Отиди на
Форум "Наука"

Изобретател на годината


Recommended Posts

  • Администратор

Патентното ведомство на Република България ще връчи за трети път годишните награди „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” – 2014.

Номинациите за изобретатели са в три категории: „Химия и биотехнологии”, „Електроника и електротехника”, „Машиностроене и строителство”.

Във всяка категория са номинирани по 3 патента за изобретения, издадени през изминалата година.

В категория „Химия и биотехнологии” за номинациите се състезаваха 11 патента, издадени през 2014 г. В категория „Електроника и електротехника” – 33 патента.

В категория „Машиностроене и строителство” – 22 патента.

Зад 9-те номинирани патента в трите категории стои трудът на 31 изобретатели.

През миналата година са издадени …. патента за изобретения във всички сфери на науката.

В четвъртата категория - „Иновативна фирма” – 2014, са номинирани две компании от много различни области – сигурност и фармация. Те са илюстрация за мястото на изобретенията и иновациите във всички области на човешката дейност и във всекидневния живот.

Наградите се присъждат от 7-членно жури от представители на Патентното ведомство, БАН, Съюза на изобретателите и техническите университети.

Церемонията за връчването на наградите е

на 22 януари 2015 г. (четвъртък),

от 19.00 часа,

в Централния военен клуб,

(ул. „Цар Освободител” 7).

Вечерта на българските изобретатели ще завърши с вписването на новите имена в Златната книга на българските откриватели и изобретатели.

От 33 години Златната книга се отваря веднъж годишно, за да бъде попълнена с имената на най-изявените учени от всички области на техническите и естествените науки.

Тази година в нея ще влязат двама учени със значим принос в инженерните изследвания и генетиката. Те ще получат своя страница – 121 и 122, в хрониката на българските откриватели.

За наградите „Изобретател на годината”

Наградите „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” се присъждат за трети път съвместно от Патентното ведомство и Съюза на изобретателите в България. Всички номинирани получават дипломи, а победителите – грамота и статуетката „Изобретател”.

За Златната книга на българските откриватели и изобретатели

Златната книга e израз на обществено признание към българските откриватели, изобретатели и селекционери, чиито постижения са значими за света.

До днес в Златната книга са вписани авторите на 17 български открития, 122-ма български изобретатели и 8 селекционери.

Двамата вписани през 2014 г. учени ще получат сертификат с текста на тяхната страница в Златната книга и статуетка „Икар”.

Иновативна фирма на 2014

Номинации

„КЕИТ“ ООД

Дружеството създава високи и нанотехнологии за сигурност и защита на широк спектър продукти, стоки и документи. Негови разработки на машини, софтуер и продукти за маркировка се използват в САЩ, Германия, Кипър, Украйна, Оман, Швейцария, Танзания, Нигерия.

През 2013 г. „Кеит” ООД е получила 2 патента.

За изобретението „Метод за защита и проверка на оригиналността на продукти” са подадени заявки в 17 страни и вече са издадени патенти, включително и от Европейското патентно ведомство.

За изобретението „Шифрирана маркировка и метод за защита, проверка и удостоверяване на оригиналността на продукти” е подадена заявка по Договора за патентно коопериране, която е в процес на експертиза.

„ХИМАКС ФАРМА“ ЕООД

Дружеството създава безопасни и клинично изпитани лекарствени продукти и разработва лекарствени технологии.

Работи в сферата на течните и твърдите медикаменти, растителни препарати и хранителни добавки.

Пред последните години дружеството е подало 4 заявки за патент за изобретения и 2 заявки за регистрация на полезни модели.

През 2013 г. са издадени два патента за изобретения.

Изобретател на годината 2014

Номинации

Категория „Химия и биотехнологии“

1.

Владко ПАНАЙОТОВ

Маринела ПАНАЙОТОВА

МЕТОДИ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ОТРАБОТИЛИ ГАЗОВЕ ОТ ВРЕДНИ ЕМИСИИ
(два патента)

Методите се използват за очистване на отработили газове, които се образуват при изгаряне на гориво в двигатели с вътрешно горене - автомобилни, самолетни и корабни, в горивни инсталации и други източници на парникови газове. С тях се осигурява висока ефективност при очистването от вредни емисии и превръщането им в нетоксични продукти, без да е необходимо използването на редуциращи катализатори.

МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ТРЕТИРАНЕ НА МЕТАЛУРГИЧНИ И ФЛОТАЦИОННИ ОТПАДЪЦИ И БЕДНИ РУДИ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Чрез метода и устройството се постига по-висока степен на концентриране на ценните компоненти в приелектродните пространства. Създава се възможност за лесно извличане или ускоряване на процеса на извличане на ценни компоненти от металургични и флотационни отпадъци, некондиционни флотационни концентрати и бедни руди на цветни метали. Постига се по-ниска консумация на енергия, по-кратко време на третиране и по-ниски разходи при концентриране на ценните компоненти в малък обем материал.

2.

Мариан ДРАГАНОВ

Мариана МУРДЖЕВА

ЩАМ ПОСТОЯННА КЛЕТЪЧНА ЛИНИЯ ЗА ДИАГНОСТИЧНИ ЦЕЛИ

Изобретението се използва за диагностични цели.

Щамът е особено подходящ като ин витро клетъчна система за изследване и диагностициране на вируси, бактерии и техни продукти, в това число за култивиране и диагностика на вътреклетъчния човешки патоген Chlamidia trachomatis, който предизвиква множество болестни състояния - основно полови и очни заболявания. Хламидиозата е една от най-честите инфекции в света, което прави Chlamidia trachomatis един от най-важните инфекциозни агенти.

Щамът е регистриран в Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури.

3.

Павлинка ДОЛАШКА-АНГЕЛОВА

Христо НЕЙЧЕВ

Александър ДОЛАШКИ

Весела МОЩАНСКА

Цветанка СТЕФАНОВА

Сийка ЗАХАРИЕВА

Людмила ВЕЛКОВА

Иван ДИМИТРОВ

Борис АТАНАСОВ

БИОЛОГИЧНО АКТИВЕН ПРОДУКТ, СЪДЪРЖАЩ ХЕМОЦИАНИН И МЕТОД ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО МУ

Биологично активният продукт е получен от морски и градински охлюви и има имуностимулиращо и антитуморно действие. Той намира приложение като терапевтичен агент в онкологията и в други области на медицината. Има доказани имунологични и терапевтични свойства благодарение на хемоцианина на градински охлюви Неliх vulgаris.

Чрез метода е получен нов материал – имуностимулатор с голяма чистота. Използването на продукта е с големи възможности, като може да се прилага и комбинирано като имуностимулиращ агент на естествения или придобит имунен отговор при гръбначните организми и/или като имунотерапевтичен агент при ракови заболявания на хора или животни.

Категория „Електротехника и електроника“

1.

Чавдар РУМЕНИН

Сия ЛОЗАНОВА

10 ПАТЕНТА ЗА СЕНЗОРИ НА ХОЛ

Смятани до неотдавна за невъзможни, микросензорите с равнинна магниточувствителност са вече факт. Създадените 10 патента от проф. Сия Лозанова и акад. Чавдар Руменин потвърждават технологичните и метрологични предимства на тези полупроводникови кристали с универсална приложимост. Те биха могли да са навсякъде, където присъства магнитното поле – от нарушенията в структурата на хемоглобина в резултат на ебола и HIV вирус, през клавиатурите, системите за сигурност в къщата и автомобила, интелигентната пералня, климатик и печка, роботите за антитероризъм, включително и до безконтактния електромер, предотвратяващ кражби и надписване на сметки. Новите сензори нямат аналог и са пробив в микроелектрониката.

2.

Никола МАРИНСКИ

Владимир ЧОЛАКОВ

Ненчо УЗУНОВ

НЕОХЛАЖДАЕМА ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА

Камерата е приложима в наблюдателни системи, предназначени за охранителни съоръжения, противопожарни съоръжения, видео наблюдение на гранични участъци и стратегически зони.

Тя осигурява надеждно функциониране в непрекъснат режим и наблюдение на обекти на големи дистанции благодарение на специфичното изпълнение на оптичната система на камерата.

3.

Венцеслав СЪЙНОВ

Елена СТОЙКОВА

Калоян ЗДРАВКОВ

ЛАЗЕРЕН ИНТЕРФЕРОМЕТЪР

Изобретението се използва за измерване в широк динамичен диапазон при разсейване, отражение и преминаване през изследваните обекти на кохерентна (лазерна) светлина и служи за определяне координатите на точките от повърхността им, за определяне на преместванията им, на разликите в коефициентите на пречупване при осветяване с различни дължини на светлинните вълни.

