Отиди на
Форум "Наука"

Българската армия


Recommended Posts

  • Глобален Модератор

Българската армия се състои от три основни вида въоръжени сили:

Сухопътни войски, Военновъздушни сили и Военноморски сили.

Те от своя страна се делят на родове войски, обединени в различни командвания.

Сухопътни войски

Основите на днешната Българска армия са поставени със създаването на Българската земска войска след Освобождението на България през 1878 г. В нейния състав са включени: пехота, артилерия, кавалерия и инженерни части. В този смисъл това е първообразът на днешните Сухопътни войски, които са основен вид въоръжени сили в Българската армия, предназначени да гарантират суверенитета и независимостта на страната и да защитят нейната териториална цялост във взаимодействие с другите видове въоръжени сили. Те включват в състава си типови войскови единици на различните родове и специални войски, подготвени за изпълнение на задачи, както самостоятелно, така и в състава на многонационални оперативни сили в операции по поддържането на мира.

В мирно време Сухопътните войски поддържат постоянна бойна и мобилизационна готовност и провеждат подготовка за отбрана и за участие в операции, различни от война. Те се включват в многонационални военни формирования по силата на международни договори, по които Република България е страна; участват в подготовката на населението, националното стопанство и поддържането на военновременните запаси и инфраструктурата на страната за отбрана; изпълняват програми за преструктуриране и модернизиране.

В условия на кризи Сухопътните войски се включват с контингенти в операции, различни от война; участват в операции за пресичане на терористични действия и в охраната на стратегически обекти; съдействат на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяването на оръжия за масово поразяване, незаконен трафик на оръжие и международен тероризъм.

При военен конфликт с ниска и средна интензивност активните сили на Сухопътните войски във взаимодействие с формированията на пряко подчинение на Главния щаб на Сухопътни войски и компонентите от другите видове въоръжени сили поемат първоначалните задачи по защита на териториалната цялост и суверенитета на страната.

При военен конфликт с висока интензивност Сухопътни войски съвместно с Военновъздушните сили и Военноморските сили формират отбранителната групировка на Българската армия и изпълняват задачи по отразяване на агресията на противника и опазване териториалната цялост и суверенитета на страната.

Военноморски сили

Българският военен флот е създаден през 1879 г. в град Русе с помощта на Русия. През 1897 г. започва изграждането на черноморския флот с главна база Варна. Първите български морски офицери се подготвят в академиите на Русия, Италия, Австро-Унгария и Франция. По време на Балканската война 1912-1913 г. и на Първата световна война флотът взема активно участие в бойните действия. Тогава се създават подводните сили и морската авиация, започват операции по миночистачна дейност и противолодъчна защита.

В мирно време Военноморските сили осъществяват контрол за режима на корабоплаване и защита на интересите на страната в териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на България. Поддържат силите в бойна готовност, адекватна на вероятността за възникване на военен конфликт, непрекъснато усъвършенстват оперативно-тактическата подготовка. Участват в съвместни учения с военноморските флотове на черноморските и други страни. Провеждат подготовка за участие в хуманитарни, спасителни и ембаргови операции, както и в операции по поддържане на мира с мандат на ООН.

ВМС оказват контрол за опазване икономическите интереси на държавата във вътрешните води, териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона. Неоценимо е тяхното съдействие на дейността на Гранична полиция в борбата с наркотрафика и контрабандата и в спасяването на хора при аварии с плавателни средства и летателни апарати. Военните моряци извършват хидрографска и хидрометеорологична дейност, наблюдение и контрол за опазване на околната среда.

Във военно време ВМС участват в отразяване на нападение откъм море; оказват съдействие на Сухопътните войски в отбраната на морския бряг; защитават морските превози и комуникации.

Военновъздушни сили

Организационното изграждане на българското въздухоплаване започва през 1903 година. Създадената тогава Команда по балонно дело през 1906 г. прераства в бойно подразделение към железопътната дружина под името “Въздухоплавателно отделение”. През 1911 година правителството взима решение за подготовка на летци и аеромеханици в чужбина и за закупуване на самолети, в резултат на което през 1912 година България вече има своя въздушна армада. На 16 октомври, същата година, е изпълнена първата бойна задача със самолет, поради което този ден се смята за рождена дата на военната авиация на България.

В мирно време Военновъздушните сили осъществяват контрол за спазване на режима на въздухоплаването и неприкосновеността на въздушното пространство на Република България, извършват оперативна и бойна подготовка, участват в различни операции.

Във военно време, самостоятелно или съвместно с другите видове въоръжени сили, ВВС изпълняват задачи за завоюване и удържане превъзходство във въздуха, за осигуряване на противовъздушна отбрана на войски и обекти на територията на страната, за изолиране района на бойните операции, за авиационна поддръжка на Сухопътните войски и Военноморските сили, за водене на разузнаване и специални действия.

Длъжностите, предвидени за заемане от войници на кадрова военна служба в Българската армия, са включени в следните основни групи:

Командни длъжности.

Длъжности от родовете войски.

Длъжности от специалните войски.

Логистични длъжности.

Административни длъжности.

Отличителни знаци на кадровите военнослужещи в БА

Носенето на униформеното облекло от кадровите войници се регламентира със заповед на министъра на отбраната.

