Отиди на
Форум "Наука"

Всеки, който има въпрос, да пише тук!


Recommended Posts

 • Потребител

Това е така, но тук се опитвам да разгледаме възбуденото състояние в контекста на валентността, която могат да проявят химичните елементи.

Кое формира "прага" на висшата валентност?

Link to post
Share on other sites
 • Мнения 754
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Популярни мнения

Тези кърпички имат увеличена адхезионна способност към определен тип промишлени оцветители. Те улавят и задържат молекулите на боята, които се отделят в пералнята. Принципът е сравнително прост, за да

гугъл работи: in words: Acrylic acid + Sodium hydroxide ->forms-> Sodium acrylate + water in formulas: C2H3COOH + NaOH -> C2H3COONa + H2O в памперсите се ползва, поема 300 пъти повече в

Здравейте,  Гентиобиозата е  6-O-β-D-глюкопиранозил-D-глюкоза. Цялата структура може да се нарисува от инструментите вляво на обичайния прозорец - или атом по атом, или с помощта на темплейтите з

Posted Images

 • Потребител

Може как да не може, ми водорода ;). По принцип висшата валентност се опредея от броя на електроните в последния електронен слой, но стига да могат да се 'разцепят' (да има свободни орбитали) ел.-те двойки. При азота става, при кислорода например не. При хлора вече имаме възможна и 7-ма валентност, колкото са му всички електрони в последния ел. слой, въпреки, че само един не е сдвоен (но имаме св. орбитали, а при флуора нямаме).

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Тоест азота е изключение от правилото, че валентността се определя от броя на несдвоените електрони в последния електронен слой /във възбудено състояние/, понеже един електрон прескача в по-горен слой?

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

'Правилото' е, че висшата валентност се определя от броя на електроните в най-външния ел. слой (няма значение, сдвоени или не сдвоени), но не се отнася за възбуденото с-яние (във възбудено с-яние атомите са много за кратко време. Азота е изкючение защото един електрон 'успява' да 'скочи' в друг слой. Но това си има обяснение. Атомния радиус на азота например е по-малък от този на кислорода. Това също е един вид изключение. И това дава възможност за прескачане на електрончето в 3-я слой.

Въобще азота е доста интересен елемент. Свободния азот (като молекула) е едно от най-инертните в-ва (то и името му е от гръцки и означава 'безжизнен' а-зот), поради стабилната 3-на ковалентна връзка и (нормано) неговата неполярност, свързания азот (както и свободните атоми) обаче е много реактивоспособен (огромна част от взривните в-ва са на азотна о-ва).

Link to post
Share on other sites
 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

По принцип сивия калаен прах също е чист калай, но в една от двете му (основни) алотропните му форми (алфа). Тя съществува под 13 целзия, над тази т-ратура минава в бял калай. Сивата алотропна ф-ма 'реагира' като неметал. Към сивия калай се прибавят антимон и бисмут и тогава не се наблюдава проявлението на 'калаената чума'. Но сега в какви пропорции не зная.

Link to post
Share on other sites
 • Модератор Инженерни науки

Ползва се в електролуминисцентни панели, дисплеи екрани. органичните LED имат такъв слой /не е правило/, пътечките по LCD и плазмените дисплеи...

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Ние имахме мерак да ползваме електроди от ИТО за нашите записи на биопотенциали.

Взимаш електродче 30 микрона, пльосваш една клетка, записваш каквото записваш и после правиш имунофлуоресценция / ин ситу хибридизация да видиш някой протеин / рнк как се е експресирал/а. И после казваш - еди кой си ген се е експресирал на ниво рнк еди как си, от нея се е синтезирал еди какъв си протеин, който пък се намира еди къде си. А самата клетка (ако се работи с клетъчна култура, съдържаща разнообразни клетки) е еди каква си. Супер методи, супер идеи.

Но се оказа, че отстъпва като материал пред Титановия Оксид и се отказахме.

Link to post
Share on other sites
 • Модератор Инженерни науки

Aha.. Е, за моите неща става..

Но вече не се занимавам..

Някога си правих едно електролуминисцентно нещо дето свети /да не ставам досаден, за 3-ти път го казвам тук/ ии за прозрачен проводник ползвах издраскана метализираха слюдена плочка от слюден кондензатор. После ползвах две предметни /микроскопки/ стъкълца и помежду им солена вода..

Link to post
Share on other sites
 • Модератор Инженерни науки

Е, ползва се за направа на кондензатори.. За цел;та се метализира от двете страни с алуминий предполагам /едва ли е сребро/ и такива пластинки се стиковат, навързват се паралелно и се извеждат изводи /крачета/, порапят се в смола - за да се образува корпус...

И това е.