Уредът служи и за контролиране на формата на прецизни детайли, за контролиране на преместванията и на настъпилите промени в детайли, съоръжения, строителни конструкции, като обхваща цялостния размер на обекта и градивните му елементи. При биологическите обекти постига това до клетъчно и субклетъчно ниво.

Категория „Машиностроене и строителство“

1.

Лъчезар СТОЕВ

Стоян ХРИСТОВ

МЕТОД И МАШИНА ЗА ШЛИФОВАНЕ НА СТЪПАЛНИ ВАЛОВЕ

МЕТОД И МАШИНА ЗА ШЛИФОВАНЕ НА РОТАЦИОННИ ПОВЪРХНИНИ

ЛЮНЕТ ЗА НАДЛЪЖНО ШЛИФОВАНЕ

Трите изобретения постигат висока точност и еднородна грапавост на повърхнините при надлъжно шлифоване на ротационни детайли.

Първото изобретение предотвратява грешката при обработката на намаляващи по диаметър стъпални валове. Процесът се извършва на една установка с един наклонен шлифовъчен диск чрез завъртане на супорта и така осигурява висока размерна трайност.

Второто изобретение подобрява работата на шлифовъчни машини цифрово програмно управление.

Осъществява активен контрол чрез непрекъснато измерване на диаметъра по цялата дължина на обработвания детайл. Осигурява непрекъснато адаптивно изменение на избрани параметри. Минимизира влиянието на грапавостта на обработваната повърхнина, както и времето за подаване на управляващи сигнали.

Третото изобретение е решение на люнет за надлъжно шлифоване на детайли с ниска стабилност чрез двустранно поддържане с две призми. Елиминира влиянието на различните отклонения от кръглост и биенето на оста на изходната заготовка върху точността на формата на обработвания детайл.

2.

Йордан МАКСИМОВ

Галя ДУНЧЕВА

Тодор КУЗМАНОВ

Иван АМУДЖЕВ

МЕТОД ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЦИЛИНДРИЧНИ ОТВОРИ

Изобретението се използва за обработване върху конвенционални металорежещи машини чрез пластично деформиране и рязане на цилиндрични отвори в метални конструкционни елементи, подложени впоследствие на циклично външно въздействие. Осигурява възможност за получаване на по-равномерно разпределена по оста на отвора натискова зона. Тя се противопоставя на работните опънови напрежения в точките около периферията на отвора, като ги редуцира до минимални стойности. Така се увеличава трайността на обработения елемент, който впоследствие може да бъде подложен на циклично външно въздействие.

3.

Атанас ДОБРИНОВ

Величко ДОБРИНОВ

Роман ЗАХАРИЕВ

Димитър КАРАСТОЯНОВ

ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ХВАЩАЧ

Електромагнитният хващач е с регулируем захват и се използва в промишлеността, където е необходимо манипулиране на малки обекти в труднодостъпни места и в среда, вредна за човека. Той има отлични скоростни и динамични характеристики заради малката маса на подвижната част на хващача. Чрез информацията от обратните връзки по положение и усилие на захващане се установяват твърдостта на детайлите и отклонението им от зададените размери.

-------------------------

Златната книга на българските откриватели и изобретатели

2014

Проф. д-р Драгомир Вълчев и проф. д-р инж. Георги Тодоров ще бъдат вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретели за 2014 г.

Златната книга е летопис на постиженията на българските откриватели във всички области на техническите и естествените науки. Много от тях са пробиви в световната наука.

Златната книга е създадена е преди 33 г. и до днес в нея са вписани авторите на 17 български открития, 120 български изобретатели и 8 селекционери.

На първата й страница е записано: „Тази книга се започна в юбилейната 1981 година, когато се изпълниха 1300 години от основаването на българската държава, за почит към онези наши съотечественици, чиито дела са „златното покритие” на гордостта, с която казваме: „Създадено в България”. Тук ще се вписват техните имена, за да се знаят и помнят!”.

Първите вписани имена са на акад. Георги Наджаков - откривател на фотоелектретното състояние на веществата, и на проф. д-р Иван Митев - автор на откритието „шести сърдечен тон”.

