Отиди на
Форум "Наука"

Връзка между сила, енергия и пространство


Recommended Posts

 • Потребител
Преди 17 минути, scaner said:

Материята създава кривината на пространството.

Материята е енергия. Ако разглеждаме Космологичния Модел, най-вероятно е концентрирана ТЕ. 

Преди 21 минути, scaner said:

И въпросът на Шпага го тълкувам в смисъл, нужен ли е разход на енергия за да има гравитация (за разлика от гравитационните вълни, където е нужен)..

Да, нямах за цел да критикувам отговора ти на Шпага. 

Преди 23 минути, scaner said:

Силите не създават кривина, материята я създава. При това кривината е само една, независимо от разнообразието налична материя. Поне според ОТО.

Енергията създава кривина. ОТО разглежда кривината създаваща гравитация и логично е само една. 

Преди 28 минути, scaner said:

За сферата и въжето и нататък, не го разбрах.

Движението на обект, вързан с въже, е ограничено във формата на сфера с радиус, дължината на въжето. Движението на обекта по тази сфера съвпада с твоето описание:

Преди 2 часа, scaner said:

Гравитацията (в приближението на Нютоново поле) е консервативна сила. Това означава, че едно тяло, което се движи в такова поле по затворена траектория, не консумира енергия от полето, и такова движение (ако няма допълнително триене, което е неонсервативна сила) може да бъде вечно.

Значи можем да наречем тази сила държаща въжето, консервативна. А енергията необходима за тази сила, е причината за изкривяването на пространството във форма на сфера. Примерно, тяло пада свободно към Земята. Движи се по кривата на ПВ водено от гравитационната сила. Но тази крива продължава към центъра на Земята а тялото бива спряно на повърхността от друга сила. Тази сила е по-голяма от силата на гравитацията и енергията за тази сила създава нова крива на пространството с приблизителна форма на сфера, по която тялото може да се движи също вечно (без триене и т.н.)

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 770
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
Преди 31 минути, Ниkи said:

Материята е енергия. Ако разглеждаме Космологичния Модел, най-вероятно е концентрирана ТЕ. 

Дай все пак да стъпим на една стабилна основа.

Какво е енергията? Отваряме кой да е научен речник, и научаваме: енергията е способността на материята да извършва работа. Тоест, материята не е енергия, както и обратното. Енергията е подчинено състояние на материята. Материята е действащото лице, тя прави нещата, енергията е само нейна характеристика.

Като кажем "разпределение на енергията", имаме пред вид съответното разпределение на материята. "Плътност на енергията" означава специфично разпределенние на съответната способност на материята, която също се характеризира с някакво разпределение. Енергията няма собствено битие, за разлика от материята. И всякакви изрази трябва да се пречупват през тези правила, инае почва да се губи смисъла и да се изкривява картинката.

Така че материята е генераторът на кривината.

Преди 31 минути, Ниkи said:

Значи можем да наречем тази сила държаща въжето, консервативна. А енергията необходима за тази сила, е причината за изкривяването на пространството във форма на сфера. Примерно, тяло пада свободно към Земята. Движи се по кривата на ПВ водено от гравитационната сила. Но тази крива продължава към центъра на Земята а тялото бива спряно на повърхността от друга сила. Тази сила е по-голяма от силата на гравитацията и енергията за тази сила създава нова крива на пространството с приблизителна форма на сфера, по която тялото може да се движи също вечно (без триене и т.н.)

В ОТО тялото не се движи под действие на сила, там гравитацията не е сила. Свободното падане е движение без действие на сила в ОТО, движение по геодезичната линия, продукт на създадената от материята геометрия. Един вид, движение по инерция в такава геометрия.

И пак повтарям, силата не създава кривина, това е заблуда. Силата може да извършва някаква работа или потенциална енергия, и тази работа да участва в разпределението на енергията съответно материята, но работата е едно, силата съвсем друго.

 • Благодаря! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 14 часа, Ниkи said:

А ти, в примера, трябваше поне да докараш отношението м/у скоростите и м/у дължините (Остави времената🙂), както е по СТО

Aко два обекта, на някакво разстояние един зад друг, се движат към теб, само те ли ще бъдат скъсени или и разстоянието м/у тях ще се скъси?

