Отиди на
Форум "Наука"

Науката и образованието през Средновековието - във Византия, при арабите, славяните и "варварите"


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Рицарските добродетели

- Вяра

Ако не е християнин, човек не може да стане рицар. Рицарят трябва да вярва в Бога и да има пълно доверие в него. Рицарят трябва да има вяра в своите убеждения, за да запази надеждата си жива.

- Защита на Църквата и на беззащитните

Рицарят трябва да защитава своя Господ-Бог и интересите на християнската (католическата) Църква. Рицарят трябва да защитава беззащитните - деца, жени, старци, свещеници, бедни, болни, сакати. Рицарят трябва да защитава своето семейство и своя народ.

- Лоялност и саможертвеност

Рицарят трябва винаги да бъде лоялен към своя владетел и към своите бойни другари. Независимо дали по време на лов или в сражение с врага, рицарят трябва да присъства в битката чак до края й, готов да помогне на владетеля си или на другарите си по всяко време, дори – с цената на своя живот.

- Смелост, кураж, мъжество

Рицарят трябва да бъде смел човек. По-добре е да умре по време на битка, отколкото - да бъде наречен страхливец. Рицарят трябва да избере най-трудния път към целта си, като не трябва да бъде воден от личните си интереси. Трябва да бъде готов да направи необходимите жертви. (За саможертвата споменахме по-горе!)

- Милост

Рицарят трябва да бъде милостив, да не проявява жестокост нито към военнопленниците си, нито към беззащитните – деца, жени, старци, свещеници, болни, сакати. Рицарят не трябва да търси отмъщение.

- Смирение

Рицарят не трябва да се хвали с подвизите си, а трябва другите да го хвалят. Той трябва да разказва първо за нечии чужди подвизи, преди да разкаже за своите собствени.

- Подчинение на авторитетите

Рицарят трябва да се подчинява на светските и духовните авторитети – на владетеля си, на своя сюзерен (чийто васал е), на папата и на архиепископите и епископите.

- Изпълнителност

Рицарят трябва да изпълнява точно своите васални задължения, ако те не са в противоречие с Божиите закони.

- Родолюбие и патриотизъм

Рицарят трябва да обича и да защитава рода си и своята родина си.

- Честност и справедливост

Рицарят не трябва да лъже и да лъжесвидетелства. Той трябва да спазва обещанията, които дава. Винаги трябва да застава на страната на справедливостта и на Доброто. Трябва смело да се бори срещу лъжата, несправедливостта и всички прояви на Злото. Сатаната е най-големият враг на рицаря.

- Упоритост, ярост и дързост

Рицарят трябва да воюва упорито, яростно и дръзко срещу езичниците, еретиците, схизматиците и мюсюлманите.

- Мъдрост и моралност

Рицарят трябва да бъде мъдър и да избягва проявите на диващина и варварство. Трябва да развива силата на своя ум и да споделя своите знания и умения със своите бойни другари.Той трябва да избягва говоренето на неморални думи и извършването на неморални действия.

- Умереност и самоконтрол

Рицарят трябва да има чувство за мярка. Той трябва да има контрол над чувствата си, особено – над гнева и омразата си. Той трябва да бъде господар на самия себе си по всяко време.

- Учтивост и галантност

Рицарят трябва да се държи възпитано, тоест – учтиво и галантно с дамите от своето обкръжение.

- Щедрост и благотворителност

Рицарят трябва да бъде щедър, да раздава част от своите богатства на Църквата, на бедните, на болните.

post-471-0-88026400-1356905101_thumb.jpg

post-471-0-45770800-1356905113_thumb.jpg

post-471-0-71562000-1356905126_thumb.jpg

post-471-0-37865600-1356905150_thumb.jpg

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Потребители

ИСТОРИК, какво общо имат рицарските добродетели с науката и образованието на населението по места, питам аз? Това не е отклонение, това направо е нова тема. Мисля, че с Дрейк ще има какво да си кажете за средновековните рицари. Той също им е фен. Помня, когато преди две години му дърпаха ушите :))))

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Връзката е с онова, което писах по-нагоре за обучението на бъдещите рицари.

Понеже не исках да разводнявам текста, публикувам списъка на рицарските добродетели в отделен постинг. Направих едно съвсем леко отклонение от основната тема.

Отклонението обаче е част от пъзела на западноевропейското средновековно образование. Това е един от елементите на дидактичната му част.

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Потребители

Ако представлява интерес и линк към цитираната статия - http://www.vkmaheshwari.com/WP/?p=512

Електронен превод (английски-руски) чрез PROMT на статията на д-р. В.К. Махешвари.

Разглежда се развитието на мюсюлманското образование в Индия през средновековния период (Делийския султанат), а също така и от времето на Великите Моголи (1526 - 1858).

Много интересни данни за мактабите и медресетата (началните и средните училища). Любопитен факт - момчетата започвали образованието си на ... 4 години, 4 месеца, 4 дни.

ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ПЕРИОДА В ИНДИИ

Доктор В.К. Маесвари, бывший руководитель

Колледж K.L.D.A.V(P.G), Roorkee, Индия

Отчетный период покрывает систему образования в Индии с приблизительно 10-ого столетия нашей эры к середине 18-ого столетия, то есть перед британским правлением.

Арабские и Центральные азиатские народы принесли мусульманские образовательные модели к субконтиненту и в средневековые и в ранние современные периоды. В течение десятилетий после смерти Пророка Мухаммеда в 632C.E. арабские моряки начали торговать, проживать, и вступать в брак с местными женщинами в южной Индии. Тюркские народы и другое Центральное 53Asians совершили набег на северную Индию приблизительно 1000 C.E. и после того установили несколько империй иностранного завоевания. Мусульманские правители продвинули городское образование, обеспечивая библиотеки и литературные общества. Они также основали начальные школы (maktabs), в котором студенты изучили чтение, письмо, и основные исламские молитвы и средние школы (медресе), чтобы преподавать передовые языковые навыки.

Индия засвидетельствовала большое количество мусульманских вторжений в начале восьмого столетия, А. Д. Махмуд Газневи вторгся в Индию и установил большое количество школ и библиотек в его собственной стране ограбленным богатством.

Средневековый период засвидетельствовал радикальное преобразование в индийском субконтиненте. В страну вторглись различные иностранные правители, и несколько торговцев со всего мира приехали и поселились в стране. Торговцы и захватчики, принесенные с ними их собственные культуры и смешиваемый с людьми каждого района государства. Кроме того, религия, общество и культура, Образование в средневековой Индии также испытало новую перспективу. Правители Mughal приехали в Индию и установили свое правило, Образование, развитое с новым аспектом во время того периода, поскольку было превосходное взаимодействие между индийскими и исламскими традициями во всех областях знания как богословие, религия, философия, искусства, живопись, архитектура, математика, медицина и астрономия.

Позже, когда мусульманские правители установили постоянную империю в Индии, они ввели новую систему образования. Следовательно древняя система образования была очень изменена. Фактически, образование во время мусульманского периода было большим количеством подчиненного, чем тот из индуистского периода. Никакой мусульманский правитель кроме Акбара не сделал похвальные работы в области образования. Образование в средневековой Индии процветало главным образом во время правления Mughal с начала 1526 до конца Mughal политическое присутствие в 1858.

Однако, перед появлением мусульман в Индии, была разработанная система образования, но Образование в средневековой Индии было сформировано с основанием учреждений изучения. Мусульманские правители продвинули городское образование, даруя библиотеки и литературные общества. Они основали начальные школы (maktabs), в котором студенты изучили чтение, письмо, и основные исламские молитвы и средние школы (медресе), чтобы преподавать передовые языковые навыки В Индии. Несколько Медресе были созданы Султанами, дворянами и их влиятельными леди. Главная цель этих Медресе состояла в том, чтобы обучать и обучить ученого, который станет имеющим право на государственную службу так же как выступающие обязанности как судья.

Iltutmish был первым, чтобы основать медресе в Дели, называя его “Madrasah-e-Muizzi”, после имени Муиццуддина Мухаммеда Гори. Бэлбэн, Глава правительства Султана Нэзираддина Махмуда, основал “Медресе Nasiriyya” после имени его владельца. Минхэджус Сирэдж, автор “Tabaqat Nasiri”, был назначен его руководителем. Постепенно много медресе возникли. В период Мухаммеда Тьюлэга было 1000 медресе только в Дели. Султан Фироз Шах основал “Медресе Фироз Шэхи” на южной стороне Hauz Khaz в Дели. В небольших и больших, сельских и городских территориях было много Медресе. Однако, важные ученые были только в медресе важных центров.

