Отиди на
Форум "Наука"

Doris

Потребител
 • Брой отговори

  6072
 • Регистрация

 • Последен вход

 • Days Won

  46

Doris last won the day on Декември 8

Doris had the most liked content!

Репутация

3497 Професор

1 Последовател

Всичко за Doris

Лична информация

 • Пол
  Жена

Последни посетители

44010 прегледа на профила
 1. Тук: https://dokumen.tips/documents/arheologia.html има статия за погребението от Гледачево - стр.78. Златното колелце се оказва прелюбопитен предмет. Идентични има в перешчепинското съкровище и в още 3 погребения от територията на съвременна Украйна, интерпретирани от украинските археолози като раннохазарски. На стр. 58 също има статия, засягаща погребението от Гледачево в контекста на подобни от Балканския полуостров. Оказва се, че това не е първото открито на юг от Балкана древнобългарско погребение, а е имало находка в Златари, свързана с погребение, случайно открито при военни учения - части от колан, впоследствие изгубени.
 2. По добре ти си направи справка. Колкото основателите на Рим са гърци, толкова и славяните налагат своя език.
 3. Няма прецедент и език да стане международен защото някакъв етнос тихо и кротко се е размножавал и разселвал покрай големите завоеватели. Историята показва точно обратното, че именно езиците на завоевателите стават международни: гръцкият - чрез империята на Александър Македонски, латинският - чрез Римската империя, арабският - чрез халифатите, немският - чрез Свещената римска империя, английският - чрез Великобритания....
 4. Няма смисъл в словосъчетанието "квантови силови линии". По темата - според мен най-забележителните разсъждения на Хокинг, свързани с дилемата има-няма Бог са тези по повод атропния принцип и нуждата от прибягване до хипотезата за Мултивселената за да покаже, че няма нужда от Бог за да се обясни света.
 5. Според мен това е душковата теза: само че изказана в по-наукообразен вид. Митичните праславяни, " дети богов" имат чудното магическо свойство да карат хуни, авари и българи да работят за тяхна полза. Хуните и аварите извоюват територии, в които славяните да се разселват и множат, а българите направо им харизват и територии и държава и името си барабар.
 6. Добре, по същата логика населението на Морава е нещо отделно и различно от славяните. Ето оригиналния текст, според http://scripta-bulgarica.eu/bg/sources/zhitie-na-sv-kiril-ot-prostiya-prolog "По семь иде в Мораву, и многи наѹчи вѣровати Христови. И Замбриꙗ ѥретика молитвою ѹмори, иже наѹсти ѹбити свѧтого. По семь иде в болгары, проповѣдаꙗ Христа. Тако же и въ словѣны прошедъ, всѧ грады наѹчи Христовѣи вѣрѣ, и по Дунаю. "
 7. А има ли изследвания сред мигрантите мюсюлмани , подобни на тези, правени сред местните европейци - за отношението им към хомосексуалните, дали биха приели християнин в семейството си, дали биха живели в съседство с християни, дали смятат своята култура за по-по-най и т.н.?
 8. Климентина Иванова коментира този пасаж, като индикация за руския произход на житието (от 12 век или по-късен), защото авторът на житието не бил сигурен дали българите били славяни, тъй като ги споменава отделно от тях. А ние (по презумпция де) сме научени да вярваме, че вече в 9 век българин = славянин. С оглед на това Климентина Иванова се присъединява към позицията на А. Тодоров-Балан, че ако авторът на житието е бил българин, то няма начин да не знае че българите били славяни. Тоест житието е писано в Русия. Накратко - обяснението е идеален пример за нагласяне на факти отпреди 1000 години според аксиоми отпреди 100 години. Каквито и насилия да се вършат спрямо сведението от Проложното житие, то категорично заявява, че към 850 г. българи и славяни са нещо отделно и различно. И несъмнено с отделни езици. По същата логика и моравците са нещо отделно и различно от славяните.
 9. Ето и едно мнение на учен против "Велика България" , според Комар текстът от хронографията на Теофан не е преведен и разтълкуван правилно и се е създал историографски мит: "Если исключить текст Никифора, о жизни вождя уногундуров Кробата нет ни одного достоверного исторического свидетельства. Все источники упоминают о нем post factum, как об отце Аспаруха и Батбаяна, умершем во время правления Константа ІІ (641-668 гг.). Нет у нас и ни одного достоверного упоминания о прикубанских булгарах VII в. до эпизода их изгнания хазарами. Вяжется ли это со столь популярной в литературе концепцией «государства Кубрата Великой Болгарии»? Откровенно говоря, нет. Откуда возникли термины «государство Кубрата», «государственное объединение Великая Болгария» и т.п.? До историографических истоков докопаться оказалось сложно, поскольку уже с нач. ХХ в. они использовались достаточно широко. Но источники во всех случаях ограничивались Никифором и Феофаном, т.е. единственным текстом неизвестного автора VIII в., как мы уже отмечали выше, точнее переданным Феофаном. Вторая половина отрывка чисто историческая, первая же - законченное сочинение в жанре народносказательной исторической легенды. Сюжет легенды стандартен: жыл-был король, у которого было пять сыновей; умирая, отец завещал жить сыновьям вместе, но они не послушались, вследствие чего их победили враги и выгнали из отчей земли; с тех пор племя разделено на пять разных частей, живущих в разных местах. Скорее всего, основа легенды записана по рассказу грека, непосредственно контактировавшего с булгарами, но явно обработана неизвестным автором, судя по языку, не особенно блиставшим образованием. «Булгарская легенда» у Феофана записана плохим языком, заметно хромающем в синтаксисе. Сложные предложения слишком перегружены, подчинённые довольно слабо согласуются между собой, много несвязанных слов в тексте. У Никифора эти недостатки заметно сглажены - стиль более точный и ясный, позволяющий при переводе оформить содержание в литературной форме81. Для сравнения нами использованы два русских перевода И.