Отиди на
Форум "Наука"

Cтатии за образованието - Рамки на образователната система


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Кирчо Атанасов, зам.-министър на образованието:

"Образованите хора не крадат и не просят."

- Г-н Атанасов, кои са най-съществените постижения в областта на средното образование, които има екипът на министър Даниел Вълчев?

- Първо, искам да изкажа своето задоволство от съвместната работа в екипа на Даниел Вълчев и второ, наистина през този мандат се извърши модернизацията на тази система. Първото съществено постижение, което постигнахме, е приетата с консенсус от НС Национална програма за развитие на училищното образование за 10 години напред. Тя даде рамката на системата и следващите управляващи е добре да вървят по тази програма.

- Очаквате ли тя да се изпълнява от вашите наследници в МОН?

- Да, очаквам. Нещата, които са записани в нея и ние в голяма степен реализирахме, са невъзвратими. Едно от революционните неща, което се случи, е въвеждането на делегираните бюджети във всички училища в страната от 1 януари миналата година. Стана така, че парите, които държавата дава за образование, да отидат директно в институциите, които вършат тази дейност. Минимум 15 години има, откакто в Съюза на директорите в България, на който аз съм основател, разбрахме, че делегираните бюджети трябва да бъдат въведени. Започнахме да го искаме от различните министри, но никой от екипите в МОН не го въведе. Очаквам делегираните бюджети да омекотят финансовите удари върху училищата в резултат на кризата. Сега те могат сами да правят разчетите за това, какво им е потребно и колко средства могат да изразходват.

- Мислите ли, че ще има допълнително намаляване на бюджета за образование наесен?

- Наистина имаше подготвено такова нещо, но след намесата на премиера Станишев се спря този процес. Засега училищата няма да получават намаляване на своите бюджети освен задържаните 10% от тях. Ако през септември - октомври се появят някакви форсмажорни обстоятелства у нас, държавата си запазва правото да се намеси, за да не се допусне нито едно училище да фалира или - да не може да работи.

- В постановлението на Министерския съвет за реализиране на икономии съвсем ясно пише, че то касае заетите в сферата на образованието, които работят с делегирани бюджети. Ще има ли намаляване на заплатите на учителите?

- То касае работещите в образователната система, но не за намаляване на парите им, а за Така че създаване на режим на икономии.не очаквам да има намаляване на възнагражденията в системата. Няма и такива намерения в ръководството на МОН и на държавата. Смятам, че и следващото управление не бива да прави това. През септември вероятно ще дойдат в училищата и парите за диференцираното заплащане на учителския труд. Всеки преподавател получава по 50, 80 или 120 лв. месечно допълнително, ако неговите ученици имат постижения и успехи или самият учител се развива в професията си. Към 1 януари т.г. средната брутна заплата на учителите е 654 лв. Знаете, че се въведе и системата за кариерно развитие на учителите. Тя е записана и в Правилника за приложение на Закона за народната просвета, който беше приет наскоро от кабинета. В тази система се предвижда въвеждането на степените "млад учител", "учител", "старши учител", "главен учител" и "методист". Идеята на кариерното израстване е да се създаде възможност за обществено признание на труда на учителя. Второто нещо е преподавателят да знае с колко ще се увеличава неговата заплата с нарастване на званието и да има перспектива за развитието си. Така очакваме да има и по-голям интерес към професията от страна на младите специалисти, тъй като за никого не е тайна, че има значителна феминизация и значително застаряване на работещите в системата.

- Кажете какво не успяхте да осъществите през този мандат?

- Да, има и неща, които не бяха приети и реализирани. Ние предвидихме промяна в структурата на средното образование. Основното образование трябваше да се завършва след VII-и клас. Гимназиалната степен да се раздели на два етапа - VIII - X-и и XI - XII-и клас.

Да се завърши основно образование в VII-и клас не е наше изобретение, а традиция в българското училище до 1969 г. Въвеждането на първата гимназиална степен от VIII-и до X-и клас синхронизира системата с конституцията на страната, според която образованието до 16-годишна възраст е задължително.

Новият модел, който искахме да въведем, предвиждаше от училище да се излиза с владеенето на два чужди езика.

Променяме и философията на професионалното образование, което вече няма да се придобива с XIII-и клас, нито за пет години, а за две години.

През април сключихме споразумение за модернизация на професионалното образование между държавата и бизнеса.

През септември очакваме гилдиите, които са към тези работодателски организации, да сключат анекси към това споразумение и до края на годината професионалните училища в България да парафират договори с конкретни фирми. Частниците ще подкрепят учебните заведения в създаването на съвременна материална база в лабораториите, трябва да приемат учениците в своите цехове на производствена практика през лятото, да назначат наставници на учещите, да обучат и учителите за нововъведенията в своето производство, да дават работно облекло и стипендии на учениците. Имаме вече пет такива сключени договора и смятаме, че по този начин професионалното образование ще намери своите партньори с подкрепата на държавата. Това е едно от първите неща, което трябва да се случи в следващите години.

- Безспорен успех на отиващия си екип на МОН е въвеждането на външното оценяване и на матурите. Какво предстои да се върши в тази насока?

- Да, външното оценяване е един от най-големите ни успехи. Аз смятам, че ще продължава и за в бъдеще и алтернатива за него няма. Другото, което според мен задължително трябва да се случи в следващите години, е създаването на независима агенция за външно оценяване. Нормално е, както е в другите държави, агенциите да не са в структурата на Министерството на образованието. Сега има такъв специализиран център, но ние нямахме възможност да го отделим, защото трябваше заедно да направим първите стъпки във въвеждането на външното оценяване. Но нищо не пречи догодина тестовете за външното оценяване и за матурите да бъдат проведени от новата агенция.

- Къде, според вас, е слабото място в нашата образователна система?

- Много слабо място в нашата образователна система, което е като гордиев възел, е проблемът, който имаме с физическата дееспособност на учениците, здравословното им състояние и правилното възпитание на младите хора.

650 училища в страната нямат физкултурни салони, а в 200 те са маломерни - една стая.

Само 49% от учителите, които водят третия час по физкултура, имат такава специалност. Получава се така, че в този трети час учениците ходят на екскурзии.

Последните две военни комисии за годност на младежите за военна служба показаха, че 17,5% от учениците са негодни поради заболявания, причинени най-вече от ниска физическа дееспособност - затлъстяване, високо кръвно налягане, диабет и др. Недопустимо е младите хора да бъдат болни от такива сериозни заболявания.

Освен това, само 2% от училищата в страната имат актови зали за успешно провеждане на възпитателната работа по различни проблеми. Затова предлагаме да бъдат създадени центрове за осмисляне на свободното време на учениците. Те ще бъдат алтернатива на улицата и баровете, където младежите често пребивават. За целта е необходимо поетапно изграждане в цялата страна на 500 многофункционални зали със спортна част и седящи места за 500 или 1000 души. Те може да се ползват от няколко училища в района и по график, определен от общината, като те са публична общинска собственост.

- Как смятате да се реши проблемът с отпадащите деца от училище?

- Всяка година в последните 2 десетилетия на преход и въпреки усилията, които се полагат, имаме по 15 000 деца, неходещи на училище. Те остават необразовани и се скитат немили-недраги по улиците. Това ясно показва, че съществуващата схема за тяхната интеграция не работи добре. Затова считам, че е необходимо да има нов тип училища - "Втори шанс", за децата, завършили 4-ти клас и намиращи се извън образователната система. В тези училища трябва да им се осигури завършване на образователна степен и получаване на професия.

Трябва управляващите да гледат 100 години напред. Тази държава не е от ден до пладне.

Образованите хора мислят по друг начин, те няма да отидат да крадат или - да просят.

Младите трябва да бъдат привлечени в образователната система и да се развиват.

http://www.monitor.bg/article?id=205415

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Йорданка Фандъкова:

"Заплатата на учителя излиза от фризера!"

