Отиди на
Форум "Наука"

Държава Израел


Apofis

Recommended Posts

  • Потребител

Страната е разположена на брега на Средиземно море. Територията й е определена от резолюция на ООН от 1947 г. - 14.1 хил. кв. км, а заедно с присъединените територии през арабо-израелските войни - 21.9 хил. кв. км. Граничи (в км) с Ливан - 79, Сирия - 77, Йордания - 531, Египет - 206. Има брегова линия 255 км, от които със Средиземно море - 188 км, Мъртво море - 106, и Червено море - 11 км. Релеф - по крайбрежието - хълмиста равнина, прехождаща на изток в слабо разчленено плато с височина 500-800 м, спускащо се стръмно към падината Гхор (Ел Гор). Там протича река Йордан и се е образувала най-дълбоката депресия на земята - Мъртво море (-392 м).

Климат - субтропичен, средиземноморски, в падината Гхор и на юг - преходен към тропичен, сух. Средни януарски температури от 6 до 18 градуса Сº, юлски темп. от 24 до 30 градуса Сº. Валежи - 400-800 мм, в падината Гхор и на юг в пустинята Негев - под 100 мм. Растителност - средиземноморска, храстова. 5 % от територията са заети от гори, във вътрешността - сухи степи и пустини.

Население - 6 930 хил. жит. Гъстота - 323.2 жит. на кв. км. Естествен прираст - 15. Средна продължителност на живота - мъже - 76 г., жени - 79 г.

Етнически състав - евреи - 83.1 %, палестински араби - 16.8 %, други - 0.1 %.

Официален език - иврит (староеврейски). Други - идиш, шпаньол, арабски, руски.

Конфесионален състав - юдаисти - 88.3 %, мюсюлмани - 9.0 % (от тях сунити - 86.9 %, шиити-друзи - 13.1 %), християни - 2.7 % (от тях православни - 30.5 %, гръко-католици (униати) - 38.1 %, католици - 15.2 %, протестанти - 5.6 %, други - 10.6 %). Извън страната живеят над 8 млн. евреи, главно в САЩ, Западна Европа, Русия, Украйна, Австралия и др. Градско население - 91 %.

Столица - Йерусалим (650 хил. ж.). По-големи градове - Тел Авив (450 хил. ж.), Хайфа (355 хил. ж.), Холон (200 хил. ж.), Рамат Ган (160 хил. ж.), Беер Шева.

Административно деление - 6 окръга.

По-важни исторически събития и дати - 3000 г. пр. Хр. - населена от племената на ханааните; XVI в. пр. Хр. - Египет завладява страната; XIII в. пр. Хр. - заселване на древноеврейските племена; XI в. пр. Хр. - образувано Израелското царство - Саул; 928 г. пр. Хр. - разпада се на две царства - израелско на север и юдейско на юг; 722 г. пр. Хр. - Израелското царство е завзето от асирийците; 528 г. пр. Хр. - Юдейското царство е окупирано от Вавилон; 539 г. пр. Хр. - цялата територия е към държавата на Ахеменидите; 332 г. пр. Хр. - завладяна от Александър Македонски; 63 г. пр. Хр. - владение на Рим; 0 г. - раждане на Исус Христос в град Витлеем; 6 г. - в състава на римската провинция Палестина; 33 г. - разпъването на Исус Христос на хълма Голгота; 395 г. - в състава на Византийската империя; 640 г. - арабско нашествие; 1099 г. - I кръстоносен поход - образуване на Йерусалимско кралство; 1187 г. - разгром на кръстоносците от Египет; 1516 г. - в състава на Османската империя; 1914-1918 г. - английска окупация - заселване на 452 хил. евреи до 1948 г.; 14 май 1948 г. - по решение на ООН е провъзгласена независима държава Израел. Територията на Палестина е разделена на еврейска и арабска държава; 1948-1949 г. - израело-арабска война; юни 1967 г. - нова арабско-израелска война - Израел окупира територии от Египет, Сирия, Йордания и източната част на Йерусалим; 1979 г. - съглашение за мир между Египет и Израел, върнат на Египет Синайският п-в; 1993 г. - мирно съглашение с Организацията за освобождение на Палестина за автономия; 1994 г. - съглашение за Газа и Йерихон; 2000 г. - преговори със Сирия за връщане на Голанските възвишения.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран за 5 години. Законодателна власт - еднопалатен кнесет (120 депутата, избирани за 4 години). Изпълнителна власт - правителство и премиер-министър.

Парична единица - шекел (NIS) = 100 агори

Стопанство - развита индустриална страна, специализирана в развитието на наукоемки отрасли - медицинска електроника, средства за връзки, компютри. Машиностроене, военна промишленост, електроника, химическа промишленост, обработване на скъпоценни камъни. Добива се нефт - 12 млн. т годишно, и газ. Главни селскостопански култури - цитруси (1.5 млн. т годишно), зърнени, захарно цвекло, памук, тютюн, картофи, маслини и др. Обработват се 22 % от територията на страната.

