Отиди на
Форум "Наука"

cven

Потребител
 • Брой отговори

  52
 • Регистрация

 • Последен вход

Репутация

34 Ученик

Всичко за cven

 1. Информацията е общодостъпна, заповядай : https://bg.wikipedia.org/wiki/Кримскотатарски_език ; https://bg.wikipedia.org/wiki/Крим "...Съгласно приетата през април 2014 година Конституция на Република Крим, официалните държавни езици са руски, украински и кримско-татарски... "
 2. Това, разбира се, не е вярно. Един от официалните езици в Република Крим сега е кримско - татарски.
 3. Извадка от книгата на Геза Фехер „Културата на прабългарите” София 1929. „ … Домашните животни на маджарите, когато последните попаднали под влиянието на прабългарите, са били само : juh = овен, ló = кон, и eb= куче. От прабългарите са научили развито скотовъдство. Затова следните думи в маджарския език имат прабългарски произход : За едрия добитък 6 думи : bika = бик; ökör = вол; tulok = невпрегатен вол; tinó = юнец; ünö = млада крава(юница); borjú = теле. За овчарството и козарството 6 думи : kos = коч; ürü = овен; toklyú = едногодишен овен; gyapjú = вълна; kecske = коза; olló = яре. За млякото и изработването му : köpü = бутало; iró = мътеница; sajt = кашкавал; túró = сирене. За свинята : disznó = свиня; ártány = скопена свиня; serte = четина. Прабългарски са и думите : teve = камила; tyúk = кокошка; agár = хрътка; kopó = копой и kölök = кученце. Скотовъдски термини : ól = обор; békó = букай, gyeplö = юзда; csökönös = вироглав. Тези думи, влезли в езика на един друг народ, ясно показват, колко развито е било скотовъдството у прабългарите още преди V век. Несъмнено по важен е фактът, че всички стари термини за земеделието в маджарския език идват също от прабългарите. Така : tarló = нива; árpa = ечемик; búza = жито; eke = плуг; sarló = косер; arat = оре; kepe = кръст; kéve = сноп; boglya = купа; szérü = харман; szór = сея; ocsú = починки; öröl = меля; dara = булгур. Един народ, който е могъл да даде толкова думи в областта на агрикултурата, сигурно се е занимавал с интензивно земеделие, понеже тези заемки показват такива подробности, които не е могъл да предаде един народ, който е познавал земеделието само у други народи. Нещо повече. Дори в светлината на езиковите данни става несъмнено и това, че прабългарите не са научили тая земеделска култура в кавказката си родина; защото, ако прабългарите бяха научили земеделието там, те биха заели непременно термините за земеделие от кавказките си съседи. Цялата земеделска терминология, обаче, на прабългарите е българска, генуин-тюркска, което показва, че те са донесли със себе си земеделието от далечното си азиатско отечество, от една много плодородна и особено сгодна за земеделие област. Но още повече трябва да бъде човек уседнал и то отдавна уседнал, за да развие лозарство… Прабългарски произход имат в маджарски език всичките важни термини за лозарството : szöllö = грозде; szür = прецеждам; szüret = гроздобер; bor = вино; csiger = второ вино; söprö = тригия. Други заети имена на растения са : komló = хмел; borsó = грах; gyümölcs = овощия; alma = ябълка; körte = круша 1) …” Срав. Z.Gombocz, Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. MSFOu XXX(1912).
 4. Комитопулите арменци, а децата им славяни. Да беше един да измислят нещо, пък то ... Май не се вписват много добре Радомир, Владислав, Косара, Мирослава, Делян в арменската именна система.
 5. А не сте ли си задавали въпроса, кога за пръв път се използва "слАвяни" и в каква езикова среда ?
 6. Това, разбира се, не е вярно. Словени и словяни е съвременен прочит на словѣни. Надявам се знаете класическия пример с мляко и млеко. А славяни в българския език идва от руски, където неудареното о в думите се изговаря почти като а. А склавени е това същото, но записано в неславянска среда - гръцки, латински. Впрочем в началото на темата това беше обяснено от Atom.
