Отиди на
Форум "Наука"

ОТ УНИВЕРСИТЕТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗГОНЕНИ ФАШИСТИТЕ ПРОФЕСОРИ И СТУДЕНТИ


Recommended Posts

 • Потребител

ОТ УНИВЕРСИТЕТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗГОНЕНИ ФАШИСТИТЕ ПРОФЕСОРИ И СТУДЕНТИ

Единодействието между реакционерите професори и студенти. Професори фашисти отказват да подпишат изложения за защита на българската национална кауза. Предстоящите промени в Университета и Академията на науките.

РЕЧТА НА ДР. Д-Р К. ДРАМАЛИЕВ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО. ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ), 24.07.1946 г. Год. ХVІІІ. Брой 164. стр.1,3.

Вчера в Народното събрание при дебатите по законопроекта за изменение на чл.чл. 278 ш 280 от закона за нар. просвещение, нар. представител др. д-р К. Драмалиев (к) произнесе реч, в която, между другото, каза:

- Народната власт на Отечествения фронт туря основите на едно обновено университетско образование, на едно мощно, прогресивно развитие на нашата родна наука. Едва сега, с едно значително закъснение, ние пристъпваме към едно решително ликвидиране на тежкото фашистко наследство и в областта на висшето образование и Академията на науките.

Фашисткият режим обърна особено внимание на висшето образование, направи от него истински разсадник на авторитарни, расови и великобългарски теории.

Университетската реакция, обаче, все още не е доубита. Тя дори в последно време се засили и бе много дейна.

Причините за това недопустимо положение в Университета са: слабо проведената чистка след 9 септември и малките наказания. Отстранените за един-два семестъра професори фашисти се връщаха още по-дръзки. Преди няколко месеца Съюзът на научните работници издаде, със съдействието на М-вото на информацията, изложение на чужди езици в защита на каузата на България. То бе подписано от 158 наши професори и учени и научни институти. Реакционните професори, обаче, отказаха да го подпишат. Професор от Историко-филологическия факултет заявява: „Решено е да не подписваме”, т.е. реакционният център в този факултет решил да не се подписва документ в защита на България. Това положение в учрежденията, където се готвят бъдещите ръководни, стопански, технически и културни кадри на България, очевидно не може да бъде търпяно. (Ръкопляскания)

Активна е реакцията и сред студентството. Другояче не може и да бъде, когато в университетската сграда се допуснаха маса активни фашисти и реакционери, бивши водачи на легионери, ратници и бранници, бивши полицаи дори. Днес те са водачи на новата реакция, дигизираща се с какви ли не маски. Реакционни професори и студенти са в пълно разбирателство и единодействие. Из висшите училища се пръскат позиви с фашистко съдържание в защита на Цанкова, подканващи студентството на панихида за цар Бориса, пръскат се и позиви от организацията „Цар Крум”, късат се стенвестниците на ОСНС.

Това е само малка част от фактите, които говорят ясно, че положението в Университета е недобро и че то ще трябва да се оздрави, като професори и студенти фашисти и реакционери бъдат изгонени от университетската сграда. (Продължителни ръкопляскания)

Д-р Иван Пашов (к) :Още ли е професор?

Д-р Кирил Драмалиев (к): Сега е представен за уволнение.

Гласове: Вън от университета!

Д-р Кирил Драмалиев (к) : Цялата тая блудкава и гадна „социология” проф. Христо Тодоров, не само продължава за срам на българската наука да изнася в лекциите си и след 9-ти септември, но и по предложение на университетската управа преди няколко месеца е получил висока правителствена награда за „големи заслуги в делото на родната наука”.

Д-р Васил Хаджиев (з): Кой му е дал таз награда?

Д-р Кирил Драмалиев (к): Университетската управа, ректорът.

Пред Висшия учебен съвет се изнесе, че има професори, които не следят развитието на науката, четат лекции с непроменено съдържание в продължение на повече от 20 години и понякога в гимназиален размер.

Не по-друго е положението и в Академията на науките. Лицата са почти едни и същи. Там още витае духът на Филова, Йоцова, Арнаудова, проф. Георги Генов, Янаки Моллов, Любен Диков и компания. Все още техни почитатели и съидейници са членове на Българската академия на науките Прогресивните членове в нейния състав се броят на пръсти.

Академията на науките с нейния закон и устав, организация, методи на работата и личен състав не отговаря на нуждите на нашето време.

По решение на Министерския съвет бе създадена комисия, която да проучи и предложи необходимата реорганизация във висшето образование и Академията на науките, включително и една целесъобразна промяна в преподавателския персонал и състава на Академията на науките, с оглед да бъдат отстранени реакционните и негодни професори академици и бъдат заменени с нови, прогресивни научни сили.

