Отиди на
Форум "Наука"

Дискусия около някои широко използвани термини в Българската историография


Recommended Posts

 • Потребители

В темата за народа "Фир Болг '' се откроиха няколко дискусионни въпроса с които съвременната историография си служи умело за да замаскира наложените митове и фалшификации в историята на народите и особенно по отношение историята на България .

Понеже познатия Иванко се занимава основно с въпроса около ''славянизацията '' , то тук спокойно ще го подмина .

По важни за мен ,обаче са грубите спекулации относно ''елинизацията '' и ''романицията '' на траките и термина ''архаизация '' и доколко може да се говори за него .

На първо време ще ви занимая с ''елинизацията '' и ''романизацията '' на траките .

Празните приказки ,че траките с безкрайно желание са имали за цел да се елинизират и романизират са пълни лъжи и гнусни инсинуации .

1. На база на пряк епиграфски , сравнителен лингвистичен и извороведски анализ В. Бешевлиев още през 65-та доказа методологически ,че траките нито са се елинизирали , нито са се романизирали .

Епиграфските паметници говорят ,че покрай гръцки или латински номен или преномен ,траките са си добавяли и тракийските гентилни имена и никой не им се е ''сърдел'' или ''карал'' за това .

Който иска да поспори нека първо да прочете - В.Бешевлиев - "Проучване в/у личните имена на траките '' ,С. 1965 , книжката не е голяма 130 странички с с бележки , показалец

Има разяснение и на анализ на прословутия елементарeн случай с - ''Torna ,torna fratre''

2. Действително за ''елинизация '' и '' романизация '' може да се говори само по отношение на прибягване на употреба латински или гръцки език за писмена изява . Естествено ,че има администрация , колониално население , емиграция от Изток и т.н - хората трябва да се разбират на някакъв език , нали ??? Това пък от своя страна доказва , Г.Михайлов талантлив траколог , който като продължител на старата академична филоложка школа прави изключителен точен лингвистичен анализ .

Г.Михайлов Траките , с. 279- 280

3. Религиозен фактор - също доста време оставен в забвение и неотчетен от марксистката школа - ако траките се бяха елинизирали и романизирали нямаше да има нужда от "Библия Бесика '' ,колкото и да скачат някои профани , не могат да отговорят на тъпия въпрос защо елиско-латинските тракчета са чели "Беска '' Библия , а не "Итала'' или "Септуагинтата'' . Някои неграмотници дори не знаят , че превода на латински , който е направен от етнически трако-келт /панопнец / - бл. Йероним е по време след Беския превод .... Да вменяваме на траките ,че са чели на архаичен италийски ,който след 3 век. не е се разбирал от самите ''романи'' е повече от нелепо ...

4.Още един метод , който , често е забравян е социолингвистичния. Съгласно него се отхвърлят и всякакви възможности тракийския език да е ''погълнат '' от прегладнялите латински и гръцки езици ...

Най-важния аргумент на този метод е ,че чуждия език никога не се научава чрез субституцията на елементите на един език с тези на друг . Индивидът бидейки център на лингвистичната интерференция не може да овладее в съвършенство чуждите нему езици ... Да не вменяваме поне на тракийското селско население ,усилено изучаване по програми "Фарос'' на латински и гръцки език .

Не случайно императори тракийци -Максимин, Константин , Юстиниан така и не са успели да скрият варварския си тракийски произход ,като не им пукало от тъпите латински и елински пиратщини ...

Има разбира се и отклонения от правилата и едно от тях се казва Дакия , която за времето ок. 120-250 год. е била своего рода Сибир на Римската империя и там за да се разбира всичката сволоч се е използвал латинския език , но дали той е оцелял от 250г. до 1300 год. се оправяйте с Иванко , аз категорично , обаче не са наемам да го твърдя ...

Да се твърди , обаче ,че турския език например , понеже съдържа в определни истор. моменти над 50% арабизми е арабски е просто смешно . Но понеже тук всички сме лаици по лингвистика си правим често гаргара /извинявам се за израза ,но по-точен ,не можах да намеря / на тази основа ...

