Отиди на
Форум "Наука"

Тъмна материя


Gravity

Recommended Posts

 • Потребител

Днес ще бъдат съобщени резултатите. От втория линк може да се следи пресконференцията на живо.

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22011935

http://www.space.com/17933-nasa-television-webcasts-live-space-tv.html

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

http://physics.aps.org/articles/v6/40

"There has been no shortage of speculation about what might cause the positron “excess” above 10GeV.One idea is that relatively nearby cosmic bodies, such as pulsars, act as accelerators and colliders that produce antimatter, much like our terrestrial Large Hadron Collider. But a more exciting possibility is that the positrons come from the annihilation of dark matter particles, which may populate the Milky Way and its halo. Dark matter is, after all, a dominant form of the matter-energy budget of the Universe, but we don’t know its particle nature or how itinteracts with itself and with normal matter (other than through gravitational interactions). It is no overstatement to say that identifying the dark matter is one of the greatest problems in modern science."

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Когато се говори за масата на тъмната материя, винаги ми е било чудно какъв би бил физичният смисъл на Е = mc2. И въобще дали константната скорост на светлината има някакъв физичен смисъл по отношение на тъмната материя, след като тя не взаимодейства със светлината?

И по-конкретно казано - струва ми се, че Специалната теория на относителността не може да бъде приложима спрямо тъмната материя. Следствията на СТО "забавяне" на времето и "скъсяване" на дължините сякаш не са валидни за нея :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Симсъла на Е-мс2 е същия.

Не разбирам какво означава "константната скорост на светлината да има физичен смисъл по отношение на тъмната материя"! Защо СТО да не може да е приложима за тъмната материя?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Симсъла на Е-мс2 е същия.

Не разбирам какво означава "константната скорост на светлината да има физичен смисъл по отношение на тъмната материя"! Защо СТО да не може да е приложима за тъмната материя?

Щом тъмната материя не участва в електромагнитни взаимодействия, значи за тази материя светлината не съществува, така че дали скоростта й е константна, или не, няма никакво значение.

Ако Айнщайн беше "обитател" на тъмната материя, не би създал СТО. Нито формулата Е=мс2. И геометрията на Минковски също не би имала смисъл, както и всичко друго, в което участва С=константа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Щом тъмната материя не участва в електромагнитни взаимодействия, значи за тази материя светлината не съществува, така че дали скоростта й е константна, или не, няма никакво значение.

Наличието на пределна скорост води до определени свойства на пространството-времето и каузалноста, и това има значение за всичката материя независимо в какави взаимодействия участва.

Ако Айнщайн беше "обитател" на тъмната материя, не би създал СТО. Нито формулата Е=мс2. И геометрията на Минковски също не би имала смисъл, както и всичко друго, в което участва С=константа.

Айнщайн може би нямаше да достигне до СТО, но това не променя, че тя описва реалност. Геометрията на Минковски и всичко останало ще има точно същия смисъл какъвто има и сега.

Наличието на тъмната материя няма отношение към теорията, в смисъл на това да и противоречи по някакъв начин. Ако нямаше тъмна материя (и тъмна енергия) теорията на относителноста би била същата, просто поведението на вселената би било друго.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Айнщайн може би нямаше да достигне до СТО, но това не променя, че тя описва реалност. Геометрията на Минковски и всичко останало ще има точно същия смисъл какъвто има и сега.

СТО описва "нашата" реалност - тази, в която се наблюдават електромагнитни взаимодействия. И геометрията на Минковски се отнася до тази "наша" реалност. Но това не означава, че непременно трябва да се отнася и до реалност, в която електромагнитните взаимодействия не се наблюдават, просто защото няма такива.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

СТО описва "нашата" реалност - тази, в която се наблюдават електромагнитни взаимодействия. И геометрията на Минковски се отнася до тази "наша" реалност. Но това не означава, че непременно трябва да се отнася и до реалност, в която електромагнитните взаимодействия не се наблюдават, просто защото няма такива.

Ако въобще няма електромагнитно взаимодействие, то това е отделен въпрос. Но нали ставаше дума за нашата вселена плюс тъмна материя, и дали наличието на тази материя променя СТО по някакъв начин. Според мен не.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако въобще няма електромагнитно взаимодействие, то това е отделен въпрос. Но нали ставаше дума за нашата вселена плюс тъмна материя, и дали наличието на тази материя променя СТО по някакъв начин. Според мен не.

Значи, както обикновено, пак не сме се разбрали. Аз също НЕ мисля, че наличието на тъмната материя променя по някакъв начин СТО. Съвсем друго имах предвид и ми се струва, че съм се изразила достатъчно ясно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Явно аз не съм разбрал. Какво означава, че СТО не може да бъде приложима спрямо тъмната материя?

