Отиди на
Форум "Наука"

Основни видове моторни масла


Guest Diabolik

Recommended Posts

Основни видове моторни масла

Оикновени - минерални

Минералните масла се получават от рафиниране на нефта. Маслото представлява от сложни въглеводородни молекули, която е резултат от сложен процес на рафиниране с цел премахване (на теория) и намаляване (на практика) на съдържанието на вредни вещества като катрани, производни на восъции парафини, както и серни, кислородни и азотни съединения. Животът на маслото е около 6000 км, заради високото остатъчно съдържание на нежелани компоненти в маслото, която изтощава част от приставките, преди маслото да бъде сипано в двигателя и от там намаления живот на маслото. Невъзможността за пълно рафиниране дори при по-съвършени процеси (разгледани по-долу) и пълно премахване на нежеланите елементи се дължи на изключиелно сложния състав, на базовото масло, преди да бъде рафирано. Тези масла са най-евтини, имат най-нестабилен вискозитет, и зимно време, освен че не помагат на двигателя, може да се каже че го затрудняват. При тези масла, се иска, двигателят на автомобила да поработи около 15 минути на празен ход, за да може маслото да се отпусне, и да загрее до работна температура. Общо взето евтино масло което не може да се похвали с никакви показатели. При по-сериозно натоварване и загряване на двигателя, и при продължително шофиране във високите режими на двигателя, или натоварване на двигателя като превозване на тежък товар, теглене на тежки ремаркета и каранави, когато двигателя загрява и термостата активира принудително охлаждане, остатъчните нежелани компоненти, много лесно кипват поради условията на работа на двигателя и разкъсват масления слой и намаляват смазващите свойства. Тези масла са със висок собствен вискозитет, и водят до завишен разход на гориво, защото е необходимо двигателя да положи известно усилие да преодолее съпротивлението на маслото.

Hydroprocessed Oil

Същата история като минералните масла, от горния тип но са минали по-сложен и по-пълен процес на рафиниране, и процента остатъчни вредни вещества в маслото е по-малък. Маслото е по-хомогенно, спрямо предното, и има живот около 7500 км, защото заниженото количество вредни остатъчни вещества, спрямо горния тип, изтощава по-малко присадките.

Severe Hydroprocessed Oil

Дълбоко рафиниран вариант на горният тип масло, по много сложен процес, на рафиниране. тези масла здържат между 8000 и 8500 км, заради още по-малкото количество вредни остатъчни вещества и от там още по-малкото изтощаване на приставките, които са добавени в маслото. Общо взето от групата на минералните масла, това е най-доброто, и осигурява най-добри показатели и работа в групата си. Пак страда от същите недостатъци но в по-малка степен от предният тип масло. маслото е по-хомогенно от предния тип.

Този тип масла не се препоръчват за: всеки трезво мислещ собственик, който иска автомобила му да има отлично и надеждно работещ двигател, стабилно и равномерно и тихо работещ двигател, със занижени вредни емсии и занижен разход, занижени вибрации, и да има завишено КПД и завишена номинална мощност и завишен резерв от мощност, ако се наложи, отлични почистващи двигателя свойства и отлични защитаващи двигателя свойства.

Този тип масла се препоръчват за: евтини тарикати които мислят да минат евтино на масло и съответно задължително скъпо на сервиз, или за тези от вас които все още живеят в миналото и отказват да преминат в 2009 година.

полу-синтетични масла

Представляват смес между синтетично и минерално масло, като в общи линии, участието на минералното масло е между 10% и 25% от състава на маслото. Останалото е синтетично. по евтините полу-синтетични масла използват втория тип минерално масло, а по-скъпите използват третият тип минерално масло. Живота на маслото е между 10 000 и 12 000 километра, и осигурява много добър компромис между цена и работа на двигателя. Маслото позволяма известно натоварване на двигателя, и може да се използва при многоклапанни двигатели със и без турбо компресор, с по-виското работно налягане, и по-висока температура. Маслото се пренася лесно и бързо в двигателя и осигрява добро смазване на частите на двигателя, и осигурява здрав маслен слой минимално податлив на разкъсване. изтощаването на присадките заради остатъчни вредни вещества при производството на маслото е минимално, защото и съдаржанието на тези вещества е минимално. Тези масла имат много добри почистващии защитаващи двигателя качества, което позвлява добра и равномерна работа за по-дълго време, както и минимални разкъсвания на масления слой, само при много високи нива на натоварване на двигателяу които се поддържат много дълго време.