Същото е и с английския , който има над 50 % лексикален романски състав .

Намирам , че абсолютно същото е било и при тракийския през 2-7век.

По-късно бил изчезнал погълнат от ''славянския'' , което си е друга тема ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
АРХАИЗАЦИЯ

При тази терминологична щуротия въведена от академичната сволоч начиная с Шльоцерианците се вмянява на старите писатели хронолози и историци , по-голяма част от които са били пълководци- стратези /Йосиф Флавий , Цезар/ , сенатори , учители , философи , юристи/ Йордан/ , патролози и отци на Църквата /безкрайно много са да ги изреждам /,че виждате ли те били ''екзотични'' ,''фанатични '' , ''азистични '' и ''алабалистични'' , което ни най-малко подхожда на общественото им положение ,желанието и целите , които си били поставили при написването на своите трудове ....

Показателен в това отношения е примерът , който пусна Иванко Тертер и който остана '' незабелязан '' от останалите ...КГ се опита нещо да импровизира и толкова ...

Ами... не знам... все си мисля, че по-добре да се следва здравата логика, вместо да се съшиват истории.

Хайде малко в оригинал от старите книги! Приятно четене и въвеждане на долното в тази тема!

Никифор Григора:

“А как это место получило название Болгарии, я расскажу. К северу за Истром есть земля, по которой протекает немалая река; туземцы называют ее Булга; от ней получили имя и сами болгары, которые по своему происхождению не кто другой, как скифы. Когда недуг {24} иконоборства тревожил православных, болгары поднялись оттуда с детьми и женами, и в бесчисленном множестве переправились чрез Истр. Прошедши затем лежащие по Истру обе Мизии и ограбив мизийцев дочиста, что вошло и в пословицу, как саранча какая, или как молния, они занимают Македонию с лежащею за ней Иллирией, довольные теми удобствами, которые нашли там. Столицей для них на будущее время и сделался этот город, которому Юстиниан присвоил честь архиепископии и дал имя, как мы сказали, первой Юстинианы. Потом по имени народа, поселившегося там, эта страна переименована была в Болгарию, а первая Юстиниана признана митрополией Болгарии. Позднее царь Василий Болгароктон, после многих битв с болгарами, в конец их сокрушил и поработил; а тех, которые жили выше, выселил в нижнюю Мизию к Истру; имя однакож, как какой-нибудь памятник их, осталось за архи епископией. Но обратим нашу речь к тому, от чего она было отклонилась. Феодор Ангел, сделавшись, как сказано, царем, продолжал опустошать все огнем и мечом, простираясь далее и далее и оставляя за собою одни границы за другими, пока не очутился у самых ворот византийских; потому что не встречал решительно нигде сопротивления. Да иначе не могло и быть; потому что македон ские и фракийские города были разорены в конец, вынесши в короткое время множест- {25} во страшных вторжений то латинян, то болгар, то скифов. Чего не делали христианам скифы,— этот кровожадный народ,— обижая их бесчеловечно? А латиняне не только не были умереннее скифов, но еще далеко превзошли их в жестокости. И не раз, не два, не три этим несчастным пришлось испытать ужасы грабительства от того и другого народа, но много раз. Теперешний же поход Ангела истребил и то немногое, что могло еще оставаться. Взорам наблюдателя не могло там представиться ничего, кроме разрытых домов, разрушенных стен, лимносских бед 2 , троянских рыданий и раздолья всевозможных бедствий.

