Отиди на
Форум "Наука"

Самоосъзнаване - будизъм/Кршна/


Recommended Posts

  • Потребител

Една малко позната, но интересна философия.

Една религия.

В търсене смисъла на живота

Едва ли има човек, който да не се е замислял над смисъла на живота.За съжаление никак не е лесно да се намери отговор на този въпрос, защото съществуват хиляди противоречащи една на друга философий, религий, идеологий, и техните последователи са във вечен спор, стремят се да ни направят свои последователи.

Тук ще разгледаме нашите отношения с Бог.Това се нарича самоосъзнаване.

Движението санкиртани-най-простичкия метод към самоосъзнаване, тъй като пречиства сърцето.

Ние невярно разбираме себе си, защото огледалото на нашия ум е потънало в прах.Не можеш да видиш себе си в прашно огледало.Но в чисто можеш.

Медитацията-това е начин за пречистване на сърцето, опит да приемеш и разбереш своите взаимоотношения с Всевишния.С всички, с които имаме контакт, ние създаваме взаимоотношения.Дали сте англичани или индийци, вие имате взаимоотношения с общество, семейство, приятели.Какви ли са нашите взаимоотношения с Бог?Ако проведете запитване, много малко хора ще могат да опишат своите взаимоотношения с Бога.Хората казват: "Какво е Бог?Бог е мъртъв.Аз не вярвам в Бог, остава да имам взаимоотношения с него".Сърцата на такива хора са покрити с прах, те не могат да видят.След като сме свързани с взаимоотношения с всички, защо не опитаме да разберем и взаимоотношенията си с Бог?Разумно ли е това?Не.Невежество е.

Материален свят-материална природа.Причина да не виждаме Бога.Не могат да разберат Бога, дори не се опитват.Но Бог го има.

В Англия сутрин е мъгливо, а зад мъглата не се вижда Слънцето.Означава ли това, че няма Слънце?Не можете да го видите, заради "завесата" пред очите ви.Но ако телеграфирате до другата страна на света, ще ви кажат: "Да, Слънцето е тук.Ние го виждаме.То ослепително сияе".И така, ако вие отричате съществуването на Бога, или не осъзнавате взаимоотношенията си с Него, това означава единствено липса на знания.Не означава, че няма Бог.Не е забулено Слънцето-невъзможно е да бъде забулено.Мъгла, облак или дим не могат да забулят Слънцето.То е огромно.Много пъти по-голямо от Земята.А облаците могат да покрият небето едва на 10,20 или 100 мили.Могат ли облаците да закрият Слънцето?Не.Те покриват очите ви.Когато нападнат мишлето, то затваря очи и си мисли: Няма вече враг.Аналогично ние си мислим-няма Бог.

Господ обладава много различни енергий.Енергийте на върховния Господ, описани в "Вишна пуран"

Парасиа шактир вивидхаива шруйате/шветашватара упанишад 6.8/

Думата шакти означава енергия.Господ обладава разнообразни енергий."Бог нищо не е длъжен да върши".Ние трябва да работим, за да преживяваме, трябва да се храним, искаме да се насладим на това или онова, но защо му е на Бог да работи?Бог няма нужда да работи.Защо казваме тогава, че Бог е създал тази вселена?Нима това не е труд?Не.Тогава как е станало?

Неговите разнообразни енергий са толкова могъщи, че действат самостоятелно, и са изпълнени със знания.Можем да видим как едно цвете пониква, расте и разцъфва, и на цвета му се появява петънце от едната страна, малко цветно петънце от другата, то е беличко тук, и по-беличко там...И пеперудата също е пример за тази художествена симетрия.Нещо ги оцветява, но с такова съвършенство и толкова бързо, че ние не виждаме самия процес.Не разбираме как протича, но независимо от това той се случва, и го прави енергията на Бога.

Чаитапиа Махапрабху съветва:

"Чето-дарпана-марджанам"

Марджанам означава "пречистване".

Дарпанам-"огледало".

