Отиди на
Форум "Наука"

От техническия музей в Мюнхен


Recommended Posts

 • Модератор Инженерни науки

Пускам малко експонати от техническия музей в Мюнхен. Засега ще номерирам, но към всичко ще гледам да има коментар или обяснение.

Започвам естествено с нещата, които са ми интересни. Няма да номерирам, че са малко. Ще пускам още (много са), а това, което се вижда е само от двора на музея. И така - първите три - "слънчево цвете" - следящ слънцето фотоволтаик, снимаано е отзад задвижването и панела. Панелът показва добива, но поради "сканирането"* на дислея на снимка не излиза цяло число. Затова го заснех на клип, който ще кача по-късно в тюбето и от там. Или ще напиша показанията.

Важно пояснение - коментарът / пояснението винаги важи за снимката под него. Към всяка снимка има, а ако няма - значи е поредна снимка на един и същ експонат.

В цифровите дисплеи (и не само, в дисплеите като цяло) се използва техника за "пестене на елементи". Всяка цифроа матрицаца/ осмица/ седемсегментен индикатор трябва да се управлява индивидуално за да се показват различни числа. На една осмица са нужни седем транзистоеа / електронни ключа (често оединени в интегрална схема) за да управляват сегментите. Ако имаме чсло от 6 знака, имаме 6 бр. осмици (и там се оптимизира ако се знае, че първият занк е 1) означава, че са ни нужни 6 х 7 = 42 транзистора.  Да, ама не - хората са го направили пестеливо - едни и същи седем транзистора (в интегралната схема) управляват различни осмици. Просто се редуват осмиците със скорост достатчно висока, за да позволява на окото да възприема цялото изобразено число. За целта се добавя по транзистор / електронен ключ на осмица, който в определен момент включва определената осмица.

Турбините - за ВЕЦ-ове, легналата е тип Франсис.

 

20170823_120401.jpg

20170823_120340.jpg

20170823_120304.jpg

20170823_120615.jpg

20170823_120624.jpg

Редактирано от Joro-01
Пояснение
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Продължаваме...

1. Магдебургските полукълба, а за Ото фон Герике (откривателят на вакуумпомпата) - тук. Експериментът с изтегления въздух от полукълбата и конете...

20170823_131842.jpg

Табелата към по-готрния експонат.

20170823_131854.jpg

Пускал съм го (музеят във Виена) - електростатичната машина на Уимшърст

20170824_125956.jpg

Фонографът (първият грамофон), изобретен от Томас Едисон.                                                        

20170824_130122.jpg

Парният електростатичен генератор

20170824_125915.jpg

В "Какво е това" Scubi го бе нарекъл "Хоризонтален вариометър" (той бе дал задачата, аз я познах :) ). Не съм проверявал така ли е точно, нотам бе написан Оригинален отвес или нещо подобно (eotvos, на имато на Lorand Eötwös, как се казва и най-големят университет е Унгария), използва се за измерване в геофизиката. Чрез измерване на гравитационната аномалия може да се установи наличието на петролни залежи.

20170824_124951.jpg

Пояснителна табела към отвеса

20170824_124959.jpg

Пак електростатичен генератор

20170824_125849.jpg

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Още...

Фотоелектронен умножител. Електровакуумен прибор, описан е в съотетната тема и служи за да улови слаби и кратки просветвания. Накратко - фотон избива електрон от фотокатода (металното/ огледалното покритие, което се вижда), електронът попада последователно върху серия от електроди (диноди се наричат) с по-положителен потенциал, като при  сблъсък с всеки електрод броят на избитите лелктрони се удвява. Става един вид лавина от електрони, а многото електрони означават по-гилям ток. Този ФЕУ се използва в детекторите на неутрино - на някоя от следващите снимки - пещерата пълна до половината с вода е такъв, както и Айс кюб - в Антарктида, където има спуснати гирлянди от подобни ФЕУ. Има и други. Макар и рядко високоенергетичното неутрино удря ядро, разбитите елементарни частици летят със скорост по-висока от светлинната за средата (вода, лед), съотетно се генерира тормозно лъение (на Валивов-Черенков, разпространяващо се като конус около траекторията на бързата частица), което е слабо, но тук удва този ФЕУ, който го усилва. Понеже има много такива ФЕУ може да се очертае траекторията на тормозното лъчение и да се види че идва от посока дъното (земята), което е знак, че е генерирано от частица идваща от / преминала през земята.