Комисията току-що привърши своята работа. Нейният доклад скоро ще бъде връчен на Министерския съвет. Той ще утвърди окончателно персоналните промени, а реформите, засягащи висшето образование, ще бъдат впоследствие узаконени от Народното събрание.

Комисията предлага уволнението на известен брой най-ярко проявени като фашисти и реакционери университетски преподаватели, а други по-малко проявени не засяга, с надеждата, че те ще си вземат бележка от курса, който поема отечественофронтовската власт. Не направят ли това, те ще бъдат отстранени малко по-късно.

Комисията обърна особено внимание и на идеологичната подготовка на бъдещите наши ръководни кадри, защото за нас е безусловно необходимо да имаме не само добри специалисти, но и кадри верни на своя народ и държава.

С оглед да се подготвят добри научни работници се създава при университета „Институт за научни кадри”, в който под грижите на съответните професори ще се подготвят бъдещите професори и ръководители на научните институти.

Към Академията на науките ще се създадат постепенно редица научни институти, в които ще се проучват нашите подземни и надземни богатства, проблемите на нашето земеделие, скотовъдство, индустрия, на нашата национална култура, ще се работи планово, преди всичко върху задачите, които народната държава ще поставя пред Академията на науките.

С провеждането на тая реформа правителството и народното представителство ще дадат ново доказателство, че само при една действително народна власт, образованието и науката се оценяват правилно и се създават необходимите условия за тяхното всестранно и мощно развитие. (Ръкопляскания)

post-6780-1276953468,62_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Христе помилуй, за миг реших, че текстът е Ваш, ама видях, че съм в грешка. А както съм си цапнат в устата (и клавиатурата), щях да избълвам кой знае какви неприятни приказки.

Чисто исторически текстът е много интересен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте, glishev, наистина е интересен текстът и именно затова съм ви го пуснала. Случайно попаднах на него, търсейки други исторически сведения и се смях, ама много, защото познавам именно тази ситуация в науката и висшето образование с изискванията за преданост, но не и за професионализъм. Точно обратното на нормалната ситуация в развитите държави дори на Европа. А нали сега започна реформата? След 38 години? Като я направим, ще се върнем към времето отпреди 1946 г. И... колко изгубени десетилетия от развитието на България?

"Цапнатостта" прощавам, но несъвременния поглед върху развитието на България - не. Защото ни чака дълъг път. За съжаление още две поколения, докато изтече идеологията. Първото десетилетие сега обаче е решаващото. За 20 г. можахме да приключим само с увертюрата на процеса. Сега се опитваме да влезем в първо действие и аз наистина стискам палци на тези офицери, които поведоха "хорото". Искам да успеят.:)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Боя се, че моят еврооптимизъм си е безкрайно несъвременен. Харесвам идеята за обединена Европа и за България в нея. Но има неща в реалния Европейски съюз, които искрено ме ужасяват. Моите политически и обществени идеали ги търсете в края на ХІХ в. Знам, след тази епоха е дошла Първата световна, но какво да се прави, вярвам, че войната е можела да бъде избягната. И че тогавашна Европа - консервативна, ограничено демократична, военизирана, монархическа, колониално-имперска и по-религиозна от днес е имала повече морално право и физическа възможност да просъществува от сегашната свръхлиберална и - струва ми се - самоунищожаваща се Европа.

Но забих в офф-топика. Всичко това беше само за да кажа, че хем ми се ще България да бъде в Европейския съюз, хем Съюзът да бъде по-консервативен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Искате ли да си говорим "на ти" тук? Ползвам се от правото на дама и го предлагам. Сигурно няма да издържа и пак ще върна официалния тон, но да опитам. Бих искала да ви разкажа една случка.

През лятото на 1990 г. беше първата студентска стачка в новата история на България. Имах студентски групи през семестрите, но и отразявах събитията, защото периода, който изследвам, е съвремието. Забелязах, че едно от момичетата от специалността "Българска филология" - Г. - е всеки ден на стачката. Неизменно, но вечер се прибира задължително, за да нощува вкъщи. Междувременно студентите си правеха и купона покрай окупацията на Софийския университет, включително и през нощта бяха в университета. Събирах емпиричен материал и се прибирах, за да го обработя, като отразя фона на събитията, за да не го забравя. При подобен род изследвания той е най-важен, защото въвежда в събитието.

