Отиди на
Форум "Наука"

Втори след княза

Потребител
 • Брой отговори

  1327
 • Регистрация

 • Последен вход

 • Days Won

  3

Втори след княза last won the day on Март 3 2019

Втори след княза има най-харесвано съдържание!

Репутация

571 Асистент

Всичко за Втори след княза

Последни посетители

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Предложиха ми следния текст от "Банкеръ" https://www.banker.bg/pozicii/read/pandemiiata-dade-put-na-novi-i-na-pretopleni-idei-za-po-dobra-ikonomika В кратък откъс става дума за явлението "хистерезис" в икономиката, което общо взето се отнася единствено до безработицата, т.е. смята се, че след пандемията е много трудно да се възстанови предишното ниво на безработица, защото хората отвикват от труд. Интересно е и това, че има тенденция да се плаща повече на работещите специалисти, вместо да се наемат безработни. Знае ли някой повече за това явление в икономиката извън безработицата? Имам някои асоциации с хистерезис, които като лаик бих подложил на критика, ако имате интерес. (не е близостта на името с хистера=матка и вида на хистерезисния лист)
 2. Благодаря, че много стегнато изложихте теорията. Някои неща разбрах, други не разбрах, трети си доизмислих (да попълня гещалта ) Ето как си представям написаното. През решетката от фотони протича ток (приемам електрони, при вас фотони, ако не греша). Фотоните започват да вибрират или се въртят, или извършват няк. пространствени движения с по- голяма амплитуда, което наричате набъбване, а други поле. Предаването на това движение може да е в права или начупена линия (като светкавица), но при вас може да стигне до затворен контур, който да премине в кръг. Аз не виждам нужда от този кръг, ако "набъбването" е във всички посоки, то запълва няк. цилиндър, обхващащ тока. Така е по- практично, защото с отдалечаване от тока амплитудите на вибриране или там каквото е движението на фотоните намалява- изтощава се енергията или има разпиляване в средата, или съпротивление някакво, прим. от разлика на фази, както пишете или просто този ток може да възбуди и поддържа такъв и такъв брой фотони и не стига по далеч- "набъбването" намалява с квадрат от разстоянието. Това формира у мен вашия коментар, за което благодаря.
 3. Тази година дадох 120 лв. за диагностика на теч по тръба за мръсна вода и ремонт. Датчикът е основан на по- ниска температура на влажното място. Диагностиката се оказа невярна. Язък за парите. Течовете на водоснабдителните компании са за стотици хиляди, но те не биха наели човек за хиляда да ги открива. Просто не за това са човешките сетива. Да не говорим за диагностиката за заболявания чрез пасажи (ръкомахания). При това те се основават на някакво "биополе", което няма никакви научни основи. Вж. https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_(esotericism) и https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_psychology Силата на човека (петата ) е в речта, мозъка, промяната на света.
 4. Дали ще можем да променим посоката на философстване в една друга посока? "Петата сила" или "Петата стихия", която е човекът, частен случай на живота. Както споменах, камъните падат, а животните се изкачват. Водата тече надолу, а сьомгата нагоре. Животът покрива всяко кътче на земята (някъде по- рядко, но го има). Човекът промени света като стихия по- мощна от земята, въздуха, огъня, водата, укроти и владее ядрените, електрическите и гравитационните сили. А?
 5. Смущава ме, че вярвате в достъп на човека до неизмерими стойности на нещо си. Човек не усеща високото напрежение или радиация, от които свети невключена луминисцентна лампа. Не усеща радиовълни, от които свети лампа с нажежаема жичка, не усеща магнитно поле, което индуцира силен ток в проводник, а усещал... потока на водата (ако правилно съм разбрал термина). Често то се свързва с паранауките прим. "Дружеството по радиестезия, биолокация и психотроника" Мен ме удовлетворява обяснението, че обикновено при варовикови скатове с лек наклон водата се лее по наклона и където и да копаеш, все стигаш до водонепропускливия пласт, където ще я има. Ако има сигнал, то ще има и уред, който да го засече-уредите засичат една заредена частица... За търсене на вода по- подробно https://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing#Scientific_reception Ако имате предвид детекция на "биотокове" мнението ми е аналогично.
 6. Моля за разяснение, подреждане на какво, подреждане по какъв признак? Ако е подреждане, ранжиране на силите в скала по нещо е едно, а другото е подреждане в последователност при действие. Второто ми е интересно, защото е тъкмо информация.
 7. Науката не ползва "свръхестестено", така че е нормално да няма. За "ефекта на усилвателя" имам възражения. При усилването, изходящият сигнал е подобен на входящия. Отключващият процес е различен от основния процес. Енергията на падащата вода в тоалетната зависи от масата и височината й, а силата за натискане/дърпане на отключването си е съвсем друг процес, който като енергия не участва.(ако не ви е удобно да обсъждаме кенефи, приемете, че става дума за шлюз към турбината на ВЕЦ ) Не, че енергията се губи, нито прибавя, но е от съвсем друг кръг и не участва в основния. Прочее, моля за подсещане за процес на усилване в природата.