този тип масла се препоръчват за: Всеки който иска добре работещ двигател, добра икономия на гориво и добър блананс на емисиите, за сметка на цената.

този тип масла не се препоръчва за: евтини тарикати които мислят да минат евтино на масло и съответно задължително скъпо на сервиз, или за тези от вас които все още живеят в миналото и отказват да преминат в 2009 година.

Синтетични масла

Тези масла са изцяло синтезирани, при изцяло контролиран процес на синтез, в изцяло контролирани условия, и при изцяло контролиран състав, изцяло контролирано качество и чистота на съставките които участват в синтеза и състава на маслото. Маслото е с изключителна чистота, качество, издръжливост и хомогенност, защото този процес позволява пълното пригаждане на маслото, за дадена цел, и пълен контрол върху свойствата и качествата на маслото. Маслото е изключително здраво, и чисто, има отлични почистващи и защитаващи двигателя качества. Самото масло се износва много по-трудно, и няма опасност от разкъсване на масления слой, независимо от работния режим и времето в което се поддържа, и осигурява много по-добро поддържане на работна температура на двигателя, много по-добро КПД. Присадките, както и самото масло могат изцяло да се пригодят едно за друго така че да си паснат идеално, и да действат в отличен баланс. Този тип масла се препоръчват за автимобилите с катализатор, както и многоклапанни двигатели с висока компресия, с турбокомпресор или без такъв, защото допринасят за условия на работа, които не само щадят и катализатора, но и му помагат при работата. Заради това автомобил със снтетично масло има и занижено ниво на емисии. Този тип масла имат най-ниско възможно триене между молекулите си и най-тънък защитен слой, който педотвратява котнакта между металните части и позволява на двигателя да постигне номинална мощност с лекота, и да има добър запас от мощност в случай на нужда. Това допринася и до занижен разход на гориво и занижени емисии. Тези масла не само че не изтощяват присадките си преди сипването им в двигателя, но и самите те са устойчиви на вредни влияния което допълнително намалява изтощаването на приставките и удължава експлоатационният живот на маслото. Нормалният живот на синтетичното масло е около 16 000 километра. Тези масла се разнасят изключително лесно и бързо из двигателя при стартирането му, и осигуряват бързо и лесно палене зимно време, и промените във вискозитета и смазващите качества при палене в голям студ зимно време и при екстремни натоварвания на двигателя за много дълго време в горещ летен ден, са незначителни. Тиха, равномерна и стабилна работа на двигателя, занижени емисии, занижени вибрации, занижен разход на гориво, повишено КПД, лесно палене зимно време, завишена номинална и завишена максимална мощност на двигателя както и завишен резерв от мощност в случай на нужда, отлично почистване и отлична защита на двигателя, са типични предимства на този тип масла. Всички тези дрънканици как се гори масло, как двигателя харчи масло са пълни врели некипели и напълно необосновани глупости при НАПЪЛНО ИЗПРАВЕН и ПРАВИЛНО РЕГУЛИРАН двигател. Щом имате харч на синтетично масло, това не е вина на маслото. Това е заради лошото състояние на двигателя ви.

Този тип масла не се препоръчват за: евтини тарикати които мислят да минат евтино на масло и съответно задължително скъпо на сервиз, или за тези от вас които все още живеят в миналото и отказват да преминат в 2009 година.

Този тип масла се препоръчват за: всеки трезво мислещ собственик, който иска автомобила му да има отлично и надеждно работещ двигател, стабилно и равномерно и тихо работещ двигател, със занижени вредни емсии и занижен разход, занижени вибрации, лесно палене зимно време, и да има завишено КПД и завишена номинална мощност и завишен резерв от мощност, ако се наложи, отлични почистващи двигателя свойства и отлични защитаващи двигателя свойства. За Всеки който иска само най-доброто за автомобила си и иска да намали посещенията си в сервиза, и иска надеждно работещ двигател.

Присадки към автомобилните масла.

какво представляват присадките изащо са необходими?

Присадките представляват допълнителнодобавени вещества, в определено проценто отношение, спрямо маслото, най.често от 15% до 25% от състава наготовото автомобилно басло са присадки. Целтана присадките е да подобрят качествана на маслото, за да може то даима по-добър ефект върху двигатея и да удължи времето между 2 смени на маслото. Точното количество и състав на присадките се определя от типа масло коетосе ползваза основа, и с каква цел се прави това масло и какви показатели трябва да има маслото, и за какви нужди е предназначено.

