Е учим цял живот, но не със същата интензивност и качество.Майката природа е превъртяла  милиарди комбинации за да ни снабди с ,,устройство" което активно да взаимодейства с нейното пето измерение- информацията. Моето мнение е, че живеем в поне пет измерения. Може и да са  много повече, ама информацията за мен е петото.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, bojkoiwanow said:

Достижения современной науки свидетельствуют о предпочтении реляционного подхода к пониманию пространства и времени.

Статията много хубаво го казва: през вековете е имало различни виждания за времето и
пространството, като сегашното предпочитание е, че времето е относително.

Тоест, говорим за временно предпочитание ... а не за закон божи или абсолютна истина.
Нека това да не се забравя.

Аз лично смятам, че сега-предпочитаният подход на науката относно времето е погрешен.

Както казах в предишен постинг, пространството е мярка за отделеност на материалните тела.
Така че то наистина може да се смята за свойство на материята.

Времето, от друга страна, не е свойство на материята, а свойство на промените в материята.
Има разлика.

Да кажем, че след известно време на промени, всички промени във вселената спрат.
В този момент имаме реално-съществуващи матерални тела, разделени от реално-съществуващо
пространство ... но времето не съществува, защото във вселенета нищо не се променя. Всичко
завинаги остава същото.

Значи докато пространството не може да съществува без материя (какво съществува в този 
случай), то за съществуването на времето се изисква не само съществуването на материя, но и
съществуването на промени. Дори материята да съществува, времето пак може да не съществува.

Следователно, времето не е свойство на материята, а на промените в нея.

Защо Специалната Теория на Относителността (СТО) бърка за относителността на времето:
СТО от една страна постулира, че движението не влияе на законите на физиката; те са еднакви
във всички отправни системи. От друга страна, обаче, тя също така смята, че времето се забавя
за движещи се наблюдатели.

Както уточнихме, времето е свойство на промените в материята. Ако то се забавя, значи и тези
промени също се забавят ... което означава, че движението все пак влияе на физическите закони.

Така според СТО движението хем не променя законите на физиката, хем все пак ги променя
... по силата на това, че движението променя времето - а от там и физическите закони.

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 22 минути, gmladenov said:

Дори материята да съществува, времето пак може да не съществува.

Следователно, времето не е свойство на материята, а на промените в нея.

Младенов, за мене времето е свойство на материята, но на високоорганизираната материя.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 52 минути, bojkoiwanow said:

Понятие време имаме само при високоорганизираната материя.

Със същият успех можем да твърдим, че и понятие за пространство има само при високоорганизираната материя.

Защото само тя е способна да работи с понятия :)

Бойко, и пространството, и времето като понятия са напълно еквивалентни. Различават се в детайлите. Както наречеш едното, длъжен си и другото да наричаш по същият начин. Нема мърдане.

Преди 54 минути, bojkoiwanow said:

За времето ти е необходим наблюдател. А той си е локален от всякъде. Та и за това няма абсолютно време.

Не е за това. Ей на, на Нютон му е било достатъчно абсолютно време, на Айнщайн - относитено. И при двамата ти е нужен наблюдател. Кой е прав, поккказва експеримента, и Нютон изхвърча.

А относителността зависи от по-дълбоки отношения в материята. Нютоновата теория доволства с независими едно от друго време и пространство, и това приближение ги прави лесно абсолютни. СТО вече не може, експериментът не позволява - той показва, че времето и пространството не са независими, и това е вече второто приближение, по-точното. Теорията само отразява експерименталните резултати коректно.

А който се прави на шизофреник и отрича експеримента и от там теорията, нали знаеш за къде се е запътил :)

Преди 59 минути, bojkoiwanow said:

При неживата материя можем да пишем и расъждаваме за пространство и информация, но не за време.

Защо? И двете са проявления на материята, а тя и нежива, пак си е материя.  Тя проявява всичките си свйства и качества.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 15 минути, bojkoiwanow said:

Младенов, за мене времето е свойство на материята, но на високоорганизираната материя.

Тук се разминаваме. За мен времето е свойство на промените в материята, а не на самата материя.

С времето характеризираме скорост на процеси и явления ... а не материя. Например, използваме
време за да окачествим колко бързо се движи едно тяло. Но ако тялото не се движи, как времето
характеризира това тяло.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, gmladenov said:

С времето характеризираме скорост на процеси и явления ... а не материя. Например, използваме
време за да окачествим колко бързо се движи едно тяло. Но ако тялото не се движи, как времето
характеризира това тяло.

Процесите и явленията са свойство на материята.Ако едно тяло не се движи чрез понятието време го характеризираме като тяло в покой.Ама тука има уловка. Всички материални тела се движат, дори тези в покой.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 минути, gmladenov said:

За мен времето е свойство на промените в материята, а не на самата материя.

То е същото. И първата производна на промените, и втората им производна и т.н. все са характеристики на материята. Твой проблем е че не го осъзнаваш.

Преди 11 минути, gmladenov said:

С времето характеризираме скорост на процеси и явления ... а не материя.