Гранты, которые были даны ulama в форме Madad-e-Ma’ash (финансовая поддержка), приводят к фонду многих медресе. Образование было дано в центрах Суфия также. Эта тенденция образования продолжалась во время Династии Khilji. Хотя сам Алоддин был необразован, и это было доказано как угроза будущему его династии. Однако, Дели продолжал проектировать как важный центр знания, ученых и писателей. Из-за влияния Hz. Nizamuddin, было требование религиозным и мистическим учителям также.

Министр Alauddin Khilji, Шамсул Малик покровительствовал знанию. Во время этого периода был огромный прогресс fiqh, богословия, лексикографии и exegetic, пишущего во время этого периода. Исследование Greco-арабской медицины было также уделенным особым вниманием. Самым важным врачом этого периода был Badruddin Dimashqi и Juwaini.

Султан Сикэндэр Лодхи внес некоторые изменения в системе образования. Кроме религиозного educations, были также включены рациональные educations. Под ним имел место прогресс философии. Тестудентс раньше копировал себя, так как книги были редки. Learnedmen из Аравии, Персии и Средней Азии были приглашены взять на себя ответственность за образование в Индии. Тенденция, которая началась во время Сикэндэра Лодхи, нашла свою кульминацию в господстве Акбара. Реформы Heintroduced в учебном плане начальных школ и включенный логика, арифметика, мораль, измерение, геометрия, астрономия, сельское хозяйство, физиономия и руководство со стороны общественности, в ходе исследования. В изучении санскрита студенты должны изучить Bayakaran, Niyai, Vedanta и Patanjal.

Система образования тогда находилась под контролем ulama, кто выступил за учебный план Акбара. Однако, Хаким Фэталла Сирэзи и его последователи требовали существенной роли в этой системе. Фэталла Сирэзи был философом, математиком и ученым. Его система была в более поздний период, развитый Муллой Низэмаддином. Учебный план Муллы был известен как “Dars Nizami”. Существенная особенность учебного плана должна связать религиозное образование с греческой философией. Для практиков медицины программа отличалась. Они начали свое образование с арабской литературы, грамматики и философии, и затем они начинают исследование “Канон fi аль-Тибб” и "Китаб аль-Шифа" Ибн Сины. Для бухгалтеров и секретарей отдельный учебный план был подготовлен в конце господства Акбара.

Главные особенности мусульманского образования:

(1) Патронаж правителей: Правителям помогают в распространении образования. Они построили образовательные учреждения и университеты. Они обеспечили их фондами. Крупный владелец также обеспечил финансовую помощь для распространения образования. Правители покровительствовали мужчинам изучения.

(2) Никакой государственный контроль: Правила не требуют никакой власти над образовательными учреждениями и не вмешались в их управление.

(3) Религия доминировала над образованием: В словах С.Н. МУКЕРДЖИ, “Целая образовательная система насыщалась с религиозными идеалами, которые влияли на цель, содержание исследования, и даже повседневную жизнь учеников. ” Ученики приобрели знание как религиозное обязательство.

(4) Сельская местность как центр образования: Вообще говоря образовательные учреждения процветали в сельской местности.

(5) Предоставление различной дисциплины: Через образование была прежде всего религия - ориентируемый, это включало исследование многих интеллектуальных действий как математика, астрономия, grammer, государство и политика. Искусство и литература были также поощрены.

(6) Нормы поведения: Соответствующий акцент был сделан на хорошо - определенные нормы поведения, способа мышления, создавая индивидуальность и характер учеников.

(7) Отношения учителя-ученика: В мусульманский период также как учитель уважали во время периода Brahmanic или Budhist. Были интимные отношения между учителем и учеником, хотя практика проживания с учителем не была так же распространена с мусульманином, как это было в случае периода Brahmanic и Budhist.

(8) Изученные учителя: Учителя взяли к обучению из любви к изучению. Они проводились в высоком уважении. Профессор С.Н. Мукерджи наблюдал, “Изучение ценили ради самого себя и как отметка самого высокого развития человека, и обучению никогда не препятствовали требования экспертизы

(10) Индивидуализированные инструкции: Так как число студентов с учителем было ограничено, он заплатил индивидуальное внимание каждому студенты.

(11) Система Monitorial: Хотя у учителя не было многих учеников, чтобы преподавать все же, тем не менее учитель возьмет помощь старших студентов и аспирантов, чтобы преподавать theyounger или юниора.

(12) Дисциплина: Наказания были оставлены серьезные. Сачков и преступников били тростью на их пальмах и хлопнули на их лицах. Странный способ наказания должен был заставить детей держать уши, беря руки из-под бедер, сидя на своих цыпочках.

(13) Типы учреждений: Начальное образование было передано в ‘Maktabs’ и среднем образовании и среднем образовании в 'Медресе'.

(14) Профессиональное образование: Предоставление было также сделано для профессионально-технического, технического и профессионального образования. Император Акбар взял большой интерес к образованию, как очевидно из прохода от 'Ain-in-Akbar'. Проход делает интересное чтение и предоставляет ценную информацию о системе инструкции, то есть, учебный план, методы обучения и т.д.

Главные особенности Основного и Элементарного мусульманского образования

(1) Учреждение начального образования: Начальное образование было передано через ‘Maktab’, которые были приложены с мечетью или были независимы от мечети ‘Khanquahs’ святых также в некоторых местах, служил центрами образования. Несколько ученых людей также учили студентов в своих местах жительства.

(2) Финансирование Maktabs: Большинству Maktabs или покровительствовали правители или имело дар. Они зависящий от милосердия филантропов.

(3) Управление ‘Maktabs’: ‘Maktabs’ управляли под руководством изученным ‘Maulavis’. Они, как предполагалось, были очень набожными.

(4) Учебный план: Учебный план изменился с места на место, но обучение Алфавитов и декламация Корана были почти обязательны. Студенты изучили некоторые части Корана наизусть, поскольку это считали важным, чтобы выполнить религиозные функции.

(5) Язык: Арабский и персидский языки были главным образом обязательны. Для того, чтобы получить высокие правительственные должности, нужно было выучить эти языки.

(6) Сборы: Было несколько деревенских школ, где студенты были обязаны платить свои инструкции, не в наличных деньгах, но натуральный.

(7) Приюты: Государство создало некоторые Приюты, где дети получили образование бесплатно. Обширные дары были сделаны для этих приютов.

(8) Образование сыновей Дворян и Правителей: Мусульманские дворяне так же как правители наняли наставников, чтобы учить их детей дома.

Цели образования

Передовой целью образования во время мусульманского периода было расширение знания и распространение Ислама. Во время этого периода образование было передано для распространения исламских принципов, законов и социальных соглашений. Образование было основано на религии, и ее цель состояла в том, чтобы сделать людей религиозными склонный. Это далее нацелилось как достижение существенного процветания.

Цели образования:

(a) Развитие любви к мусульманской культуре и религии.

(b) Предоставление возможности человека для исламской жизни.

© Подготовка студентов для следующего мира.

(d) Оборудование студентов для призвания.

(e) Подготовка людей для бегущего правительства.

ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИКА

Отношения учителя-ученика: В мусульманский период также как учитель уважали во время периода Brahmanic или Budhist. Были интимные отношения между учителем и учеником, хотя практика проживания с учителем не была так же распространена с мусульманином, как это было в случае периода Brahmanic и Budhist.

. В современной природе цивилизации отношений между учителем и преподававшим не учитывается. Но в исламской схеме образования это занимает очень решающую позицию, Это рассматривает учителя как гида (murshid) и студента как ищущий (Taalib). Оба должны быть искренними в их отношении друг к другу. Отношениями между этими двумя должны управлять определенные принципы Qur‘anic.

Так как Пророк - образец для подражания для мусульман, он должен сопровождаться учителем в его обучающей профессии. Учитель должен взаимодействовать со своими студентами в способе, которым их биологические отцы рассматривают их. Отец любит своих детей и всегда обеспокоен их благосостоянием; он хочет видеть, что они развиваются от всех углов, физически, эмоционально, нравственно, и интеллектуально. Учитель должен также чувствовать себя озабоченным тем, как гарантировать рост его студентов, мысленно так же как morallyIt ясен , что тайна успеха Пророка, среди прочего, была его нежным и добрым подходом к его ученикам. Учитель, у которого есть миссия передачи знания его студентам, должен действовать таким же образом, чтобы гарантировать успех в его задаче.

Социальное положение учителя было высоко, и они - мужчины характера, хотя их заработки были маленькими, они внушили универсальное уважение и уверенность. Учитель никогда не сталкивался ни с какой серьезной проблемой дисциплины. Ученики были скромны, покорны и послушны вследствие высокой чести и престижа учителей в обществе.