 8. 3 Нефундаментални сили 3.1 Сила на реакция на опората 3.2 Сила на триене 3.3 Сила на опъване 3.4 Сила на усукване 3.5 Центростремителна и центробежна сила 3.6 Еластична сила 3.7 Консервативни и неконсервативни сили От рубрика Сила Уики бг.
 9. Благодаря за подробния коментар. "Ключовият" момент е, че има кодиран сигнал, който оключва/включва силата. При това не неговата акустична сила е от значение, а информацията. Следствието не е от предаване или преобразуване на енергия/сила, изразено чрез съответните закони, а отключването. Чрез маса и височина можем да изчислим енергията в лавината, но не и чрез вика на глупака, който я предизвиква. Дали Иванчо шепне или вика не се отнася до приближаване или отдалечаване. Тук вече има управление, което маже да е на какъвто и да е носител енергия, а да управлява съвсем друга енергия в независещи една от друга стойности. Това не може да се обясни с преобразуването и запазването на енергията. От значение е отключването
 10. Нали сте наясно, че Иванчо е излъчил акустични вълни. Но не те са задвижили Марийка, а информацията в тях. така, отново информация Не може. Всичко се УПРАВЛЯВА от четирите и всички сили се свеждат до тях. Прочее, животът също... с уточнението за една подреденост, да я наречем информация. Образът беше за това- подредеността на топчетата в модела на ДНК и модела на електрона. Все пак идеята за "не- физични сили" , ако не е метафора е немислима. Моля, разяснете какво имате предвид. Е, не всичко се управлява от тях. Може би "всяко взаимодействие може да се сведе до тях", но товае въпрос на прецизиране.
 11. Повод за тези размисли ми даде следното: Представих си няколко различни образа: Иванчо казва на Марийка "Ела" и тя доближава до него. Коя сила е причина за движението й тъкмо към него? Прекрасна раковината. Коя сила е събрала градивните й частици заедно? Не може да е случайност. Същите мекотели правят същите раковини. Винаги. Ами мекотелите? Коя сила ги кара да се изкачват противно на гравитацията и да плуват срещу потока? Ами едноклетъчните? И чехълчето може да се движи срещу потока? Коя е силата, която го премества в неподвижната среда? Защо точно него, а не падащото му органично изпражнение? Естествено не предавам точно случката: докторантите, открили ДНК се занимават с "простотии". Вместо да седнат на бюрото и да търсят причини, те търсят дърводелец, който да им направи топки и да ги боядиса- всеки размер с отделен цвят. Когато подредили тия топки, открили как се предава генетичната информация. С такива топки, а може и въображаеми, друг учен направил модел на атома и обяснил, че от различният им брой, вид и положение стават различни вещества. Всъщност, поставям въпроса за структурата, подреждането, информацията, които променят нещата. Когато са подредени по някакъв си начин частиците- прах от праха и кал от калта, те могат да променят света и да изместят Земята.
 12. Горното е несъмнено. С тези сили обаче, не можем да си обясним много процеси, някои сложни, други по- прости. Заради това въвеждаме едни нетолковафундаментални сили и с тях по- просто обясняваме неща, които биха били ужасно сложни, ако трябва да бъдат представени чрез фундаменталните сили. Общо взето, в много от законите в науките, се ползват сили, които не са от Четирите, но могат да бъдат обяснени с тях и това върши работа. И тъй като тук не е място за перчене с ерудиция, нито за борба за надмощие за спечелване на женска, а място за излагане на идеи, а аз изложих моята, (хвърлих хляба по водите), смятам участието си за изчерпано. .
 13. 1. Не. Гравитацията ще се задейства при съответните маса и разстояние. Не се опитвам да обяснявам гравитацията, а скупчването на вещество във вакуум и при пренебрежима гравитация. 2. Изобщо не смятам нищо по въпроса с гравитацията. Не се опитвам да обяснявам с вихри нищо друго, освен скупчването на вещество.
 14. Например отблъскване между кулоновите едноименни заради, като следствие на вихри. Допускам, че там- някъде са и техните противоположни заряди и в един момент ще се неутрализират. Освен това, има някакво неразбирателство. Някои клонят към проблеми, отнасящи се до елементарни частици, когато става дума за строителен материал за планети. Все пак големите количества материя влизат в други взаимоотношения. Огромните в други. Силите действащи при кулоонвите заряди са за едни маси и разстояния, механичните сили за други, гравитационните за съвсем други маси и разстояния. В различните мащаби има различни сили. Вероятно има възможност да се обяснят нещата комплексно, но не и като всеки гледа да наложи своя възглед. Един да настоява "Всичко е електромагнетизъм", друг "Всичко е гравитация", Трети "А ядрените, къде са ядрените сили?" четвърти "Центробежната и центростремителната, братя". Трябва да съобразяваме мащаба. Като карам количка пясък пренебрегвам едни сили, като предавам сигнал по телефона- други.

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...