И процесте и явленията са промяна на материята, така че всичко е ясно - с времето характеризираш промените в материята.

Преди 12 минути, gmladenov said:

Например, използваме време за да окачествим колко бързо се движи едно тяло. Но ако тялото не се движи, как времето
характеризира това тяло.

Ако тялото не се движи, времето характеризира точно това - че тялото е неподвижно, че неговите координати не се променят. Независимо че навсякъде кипи от промени в материята.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 минути, bojkoiwanow said:

Процесите и явленията са свойство на материята.Ако едно тяло не се движи чрез понятието време го характеризираме като тяло в покой.Ама тука има уловка. Всички материални тела се движат, дори тези в покой.

Движението е относително. Така че спрямо избран репер можем да имаме покой, и за това става дума.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, scaner said:

Движението е относително. Така че спрямо избран репер можем да имаме покой, и за това става дума.

Това е част от патерицата на Галилео Галилей с която се противопоставя на Аристотел и която е на 400 години.За съжаление ние я изучаваме в училище без критично да се отнасяме към нея. От времето на големия взрив насам абсолютно всичката позната ни материя се движи.Ерго, движението е абсолютно! Покоят е относителен, просто репера за който пишеш се движи в посоката в която се движим и ние с еднаква скорост. А механичната скорост на материалните тела в пространството в най общия случай е различна и посоката също.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 31 минути, bojkoiwanow said:

Ако едно тяло не се движи чрез понятието време го характеризираме като тяло в покой.

Не е така. Покой е относително понятие: имаш покой, защото имаш движение.
Без движение нямаш покой.

Ето пак примерът със "замръзналата" вселена:
След известно време всички промени във вселената спират. Значи имаш материални тела,
отделени с пространство едно от друго, които никога повече не помръдват и не се променят.

При това положение имаш материя и имаш пространство; те са рално-съществуваващи.
А какво ти дава харектерестиката време в този случай? Тя за какво ти служи??

Ако във вселената няма никакви промени, тогава характерисриката "време" е безсмислена.
Тя не описва/характеризира абсолютно нищо. Тоест, "времето" не е никаква характеристика
на материята в една замръзнала вселена ... и по принцип.

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, gmladenov said:

Не е така. Покой е относително понятие: имаш покой, защото имаш движение.
Без движение нямаш покой.

И аз това пиша, чети по горе.😀

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, bojkoiwanow said:

Това е част от патерицата на Галилео Галилей с която се противопоставя на Аристотел и която е на 400 години.За съжаление ние я изучаваме в училище без критично да се отнасяме към нея. От времето на големия взрив насам абсолютно всичката позната ни материя се движи.Ерго, движението е абсолютно! Покоят е относителен, просто репера за който пишеш се движи в посоката в която се движим и ние с еднаква скорост. А механичната скорост на материалните тела в пространството в най общия случай е различна и посоката също.

Ок, от много повторения почваме да губим смисъла.

Кинематичното движение е относително. А движението по смисъла на Хераклит, "Panta rhei" е абсолютно - то подразбира промяната като движение, а това е базово качество на материята - тя съществува в движение, в промяна. Ако по някакъв начин материята престане да се движи, тя ще престане да създава причинно-следствени връзки, а това лежи в основата на понятието "съществуване". Тоест ще престане да съществува.

А кинематичното движение се свежда до промяна на разстояние (или ъгъл). Разстоянието е по отношение на някакъв репер, и от там идва относитеността му - много преди Галилей. Галилей само забелязва някои негови особености, които Аристотел е пропуснал.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 минути, bojkoiwanow said:

Ерго, движението е абсолютно!

Това, че всичко се движи, не прави движението абсолютно. Може да го наречем вездесъщо
или нещо подобно, но не и абсолютно.

Абсолютно за движение има специфичен смисъл. Ако движението е абсолютно, то покоят
също трябва да е абсолютен ... а според теб не е така.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 минути, gmladenov said:

Ако във вселената няма никакви промени, тогава характерисриката "време" е безсмислена.
Тя не описва/характеризира абсолютно нищо. Тоест, "времето" не е никаква характеристика
на материята в една замръзнала вселена ... и по принцип.

Ми обърни нещата. Ако във вселената няма дистанция между отделните части, а те са лишени от протяжност - пространството  става безсмислица. Но всичко ще кипи от промени, водещи до това състояние и отвъд него, т.е. времето си е ок.

Това са глупости, като апроксимираш мислено насилствено лишаване материята от определени качества, които в нашата вселена са неделими. Не става с такива мисловни еквилибристики, това е дефект на мисленето, ако те избива само към тях :) И не е за пръв път такива залитания.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Just now, scaner said:

Ако във вселената няма дистанция между отделните части, а те са лишени от протяжност - пространството  става безсмислица.

Да, така е ... и това въбще не протоворечи на идеята, че времето е характеристика на промяната, а не на материята.

На теория може да имаме съществуваща материя, която не се променя. В този случай характеристиката време
по никакъв начин не характеризира материята.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...