Няма значение накъде спрямо теб се движи нещо - това само определя отместването на светлината му спрямо теб (червено или синьо). Всяко нещо, което се движи спрямо теб, независимо по какви траектории, е скъсено в сравнение с дължината му, когато стои неподвижно до теб и е със забавен ход на времето, в сравнение с когато стои неподвижно спрямо теб. Разстоянието между обектите няма да се скъси, освен ако те не са свързани с някаква твърда, масивна материална връзка (примерно - да се приближава към теб камион с ремарке, което е два обекта, свързани материално помежду си). Без масивна материална връзка помежду им - двата обекта са си отделно, всеки за себе си.

Много по-интересно е релативисткото разглеждане във фундаментален и глобален план. От една страна разликата между скорости, дължини и времена трябва да я има още във фундамента на пораждането на материята, а от друга страна, всяко едно от трите пространствени измерения също трябва да има общо с релативистките ефекти. Ако започнем с повсеместното разширение на пространството навсякъде - първоначално то е доминирало всичко и е било единствената проява (инфлационната фаза). Цялата енергия, цялото движение, цялата перспектива се е проявявала само под тази единствена форма - тоталното, повсеместно разширение във всяка една точка. Следва електомагнитното лъчение. Магнитната проява е следствие от движение на частица с електрично поле спрямо наблюдател - ако частицата е неподвижна спрямо наблюдателя, той не регистрира магнитно поле, а ако частицата се раздвижи спрямо наблюдателя, той регистрира магнитно поле, което е увито около линиите на електричното поле. Фотон при движението си с еднаквата спрямо всеки наблюдател скорост на светлината излъчва синхронни промени на електричното и на магнитното поле - двете заедно ту се повишават, ту спадат по пътя на фотона. Очевидно, при фотона става дума за нещо, при чието движение със скоростта на светлината електричното и магнитното поле, заедно, ту се засилват, ту спадат. Нещо около фотона ту се движи спрямо наблюдателя така, че засилва регистрацията на електрично и съпътстващо го магнитно поле, то се движи по начин, по който двете полета изчезват, след което появата отново се повтаря. А може нищо да не изчезва, ами електричният и перпендикулярния му магнитнитен фотонен потенциал да се въртят по спирала около точката на фотона. Перспективата на проявата/възприятието като тотално разширение на пространството във всяка точка се изменя по такъв начин, че една точка започва да се движи през разширението без да се разруши и това движение води до регистрацията на последователна поява и изчезване или пък до спиралоподобно въртене на електрическо и магнитно поле. Фотон!

Следващата промяна в перспективата/възприятието е масивната материя. Два фотона с достатъчно енергия се срещат и се превръщат в частица и в античастица:

Генерирана е материя директно от светлина - явление, предсказано преди повече от 80 години (offnews.bg)

Това е следващата промяна на перспективата/възприятието, при която двата фотона променят състоянието си от пулсиращо (въртящо се спирално?) електомагнитно поле и движение със скоростта на светлината на постоянна маса в покой, подсветлинни скорости и при заредените частици - на постоянно, изходящо от една точка електрично поле (магнитно поле на частицата се проявява във всички случаи, в които частицата се движи спрямо регистратора). Двата фотона се преобразуват в частица и античастица, движението с постоянна скорост на светлината се преобразува на постоянна маса в покой и свързаната с това инертност, винаги еднаквата скорост на светлината за всички ИОС става познатото събиране или вадене на скорости, в зависимост от ситуацията. Всички тези преобразувания след разширението водят до преобръщане на това разширение в съответстваща зона на познатото притегляне в една точка. Навсякъде в този процес на преобръщането на разтягането на всички точки в свиване в една точка трябва да има сложна поредица от различни скорости, различни дължини и различни ходове на времена, което означава - сложна система от различни перспективи и фокуси на възприятие, понякига на сложно преплетени процеси и различни форми на проява на две основни движения - разширение и свиване. Дори проявата на електомагнитни вълни и фотони е свързана с някакво сложно описание на взаимодействия и преодоляване на разширението (преобразуването му в свиване), колкото и слабо да е то в малки мащаби. Тук се крият много интересни неща, а дори не са включени квантово-механичните флуктуации на планкови дължини, нито ОТО/инертността (неинерциалните прояви)!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Станислав Янков said:

Много по-интересно е релативисткото разглеждане във фундаментален и глобален план.