Мусульманский учитель провел, или публично или в частной жизни, должен соответствовать своим утверждениям. Если личность учителя не отразит исламский характер, то студенты, как могут ожидать, не будут искренними ему в изучении от него. Это волнение отношений между учителем и преподававшим может нарушить целый процесс образования, заставляя студентов чувствовать себя перепутанным. ) Изученные учителя: Учителя взяли к обучению из любви к изучению. Они проводились в высоком уважении. Профессор С.Н. Мукерджи наблюдал: Учителя взяли к обучению из любви к изучению. Они проводились в высоком уважении.

Число студентов с учителем было ограничено, он заплатил индивидуальное внимание каждому студенты. Хотя у учителя не было многих учеников, чтобы преподавать все же, тем не менее учитель возьмет помощь старших студентов и аспирантов, чтобы преподавать младшее или юниора.

Дисциплина: Наказания были оставлены серьезные. Сачков и преступников били тростью на их пальмах и хлопнули на их лицах. Странный способ наказания должен был заставить детей держать уши, беря руки из-под бедер, сидя на своих цыпочках.

Образование женщин в Индии во время средневекового периода

Образование для девочек было исключением, а не ruleMuslim девочки богатых семей изучили дома толкование Основанное на Коране, пророческие традиции, мусульманское право (Шари a), и связали предметы. Часто прилагаемый к мечетям, исламские школы были открыты для бедных, но были отдельным полом, часто только для мальчиков. Мусульманские девочки богатых семей учились дома, если они получили какое-либо образование вне обучения рассказать Коран.

Хотя была система Pardah во время мусульманского периода все же, Ислам не выступал против образования женщин. Эти два противоположных фактора влияют на образование женщин двумя способами. Девочки были наделены правом получить образование, равное тому из мальчиков до определенного возраста, но после того их образование было остановлено. Однако, девочка к более высоким классам раньше продолжала их исследования дома.

Образовательные учреждения

Исламское Образование было devided, главным образом, в две стадии: 1- Maktab (основной сорт), 2-Madrasha (более высокий уровень).

Maktab

Maktab (арабский язык: (другие транслитерации включают Mekteb, Mektep, Meqteb, Maqtab), также названный kuttab (арабский язык: school), арабское слово, означающее начальные школы. Хотя это прежде всего использовалось для обучающих детей в чтении, письме, грамматике и исламских предметах (таких как декламации Корана), другие практические и теоретические предметы также часто преподавались. До 20-ого столетия Maktab были единственными средствами массового образования в большой части исламского мира. В то время как на арабском языке, Maktab обращается к только начальной школе, слово Maktab также используется на персидском языке в Афганистане и является эквивалентным понятием в школу, включая и основное и вторичное обучение.

История

В средневековом исламском мире начальная школа была известна как Мэктэб, который относится ко времени, по крайней мере, 10-ого столетия. Как Медресе (который упомянул высшее образование), Мэктэб часто был привязан к Мечети. В 10-ом столетии суннит Исламицюрист Ибн Хаяр аль-Хайтами обсудил школы Мэктэба. В ответ на ходатайство от отставного шиитского исламского судьи, который управлял школой Madhabelementary для сирот, аль-Хайтами выпускает фетву, обрисовывающую в общих чертах структуру образования Мэктэба, которое предотвратило любую физическую или экономическую эксплуатацию зарегистрированных сирот. 58

Начальное образование было передано через ‘Maktab’, которые были приложены с мечетью или были независимы от мечети ‘Khanquahs’ святых также в некоторых местах, служил центрами образования. Несколько ученых людей также учили студентов в своих местах жительства: Почти каждая деревня имела, по крайней мере, один ‘Maktab’. Было несколько ‘Maktabs’ в городе и городах. ‘Maktabs’ управляли под руководством изученным ‘Maulavis’. Они, как предполагалось, были очень набожными.

Большинству Maktabs или покровительствовали правители или имело дар. Они зависящий от милосердия филантропов

Здания: Вообще, студенты сидели на территории рядов под тенью дерева, и учитель использовал циновку или дорогую кожу, чтобы сидеть в. Он также проявил внимание к студентам, стоя.

Возраст допуска: В возрасте четырех лет, четыре месяца и четыре дня, церемония ‘Maktab’ или ‘Bismillah’ был выполнен, чтобы указать на начало ребенка. Это рассмотрели как благоприятный момент для инициирования или стартового образования. Хорошие пожелания предлагались ребенку. ‘Surah-i-Iqra’ глава из святого Корана был рассказан в этом случае.

В детях Maktabs были сделаны помнить принципы Quran‘ (Коран). Чтение, письмо и основная арифметика были переданы им. Кроме того им дали образование арабского подлинника, персидского языка и подлинника. Истории Пророков и мусульманские Fakirs‘ были также рассказаны детям. Дети были также переданы знание искусства письма и беседы. Система устного образования была главным образом распространена в те дни.

Учебный план и способ инструкции:

(i) В течение тех дней не было никаких печатных книг для новичков. Использовались деревянные книги (taktis).

(ii) Коран: После алфавитов слова преподавались студентам

(iii) напряжение на Каллиграфии: красивый и прекрасный почерк был важным элементом инструкции.

(iv) обучение Грамматики: Грамматика преподавалась, поскольку это считали очень ценным в обучении языков.

(v) Религиозная Инструкция: Инструкция, переданная в ‘Maktabs’, была религиозной до конца.

(vi) книги кроме Корана: После Корана были подняты 'Гулистан' и стихи ‘Bostan’ поэта Фирдоси.

(vi) ‘Paharas’: Студенты также изучили ‘Pahars’ (многократный из чисел). Студенты запомнили их, произнося коллективный громким голосом.

Известный персидский исламский philosopherand учитель, Ибн Сина (известный как Авиценна на Западе), написал, что дети могут учиться лучше если преподающийся в классах вместо отдельного обучения от репетиторов, и он привел много причин для почему дело обстоит так, цитируя ценность соревнования и emulationamong учеников так же как полноценности групповых обсуждений и дебатов. Ибн Сина описал учебный план школы Maktab в некоторых деталях, описывая thecurricula для двух стадий образования в школе Maktab

Ибн Сина именует стадию среднего образования Maktabschooling как период специализации, когда ученики должны начать приобретать ручные навыки, независимо от их социального положения. Он пишет, что детям после возраста 14 нужно дать выбор выбрать и специализироваться на предметах, в которых у них есть интерес, читал ли он, ручные навыки, литература, проповедование, медицина, геометрия, торговля и торговля, мастерство, или какой-либо другой предмет или профессия, они будут интересоваться преследованием для будущей карьеры.

Медресе

Медресе буквально имеет в виду “место, где изучение и изучение сделаны”. Слово также присутствует как loanword с тем же самым безвредным значением на многих влиявших арабским языком языках, таких как: Урду, бенгальский, хинди, персидский, турецкий, азербайджанский, курдский, индонезийский, малайский и боснийский язык. На арабском языке слово Медресе просто означает то же самое, как школа делает на английском языке, является ли это частной, общественной или приходской школой, так же как для какой-либо начальной или средней школы ли мусульманин, немусульманин, или светский. В отличие от понимания школы слова на британском варианте английского языка, медресе слова походит на термин школа на американском варианте английского языка, на котором это может относиться к университетскому уровню или школе последипломного образования также. Например, на Оттоманке Empireduring Ранний Современный Период, Медресе имело начальные школы и специализировало школы, где студенты стали известными как danishmends. Еврейский родственный Midrasha также означает значение места изучения; родственный термин midrash буквально относится, чтобы учиться или изучение, но приобрел мистические и религиозные коннотации. Однако, на английском языке, термин Медресе обычно относится к определенно исламским учреждениям.

Медресе - арабское слово для любого типа образовательного учреждения, или светский или религиозный (любой религии). Основы медресе от Академии на персидском языке эти университеты в Персии были известной академией изучения в городе Гандешэпур во время последней старины, интеллектуальном центре империи Сассанид. Это предложило обучение в медицине, философии, богословии и науке. Способность была сведущей не только в Зороастрийских и персидских традициях, но и в греке и индийце, учащемся также. Согласно Кембриджской Истории Ирана, это был самый важный медицинский центр древнего мира.

Позже перед исламским вторжением: Nezamiyehs - группа средневековых учреждений высшего образования, установленного Хвой Низам аль-Мульк перс, в одиннадцатом столетии в Иране. Имя nizamiyyah происходит из его имени. Основанный в начале империи Селджук, эти теологические школы Ashari-Shafii, как полагают, являются моделью Медресе или школ Islamicreligious.

