Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

 • Глобален Модератор

1. Античная литература (на руски език).

http://ancientrome.r...itr/antlitr.htm

2. Античние первоисточники (на руски език).

http://incunabula.bo...trus/antavt.htm

3. Миробиблион. Библиотека произведений античных и византийских авторов (на руски език).

http://myriobiblion.byzantion.ru/

4. L'alpha et Omega (на френски език).

http://remacle.org/b...extes/index.htm

5. Early Church Fathers. Текстове от раннохристиянски и късноантични автори на историческа и богословска тематика (на английски и латински език). Включва също така и сирийски, коптски и арменски текстове.

http://www.tertullian.org/fathers/

6. Romulus Bulgaricus. Двуезичнаелектронна библиотека за латинска литература.

http://romulus-bg.ne...e=author&a_id=3

7. The Latin library at Ad Fontes Academy (на латински език).

http://www.ancientte...rary/index.html

8. Аппиан. Митридатовите войни. (на руски език).

http://www.vehi.net/...n/mitridat.html

9. Херодот. История (на руски език).

http://www.vehi.net/...dot/index.shtml

10. Йорданес. Гетика. (на руски език).

http://www.alanica.r...rdan/iordan.htm

11. Йорданес. Гетика. (на английски език).

http://people.ucalga...s/jordgeti.html

12. Йосиф Флавий. Юдейската война (на руски език).

http://www.vehi.net/...oina/index.html

13. Йосиф Флавий. Юдейските древности (на руски език).

http://www.vehi.net/...osti/index.html

14. Клавдий Птолемей. Ръководство по география (на руски език).

http://hbar.phys.msu...agest/geogr.htm

15. Ксенофонт. Анабасис (на руски език).

http://www.vehi.net/...azis/index.html

16. Страбон. География (на руски език).

http://khazarzar.ske...bo/strabo_r.htm

17. Gvidonis Geographica (на латински език).

http://www.tabula-pe...na.de/tp/gg.htm

18. Itinerarium provinciarum Antonini Avgusti (на латински език).

http://www.tabula-pe...na.de/tp/ia.htm

19. Itinerarium Gaditanum (на латински език).

http://www.tabula-pe...na.de/tp/ig.htm

20. Ravennatis Anonymi Cosmographia (на латински език).

http://www.tabula-pe....de/tp/rc_i.htm

21. Tabula Pevtingeriana (на латински език).

http://www.tabula-peutingeriana.de/

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

22. The Latin Library (на латински език - антични, средновековни, ренесансови и неолатински текстове)

http://www.thelatinlibrary.com/

23. Bibliotheca Augustana (на латински, старогръцки и други старинни европейски езици - антични и средновековни текстове)

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

1. Ариан. Александър Велики (на английски език).

http://websfor.org/a...rrian/intro.asp

2. Деянията на божествения Август (на английски език).

http://classics.mit....stus/deeds.html

Деянията на божествения Август (на латински език).

http://www.csun.edu/...04/resgest.html

3. Клавдий Елиан. Varia Historia (на английски език).

http://penelope.uchicago.edu/aelian/

4. Ксенофонт. Анабазис (на английски език).

http://www.fordham.e...n-anabasis.html

5. Павзаний. Описание на Гърция. Книга 1 (на английски език).

http://www.fordham.e...sanias-bk1.html

Павзаний. Описание на Гърция. Книга 2 (на английски език).

http://www.fordham.e...sanias-bk2.html

6. Плиний Млади. Писма (на английски език).

http://ancienthistor...er-Book-I-1.htm

7. Плиний Стари. Естествена история (на английски език).

http://penelope.uchi...Elder/home.html

8. Полиен. Военни хитрости (на английски език).

http://websfor.org/a...aenus/intro.asp

9. Плутарх. Животоописания. Пълен спикък (на английски език).

http://classics.mit....e-Plutarch.html

10. Светоний. Животът на дванадесетте цезари (на английски език).