Редактирано от Joro-01
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Помагайте плс! Ще ми оформят успеха по химия тази седмица и за шестица ще трябва да покажа решението на една от следните задачи

1.Пластмасов съд, напълнен със сероводород при нормални условия (н.у.), има маса

158,50 g, а когато се напълни с амоняк при същите условия, масата му е 150,00 g.

-. Изчислете обема (в m3) и масата (в g) на съда.

-. Колко атома водород се съдържат в сероводорода и колко – в амоняка, с които

съдът е пълнен последователно.

Ако същият пластмасов съд се напълни при н.у. с газова смес, състояща се от

неизвестен газ и амоняк в обемно отношение 1:1, неговата маса ще бъде 157,75 g.

Определете:

-. Молната маса на неизвестния газ.

-. Кой е този газ, ако знаете, че молекулата му се състои от атоми на един и същ

химичен елемент..

2.Един килограм строителен материал, който съдържа 36,0 мас.% SiO2, e смесен със

100 mL воден разтвор на Na2SiO3 с концентрация 0,7 mol.L-1.

-. Пресметнете:

а) Масата на Si (в g) в строителния материал след добавянето на Na2SiO3.

б) С колко процента се е променила масовата част на Si в строителния материал

след добавянето на Na2SiO3, ако плътността на добавения разтвор е 1000

kg.m-3 ?

Мoля ви помогнете ми да реша поне една :))

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Ето едно примерно решение на първата ти подточка на първа задача, и малко размисли за останалите подточки.

а/ масата на съда плюс масата на първия газ е еди колко си.

масата на същия съд с друг газ е еди колко си.

обаче обемите на газовете са еднакви, както и на тях съответстват еднакви количества вещество.

смяташ масата. смяташ обема.

б/ количеството вещество на газовете можеш да го сметнеш по две формули - с маса и моларна маса или с обем и моларен обем - е пропорционално на количеството водород от формулите.

с числото на Авогадро смяташ колко са частиците водород, които съответстват на това количество вещество

в/ масата на амоняка за половината съд я знаеш колко е, понеже сметна за целия съд

и от тук ти става ясно колко е масата на непознатия газ

знаеш и какъв е неговия обем, моларен обем - и от тези трите с масата изчисляваш моларната маса

като ти казват, че това е газ от еднакви молекули, значи е някакво просто вещество - кислород, азот, ти ще видиш по резултата.

Не би трябвало да се затрудниш да си решиш сам останалите подточки по бележките ми.

Надявам се да съм бил полезен.

Кой клас си?

post-11885-0-88286500-1359392798_thumb.j

Редактирано от Emil z Lonneberg
Link to post
Share on other sites
 • Модератор Инженерни науки

Пробва ли дистиривуторите на WTW?

Хм, те може да не са оторизирани, трябва да си спомня името на фирмата

Link to post
Share on other sites
 • Модератор Инженерни науки

Излиза ми филлаб, но е си спомням...

Адрес: Пловдив, ул. Пещерско шосе 30 ,ет.5

Телефон: 032/ 64 21 28; 0898 956 484

e-mail: fillab@abv.bg

web site: fillab.business.bg

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Здравейте! В неделя бях на олимпиада по химия и естествено сега се чудя вярни ли са ми задачите. Може ли някой да ми каже дали съм била на прав път? Едната задача: беше дадено е уравнението на обратимия процес 2SO2 + О2 -> 2SO3. В 1 литър има 2 мола кислород и 3 мола серен диоксид. ДА се намери равновесната константа, ако равновесната концентрация на серния триоксид е 2,2 mol/l. Аз я решавах така

Kc=2,2*2,2/3*3*2=4.84/18=0.27 Обаче ми се струва твърди лесно, което ме води на мисълта, че някъде бъркам? Другата задача е според мен по-скоро физична и гласи: Пoдредете по нарастваща температура на замръзване разтвор на глюкоза с концентрация 0.4mol/l ,разтвор на фруктоза с концентрация 0.2 mol/l и разтвор на захароза с концентрация 0.3mol/l. . Аз реших, че най-ниска ще е Тз на този на захарозата въпреки, че концентрацията на глюкозата е по-голяма, но все пак захарозата представлява свързани молекули глюкоза и фруктоза. Нaй-висока Тз има разтвора на фруктозата.. Някакви идеи как всъщност е трябвало да се решат задачите?

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Скъпи съфорумци, моля помагайте!

Трябва да реша тези задачи по химия:

post-12658-0-56297200-1359652136_thumb.j

Ще държа изпит върху тях и ми трябват подробно написани. Може да ги напишете на лист и да го снимате или сканирате, защото на Word ще отнеме много време.

Благодаря предварително!

--

Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...