Со времени Iltutmish к господству Sikandar Lodhi учебный план медресе следовал за установленным образцом. Согласно Barani, основные предметы преподавали в Медресе, Firoz Shahi были tafsir, хадисом и fiqh. В ma’qulat были включены Sharhi Shamsiah и Sharhi Shafia. Помимо этих предметов, также преподавались грамматика, литература, логика, мистика и схоластика.

Детей послали в Madarsas после завершения начального образования. Были отдельные учителя для различных предметов. Особое внимание было дано образованию Ислама. Религиозные и светские предметы также преподавали в Madarsas. Религиозное образование включало исследование Корана, Мохаммеда и его соглашений, мусульманского права и исламской истории и т.д. Светское образование включало исследование арабской литературы, грамматики, истории, философии, математики, географии, политики, экономики, греческого языка и сельского хозяйства и т.д. 'Медресе' передали среднее и высшее образование. Часто эти Медресе были присоединены к мечетям. Термин 'Медресе' получен из арабского слова ‘dars’ (лекция) и означает место, где лекция дана. Было различие в принципах между Медресе и другими мечетями. Когда особая комната была помещена отдельно в мечети в обучающих целях, это назвали Медресе. Иногда это было вполне близко к большой мечети. Это функционировало как колледж высшего образования, где выдающиеся ученые преподавали различные предметы при помощи метода лекции, добавленного обсуждениями. Управление обычно было частное поддержанный государственными грантами и дарами. Содержание учебного плана было и религиозным и светским и покрыло период с 10 до 12 лет. Религиозное образование включило фундаментальное исследование Корана, мусульманского права и суфизма. Литература, логика, история, география, астрономия, астрология, арифметика, сельское хозяйство и медицина были светскими предметами, преподававшими в медресе. Некоторому медресе приложили общежития к ним, которые обеспечили свободную посадку и жилье.

Было предоставление и для светского и для религиозного образования в Madrasha. Полная продолжительность coursewas десять - двенадцать лет. Язык преподавания Tthe был персидским, но исследование арабского языка было сделано обязательным для мусульманских студентов. Светское образование включало арабский язык предметов Grammer, Логика, Проза, Litrature, Закон, Философия, Астрология, Arithmatic, История, География, Медицина, Сельское хозяйство и т.д. Мусульмане genrally следовали в области изделий кустарного промысла и архитектуры за традиционной индийской системой.

ВАЖНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Много городов играли видную роль в передаче высшего образования во время мусульманского периода в Индии. Желательно обсудить о нескольких из них подробно.

(i) ДЕЛИ

это был Nasiruddin, который установил Madarsa-i-Nasiria‘ в Дели под председательством Shiraz‘. Другие правители династии Бальзама также поддержали Дели как важное место мусульманского образования. Allauddin Khilji основал много Madarsas в Дели и назначил известных учителей там. У этих учреждений было больше чем 40 изученных мусульманских богословов и учителя мусульманского Закона. В течение дней Allauddin Khilji Дели стал центром Literateurs и Arists. Во время господства Мохаммада Таглэга и его преемника, FirozTughlaq Дели продолжал обладать статусом важного места мусульманского образования.

Во время господства Moghuls. Humayun основал учреждение для исследования астрономии и Географии в Дели. Акбар добавил определенные учреждения к нему, где арабский, персидский, Грамматика, Философия и астрономия также преподавались. Сказано, что даже Aaya akbar‘ основал крупное учреждение в Дели в 1561, и известный ученый Бэдейуни получил образование в этом самом учреждении.Jahangir, и Shahjehan также поддержал статус Дели и способствовал его важности любым способом, которым они могли. Орэнгзеб попытался преобразовать Дели в город ортодоксального мусульманского образования. с этим пунктом в поле зрения он основал много новых образовательных учреждений и дал финансовую помощь существующим. После него началось снижение важности Дели.

(ii) АГРА

Sikandar Лоди сделал Агру важным центром мусульманского образования. Он основал много Maktabs и Madarsas в этом городе, куда студенты зарубежных стран также приехали в исследование. В словах г-на Джаффара; In coruse времени великолепный город прыгнул на отобранном месте и взял название Агры, которая играла видную роль в формировании судеб Индии в ее будущей истории. После Sikander Лоди, Babar и Humayun также основали определенный Madarsas в Агре. Но именно Акбар сделал Агру не только научным центром и образованием, но также и местом культуры, ремесла и искусств. Во время его господства Агра стала огромным университетом, куда ученые и ученые люди произошли из повсюду. Г-н Джаффер описал эту ситуацию очень приятно: ―Men изучения и эрудиции из Аравии, Персии и Бухары лился в него в когда-либо растущем числе в перспективе получения лучшего патронажа от Правителей Индии, которые были замечательны для их щедрости …. Результат состоял в том, что с течением времени Агра превратилась в большой литературный город, содержа несколько школ и колледжей, где люди скапливались от повсюду для высшего образования.

Около Агры есть известный город Фатепур Сикри, где Акбар построил много школ. После его смерти Джахангир и Шэхджехэн добавили определенный Madarsas и образовательные учреждения к существующим и также дали финансовую помощь им. Во время господства Агры Aurangzeb принял очень важное место как место исламского Образования.

(iii) JAUNPUR

Сер Шах Сури получил свое образование в одной из школ города Джонпур. У этого места образования были учреждения различного и различного типа. Здесь студенты из далеко широкого полученного образования и приобретенного знания истории, политологии, философии и warcrafts также. Ибрагим Шарки был человеком, который основал много Madarsas в Jaunpur, и встреча относительно их финансов была назначена государством. Правители Moghul от Humayun до Шэхдженхэна заплатили должное внимание этому городу и попытались поддержать его как место изучения. Этот город был известен изделиями кустарного промысла и искусствами также. Во время правления Мохаммада Шаха 20 учреждений были основаны в этом городе.

(iv) BIDAR

Это было известное место изучения, и Мохаммад Гоэн основал много Maktabs, и крупный Madarsa слышат. В этом Madarsa очень изученный Maulvis, был назначен. Приложенный к этому Madarsa была крупная библиотека, которая разместила приблизительно 3,000 книг по исламскому богословию, культуре, философии, медицинской науке, истории астрономии, сельское хозяйство и т.д. Были Maktabs в сельском также и через них, арабский и персидский язык были распространены. Правители Bahmani очень следили за распространяющимся образованием. По этому правилу не было ни одной деревни, у которого не было по крайней мере одного учреждения. Было, поэтому, довольно естественно для Bidar быть очень важным местом исламское образование в Южной Индии.

Аджмер

Мухаммед Гори, как сообщают, установил несколько madarsas в Ахмере, сопровождался цепью madarsas в различных местах последовательными правителями. Мэдарсас наслаждался политическим патронажем с землями, чтобы часто поддерживать их структуру и организацию с отдельными наличными деньгами, или земля предоставляет учителям и студентам также.

ИНДУИСТСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ПЕРИОДА

Главные особенности индуистской системы Образования в Индии во время средневекового периода.

Нехватка государственной поддержки: С появлением мусульманского правления почти закончилась государственная поддержка для индуистской системы образования. Теперь это зависело от богатых людей, ученых и деревенских сообществ. Конечно, где не было никаких мусульманских правителей, это получило государственную поддержку. Постепенно там остался несколькими такими областями..

Религия Ориентируемое Образование: Система образования, вообще говоря был во власти религии. Начальное образование было передано в ‘pathshalas’, который существовал и в деревнях и в городах.

Pathshalas

Обычно pathshalas проводились в веранде некоторого дома или под деревьями. Были также отдельные здания для pathshalas. Определенный тип зданий для них не существовал. Помещение храмов также использовалось. ) ‘Pathshalas’: Начальное образование было передано в ‘pathshalas’, который существовал и в деревнях и в городах.

Сборы:

Никакие регулярные сборы не были обвинениями от студентов. Родители сделали подарки учителям. Студенты были обязаны отдавать личное обслуживание учителям. Иногда учитель также вовлекся в повременную работу части, чтобы добавить их доход.

Учебные методы на элементарной стадии:

Было четыре стадии Инструкции на элементарной стадии. В буквах алфавита письма первой стадии на песке преподавался студентам. На второй стадии учитель написал на пальмовых листах и студентах, прослеженных по ним с красной ручкой и темно-серыми чернилами.These холод быть протертым очень легко.

На третьей стадии студент написал и объявил составные компоненты. Чрезмерная практика была дана студентам в этом отношении. Общие названия людей использовались с этой целью. На данном этапе также студенту преподавали использовать слова в формировании предложений. Ему также преподавали сделать различие между письменными и разговорными языками. Студентов преподавали к правилам арифметики и таблиц умножения, повторенных всем классом. На четвертой стадии студентам преподавали использовать бумагу для того, чтобы написать.