 7. Според легендата, Гложене е основано от киевския княз Георгий Глож, който бягайки от татарите намира убежище при цар Иван Асен ІІ. Вместо от съмнителни легенди и непроизносими по нашему хърватски думи защо не приемем най простото, че името на Гложене идва от глог, още повече че имаме и подходящ пример : Глог - Гложене, Бог - Боженци. Името Драгойца вместо да се извежда от "дрягв" - друга непроизносима дума, нищо чудно да произлиза от жената на Драгой, по някакъв начин свързана с това място и останала в народната памет. И за да се върна към темата, не видях да е споменавано старото име на Поморие - Тутхон "...Българското име на града като „Тутхони“ става известно от издаденият през 1905 г. в Петербург старобългарски превод от ХІV в. (по молдовски препис от ХVІІ в.) на историческата хроника от Х в. на Симеон Метафраст и Логотет." http://bghistory-letopisec.blogspot.com/2016/06/blog-post.html
 8. Осми век си означава, че след 680 година са били там. Ако обърнем внимание на географското разпределение, ще установим, че освен на запад от Търновско, славянски селища и некрополи са открити и във Варненско, Търговишко, Шуменско, Силистренско. Това означава, че славяните не са изселени масово от Аспарух, а остават да си живеят в Добруджа и Лудогорието, заедно с или в непосредствена близост до българите, и само част от тях са натоварени да охраняват границите "под договор" А въоръжените жени най вероятно означават, че новонаетите войници са от близката околност. Нищо чудно голяма част от тях да са напуснали родните си места пред ромейската войска и слуховете за жестокостите, и сами да са се струпали в стана на Крум за да търсят защита или отмъщение
 9. Пусках го вече, ама като не се чете ... " ... В отвъддунавските земи чрез археологични разкопки са проучени множество славянски селища от VI—VII в.: в поречията на Арджеш, Яломица и Бузеу те са повече от 30, а в поречията па Серет, Прут и Днестър — повече от 100. [9] Славянски селища има и иа други места на територията на днешна Румъния — на запад до Карпатите и Трансилвания. [10] Обикновено те се откриват край блата, по брегове на реки и полегати склонове. Характерно за повечето от тях е гнездовото им разположение — по 8—10 в група в продължение на няколко километра, като разстоянието помежду им не надхвърля няколкостотин метра. Така резултатите от археологичните проучвания потвърждават напълно сведенията на „Стратегикона”. В земите на юг от Дунава славянски селища от VII—VIII в. са открити предимно в Североизточна България. На територията на Силистренски окръг на славяните са принадлежали селищата при с. Гарван (м. Стареца и м. Момчила), при с. Попина (м. Джеджови лозя, м. Дренчето и м. Калето), при с. Дунавец (м. Куршумлиите), при с. Сребърна (м. Опашката), при с. Старо село (м. Юрта), при с. Нова Черна (м. Калето). В Шуменски окръг от същото време славянски селища са открити при с. Виница (м. Клиседжик), при с. Цар Крум (м. Хисарлъка) и при с. Друмево. В Северозападна България такива славянски селища са открити при гр. Враца (м. Черницата), при гр. Вълчедръм (м. Печена могила), Михайловградски окръг, и при с. Връв, Видински окръг. В централната част на Северна България славянско селище е имало при гр. Севлиево (м. Долни ливади) и при с. Бежаново (м. Стублата), Ловешки окръг. [11] В Южна България засега са проучени само няколко славянски селища в Източните Родопи — при с. Любеново, при с. Минерални бани и при гр. Марица, всички в Хасковски окръг. [12] Освен това от същия период са открити и редица славянски некрополи: във Варненски окръг — при гр. Дългопол (два), при с. Блъсково и при с. Разделна; в Шуменски окръг — при гр. Преслав и при с. Сини вир; при с. Бабово, Русенски окръг; при с. Юпер, Разградски окръг; край гр. Търговище; при с. Върбовка, Великотърновски окръг (два); при с. Камен връх, Ямболски окръг. ... " http://macedonia.kroraina.com/pp2/pp_1_1_3.htm