Бас ловя, че не си се замислял за следното:

Когато се движиш спрямо земята с много голяма скорост, в твоята отправна система земята
е сплескана. Така ти щеш-нещеш ставаш плоскоземец, благодарение на св. Айнщайн.

Това не е ли много интересно фундаментално последствие на специалната относителност.:rofl:

_105689135_denialism2.jpg.16eec54646b3acc879175dad2897e0bd.jpg

Редактирано от gmladenov
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, gmladenov said:

Бас ловя, че не си се замислял за следното:

Когато се движиш спрямо земята с много голяма скорост, в твоята отправна система земята
е сплескана. Така ти щеш-нещеш ставаш плоскоземец, благодарение на св. Айнщайн.

Това не е ли много интересно фундаментално последствие на специалната относителност.

Пак си се объркал нещо, както обикновено...

Обикновено плоскоземци се наричат жителите на земята, които живеят върху нея и я считат за плоска. В тази ситуация СТО няма никакво значение - земята се движи спрямо тези вярващи със скорост НУЛА. И тогава ставането на плоскоземец е по избор, а не поради СТО.

А ако земята се движи спрямо някой с голяма скорост, тя щеше да се наблюдава реално като плоска. Дали е удачно този който реално вижда плоска земята да се нарече плоскоземец, е съвсем друг въпрос - той няма нужда да вярва в нещо, той наблюдава факт.

Ти щеше да си много любопитен екземпляр в такава ситуация, когато, наблюдавайки плоска земя, обясяваш - не, аз виждам кръгла земя. Най-малкото щеше да се нуждаеш от очила, щото не само със земята щеше да имаш проблеми тогава...:) Щеше да представляваш интересен казус за някои медицински специалисти.

Младенов, с тези жалки опити за ирония нищо няма да постигне срещу СТО, а само ще ни демонстрираш колко са жалки тези опити.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, gmladenov said:

Бас ловя, че не си се замислял за следното:

Позна - не съм! Мисля за следното:

12_0.jpg.b90df1a094b0fa9ff0e05e6f278606a7.jpg

"Като безмасови, частиците би трябва да се придвижват със скоростта на светлината, но вместо това, те се колебаят напред-назад. Мигновено движение на електрона се случва със скоростта на светлината, но общото средно движение на електрона се характеризира със скорост по-малка от скоростта на светлината. Забележете, че въпреки че скоростта се променя през цялото време, посоката на спина остава постоянна в система в покой спрямо на електрона."

Физика элементарных частиц - стандартная модель: история с продолжением (modcos.com)

Хигс и масата на фермионите « Бръсначът на Окам (bgchaos.com)

Тоест - какво се случва с два фотона, когато формата им на проява, перспективата им спрямо всичко се промени от универсална скорост на светлината на универсална маса в покой и при това в някакъв радиус около тях тоталното разширение на пространството се преобразува на гравитационно свиване в една точка (точката на частицата и този собствен гравитационен ефект е наличен за всяка масивна частица, независимо дали тя разполага или не разполага с електрически заряд). Както всяка точка пространство с подкритична плътност на материята се разширява и това разширение се натрупва с увеличаването на точките на пространството с времето, така и въздействието на нищожната гравитацийка на всяка масивна частичка (разширението на всяка точка пространство също е нищожно в малък мащаб) се събира с гравитацийките на всички останали масивни частички наоколо и се образува в крайна сметка едно доста сериозно гравитационно огъване на пространство-времето, колкото по-голямо е струпването на масивни частици в определен участък (точно като все по-изразеното разширение на пространството във все по-големи мащаби). Впрочем, след като енергията им участва в общата гравитация на Вселената - фотоните също трябва да имат някакво собствено гравитационно изражение. Същото, което би трябвало да пречи на разширението на пространството да ги "размие", да ги "разгради", да ги унищожи с времето. В квантовата механика тези преобразувания са преминавания на енергията на частиците от едни полета в други полета (примерно - от фотонното поле в електронно-позитронното поле).