 

20170824_122138.jpg

20170824_122145.jpg

20170824_122102.jpg

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

При керамиката и по-точно техническата.

UFC (ултрабърза керамика) от Гадолиниево-серен оксид. Прах, заготовки и сензор за томограф. Сензорът (пластинкаа вдясно) е матрица от такива керамични. Керамиката се използва се като сцентилатор (да не го наричаме луминофор) - свети от рентгеновите лъчи. Ултрабърза идва от времето за реакция, а разработката (и наименованието) е на Сименс и вероятно е защитено с патент

 

20170824_121506.jpg

20170824_121355.jpg

20170824_121412.jpg

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Още керамика:

Ако не личи - спирачен диск от въглерод;

20170824_121744.jpg

 

Високотемпературен свръхпроводник (това са керамични материали от метални оксиди),  а нещото на снимката ограничава (спира) тока, когато големината нарастне.

20170824_121543.jpg

20170824_121552.jpg

Високотемпературни горивни клетки - от онези с твърд (керамичен) електролит, които могат да работят и с използваните въглеводородни горива. Превръща директно енергията от горенето на газ, бензин или дизелово гориво в електрическа.

20170824_121905.jpg

 

20170824_121914.jpg

20170824_121919.jpg

 

Личи предполагам какво е. Имаше и по-интересни импланти.

20170824_121941.jpg

 

20170824_121757.jpg

 

Пиезоинжектор (дюза) за система Комън рейл

20170823_135022.jpg

Образци от високотемпературен свръхпроводник

20170823_134419.jpg

 

 

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Електроинженерство:

Образци от метали / роводници

20170824_111837.thumb.jpg.a76111a74664ffe7739053e475994101.jpg

Микросекунден (импулсен) генератор - за високо напрежение. Служи за тестване на електрическо оборудване. Сниман е от страната на повишавашата (искрищно-кондензаторна) каскада.

 

20170824_112013.jpg20170823_124948.thumb.jpg.1c30172a164fba2d908c1409a4e78f3e.jpg20170823_124944.thumb.jpg.eae18517eb9e428ecc27b72365a48ab9.jpg

 

Реостат и автотрансформатор мисля...

20170823_124841.thumb.jpg.dce3cc0b008215fbd767110821851194.jpg

Няколко различни апарата.. В средата не помня мотор или генератор беше. Пот мотора срязания диск е тиристор за големи мощности. В началото (част от него се вижда) е кондензатор,  такива свързани в батерии се използват за компенсатори на реактивна мощност (косинус фи), Напреженов (измерователен) трансформатор, изолатор (керамичната тръба) и може би токов трансформатор - вдясно дето не се вижда цяло. Нещата които не са ми интерени (включително и повечето табели) не съм ги снимал (и чел).

20170823_124838.thumb.jpg.351ce36d4305b40b31bd02d4d325efb0.jpg

 

Тиристор - полупроводников ключ за висок напрежения, представлява управляем диод. Принципната му схема са два свързани (прав и обратен) транзистора.

20170823_124719.jpg

 

Отново отделно - напреженов трансформатор. Служат за измерване. Този трансформатор преобразува високото напрежение в по-ниско измеримо, пропорционално по напрежение и фаза и в границите на обхвата на измерователния уред.

20170823_124832.jpg

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Още електро..

Образци от различни материали - полупроводници, феромагнетици...

20170823_124808.thumb.jpg.3705d89102383e3bf3a33be321365394.jpg

Кпондензаторът (за мкоменсация на реакт. мощност) отново..

20170823_124659.thumb.jpg.c3d90998bba579f6195aebe0796ae037.jpg

 

Бобина - филтър за високи честоти. Ако някой е минавал покрай (отккрита разпределителна уредба - ОРУ) на подстанция, със е забелял някакви странни "кафези" да висят от високото напрежение. Тази бобина + кондензатор позволява диспечерските телефони на такива обекти да се свързват през линиите за високо напрежение, без да минават през оператор за далексъобщения пощата/ БТК на времето).

20170823_125235.thumb.jpg.3628e51eb164ba597ca1021c80c92aff.jpg

Кондензатор за същата цел - комникация по линиите20170823_125229.thumb.jpg.7485d646ed8f7852bb60489d95326f00.jpg

20170823_125224.thumb.jpg.713de1de24f61b6fcaf2b8f761f3a26a.jpg

Отново кондензатор за компенсиране на реактивната мощност

20170823_125307.thumb.jpg.c77d17988769a5ca7b63eef935298816.jpg

Газонапълнен прекъсвач (с елегаз - серен хексафлуорид)

20170823_125431.thumb.jpg.3dd39e50a6a76c1fc6762199bab71494.jpg

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Нататък..