Учебный план на элементарной стадии:

Знание весов и мер считали важным поэтому; арифметика была обязательным предметом на элементарной стадии. Согласно доктору Кришнэлэлу Рею, (1989), начальные школы были, главным образом, для того, чтобы дать инструкцию им Р и они практическое применение (такое как состав писем и деловых документов. ).

Литература была включена в учебный план, реальный литературный вкус не был выращен.

У моральной и религиозной инструкции также было вторичное место в этих школах. В некоторых школах привет богине Сарасвати (Богиня изучения) был изучен наизусть студентами. Инструкция в мифологии и священной любви к индуистам была также дана в некоторых школах.

Pabbajja

Pabbajja был принятой церемонией буддистских монастырей.

Редактирано от monte christo
Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Училищното формално образование е двa вида - манастирско и църковно (катедрално). Църковните училища са елементарни или гимназиални. Манастирските училища подготвят кадри за нуждите на Църквата - свещеници и монаси. В манастирските училища се обучават и някои по-бедни, но талантливи младежи, които не могат да си позволят таксите за обучение. Но те "изработват" образованието си, служейки като манастирски работници за времето на обучението си там.

Понякога се случва съдбата да бъде благосклонна и някой представител на аристокрацията да плати за образованието на бедняците. През първата половина на XIV век една богата англичанка - Елизабет де Клеър - плащала образованието на 20 талантливи, но бедни младежи в университетите в градовете Оксфорд и Кеймбридж. Като дарителка и на унверситетите, тя участвала в педагогическите съвети при взимането на решения какво да се преподава на студентите.

През XII - XV век. училищната система на средновековна Европа се променя. Появяват се първите градски (светски) и първите занаятчийски училища. Занаятчийските училища са предназначени за децата на занаятчиите, където те получават общо образование (четене, писане, алгебра, геометрия, латински език и природни науки). Образованието в тези училища се провежда на роден език и на латински език.

Някъде на границата между XII и XIII век се появяват и първите университети. Те включват следните катедри: юридическа, медицинска, богословска и философска. Въпреки това, преподаването в тях започнв със специален "подготвителен" факултет, където се преподават т. нар. "свободни изкуства" - граматика, реторика, логика, алгебра, геометрия, астрономия и музика. Разбира се, преподаването се извършва на латински език. Студентите обикновено са разделени по групи, в зависимост от държавата, в която са родени.

Основните методи на университетско преподаване са лекцията и дебатът. Преподавателят (с титла "магистър") определя тематиката на лекциите и на дебатите. Помощникът му (с титла "бакалавър") провежда дискусиите (упражненията). Част от бъдещите професии на студентите са: писар, нотариус, съдия, адвокат, прокурор, богослов, библиотекар, секретар, преводач, търговец, лекар и др. За да станат бакалаври, студентите се обучават 5 години. За да станат магистри, те трябва да учат още 3 години. Магистрите имат право да преподават в цяла Западна Европа. В катедралата Notre Dame de Paris Пиер Абелар обучавал и жени.

Университетите си имат и своите проблеми. Например, техните библиотеки рядко съхраняват повече от стотина книги, а учебните материали са малко и са бедни на съдържание. Затова студентите трябва да си водят записки и да разчитат на своята слухова и механична памет. От друга страна, има проблеми и с дисциплината на част от студентите, които по-често посещават кръчмите и публичните домове, отколкото - лекциите или пък често участват в сбивания, побоища, кражби, изнасилвания и убийства. По-малки студентски провинения са носенето на пищни и многоцветни дрехи, носенето на оръжия, пиянството и играта на хазарт. Случва се студентите да организират стачки и бунтове. Случва се заради проблеми със студенти университетите да бъдат въвлечени в конфликти с Църквата или с държавата.

В началото университетът представлява съвкупност от преподаватели, а не - съвкупност от сгради.

Шапката и плащът, носени от завършващите студенти днес, са мода, възникнала през Средновековието.

Като създател на учебните програми, католическата Църква има огромно влияние върху нагласите, философиите и вярванията на учениците и на студентите. Чрез формалното образование тя ги въвежда в доктрината на католицизма.

Заплащането на университетските преподаватели може да идва от страна на:

- студентите (в Болоня)

- Църквата (в Париж)

- държавата, в лицето на владетеля (в Оксфорд и Кеймбридж)

Университетите изграждат общността на средновековните интелектуалци и академичната йерархия. Те спомагат за развитието на кариерата на способни и амбициозни учени и изострят съзнанието и езика им.

Днешният студентския живот, с всички свои плюсове и минуси, е част от наследството на Средновековието.

Списък на унверситетите в Западна и Централна Европа по векове и градове:

- XI и XII век: Болоня, Салерно, Оксфорд, Париж, Модена

- XIII век: Кеймбридж, Саламанка, Падуа, Неапол, Тулуза, Орлеан, Сиена, Рим, Анжер, Севиля, Коимбра и др.

- XIV век: Авиньон, Перуджа, Дъблин, Тревизо, Каор, Гренобъл, Верона, Пиза, Прага, Флоренция, Павия, Краков, Виена, Хайделберг, Будапеща и др.

- XV век: Лайпциг, Парма, Льовен, Бордо, Барселона, Поатие, Глазгоу, Валенсия, Базел, Нант, Бурж, Венеция, Сарагоса, Упсала, Копенхаген, Генуа, Сантяго де Компостела и др.

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Потребители

Сещам се за един от кандидатстуденските бисери, които навремето се обнародваха във в-к "Стършел": "Докато методий отбивал редовната си военна служба, Кирил завършил висшето си образование".

Гледам, че доста свободно в някои насоки се пренасят понятия от наше време, но съща така и се пропускат някои неща.

Пропускат се напр. "техникумите" - подготвянето на занаятчиите. Вярно, че това е ставало главно в семейството и дори често пъти технологиите са били строга семейна тайна, но от друга страна една голяма част от населението се обучавала по този начин. Вярно, че доста от тях "завършвали" без да могат да четат и пишат, но пък тя сегашната ситуация у нас е още по-лоша - хем излизат неграмотни, хем и нищо не могат да оправят. Да го наречем имало е строго профилирано и индивидуализирано образование.

Въобще през Средновековието водещо е било частното, в смисъл на индивидуалното образование. Дори и т. нар. "университети" на практика са си били дворцови школи, където преподавателите обучавали индивидуално висшите представители на властта. Магнаура означава "Големия златен дворец" - това не е някакъв аналог на Сорбоната, а е обучение на принцовете и видните аристократи за да заемат ключовите ръководни постове в държавата. Но това наистина донякъде е близко до понятието "университет" (от универсален), тъй като се излизало от масовото индивидуално и строго профилирано образование и се провеждало обучение в различни области.

Религиозното образование има свое особено място, тъй като от една страна богуслужебните текстове са били писмени и е трябвало ползвателите да са грамотни, но от друга страна по тази причина се налагало грамотността да се разпростира върху по-широки кръгове от населението. Пропуска се обаче, че духовенството със своята основна дейност е давало някаква теологична подготовка на практика на цялото население. Това по онова време е било доста по-важно от днес, тъй като тогава религията е обвързвала и ред обществени институти като напр. брака и тази подготовка е била необходима и за живота на индивида в едно организирано общество.

Тъй че не трябва да се игнорира и масовата подготовка, която е давала на отделния индивид необходимото за неговата реализация в обществото. В някои отношения това е по-добър вариант от днешната кетаполивница за безработни, която сега процъфтява у нас.

Link to post
Share on other sites
 • 3 седмици по-късно...
 • Потребители

В тази тема нямам какво да добавя, всички знаете какво ще кажа: монаси, каменоделци и университети :)

Така че само ще ви чета.

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Рицарските добродетели

Това са книжни добродетели ала Кретиен дьо Троа от ХІІІ-ХV век насетне. Реалният рицар е бил професионален касапин и пияница.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Meletiosz (9. в.),

Merkuriosz (10л в.)

Konsztantinosz

Theophanész Nonnosz (10. в.),

Oeibasziosz,

Paulus Aegineta,

Tralleiszi Alexandrosz

Mikhaél Pszellosz (11. в.),

Szimeón Szeth

Nikoláosz Mürepszoszt (13. в.),

Ioannész Aktuariosz (13. sz.),

Démetriosz Pepagomenosz,

няколко имена които са допринесли значително за развитието на медицината и лекуването в италианските и южно французките училища...

:grin:

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

Да добавя и аз нещо по офф-топика, а ако тръгне натам, ще си направим нова тема. Светското рицарство всъщност не изисква непременно вяра. Човек може да е рицар и без да е християнин. Има светски, куртоазни текстове, в които се говори за рицари-езичници, рицари-светотатци и рицари-безбожници. А за Църквата поне до възникването на военните ордени всички рицари са подозрително нехристиянски.