Редактирано от Станислав Янков
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 12 часа, gmladenov said:

Човек с научен уклон няма как да я види, защото той няма как да повярва, че професори и Нобелови
лауратеи са се заблудили. А такива като мен пък имат уклона, че не може глупости като съкращаване на
дължините и забавяне на времето да се считат за реални.

Зависи какво в случая наричаш "реално". Извинявай, ако вече си обяснявал какво точно разбираш под "скъсяване на дължините" и "забавяне на времето". Мисля, че за да те разберем по-правилно, ще бъде добре да обясниш отново - може би в някакъв дефинитивен вид...

Моето впечатление е, че тук всеки тълкува тези понятия по различен - а често и противоречив - начин🙄 

 

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 часа, scaner said:

. Тоест, материята не е енергия, както и обратното

Материята не е енергия но масата е енергия, и това е експериментално доказано. А според ОТО, точно тя криви пространството така че създава ефект на гравитацията.

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 часа, scaner said:

Дай все пак да стъпим на една стабилна основа.

Какво е енергията? Отваряме кой да е научен речник, и научаваме: енергията е способността на материята да извършва работа. Тоест, материята не е енергия, както и обратното. Енергията е подчинено състояние на материята. Материята е действащото лице, тя прави нещата, енергията е само нейна характеристика.

Като кажем "разпределение на енергията", имаме пред вид съответното разпределение на материята. "Плътност на енергията" означава специфично разпределение на съответната способност на материята, която също се характеризира с някакво разпределение. Енергията няма собствено битие, за разлика от материята. И всякакви изрази трябва да се пречупват през тези правила, иначе почва да се губи смисъла и да се изкривява картинката.

Хубаво синтезиране 

Преди 9 часа, scaner said:

В ОТО тялото не се движи под действие на сила, там гравитацията не е сила. Свободното падане е движение без действие на сила в ОТО, движение по геодезичната линия, продукт на създадената от материята геометрия. Един вид, движение по инерция в такава геометрия.

Нали това твърдение се опитвам да опровергая от самото начало

Преди 9 часа, scaner said:

Така че материята е генераторът на кривината.

И пак повтарям, силата не създава кривина

Материята криви пространството чрез енергията. Енергията води обектите по кривината ползвайки сила. Като резултат, силата държи обектите в кривината. Гравитационното привличане по нищо не се различава от сила. Всяка сила, породена от някаква енергия (като характеристика на материята), води обект по траектория, която представлява кривина на пространството

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 часа, Станислав Янков said:

Разстоянието между обектите няма да се скъси, освен ако те не са свързани с някаква твърда, масивна материална връзка (примерно - да се приближава към теб камион с ремарке, което е два обекта, свързани материално помежду си). Без масивна материална връзка помежду им - двата обекта са си отделно, всеки за себе си.

СТО не е съгласна с теб

Иначе, за останалото което си написал... Дано да не работиш като учител, че горко им на децата :) . Големи усилия трябва да положи човек за да те разбере

 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 13 минути, gooogle≪soft≫ said:

Материята не е енергия но масата е енергия, и това е експериментално доказано.

Поредните глупости.

Масата не е енергия, и защо е така пише в учебниците които не си разбрал. Масата е характеристика на система която притежава и енергия. Но система която притежава енергия, може да няма маса - както фотоните. Така че пряка връзка между маса и енергия няма, те са различни характеристики на една система.

Преди 13 минути, gooogle≪soft≫ said:

А според ОТО, точно тя криви пространството така че създава ефект на гравитацията.

Не, масата не криви пространството според ОТО. Ограмоти се, че така не ставаш и за чеп за каца.

