Отиди на
Форум "Наука"

Кабала - универсалната наука


Recommended Posts

  • Потребител

Текстът по-долу е взет от безплатния онлайн курс по Дистанционно Обучение по Кабала - Кабала като интегрална наука от сайта на Международната Академия по Кабала

Ценността на всяка наука в света се определя от нейната полза за човека. Ползата от науката кабала се състои в това, че човекът, разкривайки собствената си, скрита и от него самия по-рано природа, узнава причините за всичко, което се случва, а също така и връзките между всички причини и следствия. Познанието за причините за сътворението разкрива целта на нашето съществуване и ни дава представа за състоянията, през които трябва да преминем по веригата на причинно-следствените връзки до приемане на окончателната форма.

«Битието или езикът – това е адекватният субект на науката кабала... Затова става ясно, че нейната мъдрост в особена степен управлява всички останали науки».

Раймонд Лулий

«Кабала не ни оставя възможност да прекарваме живота си в прахта, а издига нашия разум до върховете на познанието»

Йохан Райхлин «De arte cabbalistica»

Кабала - корена на всички науки

Ние разкриваме нашия свят и онова, което намираме в него, използваме за себе си. Ние откриваме доколко можем да го приспособяваме и преобразуваме за себе си – доколко нашият живот се променя в съответствие с това, как разкриваме света, неговия ред и своите възможности да го използваме. Ние постигаме съвършено ново мироздание, нов обем, нов ред. Обаче ние не просто (както в нашия свят) разширяваме възможността да съществуваме по-комфортно и да се чувстваме по-безопасно в този свят.

Разкриването на следващия, по-висок свят, ни води до съвършено други разбирания – до усещането за вечност и съвършенство, до разбирането на онова, което не съществува в нашия свят. Обединяването с Висшата управляваща сила в такава степен, при която човек се отъждествява с нея, позволява освобождаване от страха и тревогите за своето съществуване, за своето настояще и бъдеще. Затова науката за постигане на такива състояния и тяхното използване за по-нататъшно алтруистично развитие и уподобяване на Твореца, естествено, е чудесна наука.

Няма нито една наука, която да не е включена в нея. Всяка една от тях представлява само една област на изследване на нашия свят под определен ъгъл, с помощта на определени инструменти и определени методи. Една от тях се нарича физика. Изследвайки нашия свят по друг начин, ние събираме данни и наричаме тяхната съвкупност, примерно, химия. Трети начин за изследване на нашия свят ще наречем биология и т.н. всяка наука възниква от това, че ние събираме данни в определен ракурс, с помощта на определени инструменти и програми на отношение към нашия свят. Тези данни понякога се съединяват помежду си: ние можем да работим едновременно в областта на физиката и химията, биологията и физиката, механиката и математиката и т.н., когато виждаме взаимна връзка между тях. Обаче, като правило, науките за нашия свят са обособени една от друга. Освен това, те са пригодни само в онази област от нашия свят, в която ние съществуваме и усещаме себе си.

Основа на науката кабала е общото знание на всички нива (неживото, растителното, животинското и човешкото) и всички техни частни проявления, включени в замисъла на Висшата управляваща сила.

Науката кабала се занимава с вникване във всичко, сътворено от Твореца. Тя изучава както самия материал на творението , така и всичко, което става с него: под въздействието на какво, по какви закони става, по какъв начин можем да овладеем тези закони, как можем с тяхна помощ да управляваме себе си и да постигнем най-висшето състояние, да включим в себе си цялото мироздание и законите му и да станем единственото творение, създадено от Твореца.

Кабала включва в себе си всички метаморфози, ставащи със създаденото от желанието да се насладиш – на материята на творението, а също така всички частни науки, които ние сме развили от малкия си опит на взаимодействие с материала от нашия свят. Науката кабала включва не само всички тези науки, но също така и всички останали закони на мирозданието, тъй като тя се занимава с изследване на материята на най-висше и най-дълбоко ниво.

И съответно, всички науки от нашия свят са включени в науката кабала. Тя подрежда всички видове науки в общ за всички ред – така че всяка наука получава полагащото й се място в общата система на кабалистичното знание.

Ние подвеждаме всички науки под общ знаменател, при това, без да ги принизяваме ни най-малко, а напротив, изцяло разкривайки тяхната значимост. Какво повече може да разкрие физиката от това, което можем да разберем в егоистичното ни отношение към материала? Същото можем да кажем за химията, биологията и другите естествени науки.

Физиката точно съответства на реда на световете и сфирот, астрономията съответства на същия ред, на него съответства и музиката. Това говори, че всички те са взаимно свързани, тоест, кабала съдържа в себе си останалите науки, които на свой ред, зависят от нея. Следователно, прогресът на науките се състои в тяхното съвместяване с науката кабала, като изначално включваща ги в себе си.

Ние откриваме, че в течение на последните десетилетия, науките в целия свят не се развиват и става дума за безизходна ситуация. По-нататъшното им развитие, както твърдят самите учени, зависи от това, как ще се изменя наблюдателят, тоест, самият изследовател, учен.