Сърцето-това е огледало.То прилича на фотокамера, фотокамерата запечатва всички моменти на деня и ноща, а нашето сърце-образите, и ги пази в нашето подсъзнание.Това е известно на психолозите.Сърцето запечатва огромно количество образи.Ние не знаем кога е започнало това, но е факт: поради контакта с материята нашата истинска същност остава скрита.Затова и е нужно да "очистим своето сърце".Има различни методи за това-джнана, йога, медитация, благочестива дейност.Карма също пречиства сърцето.Ако човек извършва благотворителност, неговото сърце постепенно се очиства.Но независимо, че писанията препоръчват тези методи на пречистване, в нашия век е трудно да бъдат прилагани.За да следваш пътя на философското познание трябва да станеш ерудиран учен, да прочетеш много книги, да общуваш с професори и учени, и живота ти да премине в размишления.Трябва да откриеш човек, видял светлина.Такива са методите на философското познание.Препоръчителна е медитацията.Човек би трябвало да пита себе си-"Кой съм аз".Помислете-това тяло ли се явявате вие?Не.Този палец?Не.Това е вашия палец.Поглеждайки крака си, вие казвате-това е моя крак.Разбирате, че това тяло ви принадлежи.Но тогава къде сте вие?Всичко това е мое но къде съм аз?Търсенето на своето АЗ се нарича медитация.

По този начин медитацията подразбира съсредоточаване на всички чувства.Но метода на медитацията е много труден.Човек трябва да може да овладее своите чувства.Чувствата привличат човека към външния свят, а трябва да ги пренасочим навътре в нас, и да се заемем със самоанализ.

За тази цел съществува системата йога.Йога се състои от 8 етапа.Първи етап-овладяване на чувствата, с помоща на регулирани принципи.Защо седяща поза?-Това помага за съсредоточаване на ума.Ако седим прегърбени, ще бъде невъзможно да се съсредоточим.Трябва да седим изправени.Следва овладяване на дишането, после медитация, и накрая-самадхи.е да се изпълнява това е трудно, никой не може да изпълни всичко веднага.Упражненията по системата йога са непълни, тъй-като се практикуват само седящи пози, и някои дихателни упражнения.И това не може да доведе до съвършенство.

Можем да опитаме да получим знания и с помоща на емпиричната философия: "Това е Брахман, това не е Брахман, тогава какво е Брахман?Какво е духовна душа?"-Такива философски разсъждения се препоръчват, но са неизпълними в нашия век.

Затова и Чаитанйа Махапрабху казва:

"Харер нама харер нама

харер намаива кевалам

калау настй ева настй ева

настй ева гатир анйатха"

Калау означава- в този век.Три пъти настй ева.Ева означава -разбира се, а настй-не.Какво ще рече?-"разбира се, не"?

Не е възможно да осъзнаем себе си с помоща на кармата.Не е възможно да осъзнаем себе си с помоща на джнана.Не е възможно да опознаеш себе си с помоща само на йога.Калау-Разбира се, че не.

В нашия век е невъзможно самоосъзнаването само с помоща на тези три метода.Какво тогава?Просто повтаряте мантрата "Харе Кршна".Това е най-простичкият и най-възвишен метод.

Никой в материалния свят не би искал да страда, но страданията идват неочаквано, като лесно пламнал пожар, започнал дори без да сме драснали клечка кибрит.Никой не иска да воюва, но войните избухват.Никой не иска глад, епидемий, но ги има.Никой не иска да бъде разбран неправилно, но всеки се сблъсква с това.Случва се.Защо?Това прилича на пожар в гората, невъзможно да бъде потушен с пожарни машини.Изпепеляващия пожар от проблеми не може да бъде потушен от прогреса на науката.Невъзможно е.Пожара в гората не може да се загаси с кофа вода, която бихте донесли.Така и житейските ни проблеми не могат да се решат с материални методи.

Има безброй примери.Прахлада Махараджа казва: "Мой скъпи Господи, в действителност родителите не могат от нищо да защитят своето дете".Дълг е да се грижат за него, но не могат да го предпазят.Ако законите на природата призоват детето, те не могат да противостоят.Затова и макар родителите да се считат за закрилници на детето, това не е така.Кораб плува в океана и потъва.Самолет лети, всички мислят, че са в безопастност, но неочаквано се разбива.Нищо материално не може да ни защити.Някой е болен.Лекарят може да му даде лекарство, но това не гарантира, че болния ще живее.Тогава има ли 100 процента гаранция?

Прахлада Махараджа казва:"Мой скъпи Господи, ако ти отблъснеш някого, то нищо не може да го спаси."

