Отиди на
Форум "Наука"

Пандора

Потребител
 • Брой отговори

  3392
 • Регистрация

 • Последен вход

 • Days Won

  4

Пандора last won the day on Август 4

Пандора had the most liked content!

Репутация

1262 Старши асистент

Всичко за Пандора

 • Титла
  Една Българка

Лична информация

 • Пол
  Жена
 • Пребиваване
  Изгубена в Кавказ
 • Интереси
  Разнообразни

Последни посетители

23984 прегледа на профила
 1. Ето какво пише Херодот за някои траки в кн. 5 : Като цяло Херодот твърди, че гетите и травсите имат по-различни обичаи от другите тракийски племена. За погребалните обряди пише, че са възможни и двете традиции - кремация и трупополагане "Затем тело сжигают или иным способом предают земле[11]и, насыпав курган, устраивают различные состязания. " Което поставя въпроса дали различните погребални обряди говорет, че произходът на племената е различен или става въпрос за кастови или други различия.
 2. Така е, но епохата също е важна - картините се менят от 16в. пр. н. е. през 6 в пр. н. е. до 4 в. пр. н. е. Освен това твърди се, че пеласги също живеят в тези области, а те се свързват с най-старато население в южната част на полуострова. Тоест пак имаме смес от различни етнически групи. Освен това има и археология - тракийски гробници каквито на север няма. Което в крайна сметка ни говори, че има заселване от север, но може би това население приема местна култура или поне се съобразява с нея. Този въпрос е същия като въпроса за славянските диалекти : индоевропейските диалекти се отдалечават един от друг, когато индоевропейците мигрират и се заселват сред племена, носители на други езици - неиндоевропейски. Зависи от къде идват поредните заселници и в кое време, тоест дали това е време, когато някой конкретен диалект вече се е случил.
 3. Не мога да кажа колко голямо, но има такова, поне сред елита, което е очаквано поне за мен. Вече спорихме по темата, но за мен наистина същинските траки трябва да се търсят в Южна Тракия. Интересно е също какво представляват от генетична гледна точка другите "тракийски" племена - илири, трибали, кробизи и т.н.
 4. Да се надяваме, че все повече древни днк ще бъдат изследвани и в Мала Азия и на Балканите и това ще подобри представите ни за миграцията на племената. "Доелинското скално светилище посветено на Бога Слънце в Делфи е принадлежало именно на пеласгите. Известен е текстът на Павзаний, че „този Аполон (Делфийският) е наречен Ситалк“, което показва според проф. Александър Фол принадлежността на Делфийското светилище. Липсват изследвания върху етимологията на името Ситалк – не е ясно дали е божие име, станало царско или е епитет на бога" Във връзка с хиперборейския диагонал: "Терминът “хиперборейски диагонал” е въведен от Александър Фол като обозначение за зоната на интензивни етнорелигиозни контакти, която се простира между Югозападна и Североизточна Тракия. Аз бих си позволил да разширя обхвата на това понятие, защото смятам, че областите Беотия, Епир, Тесалия, Македония, Тракия, Мизия, Малка Скития и Северното Причерноморие (Кримският полуостров и Боспорското царство) имат пряко отношение към него. Всички тези области са сочени в изворите като зони на религиозно, културно и етническо присъствие на пеласги, траки (като обобщено понятие), кимерийци, скити, сармати и хуни." Александър Мошев, "Най-ранни сведения за хуните". Във връзка с досегашни и надявам се бъдещи днк изследвания, въпросът за културните и езикови влияния по линията на теоретичния "хиперборейски диагонал" би бил интересен за разглеждане. Bronze Age Bulgarian I2163, погребална могила Меричлери, kit number - MW2273712
 5. Написах, че е потомък на скит. Естествено е, че живеейки сред траки в Тракия вече е трак. Въпросът е кои са оригиналните траки, ако има такива. Тоест както гърците, така и траките най-вероятно са смес от най-старото автохтонно население, което обикновено свързваме с пеласгите и нови популации заселващи се с всяка нова миграция. А такива миграции от бронза насам са явно регулярни. Това има значение при изучаване на езика и културата, защото взаимстванията са двустранни.
 6. Лингвистите също виждат някакви балтийски връзки в тракийските думи. Що се отнася за хомогенност, навсякъде генетичните изследвания показаха липса на такава. Следователно Скития, Тракия са топоними и племената носят тяхното име. Възможно е траките да изглеждат хомогенни от гледна точка на културата, религията и обичаите. Херодот различава четири вида скити според поминъка, но е възможно да има и други разлики. Освен това, живеейки в съседство, траките и скитите могат да си влияят, сродяват и т. н. Този от Меричлери може да си е потомък от скит.