Комисия от представители на Патентното ведомство, Съюза на изобретателите, БАН и техническите университети определя имената, които ще бъдат вписани в Златната книга. Те поличават своя страница в Златната книга, сертификат с текста на вписването и статуетка „Икар”.

Тази година на страница 121 ще бъде вписан

Проф. д-р Драгомир Вълчев

Проф. Вълчев работи в областта на генетиката, селекцията, биологията и физиологията на ечемика и овеса. Той е автор и съавтор на 20 сорта зимен пивоварен и фуражен ечемик и 2 сорта зимен овес.

Проучва създаването на генотипове с най-добро съчетание на продуктивност и качество на зърното, устойчивост към стрес и към икономически важните болести.
Носител на отличие на фонда „Научни изследвания”.

На страница 122 ще бъде вписан

Проф. д-р инж. Георги Тодоров

Проф. Тодоров работи в областта на инженерните изследвания и инженерната практика. Има 9 патента и полезни модели с висок икономически ефект, успешно внедрени в български и чуждестранни фирми. Водещ автор е в 31 изобретения, 6 от тях в международен екип. Ръководи множество международни и български изследователски проекти.

Носител е на специалната награда за приложни изследвания на фонд „Научни изследвания”, златни медали от Пловдивския панаир и голямата награда „Икар” на Българската стопанска камара.

Link to comment
Share on other sites

  • Администратор

Наградени изобрататели на годината!

post-1-0-83838300-1422018852_thumb.jpg

Изобретения, свързани със здравето на човека и природата и със сигурността и индустрията, получиха наградите на Патентното ведомство и Съюза на изобретателите на тазгодишната церемония „Изобретател на годината” – 2014.

Наградите се присъждат за трети път и отличават най-големите постижения на българските изобретатели през годината.

Вече по традиция номинациите са в три категории: химия и биотехнологии, електротехника и електроника, машиностроене и строителство.

За номинациите се състезаваха 66 патента, издадени през 2013 г. Девет от тях – по три в категория, бяха номинирани като най-значими.

Жури от учени от БАН, техническите университети, Съюза на изобретателите и патентното ведомство определи победителите. Те са:

Владко Панайотов и Маринела Панайотова за три техни изобретения в категория „Химия и биотехнологии”: Методи за очистване на отработили газове от вредни емисии и Метод и устройство за третиране на металургични и флотационни отпадъци и бедни руди на цветни метали. И трите изобретения имат висок екологичен и икономически ефект. Те превръщат вредните емисии в нетоксични продукти, пестят енергия и намаляват разходи.

В категория „Електротехника и електроника“ наградата бе присъдена на Чавдар Руменин и Сия Лозанова за 10 патента за сензори на Хол. Изобретенията на екипа са приложими навсякъде, където има магнитно поле – от нарушенията в структурата на хемоглобина в резултат на ебола и HIV вирус, през системите за сигурност в къщата и автомобила, интелигентната пералня, климатик и печка, роботите за антитероризъм. Новите сензори нямат аналог и са пробив в микроелектрониката.

Принос за индустрията имат наградените 3 изобретения в категория „Машиностроене и строителство“ на Лъчезар Стоев и Стоян Христов. Те са за Метод и машина за шлифоване на стъпални валове, Метод и машина за шлифоване на ротационни повърхнини, Люнет за надлъжно шлифоване. С тях се постига висока точност и еднородна грапавост на повърхнините при надлъжно шлифоване на ротационни детайли.

В категория „Иновативна фирма на годината” бе наградена „КЕИТ“ ООД.

Дружеството създава високи и нанотехнологии за сигурност и защита на широк спектър продукти, стоки и документи. През 2013 г. компанията е получила 2 патента – за „Метод за защита и проверка на оригиналността на продукти” и за „Шифрирана маркировка и метод за защита, проверка и удостоверяване на оригиналността на продукти”.

Наградените изобретатели получиха грамоти и статуетката „Изобретател”, създадена от скулптора Велислав Минеков.

В Златната книга на българските откриватели и изобретатели тази година са вписани двама учени - проф. д-р Драгомир Вълчев и проф. д-р инж. Георги Тодоров.

Проф. д-р Драгомир Вълчев работи в областта на генетиката, селекцията, биологията и физиологията на ечемика и овеса. Той е автор и съавтор на 20 сорта зимен пивоварен и фуражен ечемик и 2 сорта зимен овес.