- Г-жо Фандъкова, в последните дни името ви се спряга за бъдещ образователен министър или за председател на парламентарната просветна комисия. Говорено ли е вече с вас?

- Все още няма взети решения по тези въпроси. До дни обаче ще бъдат взети и г-н Бойко Борисов ще внесе яснота. За мен лично важното в момента е програмата, която сме представили и зад която стои екипът ни, да стартира успешно. Защото образователната система е уморена от бързи промени и от решения, вземани на парче. Усилията ни са насочени към бързото приемане на нов закон, който да обхване по-рамково училищата и детските градини, като ясно гарантира отговорностите на всички нива. А кой какво ще върши, мисля, че когато има добра програма, не е от такова значение.

- Чу се, че може да бъдете и кандидат за следващ столичен кмет?

- Аз също с интерес чета всички видове номинации, които медиите публикуват. Мотивирана съм да работя, образованието е моята кауза. Но нека изчакаме, всички ще бъдат информирани своевременно за решенията.

- Споменахте за бързото приемане на нов закон...

- Необходимостта от приемането на нов закон възникна още с приемането на националната образователна програма преди няколко години. За съжаление, предишният Парламент не успя да приеме този документ, въпреки че гласува програмата единодушно. Нашата готовност е до една година да внесем закон, който да подреди и дисциплинира хаоса, съществуващ в образователната система. Да отмени нуждата от различни закони, които сега съществуват в нея - за учебния план, за професионалното образование... Всичко това трябва да бъде включено в нормативен акт с ясно разписване на отговорностите. Сега е много лесно те да бъдат прехвърляни от една институция на друга. Бързото приемане на закона е нужно, за да се успокои системата на ниво училища и детски градини, и в същото време да се заработи по-бързо на национално ниво, за да се доразвият онези позитивни неща от предишния проект, които стартираха малко хаотично. Да се даде възможност за реална децентрализация на просветата, която започна с делегираните бюджети, да се въведе нова образователна структура.

Давам простичък пример - децата до седми клас учиха по нов учебен план, а тази година трябва да продължат по стария. С набързо съставени помагала се правят някакви промени и за съжаление няма да имаме време да реагираме. Те ще довършат учебната 2009-2010 година с тези помагала, но трябва да се направи така, че от идната година да учат по нов план. Трябва да усъвършенстваме и системата за външно оценяване, която да обхване всички класове.

- Догодина тя ще бъде въведена в седми клас. Това ще премахне ли входния изпит за езиковите гимназии?

- Това отпадане на изпита трябва да се случи, но след като много внимателно се анализира готовността на системата за външно оценяване да замени изпита. В този смисъл не е сигурно дали това ще стане догодина. Възможно е да бъде отложено с година, за да не бъдат стресирани деца и родители. При всички положения обаче важното е те да знаят достатъчно рано какво ще се случи и да бъдат подготвени. Но със сигурност в бъдеще този изпит трябва да отпадне, защото създава паралелна образователна система, която просто не е необходима. Още повече, сами виждате - тази година обявените места бяха повече от учениците. Естествено, възможно е и в бъдеще няколко деца да се борят за място в едно училище, но решенията ще бъдат вземани на ниво училище и при строг контрол от страна на съответната институция.

- Малко преди края на мандата си кабинетът замрази и учителските заплати заедно с тези на чиновниците. Ще замръзнат ли наистина парите на учителя?

- Не е разумно държавата да пести от образование. На него трябва да се гледа като на инвестиция, в образованието да се насочват повече ресурси. А в момента родните училища са недобре финансирани и постановлението допълнително утежнява нещата. Затова първото, което трябва да се направи, е да се отменят тези текстове, които касаят училищата и делегираните бюджети. Освен това, трябва да се гарантира финансирането на училища в първоначалния му вид от 90 на сто, без повече да се намалява тази субсидия. Сред първите стъпки трябва да бъде и отблокирането на парите по програми - например за диференцирано заплащане на учителите и за кариерно развитие.

- Тоест заплатите им не замръзват?

- В никакъв случай! Финансовото осигуряване на училища и детски градини е един от първите ни приоритети. За да бъде осигурена качествена подготовка на децата, на учителите трябва да се даде възможност да се развиват кариерно, да израстват.

- В програмата ви влиза намаляване на задължителната възраст за предучилищна подготовка на децата? Имаме ли ресурс - като база и като учители, да се осъществи това?

- Нашата идея е постепенно да се намали задължителният обхват на децата в предучилищна възраст, като от 6 падне на 5 години. Подчертавам, че става дума за предучилищни групи, а не - за първи клас, както неправилно сме разбирани понякога. Повечето семейства предпочитат децата им да бъдат обхванати в детски градини и според мен ролята на държавата е тя да поеме финансово част от това обучение. Да се обединят силите на държава и община, за да бъде решен въпросът със задължителната предучилищна подготовка. А това ще освободи ресурс и за детските градини. Децата, които влизат в първи клас, трябва да получат възможност за равен старт - като социализация, като готовност за училище.

- Ще правите ли преглед на съдържанието на учебниците, което според мнозина е тежко и неравномерно разпределено?

- Да, със сигурност ще се ревизират всички учебни програми, но това няма да стане отведнъж. Трябват анализи, за да се реши по кои дисциплини ще има драстични промени и по кои няма да се пипа много учебното съдържание. Има предмети, по които няма нужда от сериозни размествания, но други категорично трябва да претърпят коренна промяна.

- Ще приемете ли философията на досегашното министерство за завършване на основно образование след VII клас?

- Това вече е прието в националната програма и не виждам причини да бъде преразглеждано. Нужно е обаче да се обезпечи нормативно, да се направят оценки как това ще се отрази на системата, къде ще се наложи оптимизация на училищната мрежа. Аз не приемам оптимизацията, която бе започната досега и която се прави по изцяло финансов подход. Отпускат се пари на брой деца и ако не стигнат - училището се закрива. Естествено, че там, където има пет деца, не трябва да има училище. Но трябва да се гледа и потенциалът на селището - има такива места, където градините са пълни с малчугани, които са утрешни ученици. Трябва ли да закрием училището там само защото в момента няма деца? Ето, аз идвам от откриване на детска градина във "Враждебна" със 110 деца, а още 25 чакат за прием. Нямаме основание да закриваме училища в квартала въпреки маломерните паралелки, защото тези малчугани утре ще учат в това училище. За Столичната община например буквално преди дни получихме разчети за училищната мрежа и какво точно трябва да се направи. Те сочат, че не бива да закриваме училища в крайните квартали въпреки малките паралелки. Но трябва да обезпечим качествено обучение на тези деца, а не възможност те просто да посещават училище.

В същото време в центъра на града има училища с големи сгради, които не се развиват. За тях трябва да бъде направено така, че да не позволяваме базите им да бъдат продадени и употребявани за друго, както навремето бе направено с детските градини.

- Министър Даниел Вълчев води неуспешна битка с частните уроци. Какъв ще бъде вашият подход към тази "паралелна образователна система"?

- Когато говорим за качествено обучение, имаме предвид и извънкласните дейности, и заниманията извън обичайните учебни часове, в които учителите ще бъдат ангажирани. Така децата ще могат да получават качествена подготовка в рамките на училището, а учителят - достойно заплащане. Мисля, че това е пътят за премахване на "втората образователна система".

С административни мерки това не може да стане. Всички знаем, че декларациите на учителите, че уж не дават частни уроци, са проформа и не решават въпроса.

http://paper.standartnews.com/bg/article.p...;article=284955

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Й. Фандъкова: Бюджетите ще зависят от качеството

Г-жо Фандъкова, кои ще са основните приоритети в работата ви като министър на образованието и науката?

- Не може да се изброят два-три основни приоритета, тъй като образователната система е много сложна. Вече сме направили анализ на ситуацията и имаме разработена програма, в която сме заложили нашето виждане за развитието на системата. Тя трябва да е в основата на развитието на всеки един сектор в страната, трябва да заеме подобаващо място в държавата.

Как може да стане това?