Важно е да се знае че за да се получидобро моторно масло е необходимо основното масло да е чисто и добро и хомогенно. тогава присадките ще имат пълен ефект. Ако основното масло е боклук, каквоито, и колкото приставки да му слагате, крайния резултат си остава боклук.

Най-често срещаните присадки за моторните масла са:

• Viscosity Index Improvers – тези придаски помагат на маслото за подобряване на вискозитета му и за запазване на вискозитета си при различни койни и екстремални условия на експлоатация

• Pour Point Depressants – Тези присадки помагат на маслото да остане течно и лесно да се разнесе в двигателя при нски температури и при палене зимата.

• Anti-wear Additives – Тези придаски помагат за образуването на тънък и здрав маслен слой, на всички повърхности на движещите се части. резултат накоето частите не се трият директно по между си а се трият маслен слой в маслен слой, което освен че намалява триенето, намалява и загряването от триенето и намалява износването от триенето.

• Detergents & Dispersants – Тези присадки отговарят за почистващите свойства на маслото. Те правят така че маслото като мине да почисти всички мръсотии и натрупвания, да ги задържи в себе си, и като мине през масленият филтър част от да бъдат отстранени по механичен път, от маслото и да останат във филтъра.

• Oxidation Inhibitors – Тези присадки помагат на маслото да се износва по-бавно, и удължават експлоатационният живот на маслото, като непозволяват на маслото да се окисли.

• Corrosion & Rust Inhibitors – при ниско качествени бензини/дизели и масла има и кондевзация, която предизвиква ръжда и корозия. тези присадки имат за цел да елиминират развитието на ръжда и корозия по двигателя в следствие на кондензацията в двигателя.

• Defoamants – тези присадки помагат на маслото да остане хомогенно и да не се пеняви по време на работа на двигателя. резултатът е голям и стабилен поток от масло в двигателя, както и хомогенна структура на маслото по време на екплоатация.

• additives for catalytic converters - тези присадки се срещат само при синтетичните масла. Те не само правят така че маслото да не пречи на работата на катализатора, но правят та че маслото да помага на работата на катализатора и да щади катализатора. от там идват и намалените емисии.

При маслата за дизелови двигатели има допълнително придаски, които помагат на маслото да обере саждите и остатъците от изгарянето на дизеловото гориво.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
  • Потребител

Маслата биват от минерален и синтетичен произход. Минералните масла се получават при преработка на нефта. Синтетичните масла се получават при използването на съвсем нов подход – базовото минерално масло се заменя с масло от синтетичен произход. Техния процес на синтез е изцяло контролиран и по този начин се получава контролирано качество и чистота на съставките на маслото. Третия вид масла са полусинтетичните – смес межу синтетичните и минерални масла. Осигуряват добър компромис между цена и качество.

Основните предимства на синтетичното масло пред минералното са:

намалено износване в резултат на по-здрав маслен филм

по-добри вискозитетни характеристики, облегчен старт при ниски температури

по-бавно стареене на маслото

по-добри показатели при високи температури на работа на двигателя

почти липсва нагарообразуване

по-добри екологични показатели

СЪЩЕСТВУВАТ РАЗЛИЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ КЛАСИФИКАЦИИ НА МОТОРНИТЕ МАСЛА. Съществуват и калкулатори за моторни масла, които помагат на потребителя да направи избор само като въведе модела и двигателя на автомобила си. Такъв калкулатор има ТУК.

Едно от основните свойства на моторното масло е неговия вискозитет и промяната му при различни температури. Това е мярка за съпротивлението между молекулите на дадена течност. Водата изтича бързо - значи има малък вискозитет, а маслото изтича бавно т.е. вискозитетът му е голям.

Най-популярна сред класификациите на маслата по вискозитет е SAE. Последният и вариант е SAE J-300. Според нея маслата се делят на единадесет вискозитетни класа. Те се делят на три групи – зимни, летни и всесезонни масла.

Първите шест класа са с малък вискозитет и са годни за експлоатация при ниски температури, затова се наричат зимни масла. Обозначават се по следния начин: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Останалите пет класа се означават с числата 20, 30, 40, 50, 60 и са предназначени за работа при високи температури, затова се наричат „летни” масла.