И няма смисъл лда ми се тръшкаш. Тръшкането показва безисходица и липса на аргументи, с него се опитваш да отвлечеш вниманието от резила си :D

 

Преди 6 минути, Ниkи said:
Преди 10 часа, scaner said:

В ОТО тялото не се движи под действие на сила, там гравитацията не е сила. Свободното падане е движение без действие на сила в ОТО, движение по геодезичната линия, продукт на създадената от материята геометрия. Един вид, движение по инерция в такава геометрия.

Нали това твърдение се опитвам да опровергая от самото начало

И как се надяваш да го опровергаеш? Ето, ОТО го обосновава. Ти с какво обосноваваш някаква алтернатива? Ама алтернатива която да върши работа, а не само комбинация от думи.

Спомни си, опровергаваш или на база вътрешна логическа грешка, или на база експеримент. Няма друг вариант.

Преди 8 минути, Ниkи said:

Материята криви пространството чрез енергията. Енергията води обектите по кривината ползвайки сила.

Е колко пъти да повтарям - обектите си се движат по геодезичните линии без никаква сила да им е нужна. Движение по инерция се нарича това, и е израз на обобщеният принцип на относителност в ОТО. Стига с тая сила.

Вземи една пружина, стисни я и я закопчай с някакви щипки, за да не се разтяга. Тая пружина ще си се движи по геодезичната точно по същият начин, както ако не е стегната, със същата скорост и по същите завои. Щипката в случая консервира в областта на пружината допулнителна енергия, материята на пружината получава друго разпределение в пространството по тази причина, а вече това разпределение оказва влияние на пространството, не самата сила. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 55 минути, Ниkи said:

СТО не е съгласна с теб

Иначе, за останалото което си написал... Дано да не работиш като учител, че горко им на децата :) . Големи усилия трябва да положи човек за да те разбере

Дали? Какво на пространството между двата обекта, които се движат на някакво разстояние един зад друг към теб, му се скъсява, докато двата обекта на някакво разстояние един зад друг се движат към теб? Дори, за да може ти да възприемаш три гигантски разгънати пространствени измерения, които ти изглеждат плоски и непрекъснато се разширяват - движенията спрямо теб на всяко от тези три пространствени измерения трябва все повече и повече да се забавят от твоя гледна точка. И тука някак трябва да се съчетае това забавяне и удължаване на пространството според СТО с изправянето на огънатата при мощна гравитация пространствено-времева кривина в участъците без мощни гравитационни концентрации...

Редактирано от Станислав Янков
 • Неясен 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 минути, scaner said:

Спомни си, опровергаваш или на база вътрешна логическа грешка...

Аз не казвам, че има вътрешна логическа грешка, напротив твърдението е вярно, но е общо. Айнщайн се е застраховал много добре.

Преди 17 минути, scaner said:

или на база експеримент

Поведението на силата по нищо не се отличава от грави привличането. На гравитацията се противодейства със сила. По назад в темата съм показал и други идентичности

Преди 23 минути, scaner said:

обектите си се движат по геодезичните линии без никаква сила да им е нужна

Сила или комбинация от сили създават траектория на движение на даден обект. Тази траектория, спокойно може да се нарече геодезична линия

Преди 27 минути, scaner said:

Вземи една пружина, стисни я и я закопчай с някакви щипки, за да не се разтяга. Тая пружина ще си се движи по геодезичната точно по същият начин, както ако не е стегната, със същата скорост и по същите завои. Щипката в случая консервира в областта на пружината допулнителна енергия, материята на пружината получава друго разпределение в пространството по тази причина, а вече това разпределение оказва влияние на пространството, не самата сила. 

Това не е удачен пример. Силите вътрешно се компенсират и не създават движение. Системата щипка-пружина продължава да си следва траекторията от гравитацията. Ако тази енергия се освободи и създаде сила, която да задвижи щипката и пружината, същите поемат по нови геодезични линии, продукт от комбинацията между тази сила и гравитацията

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 26 минути, Ниkи said:

Това не е удачен пример. Силите вътрешно се компенсират и не създават движение. Системата щипка-пружина продължава да си следва траекторията от гравитацията. Ако тази енергия се освободи и създаде сила, която да задвижи щипката и пружината, същите поемат по нови геодезични линии, продукт от комбинацията между тази сила и гравитацията

Пак говорим на различни езици...