http://www.fordham.e...nius-index.html

http://penelope.uchi...esars/home.html

11. Светоний. Животът на дванадесетте цезари (на руски език).

http://ancientrome.r...etoni/index.htm

12. Тацит. Анали (на английски език).

http://classics.mit....tus/annals.html

13. Тацит. Германия (на английски език).

http://www.fordham.e...e/tacitus1.html

http://www.fordham.e...ermanygord.html

14. Тацит. Животът на Гней Юлий Агрикола (на английски език).

http://www.fordham.e...s-agricola.html

15. Тацит. Истории (на английски език).

http://classics.mit..../histories.html

16. Тукидит. История на Пелопонеската война (на английскиезик).

http://classics.mit....s/pelopwar.html

17. Юлий Цезар. Галските войни (на английски език).

http://mcadams.posc....esar/index.html

`18. Юлий Цезар. Гражданските войни (на английски език).

http://mcadams.posc....esar/index.html

19. Юстин. "Епитома на "История на Филип" от Помпей Трог (на английски език).

http://www.attalus.o...e/justinus.html

Редактирано от Galahad
Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

20. Дион Касий. Римска история (на английски език).

http://penelope.uchi...s_Dio/home.html

Редактирано от Galahad
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Aнтични произведения на руски:

Законы XII Таблиц:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Zak_XII.php

Полибий. Всеобщая история:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Polib/index.php

Тит Ливий. История Рима от основания Города:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Livii/index.php

Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Svet/index.php

Тацит К. О происхождении германцев и местоположении Германии:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tacit/O_Pr_Germ.php

Тацит К. История:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tacit_Istor/index.php

Геродиан. История императорской власти после Марка:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Gerodian/index.php

Аврелий В. Извлечения о жизни и нравах римских императоров:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Avr_Izvl/index.php

Аврелий В. О Цезарях:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Avr_Cez/index.php

Аврелий В. О знаменитых людях:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Avr_ZnL/index.php

Аврелий В. Происхождение римского народа:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Avr_PrRim/index.php

Аппиан. Гражданские войны:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/appian/index.php

Евтропий. Краткая история от основания Города:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Evtr/index.php

Прокопий Кесарийский. Тайная история :

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Prokop3/index.php

Прокопий Кесарийский. Война с вандалами:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Prokop2/index.php

Прокопий Кесарийский. Война с персами:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Prokop1/index.php

Феофилакт Симокатта. История:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Simok/index.php

Иордан. О происхождении и деяниях гетов:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/iordan/index.php

Монмутский Гальфрид. История бриттов:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/monm_istbr.php

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Тит Макций Плавт /руски/:

http://lib.ru/POEEAST/PLAVT/

Веллей Патеркул /руски/:

http://www.ancientrome.ru/antlitr/paterculus/index.htm

"De agri cultura" на Катон /англ./

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cato/De_Agricultura/home.html

Гай Юлий Цезар и неговите 'Записки' /както и записките на продължителите му/ на руски:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/cezar/index.php

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/cezar2/index.php

Страбон - География /бълг./:

http://antichniavtori.wordpress.com/sgcontents/

Corpus Scriptorum Latinorum /англ./

http://www.forumromanum.org/literature/authors_a.html

Кодексът на Теодосий /лат./:

http://www.ancienttexts.org/library/latinlibrary/theod9.html

Notitia Dignitatum на български:

https://sites.google.com/site/notitiadignitatumbg/1

Пневматика на Херон Александрийски /на английски/:

http://www.history.rochester.edu/steam/hero/

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Авъл Корнелий Целз - "De Medicina" /англ. латински/:

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Celsus/home.html

Педаний Диоскорид - "De materia medica" /англ./:

http://www.cancerlynx.com/dioscorides.html

/отдолу в сайта ги има 6-те части на книгата му за сваляне/.