Всичко това няма реално отношение към хубавата тема за образованието, освен ако не я разширим включително до домашното обучение на аристокрацията.

Link to post
Share on other sites
 • 2 years later...
 • Потребител

Образованието на ромеите (VIII - XV в.)

Въпреки твърдението на Никита Хониат, че западните кръстоносци се подигравали над ромеите заради навика им да носят със себе си тръстикови пера (калам, калем), мастилници и книги, изглежда ромейската образованост не е така повсеместна, както излиза от думите на автора, а по-скоро е близка до типичната за средновековието. И ако в 43-тата си новела Лъв VI постановява в градовете да не се привличат за свидетели неграмотни лица, то тя си остава едно добро пожелание видно от множество актове подписвани с кръст, и дори векове по-късно Теодор Валсамон се жалва, че извън столицата имало малко грамотни хора, а Георги Куртесис, бъдещия Генадий Схоларий, се изказва крайно критично за съвременната му наука, като думите му намират потвърждение и у Франческо Филелфо, който твърди, че в Константинопол няма човек, разбиращ езика на Омир и Калимах. Към общия хор можем да присъединим и гласа на Ана Комнина, която пише, че от Василий II до Константин Мономах обазованието e пренебрегвано, а и баща й не го заварил в по-добро състояние. Във Византия образованието често се разглежда като възможност за кариерен ръст, или достигане на по-висок социален статус, то е съществен фактор обуславящ социалната мобилност. Михаил Псел например морализаторства, порицавайки тези, които веднъж достигнали набелязаната цел изоставят науката. И в същото време не липсват неграмотни хора на високи постове, включително и императори, служещи за негативен пример - за Михаил II казвали, че друг ще успее да прочете цяла книга преди той да разбере буквите от името си, неграмотен бил и Роман Лакапин; логотет Йоан назначен на мястото на Константин Лихуд бил необразован човек; такъв бил и Подарон - един от флотските командири при Лъв VI, въпреки, че още стратегикона на Маврикий препоръчва на офицерски длъжности да се назначават грамотни хора. Макар, Михаил Псел и Христофор Митилински да осмиват неграмотните монаси, в повечето случаи агиографите разказват, че героите им се учели с лекота, но в отделни произведения на героите това не им се отдава, докато не получат просветление, което им откривало цялата божия премъдрост, изглежда, че това е най-образованата прослойка в ромейското общество - анализ на актове на манастира Ивирон от ср. на X до XII в. според Самодурова показва, че от 205 монаси само 8 не са можели да напишат името си и са поставили кръстове, а сред останалите има двама лекари, вероятно един юрист и 13 висококвалифицирани кописти, т. е. поне 16 души са с образование, което не е ограничено само до "свещената грамота"(7,8% при наполовина по-малко неграмотни; от Джовани Вилани знаем, че във Флоренция от 1336-1338 г. шест от всеки сто души с начално образование стигат до най-високата образователна степен), а това вече ни отпраща към образователната система на ромеите.
Основа на византийското образование била така наречената "Свещена грамота", т. е. начални умения за четене, писане, смятане и църковно пеене, тази степен на начална образованост се нарича "пропедия" - "предвъзпитание, предобразование" и продължавала 2-3 години, започвайки от 5-6-годишна възраст, но понякога и по-късно (Михаил Псел - на 5; Стефан Нови - на 6; Теодор Студит, Атанасия Егинска и дъщерята на Михаил Псел Стилиана - на 7; Андрей Критски и Григорий Декаполит - на 8; Давид Митилински - на 9). Обучението по четене започвало с изучаване на буквите, отделни срички и думи, за да се стигне до четене на Псалтира предимно, или жития на светци и всичко това се вършело хорово. За обучението по писане се използвали материали за многократна употреба - например стило и навосъчени таблички, или пясък върху който се пишело директно с пръст. Смятането се изучава по пръстите, с камъчета, или посредством абак - дъска с отвори над всеки от които стои изписана цифра, означена чрез буква от азбуката (до XV в. ромеите не познават позиционната система), сметките се извършват като се пъхат пръсти в съответни отвори. Обучението се води от граматисти, т. е. хора овладели "свещената грамота". Каждан във "Византийская культура" и "Книга и писатель в Византии" твърди, че Църквата преподава "свещена грамота" само за собствени нужди като привежда за примери: устава на Бачковския манастир от 1083 г. според който за сметка на манастира се обучават шест деца (в манастирските школи изглежда бройката е норма - в Ивирската обител един "старец" обучава 6-10 деца) срещу условието да станат свещеници; устав на кипърски манастир от 1210 г. който забранява да се преподава на млади миряни "свещена грамота", като потвърждение на това съждение можем да изведем още два примера: знаменития монах Йоаникий Велики се ограмотил чак на 47-годишна възраст, постъпвайки в манастир след 24 години военна служба, съвременника му Евтимий Нови, наследствен стратиот, също се ограмотил след подстригването си за монах, аналогичен възглед споделя и Дж. Бъклър, според която в ромейските манастири продължава да се спазва постановление на Халкидонския събор, забраняващо в манастирските школи да се обучават деца, които не желаят да свържат бъдещето си с Църквата, до същия извод е стигнал и друг английски изследовател - Н. Дж. Уилсън, както и З. Г. Самодурова, има обаче и изключения от правилото, които показват, че начално образование в манастирските школи са можели да получат и светски лица, най-вероятно срещу съответното заплащане, такива били Михаил Псел, който преминал началния курс на обучение в школата при Нарсийския манастир, и Исак и Йоан Комнини при Студийската обител (за мен остава открит въпроса дали в тези случаи става въпрос за "пропедия", или по-скоро за началната дисциплина на "енкиклион педия" граматиката и може би риторика). За миряните пътя към "свещената грамота" минавал през частен учител, или в нередки случаи били обучавани от родителите си, или близки роднини. Така например патриарх Антоний Кавлеа, чийто баща бил военен (неясно е с какъв чин, но вероятно офицерски), усвоил Псалтира под бащиното си ръководство, а в манастира, където бил изпратен на 12-годишна възраст, преминал общообразователния курс ("енкиклион педия") под наставничеството на игумена; Йоан Исихаит също бил ограмотен от баща си, който бил свещеник; Мария Нова и Йоан Ксифилин учили под майчиното си ръководство; Михаил Синкел, Виталий Сицилийски и Доротей Нови били обучавани от частни учители в домовете си; Йоан Мавропод започнал своето образование под наставничеството на чичо си епископ на Клавдиопол, Никифор Григора също започнал учението си при близък роднина - епископа на Хераклеа Понтийска; Теодора Солунска била ограмотена от близка родственица; Николай Студит и Йосиф Песнописец били ограмотени от родителите си; Никита-Давид Пафлагонийски получил начално образование у дома си; представителите на по-бедните слоеве от населението се учели при местния свещеник или в селската школа, като едновременно с това трябвало и да помагат в домакинството - Давид, Симеон и Георги Митилински, Евстратий Авгарски, Лука Еладски, Григорий Акритски, Полихроний и Теосвий пасли добитък и учели, но както видяхме други въобще не се интересували от учение и изучили "свещената грамота" на значителна възраст след подстригването им за монаси. На този фон Катакалон Кекавмен изглежда като едно изключение, самоук, който по собствените му думи не бил учил "елинската мъдрост" ("енкиклион педия"), но от това което е написал виждаме, че е бил любознателен и доволно начетен човек.
Следващото образователно ниво било "енкиклион педия" (всеобщо възпитание/образование), наричано и "външна мъдрост" (за разлика от "божията мъдрост" - богословието), или още "елинска мъдрост", т. е. то е светско и е запазило много от античното наследство, разбира се, осмислено през христианската призма, което включва познатите и на Запад "седем свободни изкуства" обединени в две степени - тривиум и квадривиум.
Първата степен била задължителна за всички, които искали да минат за образовани и включвала следните дисциплини - граматика, риторика и философия. Обучението по граматика задълбочавало познанията добити в предходното образователно ниво, изучавали се правопис (т. е. граматика според съвренното ни разбиране) и бързопис, и антични автори - Омир (не случайно на първо място, Михаил Псел например разказва, че за една година под ръководството на граматик наизустил цялата "Илиада" и освен това можел да я тълкува), Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан, откъси от Хезиод, Пиндар, Теокрит, наред с античната митология без която те не биха могли да бъдат разбрани, но също и библейски текстове, и различни христиански поети и мислители. Редица агиографски паметници дават основания да смятаме, че обучението по граматика е било сравнително широко разпространено с множество провинциални школи, където преподавали граматици - например бъдещия патриарх Методий учил правопис и бързопис в Сиракуза, Йоан Ксифилин учил граматика в Трапезунд, а игумен Николай на Родос, но за продължаване на обучението трябвало да се отиде в Константинопол (в Палеологова Византия в резултат на ред причини - основно центробежните процеси и османското нашествие, положението е по-различно и пълния курс "енкиклион педия" можело да бъде завършен и в някои от провинциалните образователни центрове - Солун, Одрин, Мистра, а западните хуманисти, като Енеа Силвио Пиколомини - бъдещия папа Пий II считали, че никой не може да се смята за образован, ако не е учил в Константинопол). Основни пособия в преподаването на граматиката били книга на Дионисий Тракиец от II в. към която с времето били добавени различни тълкования и схоли, каноните на Теодосий Александрийски от V в., "Епимерисми" на Георги Хировоск от VI в., който излага граматичните норми по примери от Псалтира, и труд по граматика на Теогност от IX в.; в славянски превод се е запазил труд по граматика с много сбито и сухо изложение, който се приписва на Йоан Дамаскин от VIII в., през Палеологовия период труд по граматика написал Мануил Мосхопул, който добил значителна популярност, включително и сред италийските хуманисти. Метода на обучение се състоял в четене и тълкуване на текста и задаване на въпроси от учителя. Морализацията по повод на прочетенето, основно в светлината на христианските ценности, била важно условие за преподаването, и тъй като прекия текст невинаги давал материал за съответстващите морални заключения, се прибягвало до алегорично тълкуване и откриване на "вътрешния смисъл".
Следващата дисциплина от тривиума била риториката, както тогава наричали изкуството да се говори и пише красиво. Основен пример за красноречие бил Демостен, а в качеството на учебни пособия ползвали трудове на Хермоген от Тарс (II-III в.) и Афтоний (IV в.). Граматиката и риториката били непосредствено свързани и нерядко се преподавали съвместно от едно и също лице. Често за сметка на риторическото изящество била жертвана яснотата на изказа. В процеса на обучение използвали схеди - произволни импровизации на стоящи далеч от реалността теми, от такива импровизации не се отказвали и опитни литератори като Михаил Псел и Теодор Продром. Популярен труд по схедография оставил Мануил Мосхопул.