Транспорт - шосета - 16 хил. км; ж.п. линии - 890 км. Главни пристанища - Хайфа, Ейлат. Международно летище - Тел Авив.

Туризъм - много добре развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от 1.5 млн. туристи и има приходи от близо 2 млрд. щ.д.

От София до Йерусалим - 1 612 км

Израел Забележителности Населено място:

- Йерусалим

Пещерата на Кръстителя

Разкопки извадиха на бял свят древно място за кръщаване с вода

През юли 2004 г. археолози открихи сензационна находка - пещерата, където Йоан Кръстител е кръщавал много от своите последователи. Те основават своята теория на хилядите чирепи от ритуални глинени съдове, камък, който е използван за измиване на краката и стенни барелефи, разказващи историята на библейския проповедник.

Досега по Светите земи са открити сравнително малко исторически реликви, свързани с хора в Новия завет. Затова пещерата представлява голямо откритие в библейската археология.

"Йоан Кръстител, който беше само герой от евангелията, сега се превръща в жив човек", казва британският археолог Шимон Гибсън, показвайки пещерата на журналисти.

Според преданието Йоан е роден в селцето Еин Керем, което сега е част от съвременния Ерусалим. Пещерата е открита във варовиков хълм, само на 4 км оттам - на земята на кибуца Цуба. Тя е дълга 24 м, дълбока 3,5 м и широка 3,5 м. Изкопана е от израилтяните през желязната епоха - някъде между 800 и 500 години преди Христа. Очевидно още тогава е използвана като басейн за ритуални кръщения, които предшествали еврейската традиция на ритуалната баня. През вековете пещерата се запълва с кал и седименти, като от нея остава само малък отвор, скрит от дървета и храсти. Едва през последните години тя е обект на посещения.

Ройвен Калифон - имигрант от Кливланд, който преподавал иврит в кибуца, водел там своите ученици. Те пропълзявали през тесния отвор до задната стена, но единственото, което виждали, били мръсотия и стени. През декември 1999 г. Калифон моли своя приятел Гибсън да се заеме по-сериозно с проучване на пещерата. Гъбсън, който изследва Светите земи над 30 години, отместил няколко по-големи камъка до стените и се показал груб барелеф на глава. Ентусиазиран от откритието, той организирал цялостни разкопки.

През следващите пет години Гибсън и неговият екип изчистили пластовете почва и извадили около 250 000 керамични чирепи от малки стомни, които очевидно били използвани в ритуали за пречистване. Датировката показала, че най-старите от тях са от I век, а имало парчета и от XI век. Изследователите открили 28 стъпала, водещи до дъното на пещерата. От дясната страна се показала ниша, изкопана в стената. Тя е типична за еврейската ритуална баня и в нея се захвърляли дрехите преди потапянето. В края на стълбата изследователите открили овален камък с отпечатък във формата на човешки крак - около 45-и размер, а до него вдлъбнатина като сапунерка, в която очевидно се поставяло ритуално масло, което потичало по малък канал върху десния крак на вярващия.

Средната част на покрития с вода под била покрита с дребен чакъл. Ритуалният кръщелен басейн можел да побере 30 души. Точно така се говори, че е кръщавал Йоан своите последователи - на цели групи.

Върху стените, близо до тавана, са изсечени груби изображения, които разказват за живота на Йоан Кръстител. Една от фигурите е на мъж с буйна коса, облечен в туника на точки, което очевидно цели да покаже, че е направена от животинска кожа. Държи в едната си ръка гега, а другата е вдигната в жест при възвестяване. Джеймс Тейбър, специалист по Библията от Университета на Северна Каролина смята, че изображението е на Йоан Кръстител. Според евангелията той е бил от назаретяните - секта, чиито последователи не стрижели косите си и се обличали като древните пророци, включително в одежди, изтъкани от камилска вълна.

На отсрещната стена е изсечено лице, което може да символизира отрязаната глава на Йоан. Но изображенията са от епохата на Византия (IV и V век) и очевидно са изсечени от монаси, свързващи мястото с Йоан Кръстител, следвайки местните предания.

Находките и близостта до родното място на Йоан са силно доказателство, че пещерата е използвана от проповедника. Всички елементи се допълват в картина за живота и времената на Йоан Кръстител.

Ивица Газа

Палестинска автономия с площ 364 кв. км (от тях 42 кв. км са запазени за израелски селища).

Население - 1 080 хил. жит. Гъстота - 2 967.0 души на кв. км.

