Отиди на
Форум "Наука"

Европейското езиково портфолио


Recommended Posts

  • Глобален Модератор

Какво представлява Европейското езиково портфолио?

Екатерина ПОПОВА, Берлин - София

в-к "Капитал"

Езиковото портфолио е създадено въз основа на Общата европейска рамка за изучаване на чужди езици, с която през 1998 г. СЕ за първи път разпространи езикови критерии, валидни за целия континент (виж таблицата). С езиковото портфолио гражданинът на която и да е европейска държава може да се легитимира на което и да е място на континента. Целта на този документ е да помага за по-голямата мобилност на хората в обединена Европа при кандидатстване за работа независимо от националността на фирмата или при постъпване в средно или висше училище.

Портфолиото е универсално. То е предназначено за хора на възраст над 16 години. То документира историята на изучаването на всички чужди езици, с които човек се е занимавал във и извън учебните институции. Целта му е да мотивира хората да учат езици през целия си живот, да се научат да самооценяват знанията си и да осмислят опита си, включително придобития в интеркултурна среда. То е едновременно средство за информация и ориентир в процеса на езиковото обучение - по него всеки нов преподавател може да се ориентира откъде трябва да продължи обучението си неговият ученик, в група на кое ниво трябва да бъде включен.

Портфолиото трябва да се осъвременява непрекъснато и да расте заедно с увеличаването на индивидуалния езиков опит на своя притежател.

Европейското езиково портфолио съдържа три елемента - езиков паспорт, езикова биография и езиково досие. Паспортът определя нивото на езиковите умения по европейската езикова скала на базата на самооценка. Добавят се още резюме на преминатото езиково обучение и списък на притежаваните сертификати и дипломи. Езиковата биография излага подробно в хронологичен ред езиковия опит - в кои страни, под каква форма и в какви училища е изучаван съответният език. В езиковото досие пък се събират всички доказателства за владеене на даден език.

В момента хартиеният вариант на Европейското езиково портфолио съществува на 10 езика - английски, френски, немски, италиански, испански, баски, румънски, полски, руски и български. Подготвят се версии на турски и арабски.

Европа създаде електронно езиково портфолио. Пилотната версия на документа е разработена на английски и на френски.

През юни 2000 г. Съветът на Европа (СЕ) валидира първия модел за систематизиране на информацията за знанията и уменията по чужди езици, придобити в продължение на целия съзнателен живот на човека. Става дума за Европейското езиково портфолио, разработено от Асоциацията на организациите, които провеждат езикови изпити в Европа (ALTE), и от Европейската асоциация за качествени езикови услуги (ЕAQUALS). Портфолиото не просто дава сведения какви чужди езици владее неговият притежател и на какво ниво, но вече е достатъчно познато и има еднаква тежест във всички държави от Европейския съюз (ЕС).

Пет години след пускането на хартиеното издание на документа създателите му разпространиха негова електронна версия. Нейната премиера се състоя неотдавна на втората международна конференция на ALTE в Берлин и предизвика огромен интерес. Целта на електронното езиково портфолио е да позволи повече гъвкавост при неговото поддържане и актуализиране, както и при планирането на по-нататъшни действия за усъвършенстване на езиковите познания.

То cлужи за дигитален архив.

Използва компютъра като контейнер, в който в много по-голяма степен, отколкото при хартиения вариант, могат да се складират и съх*раняват доказателства за езиковите умения в най-различни форми (сканирани документи, аудио- и видеозаписи, графики).

„Хартиеното портфолио има своите предимства като структура, формат, съдържание и ние сме ги запазили. В електронния вариант обаче няма нужда да попълвате едни и същи данни на няколко места, нито пък да преписвате езиковия паспорт, когато стигнете до по-високо ниво“, обясни при представянето Браян Норт, един от създателите на oбщата европейска рамка за изучаване на чужди езици и на Европейското езиково портфолио. За разлика от хартиения вариант електронната версия е много лесно достъпна (сваля се от интернет), пести хартия и място и е напълно безплатна за потребителите, подчерта Норт. Освен това може с едно натискане на клавиша да бъде изпратена до всяка точка на света (където например кандидатствате за работа) или да бъде разпечатана.

