Отиди на

Условия за ползване

Настоящите условия са предназначени за регулиране на отношенията между Сдружение “Читател”, гр. София, ЕИК 177036907, представлявано от Росен Теодосиев и потребителите на онлайн форум “Наука” https://www.forumnauka.bg/

Условия за ползване и правила на Форум "Наука"

С всяка публикация авторът се съгласява, че авторското му име е наименованието или компютърният псевдоним („ник”), под който авторът публикува съответният текст, образ или друга информация. Авторът може сам и допълнително да добави името си или да промени никът си. Авторите се задължават да съблюдават при своите публикации всики законови разпоредби и тези за авторските и сродни права и да не накърняват с публикациите си каквито и да било права на трети лица. Собственикът на форума има право да премахва от видимата част на форума всяка публикация, нарушаваща законите или правилата за ползване на последния. Тъй като форумът представлява предоставена за ползване при определени условия техническа възможност за публикуване на информация и публикациите се извършват без предварителен преглед, одобряване или контрол от страна на собственика, последният и модераторите не отговарят за съдържанието на публикациите и за каквито и да било вреди, произтичащи от публикациите. Авторите отговарят изцяло и лично за всички вреди, евентуално нанесени с публикациите им във форума, /а в случай, че отговорност бъде вменена на собственика на форума, то той има право на регресна претенция към автора/. „Автор” в настоящият текст е автор или лице-титуляр на сродни права по смисъла на ЗАСП. При съавторство или съвместно притежаване на правата отношенията се уреждат между съавторите; форумът не отговаря за тези вътрешни отношения. Всички права върху обекти на авторско или сродно право създадено по поръчка на собственика на форума принадлежат на последния. При погиване на публикации от форума пореди технически проблеми или външна намеса собственикът на форума има право да възстанови и публикува отново обекта на авторски или сродни права в съществуващият по-рано обем и при горните условия.
Забранено е публикуването на лична кореспонденция (лични съобщения) във форума без съгласието на двете страни, участвали в кореспонденцията, както и всякаква форма на лични данни извън официално публикуваните в настоящия форум (снимков или друг материал, засягащ личния живот), когато това може да е в ущърб или да служи за дискредитация на някоя от двете страни. Ако това стане, то по желание на ощетената страна такива постове ще бъдат трити без предупреждение.

Някои услуги на форума изискват регистрация. По време на тази доброволна регистрация е възможно да Ви бъде поискана лична информация. Личната информация може да включва имейл адрес, парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и други подобни.
Тази информация ни позволява да усъвършенстваме сайта и да го правим по удобeн и лесн за употреба от Вас – нашите потребители.
Също така, тази информация ще ни помогне да възстановим Вашите данни в случай на изгубена или забравена парола.
Анонимността на предоставената от Вас лична информация при регистрация, абониране за бюлетин или участие във форуми ще бъде гарантирана според етичните норми и изискванията регламентирани от Закона за защита на личните данни.
Предоставената от Вас лична информация не се споделя с никого извън форум "Наука" и няма да се продава или дава под наем на когото и да било без личното Ви съгласие за това. Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред

Сдружение “Читател”, регистрирано в Софийски градски съд, е администратор на лични данни.

Проектът Форум "Наука" е консервативен и дори донякъде позитивистки. Екипът е убеден, че по всеки въпрос съществува минимум от фактология, който задължително трябва да бъде усвоен, за да може човек да си позволи мнение. Това означава, че сайтът и форумът са абсолютно неподходяща среда за паранаучни или псевдонаучни възгледи. Същностни разглеждания на хипотези като например автохтонния произход на българския народ, плоска Земя, световна конспирация, несъстоятелност на еволюционната теория и подобните им не са добре дошли. На псевдонаучната проблематика тук в най-добрия случай гледаме като на обект на психологическо и социологическо изследване. В пространството на Форум "Наука" ще бъдат излагани, коментирани и критикувани само теоретични и експериментални проблеми, изложени с достатъчна степен на сериозност и фактологическа обосновка. Целта ни да бъдем полезни като поле за изява на млади учени, място за практическа помощ за студенти и ученици и за обогатяване на най-широк кръг любители ни задължават към такъв консерватизъм.

1. Да си избере ник, аватар (превъплъщение) и подпис, които да не целят обида/критика/подобие на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго), а също така - да не съдържат политически, расистки или порнографски детайли, сцени на насилие.

2. Да не регистрира повече от един ник във форума. Последното ще се счита за опит за заблуждаване/измама на други потребители на форума.

3. Да уважава другите потребители на форума. Всякакви обидни думи и преки характеристики/заплахи ще се считат за грубо нарушение, като в резултат от това постът ще бъде редактиран или отстранен от темата. Нецензурните думи ще бъдат замествани със символа "*".