- Чрез политическо решение, което ГЕРБ вече е заявила. Инвестицията в образованието е важна в дългосрочен план, но е и антикризисна мярка. Това е заложено както в управленската, така и в антикризисната програма на ГЕРБ. Образованието е единственият сектор, за който поехме ангажимент, че няма да се редуцират средства, независимо от кризисната ситуация.

Това означава ли, че в следващите години предвиждате увеличаване на средствата за образование?

- Разбира се, но с колко и кога може да се каже, след като се анализира ситуацията.

А тази година може ли да се отпуснат всички предвидени средства и да не се задържат 10% буфер, както е записано в Закона за държавния бюджет?

- Това едва ли ще е възможно. Ръководителите на училища и университети обаче трябва да са спокойни, че ще бъдат отпуснати 90-те процента. Ще отблокираме и средствата по някои от националните образователни програми. Сред тях задължително са тези за диференцирано заплащане и кариерно развитие на учителите, както и за ремонтите на държавните училища. Задължително трябва да се отпуснат средствата, които вече са спечелени по проекти от училищата.

Качеството на българското образование непрекъснато се влошава. Показват го международни проучвания, както и външното оценяване. Как смятате да обърнете тенденцията?

- Мярката не е една. Качествено образование не се постига за една година и с една стъпка, а с целенасочени инвестиции. Аз не съм привърженик на тезата, че добрата политика се изчерпва със залагане на 5% от БВП за образование. Трябва да продължи усъвършенстването на външното оценяване. Но най-важното нещо, което трябва да се направи бързо, е да се инвестира в човешкия капитал, в учителите. Лошите резултати се дължат не само на сложната и натоварена програма, която не развива ключови умения като съставяне на текст. Ако учителите не са достатъчно подготвени, нямат квалификацията, компетентността и самочувствието, няма как да искаме качествено образование. За това ще насочим усилията си към грижа за учителите.

Значи ще има повече програми за квалификация и преквалификация?

- Задължително. Една от първите ни задачи е да се изготви национална програма за подготовка, квалификация и преквалификация на учителите и да се разработи звено, което да се занимава с това. Обучението на преподавателите трябва да е задължително и да се финансира от държавата.

Какво ще включва то?

- На първо място поддържащата квалификация по съответния учебен предмет. Има хора, които години наред не са посещавали квалификационни курсове, а науката, която преподават, се развива. Задължително ще е обучението по съвременни методи на преподаване. Не можем да подминем и курсовете по информационни технологии. Те не трябва да включват само базови умения, а да позволяват на преподавателите да работят с учебните програми в електронен вариант. Това ще върне и задържи децата в училище. Програмата ще включва и обучение по чужди езици и най-вече - английски език, като това ще им позволи да преподават езика на по-малките ученици. Експертите в образователната система също трябва да преминат през допълнително обучение.

За повишаване на качеството на образованието трябва да се инвестира и във възпитанието на учениците чрез извънкласни занимания, спорт, изкуства. Поне в началните класове постепенно ще се преминава към целодневно обучение. Гражданското образование също трябва да влезе в училище.

Предвиждате ли модернизация и преразглеждане на учебните програми и учебниците? В последните седем години те се променят поетапно, но тази година процесът спря на осми клас.

- Новият учебен план, който обхвана и седми клас, предвижда нови програми и учебници. Промяната трябва да продължи, защото децата, които учат по плана, трябва да завършат така, както са започнали. Ще правим и периодична ревизия на учебните програми. Тези, които са добри, няма да се променят, а там, където има нужда, ще правим корекции. Това не е самоцел, а е свързано с промяната в ситуацията. Образователната система трябва да дава знания и умения, нужни за реализацията в утрешния ден.

На колко време ще се ревизират програмите?

- На четири години. Но пак подчертавам, че не става дума за задължителна промяна. Например по чуждите езици програмите са съобразени с европейските практики и едва ли ще имат нужда от преразглеждане. По български език и литература обаче не е нужно човек да е специалист, за да си направи изводите, че децата трудно съставят текст. Това показаха и резултатите от матурите.

Предишният екип на МОН отвори дискусията за това дали не трябва да се даде повече тежест на текста при оценяването на матурите. Ще има ли промяна в тази посока още за зрелостните изпити догодина?

- Това е смислено, но не бива да се променят драстично нещата в краткосрочен план. Правилно е съставянето на текст да има голяма тежест, защото това ти трябва в живота. Но първо трябва да научим децата да съставят текст и чак след това да контролираме на какво сме ги научили. За това трябва да се преразгледа програмата по български език и литература, да се квалифицират учителите и след това да променяме начина на контрол. Формата и трудността на зрелостните изпити трябва да е съобразена със знанията и уменията, които учениците получават в клас, за да не ги натоварваме с частни уроци.

Задължителното външно оценяване за седмокласниците, предвидено за догодина, ще се превърне ли във вход за гимназиите?

- Не можем отсега да кажем дали то ще е достатъчно качествено, за да изиграе ролята на изпит за гимназиите. Със сигурност трябва да се върви към отказване от изпита и само гимназии, където има много желаещи, да могат да въвеждат собствени критерии за прием. Мисля обаче, че няма да имаме готовност още за следващата година да се откажем от изпитите по математика и български език. При всички случаи ще има отговор преди 15 септември. Най-късно на втората година трябва обаче да се откажем от изпитите, които са психически тормоз за децата и финансов за родителите.

Ще предложите ли нов закон за училищното образование, ще запазите ли философията на проектозакона, предложен от екипа на министър Вълчев?

- Приемането на този закон закъсня много. Подготвеният от екипа на министър Вълчев документ отговаря на мерките, заложени в националната програма за училищното образование. Някои от нещата задължително ще се случат - като промяната на структурата на средното образование, което трябва да бъде разделено на два гимназиални етапа - до 10-и клас и след това. Редица от нещата, заложени в проектозакона ще останат, но като цяло той според нас няма нова философия. За това имаме готовност да предложим нова рамка, която включва други неща. Всичко трябва да бъде насочено към развитието на детето. Например обучението, възпитанието, санкциите за учениците трябва да са съобразени с възрастта им и това може да се заложи с конкретни текстове в закона. Той трябва да бъде приет още през първата година на мандата и ще очертава рамката, за да е устойчив.

Ще промените ли системата на финансиране на средното образование?

- Няма да отстъпваме от делегираните бюджети, но те трябва да се усъвършенстват и да се обвържат с качественото образование. Не може да се дават само пари за поддържане на сградата и за задължителната подготовка. Средствата за издръжка на един ученик не трябва да зависят, както сега, от големината на населеното място, а от условията в самото училище. Една от първите ми задачи ще е да направим анализ на всички програми, които бяха въведени в последните години. Аз не съм чула да има анализ на резултатите от програмата за безплатните закуски. Със сигурност тя е много ефективна на някои места, но 50 - 60 ст. за закуска в центъра на София не са нещото, което ще задържи децата в училище. Може би ще е по-добре по тази програма да се финансират само общините или училищата, които имат нужда. В същото време диференцираното заплащане трябва да се превърне в част от общата финансова политика.

Ще успеете ли за четири години да превърнете матурите във вход за големите и предпочитани университети и да ги накарате да се откажат от приемните изпити?

- Не мога да кажа дали ще успеем. Ще работим обаче за това университетите да имат доверие в зрелостните изпити. Няма нищо страшно, ако не се случи в четиригодишния мандат. Висшето образование се нуждае от бърза реформа чрез приемането на нови закони за висшето образование и за научните степени и звания. Финансирането му трябва да се обвърже с качеството, като обаче се запази автономията на университетите.

Националната агенция по оценяване и акредитация ли ще мери качеството?

- При всички случаи там е ключът. Резултатите от техните оценки и последващ контрол ще бъдат обвързани с финансирането. Мисля, че ще получим подкрепата на университети и научната общност за това. Критериите трябва да са обективни, но и мнението на студентите също трябва да се има предвид. Предстои точните условия да бъдат разработени.

