Отиди на
Форум "Наука"

Пандора

Потребител
 • Брой отговори

  3345
 • Регистрация

 • Последен вход

 • Days Won

  3

Пандора last won the day on Декември 27 2017

Пандора had the most liked content!

Репутация

1219 Старши асистент

Всичко за Пандора

 • Титла
  Една Българка

Лична информация

 • Пол
  Жена
 • Пребиваване
  Изгубена в Кавказ
 • Интереси
  Разнообразни

Последни посетители

23584 прегледа на профила
 1. С тоя интернет като нищо първо ще минем изцяло на картинки както в дълбоката древност. После идва и новият език. Поставяш две картинки една до друга - например кокошка + яйце. След това може да образуваш дума специална за кокоше яйце. Например: "кя" или "кояй".
 2. На една от картите са обозначени Черна и Бяла Зихия https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~294733~90065905:Turquie-en-Asie?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:world_area%3D"asia" ;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=7&trs=1000 А тук пише следното: "Названия Мауро Зикхия и Альба Зикхия (Черная и Белая Зихия соответственно), скорее всего, можно объяснить различиями в социальном устройстве в этих двух областях одной страны." http://intercircass.org/?p=1673
 3. И по-късните исторически събития показват, че това е невъзможно или много трудно - никой народ не успява да удържи териториите от двете страни на Дунав. Според мен съдбата на тракийските племена е такава, че техните култови средища се намират на територия твърде близко до Проливите, които са от голямо икономическо и стратегическо значение и много народи желаят да ги владеят. Вероятно или траките не са имали амбиция за своя "мегали" идеология или не са им стигнали силите за такава. Според мен това, което са направили гърците - писмена литература и "мегали" идеология. Тоест - може да се подчиниш времено на по-силен народ, но трябва да оставиш такава следа, чрез която възраждането да е възможно и желателно за някого.
 4. Самотраки не е ли част от Тракия? Название острова означает, что это Фракийский Самос, в отличие от другого греческого острова Самос[11]. The traditional account from antiquity is that Samothrace was first inhabited by Pelasgians and Carians, and later Thracians. At the end of the 8th century BC the island was colonised by Greeks from Samos, from which the name Samos of Thrace, that later became Samothrace; however, Strabo denies this. The archaeological evidence suggests that Greek settlement was in the sixth century BC.
 5. Съгласна съм, че не може да се твърди това. Тоест - трябва да имат скитска култура или в степите се откриват подобни гробници ?
 6. Да, това е въпросът - за поведението на елита. Според мен и двата поведенчески модела важат и за елита - има такива, които все пак ценят родното, а други - благата, макар и чужди. Въпросите, които ме занимават са: 1. Дали в следствие на икономически интерес, се поражда по-близка връзка между траките и гърците, такава, че да не се възприемат чак толкова чужди, а повече свои. Или пък обратното. 2. Римляните и гърците изоставят старата / заварена/ организация на обществото на царе-жреци и създават републики и точно така отстраняват стария елит и създават нов. И това и самото републиканско управление може да има значение, защото поне в началото привидно управлява народът, не само един род, до възникването на нова аристокрация и така различни етноси са приобщени в управлението като част от един народ. Обаче и гърците приемат много богове и практики от траките и дори сами си го признават. Със сигурност са заварили при идването си местни племена, обичайно свързвани с пелазги, няма как да не са взели нещо от тях. Това, че са написали митове на гръцки, не значи, че преди това не са ги слушали на друг език. В този смисъл одрисите може да са по-близо до старото население на Спарта и Атина. Димитър Попов смята, че някои от тракийските гробници с кръгла камера са сходни с микенските. "На територията на Балканска Тракия лабрисът, тъждествен на крито-микенския, е засвидетелстван към края на бронзовата епоха, т.е. в началото на І хил. пр.Хр., в с. Сем- ничево, Пазарджишко (Тачева 2005: 226). Тази двойна брадва с малките си размери, изтъпените остриета и миниатюрен отвор за дръжка не може да не е използвана като символ на власт и на култ (Китов 1979: 16). Тя повтаря формите на микенските секири, което е още едно потвърждение за близостта в културно отношение на Тракия с Микена (Китов 1979: 16). Силните и непрекъснати контакти между Егейския свят и Тракия, поне до VІІ в. пр.Хр., довеждат до създава- нето на един синкретичен тип брадви, които стават типични както за Югоизточна Европа, така и за Северозападна Мала Азия (Поро- жанов 1998: 164)." "Тезата за съхраненото влияние на Микена в Тракия се подддържа и от Л. Огненова-Маринова, която смята, че в Тракия може да се говори за наличието на микенски приживелици, видими не само в строежа на гробниците, а и в погребалните обичаи и археологичес- ките находки (Миков 1955: 18). От своя страна, В. Миков поддържа тезата за генетическата връзка между скалните гробници, долмените и куполните гробници (Миков 1955: 18). Според мен, микенската култура оказва своето влияние върху куполните гробници в Тракия. Вярно е, че съществуват близо 1000 години разлика между микен- ските и тракийските гробници, но като че ли това не може да бъде една особена пречка, траките да пренасат идеята т. е. развитието на гробниците да е независимо, но идеята да е зародена, в микенската култура (Русева 2000: 26)." "Микена и Тракия: културно-исторически континюитет / ХV - VІ В. ПР. ХР./ , Мая Иванова От друга страна населението на север от Балкана може да е различно генетически и културно, но да има някаква връзка с тракийския свят на юг.
 7. Да, може много да се разсъждава по темата. Мисля дори, че е възможно преди романизацията да са силно елинизирани и да са загубили усещане за отделеност и самобитност. Елините създават множество колонии макар, че първоначално траките се съпротивляват. Въпросът също е и кое е по-важно: да съхраняваш езически култови практики и ли да развиеш философия за държавно устройство.
