Парадокса:   Системи К и К1. Знаем кое, какво е. К-неподвижна с наблюдателна режа и устройства, К1 е системата с апаратура и аранжировка. Знае се Относителна скорост . В К1 имаме по ос Х1 Централен излъчвател, излъва по -Х1 , +Х1 , -У1 , +У 1 , по тях за  изразност , напълно еднакви системи с детектори/записвачи, номерирани , които са през 1 метър в системата си. Така са констр. да детектират фронт на светлинен пулс. Тъй като се знае относ.скорост, така е програмирана Мрежата в К,