Ами не знам как по-ясно да го обясня. Една теория, която се опира върху постоянната скорост на светлината, какво приложение би имала в "реалност", за която светлината изобщо не съществува? Моят отговор е - никакво приложение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ами не знам как по-ясно да го обясня. Една теория, която се опира върху постоянната скорост на светлината, какво приложение би имала в "реалност", за която светлината изобщо не съществува? Моят отговор е - никакво приложение.

Теорията се опира на наличието на пределна скорост, това дали има светлина или не и дали тя се движи с тази пределена скорост не е важно за теорията. И нали говорим за нашата реалност, в която има светлина, но има и тъмна материя. Това, че тъмната материя не поглъща и не излъчва светлина, не означава, че няма светлина. Просто озанчава, че тази материя има различни своиства от обикновената материя, но това няма отношение към СТО. И аз не знам как по-ясно да го обесня.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Мисля че въпросът/акцентът на въпроса беше следният:

Когато се говори за масата на тъмната материя, винаги ми е било чудно
какъв би бил физичният смисъл на Е = mc2. И въобще дали константната
скорост на светлината има някакъв физичен смисъл по отношение на тъмната
материя, след като тя не взаимодейства със светлината?

Да, Е = mc2 има същият смисъл.

Дали средата (каквато и да е тя) ще взаимодейства със светлината или не,

дали я излъчва/или поглъща,

дали в средата ще "има светлина" или "не"

Kойто е да е/какъвто и да е отговор на трите не променя смисъла на формулата Е = mc2

Е-енергия (например на тъмната маса в покой)

m-маса (например на масата :) на тъмната маса в покой)

с- скорост на светлината във вакуум

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F

Нито една "подвъпросна" от изброените не участва във равенството, и не променя смисъла му.

/въпрос на математика от н-ти клас(?), и по-внимателно :) боравене с формулите и равенствата/

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ще го кажа и по-друг начин:

След като Е = mc2 е релативистична формула, как сте толкова сигурни, че тя е приложима и за тъмната материя, която е нерелативистична. Става дума за т.нар. "студена" небарионна тъмна материя.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре, а какво означава материя да бъде релативистична или не?

Аз се надявах, че ти ще обясниш :)

Зачетох се в статията "ФИЗИКА НА ЧАСТИЦИТЕ И КОСМОЛОГИЯ..." на В. А. Рубаков - стр. 20 от http://wop.cointech.net/digital_pdf/4_2001.pdf. И ме заинтригува казаното на 30 стр. Цитирам:

"5.1. Небарионната тъмна материя. Проблемът за небарионната тъмна материя се формулира удобно като съотношение на плътността на енергията на едната или друга компонента на веществото във Вселената и критичната плътност: Ωi = ρi/ρcrit.

От сравняването на резултатите от изчисленията за разпространеността на леките елементи във Вселената (теорията на първичния нуклеосинтез) с данните от наблюденията следва консервативната оценка за плътността на барионното (обикновено) вещество ΩB < 0,1 (нещо повече, изглежда голяма част от това вещество не излъчва светлина, т.е. представлява тъмна барионна материя). В същото време многобройните наблюдателни данни свидетелстват за това, че веществото е концентрирано предимно в галактики и купове: ΩM > 0,3; трябва да подчертаем, че веществото във Вселената е разпределено неравномерно.

Такава оценка е в съгласие и с теорията за образуване на структурите във Вселената, като при това последната дава сериозни указания за това, че небарионната тъмна материя (ако не цялата, то поне по-голямата част от нея) е "студена", т.е. бидейки нерелативистична, е престанала да взаимодейства с обикновеното вещество."

Това е. Опитах се да задам въпрос, но... Нямам какво повече да кажа :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ще го кажа и по-друг начин:

След като Е = mc2 е релативистична формула, как сте толкова сигурни, че тя е приложима и за тъмната материя, която е нерелативистична. Става дума за т.нар. "студена" небарионна тъмна материя.

Офф имах лошата мисъл че точно така ще ми отговориш (всъщност досетих се и си го помислих)..

И какво ако не формулата не е е приложима (за КОГО)?

Това значи ли че сме сбъркали във формулата?!?

Виж мисля че опитваш се провокираш нещо, което и ти не знаеш какво е - и подхвърляш и поставяш въдички и капанчета (та - аз ти задавам в твоя ти по-горе стил въпросите, защото за разлика от Гравити няма много нерви за игрички, и чунким вземеш и ти някаква по-конструктивна позиция..

Ако искаш - дай си тезата в завършен вид , опитай се да я изчистиш, пък може да стане интересна..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Офф имах лошата мисъл че точно така ще ми отговориш (всъщност досетих се и си го помислих)..

И какво ако не формулата не е е приложима (за КОГО)?

Това значи ли че сме сбъркали във формулата?!?

НЕ. НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ "СТЕ" СБЪРКАЛИ ФОРМУЛАТА. Въобще нямах това предвид и вече обясних доколкото ми беше по силите.