Предшественикът ви министър Вълчев спираше опитите за откриване на нови университети. Според вас трябва ли броят на висшите училища да се увеличава или напротив?

- Това не трябва да зависи от министъра, а от законодателството. Няма нищо лошо в България да има много студенти. Икономика на знанието се постига с образовани хора, но от друга страна, образованието трябва да е качествено. Със сигурност не всички университети дават добро качество, но не трябва да се прави административна редукция. Първите и то бързи стъпки са да се заложат законовите и финансовите механизми, които да гарантират съществуването на автономните университети, но при засилен контрол.

Т.е. в закона трябва да се заложат по-високи критерии за откиравен на университети, а финансирането им да е обвързано с последваща оценка и тези, които не дават качествено образование, да отпаднат по икономически причини?

- Да. Не е нужно във всеки малък град да има университет, но има начин младите хора от малкия град да получат висше образование, но от големи университети с доказано качество. Трябва да има окрупняване на университети, но не административно и механично.

Как ще стимулирате връзките между бизнеса и университетите?

- Задължително бизнесът трябва да бъде включен в целия процес, а не само да го търсим, когато става въпрос за финансиране. Той трябва да има изисквания за програмите и учебните планове и да участва в процеса на разработването им. И в този случай обвързването на финансирането с качеството е ключово. Когато парите ти зависят от качеството, си стимулиран да търсиш най-добрите начини, а това включва и работа с бизнеса.

Какво ще се случи с БАН?

- Няма да закриваме академията, но тя трябва да се реформира. Ръководството и работещите там имат интерес да участват в реформите.Там има ефективни и модерни институти, но и такива, които имат нужда от промяна. БАН трябва да има връзка с университетите и да се финансира на проектен принцип. Тук също парите ще бъдат обвързани с резултатите.

Ще продължите ли идеята за създаване на междууниверситетски научни центрове?

- Да, това е добър подход, който е и в основата на развитието на икономиката.

Ще промените ли Закона за научните степени и звания и предвиждате ли запазването на централна институция, която да присъжда степените?

- Има нужда от нов закон, който да позволява по-бързото развитие и израстване на младите учени. Ще направим анализ на всички, предложени досега законопроекти, за да изработим нашето предложение. То ще е готово в близката половин година. Едва ли обаче ще премахнем директно централната институция. Вероятно ще се запази едно звено, което да има координиращи или контролиращи функции при присъждането на степените, но трябва да има и децентрализация в самите университети.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Йорданка Фандъкова, министър на образованието, младежта и науката:

"Промените във висшето образование са наложителни."

- Г-жо Фандъкова, с какво чувство влизате в Министерството на образованието, младежта и науката, досегашното МОН?

- Денят е малко тържествен, при всички случаи има емоция. Аз искам да кажа, че в МОН съм влизала от много години, т.е. това не е нова сграда за мен. Много от колегите, които работят тук, познавам добре. Срещала съм се и с г-н Даниел Вълчев много пъти в качеството ми на зам.-кмет по образованието на Столичната община. Някои от проблемите сме решавали заедно. При всички случаи, основното ми усещане днес е за огромната отговорност, която сме получили и трябва да оправдаем. Така че по-скоро съм настроена работно и се надявам, че след тази церемония ще можем да се запознаем с екипа на министерството и да планираме дневния ред от утре нататък.

- Министър Вълчев ви пожела само шестици да имате в ученическия бележник, който той ви подари. Очаквате ли да стане така?

- Едни устойчиви петици биха свършили по-добра работа от шестиците. Благодаря на г-н Вълчев за подаръка и го поздравявам за всичко, което направи през последните 4 години, както и за реформите, които започна той и екипът му. Смятам, че образованието има нужда от устойчивост и от нова промяна в някои сектори. Важното е да има устойчивост, реформи и разбира се - приемственост, което не се съмнявам, че ще стане.

Ние имаме едно силно реформаторско мнозинство, което наистина дава гаранцията за успех на реформите в образованието и за случване на тези от тях, които не можаха да се случат досега. Най-вече имам предвид наложителни промени в сферата на висшето образование и науката, които трябва да се случат. Ще разчитам на целия екип в МОН, на всички хора, които имат отношение към образованието, на социалните партньори, на родителите, на бизнеса - най-вече, за да издигнем престижа на учителите и на преподавателите. Това са хората, които правят образованието. Затова инвестициите в тях гарантират успеха на системата.

- Кое е най-голямото предизвикателство пред вас, г-жо Фандъкова?

- Предизвикателствата пред мен са много. Цялата много сложна система на образованието е предизвикателство. Аз се надявам, че опитът, който имам с над 20 години стаж в просветната система, както и с подкрепата, която имам от моите колеги от Столичната община и от МОН, които са професионалисти и с много опит, ще се справя. Надявам се, че заедно ще можем да реализираме програмата, която сме изработили в последните 2 години и със сигурност ще бъде в основата на управленската програма на МОН. Разчитам, че ще направим един добър анализ на изпълнението на Националната програма в сферата на средното образование, ще можем да я актуализираме и да продължим напред. Истинско предизвикателство е сферата на науката, защото там в много по-кратък период от време ще трябва да се направят реформите, за да може да се защити финансов ресурс за системата. Редно е да бъде ясно за какво отиват средствата. Ще работим за ефективност, като обвържем финансирането на университетите и научните институции с качеството. Надявам се на подкрепата на цялата гилдия, на ректорите на университетите, на ръководството на Българската академия на науките.

- Това означава ли, че ще се промени начинът на финансиране на висшите училища и те няма да получават издръжката си според броя на студентите, които учат там?

- При всички случаи финансирането на университетите трябва да бъде на базата на издръжката на студент, както е и в момента. Това е нормалният начин за разпределение на средствата. Друг е въпросът вече за критериите за финансиране. Имаме достатъчно време да подготвим и да обявим проектите за закони, които са дискутирани в последните години много обстойно. Формата е известна, въпросът е експертите да седнат, да я опишат и най-важното е да получим подкрепата на Народното събрание. Аз разчитам на политическата воля на колегите ми от мнозинството в парламента, за да бъдат приети нужните законодателни инициативи.

- В последните дни нашумя скандал с продаване на изпити в УНСС. Как ще го коментирате и какъв е пътят за предотвратяване на подобни практики?

- Години наред всички говорим за това, че има корупция, но тя е много трудно доказуема в нашата система. Екипът на министър Вълчев въведе регистър на дипломите за висше образование, както и поставянето на специални холограмни стикери, които да ги защитават от фалшифициране. Но това не е достатъчно. При всички случаи, когато има подобни скандални случаи като този в УНСС, това трябва да бъде обект на работа на други специализирани органи, както се и случва в момента. При доказване на вина е нужно веднага да се вземат адекватни мерки. Със сигурност, ако има дипломи, които са нелегитимни, те трябва да бъдат обявени за нищожни. Сигурно е също така, че хората, които са участвали във всичко това, трябва да получат не само своето административно наказание - в смисъл, че няма да работят вече в този университет, но и да получат възмездие и присъда от съда.

- Коя е първата задача, с която ще се заемете?

- Сформирането на моя екип е първата задача, която ще направя. Днес тази тема не е актуална и все още няма да обявявам имената на моите заместници. В близките няколко дни ще ви поканя специално, за да ви представя екипа, с който ще работя в МОН през следващите четири години.

- Как прибавянето на сектора за младежта към структурата на МОН променя вашата длъжностна характеристика на министър?

- Аз мисля, че това е един естествен ход на нещата, защото политиката за младежта в основата си съдържа най-важното нещо за младите хора - това е образованието. Младите, за да получат добра реализация и за да останат тук, както всички ние искаме, е нужно да имат добро образование. То ще им даде след това предимствата да бъдат конкурентни не само в България, а навсякъде по света. Според нас, а и в нашата програма на ГЕРБ, беше залегнала интегрирана политика, в центъра на която да бъде образованието. Смятам, че това е гаранцията за бъдещето в развитието както на децата, така и на младите хора. Инвестицията в образованието е всъщност инвестиция в тях. Надявам се да направим добра политика, в която да участват младите хора. Ще ги поканим и ще работим заедно с тях, така че да не остават само на хартия стратегиите за младежта, а те да почувстват, че са част от процеса.