Ученият трябва да промени средствата за изследване, да започне да изучава материала, уподобявайки го на себе си, пропускайки го през себе си, а не просто да го изследва извън себе си: ученият трябва да започне да придобива алтруистични свойства, възможност за изход от егото си. Всичко, което е могло да бъде изучено чрез поглъщане на информация от обкръжаващия ни свят, вече е изучено. Можем да продължим натрупването на данни, но нищо ново вече няма да получим.

Допълнително знание за света можем да получим не събирайки информация, като, при това, се изолираме от външния свят, от изследваните обекти и действия, а внасяйки в тях самите себе си. Затова, преди да започнем изследвания, трябва да придобием свойството отдаване. Науката, построена върху поглъщане, приключи. Започва следващият етап: на науката, намираща се извън изследователя, алтруистичната наука.

Сливането на естествените науки с кабала подпомага развитието им не вътре в себе си (в което те вече са достигнали пълно насищане), а навън. Следователно, бъдещото развитие на науките е възможно изключително в тяхната интеграция с науката кабала: към днешна дата са изчерпани всички възможности за изучаване на заобикалящия ни свят чрез метода на поглъщане в себе си – егоистичния метод.

Развиването на егоистичното желание вътре в човека го е принуждавало да се мести от едно място на друго, да се променя отвътре, да расте в постиженията и откритията. В заключение, егоистичното желание е достигнало своя максимум, тоест, вече не тласка човека напред. Ние сме стигнали до такова състояние, когато това желание трябва да се постави под алтруистичното намерение. Тогава ще можем да се придвижим с него по-нататък по 125 –те стъпала от нашия свят в света на Безкрайността. В нашия свят ние вече сме достигнали върха на използването на егоизма.

Ние можем само да продължаваме да умножаваме онова, което са направили и достигнали преди нас, но всичко това ще бъде вредно за нас. Както е казано във всички книги по кабала и, както днес говори и обикновената наука, при човечеството се забелязва нов етап. Човечеството започва да осъзнава порочността на егоистичното, насочено изключително към собствено напълване, развитие. Следващият етап ще бъде излизане от себе си - навън.

Нашият егоизъм свърши и не ни дава възможност да открием нещо повече. Столетието от 1850 до 1950 година беше епоха на големи открития в естествознанието, и тя завърши. Ние още малко ще «посъбираме» данни, но нищо кардинално ново повече няма да има. Ние наблюдаваме този процес през последните десетилетия и учените прекрасно знаят това.

Ако изследователят стане алтруист, той ще започне да изучава този свят откъснат от себе си, в неговия външен вид, и това ще се нарича духовен свят. Ако ние някога смятахме, че нашето отношение към света не внася в него никакви изменения, то по-късно се изясни, че това не е така. Айнщайн твърдеше, че всичко зависи от скоростта на светлината, а ние се възприемаме, като че ли не зависим от нея, защото се намираме в района на ограничената скорост, ограничените премествания, но абсолютните закони на света не потвърждават това.

Впоследствие учените започнаха да разбират, че възприеманият от нас свят е крайно субективен и зависи от нашите свойства. Изменят се свойствата на изследователя – изменя се и картината на неговия свят, затова трябва да се мисли за моралния облик на този изследовател, за моралното му ниво, за неговото отношение към мирозданието, към себе си, към всичко, което го заобикаля. Това дотолкова ще измени неговото възприемане на света, че пред него ще изникне един съвършено друг свят.

Проф. Димитър Стефанов

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Много интересно,наистина :smokeing: Специално от Кабала никога не съм се интересувала особено,въпреки че съм си изчислявала номерологичната стойност на имената и рожденната ми дата и т.н,но не съм чак спец в тая област,тя просто е на една крачка от религията,пък ние с нея във всевъзможните й проявления не се тачим особено :biggrin::bigwink: Предпочитам номерологията на Руните и Огамите,доста са увлекателни,пък и както казва един брат от мойта "група"-всеки може да пише с руни,но малко са тези,които знаят да ги "Изписват" :biggrin: Ще се радвам да публикувате повечко материали в тази област,надявам се,че и на други хора ще им бъде интересно,или поне забавно :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Много интересно,наистина :smokeing: Специално от Кабала никога не съм се интересувала особено,въпреки че съм си изчислявала номерологичната стойност на имената и рожденната ми дата и т.н,но не съм чак спец в тая област,тя просто е на една крачка от религията,пък ние с нея във всевъзможните й проявления не се тачим особено :biggrin::bigwink: Предпочитам номерологията на Руните и Огамите,доста са увлекателни,пък и както казва един брат от мойта "група"-всеки може да пише с руни,но малко са тези,които знаят да ги "Изписват" :biggrin: Ще се радвам да публикувате повечко материали в тази област,надявам се,че и на други хора ще им бъде интересно,или поне забавно :bigwink:

Да с голямо удоволствие ще публикувам още материали. Ето едно кратко филмче което обобщава нещата доста добре:

http://www.kabbalah.info/bulg/blog/?p=110

А ако се интересувате повече, тук можете да видите един онлайн, академичен курс по кабала (безплатен): http://www.kabbalah.info/bulg/academy

Д.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...