Стига с тея сили. Какво като в резултат от взимодействие (тук са силите) тялото промени геодезичната линия, по която се движи? Основният въпрос е кой създава тези геодезични линии, наборът от които се използва от телата? Силите само променят линията, която обаче се задава от геометрията, която играе ролята на гравитация като игнорираме времевото изкривяване. Геодезичните ги има, те са потенциалът на геометрията. Така както в евклидовото пространство има всякакви прави линии, по които могат да се движат телата, ако имат нужните условия за това. Силите и в евклидовото пространство, и в неевклидовото сами по себе си не определят геометрията, т.е. не създават геодезичните линии. Цялата материя в нейната динамика ги създава, това е идеята.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, scaner said:

Пак говорим на различни езици...

Стига с тея сили. Какво като в резултат от взимодействие (тук са силите) тялото промени геодезичната линия, по която се движи? Основният въпрос е кой създава тези геодезични линии, наборът от които се използва от телата? Силите само променят линията, която обаче се задава от геометрията, която играе ролята на гравитация като игнорираме времевото изкривяване. Геодезичните ги има, те са потенциалът на геометрията. Така както в евклидовото пространство има всякакви прави линии, по които могат да се движат телата, ако имат нужните условия за това. Силите и в евклидовото пространство, и в неевклидовото сами по себе си не определят геометрията, т.е. не създават геодезичните линии. Цялата материя в нейната динамика ги създава, това е идеята.

Всяко "нещо", което създава сила, вкарва промяна в геометрията на ПВ. Комбинацията от всички сили (плюс гравитацията, за която твърдя, че е сила) водят даден обект по тази геометрия.

Ето ти цитат:

Айнщайновата теория на гравитацията е основана на принципа на еквивалентността (неразличимостта), който гласи, че гравитацията и ускорението са едно и също явление.

Значи са едно и също явление, но не са причинени от едно и също нещо. Да са едно, две съвпадения, да си затвориш очите🙂. Вярно, грвитацията е едно от 4те фундаментални, но това не е причина да е по различна от сила. Рано или късно ОТО ще трябва да направи компромис, за да се продължи напред. А това не бих казал, че е съществен компромис, но може да отвори врати за нови съпоставки. Примерно, скъсените обекти притежаващи кинетична енергия може да имат общо с промяна на геометрията на ПВ. Възможно е, да не пътува светлината а да се криви пространството... 

 

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 часа, Станислав Янков said:

Дали? Какво на пространството между двата обекта, които се движат на някакво разстояние един зад друг към теб, му се скъсява, докато двата обекта на някакво разстояние един зад друг се движат към теб?

Прочети за парадокса на Белл и разгледай координатите на Риндлер. Ще ти просветне. После, ако искаш, ще ги коментираме нещата

За другото, не те разбирам

Редактирано от Ниkи
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 8 часа, Шпага said:

Зависи какво в случая наричаш "реално". Извинявай, ако вече си обяснявал какво точно разбираш под "скъсяване на дължините" и "забавяне на времето". Мисля, че за да те разберем по-правилно, ще бъде добре да обясниш отново - може би в някакъв дефинитивен вид...

Моето впечатление е, че тук всеки тълкува тези понятия по различен - а често и противоречив - начин🙄

Много уместен коментар. Наистина всеки си ги тълкува както дойде - като причината за това
е самата СТО. Сега ще обясня защо.

Според Лоренц, скъсяването на дължините е физическо и си има физическо обяснение.
Ако си представим атомите на материята като наредени в решетка, то според Лоренц
решетката се степва (сбива, сплесква), както е показано в дясно на следната картика
(ляво: материя в покой, дясно: материя в движение):

length-contraction.png.e98f7b7bba23a7fd7d66b929d23348b0.png

 

Значи Лоренц предлага физически механизъм, който да обясни скъсяването на дължините.
Айнщайн, от друга страна не предлага нищо подобно.