Един ден Г. ми каза, че баща й е бил отстранен от университета. Нищо повече. Запитах я дали е имал възможност след това да следва. Отговорът беше: Не. Не говорихме повече, но се разбрахме помежду си. Аз по принцип обичам студентите заради волния и непоколебим дух, но Г. ми беше любимата студентка, като се стремях да не го показвам. Тя също разбра, защо събирам емпиричния материал от лозунгите от мястото на събитието. Осмелих се да публикувам първата си книга за гражданските протести в България "Езикът на Промяната" едва през 1994 г. За щастие бях хванала първото шествие на "Екогласност" на 3 октомври 1989 г., първия демократичен митинг на независимите дружества и клубове на 18 ноември 1989 г. и първата жива верига около Народното събрание на 14 декември 1989 г.

ДАТАТА, КОГАТО ТРЯБВА ДА СЕ ОТБЕЛЯЗВА БЪЛГАРСКАТА ПРОМЯНА (това е терминът, който се наложи за периода от 1989 до 10.12.1999 г., когато на Срещата на върха в Хелзинки България беше спомената сред държавите, получили покана за започване преговори за пълноправно членство в Европейския съюз) е 18 октомври 1989 г. На 10 ноември 1989 г. комунистите смениха ръководството си - Тодор Живков беше заменен с Петър Младенов. Подобно упражнение извършиха германските комунисти и през октомври 1989 г. замениха Ерих Хонекер с Егон Кренц.

И аз харесвам консервативната политика. Познавам само Дания и Германия и ми се струва, че независимо от политическата ориентация на хората в Германия просто се работи много яко. Когато ни "пуснаха" да пътуваме в демократичния свят след 1989 г., аз сама си избрах Германия и си мислех, че ако успея да я достигна като методи на работа, няма защо да се притеснявам, че съм източноевропейка, т.е. че съм увредена от социализма. Добре че имам трудово домашно възпитание. Шестиците са си шестици, смяташе баща ми, но "ти трябва да знаеш и да можеш". Разбрах, какво ми е казал, като отидох в Германия. Отне ми десетина години работа с колегите там, макар че имах информация над средното за България равнище, а може би и по-високо, след като се ровя в идеологиите.

В Дания темпото на живота е също доста забързано, макар че е скандинавска държава. Просто "капитализмът" е такова нещо. Той просто работи.Освен това Скандинавия е много напред в технологиите.

Покрай Европейската комуникационна политика разговарях с един холандец и се разбрахме, че разликите между Западна и Източна Европа не са толкова големи, колкото разликите между Севера и Юга.:)

Между другото терминът "монархофашист" е от комунистическата идеология. Разбирам иронията ти. Колкото до монархията, тя си е форма на държавна власт и няма нищо общо нито с фашизма, нито с комунизма като идеологии. Но разбира ли им главата на комунистите? Кой от тях въобще е учил? С цървули не се управлява държава. Искат се и знания. При тях всичко е получавано само срещу вярност и преданост към една партия - служби, дипломи, чинове, въобще растеж в йерархията.

Колкото до религията, в Западна Европа и днес в неделя хората ходят на църква. Миналата година бях в Лайпциг във връзка с 20-годишнината от 1989 г. и в неделя имах няколко часа до самолета. Влязох сутринта в църквата "Св.Николай", приютявала демонстрантите преди 20 г. Беше пълна с хора, отишли за службата. Млъквам, защото се олях. Филолозите говорят прекалено много.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Така сме филолозите. Словоохотливи. Което не пречи да побираме дълги текстове в един постинг :)

Засега поне съм недоверчив ( в това отношение - българин и половина). В случая не към теб, а към Европа. Прекалено много криворазбран либерализъм видях и чух, докато пътувах. Домашният капитализъм и ходенето на църква са нещо прекрасно, но въпреки това ме е страх за Европа, а покрай нея и за България. Моите връстници ме гледат като чудовище като спомена за неща като двукамарния парламент или монархията.

Все още съм недоверчив и към евролингвистиката ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Важното е да не ти пука. Какво им е на скандинавските монархии например? Най-високоразвитите държави в Европа, висок жизнен стандарт. В началото на социализацията си в Западна Европа през 90-те г. съм била в монархия Дания, макар и за едноседмични конференции. Много симпатични и отворени хора. Съвременна демократична държава. Формата на парламентаризма също не е най-важното, проблемът на нашия парламент е в липсващия му капацитет. Как можем да искаме от хора, живели в социализма, да познават европейското право и да го прилагат в работата си? Не чувам да се обсъждат директиви, регламенти, това, което е чува, е кой е гей и кой не е. Да си прочетат антидискриминационното законодателство, дори българското, което явно не познават. Дори него.