Личното електронно езиково портфолио не е уеббазирано. То се попълва и поддържа не в интернет, а след като предварително се прехвърли на харддиска на компютъра. То може да се свали от собствения му сайт (http://www.eELP.org/) или от сайтовете на двете организации, които са го разработили - ALTE (http://www.alte.org/) и EАQUALS (http://www.eaquals.org). Продуктът е съвместим с Windows, Macintosh и Linux.

Няма опасност някой друг да стигне до личната информация, която съдържа портфолиото. То може да се държи в домашния компютър. В един компютър преподавателите биха могли да пазят 20 или 30 портфолиа на свои ученици. Всички те са защитени с пароли.

Продуктът е мултимедиен.

В него могат да се вкарват текст, картина, звук, видео, графики. Той е особено удобен за хора с някакъв недъг, например с намалено зрение - те могат да регулират контраста на картината и големината на буквата, за да виждат по-добре, нещо, което не е възможно при хартиената версия.

Всичко в електронната версия може да бъде запаметено, актуализирано, всеки екран може да бъде разпечатан, изпратен или съхранен.

„Версията все още е пилотна и засега съществува само на два езика - английски и френски. Но ние имаме капацитета да разработим всякакви версии, включително такива, които не са на латиница“, съобщи съавторката на проекта Барбара Стивънс от езиковия център на университета „Кембридж“ (University of Cambridge ESOL Examinations).

Стартовата страница на електронното Европейско езиково портфолио дава указания за регистрацията на новия потребител. При регистрацията администраторът иска име и имейл адрес.

„Името е необходимо за персонализиране на продукта - всеки път, когато стартирате страницата и въведете паролата си, компютърът ще се обръща към вас по име.

Адресът ви ни трябва, за да ви съобщим, когато сме направили някаква актуализация на сайта - добавили сме документ или пък сме разработили нова версия на друг език“, каза Барбара Стивънс.

На страницата за регист*рация има също линк към подробно указание за ползване на електронното портфолио (EAQUALS ALTE Guided Pathway). Указанието помага да се ориентирате в навигацията на сайта. Най-добре го разпечатайте, за да можете да го ползвате по-лесно, когато разучавате продукта. Отделно от него към всяка част от портфолиото е прикрепено конкретно указание за нейното попълване и използване.

От стартовата страница на портфолиото може да се стигне и до сайта на Съвета на Европа. Там може да се намери допълнителна информация за Европейското езиково портфолио и указания за неговото ползване от преподаватели по чужд език, както и от обучители на преподаватели.

След като вече сте прехвърлили продукта на собствения си компютър и отворите първата му страница,

Можете да изберете езика

на който искате да работите - английски или френски. Трябва да зададете също езика или езиците, чието изучаване ще документирате. Стартовият екран съдържа линкове към трите части на портфолиото - езиковия паспорт, биографията и досието.

В езиковия паспорт се отразява обобщеният лингвистичен опит. В него автоматично влизат данните, нанесени предварително на т.нар. страница за самооценка (self-assessment grid), разработена според европейската езикова скала с шестте равнища на разбиране, говорене и писане (виж таблиците). Тук потребителят сам преценява знанията и уменията си по съответния език. В паспорта са изброени също всички дипломи и сертификати, свързани с езиковото обучение, както и доказателствата за лингвистичен и интеркултурен опит.

Може да се добавя всякаква информация

за дипломи и придобити умения. Самият паспорт може да се запамети, да се изпрати по имейл, да се разпечата.

В езиковата биография се отразяват конкретните цели и приоритети, които притежателят на портфолиото си поставя във връзка с по-нататъшното си обучение. Там се описват също историята на вече преминатото обучение и натрупаният езиков опит.

В езиковото досие се съх*раняват всякакви доказателства за езиковите познания - дипломи, сертификати, препоръки, мостри от учебни работи, тестове и разработвани проекти. Могат да се вкарват файлове във всякакви формати от харддиска или от други носители.