4. Здесь, мне кажется, не неуместно рассказать о скифах, делавших в те времена {28} набеги на Азию и Европу. После нам придется еще часто обращаться к повествованию о них. Поэтому нам следует, по возможности, вкоротке представить то, что касается до них, и, чтобы яснее было то, о чем придется говорить после, сделать предварительные замечания; иначе, передавая другим то, что мы сами знаем, а они не знают, и воображая, что им это известно, мы можем поставить их в такое положение, что они будут делать ошибочные догадки, перебегая от одного известия к другому, подобно гончим собакам, которые, преследуя зайцев, постоянно должны обнюхивать то тот, то другой след. Скифы — народ чрезвычайно многолюдный, распространенный к северу больше всех других народов, если не до самого северного полюса, зато вплоть до самых северных обитателей, как передают нам древние историки и сколько мы сами знаем, при своей многолетней опытности. Их Гомер назвал галактофагами, безоружными и правдивейшими из людей. У них нет поварских затей, они не знают столового убранства. Разведение овощей и хлебопашество им и во сне не грезились. Пищею для них служат растения, сами собой прозябающие на земле, равно как кровь и мясо вьючных и других животных. Если случится им поймать какого зверя или птицу, и это идет у них в пищу. Одежда у них безыскусственная — кожи животных. Серебро, золото, жемчуг и камень лихнит для {29} них то же, что сор. Нет у них ни праздничных игр, ни зрелищ, разжигающих страсть честолюбия, ни совещаний о снаряжении кораблей, о выборе начальника флота, о поземельной собственности, но полный мир и совершенно безмятежная жизнь. Как горячка, развившись в теле человека, имеет поддержку себе в соках тела и до тех пор свирепствует, пока продолжается приток их; когда же продолжительное неядение и лекарства, принимаемые внутрь, истощат тело и уничтожат все соки, то горячка немедленно прекращается и болезнь перестает: так и у этих людей, при отсутствии того, из-за чего возникают споры и распри и предпринимаются злые замыслы и кровавые дела, не оказывается нужды ни в судилищах, ни в советах, ни в ссылках на законы, ни в увлекательности речи, ни в изворотливости языка, ни в хитросплетении доводов. Вместо этого ими управляет природная правдивость и безукоризненная самозаконность. Потому-то Гомер и назвал их правдивейшими из людей. Название их древние мудрецы передают различно. Гомер называет их киммерийцами,— Геродот, описавший персидские войны, общим именем скифов, херонеец Плутарх кимврами и тевтонами — не утвердительно впрочем, а как бы сомневаясь и недоверяя сам себе. Сами они собственное название произносят каждый на своем языке. Те же, которые называют их греческими именами, называют их каждый по -{30} своему, смотря по тому, какие места занимают те или другие из них, разливаясь по нашим странам, подобно потоку. Как есть у Бога страшные знаменья для людей: на небе молнии, громы и проливные дожди,— на земле землетрясения и провалы,— в воздухе тифоны и вихри; так блюдутся у Него и на севере эти страшилища, чтобы посылать их, на кого нужно, вместо бичей другого рода. Некоторые из них много раз, вырываясь оттуда, опустошали многие страны и на многих народов налагали иго рабства. Их движение походило на то, как если бы часть великого моря хлынула с крутизны; разумеется, она потопила бы и разметала все, что ни встретила бы на пути. Выходя оттуда нагими и нищими, они потом изменяют образ жизни и усвоивают нравы жителей тех мест, в которых поселяются. Как реки, несущиеся с высоких гор и впадающие в море, не вдруг и не у самого морского берега перестают быть годными для питья и делаются солеными, но далеко в море текут отдельной струей, и потом уже расплываются, уступая силе вод, более обильных; так и скифы, пока обитали поблизости прежней Скифии, из которой они вначале вышли, удерживали прежнее свое название, как оно есть: сами назывались скифами, а земля, прокармливавшая их, Скифиею. Это — те, которые занимали землю у истоков Танаиса и по его берегам. Потом, вышедши оттуда, они хлынули в Европу и раз-{31}местились по западным берегам великой Меотиды. Спустя много веков после того другие, ринувшись из первой Скифии, как бы из великого источника, разделились на две части: одна, устремившись на азиатских савроматов, простерлась до самого Каспийского моря,— принадлежавшие к ней, забыв родовое название, стали называться савроматами, массагетами, меланхленами и амазонами; они усвоили себе все те имена, которые имели те или другие из порабощенных ими племен, а с именами и нравы, врезавшиеся в них глубокими, неизгладимыми чертами. Другие же, уклонившись в Европу и пронесшись по всей приморской земле, принадлежавшей сарматам и германцам, стали по ним называться и сами. Впоследствии, бросившись в Кельтию и заняв ее, стали называться кельтами и галатами. Я прохожу молчанием тех, которые гораздо позднее перешли Альпы и рассыпались по Италии многочисленными мириадами; разумею кимвров и тевтонов, которые вместе с женами и детьми почти все были истреблены римскими войсками, при консулах и военачальниках Кае Марие и Луктацие Катуле. Да чего — больше, когда они нередко пробирались до самой Ливии, нападали и на западных иверов и простирались за геркулесовы столбы?— На кого ни нападут они, всех по большей части одолевают, делаясь владыками чужих стран. А отечество их самих, Скифию, едва ли кто когда порабощал. Причина {32} этому — та, что они издревле проводят жизнь простую и воздержанную; хлеба не едят, вина не пьют; а потому земли не пашут, винограда никогда не возделывают, за другими произведениями земли не ухаживают, чем пропитываются обитатели внутренней части вселенной. То, что привычным скифам приятно и вовсе непротивно, для неприятелей их невыносимо; потому что последние держат при себе гораздо больше вьючного скота, чем воинских снарядов, и, когда располагаются лагерем, нуждаются в большом и разнообразном рынке, чтобы иметь в достаточном количестве необходимое как для себя самих, так и для вьючных животных. Скифы же, постоянно проводя образ жизни простой и незатейливый, легко делают военные переходы и, подобно воздушным птицам, проносятся по земле нередко в один день столько, сколько можно было бы — для других в три дня; прежде чем успеет разнестись молва, они занимают уже одну страну за другой, потому что ничем лишним себя не затрудняют. Между тем имеют при себе все, что обеспечивает легкость победы; разумеем — их несчетное множество, их легкость и быстроту в движениях и, что еще важнее, беспощадную строгость к самим себе и их нападения на неприятелей в битвах, напоминающие характер диких зверей.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/grig/02.php