Виж мисля че опитваш се провокираш нещо, което и ти не знаеш какво е - и подхвърляш и поставяш въдички и капанчета (та - аз ти задавам в твоя ти по-горе стил въпросите, защото за разлика от Гравити няма много нерви за игрички, и чунким вземеш и ти някаква по-конструктивна позиция..

Ако искаш - дай си тезата в завършен вид , опитай се да я изчистиш, пък може да стане интересна..

Мнителността ти е напълно неоснователна. Аз също нямам нито време, нито нерви да се оправдавам за нещо, в което ти си мислиш, че съм се провинила. Лаик съм във физиката, но ми е интересна и затова от време на време задавам разни въпроси - някои от тях са глуповати, други - не. На някои от тях ми отговарят, на други - не. И толкова.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

...че небарионната тъмна материя (ако не цялата, то поне по-голямата част от нея) е "студена", т.е. бидейки нерелативистична, е престанала да взаимодейства с обикновеното вещество...

Нерелативистична в такъв контекст означава че не се движи с високи (сравними с тази на светлината) скорости. От друга страна движението на частиците е пряко свързано с температурата, от където следва че в посоченият случай (ниски скорости, нерелативистиен) става дума за "студена" материя. Използва се като синоним на "студена".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

НЕ. НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ "СТЕ" СБЪРКАЛИ ФОРМУЛАТА. Въобще нямах това предвид и вече обясних доколкото ми беше по силите.

Мнителността ти е напълно неоснователна. Аз също нямам нито време, нито нерви да се оправдавам за нещо, в което ти си мислиш, че съм се провинила. Лаик съм във физиката, но ми е интересна и затова от време на време задавам разни въпроси - някои от тях са глуповати, други - не. На някои от тях ми отговарят, на други - не. И толкова.

АКО НЕ СМЕ СБЪРКАЛИ ФОРМУЛАТА- ТО КАКЪВ СМИСЪЛ ИМА ВЪПРОСЪТ ТИ "НЕПРИЛОЖИМА ЛИ Е"?

МОЖЕ ЛИ ПРАВИЛНА ФОРМУЛА ДА Е НЕПРИЛОЖИМА??

Ха-ха-ха, много смешно, аз съм бил мнителен. Някои пазеше тайната си за "нерелативистичната материя" много старателно - и това не съм аз.

/А моята "мнителност" е напълно основателна, защото познах от първия път какво ще ми отговориш/

Ами лаик си, добре - ама защо мислиш че другите са длъжни да не са лаици, да знаят всичко, да разбират какъв въпрос искаш да зададеш, какво не си казала от всичко - (или да губят от своето време да разбират какво искаш да кажеш), и да ти отговарят?

Критиката ми е напълно основателна и съветите ми също- моля изчиствайте си въпросите с цената на времето си и усилията си- твоето време си е твой проблем, но всеки има същия проблем, дори и хората на които разчиташ за отговори!

Принцеси и принцове тука няма.

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нерелативистична в такъв контекст означава че не се движи с високи (сравними с тази на светлината) скорости. От друга страна движението на частиците е пряко свързано с температурата, от където следва че в посоченият случай (ниски скорости, нерелативистиен) става дума за "студена" материя. Използва се като синоним на "студена".

Добре! Нека си представим някаква област от Вселената, в която има само такава "студена" тъмна материя - т, е. материя, която не взаимодейства със светлината. Какво, според теб, ще е значението на постоянната скорост на светлината в тази област, след като за единствената налична там материя светлината всъщност не съществува?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре! Нека си представим някаква област от Вселената, в която има само такава "студена" тъмна материя - т, е. материя, която не взаимодейства със светлината. Какво, според теб, ще е значението на постоянната скорост на светлината в тази област, след като за единствената налична там материя светлината всъщност не съществува?

Не рабирам какво те притеснява! Представи си област, в която няма материя, тогава какъв е смисъла?

Наличието на материя (или отсъствието и) определя свойствата на пространство-времето, материя с различни свойства ще доведе до пространство-време с различни свойства, но смисъла на постоянството на скороста на светлината е винаги един и същ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре! Нека си представим някаква област от Вселената, в която има само такава "студена" тъмна материя - т, е. материя, която не взаимодейства със светлината. Какво, според теб, ще е значението на постоянната скорост на светлината в тази област, след като за единствената налична там материя светлината всъщност не съществува?

Ами според теорията на относителността няма голямо значение каква е материята. Дори не е нужно да има материя, както в модела на де Ситер, за да имаме геометрия на пространство-времето, включваща известната скорост на светлината. Това е просто константа характеризираща нашето пространство време, туй че е свързана и като скорост на светлината е вторично и до голяма степен в случая заблуждаващо - причинно-следствената връзка е, че светлината има такава скорост защото е такова пространство-времето. Не е нужно да има светлина, за да има пространство-времето тази характеристика, съответно физиката да има този вид с който се мъчим.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...