По този начин маслата се разделят според сезоните на годината, което налага смяната им и при смяна на сезона. За да се избегне това неудобство се произвеждат масла, чиито вискозитетно-температурни характеристики им позволяват те да се използват целогодишно. Тези масла се наричат всесезонни. Едно такова масло притежава едновременно характеристиките на едно зимно и едно лятно масло. Обозначава се по следния начин например: 0W-30, колкото по-малка е първата цифра, толкова по-течливо е маслото при ниски температури, а втората ни информира за течливостта при високите температури.

API – американските изисквания за качество, на които трябва да съответства едно масло. Класификация SM – за бензинови двигатели и CI-4 за дизелови двигатели на товарни МПС (леките МПС с дизелови двигатели все още нямат класификация по API).

ACEA ( от Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles) – това е европейската класификация на моторните масла с по-високи критерии за качество.

От 2004 г. класификацията има следния вид:

Класификацията дели маслата на три класа

Масла клас А/В, който включва следните четири категории:

А1/B1 – Масла за бензинови и дизелови двигатели с особено нисък HTHS вискозитет от 2,6 до 3,5 mPa.s.. Не е подходящо за някои двигатели.

А3/В3 – масло за леки и лекотоварни автомобили с бензинови и дизелови двигатели. Масло с добри вискозитетни показатели и удължен срок на експлоатация.

А3/В4 – масло с добри вискозитетни показатели за двигатели на безин и дизел с директно впръскване на леки и лекотоварни автомобили.

А5/В5 – масло с добри вискозитетни показатели и удължен пробег с нисък HTHS вискозитет за бензинови и дизелови двигатели. Не е подходящо за някои двигатели.

Масла клас C – нов клас масла за дизелови автомобили с филтър за твърди частици и автомобили с TWC катализаторни уредби. Дели се на четири категории:

С1 – нискофрикционни масла с High-Temperature-High-Shear > 2,9 mPa.s, масла за дизелови двигатели с DPF филтър; съдържание на сулфатна пепел<0.5%.Отговарят на изискванията на Ford.

С2 – като С1, но съдържанието на сулфатна пепел<0.8%. Отговарят на изискванията на Peugeot – Citroen.

С3 – масла за дизелови двигатели с DPF филтър; съдържание на сулфатна пепел<0.8%. High-Temperature-High-Shear > 3,5 mPa.s. Отговарят на изискванията на повечето европейски производители – BMW, VW, Renault, Daimler Chrysler и др.

С4 - масла за дизелови двигатели с DPF филтър; съдържание на сулфатна пепел<0.5%. С High-Temperature-High-Shear > 3,5 mPa.s

М асла клас Е – масла за товарни автомобили, строителна техника и автобуси. Включва следните четири категории:

Е2 – отговаря на MВ 228.1

Е4 – Масла за тежки режими на работа и удължен пробег. За двигатели без DPF. Базира се на MB228.5. Отговарят на Euro 1, 2, 3, и 4 изискванията за допустими вредни емисии.

Е6 – отговарят на Euro 1,2,3, и 4. За двигатели с уредби за намаляване на вредните емисии. За работа с горива с ниско съдържание на сяра max 50 ppm. Low Saps масла. Отговарят на МВ 228.51 и MAN 3477.

Е7 – масла за тежки експлоатационни условия с удължен пробег. За двигатели с SCR и без DPF.

ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НЯКОИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМАТ СОБСТВЕНИ, ЕТО КАКВО ОЗНАЧАВАТ ТЕЗИ НА МЕРЦЕДЕС, БМВ И ФОЛКСВАГЕН:

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА Mercedes – Benz

В така наречената синя книга са изложени “предписания по използване на материали”, където са описани двигателните и трансмисионните масла и смазките. Одобрените масла са включени в списъците и отговарят на следните спецификации:

MB 228.1 - Универсално масло за двигатели дизел с натоварени условия на работа.

MB 228.3 – масла SHPD за натоварени дизелови двигатели с удължен пробег до 45000, за двигатели със свръхпълнене.

MB 228.5 - UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) моторни масла за тежко натоварени дизелови двигатели със свръхпълнене и директно впръскване. Удължени интервали на смяна на маслото в лекия клас до 45 000 km, в тежкия клас до 160 000 km. Отговарят на Euro 1 I Euro 2. Отговарят на АСЕА Е6 и Е7.

MB 228.51 - UHPD-моторни масла, съобразно MB 228.5 с особени изисквания за DPF филтър, удо влетворяват Euro 4 двигатели. О тговарят на АСЕА Е6.