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Някой нарече , някъде "Дуклянския презвитер'' Азис от 13 век.

Добре , дори да приемем , че някой калугер от 13-ти век. е имал наклонностите на Азис , то можем ли да го вменим на всички писатели от 4-6век.

А те са много , но ще направя кратък списък -

Амвросий ; Йероним ; Клавдий Клавдиан ; Филосторгий ; Павел Орозий ...

Случая на Йордан пък е направо убийствен ,човека не е знае ,какъв е по народност и затова пише ''За произхода и деянията на ГЕТИТЕ ''

За себе си той се едно ,казва -

''Аз ви пиша ,че знам от кое племе произхождам ,но всъщност не знам от кое произхождам , защото аз съм от едно старо племе /гети/ , което измря /в периода на 248-249 г/ и на неговото място дойде друго племе/готи/ , което е всъщност моето племе , но на което казваха по името на старото племе /гети/ ''.... но ние всички знаем ,че нашето племе/готите/ по-рано всички го знаеха под името ''гети'' ...

Е га -сии и психарщината , сега трябва да им вменим и шизофрения на старите писатели . А Нидерле да възвеличаем ,като гений ...

Защо ли , са преименували гетите на готи ???? Хорат които искат да го проумеят ще прочетата ,че това се разбира от житието на имп.Каракала който убил своя брат "ГЕТА" и името "Гетикус'' ,"Гети'' било обявено за персона нон грата в Римската историография ...

Много Нидерландовци , Шльоцериановци и елементариановци не могат и до днес да си пояснят някои използвани термини от старите автори ,които говорят за ''скити'' или ''гетска пустиня '' , какво ли остава за ''торбалани'' /както в Фир Болг темата/ , ''чернодрешковци '' и пр ... и пр...

Но да вървим подред -

Страбон около годините на Христовото рождество , говори ,че земите около Прут и Днестър били наричани ''гетска пустиня '' , а значи земите на които живеели гетите нямало ,никой , защото бил използван израза ''пустиня '' . После ''скитите'' през 4-6 век. овършали Балканския п-в и го превърнали в ''скитска пустиня ''.

Ама, че Шльоцер и сие разбират какво се има предвид тук , един Господ знай ...