В алинея §4 на оригиналния си реферат (виж страница 12 тук), Айнщайн обяснява физическия
смисъл на Лоренцовата трансформация както следва:

 • Следовательно, твердое тело, которое в покоящемся состоянии имеет
  форму шара, в движущемся состоянии — при наблюдении из покоящейся
  системы — принимает форму эллипсоида вращения с полуосями: <формула>

Иначе казано, когато едно твърдо тяло с формата на топка се движи, то на страничен наблюдател
същото това тяло му изглежда като елипсоид ... както съм показал с плоската земя горе. Така че
горната картинка не е никакъв майтап, а буква-по-буква следва думите на Айнщайн.

Та това е моето разбиране за съкращаването на дължините: това, което казва самият Айнщайн.

Забележи, обаче, че никакво физическо обяснение не е дадено защо топката става на елипсоид при
движението. Съответно всеки може да си измисля каквото си поиска - и на практика това и става.

Какъв е моят проблем с постановката на СТО за скъсяване на дължините?

Според Бащицата илиза, че когато ти прелетиш покрай земята с много висока скорост, земята ще
излежда вертикално-сплескана, както е на карринката горе. Въпросът е откъде-накъде?

Откъде-накъде телата си сменят геометрията (земята става плоска, а ябълката става круша) когато ти
преминеш покрай тях с голяма скорост ?!? 

Истината е, че Айщайн няма обяснение. Лоренцовата трансформация така показва и Айщайн уж дава
физическо обяснение на този "феномен" ... но в същност не дава. Той просто казва, че топката става на
елипсоид ... и толкоз. Защо става на елипсоид не е обяснено и ние просто трябва склоним глава и да
приемем безусловно, че това е така ... без да задаваме въпроси.

Логиката е, че щом според формулите така излиза, значи "няма как иначе" ... и следователно
действителността е такава, каквато формулите показват. Само че това е порочна логика.

 • Благодаря! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 16 минути, gmladenov said:

Много уместен коментар. Наистина всеки си ги тълкува както дойде - като причината за това
е самата СТО. Сега ще обясня защо.

Според Лоренц, скъсяването на дължините е физическо и си има физическо обяснение.
Ако си представим атомите на материята като наредени в решетка, то според Лоренц
решетката се степва (сбива, сплесква), както е показано в дясно на следната картика
(ляво: материя в покой, дясно: материя в движение):

length-contraction.png.e98f7b7bba23a7fd7d66b929d23348b0.png

 

Значи Лоренц предлага физически механизъм, който да обясни скъсяването на дължините.
Айнщайн, от друга страна не предлага нищо подобно.

В алинея §4 на оригиналния си реферат (виж страница 12 тук), Айнщайн обяснява физическия
смисъл на Лоренцовата трансформация както следва:

 • Следовательно, твердое тело, которое в покоящемся состоянии имеет
  форму шара, в движущемся состоянии — при наблюдении из покоящейся
  системы — принимает форму эллипсоида вращения с полуосями: <формула>

Иначе казано, когато едно твърдо тяло с формата на топка се движи, то на страничен наблюдател
същото това тяло му изглежда като елипсоид ... както съм показал с плоската земя горе. Така че
горната картинка не е никакъв майтап, а буква-по-буква следва думите на Айнщайн.

Та това е моето разбиране за съкращаването на дължините: това, което казва самият Айнщайн.

Забележи, обаче, че никакво физическо обяснение не е дадено защо топката става на елипсоид при
движението. Съответно всеки може да си измисля каквото си поиска - и на практика това и става.

Какъв е моят проблем с постановката на СТО за скъсяване на дължините?

Според Бащицата илиза, че когато ти прелетиш покрай земята с много висока скорост, земята ще
излежда вертикално-сплескана, както е на карринката горе. Въпросът е откъде-накъде?

Откъде-накъде телата си сменят геометрията (земята става плоска, а ябълката става круша) когато ти
преминеш покрай тях с голяма скорост ?!? 

Истината е, че Айщайн няма обяснение. Лоренцовата трансформация така показва и Айщайн уж дава
физическо обяснение на този "феномен" ... но в същност не дава. Той просто казва, че топката става на
елипсоид ... и толкоз. Защо става на елипсоид не е обяснено и ние просто трябва склоним глава и да
приемем безусловно, че това е така ... без да задаваме въпроси.