MB 229.1 - масла за леки автомобили (двигатели бензин и дизел). По-завишени изисквания от ACEA A2-96/A3-96 и B2-96/B3-96.

MB 229.3 - изисквания като MB229.1 с удължен интервал за пробег – 30000 km.

MB 229.31 - масла за леки автомобили с дизелов двигател и DPF филтър.

MB 229.5 - масла за леки автомобили с удължен интевал на смяна - 30000 km.

MB 229.51 - масла за дизелови двигатели на леки автомобили с DPF филтър и удължен интервал за смяна - 20 000 km.

BMW норми

BMW Special - масло за бензинови или дизелови двигатели преди 1998 година.

BMW Longlife-98 - за определени бензинови двигатели след 1998 година.

BMW Longlife-01 - за определени бензинови двигатели след 09.2001 г.

BMW Longlife-01 FE - за някои бензинови двигатели след 2001 година.

BMW Longlife-04 - за някои двигатели след 2004 година.

VW НОРМИ

VW 500.00 - моторни масла за двигатели бензин и дизел без свръхпълнене.

VW 501.01 - Общоприети масла с нормална течливост за бензинови двигатели и дизелови двигатели без свръхпълнене.

VW 502.00 - моторни масла за съвременни бензинови двигатели, подложени на тежки експлоатационни условия. Съответства на API SJ.

VW 503.00 - масла за леки автомобили с бензинови двигатели с удължен междусменен интервал (30.000km, 2г.), Longlife масла. За VW двигатели след 5.1999г. Икономия на гориво.

VW 503.01 – за дизелови двигатели със свръхпълнене

VW 504.00 - нова норма за бензинови двигатели Euro 04 с нормали и удължени междусменни интервали. SAE 5W30.

VW 505.00 - Всесезонно моторно масло за дизелови двигатели с и без свръхпълнене. Съответства на API SF.

VW 505.01 - масло създадено за дизелови двигатели с технология попма-дюза; SAE 5W40

VW 506.00 - за дизелови двигатели със свръхпълнене удължени междусменни интервали(50.000km, 2г., HTHS 2.9mPas). Съответства на АСЕА В4.

VW 506.01 Масла за дизелови двигатели помпа-дюза с удължени междусменни интервали.

VW 507.00 - Нова VW-норма за дизелови двигатели DPF филтри, въведена през 2005 г, SAE 5W30.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

аз карам със синтетика препоръчана от прозиводителя ...

реално обаче при по-старите коли, особено когато не се товарят много полусинтетиката си е абсолютно ОК ...

аз лично бих сипвал скъпа синтетика само на личен нов автомобил или такъв с ниски километри ...

особена файда да блъскаш синтетика на кола на 200 000км не виждам ... камо ли ако гори масло хаха ...

Link to comment
Share on other sites

В моя случай, когато си купих колата, двигателя с маслото и бензина с които идва при покупката, е работил, колкото да кача колата на собствен ход на камиончето, от там колата беше закарана при читав механик, и и беше направен пълен основен ремонт на двигателя с качествени части, шлайфане на блока, шлайфане на цилиндри, шлайфане на глава, фрезоване на клапани, презоване на легла за клапани, нови гумички за клапани, набиване на ризи в шлайфаните цилиндри, нови бутала, нови сегменти, нови гарнитури нови семеринги, нови свещи, нови кабели, нова ламбда сонда, нови датчици, (защото двигателя ми е пълен инжекцион, и сам си регулира всичко - колко въздух, колко гориво, колко да сгъсти, кога да запали, сам си центрова инжекциона, сам си следи режимите и оборотите) нови ролки, нови ремъци, нови филтри..... все едно нов двигател. От както взех колата от този ремон, я карам само и единствено с премиум качество мясло - пълна синтетика 5w-40, и премиум качество, бензин с максималния октан който ми позволява производителя. Много отдавна този двигател си е изплатил тази инвестиция, с икономии в работата, и много отдавна вече не се замислям преди да избера премиум качество изцяло синтетично масло масло и премиум качество високооктанов бензин.

Редактирано от Diabolik
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

нищо и няма на полусинтетиката ...

всъщност никой в реални условия, при нормални километри на година не е доказал, че синтетиката има предимства ...

аз лично като видя масло на промоция по 2 паунда на литър и си купувам за няколко смяни напред ... така си бях купил 15на литра Castrol 5w30 и 8л 10w40 синтетика за двете коли ... имам и доста полусинтетика на подобни пари ... седи си складирана вкъщи и чака ...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...