Във Византия последната дисциплина на тривиума била философията, макар да не е много ясен смисъла който ромеите влагали в този термин. Така например Йоан Дамаскин разбирал философията в доста широк смисъл и я разделял на две части - теоретическа, обхващаща богословието (понякога под философия се разбира именно то), математическата четворка (познатия на Запад квадривиум), и физиология (под която се разбира науката за окръжаващия ни свят - животни, растения, минерали) и практическа, включваща етика, политика и икономика. В друг случай философията, вероятно в смисъла на богословие, е противопоставена на математическата четворка - дякон Игнатий в житието на Патриарх Никифор разказва, че героя му изучил първо четирите математически дисциплини (астрономията, която разглежда движещите се тела; геометрията - неподвижните тела; музиката - отношението между числата; аритметиката - числата вън от отношеията, т. е. тайнствения мистичен платоновско-питагорейски смисъл) и едва тогава преминал към тяхната господарка философията. Неизвестен автор от 1008 г. под философия разбира диалектика (логиката според съвременното ни схващане), която е завършващата тривиума дисциплина, подготвяща за следващата образователна степен - квадривиума. Михаил Псел в енкомия за учителя си Йоан Мавропод представя неговото разбиране за третата част на тривиума, наречена философия - Мавропод разглеждал четирите дяла на философията - силогистика, диалектика, аподиктика и логика, като не отделял никакво внимание на софистиката, след това разглеждал физиологията (това което ще бъде наречено натурфилософия, включващо вероятно и медицина) и правото. В основата на обучението по философия били автори като Платон, Аристотел и неоплатониците Порфирий, Ямвлих и Прокъл. Псел се стараел да илюстрира приложението, което античните автори, намират в трудовете на христианските мислители. Обучението протичало под формата на свободна дискусия при която учениците задават въпроси, а учителя отговаря. Но ако пак се позовем на Псел, подготовката за следващата лекция отнемала на учителя част от нощта.
Разделянето на квадривиума на четири дисциплини (аритметика, геометрия, музика и астрономия) във Византия протекло не без борба. Така например през V в. философа неоплатоник Прокъл предлагал осем дисциплини, като две от тях трябвало да съставляват висшата степен, а останалите шест низша, тъй като били свързани с разглеждането на реални предмети, но това деление не било възприето. Четирите математически дисциплини били разглеждани като съставна част от философията в която включвали също оптика, медицина и право, тъй че с пълно основание бихме могли да отъждествим философията (третата част от тривиума и целия квадривиум) с висшето образование на онова време. По сметките на Лемерл през X в. средно около 300 души годишно завършвали пълния курс на "енкиклион педия". Труда на Пахимер "Квадривиум" бил използван като учебно пособие от италийските хуманисти.
Две неща, характерни за средновековното образование въобще, правят впечтление, а това са липсата физическо възпитание, което е лесно обяснимо през призмата на доминирания от христианството средновековен мироглед (както и налагането на телесни наказания - Николай Месарит например като хвали ученолюбието на брат си Йоан, твърди, че затова учителя не му се карал и не го биел по бузите) и липсата на факултативно обучение по чужди езици (и ако на Запад някои монашески ордени главно с оглед на прозелитизма се домогват до систематично чуждоезиково обучение, то владеенето на чужди езици във Византия си остава в сферата на междуличностните взаимоотношения и разговорната реч, макар в Палеологовия период да се появяват преводачи от латински, някои от които следвали в италийски университети, запознаващи четящия ромей с латинските автори).
За разлика от Запада, учебните учреждения във Византия не могли да се преборят за автономия и винаги били под патронажа на държавата, или църквата, и в нередки случаи се финансирали, или дофинансирали, от тях, така например анонимен учител от X в. се оплаква, че заради интриги му била спряна субсидията от църквата, в средата на XI в. Константин Мономах решително пресича университетските мераци за независимост, а през следващия век чрез няколко антиеретически процеса на които са осъдени видни учени като Йоан Итал (1082 г.), ученика му Евстратий Никейски (1117 г.), както и други - Сотирих, Никифор Василаки, оратора Михаил, се затвърждава статуквото, през 1107 г. Алексий I издава две новели явно насочени срещу независимите умове, в които на дидаскалите (учителите), работещи под егидата на Патриаршията, се вменяват две задължения - да проповядват вярата и да доносничат на Патриарха за настроенията сред населението. През цялото управление на Комнините предпочитение се отдавало повече на богословието, отколкото на "елинската мъдрост".
Нямаме преки данни за възнаграждението на ромейските учители, но все пак можем да съдим по някои косвени. Вече споменахме за анонимния учител, който се оплаква, че му спрели субсидията "хлебец" от църквата, същият твърди, че дома му бил беден и трябвало да се задоволи с един прислужник, "Сега съм по-зле и от водоносец" - пише той. За да изкара допълнително малко средства преписвал ръкописи. В началото на XIV в. не било по-добро и положението на известния учител по риторика Теодор Иртакин, комуто плащали нередовно, един от учениците му Константин Лукит му изпратил дреха и 12 перпери срещу копие на "Одисея". В края на същия век Мануил Хрисолор се съгласява да преподава във Флоренция срещу 100 флорина годишно (ако направим аналог с възнаграждението на хора, които би следвало да имат аналогично образование, като лекари и юристи, то годишния доход на един учител преподаващ философия, т. е. тогавашния аналог на висшите науки, вероятно е бил 200 до 250 перпери, или като знаем, че в края на XIV в. един флорин струва 2,5625 перпери, то можем да си обясним защо Мануил Хрисолор предпочита Флоренция, още повече, че на следващата година възнаграждението му е увеличено на 150 флорина), макар да имал популярна школа в Константинопол, която оставил на племенника си. Обаче трябва да имаме предвид, че възнагражденията, които получават са доста по-високи от годишните заработки на обикновените работници и, че подобни жалби за окаяното им състояние са характерни за интелектуалците от средновековието, тъй като в много от случаите не получават регулярна издръжка и трябва да разчитат на щедрите грижи на някой меценат.
От времето на Константин Мономах разполагаме с известие за издръжката на ръководителя на правната школа, която била държавна, в размер на четири литри злато годишно плюс храната и една копринена дреха (за сравнение, според типика на Бакуриани игумена на Бачковския манастир получава половин литра злато годишно), но това не продължило дълго, както видяхме по-горе. В държавните и църковни учреждения обучението било безплатно, макар да съществувал обичай при завършване ученика да прави подарък на учителя си. В частните школи се сключвали индивидуални договори с всеки ученик и родител, или настойник, като свидетел, в които се оговаряли условията на обучение и задълженията на двете страни.
Итересен е въпроса и за образованието на жените, тъй като то не било гледано с добро око, така например родителите на Ана Комнина ограничавали стремежа й към знания, но мъжа й Никофор Вриений бил по-широко скроен и й помогнал да навлеза в науките, подобен е случая и с майката на Теодор Студит Теоктиста, която се научила да чете и пише след като се омъжила, и при това постигнала такива успехи, че лично ръководила ограмотяването на трима синове и дъщеря. Въпреки това не липсват сведения за образовани жени. Една от тях през IX в. била поетесата Касия, която, според преданието, била сред девойките представени на император Теофил, за да си избере от тях невеста. Отхвърлена от царствения жених Касия се оттеглила в манастир и писала епиграми, бичуващи глупците и невежите. Грамотни били Теодора Солунска, Атанасия Егинска, дъщерята на Псел Стилиана, Склирена - фаворитката на Константин Мономах, Тедора Раулина, Елена Кантакузина, както и други, но макар някои от тях да се изявяват на писателското поприще, или като възпитателки на децата си и наставнички в благочестието, те си остават само жени в един мъжки свят, защото колкото и парадоксално да изглежда при цялата образованост на някои от тях, не се среща и едно женско име свързано с активна преподавателска деятелност.
В този ред на мисли можем да отбележим някои наблюдения върху социалния произход на учащите се във Византия. "Свещената грамота" до голяма степен се възприема като нещо естествено сред върхушката на ромейското общество (неслучайно от тази социална група има най-много представители с по-високо образование), но за голяма част от низините "йера грамота", макар и достъпна, не е задължителна и в мнозинството от случаите е най-високата степен на образованост до която могат да стигнат, а понякога се възприема вероятно като излишно разточителство, малкото примери за високообразовани хора от низините илюстрират това съждение - такива са Висарион Никейски, чиито родители изкарвали прехраната си с ръцете си и не били знатни и известни, Мануил Оловол, чийто дядо бил шапкар, а баща му търговец на вино, Антоний Касимат - син на обущар. Според Лемерл само 10% от жителите на Империята били грамотни. Немския изследовател Бек, анализирайки състава на писателите през цялата история на Византия, отбелязва, че около 20% от тях са дворцови служители и аристократи, 30% принадлежат към висшия църковен клир и около 15% са професионални учители, а Татяна Кущ в анализ на интелектуалците от къснопалеологовия период отбелязва, че повече от 30% от тях принадлежат към висшата знат, като много от тях са се издигнали благодарение на собствените си способности, а други произлизат от наскоро установени аристократични родове, като Нотара, 50% били интелектуалците имащи отношение към църковните структури, а според Шевченко за XIV в. този процент е 55. От изследването на Кущ впечатляват данните за продължителността на живота на интелектуалците - от 44 души на които са известни датите на рождение и смърт, на възраст между 40 и 50 г. са починали двама, 30 живеят над 70 г., а четирима надхвърлят 90, а средната продължителност на живота е около 72 г. Според изследователката до известна степен тази особеност се дължи на факта, че мнозина интелектуалци добиват известност в зряла възраст, когато публикуват и основните си трудове, докато други многообещаващи умове не са имали възможност да разгърнат потенциала си и са починали рано (такива според Димитър Кидон са били Раден и Синадина Астри, Теодор Антиохит според Йоан Хортасмен, от по ранни времена - Никифор, син на Роман Диоген, според Ана Комнина, който бил екзекутиран от баща й заради метеж).