- Какво трябва спешно да се свърши преди началото на учебната година?

- Със сигурност ще има много спешни неща, които трябва да се случат преди началото на новата учебна година. Надявам се, че тази седмица ще можем да разберем докъде са стигнали колегите и ще продължим оттук нататък. Важно е учебната година да започне успешно. Необходимо е да гарантираме нужния размер на финансиране на системата на образованието, за да може директорите на училища, както и ректорите на университети да знаят на какво ще разчитат и да могат да планират спокойно началото на учебната година.

http://www.monitor.bg/article?id=207682

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Българското училище е твърде назад от модерното образование

Българските училища все още не могат да нагодят програмите, персонала и методите си към крайно разнообразните нужди, таланти и стилове на учене на учениците. Това става ясно от доклад на Института "Отворено общество" на тема "Децентрализация на училищното образование", представен днес на дискусия във Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" в София. Форумът е организиран заедно със Столичната община. Като основен недостатък се посочва липсата на ясна визия за системни и синхронизирани политики за децентрализация на образованието.

Според доклада, невъзможността на училищата да отговорят на реалните потребности на учениците води до понижаване на качеството и до голям брой отпадащи от системата на образованието. Те не са достатъчно автономни, което ограничава личната инициатива и творческото учене, което не може да се компенсира само с финансови поощрения, казват от "Отворено общество".

Освен това, силната централизация на управлението в образованието не дава възможност да се засили ролята на учениците и родителите. Високата степен на централизация и свръхрегулацията претоварват с огромен брой административни задачи, несъвместими с основните функции на образователното министерство - като например прекия ангажимент за поддържане на известен брой училища, се казва още в доклада.

http://www.gradski.bg/

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

<h1 class="style2">Финансирането трябва да води до качествено образование</h1>

Госпожо Фандъкова, кои са основните проблеми, които наследява министерството на образованието?

- Искам да подчертая, че системата на образованието е сравнително добре подредена. Тя е доста децентрализирана, което е добре, и ние ще продължаваме да вървим в тази посока. Децентрализация означава много ясна отговорност, а понякога тази отговорност се размива и се създават условия за съмнения. Ние ще направим проверки по всички дейности, въпреки че нямаме конкретни сигнали. Вече сме се обърнали за помощ към специализирани органи.

Към какво е насочено вниманието ви в момента?

Доста тревожен проблем е този за квалификацията на учителите и основното звено, което се занимава с това. Както знаете, през първата половина на годината беше закрит националният център за квалификация. Оказва се, че това е сериозен казус и поражда редица усложнения. Заповедта за закриване на Националния педагогически център се обжалва пред Върховния административен съд и смятам, че е редно да изчакаме той да се произнесе, след което ще предприемем съответните действия. Също така става ясно, че там има организирани обучения, но няма средства те да се осъществят. Вече сме възложили на звеното за вътрешен одит към МОМН да направи проверка на националния център и на регионалните центрове. На базата на тази проверка ще преценим какво да правим. Не по-малко важен е и въпросът с учебниците. Държа да подчертая, че нямаме конкретни сигнали за нарушения, и точно затова се обърнахме към звено Образование на Държавната агенция за национална сигурност, което да ни помогне да открием истината. Очаквам тази проверка да покаже дали има слаби места в системата за одобряване и доставка на учебници, а след това ние ще вземем решение за развитието на тази система. В обобщение мога да кажа, че от МОМН едва ли ще излязат сензационни новини за корупция.

Кои са основните приоритети в управлението ви?

- Образованието и науката са сфери, които са изключително важни и засягат голяма част от хората. Образователната система обаче е и консервативна - трудно се променя и е много важно това да не става бързо. Промените трябва да стъпват на сериозни анализи, а не на поредно хрумване на новия министър. Затова и залагаме на приемстве-

ността и екипната работа. Образованието не съществува само по себе си, то подготвя хората, които ще управляват държавата. Младежката политика, за която ще отговаря министерството, внася допълнителна отговорност към работата ни. Знаем, че парите никога не достигат. Особено сега, когато ситуацията в страната е доста тежка. Още с първите си решения правителството заяви своята готовност да се намали дефицитът в бюджета чрез съкращаване на разходите. Образователната система не е включена в съкращаването и това е много важна заявка, подкрепена от премиера и от финансовия министър.

Какви промени предвиждате в системите за финансиране на училищата и университетите?

- В училищното образование има вече направени реформи, които позволяват то да бъде в крак с времето от гледна точка на финансирането и на финансовата подреденост. След въвеждането на делегираните бюджети се създадоха добри условия за финансова дисциплина. Това помага много при отчитането на средствата и има яснота къде и за какво са похарчени парите. Системата, разбира се, има нужда от усъвършенстване, защото поради бързото й въвеждане се появиха някои слаби места. Това е и наш основен приоритет. Финансирането трябва да бъде обвързано с постигането на качествено образование. Промени трябва да има и във висшето образование. Там ще има нов закон. В момента вече работят екипите, които подготвят този закон. Ключов момент в него е оценяването на университетите. Трябва да има ясни критерии, по които да се оценяват университетите, и държавното финансиране да бъде обвързано с резултатите от това оценяване. Университетите са автономни структури. Ние смятаме, че тази автономност е най-добрият вариант, но държим на развитието на механизми за финансиране, които да гарантират качеството. В момента университетите се финансират на базата на брой студенти. Когато моделът се промени и в основата му залегне качеството, а не на сляпо приеманите студенти, университетите ще имат стимул да залагат на качественото образование. Проектното финансиране също е възможност, която създава условия за прозрачност и контрол.

Ще има ли някакви промени в сферата на науката?

- Нашето виждане е, че трябва да се промени системата за финансиране на науката. Удачен вариант е да се търсят външни източници на финансиране и да не се разчита само на бюджета. Това ще доведе и до по-бързото увеличаване на средствата за наука. Като казвам външно финансиране, имам предвид възможностите на оперативните програми. Част от парите по тях и в момента се използват за тази цел. Разработваме такъв вариант, който скоро ще предложим на министъра на финансите. По отношение на БАН - академията се нуждае от оптимизация на дейността. В момента тече външен одит на тази институция и смятам, че имаме добра комуникация с ръководителите й. Тук подходът отново е същият - финансиране срещу добри резултати и високо качество.

http://paper.pari.bg/article.aspx?article_id=373612

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Образованието ще претърпи основен ремонт

Основните закони, свързани с образованието и науката, ще бъдат променени. Това стана ясно от думите на просветния министър Йорданка Фандъкова пред ресорната парламентарна комисия, която заседава за първи път. До една година ще има изцяло нов закон за училищното образование, който ще промени структурата му и ще въведе нови правила за поведението на учениците и преподавателите. Предишното правителство внесе в края на мандата проекта на Даниел Вълчев, който обаче беше отхвърлен заради забраната за носене на религиозни символи в училищата.

Според Фандъкова бъдещият закон трябва да има нова философия и препратка към професионалното и висшето образование. "Санкциите не могат да са еднакви за първокласниците и за десетокласниците. Трябва да има санкции, когато има ясни правила и те не ги спазват", обясни Фандъкова. Тя добави, че психолози ще участват в разработването на всички политики в образованието. Обсъжда се и разширяване на мрежата от подкрепяща среда за учениците - педагози, социални работници и психолози. Целта е да има подходяща мярка за всяко дете в зависимост от неговите особености.

Промени се предвиждат и в Закона за висшето образование, както и актуализация на Националната програма за училищното образование и предучилищното възпитание. Промените са свързани с това забавачката да започва от пет години, а не - както е сега - от шест, както - и с оптимизация на училищната мрежа.