 8. Възможно е това да е една от причините - римляните приобщават всички езически божества в общ пантеон, докато християнството и мюсюлманството няма как да сторят това. Обаче Първата Българска държава включва в себе си поне 2 култа - езичество и последователи на християнството и когато управляващия род сменя религията си или по-точно изоставя напълно езичеството това не води до загуба на самосъзнанието и името българи не изчезва. И като цяло, всички балкански народи са вплели балканско езичеството, оцеляло някак си, в християнството във фолклорен синкретизъм. Възможно е "одриси" да е име само на династически род, който или изчезва генетически или губи аристократическия си статут. Това е ивъпросът за рода Дуло - сменен ли е владетелския род или не. Но така или иначе, Дуло наричат държавата си България и има ги, няма ги, държавата съществува. Възможно е думите "траки" и "българи" да фиксират не етнос, а конкретен обряд, култова практика например, която има своите последователи независимо от етносната им характеристика.
 9. Мен ме занимава въпросът за въстановяване на старата държавност и име. Както при българите - независимо колко трае държавността, след упадъка на поробителя тя се въстановява, при това със същото име. Аз така разбирам идеята на "историческото оцеляване", за разлика от генетичното и културното. Там просто се предават културни практики и гени. Тоест, ако одрисите са завладени и ги има през цялото време, защо няма импулс за въстановяване на старата държавност. Например в Британия и Испания въпреки някакво обединение , отделното самосъзнание и някакъв импулс за независимост и вероятна възможност за разпад на съставните части съществува. Според мен трябва да се разгледа въпросите за икономическите интереси на това царство и с кого би било в съюз - с империята или обратно с постоянно нахлуващи варвари. Може би за одриските династи е било важно да не се прекъсва връзка с населението от протоците и от Малоазиатския бряг. According to Herodotus, the Thracian tribe of Dolonci (Greek: Δόλογκοι) (or "barbarians" according to Cornelius Nepos) held possession of Chersonesus before the Greek colonization. Then, settlers from Ancient Greece, mainly of Ionian and Aeolian stock, founded about 12 cities on the peninsula in the 7th century BC.[10] The Athenian statesman Miltiades the Elder founded a major Athenian colony there around 560 BC. He took authority over the entire peninsula, building up its defences against incursions from the mainland. It eventually passed to his nephew, the more famous Miltiades the Younger, around 524 BC. The peninsula was abandoned to the Persians in 493 BC after the outbreak of the Greco-Persian Wars (499–478 BC).
 10. Предложението е интересно при това с история и анализ на писмените символи. Което породи, поне у мен въпроси относно диалекта и писмеността. Възможно ли е да се съхрани различен диалект и възможно ли е той да е имал оригинална писменост ? "Азбуката на ръкописа MS408 се движи от a до z, точно както прави и съвременната ни курсивна азбука, но редица символи са непознати, защото имат различен графичен произход или защото са линейни варианти, за да посочат конкретни употреби и фонетични акценти. Също така, някои от познатите съвременни буквени символи липсват в ръкописната азбука, защото те са мълчаливи в речта или защото произношението им се припокрива с други букви, използвани на тяхно място. В допълнение, съществуват различни комбинирани писмени символи - дифтонги, триптонг и т.н., използвани за представяне на специфични фонетични звуци или за съкращаване на често използвани фонетични компоненти. Освен това, има случаи, в които латинските фрази се използват и съкращават първоначалните букви, защото те са познати на съвременния читател. "
 11. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02639904.2019.1599566?fbclid=IwAR2sQq-sMxsXQCVKijR-djFgXlvuipS7GhAsitJitDX8XPcQOfdB0tbjYB8&
 12. Shifts in the Genetic Landscape of the Western EurasianSteppe Associated with the Beginning and End of theScythian Dominance "The Early Iron Age nomadic Scythians have been described as a confederation of tribes of different origins, based on ancient DNA evidence. It is still unclear how much of the Scythian dominance in the Eurasian Steppe was due to movements of people and how much reflected cultural diffusion and elite dominance. We present new whole-genome sequences of 31 ancient Western and Eastern Steppe individuals including Scythians as well as samples pre- and postdating them, allowing us to set the Scythians in a temporal context (in the Western/Ponto-Caspian Steppe). We detect an increase of eastern (Altaian) affinity along with a decrease in Eastern Hunter-Gatherer (EHG) ancestry in the Early Iron Age Ponto- Caspian gene pool at the start of the Scythian dominance. On the other hand, samples of the Chernyakhiv culture postdating the Scythians in Ukraine have a significantly higher proportion of Near Eastern ancestry than other samples of this study. Our results agree with the Gothic source of the Chernyakhiv culture and support the hypothesis that the Scythian dominance did involve a demic component". https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3346985
 13. Това е поредната хипотеза за произхода на името "българи", която не ми беше известна до сега. Тоест - тракийския елит бил унищожен от римляните, останало простолюдието, което те нарекли "българи". Не разбирам, защо една държава ще носи римско название на простолюдие. Например самите тракийски племена, а също и скитските не се самоназовават с гръцките наименования и си имат свои племенни названия. По тази логика държавата на Аспарух, която така или иначе се появява в 7 век независимо дали има заварено автохтонно тракийско население или не, може ше да се казва Скития, Тракия, Дакия, Малка Скития и прочее. Най-ценната част от книжката е тази за архиепископиите и епархиите.

За нас

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.

baner_event_marco

За контакти:

×
×
 • Create New...