Етнически състав - араби - 99.4 %, евреи - 0.6 %.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 98.5 %, християни - 0.9 %, юдаисти - 0.6 %.

Градове - Газа (360 хил. ж.), Хан Юнис (130 хил. ж.)

Западен бряг

Палестинска автономия Юдея и Самария с площ 5633 кв. км.

Население - 1 890 хил. жит. Гъстота - 335.5 души на кв. км.

Етнически състав - араби - 91.4 %, евреи - 8.2 %, други - 0.4 %.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 88.2 %, християни - 8.6 % (от тях: православни - 42.4 %, католици - 38.8 %, униати - 9.6 %, други - 9.2 %), юдаисти - 8.1 %, други - 1.1 %.

Градове - Хеброн (120 хил. жит.), Наблус (105 хил. жит.), Рамалах, Витлеем, Йерихон.

Дева Мария

Голяма Богородица - въздигане на хляба

Дева Мария умира на 64 години, погребали я в пещера в Гетсимания, чийто вход затиснали с камък. На третия ден дошъл апостол Тома. За да го утешат, отворили гроба, но намерили само плащаницата, с която я били покрили.

Пресветата Майка се явила за последен път пред апостолите на общата им трапеза. В памет на това нейно появление църквата наредила да се прави "възношение" (въздигане) на хляб, което се нарича "панагия" или "пресвета".

Над пещерата, където било положено тялото на Божията майка бил издигнат храм. Оттогава започнало тържествено да се чества Успението* на Божията майка като един от най-светите 12 велики празници на християнската религия. Наричат го още Голяма Богородица.

* умиране на светец

Йерусалим стана на 34 века

Нюйоркският професор Ф. Е. Питърс състави необикновена история на Свещения град, осланяйки се на автентични свидетелства

"Всяка година на петнайсетия ден от месец септември в Йерусалим винаги се стичат много хора. Те идват от почти всяка страна и много националности, за да проведат панаир, да купуват и да продават. Така на тълпи от разни страни им се налага да останат по няколко дни в градските странноприемници, а безброй камили, коне, магарета и волове, пренасящи стоките им, обсипват градските улици с отвратителните си нечистотии. Това замърсяване не само досажда ужасно на гражданите със зловонието си, но дори затруднява придвижването.

И тогава се случва истинско чудо. През нощта след гореспоменатия празник над града се излива пороен дъжд, който измива отвратителните нечистотии от улиците и ги освобождава от мръсотията. Защото Бог е създал мястото на Йерусалим като склон, който слиза полегато от северния хребет на връх Сион към низините."

Това е словото на поклонника от VII век Аркулф, чиито спомени от свещените места записал някой си абат Адомнан. Историята на Свещения град е необикновена. Тя е събрана от автентични текстове на пътешественици и други свидетели.

Туристите постепенно се връщат в "свещените земи"

Страната има много добре развита туристическа инфраструктура. Годишно се посещава от 1.5 млн. туристи и отрасъла генерира приходи от близо 2 млрд. щатски долара.

Към 1999 туризмът в Израел бележи сериозен спад заради войната в Ирак и честите терористични атаки. Хотелската мрежа губи най-много от този спад. Така е до първата половина на 2003, но благодарение на правителството, което провокира вътрешния туризъм, загубите са намалени и постепенно отрасъла се стабилизира. През 2004 година Израел вече успява да възвърне предишното си положение и броя туристи. Все още обаче се избягват големите градове като цетрове на терористични атаки и самоубийствени атаки.

Израел развива главно културен (религиозен и исторически) и балнеоложки туризъм. На глава от населението се падат повече музеи от която и да е друга страна. Развита е мрежа от минерални курорти по Мъртво море, Елат и Тивериадското езеро (Рош Пина - Миз Ха Ямим; Хайфа - Камел Форест; Елат - Herod's Sheraton Resort; Тивериадските горещи извори; Мъртво море - Hyatt Regency, Ceaser Premier, Privilege Resort and Spa, Sheraton Moriah). Израел е и предпочитана дестинация заради кухнята си. Известната бърза закуска "хумус" , правена от нахут, се е превърнала в истински култ през последните 50 години. Два израелски хотел-ресторанта са членове на престижните кулинарни организации "Гато" и " Рьоле". Страната предлага и много забавления - опера, театър, музика, танци, нощен живот. Всяка година се състоят фестивали, които привличат в страната хиляди туристи - оперни, театрални, както и известният Love Parade. Израел развива успешно конферентен туризъм, поради удобното си географско положение, съвременните технологии, с които разполага, условията за настаняване на участниците и гостите, както и организираните туристически обиколки. В Израел е развит и екотуризма - има повече от 50 национални парка, на територията на които се намират и много от забележителностите в страната. Също така се има и условия за наблюдение на редки птичи видове.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...