Система анод-решетка за живачен (живачно-дъгов) изправител. За нуждите на HVDC (постоянен ток високо напрежение),

20170823_125332.thumb.jpg.58762429377ea4494dcc1c07c5e208b8.jpg

20170823_125051.thumb.jpg.3b8393903a8abefb1409db195f28ba36.jpg

 

IGBT трансистор - биполярен транзистор с изолиран гейт, използва се за комутация на големи токове и високи напрежения, съчетава някои предимства на биполярен и полеви транзистор.

20170823_125115.thumb.jpg.e0ee4b51eb2128ac3445ad1c16e9ee24.jpg

20170823_125120.thumb.jpg.8a1ff4c390baf5612617ca6357065442.jpg

 

Мощен тиристор за същите цели, имаше го и в началото някъде нагоре.

20170823_125140.thumb.jpg.e98186df0f8acac9225efcc181e10caa.jpg

20170823_125145.thumb.jpg.85ea353b2894f26364b358461e174067.jpg

 

Гъвкав монофазен кабел от (нискотемпературен) свръхпроводник - медностабилизиран ниобий. Вътре циркулира течен хелий - от средното жило (то е тръба) към периферията. Самият кабел е криостат (съд чиито в чиито обем се поддържа крогенна температура).

20170823_130111.thumb.jpg.5ebe22ae2faa27b757f172b068a2782d.jpg.

20170823_130104.thumb.jpg.9dbfa94b91c00c7811f24291d80cac4e.jpg

20170823_130116.thumb.jpg.caa3642259918f65752135d296a89e79.jpg

 

 

 

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

И още:

Кабелна муфа (изолирано съединение на кабели);20170823_130221.thumb.jpg.be75f5f4dcf42437dce9d2ac65c85646.jpg20170823_130227.thumb.jpg.5ca98bae35d49e1cc47d059bad038623.jpg

Кабел с елегаз (серен хексафлуорид) - оня газ дето трудно стават елеткрически пробиви в него. В него може да плуват разни леки материали.

20170823_130254.thumb.jpg.54e5e685765caa1cd789c8af143a06a8.jpg

20170823_130250.thumb.jpg.c77f51365bf2754d254bd1b27353302c.jpg

20170823_130312.thumb.jpg.36eb81c152edb3fb81d09ef02786f76a.jpg

 

Продължаваме с алтернативна енергетика.

Вятърна турбина, вижда се

20170823_132212.thumb.jpg.bb9cc7454308af4379c7add70120fb87.jpg

Концентриращ слънчев колектор, ме обърнах внимание мисля отоплителен, вакуумно-тръбен елемент е във фокуса. 20170823_132316.thumb.jpg.c46a5f57628f10d3c65a4f7530e988fc.jpg

 

Секция / сектор от ТОКАМАК. Ще видя по-късно дали имам табела от кой експеримент е.

20170823_132411.thumb.jpg.b04b632020a4dd1fc56837c0d75c3bd6.jpg

20170823_132424.thumb.jpg.1aa893e6ba1443e8bafd29b053446bde.jpg

 

20170823_132433.thumb.jpg.b7650b845893e10d81d747e21eee8e7c.jpg20170823_132439.thumb.jpg.c86164941dfedd93880b3540b4486a16.jpg

20170823_132428.jpg

20170823_132558.jpg

20170823_132601.jpg

20170823_132610.jpg

20170823_132551.jpg

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Още...

Един малък цял такъв реактор.20170823_132707.thumb.jpg.50ee362b392e95958e8a4317771ff33e.jpg

20170823_132712.thumb.jpg.80aac97614978118da3ac26c89eaeb77.jpg

Една намоттка от Stellarator - другият такъв вид с магнитно удържане. Не видях и не снимах табелата. Не е от/за Wendelstein 7, на института Макс Планк (не съм снимал ясно надписа), но прави впечатление, че в музея имат предимство моделите от немски (немскоезични :)) производители.

