Отиди на
Форум "Наука"

Списък на акредитираните университети в България


Recommended Posts

  • Глобален Модератор

Ето списъка на акредитираните университети в България в три варианта:

http://www.minedu.government.bg/left_menu/registers/vishe/registar.html

http://mon.bg/opencms/opencms/top_menu/reg...e/registar.html

http://www.university-education.net/index...._in=2&uch=1

АКРЕДИТИРАНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

към 10 януари 2014 г.

This page in English

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ

ВАЛИДНА ДО

ОЦЕНКА

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ

1

Аграрен университет - Пловдив

Дадена акредитация на 24.01.2013 г. за срок от шест години

24.01.2019 г.

9,29

ОНС "доктор"

професионални направления

2

Академия на МВР - София

Дадена акредитация на 03.10.2013 г. за срок от шест години

03.10.2019 г.

9,02

ОНС "доктор"

професионални направления

3

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Дадена акредитация на 10.05.2013 г. за срок от шест години

10.05.2019 г.

9,19

ОНС "доктор"

професионални направления

4

Американски университет в България - Благоевград

Дадена акредитация на 08.11.2012 г. за срок от пет години

08.11.2017 г.

8,00

Х

професионални направления

5

Бургаски свободен университет

Дадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от пет години

26.07.2017 г.

8,66

ОНС "доктор"

професионални направления

6

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Дадена акредитация на 13.06.2013 г. за срок от шест години

13.06.2019 г.

9,12

ОНС "доктор"

професионални направления

7

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Дадена акредитация на 04.10.2012 г. за срок от шест години

04.10.2018 г.

9,04

ОНС "доктор"

професионални направления

8

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна

Дадена акредитация на 21.06.2012 г. за срок от шест години

21.06.2018 г.

9,16

ОНС "доктор"

професионални направления

9

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Дадена акредитация на 13.12.2012 г. за срок от пет години

13.12.2017 г.

8,63

ОНС "доктор"

професионални направления

10

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

Дадена акредитация на 15.11.2012 г. за срок от пет години

15.11.2017 г.

8,60

ОНС "доктор"

професионални направления

11

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

Дадена акредитация на 18.04.2013 г. за срок от четири години

18.04.2017 г.

6,45

Х

професионални направления

12

Висше училище по застраховане и финанси - София

Дадена акредитация на 27.03.2008 г. за срок от шест години

27.03.2014 г.

добра

Х

професионални направления

13

Военна академия "Георги Стойков Раковски"- София

Дадена акредитация на 23.02.2012 г. за срок от пет години

23.02.2017 г.

8,92

ОНС "доктор"

професионални направления

14

Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив

Дадена акредитация на 18.09.2008 г. за срок от шест години

18.09.2014 г.

много добра

Х

професионални направления

15

Европейски политехнически университет - Перник

Дадена акредитация на 10.05.2013 г. за срок от три години

10.05.2016 г.

4,01

Х

16

Икономически университет - Варна

Дадена акредитация на 04.10.2012 г. за срок от пет години

04.10.2017 г.

8,46

ОНС "доктор"

професионални направления

17

Колеж по икономика и администрация - Пловдив

Дадена акредитация на 01.07.2010 г. за срок от шест години

01.07.2016 г.

добра

Х

професионални направления

18

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София

Дадена акредитация на 27.09.2012 г. за срок от четири години

27.09.2016 г.

5,21

Х

професионални направления

19

Колеж по телекомуникации и пощи - София

Дадена акредитация на 13.06.2013 г. за срок от пет години

13.06.2018 г.

8,19

Х

професионални направления

20

Колеж по туризъм - Благоевград

Дадена акредитация на 06.12.2012 г. за срок от три години

06.12.2015 г.

4,49

Х

професионални направления

21

Лесотехнически университет - София

Дадена акредитация на 28.03.2013 г. за срок от пет години

28.03.2018 г.

8,94

ОНС "доктор"

професионални направления

22

Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна

Дадена акредитация на 05.09.2013 г. за срок от шест години

Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в град Сливен на Медицински университет "Проф.д-р Параслев Стоянов" - Варна

05.09.2019 г.

Положителна оценка на проекта дадена на 25.10.2012 г.

9.27

ОНС "доктор"

професионални направления

23

Медицински университет - Плевен

Дадена акредитация на 19.03.2009 г. за срок от шест години

19.03.2015 г.

много добра

ОНС "доктор"

професионални направления

24

Медицински университет - Пловдив

Дадена акредитация на 24.10.2013 г. за срок от шест години

24.10.2019 г.