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Великолепен текст !!!

Това си е цяла статия, при това голяма! Право за списанието !!!! )))

Две неща впечатляват.

Роман Лакапин, авторът на така витиеватите и направо съставляващи първокласен психологически натиск писма до Симеон - неграмотен? Излиза, че социалните умения и образованието в онова време са нещо съвсем различно...

И второто - първоначалното обучение не ви ли напомня на българските килийни училища?

Редактирано от КГ125
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

първоначалното обучение не ви ли напомня на българските килийни училища?

То си е точно така. Ромейската практика е повлияла сериозно и на средновековна България. Например знаем имената на доста граматици, което показва, че е у нас е имало еквивалент на първата дисциплина на тривиума. Има и "доброписци", сиреч "калиграфи", а това е умение добивано най-вече по време на изучаване на втората дисциплина - риториката, имаме и философи, което може би говори за български вариант на целия курс "енкиклион педия". Но пък има една характерна особеност на образованието в България и тя е, че то е двуезично, поне що се отнася до "енкиклион педия", което е направо уникално явление за времената когато на Запад господства латинския, а в Империята нехаят за варварските езици (изключая латинския, но и той е рядко явление, изучават го предимно юристи, тъй като се налага да го ползват в професията - има действащи законови актове от времето на Юстиниан).

Що се отнася до Лакапин той си има цяла орда грамотни хора, които да му съставят писмата и посланията, но поради сложила се традиция със сигурност му се е налагало сам да ги подписва. За Юстиниан, който също бил неграмотен знаем, че ползвал шаблон за подписа си - дъсчица с изрязани в нея отвори за буквите от името му, така той само трябвало да прокара калема по отворите.

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Това с неграмотните императори истински ме изненада !!!! Ето че да си държавник значи да имаш нещо друго в себе си ...

А възпроизвеждането на ромейската практика от средновековието в българския 18/19 век пък е нещо, което ме кара да мисля, че май тя си е съществувала като традиция за обучение през целия промеждутъчен период, но не така масово.... Интересно, интересно.

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

А възпроизвеждането на ромейската практика от средновековието в българския 18/19 век пък е нещо, което ме кара да мисля, че май тя си е съществувала като традиция за обучение през целия промеждутъчен период, но не така масово....

То и през 18 - 19 в. килийното образование не е кой знае колко разпространено. От малко над 100 килийните училища нарастват до около 230 през първата третина на 19 в., а оттам насетне с въвеждането на нови методи на обучение започва залеза на килийното образование.

Редактирано от boilad
Link to post
Share on other sites
 • Потребители

За Юстиниан, който също бил неграмотен знаем, че ползвал шаблон за подписа си - дъсчица с изрязани в нея отвори за буквите от името му, така той само трябвало да прокара калема по отворите.

Не Юстиниан Мегас, а чичо му - Юстин Стари е бил неграмотен.

Юстиниан е бил високообразован за времето си. Участвал е дори в богословски диспути, пък и има принос към Светата Литургия с "Единороден Сине" :)

Други високообразовани императори (да ги изброя на прима виста) са били Теодосий Калиграф, Маврикий, Константин Погонат, Юстиниан Ринотмет, Константин Копроним, Теофил, Лъв Философ, Константин Багренородни, Михаил Дука, Теодор Млади, Йоан Кантакузин...

От неграмотниците се сещам за Зинон, Юстин Стари, Флавий Фока, Михаил Балба, Роман Лакапин...

Тези ми идат сега на акъла. Ако човек направи едно изследване, ще излязат доста куриози, свързани с императорите на Източния Рим :)

Това с неграмотните императори истински ме изненада !!!! Ето че да си държавник значи да имаш нещо друго в себе си ...

За да си държавник, трябва да имаш усет към околния свят. Истинският държавник не седи на едно място, и не чака придворните лакеи да му кажат, че лайното мирише приятно, щом е царско :)

Вземаме за пример Василий Млади (т. нар. Българоубиец). Ако използваме съвременните критерии, той е стигнал някъде до 6-7 клас с образованието си (т.е. доникъде), а след това животът в двореца така го е грабнал, че... останалото е класика. Обаче природно надарен с интелект, че и след половинвековно царуване поумнял и помъдрял в пъти повече, отколкото Лъв Философ и Константин Багренородни взети заедно!

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Ще рече, всичко сочи, че е била пазена тая традиция през целия османски период... - това за килийните училища.

А Кристециус правилно казва за държавниците. И, понеже в средновековието пропастта между учения и неграмотния като социален статут е била по-малка от днес, то видимо е по-лесно да си лидер без грамотност.

Редактирано от КГ125
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

Не Юстиниан Мегас, а чичо му - Юстин Стари е бил неграмотен.

Със сигурност си прав, знаеш ранна Византия не ме интересува много, и в случая карах по памет.

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

Боиле, ти вземи я прегледай тази статия отново и допълни това-онова (дай чек към авторите, техните изследвания и страницата). Библиографията (т.е. използваната литература), съде с бележките, изтипосай най-отдолу.

Оттам нататък Ка-Ге-Бе-то ще има грижата, пък можеш да я прикачиш и към Академията в свой профил. Но след задължителен преглед, чак тогава :) Можеш да потърсиш какво са писали и българските изследовател(к)и по въпроса.

Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...