От друга страна много баналните стари автори са имали дързостта , още докато са живели поселниците на старите земи ,вече да ги сравняват с бъдещите поселници - вече им вменяваме и пророчески дарби ... :crazy_pilot:

и примери за това има бол -

Елий Спартиан в житието на имп. Каракала /211-217/ казва : "Gothi , Getae dicerentur '' /X ,6/ ;

също в житието на имп. Максимин Тракиец пише за него :

""Semper *** Gothis commercia exercuit , amatus est autem unice a Getis , quasi eorum ciuis''

Че гаче , Кога дойдоха немците през 235 год. в Тракия !?? , че кога я населиха ,че кога и родиха и император .....Лелейййй... Че накрая , кога и го прекръстиха на ''Тракиец''.

Аааа-вярно бе нали , в провинция Сирия живяли сирийци ,в провиниция Армения живяли арменци ,само в провиниция ТРАКИЯ не живяли ''траки '' , а крьоманьонци.

РИЦАРЮ, ЦЕЛИЯ ПАСАЖ, В КОЙТО ИНАЧЕ МОЖЕ БИ ИМАШЕ НЯКАКЪВ СМИСЪЛ, БЕШЕ ИЗТРИТ ЗАРАДИ НЕДОПУСТИМИЯ ТИ ТОН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕДИН ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ИСТОРИЦИ

БЕЗ ТИЯ РАБОТИ!!! (важи за всички!)

получава се ,че освен провинция Тракия на Балканите имаме - също Хемимонт , Родопа и прочие , но защо ли в изворите не се споменава за ''хемимонтици'' и какво ли е било населението в провинция Родопа след като през 5-ти век. се превежда на това население "Библия бесика '' ????И защо в диоцеза Илирик се споменават траки ???

Хм , чудна работа ....

NO COMMENT!!!

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Много пъти съм се чудил. /Вече знам отговора/. Защо, като има исторически знания за европейската история, които са непротиворечащи едни на други при все, че са от различни краища на познатия свят от ХІІІ век - Н.Григора, Бейкън, Рубрук, М.Поло, изведнъж те са "забравени" та трябва след три-четири века М.Орбини, Шльоцер и компания да "стъкмяват" нова хронология на историческите събития, народи и държави? Тук вече не засягам следващата "вълна" историци - Раич, Шафарик, Иречек, за да се стигне до съвременни изследователи /във вардарско са най-известни, но има и други като тях/. Такива като Шарл Дю Канж обаче са "забравени" или "изтикани" настрана, защото не противоречат на историците писали до ХІІІ-ХV век. Такива като него и други продължители на "старата класическа школа" едва ли не са маргинализирани. В частност за българската историография доскоро /надявам се вече не са/ такива бяха Паисий, Раковски, Павлович, Спиридон Габровски... Петър Богдан Бакшев не е маргинализиран, просто защото е "забравен" и все едно нямало такъв историк, учен, политик. Едва преди двадесетина години плахо бе пуснат сред обществото. Така или иначе обаче, не разработен изцяло и продължава дастои изолирано.

Няма какво да се изследва, а трябва просто много добре да се изтупат от праха старите книги и да се прочетат. Ако искаш да знаеш какво са знаели за нас в периода до ХІІІ-ХІV в. гърците/ ромеите отваряш и четеш Н.Григора. Ако искаш да знаеш какво са знаели в Британия - отваряш Р. Бейкън и четеш. Отваряш Рубрук. Отваряш ... Отваряш ... Е, това или почти това несъмнено са знаели съвременниците им Калоян, Йоан Асен ІІ, Константин Тих Асен, Теодор Светослав, Михаил Шишман, Йоан Александър, Константин Асен, Фружин...

Който иска да поспори нека първо да прочете - В.Бешевлиев - "Проучване в/у личните имена на траките '' ,С. 1965 , книжката не е голяма 130 странички с с бележки , показалец

Има разяснение и на анализ на прословутия елементарeн случай с - ''Torna ,torna fratre''

Какво е обяснението на Бешевлиев за "торна фратре"-то?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Който иска да поспори нека първо да прочете - В.Бешевлиев - "Проучване в/у личните имена на траките '' ,С. 1965 , книжката не е голяма 130 странички с с бележки , показалец

Има разяснение и на анализ на прословутия елементарeн случай с - ''Torna ,torna fratre''

Какво е обяснението на Бешевлиев за "торна фратре"-то?