 10. Нямаме противоречие. Самуил е ревностно привързан по скоро към идеята да получи кралска корона като продължител на Българската държавност, но няма нищо чудно в това, че и той и Иван Владислав, въпреки славянския произход, се имат за българи. Все пак са наследници на Български велможа, а не се знае и колко от предците на комит Никола са били на държавна служба. Нищо чудно прадядовците му да са пили с Крум здравица от чашата. От времето на Крум аварски хаганат няма, значи поне от тогава, според Курта, България изпитва славянизиращия фактор на гърба си. Сведения за приобщаване на славяните в управлението имаме от времето на Омуртаг, вероятно, и на Борис, със сигурност. Но не е само това, славяните по нашите земи по някое време започват да се наричат българи. Факт. Дали сигурност, дали справедливост, дали нещо друго, но е имало нещо в Българската държава, което ги е карало да я приемат за своя и след време да се идентифицират с нея. По въпроса за археологическите данни, намерих това : http://macedonia.kroraina.com/pp2/pp_1_1_3.htm „…В земите на юг от Дунава славянски селища от VII—VIII в. са открити предимно в Североизточна България. На територията на Силистренски окръг на славяните са принадлежали селищата при с. Гарван (м. Стареца и м. Момчила), при с. Попина (м. Джеджови лозя, м. Дренчето и м. Калето), при с. Дунавец (м. Куршумлиите), при с. Сребърна (м. Опашката), при с. Старо село (м. Юрта), при с. Нова Черна (м. Калето). В Шуменски окръг от същото време славянски селища са открити при с. Виница (м. Клиседжик), при с. Цар Крум (м. Хисарлъка) и при с. Друмево. В Северозападна България такива славянски селища са открити при гр. Враца (м. Черницата), при гр. Вълчедръм (м. Печена могила), Михайловградски окръг, и при с. Връв, Видински окръг. В централната част на Северна България славянско селище е имало при гр. Севлиево (м. Долни ливади) и при с. Бежаново (м. Стублата), Ловешки окръг. [11] В Южна България засега са проучени само няколко славянски селища в Източните Родопи — при с. Любеново, при с. Минерални бани и при гр. Марица, всички в Хасковски окръг. [12] Освен това от същия период са открити и редица славянски некрополи: във Варненски окръг — при гр. Дългопол (два), при с. Блъсково и при с. Разделна; в Шуменски окръг — при гр. Преслав и при с. Сини вир; при с. Бабово, Русенски окръг; при с. Юпер, Разградски окръг; край гр. Търговище; при с. Върбовка, Великотърновски окръг (два); при с. Камен връх, Ямболски окръг. [13] …” Значи не е като съвсем да е нямало. Интересно, имало ли е друга етническа група, която е намерена археологически в централна и западна северна България в цитирания период, VII—VIII в.
 11. (О)Славнас, багатур багаин на (О)Муртаг За Звиница, Енравота (Воин) и Маламир, няма да кажа нищо, въпреки че си го мисля. За Владимир също Велегнев, Собеслава, Богумила, по времето на Борис Радислав, боритаркан на Белград по времето на Борис Комит Никола, ревностен християнин, всичките му синове са с библейски имена, но я да видим внуците му : - Радомир, Владислав, Мирослава, Косара, как пък няма ни един Тахтун, или Чепа, или поне Цок ... Делян и Тихомир, малко по късно. За Войтех не съм на едно мнение Да не забравяме и Горазд, от седмочислениците Какво излиза накрая, че по времето на Самуил начело на държавата излизат бившите славяни, а земите в които компактно са се заселили Аспаруховите българи веднъж са разорени от маджарите, втори път от Светослав и накрая попадат под ромейска власт. Да не се чудим защо господарите българи възприемат езика на подчинените славяни - защото палачинката се е обърнала Между другото, Асен и Петър не знам какви са, но братовчеди са им Слав и Борил
 12. Преди да отговорим на въпроса : "Как древните българи са 'проговорили' славянски език?", трябва да зададем друг въпрос : - Защо славяните в средновековна България са се нарекли Българи ? Когато отговорим на него, нещата си идват на местата.
 13. Значи не всички са руски, поне един е български - от1348 г., Иван-Александров сборник
 14. Благодаря и на двамата за отговорите, но ... Попина, Гарван - Силистренско, Юпер - Разградско, Бабово - Русенско, Блъсково, Разделна, Дългопол - Варненско, Сини вир - Шуменско, Търговище... Излиза че в централна и западна северна България, освен Козлодуй, археолозите не са намерили нищо. Значи единствените некрополи, открити от Търново до Видин за периода 6-10 век са славянски и никакво друго население не се открива археологически ? Също смущават категорично определените като славянски некрополи в Попина и Гарван. Нали Българите бяха изселили славяните по границите, тогава какви са тези славяни в Силистенско, в центъра на държавата ?

За нас

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.

baner_event_marco

За контакти:

×
×
 • Create New...