4. Да пише на кирилица. Форум "Наука" е български и официалният език и писменост на него са българските. За проява на висок интелект смятаме спазването на граматическите, правописните, пунктуационните и синтактични правила. За тези, които нямат кирилица на компютъра си: http://2cyr.com/

5. Да не пише за по-голяма убедителност постове само с ГЛАВНИ (което, според "етикета", се счита за "викане", за "крещене") или пък - само с цветни букви (което също затруднява четенето), или с подчертавания, потъмнявания и другите графични изразни средства. Допуска се смислов акцент на определени части от текст под формата на думи с големи букви или bold шрифт.

6. Да не създава теми или да пуска материали призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия или съдържащи порнография. 

7. Контакти с модератори и администратори, както и коментари по минали действия на модератори или администратори, потребителите извършват изключително по e-mail или чрез лично съобщение.

8. Често повтарящи се постове с еднакво съдържание, постове със съдържание далеч от темата или теми със съдържание далеч от раздела, в който са създадени, ще бъдат определяни като СПАМ (като нежелани). Такива постове/теми ще бъдат отстранявани, а авторът им ще бъде предупреждаван официално. При доказано наличие на умишлени действия, никът на съответния участник ще бъде деактивиран.

9. Да се придържа възможно най-близо до поставените въпроси по време на дискусията в темите. При особено големи отклонения на мненията от първоначалния замисъл на темата, последната може да бъде разделена на две или повече части. Темата ще бъде затваряна след установено залагане на конфликт в нея и повишаване на напрежението.

ЛИЧНИТЕ ДИСКУСИИ ВЪВ ФОРУМА СЕ ПРАВЯТ САМО С ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ.

10. Статията, която качите, да не е открадната от други сайтове. Винаги питайте автора дали ще ви даде права над нея преди постването й! При откриване на текстове или материали с претенции за авторско право, или при наличие на такива претенции, съобщавайте на администраторите, за да бъдат надлежно премахнати от нашата система. 

11. Лицето, което публикува на платформата на форума файл (книга, част от книга, картина, снимка или друго изображеие, текст от какъвто и да е вид и изобщо информационен или друг материал от какъвто и да било вид) със самата публикация заявява, че каченият/публикуван материал е със свободен достъп и публикуването му е позволено по силата на закона или на оганичението или на отсъствието или на предоставянето на авторски или сродни права, както и, че това лице има надлежно право за публикация на материала. Ако автор или трето лице носител на авторски парва предяви основателни претенции срещу публкуването на материала в настоящия сайт, цялата отговорност за нарувашене на авторското право се носи от лицето, качило/публикувало съответния материал в нарушение на авторското или сродни права. „Форум Наука“ не носи отговорност за качени файлове и материали с нарушени авторски или сродни права. При публикуването на платформите на сайта задължително се сочи името на автора и се съблюдават неотчуждимите авторски и сродни права.

12. Щом даден потребител пусне във форума статия или някакъв материал, то той с това безвъзмездно се съгласява публикуваната от него информация да се премести в сайта (електронното издание) по усмотрение на администратор или модератор. 

13. Всеки потребител има право да качва файлове с общ размер не повече от 11 mb. При наличие на файлове с по-голям обем и значение за форума, се обръщайте към администраторите. За прикачване на картинки може да използвате http://picvalley.net или http://imageshack.us/

Повече подробности относно това правило можете да прочетете ТУК

14. Да не създава теми или да пуска материали съдържащи реклама под каквато и да е форма без писменото съгласие на администратора.

15. Администрацията на форума си запазва правото да блокира без предупреждение новосъздадени профили на бивши потребители с наложено наказание, потребители уронващи престижа на сайта и форума и неговия екип, потребители търсещи постоянни конфронтации с останалите потребители и екипа.

16. Ако желаете да изтриете профила си е достатъчно да уведомите администрацията чрез лично съобщение или друг от начините за контакт и профилът ви ще бъде заличен. Имайте предвид, че това действие е безвъзвратно и не може да се възстанови на по-късен етап. Всички мнения на потребителя остават в платформата като автор на тях се изписва "Guest".

17. Забранена е пропагандата и разпространението на фалшиви новини и дезинформация. 
Да се знае, че разпространяването на такава информация е в пряко нарушаване на правилата и всеки, които разпространява такава информация ще бъде с неограничено преглеждане на мненията.

При тенденциозно неспазване на правилата потребителят се заключва за неопределен период от време. Ако смятате, че тези правила ограничават личната ви свобода, има много други форуми, където бихте могли да доказвате превъзходството си.

Част от материалите са предоставени в сътрудничество с chitatel.net

За информация и въпроси пиши на office@chitatel.net

Правилата се променят по усмотрение на администратора. 

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...