С. Чичурова и Г.Г.Литаврина82. Довольно заметным оказалось, что в обеих переводах все неровные и трудные для передачи фрагменты Феофана максимально упрощены, иногда под влиянием Никифора, иногда под влиянием желания оформить перевод более литературно. Фрагмент предложения из Феофана, где упоминается «Великая Булгария», звучит так: «απο δέ της αύτης λίμνης έπί τόν λεγόμενον Κουφιν ποταμόν, …, ή παλαιά Βουλγαρία έστίη ή μεγάλη». Первая часть предложения переводится несколько иначе, чем у И.С. Чичурова и Г.Г. Литаврина: «от этого самого озера у реки, называемой Куфис». Сочетание έπί τόν в данном случае предлог «у», а не «до», именно так его прочитал и Никифор, который знал особенности раннесредневекового греческого несомненно лучше, чем ныне живущие. Между тем, именно чтение «от Меотиды до Куфиса», под которым вместо Кубани подразумевают Южный Буг, и служит доказательством т.н. «широкой» локализации Булгарии. Наиболее корректно по отношению к источникам этот вопрос рассмотрен И.С.Чичуровым83. Точно не ясно, было ли географическое описание в оригинале источника, или же его вставил Феофан. В последнем случае статус источника остаётся только за Никифором, но это не так уж и важно. Важно другое - судя по упоминанию сарматов и «Первой Сарматии», географический источник, из которого был списан текст о Куфисе, относится к позднеантичному времени, причем судя по тому, что данные Птолемея намного точнее, списан он был крайне бездарно. Маловероятно, чтобы в таких условиях автор мог отличить Южный Буг от Кубани. Но и без этого в тексте есть абсолютно чёткие географические ориентиры - «восточная часть» Меотиды и Фанагория, а также сыновьям Кробата ­ Котрагу и Аспаруху - пришлось последовательно перейти реки Танаис, Днепр и Днестр. Учитывая, что второй источник - Никифор - локализует Булгарию именно на Кубани, двух мнений о расположении Булгарии Кробата просто и быть не может. Вернёмся к предложению из Феофана. С традиционным переводом выпущенного мной фрагмента я согласен: «где ловится булгарская рыба ксистон». Последняя часть переведена И.С. Чичуровым как «простирается древняя Великая Булгария», Г.Г. Литавриным как «находится старая Великая Булгария». На самом деле текст другой и чрезвычайно сложный для точного перевода. Такой перевод сделан под интерпретацией Никифора, попробовавшего объяснить темное место своего источника через формулу «которая называлась в древности». Феофан же списал текст, не задумываясь, очевидно, так, как он звучал в оригинале. Слово μεγάλη отделено при помощи ή и грамматически связано не с Βουλγαρία, а с глаголом έστίη . Точный смысловой перевод этой части предложения: «древняя Булгария существует и (является) большой». Всё предложение связать в русском варианте трудно, оно звучит приблизительно так: «От этого самого озера [Меотиды] у реки, называемой Куфис, где ловится булгарская рыба ксистон, существует древняя Булгария, (которая здесь является) большой». Литературно последнюю часть предложения можно оформить как «находится обширная древняя Булгария». Ни о каком устойчивом словосочетании «Великая Булгария» и речи идти не может, поскольку μεγάλη в данном случае означает «большая по территории», «обширная». Автор явно хотел противопоставить в тексте первоначальную большую Булгарию остальным, образованным в результате её раскола. Второй раз у Феофана та же территория названа «первой Булгарией» (πρώτης Βουλγαρίας). Подчеркнём очень жестко - «Булгария» в текстах Феофана и Никифора - это название территории. Использование этого названия для племенного союза Кробата или плёмен (союзов) Аспаруха и Батбаяна - ошибка, и ошибка довольно грубая. Тем более ошибочно называть племенной союз Кробата «государством» или «государственным образованием» - о булгарах времён Кробата нам ничего не известно, но источники о развитии общественно-социальных отношений у дунайских болгар не позволяют использовать эти термины раньше ІХ в.. Парадокс, но именно на этих детских ошибках и построен столь популярный ныне историографический миф о «государстве Кубрата Великой Болгарии». " http://archaeology.kiev.ua/journal/030500/komar.htm
 10. В емоционален план изглежда ми е все едно, не мога да се самоидентифицирам с хора, живели толкова отдавна. Аз търся логично, смислено и разбира се научно решение на задачата, която постави Митака.
 11. Много е сериозен, но има един проблем - името. Туй общо име не е какво да е, а спори . Да беше нещо като склави, та да махнеш к-то и да получиш хубав славянско звучащ етноним , а то както и да я въртиш тази гръцка отвсякъде думичка спори, до славяни или нещо подобно няма как да стигнеш...
 12. "Тогава българите, след като се приготвили доколкото им е възможно за сражение влезли в ръкопашен бой. Те се сражавали много храбро и принудили ромеите да се обърнат в бягство." http://macedonia.kroraina.com/gibi/2/gal/2_337.html
 13. Doris