Разработката на пилотната версия на електронното Европейско езиково портфолио е отнела около година. Очаква се Съветът на Европа да я валидира съвсем скоро. Едва след това авторите ще мислят за нови версии на други езици. Кои ще бъдат те зависи от партньорите, които ще пожелаят да се включат в проекта.

Електронното езиково портфолио вече се ползва от граждани на 60 различни държави не само от ЕС, а от целия свят - от Естония през Австралия и Тайланд до Япония. Неговите създатели продължават да събират мнения от потребители и да тестват нови идеи.

---

А ТОВА вече не е от "Капитал"

Езиково портфолио – 8 клас

Слушане:

Мога да разбирам по-дълги въпроси и указания, дадени в клас и по отношение на домашни работи.

Мога да разбирам по-дълги текстове и по-бързо изговорени текстове, казани или четени от учителя или чути от запис.

Мога да разбера, кога хората говорят за миналото, за настоящето или за бъдещето.

Мога да разбера основната идея на текста, който слушам, както и подробности от същия.

Мога да разбирам, когато се говори с нормална скорост, за неща, които съм изучавал.

Разбирам инструкции, публични съобщения и анекдоти.

Разбирам разговорни изрази, въпроси и съвети.

Говорене

Мога да говоря ясно по познати теми.

Мога да отговарям на предсказуеми въпроси, свързани с някакви факти.

Мога да да задавам въпроси, свързани с познати теми.

Мога да общувам, при условие, че ако не разбера събеседника си, той повтори или преформулира своята мисъл.

Мога да започна и да поддържам разговор по познати теми, да изказвам мнение, съгласие и несъгласие.

Мога да говоря в минало, настояще и бъдеще време.

Мога да задам въпроси, свързани с меню и да разбера отговорите.

Мога да развеждам посетители и да дам описание на място.

Мога да рецитирам поезия.

Четене

Мога да чета с нормален темп познат текст и да разбера информацията, която той носи.

Мога да чета реклами, диплянки, брошури, менюта, етикети на стоки, писма, таблици, диаграми, хистограми...

Мога да чета и да разбирам кратки откъси от книга.

Мога да чета и да разбера текст, изразяващ чувства или мнение, например – поезия.

Мога да използвам web-базирана пощенска кутия. (http://mail.yahoo.fr/)

Мога да рецитирам поезия.

Писане

Мога да пиша под диктовка.

Мога да резюмирам писмено текст.

Мога да пиша пощенски картички и писма, в които да включа лична информация.

Мога да си водя записки по време на разговор.

Мога да пресъздам писмено кратък текст по памет.

Мога да редактирам текст.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Европейски езиков паспорт

Част от Европейското Езиково Портфолио, Езиковия паспорт дава информция за езиковите умения, квалификция и опит за всеки индивид.

Езиковото Портфолио е документ, който описва езиковата компетентност на неговия притежател. В него той има възможност лично да отразява своите знания и умения по различни езици, които учи или е учил, както и опит и познания за други култури. Европейското Езиково Портфолио е и инструмент за изграждане на умения за самооценка и планиране на изучаването на чужди езици през целия живот. То дава възможност за анализиране и по-добра организация на учебния процес.

Езиковото Портфолио се състои от три части:

1. Езиков паспорт – той отразява общите езикови знания и умения на притежателя на портфолиото в определен момент спрямо Таблицата за самооценяване от Общата европейска рамка по езиците на Съвета на Европа, както и получените официално дипломи и сертификати.

2. Езикова биография – тя описва индивидуалния начин на изучаване на чужди езици. Притежателят посочва какво може да прави на всеки един от езиците, които учи или е учил в училище и извън него, както и описва междукултурният си опит. Езиковата биография служи за самооценка и насърчава осмислянето и планирането на индивидуалните нужди от изучаване на чужди езици.

3. Досие – в него се събират документи илюстриращи информацията вписана в езиковия паспорт и езиковата биография.

Към момента, Европейската валидационна комисия на Съвета на Европа е одобрила 53 модела на ЕЕП, сред които е и българският Европейски езиков портфейл /ЕЕП/ за професионални цели чрез сътрудничество на девет институции от пет европейски страни по инициатива и под академичното ръководство на катедра Западни езици на Софийския университет "Св. Св. Климент Охридски".

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...