Плиний Стари - "Естествена история" /англ. лат./:

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home.html

И един бонус. :smokeing:

Салустий - "За Боговете и Космоса" /бълг./.

Saloustios.pdf

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребители

Част от писмата на Луций Емилий Сабин към Лукул на руски - Письма к Луцию. Об оружии и эросе. 70-те писма обхващат периода от въстанието на Спартак до Третата Митридатова война/. Търся всичките писма:

http://magazines.russ.ru/bereg/2010/29/sa7.html

Това е някаква мистификация. :)

А също така търся и поемата Пуника на Силий Италик.

Силий Италик на латински и английски:

Том І

Том ІІ

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

Авъл Гелий - Атически нощи /на руски/:

Книги 1-10 - http://www.onlinedisk.ru/file/612964/

Книги 11-20 - http://www.onlinedisk.ru/file/612965/

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

На руски.

Валерий Максим - Достопаметни дела и изречения в девет книги:

http://www.antiqlib.ru/ru/node/808

Дионисий Халикарнаски - Римски древности:

http://www.antiqlib.ru/ru/node/83

Марк Витрувий Полион: Десет книги за архитектурата:

http://www.xlegio.ru/sources/de-architectura/

Аполодор Дамаски - Полиоркетика:

http://www.xlegio.ru/sources/greek-besiegers/apollodorus-damascenus/

Флавий Ариан - Диспозиция срещу аланите:

http://www.xlegio.ru/sources/ektaxis-kata-alanon/

Флавий Вегеций Ренат - Кратко изложение на военното дело:

http://www.xlegio.ru/sources/vegetius/

Юлиан Август - Писма:

http://krotov.info/acts/04/2/360iulian.html

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

21. Диодор Сицилийски. Историческа библиотека (на английски език)

http://penelope.uchi...culus/home.html

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

22. Historia Augusta. Обхваща сведения за римските императори от Адриан (117-138) до Карин (283-285) (на латински и английски език).

http://www.livius.or...a/hist_aug.html

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Още късноантични текстове на църковна тематика, преведени на руски език.

Сайтът се нарича ДОКУМЕНТЫ - ВИЗАНТИЯ - ГРЕЦИЯ. От античните документи се възхожда до ново време. Процентно античните документи са над 20% , затова счетох за нужно да ги включа.

http://www.vostlit.i...enty/vizant.htm

Редактирано от Aspandiat
Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Глобален Модератор

23. Апиан (Апиан Александрийски). "Римска история" (на английски език).

http://www.livius.or...ian/appian.html

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Глобален Модератор

24. Корнелий Непот - 'О знаменитых иноземных полководцах' /на руски/:

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000099/index.shtml

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • 6 месеца по късно...
 • Глобален Модератор

25. Онасандър - 'Наставления Военачальникам' /на руски/:

http://xlegio.ru/sources/onasander/contents.html

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Глобален Модератор

26. Anonimus. De rebus bellicis. /на руски/:

http://ancientrome.ru/antlitr/anon-lat/bell_f.htm

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

27. Ксенофонт: 'Анабасис, Гиппарх и О коннице' /на руски/:

http://www.xlegio.ru/sources/xenophon/

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Глобален Модератор

28. Еней Тактик - De obsidione toleranda /За издържането на обсадата/ на руски:

http://www.xlegio.ru/sources/aeneas-tacticus/

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

29. Аноним Валезия

Часть первая. Жизнеописание императора Константина.

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1333303444

Часть последняя. Жизнеописание Теодериха.

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1333309745

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • 3 месеца по късно...
 • Глобален Модератор

31. Амиан Марцелин. История. (текст на латински и английски език)

http://penelope.uchi...mmian/home.html

Link to comment
Share on other sites

 • 11 месеца по късно...
 • Глобален Модератор

32. Страбон. География в 17 книгах. М., 1964 (на предната страница е даден като линк към отделните глави, тук е събран като рdf файл)

Strabo - full.pdf

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...