Специално за Иванко / ще го пусна и в темата ,за влахите ,павликяните и робите/ -

Обяснение на Веселин Бешевлиев относно ''сигурно'' скалъпената романизация на траките и мнимото римско присъствие в широките народни среди на юг от Дунав :

"Като второ сигурно доказателсто / първото е най-смешно ,но за него друг път/ за романизацията на траките Томашек , Иречек , Юнг и Цилиакус / все Любимчета 13 :crazy_pilot: ,на всичкото отгоре без последния до един представители на онази раса ,които наричат всички останали гои и антесемити/ приведоха думите torna ,или retorna и frater . Тези думи са били отправени ,както е известно , от византийски войници по време на един поход през Стара планина срещу аварите в 587г. към стопанина на едно муле, за да се върне и оправи изкривения товар на добичето . Думите били погрешно разбрани от останалите войници в смисъл ,че са нападнати от неприятел . Това предизвикало суматоха всред войската и всички започнали да викат един на друг torna . Според Теофилакт Симоката , който пръв разказва случката , въпросните думи били казани '' Επιχωριω γλοττη'' според Теофан , който преразказва същото , Τι πατρώα ψόνη . Всички привърженици на теорията за романизацията на траките , като се почне от Тунман / и този нещастник ни е до болка познат ,нали /, приеха ,че с тези изрази се означава '' бащиния'' или ''майчиния'' език на стопанина на мулето и на войниците . ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Тези думи са били отправени ,както е известно , от византийски войници по време на един поход през Стара планина срещу аварите в 587г. към стопанина на едно муле, за да се върне и оправи изкривения товар на добичето . Думите били погрешно разбрани от останалите войници в смисъл ,че са нападнати от неприятел . Това предизвикало суматоха всред войската и всички започнали да викат един на друг torna . Според Теофилакт Симоката , който пръв разказва случката , въпросните думи били казани ''Επιχωριω γλοττη'' според Теофан , който преразказва същото , Τι πατρώα ψόνη . Всички привърженици на теорията за романизацията на траките , като се почне от Тунман / и този нещастник ни е до болка познат ,нали /, приеха ,че с тези изрази се означава '' бащиния'' или ''майчиния'' език на стопанина на мулето и на войниците . ...

Бешевлиев дава ли свое тълкование за този израз и тази митична случка?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

''...Обаче следните места у Теофилакт Симоката показват ясно ,че ''Επιχωριω γλοττη '' се означава латинския език , и то като официален за всички жители на Римската империя /Rechssprache /: τούτον Επιχωριω Ρωμαιοί ψόνη άποκαλούςι κυαιστορα (I 1, 3 ) ,

τίν.... άποςκευιν ...,ήν ςινηθες Ρωμαιοίς τή επιχώρϊώ ψόνη τούλδον άποκαλειν (II 4 ,1 ) и Σαβούλεντε δε Καναλίον ό τόπος ωνομαςται επιχωριω προςηγορία τινί (II 11,4 ) . Същото значение има и πατρώα ψόνη у Теофан , срв. Nov . VII 1 ...

Καί ού τή πατρίώ ψόνη τόν νόμον σύνεγράψαμεν , αλλά ταύτη δί τί κοινή τε καί Ελλάδι , ώςτε άπασιν αυτόν ειναι γνώριμον διά τό πρόχειρον τής έρμηνειας.