Проф. д-р инж. Георги Тодоров работи в областта на инженерните изследвания и инженерната практика. Има 9 патента и полезни модели с висок икономически ефект, успешно внедрени в български и чуждестранни фирми. Водещ автор е в 31 изобретения, 6 от тях в международен екип. Ръководи множество международни и български изследователски проекти.

Двамата учени получиха сертификати за вписването и статуетка „Икар”.

Златната книга е летопис на постиженията на българските откриватели във всички области на техническите и естествените науки. Създадена е преди 33 г. и до днес в нея са вписани авторите на 17 български открития, 120 български изобретатели и 8 селекционери.Изобретения, свързани със здравето на човека и природата и със сигурността и индустрията, получиха наградите на Патентното ведомство и Съюза на изобретателите на тазгодишната церемония „Изобретател на годината” – 2014.

Наградите се присъждат за трети път и отличават най-големите постижения на българските изобретатели през годината.

Вече по традиция номинациите са в три категории: химия и биотехнологии, електротехника и електроника, машиностроене и строителство.

За номинациите се състезаваха 66 патента, издадени през 2013 г. Девет от тях – по три в категория, бяха номинирани като най-значими.

Жури от учени от БАН, техническите университети, Съюза на изобретателите и патентното ведомство определи победителите. Те са:

Владко Панайотов и Маринела Панайотова за три техни изобретения в категория „Химия и биотехнологии”: Методи за очистване на отработили газове от вредни емисии и Метод и устройство за третиране на металургични и флотационни отпадъци и бедни руди на цветни метали. И трите изобретения имат висок екологичен и икономически ефект. Те превръщат вредните емисии в нетоксични продукти, пестят енергия и намаляват разходи.

В категория „Електротехника и електроника“ наградата бе присъдена на Чавдар Руменин и Сия Лозанова за 10 патента за сензори на Хол. Изобретенията на екипа са приложими навсякъде, където има магнитно поле – от нарушенията в структурата на хемоглобина в резултат на ебола и HIV вирус, през системите за сигурност в къщата и автомобила, интелигентната пералня, климатик и печка, роботите за антитероризъм. Новите сензори нямат аналог и са пробив в микроелектрониката.

Принос за индустрията имат наградените 3 изобретения в категория „Машиностроене и строителство“ на Лъчезар Стоев и Стоян Христов. Те са за Метод и машина за шлифоване на стъпални валове, Метод и машина за шлифоване на ротационни повърхнини, Люнет за надлъжно шлифоване. С тях се постига висока точност и еднородна грапавост на повърхнините при надлъжно шлифоване на ротационни детайли.

В категория „Иновативна фирма на годината” бе наградена „КЕИТ“ ООД.

Дружеството създава високи и нанотехнологии за сигурност и защита на широк спектър продукти, стоки и документи. През 2013 г. компанията е получила 2 патента – за „Метод за защита и проверка на оригиналността на продукти” и за „Шифрирана маркировка и метод за защита, проверка и удостоверяване на оригиналността на продукти”.

Наградените изобретатели получиха грамоти и статуетката „Изобретател”, създадена от скулптора Велислав Минеков.

В Златната книга на българските откриватели и изобретатели тази година са вписани двама учени - проф. д-р Драгомир Вълчев и проф. д-р инж. Георги Тодоров.

Проф. д-р Драгомир Вълчев работи в областта на генетиката, селекцията, биологията и физиологията на ечемика и овеса. Той е автор и съавтор на 20 сорта зимен пивоварен и фуражен ечемик и 2 сорта зимен овес.

Проф. д-р инж. Георги Тодоров работи в областта на инженерните изследвания и инженерната практика. Има 9 патента и полезни модели с висок икономически ефект, успешно внедрени в български и чуждестранни фирми. Водещ автор е в 31 изобретения, 6 от тях в международен екип. Ръководи множество международни и български изследователски проекти.

Двамата учени получиха сертификати за вписването и статуетка „Икар”.

Златната книга е летопис на постиженията на българските откриватели във всички области на техническите и естествените науки. Създадена е преди 33 г. и до днес в нея са вписани авторите на 17 български открития, 120 български изобретатели и 8 селекционери.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...