Логиката е, че щом според формулите така излиза, значи "няма как иначе" ... и следователно
действителността е такава, каквато формулите показват. Само че това е порочна логика.

Така, както си го описал, наистина звучи кошмарно тъпо! Дано да не си прав😂🤣

 • ХаХа 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, Ниkи said:

Айнщайновата теория на гравитацията е основана на принципа на еквивалентността (неразличимостта), който гласи, че гравитацията и ускорението са едно и също явление.

Хайде пак да погледнем нещата строго. Кратката форма на принципът на еквиивалентност е:

"гравитационната и инертната маса на всяко тяло са равни".

По-подробната версия на този принцип гласи:

"всички физически явления в гравитационно поле протичат точно по същият начин, както и в съответно поле на инерцията (ускорена отправна система демек), ако интензитетите на двете полета са еднакви във всяка точка на пространството, и началните условия са еднакви за всички тела в затворената система"

Къде видя да се твърди, че гравитация и ускоренние  са едно и също явление? Ей така се раждат градските легенди и митове, после обяснявай че нямаш сестра :)

Преди 4 часа, Ниkи said:

Значи са едно и също явление, но не са причинени от едно и също нещо. Да са едно, две съвпадения, да си затвориш очите🙂. Вярно, грвитацията е едно от 4те фундаментални, но това не е причина да е по различна от сила.

Е как ще са едно и също явление? Това едно. И второ, попрочети малко повече за ОТО, за да разбереш защо гравитацията там не е сила в ОТО. Това е следствие от горният принцип, но ми писна да повтарям базови неща без някой да се опитва да ги разбере.

 

Преди 38 минути, gmladenov said:

Откъде-накъде телата си сменят геометрията (земята става плоска, а ябълката става круша) когато ти
преминеш покрай тях с голяма скорост ?!? 

А откъде накъде телата трябва да запазват геометрията си? Замисли се над този въпрос, и физическата причина за скъсяването цъфва като огряна от прожектор.

Елементарно е, стига да се опитваш да мислиш за физика, а не за някаква сбъркана религия. Не ти ли писна да повтаряш едни и същи безплодни извинения?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, scaner said:

А откъде накъде телата трябва да запазват геометрията си?

Защото действителността е обективна, а не сюрреалистична. Така че всички наблюдатели
трябва да виждат едно и също нещо - а не един да вижда едно, а друг друго ... в зависимист
от това кой какви магически гъби е ял предишната вечер.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 минути, scaner said:

А откъде накъде телата трябва да запазват геометрията си?

Апропо, ти също нямаш физическо обяснение защо телата си сменята геометрията - а спориш
като келеш с дядо си: "защо пък телата да не си сменят геометрията; кой е забранил".  🙄

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, gmladenov said:

Защото действителността е обективна, а не сюрреалистична. Така че всички наблюдатели
трябва да виждат едно и също нещо - а не един да вижда едно, а друг друго ... в зависимист
от това кой какви магически гъби е ял предишната вечер.

Обективността няма нищо общо с това. Щом имаме факт че телата се скъсяват - това също ще бъде обективно, защото ще е действителност.

Опитай да отговориш смислено на въпроса. Ще те насоча: какви физически фактори оказват влияние на това, че размерите на телата в две системи в нютоновата физика се запазват еднакви? Там няма такъв принцип, така че запазването на размерите е следствие от нещо. От какво?

Като разбереш тези фактори, веднага ще стане ясно как СТО влияе на тях, и до какви последствия води това влияние. И ще получиш всички отговори дето Айнщайн уж не ги бил дал.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Just now, gmladenov said:

Апропо, ти също нямаш физическо обяснение защо телата си сменята геометрията - а спориш
като келеш с дядо си: "защо пък телата да не си сменят геометрията; кой е забранил".  🙄

Естествено че имам.

Ако отговориш на обратният въпрос - защо очакваш телата да запазват размерите  си, ще ти се изясни  и на тебе. Но трябва да извършиш едно трудно действие - да мислиш, а не да проповядваш глупости.

Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...