Така че не си чудовище, просто си човек, който живее тук и сега, включвам и Европа. За нея не се страхувай толкова много, първо защото това е доста добре синхронизиран механизъм за 60-годишно обединение /имам предвид Западна Европа/, ние, новоприсъединилите се и южните държави, бихме могли да внесем някакъв временен дисбаланс, но богатите северни държави ще оправят нещата навреме. Те са свикнали да се обединяват и действат бързо, за разлика от нас, които се влачим извън времето и пространството.

За България няма друга алтернатива освен Европа. Трябва да се върнем КЪМ СЕБЕ СИ. Ще стане, като ускорим темпото на вървене, но за това действие се иска европейски манталитет, не балкански, не български, не ориенталски. И това ще става през следващите 10 г. След българско участие в два мандата в Европейския парламент ще имаме и първите европейски тип политици.

Засега ти пожелавам приятна почивка. Утре ми е административен ден. Гадост!

А, за евролингвистиката не се безпокой. Пак германците са напред и за 20 г. съществуване на науката са я развили. Обновената ми статия "Евролингвистиката като наука" ще излезе в следващия брой на виртуалното списание "БГ наука". Оформена е като виртуална лекция във виртуалната немска магистратура, която завърших през 2003 г. Тъкмо ще видиш как изглежда. Принципът е: малко съдържание - много линкове към други източници.

Каква филология си завършил, ако не е тайна? Не навлизам в личното ти пространство, то е неприкосновено, само бих искала да профилирам разговора ни. Аз съм българистка с втора специалност немски.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Класическа филология :)

Може би оттам и закостенелите възгледи. Или пък филологията дойде от тях...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ако откъса е сложен за да се правят асоциации между случилото се с бълг. наука след 9.ІХ и сегашните опити да се реформира "харема на Людмила", т.е БАН аналогията меко казано е несполучлива. След преврата през 1944г. са прогонени много талантливи учени. За щастие техните места са заети от техните асистенти, така че срива настъпва с развитието на "социалистическата наука", когато е важно не какво е открил някой за науката и написаните статии и монографии, а каква мръсотия е изровил за някой колега и колко доноса е написал. В резултат от последвата интелектуална катастрофа книгите и учебниците на изгонените професори и след половин век са си в употреба.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ще си позволя да взема отношение към изказването Ви. БАН едва ли е "харем на Людмила", която си отиде отдавна от този свят, но БАН И СЕГА!!! СИ Е ИДЕОЛОГИЗИРАНА СТРУКТУРА, РЪКОВОДЕНА САМО! ХОРА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА.

Комунистическата номенклатура в БАН обхваща следните категории:

- членове на БКП/ БСП,

- щатни и нещатни служители на Държавна сигурност,

- съветски /сега - руски/ граждани-учени в БАН,

- български учени-съветски възпитаници,

- безпартийна номенклатура - хора от научния и техническия персонал, безволеви хора, без чувство за чест и достойнство, готови срещу дребни материални облаги да вършат ГОЛЕМИ услуги. Това, за съжаление, е най-страшната категория от комунистическата номенклатура, която беше и е особено продуктивно използвана в посттоталитарния период.

През 1946 г. съсипването на висшето образование и науката е страшно. От Софийския университет са изгонени не само ректорът и професорите, но и студенти. Цялата система е била структурирана по съветски образец. Асистентите едва ли са имали думата, ако не са следвали именно този съветски образец и комунистическата идеология. В противен случай системата ще ги изхвърли. Задължително. Това е тоталитарна идеология.

Позволявам си да отбележа, че дори в такива консервативни системи като лингвистиката, с която се занимавам, в Европа /а и света/ постоянно никнат нови научни направления - евролингвистиката - 1991, политолингвистиката - 1994 г. Като цяло науката се обновява технологично, срв. дигиталната адженда на Европейската комисия от 2010 г. Най-общи постулати разбира се остават валидни, но науката е нещо динамично.

Аналогията е, "твърдо" казано, много сполучлива, защото и в момента в българската наука се извършват същите процеси на идеологически контрол и тотална цензура. Как? Чрез Централно управление на БАН - Ръководството и Управителния съвет и ВАК /която ще съществува до 24 януари 2011 г./ и се ръководи от чуждестранен гражданин руснака Александър Федотов. Бихте ли ми казали, в коя държава чуждестранен гражданин може да има решаващ глас при селекцията на националните научни кадри? Държавата е България, комисията към Министерския съвет е ВАК, новият състав е определен на 21 юли 2009 г., когато правителството на Станишев е вече в оставка след изборите от 5 юли 2009 г., една седмица преди новото правителство да встъпи в длъжност. Е?