9,40

ОНС "доктор"

професионални направления

25

Медицински университет - София

Дадена акредитация на 25.07.2013 г. за срок от шест години

25.07.2019

9,68

ОНС "доктор"

професионални направления

26

Международен колеж - Албена

Положителна оценка на проект за преобразуване

професионални направления

27

Международно висше бизнес училище - Ботевград

Дадена акредитация на 08.11.2012 г. за срок от пет години

08.11.2017 г.

8,02

ОНС "доктор"

професионални направления

28

Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София

Дадена акредитация на 10.01.2013 г. за срок от пет години

10.01.2018 г.

8,72

ОНС "доктор"

професионални направления

29

Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново

Дадена акредитация на 15.12.2011 г. за срок от пет години

15.12.2016 г.

8,65

ОНС "доктор"

професионални направления

30

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

Дадена акредитация на 14.09.2012 г. за срок от шест години

14.09.2018 г.

9,14

ОНС "доктор"

професионални направления

31

Национална спортна академия "Васил Левски" - София

Дадена акредитация на 13.07.2006 г. за срок от шест години

В ход процедура за нова
институционална акредитация

много добра

ОНС "доктор"

професионални направления

32

Национална художествена академия - София

Дадена акредитация на 10.01.2013 г. за срок от шест години

10.01.2019 г.

9,03

ОНС "доктор"

професионални направления

33

Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров" - София

Дадена акредитация на 05.09.2013 г. за срок от шест години

05.09.2019 г.

9.23

ОНС "доктор"

професионални направления

34

Нов български университет - София

Дадена акредитация на 06.12.2012 г. за срок от шест години

06.12.2018 г.

9,00

ОНС "доктор"

професионални направления

35

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Дадена акредитация на 19.02.2013 г. за срок от шест години

19.02.2019 г.

9,36

ОНС "доктор"

професионални направления

36

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Дадена акредитация на 07.06.2012 г., за срок от шест години

07.06.2018 г.

9,28

ОНС "доктор"

професионални направления

37

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Дадена акредитация на 25.10.2012 г. за срок от шест години

25.10.2018 г.

9,59

ОНС "доктор"

професионални направления

38

Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов

Дадена акредитация на 13.12.2012 г. за срок от пет години

13.12.2017 г.

8,13

ОНС "доктор"

професионални направления

39

Театрален колеж "Любен Гройс" - София

Дадена акредитация на 07.03.2013 г. за срок от пет години

07.03.2018 г.

8,09

професионални направления

40

Технически университет - Варна

Дадена акредитация на 31.07.2008 г. за срок от шест години

31.07.2014 г.

много добра

ОНС "доктор"

професионални направления

41

Технически университет - Габрово

Дадена акредитация на 11.10.2012 г. за срок от пет години

11.10.2017 г.

8,63

ОНС "доктор"

професионални направления

42

Технически университет - София

Дадена акредитация на 14.06.2012 г. за срок от шест години

14.06.2018 г.

9,50

ОНС "доктор"

професионални направления

43

Тракийски университет - Стара Загора

Дадена акредитация на 19.07.2012 г. за срок от шест години

19.07.2018 г.

9,27

ОНС "доктор"

професионални направления

44

Университет за национално и световно стопанство

Дадена акредитация на 19.07.2012 г. за срок от шест години

19.07.2018 г.

9,65

ОНС "доктор"

професионални направления

45

Университет по архитектура, строителство и геодезия- София

Дадена акредитация на 08.02.2007 г. за срок от шест години

В ход процедура за нова
институционална акредитация

много добра

ОНС "доктор"

професионални направления

46

Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

Дадена акредитация на 28.11.2013 г. за срок от шест години

28.11.2019 г.

9,14

ОНС "доктор"

професионални направления

47

Университет по хранителни технологии - Пловдив

Дадена акредитация на 02.02.2012 г. за срок от пет години

02.02.2017 г.

8,91

ОНС "доктор"

професионални направления

48

Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас

Дадена акредитация на 04.07.2013 г. за срок от шест години

04.07.2018

8,86

ОНС "доктор"

професионални направления

49

Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Дадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от шест години

26.07.2018 г.

9,01

ОНС "доктор"

професионални направления

50

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Дадена акредитация на 05.03.2009 г. за срок от шест години

05.03.2015 г.

много добра

ОНС "доктор"

професионални направления

51

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Дадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от шест години

26.07.2018 г.

9,26

ОНС "доктор"

професионални направления

Колеж "Телематика" - Стара Загора

Закрит с Решение на Народното събрание от 26.05.2010 г., обн. в ДВ, бр.42 / 04.06.2010 г.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...