 7. Именно. Въпросът е как да създадем и поставим правилната мотивация пред цялото общество.
 8. Въпросът е имали смисъл да го прави. Зависи и какъв е текста - обикновено изложение или с дипломатично и международно значение. Едвали във второто някой ще напише 'м/у .
 9. Политическите системи се устройват от хората в зависимост от достигнато познание, разбиране или идеология. В Британия според мен винаги е стояло разбирането, че колкото по-голяма част от обществената група се развива напред, толкова по-напред и по-богат ще е елита. В България от Освобождението насам разбирането е едно - да стана депутат да забогатее семейството ми. Тоест липса на каквото и разбиране за обществото и неговото развитие в пазарна среда. Единственото, което нашите политици трябва да разберат е, че няма богат елит при крайно беден народ . Тоест политиките в случая или липсата на такива са породени от незнание, може би липса на достатъчно време за исторически опит и липса на воля да се направи първа крачка в неизвестното. Да не забравяме все пак , че западните общества градят демокрация векове преди нас.
 10. Не пречи името да носят няколко селища. У нас има Велико и Малко Търново. "Древнее «Замковище» на реке Плеска защищало Киевскую землю с юго-запада. Тогдашнее название замка Плесков. Подобными замками по соседству были городища в современных Белогородке (тогдашнее название Белгород) Жорновке (тогдашнее название неизвестно), Черногородке (тогдашнее название Чернов), Большой Солтановке (тогдашнее название неизвестно)[1]." Сільська футбольна команда “Плиска” – постійний учасник районних змагань та їх неодноразовий призер. http://www.ukrainica.org.ua/ukr/projects/sela_ukraini/istorii_sel/1325-1325 И още едно https://uk.wikipedia.org/wiki/Плисків
 11. Има разлика между понятията "тюрки" и "тюркют". "Китайцы называли подданных ханов Ашина — Ту-кю. Это слово удачно расшифровано П. Пельо как «тюрк+ют», то есть «тюрки», но с суффиксом множественного числа не тюркским, а монгольским. В древнетюркском языке все политические термины оформляются монгольским множественным числом. Это дает основание думать, что они привнесены в тюркскую языковую среду извне. Само слово «турк» значит «сильный, крепкий». Согласно А. Н. Кононову, это — собирательное имя, которое впоследствии превратилось в этническое наименование племенного объединения. Каков бы ни был первоначальный язык этого объединения, к V в., когда оно вышло на арену истории, всем его представителям был понятен межплеменной язык того времени — сяньбийский, то есть древнемонгольский. Это был язык команды, базара, дипломатии. С этим языком Ашина в 439 г. перешли на северную окраину Гоби." Древние кангары-кангюйцы, которые сформировались на основе группы сакских племен присырдарьинских районов, а в III веке до н.э. создали свое государство были тюркоязычными.[48] По мнению К. Шаниязова именно древнейшие ираноязычные кангюйцы, слившись с кочевыми тюркоязычными племенами, составили ранний тюркоязычный пласт оседлого населения Согда и Средней Сырдарьи.[7] Во II веке до н. э. кангюйцы приняли участие в разгроме Греко-Бактрийского царства. Кангюй поддерживал активные межгосударственные контакты с Китаем, постоянно укреплялось династийными браками, где традиционными являлась выдача кангюйским юношам невест из среды правящей элиты из Китая. Древним тюркским племенем были халаджи, которые р раннем средневековье проживали в степных районах Средней Азии, а также в Тохаристане - современные территории южного Узбекистана, Таджикистана и северного Афганистана.[49]Впервые зафиксированы в письменных источниках начиная с VI века нашей эры. Карлуки были одним из древних тюркоязычных племен, которые в VI-VII веках упоминаются в среднеазиатских оазисах.Первые сведения о карлуках относятся к V веку. Первоначально они занимали территории между Алтаем и восточным побережьем озера Балхаш. Первый русский синолог Н.Я. Бичурин, основываясь на древних китайских хрониках, заметил смешение понятий касательно древних тюрок и монгольских племён. СогласноН. Я. Бичурину, народ именуемый в китайских хрониках как «тукюе» 突厥 являлся монгольским и был известен под народным названием дулга:
 12. Това не означава, че двете форми произлизат една от друга. И цар, император и василевс могат да се употребят за едно и също лице.
 13. Не, просто тюрките са на запад https://de.wikipedia.org/wiki/Turksprachen#/media/Datei:Carte_peuples_turcs.png

За нас

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.

baner_event_marco

За контакти:

×
×
 • Create New...