Що се касае до смата дума torna , още Иречек / в Romanen 17 и сл . посочи ,че това е римска военна команда за връщане назад и , че погрешно се приема за ръмънски езиков остатък / за кой ли милонен път , Иречек си променя на 180 градуса кирливото мнение / . Така ,че той се отказа от по-ранашното си схващане. По-късно същото мнение , добре обосновано , изказаха М.Гиони и Г. Колиас . Забележително е ,че Цилиакус , който разглежда подробно латинските военни термини във византийската войска и привежда изрично torna , не свързва тази военна команда с горното място у Теофилакт и Теофан . Както ще видим по-нататък , за привържениците на теорията за романизацията на траките е характерно да пренебрегват или преиначават всичко , което би могло да говори против теорията . /ПОЗНАТО НАЛИ>???? /

За прибавкатa frater у теофан Фр. Дьоглер посочи ,че се употребявала като обръщение у войниците . Ако матерния език на войниците е бил латинския ,то едва ли щеше да бъде употребявана тази дума ,която не е показвала ,че трябва да се поправи товара на мулето . Войникът ,който произнесъл горната дума , е употребил в случая неуместно една латинска команда , понеже неговите знания на латински език са се ограничавали до няколко заучени латински израза . Войниците във византийската войска са били рекрутирани , както е известно от различни народности , като арменци , исаври,готи и пр. , които са били обидинени в едно от латинския език или по-точно от няколко команди на този език , на който при нужда ,както в горния случай , те са се мъчели да се разберат . Вече И.Л. Пич оспори схващането , че приведените думи у двамата византийски писатели са румънски , понеже не е бил известен произходът на войниците , които са ги произнесли .''

цитатът е от книгата на В. Бешевлиев '' Проучвания върху личните имена у траките " ,С. БАН , стр. 72-73

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Вече И.Л. Пич оспори схващането , че приведените думи у двамата византийски писатели са румънски, понеже не е бил известен произходът на войниците , които са ги произнесли .''

Не може да се говори за наличие на румънски думи у двамата византийски писатели. До ХІХ век има латински и български езици. Или говориш латински /latinum/ или български /valachico/. Едва след първата четвърт на ХІХ век и особено след 1861г. във "valachico"-то навлизат латинизми, вкл. италиански, френски думи, вместо изхвърлените български.

В общи линии, по отношение самата дискусия за термините използвани в българската историография, трябва да отбележим, че термините са привнесени отвън. Това е така, защото нашата историография борави с академично наложените й външни термини и изучава историята през схващането за история на тези външни фактори. Това е все едно, да разглеждаме историята на българия в ХV-ХХ век през призмата и термините на османската школа и исторически мироглед.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Не може да се говори за наличие на румънски думи у двамата византийски писатели. До ХІХ век има латински и български езици. Или говориш латински /latinum/ или български /valachico/. Едва след първата четвърт на ХІХ век и особено след 1861г. във "valachico"-то навлизат латинизми, вкл. италиански, френски думи, вместо изхвърлените български.

В общи линии, по отношение самата дискусия за термините използвани в българската историография, трябва да отбележим, че термините са привнесени отвън. Това е така, защото нашата историография борави с академично наложените й външни термини и изучава историята през схващането за история на тези външни фактори. Това е все едно, да разглеждаме историята на българия в ХV-ХХ век през призмата и термините на османската школа и исторически мироглед.

Абсолютно точно , Иванко !

Само ще допълня

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Не може да се говори за наличие на румънски думи у двамата византийски писатели. До ХІХ век има латински и български езици. Или говориш латински /latinum/ или български /valachico/. Едва след първата четвърт на ХІХ век и особено след 1861г. във "valachico"-то навлизат латинизми, вкл. италиански, френски думи, вместо изхвърлените български.

В общи линии, по отношение самата дискусия за термините използвани в българската историография, трябва да отбележим, че термините са привнесени отвън. Това е така, защото нашата историография борави с академично наложените й външни термини и изучава историята през схващането за история на тези външни фактори. Това е все едно, да разглеждаме историята на българия в ХV-ХХ век през призмата и термините на османската школа и исторически мироглед.

Абсолютно точно , Иванко !

Само ще допълня ,че тази терминология е въведена от 2-те основни течения на Западна Европа -

интелектуално-философски недоносените протестанти с тяхната социал-икономическа теория/ фактически не е моя идеята ,че науката е родена от вариантите на немската религия / и схоластиката използвана в научните трудове за налагане на Римско-папищашката религиозна идея и верска представа .

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...