Изпитът за външното оценяване след седми клас по математика и български език ще бъде разделен на две части, като втората ще бъде по-трудна и тя ще служи за класирането при кандидатстване в гимназиите. Това каза зам.-министър Милка Коджабашиева. Децата ще се явяват и на двата компонента от теста, като с общия резултат ще участват в класирането.

Междувременно правителството реши, че младежите, които искат да учат в 13-и клас през новата учебна (2009-2010) година, ще получат трета степен на професионална квалификация и формата на обучение ще е задочна или самостоятелна.

Лица от комисията

Огнян Стоичков (Атака) е председател на образователната комисия. Той е първи мандат депутат, като в последните две години е бил акредитиран юридически съветник в Европейския парламент. Роден е през 1968 г. в Търговище, завършил е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и след това работи като адвокат. Не смята, че в образованието трябва да се подхожда радикално.

Атанас Семов (РЗС) също е за първи път в парламента, като беше избран и за зам.-председател на Народното събрание. Син е на писателя Марко Семов. Роден е през 1970 г. и е юрист. Досега беше директор на Института по европейско право и ръководител на катедра "Европейско право" в СУ "Св. Климент Охридски". Настоява образованието да бъде определено за национален стратегически приоритет.

Веселин Методиев (ДСБ) е депутат за четвърти път, като в кабинета на Иван Костов беше министър на образованието. Роден е през 1957 г. в Силистра и завършва история. Работил е в държавния архив, като е бил и шеф на Главно управление на архивите. В предишните парламенти е бил член на временната комисия за щетите от наводненията, на бюджетната комисия и е председателствал комисията за държавната администрация.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

Променяме програмата по всички учебни предмети и въвеждаме задължителна постоянна квалификация на учителите

- Министър Фандъкова, на 27 август стана един месец, откакто поехте този пост. В коя област на образованието заварихте най-много проблеми?

- Образователната система ми е сравнително добре позната, тъй като работя от доста години в нея. Не бих казала, че имаше изненади, но системата е много голяма и при всички случаи са налице проблеми. По-скоро реформите, които бяха започнати и се провеждат, включват формалната страна на нещата. Липсва обаче все още сериозна работа по отношение на съдържанието им. Затова често се оплакваме от качеството на образование у нас. Струва ми се, че все още има какво да се желае по отношение на координацията на работата. Често по много от въпросите работят различни дирекции и структури. За мен е много важно да има ефективност в системата. Давам конкретен пример с квалификацията на учителите. Има различни програми, по които се осъществява обучение на колеги и на директори. В същото време обаче няма анализ за ефективност от тази дейност. Във всяка сфера решенията трябва да се базират на анализ за постигнатите резултати. Системата е вече сравнително дисциплинирана по отношение на финансирането, защото въвеждането на делегираните бюджети създаде добър механизъм за това. Националните програми също създадоха условия за проектно финансиране, което е много добре. Но сега правим преразглеждане, за да можем да се възползваме максимално от оперативните програми, по които има финансиране за определени дейности.

- Как върви отпускането на блокираните средства по националните програми?

- В момента отпускането на средства по различните програми върви с добро темпо. Така е по програмата за оптимизация на училищната мрежа. Според мен процесът на оптимизация, както се разбираше през последните години като закриване на училища и преобразуване, вече е към своя край. Тази година има 49 закрити училища, а преобразуваните са 24. Съкратени са 438 учители, директори и педагогически съветници. Над 6 млн. и 300 хил.лв. са отпуснати за закритите училища и още около 5 млн. лв. за обезщетения на персонала.

Вече е освободена субсидията и по програмата за роден език и култура зад граница, която е в размер на 2 млн. и 900 хил. лв. Бяха предвидени повече, но подадените проекти са за тази сума. Средствата, които остават по програмите, със сигурност ще бъдат използвани за образование. Там, където има остатък, те ще се пренасочат към друга дейност, за която не достигат. Купени са вече и над 100 училищни автобуса, които в рамките на тази година се разпределят според заявките на общините.

Сега предстои програмата за първия стълб от диференцираното заплащане на учителите. Заявили сме тези средства и се надявам, че те ще бъдат отпуснати в началото на септември. Средствата са над 43 млн. лв. След това предстои финансирането на втория стълб, а именно програмата за кариерно развитие на учителите. Там парите са около 12 млн. лв., но по тази програма ние тепърва ще имаме обсъждания с нашите партньори. Все пак очаквам да стартира през октомври. Не предвиждаме промяна в обявените преди няколко месеца суми за допълнително заплащане за старши учител, главен учител и методист. Аз лично смятам, че не трябва да се преразглеждат, за да не се отложи във времето стартът на програмата.

- Какви мерки предвиждате по отношение подобряване квалификацията на учителите?

- Знаете, че тя се извършва по много и различни линии. В Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" също има много сериозен ресурс в тази насока и аз смятам, че ние трябва да се възползваме максимално от него. Ако ние използваме ефективно тази възможност, то тогава част от ресурса, който е за образование, ще бъде освободен и може да бъде насочен в други дейности. Квалификация на учителите е наложителна, като според мен е важно да има национална програма за това. Започнали сме разработването є през този месец, като програмата ще обхваща и създаването на организация за допълнително обучение на колегите. Ние залагаме да има задължителна постоянна квалификация на учителите, разбира се, не от тази учебна година. Това означава на известен период от време те да са минали някакъв обучителен курс, който ще зависи от специалността на колегата. В крайна сметка всеки учител има нужда от поддържаща квалификация в своята област. Трябва да има и обучение по отношение на новите методи на преподаване, използването на информационните технологии във всички часове.

- Още когато поехте поста споменахте, че ще има промяна и актуализация на учебните планове. Може ли да кажете повече за това?

- Имам предвид промяна на учебните програми по всички предмети. Това е дълъг процес, но ще започнем от 8 клас. Специално по български език и литература ще се освободят повече часове за упражнения, за дискусии, включително и за проектна работа. Децата ни получават много академични познания, а след това говорим за неграмотност. Това вече не е тайна, но не са виновни децата. Няма да изпадаме в крайности с изключване на автори от програмата, но тя ще бъде олекотена от гледна точка на часове за нови знания, за да се освободи време с повече практическа насоченост. Това ще важи за повечето от предметите. Знаете, че децата живеят в динамичен свят. Когато трупат много знания, но не ги използват, тези знания нямат никаква стойност.

- Това означава и създаване на нови учебници?

- Да, при всички случаи нещата вървят заедно. Когато се прави нова учебна програма, след нея идват и други учебници. Не може да се очаква, че всички програми ще могат да се актуализират за 4 години. Процесът е много дълъг. Първите нови планове и учебници няма да са факт дори от следващата учебна година, защото нещата трябва да се апробират с участието на различни специалисти. Качественото образование включва квалифицирани и добре подготвени учители, добри учебни програми, с достатъчно възможности за упражнения и самостоятелна работа и добра база. Всичко трябва да се работи едновременно. Не може нещо да изчаква, защото няма да се получи общата картина.

- Предстои началото на учебната година. Имате ли някакви притеснения?

- Не очаквам да има някакви проблеми. Остава директорите, общините, инспекторатите по места да могат да подготвят спокойно началото на новата учебна година.

- За догодина предвиждате ли промяна в стандартите за издръжка на учениците и студентите, които плаща държавата?

- В бюджет 2010 категорично не трябва да има съкращаване на средства за образование. Смятам, че ще има възможност за увеличаване на издръжката за учениците, но отсега още не мога да кажа точно с колко. За университетите трябва да се направи по-сериозен анализ и за момента не е сигурно, че ще има промяна в стандарта за издръжка на студентите.

- Наскоро Министерският съвет намали средствата за наука на университетите и БАН. Очаквате ли някакви сътресения в тяхната работа?