Бихме могли да измислим множество методи за решаване на проблемите, които поставят пред нас законите на природата, но ползата тук ще е малка.Кришна казва в "Бхагават Гита": "Майа, външната енергия, е много, много силна.Никой не може да и противостои.Това е практически невъзможно".Как тогава да се измъкнем от натиска на материалната природа?Кришна отговаря: "Човекът може да не е подвластен на материалната природа, предавайки се на мен".Това е факт.За да разберем взаимоотношенията си с Бога, трябва да пречистим сърцето си.В "Катха-упанишад" се казва: "нитйо нитйанам четаш четананам".-"Върховната Абсолютна Личност на Бога, Абсолютната Истина, е вечна.Бог е вечен". В "Бхагават Гита" Кришна говори: "Всичко се извършва под мое наблюдение".В Библията също-"Бог е сътворил".И това е така.Според съвременните представи някога е имало взрив, последвало е това, след него-другото.Не е така.Но за да разберем, трябва да отворим очи, да погледнем, да видим.Да пречистим сърцето си, за да вникнем в словата на Кришна , да ги приемем.В момента в който човек разбере, кой е всъщност, и какви са взаимоотношенията му с Бога, той ще бъде щастлив.Ние понасяме толкова страдания, защото се отъждествяваме с материалния свят.Затова сме нещастни.Безпокойството и страха са следствие от това.Този, който се отъждествява само с плът и кости, не е различен от животните.Повтаряйки "Харе Кршна" , бихме могли да се избавим от заблуждението.Да се пречисти сърцето, означава разбирането, че ние не принадлежим на материалния свят.

"Ахам брахмасми"-"Аз-духовна душа".

До когато човек се отъждествява с Англия, Индия, Америка...той пребивава в невежество.Днес сте англичани, понеже сте се родили в Англия, но в следващия си живот може би ще се родите не в Англия, а в Китай, в Русия, или в друга страна.Или може би въобще няма да получите човешка форма.Странно е, но ако днес сте националист, патриот в страната си, утре може да сте обикновенна крава в същата страна, която са повели на заколение.Трябва ясно да осъзнаем кои сме ние.По думите на Чаитанйи Махапрабху всяко живо същество в действителност се явява вечен Божи слуга.Ако човек разсъждава така: "Не съм задължен да служа никому, мой дълг е да служа на Бога"-то човек е свободен.Сърцето му е пречистено, и той е свободен.И когато достигне този начин на мислене, всички негови безпокойства изчезват, защото знае: "Аз съм Божи слуга, Бог ще ме защити.Защо ми е да се притеснявам за нещо".Това прилича на положението на едно малко дете.Детето знае, че родителите му ще се погрижат за него.Свободно е.Ако посегне към огъня, майката му казва: "Мило мое дете, не докосвай това".Майката винаги бди над него.Защо и ние да не се доверим така на Бог?Хората отиват на църква и се молят: "Господи наш, дай нам насъщния".В действителност, ако Той не се грижеше за насъщния ни, не бихме могли да живеем.

Върховната Личност удовлетворява потребностите на всяко живо общество.Дава храна.Сред животни и птици няма икономически проблеми.Хората сами си създават проблеми:

-Какво да ям

-Къде да спя

-Как да се съвакуплявам

-Как да се защитя.

За нас това са проблеми, но за булшинството живи същества не са.Обитателите на водата, рибите, растенията, насекомите, птиците, зверовете и милионите други живи същества не знаят за тези проблеми.И те са живи.Не са различни от нас.Кой ги снабдява с храна?Бог.Животни и птици не посещават университети, не работят, за да печелят.Слонът изяжда тонове храна.Как си я подсигурява?Човекът ли му я дава?Слонове-милиони.Кой се грижи за прехраната им?В такъв случай е по-добре да мислим-"Бог ни обезпечава", отколкото-"Бог е мъртъв.Няма Бог.За какво ми е да вярвам в Бог, и да му се моля".

В "Бхагават Гита" е казано: "Четири типа хора идват при мен:страдащи, нуждаещи се от материални блага, мъдри и любознателни".