И ако не казвам истината за тоталната идеологизация на науката в БАН към днешна дата, бихте ли ми казали дали Институтът по история на БАН е регистрирал и изследвал историческия период след 1989 г. - колко книги, колко автори, каква е политическата ориентация на "авторите"?

За работата на доносниците-учени вече се правят необходимите разработки. Не малък напредък е публикуването на имената на секретните сътрудници на Държавна сигурност от БАН на 9.02.2010 г.- щатни и нещатни от Комисията по досиетата. Дори не е необходимо да се изрови някоя мръсотия за колегата, ТЯ ПРОСТО СЕ ИЗМИСЛЯ ОТ СЪТРУДНИКА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. ТОЙ Е ДОВЕРЕНО ЛИЦЕ, ИСТИННОСТТА НЕ Е ВАЖНА, НЕЯ НИКОЙ НЕ Я ПРОВЕРЯВА, ВАЖЕН Е ДОНОСЪТ. В материали, които съм преглеждала, пише: "Намери се материал, не е видно откъде..." Така изглежда "информацията" на доносниците.

Това е разговор, нали? Не е конфронтация, а разговор между хора, които познават системата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Фашисти и монархисти не могат да възпитават нашата героична младеж. Кои професори трябва да бъдат изгонени от университета /заглавие, Работническо дело, 6.08.1946 г., стр. 1/

„Всеобщ е повикът за чистка на фашистите от държавните и обществените учреждения. Тази чистка трябва да се проведе незабавно в нашия най-висш просветен институт Министерството на народното просвещение, респективно нашите висши училища. С монархията трябва да си отидат и всички фашисти и монархисти от висшите училища, които тормозят прогресивната професура и спъват развитието на родната наука.

Кои професори ще бъдат отстранени от университета.

Отечественофронтовската общественост посрещна със задоволство решенията на комисията при Министерството на просветата за прочистването на университета и висшите училища у нас от професори фашисти. Узнава се, че комисията е приключила своята работа и иска отстранението заради фашистки прояви на следните професори и доценти (следва списък с имена – бел. ЛЙ)”

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какво ли е общото между фашизма /идеология/ и монархията /форма на държавна власт/? Толкова им разбира главата на комунистите от идеологии. В икономически план дали РЕПУБЛИКА България би могла да се сравнява с МОНАРХИИ, при това на север, с ужасен студен климат, като НОРВЕГИЯ, ШВЕЦИЯ, ДАНИЯ? :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

За огромно съжаление научните и академичните звания и титли се раздаваха не зазаслуги в науката, а на едно друго място. Така Батето Иван Славков е професор, Ал. Лилов е член-кореспондент ... Рожбите на любовта също се присъединаха на научно-титулуваните - проф. Владимир Живков, Жени Живкова и дъщерята на Г. Джагаров (член на Държ. съвет) работеха в специално създаден за такива като тях научен институт (закрит след 1989г., тъй като беше просто явна хранилка на рожби).

Не е и случайно, че днешните научни кадри не само не се славят зад граница с научните си достижения, но и в страната не се ползват с уважение. Днес си нямаме Васил Златарски (историк), Богдан Филов (археолог), Демостенов (икономист) и още много други. Какво си имаме - агент Тервел, ст.н.с., дето по форумите е обект само на критики и подигравки (а като министър и по медиите).

Проблемът не е, че са просто комунисти или доносници, а че са некадърници, които само пречат на развитието на бълг. наука.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Такъв, за съжаление, е бил подборът на кадрите. Когато съзнаваш, че таванът ти е нисичък, ти се страхуваш от знаещите и можещите. И този подход се запази не само през 45-те години, а и през следващите 20, което наистина е жалко. Надявам се с младите поколение да се изживее, няма да живеем само в мрак, нали? :) Няма изисквания за качество, само вярност и преданост. Към една химера.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А Джагаров има едно хубаво стихотворение, което се нарича "Истина". Случайно попаднах на него, точно, когато ми пречеха заради "произхода" и "семейството". Побъркани хора. Стихотворението е много вярно като житейска максима, ще се помъча да ти го цитирам:

"Ти стъпка, мили мой, тревата

и мислиш, че я победи.

Но тя е жива, на земята,

дори по-жива от преди.

Тя диша слънце, пие влага

и без да знаеш откъде,

към тебе мълком се протяга,

с рогца зелени те боде."

Старая се да не правя обобщения и да не се задръствам с негативни емоции, те пречат. По-добре е да имаме по-ведър поглед към живота, който не е нито бял, нито черен, а винаги сив с преобладаване на тъмните нюанси, а понякога и по-светлите.:)

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...