- В интерес на истината средствата специално за БАН са малко намалени, така че това едва ли може да се отрази фатално на работата им. Ако нашето министерство успее да направи икономии на средства, ще може да се преразгледат конкретните разпределения за университетите. Ние имаме активни разговори с ректорите и съм убедена, че ще намерим най-доброто решение. Още повече, че говорим не толкова за орязването на тези пари, а за забавянето им. Специално във Фонд "Научни изследвания" трябва да се направи най-напред анализ на ефективността, поради което там ще бъдат отложени някои от плащанията за следващата година. Знаете, че няма стратегия за науката и ние ще работим за това. Така средствата ще се насочват правилно. Не може в условията на финансова криза, когато всеки българин затяга собствения си бюджет и среща затруднения, да говорим за пари, които се дават принципно за нещо. Те трябва да се дават с очакване на конкретни резултати. Не се използват достатъчно ефективно и средствата за наука, предвидени в оперативните програми. Ние подготвяме предложение към Министерството на финансите, според което да се създадат механизми, с помощта на които да се отделят целеви средства за наука по всички оперативни програми, а не само от специализираните такива. Няма да допуснем и не очаквам трусове в работата на университетите. Необходимо е да се направи реформа във висшето образование по отношение развитието на научните кадри. Също така приоритетно трябва да бъде приет Законът за научните степени и звания. Системата за развитие на научните кадри е толкова остаряла и тромава. Ако искаме да запазим младите хора в науката, трябва да направим бързо тази промяна.

http://www.monitor.bg/

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Учебниците и дневниците - в Интернет

- Г-жо Фандъкова, малко преди началото на новата учебна година отново излиза на дневен ред темата за учебниците. Ще се намаляват ли предлаганите на пазара помагала?

- Практиките в страните, с които ние се сравняваме, са най-различни - от напълно свободен пазар до само един учебник, който се предлага. Този въпрос, според мен, трябва да бъде огледан от всички възможни гледни точки. В системата се говори за много нередности. Всеки ден при мен идват хора, които се оплакват от различни нередности около учебниците, но няма нищо конкретно. Затова, преди да решим, очакваме доклада от проверката на ДАНС около поръчките за отпечатване на учебници. Вярваме, че той ще е професионално направен и да покаже има ли основания за подобни твърдения или не.

Основната роля на учебниците е да отразяват учебния план, да са удобни за работа и полезни. В XXI век обаче трябва да имаме погледа и нагласата да развиваме електронното учебно съдържание, да обучаваме учителите да работят с него, за да може на децата да им е интересно. Категорично смятам, че в кратки срокове всички учебници трябва да бъдат достъпни онлайн. Същото касае и електронните дневници. Многото бумащина, трудната понякога комуникация между родители, ученици и учители също биха могли да бъдат подпомогнати чрез новите технологии.

- Въвеждането на външното оценяване налага и тази година да има промени около изпитите за елитните гимназии. Как ще изглежда този изпит? Ще пишат ли седмокласниците преразказ и в двата модула на новото препитване?

- За да бъде това оценяване наистина външно, трябва да има други квестори и проверители, изисква се доста сериозна организация. Искаше ми се в системата да не се правят промени набързо, за да не се създават излишни притеснения. Но, така или иначе, външното оценяване беше стигнало до 7-и клас. Аз съм голям привърженик на това, че този процес трябва да продължи, в никакъв случай не трябва да спираме. От друга страна, провеждането на кампанията за кандидатстване след 7-и клас се очаква от години от семействата. Не бива да се предприемат коренни промени в това отношение. Единственото, което си позволихме да променим и да предложим за обсъждане, е промяна, която дава възможност да се проведат двата изпита едновременно, в един и същи ден, с една и съща организация. Експертите предложиха няколко варианта и се спряхме на възможно най-удобния. Това е един тест - съответно по български език и математика, в две части. Първата ще служи за целите на външното оценяване. Там трудността ще е средна, за да се прецени доколко учебните промени са добри и доколко се постигат заложените за това цели. Втората част ще бъде конкурсна. Там задачите ще са с по-голяма трудност, но категорично искам да подчертая, че ще е от заложеното за работа в часовете. Учебно-изпитната програма ще бъде разработена през следващите месеци и ще бъде одобрена до 31 януари. Там ще се конкретизират съответните задачи. Редно е да има и такава за съставяне на текст. Нека експертите решат в коя част ще присъства тя. Може би е редно по-скоро да бъде във втората. Направихме и една промяна, която допълнително да облекчи учениците, а именно, през втория срок да не правят класни по предметите, по които има външно оценяване. И тъй като оценката се ползва като текуща, тя ще участва във формирането на общия успех.

- Заявихте намерение да преработите новия учебен план за 8-и клас, който предвиждаше всички ученици в този клас да изучават основно чужди езици и информатика. Какви промени предвиждате?

- Това подлежи на дискусия, проучване и анализ, така че да бъде в интерес на развитието на децата, а не обратното. Предвиждаме ревизия на учебните програми. Ако погледнем тези по някои предмети, ще видим, че учителите са принудени всеки час да преподават нови знания.

Знаем, че само преподаването без упражнение не е ефективно, и според мен трябва да се върви към практическа работа. Това означава часове за дискусии, проектна работа, както и въвеждане на подобни методи за преподаване. Очевидно програмата трябва да бъде разтоварена. Това така или иначе обаче не е въпрос, който министърът трябва да реши. Рязането не трябва да бъде механично, а да бъде строго обвързано с целите, които си поставя образованието на всеки един от етапите.

Предвиждаме да започнем ревизията от гимназиалния етап и да се опитаме на базата на резултатите от държавните зрелостни изпити да подходим наистина стратегически. И да си отговорим на въпроса какви знания, умения и компетентности трябва да имат нашите деца. Например програмата по български език и литература е много натоварена, за това са категорични всички експерти. Има много заложени автори и произведения. Със сигурност няма да е лесно да се каже какво трябва и какво не трябва да влиза. Трябва да се направи баланс между времето и начина на преподаване. Възможно е да не се стигне до голямо отрязване на материал, но начинът на преподаване да е друг. Не съм сигурна дали е добре децата да получават целия този голям обем от знания и какво ще остане в главите им след това. Не си позволявам да давам примери, защото веднага ще се приеме, че този автор или това произведение трябва да отпаднат.

- Преди дни директорите на регионалните инспекторати по образованието масово алармираха за застаряването на учителския състав. На практика въпреки многото педагози, които произвеждаме, рискуваме до няколко години да се окажем пред криза за учители. Какви стъпки възнамерявате да предприемете по отношение на това преподавателската професия да стане отново атрактивна за младите?

- Това е най-важният въпрос. Проблемите са много актуални, а фактите са недвусмислени. Учителската професия не е достатъчно привлекателна и затова не може да привлича хората, които завършват такива специалности. Няколко са мерките, по които ще работим в това отношение. Младият човек има нужда от яснота относно кариерното си израстване и затова според мен е много важно да се въведе системата за кариерно развитие на учителите. Това ще донесе перспектива и мотивация, тъй като всеки според своя стаж и квалификация ще получава и допълнително финансово стимулиране. Много важно е и да се подобри квалификацията на учителите.

- Предвиждате вече всички 5-годишни задължително да постъпват в предучилищна група. Ще вървите ли в посока на сваляне на възрастта за задължително посещение на забавачка?

- Важно е постепенно да се намалява възрастта за задължителен обхват, защото тези години са особено важни за развитието на детето, за качественото му образование. Знаете, че в повечето големи градове има недостиг на детски градини, така че това е и въпрос на допълнително финансиране за строеж на такива. Вече правим проучвания за ситуацията в цялата страна и с изненада установихме, че и в по-малките градове местата не достигат. Ако успеем в нашия мандат да свалим възрастта до 5 години, натам тенденцията е ясна. Ще се върви към сваляне на границата, както е в повечето европейски държави - към 3-годишна възраст.

Теодора Йолчева

http://paper.standartnews.com/

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

Фандъкова: Няма да мерим полите на ученичките.

- Г-жо Фандъкова, ще посрещнете 15 септември като министър, но ще завършите ли учебния срок като кмет на София?