20170823_132620.thumb.jpg.9bd72df734e2fec5e7d5f9d59cb2c75b.jpg20170823_132640.thumb.jpg.dbb6ffeb31add0b61325c57620c7f8bc.jpg

 

Други енергийни съоръжения и акумулатори

Резервоар за втечнен водород

20170823_133109.thumb.jpg.dd3338ea8cc3fc11513977437d99fe6d.jpg

20170823_133116.thumb.jpg.8cefe64ee7c96290af0be696a265badc.jpg20170823_133137.thumb.jpg.cd793ddea1ceff3bb9687fe84ce0130f.jpg

 

Класическа горивна клетка

20170823_133143.thumb.jpg.4e7a7eacbf1949c8122ba824af731464.jpg

20170823_133149.thumb.jpg.a42a4cbbc952b6bcb434a1cb39d52e4d.jpg

 

Индуктивен свръхпроводящ пръстен (акумулатор) нямаше. Само на табло, затова снимах таблото. Същото е и със суперкондензатора.

20170823_133229.thumb.jpg.462d92661a3a9cbe46fcd9460f8a8748.jpg20170823_133217.thumb.jpg.b39243535763bfa36bf9709026ee67f2.jpg

 

Маховик. Автобусът който е даден на таблото май е захранван с този модел. Можете да го развртите и с копче да светнете лампите под таблото.  Успях да г развъртя така, че светят 20 секунди силничко.

20170823_133349.thumb.jpg.175a831e41b5c6265843724fb5f4d1a1.jpg

20170823_133344.thumb.jpg.86dadd789d4604d480225c92e36110ee.jpg20170823_133341.thumb.jpg.84c0c67887b551d8ef26e7eba9fced2f.jpg

 

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Продължаваме:

Газова центрофуга за разделяне на изотопите на урана. Мислех че са по-големи, но може да са или да има и такива.

20170823_132524.thumb.jpg.64d6f70c4c773a85e6f47c926b27e193.jpg

20170823_132527.thumb.jpg.44752baddaeef479d2892dec0ebb9315.jpg

 

20170823_132531.jpg

 

 Постановка демонстриаща свойствата на електромагнитнте вълни и по-скоро поляризацията на вълната. Ннамира за зад прозорец, в ниша. Отляво - генераторна лампа и излъчвателна антена. Отдясно - приемна антена и лампа с нажежаема жичка. Приемната антена се върти, когато лампата гасне напълно когато приемната антена и перпендикулярна на предаващата и свети най-силно, когато двете антени са успоредни (или лежат в едба равнина). В следващ пост ще сложа клипове. Сещам се за два, но трябва да ги обработя през Youtube.

20170823_132057.thumb.jpg.0e7b2e64950bc9af7adc302a97341eea.jpg

 

Филийка (кръгчето) от свръхпроводник (нискотемпературен)  - мед с пълнеж от ниобий-тантал.  Това е от металургията, където е снимках много.

20170824_120138.thumb.jpg.7ee66acce03c53765b19b15a0dd5a604.jpg

Молибденов диск- въртящ се анод от рентгенова тръба, за томограф. Прави се въртящ за да се охлажда (електронния лъч може да го стопи), върти се вътре в лампата от външно магнитно поле.

 

20170824_120232.jpg

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Продължаваме

Постановката показва свойствата на вълните - безжично предаване на енергия и значението на поляризацията. Вижда се предавателна антена с генераторна лампа (сещам се че май го описах) и въртяща се антена, която е удължения на изводите на лампата (с нагреваема ичка). Вижда се кога свети най-силно.

 

Уилсънова (мъглинна) камера

В галерията по геодезия където от "егоистични подбуди" не снимах. Ко е интересно, някой път ще има тема за еодезичеки инструменти и координатни системи. Снимката, която направих обаче, илюстрира работата и ползите от сателитите, както и дава нпрекъсната връзка с МКС. Екранът беше стерео (3D по модерно му), но имаше и очила за 3D.

20170824_123044.thumb.jpg.4ca9f510bcff9c160624a37d52113ecb.jpg

Няма да го проверявам сега, мисля, че е

20170823_135324.thumb.jpg.769585f0be8fd810f30d0a88fbb086a6.jpg

Това е машина за обработка на ортофото, и още по-точно за стереоснимки. По този начин се получава още по-добра информация за релефа и не само. Оператор гледа пез окуляри (два) и напасва изображнията. Ако някой пита, много от снимките на Google Earth са от самолети (над градовете особено), а не от сателити. Има сателити, които могат да снимат и по-добре, но не знам до каква степен се ползват от Гугъл.

 

Пикосателити.

20170824_123105.jpg

20170824_123112.jpg

Изчезавам засега... Ще има още и от двата музея дето бях.

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...