Четири типа, които се обръщат към Бог с молба: "Господи мой, дай ми насъщния".Това е прекрасно.Който се обръща към Бог по такъв начин, се нарича сукртинах.Сукрти означава благочестив.Незаависимо че те молят за хляб, за пари, те са благочестиви, защото се обръщат към Него.Останалите са техни пълни противоположности.Душкртихах-неблагочестиви.Крти означава достоен, а думата душкрти е за тези, чиято енергия се използва не по предназначение, т.е.-за разрушителни цели.Да речем-човек е изобретил атомното оръжие.Има мозък, но го използва не по предназначение.Изобретил е нещо ужасно.Измислете нещо, което би могло да избави човек от смъртта.Какъв е смисъла да се изобрети нещо, от което ще погинат милиони.Те и така ще умрат днесм утре или след години.За какво са тогава учените?Защо не измислят нещо, което да спаси от болест и старост?Това би било постижение.Но душкртинах никога не се обръщат към Бог.Те дори не се опитват да разберат Бог.Следователно тяхната енергия се използва неправилно.Човешката форма на живот е дадена, за да бъде осъзнат Бог.Брахман се явява този, който е постигнал Брахман, Бога.дължение на всеки, получил човешка форма на живот.Във всяко човешко общество има институт, наречен "религия", който представя възможност за опит, да се опознае Бога.Без значение това ислям ли е, християнство или индуизъм.Целта е една-да се осъзнае Бог, и да осмислят взаимоотношенията с Него.Само и единствено.Това е задължение на човечеството, и ако обществото пренебрегва своя дълг, се принизява до общността на животните.Животните са неспособни да осмислят Бог, и в какви отношения са с Него.Интересува ги единствено храната, съня, съвакуплението и самоотбраната.Ако и нас хората ни интересуваха единствено тези неща, то кои бихме били тогава?Животни.Затова и в "Бхагават Гита" се казва, че този който пренебрегва възможността да опознае и осъзнае Бог, е "низък" сред хората.Те са получили човешка форма на живот, преминавайки през еволюционен цикъл, и въпреки всичко не я използват за осъзнаване на Бога, а само за удовлетворяване на своите животински потребности.Има и друга категория хора, тези, които са горди със своите познания.Но в какво се заключават тези познания?"Няма Бог, Бог съм аз".Атеизъм.Тъй като са тръгнали по пътя на атеизма, се счита, че са лишени от истински знания.Истинско знание е да разбираш и осъзнаваш Бог, и твоите взаимоотношения с Него.По този начин, ако се опитаме да осъзнаем нашите взаимоотношения с Бог, ние имаме много възможности.Има книги, има знания, защо да не се възползваме от тях.В "Бхагават Гита", и във всички ведически произведения се казва, че Бог е велик а ние, макар и качествено еднакви с Него-нищожно малки.Океана и капката вода са също качествено еднакви, но количеството сол в тях е различно.Аналогично-Бог е всемогъщ, и ние също така притежаваме някакво могъщество.Бог сътворява всичко, а ние можем да създадем малки приспособления за полет, подобни на тези, с които си играят децата.Бог сътворява планети, които ние не можем, но каква би била ползата, ако можехме.Но и ние притежаваме частица съзидателна сила.Но неговата сила е така велика, че не можем да сравняваме нашата с нея.Ако казвате-"Аз съм Бог", това е глупост.Ние сме еднакви с Бог, и същевременно-различни.Безкрайно малки, неделими частици, и вечни негови служители.Такива са нашите взаимоотношения.И в материалния свят, и в ежедневието, виждаме как един човек служи на друг, защото другият го превъзхожда в нещо.Така ние трябва да служим на Бог.Наш дълг е.Всички ние сме неделими частици от изначалното, първично същество.

Когато пръст на ръката ти е болен, и лекарят не може да го излекува, казва:"Ампутирайте го, за да не започне заразяване на цялото тяло".Така и ние, станем ли атеисти, отношенията ни с Бог се разпадат, и ние страдаме в материалния свят.

Преведох и преразказах за вас част от любимата ми книга "Наука самоосознания" на Шри Шримади и А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада.

50.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
  • Потребител

Здравейте

Като си гледам заглавието на темата смях ме напушва. Каква непростима грешка - кришнарите не са будисти. Моля някой да го оправи.

Би ми било интересно да разговаряме за тази религия. Не знам много, книгата, която превеждах навремето плюс още няколко прочетени.

...

БХАГАВАД-ГИТА

http://www.taiji-bg.com/articles/indian_yoga/iy8.htm

БРИХАДАРАНЯКА УПАНИШАДА

http://www.taiji-bg.com/articles/indian_yoga/iy9.htm

КАТХА УПАНИШАДА

http://www.taiji-bg.com/articles/indian_yoga/iy11.htm

КАУШИТАКИ УПАНИШАДА

http://www.taiji-bg.com/articles/indian_yoga/iy12.htm

КЕНА УПАНИШАДА

http://www.taiji-bg.com/articles/indian_yoga/iy13.htm

ШРИ ИША УПАНИШАДА

http://www.taiji-bg.com/articles/indian_yoga/iy10.htm

Упанишади на руски

http://www.theosophy.ru/lib/upan.htm

ВИШНУ ПУРАНА (руски)

http://www.theosophy.ru/lib/vishnu.htm

РИГВЕДА (руски)

http://philosophy.ru/library/asiatica/indica/sruti/rgr/

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...