- Говори се, че ще ставам кмет на София, но пред мен този въпрос не е поставян. Ще направя така, както нареди премиерът Бойко Борисов. За мен сега е много важно да посрещнем учебната година спокойно, без напрежение, в празнично настроение. Учителството може би е единствената професия, в която първият работен ден е празник. Аз съм учител и това важи и за мен.

- Педагозите ви посрещат възторжено, защото сте "тяхна", а и вие досега демонстрирате пълно единодушие с тях. В този смисъл повече ще слушате вашата гилдия или повече ще я управлявате?

- Управлението трябва да е диалог и в този смисъл аз ще питам учителите за всичко. Но не само тях, а - и родителите, децата и директорите. Училището е общност и е много важно да се знае на кого какви са му отговорностите. Това, според мен, не е ясно и често те се прехвърлят от един - на друг. За мен ролята на министерството е да създава нормативни условия за качествено образование, но мястото, където са прави това образование, е училището. Трябва да създадем механизми за политика, която задължително включва това разбиране за общност, в което е мястото и на родителите.

- Кога ще бъде готов законът за училищното обучение?

- Срокът, който сме си поставили да подготвим проекта, е шест месеца. В самия процес на работа ще включим и работата с партньорите ни по обсъждането на документа. За мен това е добър подход, защото след това няма да губим време в проучвания и допълнителни разисквания. За съжаление ние нямаме много време да работим по този законопроект, защото предишният не бе приет и създаде проблеми, например с осмия клас. Имаме отговорността сега да решим проблема, въпреки че не сме го създали. Моето разбиране е този закон да решава въпроси в перспектива и затова е необходимо широко да бъде обсъден от всички участници в образователния процес.

- Ще промените ли философията на досега правения проектозакон, в който се преструктурираше обучението от I до XII клас?

- Малко ми е трудно да разбера предишната философия, честно казано, не я виждам. Затова ще се опитаме да изградим такава философия и да я предложим. Тя трябва да дава отговор на въпроса, каква е целта на образованието, за кого се прави и какви са отговорностите на всеки. От години се повтаря, че ученикът е този, който е в центъра на процеса, но това реално не е така. Учителите трябва да са добре мотивирани и подготвени за това. Педагозите трябва да могат да ползват съвременни методи на обучение. Ние имаме колеги, които работят по най-добрите световни практики, но това не се отнася за всички.

- Ще има ли промяна в заплащането на преподавателите или във формулата на делегирания бюджет?

- Възнагражденията ще зависят от делегирания бюджет и броя на децата в училището. Имаме намерение да усъвършенстваме формулата, по която работи финансирането в системата. За това работим със социалните ни партньори. За първи път сме свидетели на специална грижа от страна на правителството - да гарантира средствата за системата в ситуация, която не е добра за страната. Вие знаете, че последните изследвания за развитието на съвременните технологии, оттам - на икономиката, не са добри, но пари за образование има. Сега търсим механизми, при които да не се нарушава автономията на училищата, но в същото време да не се вземат решения, които да я изкривяват.

- Новото тази година е в правилниците за вътрешния ред, които разпореждат приличен външен вид на учениците. Каква е директивата, която министерството е пуснало по този въпрос, или сте оставили решението изцяло в ръцете на директорите?

- Въпросът за облеклото е част от училищната политика. Въведохме изискването в правилника за приложение на Закона за народната просвета. Но! Решенията ще се вземат от училищата. Въпреки това няма разпореждане от страна на министерството да се мерят дължините на полите на ученичките или панталоните на учениците. Това дали са къси, колко са къси, какво е това къси - не е работа на министерството.

Решението за това трябва да е общо на училището и в него да участват и учениците. Не бива да се подценява или пренебрегва тяхното мнение, учениците имат добри идеи, а и това е пример за създаване на общност. Ще има училища със строги мерки за външния вид, други ще превърнат свободата в облеклото в политика. Важното е и в двата случая да се отчете, че училището е институция, с която децата се сблъскват за първи път и то изисква авторитет. В този смисъл, въпросът за облеклото е много важен.

- Имате ли готовност да предоставите анализ на състоянието на учебната програма, планове и съдържание? Сега само се говори, че уроците са тежки, пълни с недотам смислени знания и оттам има проблем с грамотността на учениците?

- Това е ключовият въпрос, който трябва да решим. Защото досега бяха направени реформи в областта на финансирането, по отношение на външното оценяване, които са много важни. Но истинската тема е съдържанието и как го учат. В този смисъл въвеждането на външното оценяване е много важно, защото ще даде отговор на въпроса каква е ситуацията към момента. След това задължително трябва да се прегледат всички учебни програми и учебни планове. Това трябва да се обвърже с ясно дефинирани цели и приоритети. За мен един от най-важните приоритети е грамотността. На първо място е обучението по български език - ключов момент. Но е дълъг процес, към който трябва да се тръгне веднага, защото и един мандат изчакване е много. От друга страна, трябва да гарантираме практическата насоченост на образованието, без да отричаме обема от базови знания. Трябва обаче да има повече упражнения, защото работодателите изискват умения за работа по проекти, в екип и училището трябва да отговори на това търсене. Нужно е да има цялостно развитие на децата - повече спорт, изкуства, здравно образование.

- Казахте, че външното оценяване е много важно. Но решението да запазите класните работи в VII клас не е ли вид застраховка, ако нещо се обърка с миниматурата? Не сваляте ли тежестта на по-големия изпит?

- Според мен, има разбирането, че ако министерството предложи нещо, то непременно е задължително, а в същото време говорим за обществено обсъждане. Ние показахме, че чуваме хората с техните аргументи, а е наша отговорност да преценим доколко те са правилни и как можем да ги реализираме. В този смисъл, въпросът за класните работи не е дали учениците се натоварват или - не, а е принципен - какво мери класната работа и какво - изпитът. Логична бе тезата, че класната работа показва знанията, усвоени през втория срок, а изпитът има друга цел. Този аргумент натежа и взехме, така мисля, правилното решение да изпълним цялата логика на изпитването, което е проверено през годините. Класната работа не е нещо страшно, тя е метод за получаване на обратна връзка.

- Ще има ли промени в професионалните гимназии, които са на опашката на образованието?

- Тази година единствената промяна е за учениците от последните два класа, които да получат правото да завършат при условията, при които са приети (б. р. - 13-ият клас отпада). Няма време за повече изменения. Все още не е ясна националната политика по този въпрос - какви професии са нужни, за къде, как да се развиват. Това изисква много работа, която ни предстои да свършим. Вече правим срещи по този въпрос и имаме анализ на проблемите. Предстои ни да чуем мнението на бизнеса. Идеята е да децентрализираме образованието, като запазим националните приоритети. Има много интересни модели за развитието на тази част от обучението като съвместните учебни практики с бизнеса.

- Казахте, че искате повече упражнения. От тази година ли ще има повече часове за тях?

- Не е възможно, защото това е въпрос на промяна на учебното съдържание. Няма как, като е заложено, условно казано, на всеки трети час да се учи нов автор, да се изискват и повече упражнения. Учителите нямат вина за това, те изпълняват държавната политика.

http://www.trud.bg/

----

Столичното 6-о ОУ, в което се учат деца до VII клас включително, е сред малкото учебни заведения, в чийто правилник конкретно е записано какво е забранено за учениците - дълбоки деколтета, голи кръстове, грим, къси поли, прозрачни или мръсни дрехи и прически, които пречат на работата в клас, обясни директорката Ивелина Спасова.

Написали сме по-общи формулировки, които да отговарят на представата за прилично облекло, коментира директорката на Софийската математическа гимназия Мариана Тодорова. Според нея класните ръководители ще са основните отговорници за спазването на правилата. Ако ученик е неприлично облечен, ще бъде изгонен от час, а при три нарушения случаят ще се разглежда от педагогическия съвет на училището и ще се налага по-тежко наказание, обясни Тодорова.

http://www.segabg.com/

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...