  Кое е това дърво/храст?

  Нарича се аморфа. Медоносно растение.
 14. Не видях някъде в темата Атом да е наречен панславист. Аз преди доста време нарекох теорията за единен произход на славяните панславистка, но тази теория е нещо доста по-различно и всеобхватно от личната теория на Атом , че хората, известни като "склави" или "склавини" от византийските извори са се самонаричали "словене". Аргументите ад хоминем не убеждават никого в нищо, а само развалят седянката.
 15. Добре де, посочи, къде в ГИБИ има сКлива, масКлина, сКлатина. Ако "сТловеники глосса" в гръцките жития на Кирил и Методий се използва като доказателство, не би ли трябвало 3 века по-рано византийците да създадат дума "стлави" вместо "склави"? Не е сложно, това е леко ъпдейтната версия на добре познатата теория за Славянското море. За лингва франка в аварския хаганат има косвени данни - невъзможността славянският език да се е разпространил чрез разсселването и размножаването на един етнос , доказана чрез анализ на археологическите находки (https://books.google.bg/books?id=rcFGhCVs0sYC&printsec=frontcover&hl=bg&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false). Славянизирането чрез налагане на славянския като богослужебен над неславянски говорещите българи е всъщност ъпдейта на теорията за Славянското море. На пъв поглед логично, но се пропуска нещо много съществено. Освен политическа роля славянската писменост има мисионерска, просветителска роля. Всъщност , тя е основната. Славянската писменост и преводите на богослужебните книги са направени с цел хората да познаят директно божието слово и да разбират и вникват в смисъла на християнството. Излиза, че учениците на Кирил и Методий са обърнали тяхната просветителска идея в точно обратното.

За нас

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.

baner_event_marco

За контакти:

×