Униформените облекла на военнослужещите определят принадлежността им към видовете въоръжени сили и родовете войски и показват техния статут и йерархическо положение.

В зависимост от сезона униформените облекла биват зимни и летни, а според предназначението си – парадни, празнично – представителни, всекидневни, специални и работни.

Парадната униформа – тип “А”, от камуфлажен плат се състои от барета от сукно, /За Сухопътни войски – червен цвят, за Военновъздушни сили – син цвят/, полушуба, клин, риза, фланелка трикотажна, колан текстилен, обувки цели полеви.

Парадната униформа – тип “Б”, от вълнен плат /габардин/ се състои от фуражка, костюм униформен, полушуба, риза , /За Сухопътни войски – цвят охра, за Военновъздушни сили – небесносин цвят, за Военноморските сили – бял цвят/, вратовръзка черна, обувки половинки – черни /за Военноморските сили – черни или бели/, колан за панталон.

Всекидневната зимна униформа от камуфлажен плат– тип “А” се състои от шапка зимна, полушуба с подплата, клин с подплата, риза с дълъг ръкав, пуловер полеви, фланелка трикотажна, обувки цели полеви, колан текстилен и ръкавици кожени.

Всекидневната лятна униформа от камуфлажен плат– тип “А” се състои от шапка лятна, полушуба без подплата, клин без подплата, риза с дълъг /къс/ ръкав, фланелка трикотажна, обувки цели полеви, колан текстилен.

Всекидневната зимна униформа от камуфлажен плат– тип “Б” се състои от фуражка, костюм униформен, риза /риза – яке с пагони/, вратовръзка, чорапи, колан за панталон, обувки половинки гладки или боти топли, шлифер или полушуба с подплата и яка от кожа, ръкавици кожени и пуловер без ръкави.

Всекидневната лятна униформа тип “Б” се състои от фуражка /пилотка/, пуловер с дълъг ръкав и пагони, панталон, риза /риза – яке/ с пагони, вратовръзка, чорапи и обувки половинки перфорирани.

На униформените облекла на военнослужещите се поставят пагони, петлици, отличителни знаци, емблеми, ордени, медали /орденски лентички/.

Отличителните знаци за звание и принадлежност към рода войска се подреждат върху пагоните.

На левия ръкав на облеклата на военнослужещите се поставят емблеми.

Ордените и медалите се носят върху парадното униформено облекло на лявата страна на куртката, подредени по старшинство по ревера. На ежедневната и празнично – представителната униформа вместо ордени и медали се носят носачи с лентички, обозначаващи съответните ордени и медали. Носачите се поставят над левия горен джоб на куртката.

Върху горната част на десния горен джоб на куртката /якето/ се носи табела с изписана фамилия с по – големи букви на кирилица и по – малки на латиница. Именната табела за камуфлажните облекла се изработва върху плат.

Нагръдният знак “За вярна служба под знамената ” се носи над левия горен джоб над орденските ленти.

http://www.profarmy.bg/

http://www.mod.bg/

http://www.women-in-army.hit.bg/

http://bgarmy.eamci.bg/

http://www.md.government.bg/

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Историк, стара ти е информацията. съвр.БА няма ракетни дивизиони, артилерия, флот и самолети, съвр.БА което изобщо не може да се нарече армия, а обслужващ персонал на Чичо Сам, гашници за мисии, вкл. и момиченца за американските "рамбовци". Бог да пази България, защото никой не я пази! Имам преки впечатления от армията в която съм работил от 1992 до 2002 г.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 месеца по късно...
  • Потребител

Без да искам да обидя никой !

А има ли въобще такова животно като - Българска "армия" аз мисля ,че има НАРОДНА АРМИЯ, СЪВЕТСКА АРМИЯ ,ЧЕРВЕНА АРМИЯ,КРАСНАЯ АРМИЯ, но има единствено и само - БЪЛГАРСКА ВОЙСКА !

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Българската армия се състои от три основни вида въоръжени сили:

Сухопътни войски, Военновъздушни сили и Военноморски сили.

Те от своя страна се делят на родове войски, обединени в различни командвания.

СС-23 - оперативно-тактическа ракета.

(гръбнака на българската отбранителна система)

tochka-u.jpg

Те могат да поразяват цели на "тактическа", т.е. по-голяма дълбочина във вражеската територия.

Радиусът им на действие е 300-500 километра, а точността - около 30 метра.

Мощта на СС - 23 е седемдесет пъти по-голяма от тази на самолет "Боинг" врязал се в небостъргач с пълни резервовари.

СС-23 на практика държи на прицел целия Балкански полуостров.

Географското положение на България в неговия център, в съчетание с указаната дългобойност, прави всяка една евентуална мишена на Балканите, поразяема от тях.

Чрез СС-23 България можеше да ликвидира бързо всяка изненадваща опасност, появила се някъде на Балканите.

В най-общия случай, страната би могла да разчита на ракетите, за да предотвратяват нападение. Страхът от тях възпира агресора.

За да се направи разбираемо сравнение, може да се каже, че ако Югославия би имала СС-23, вероятността някой да тръгне да я атакува би била доста по-малка. От нейната територия с лекота би могла да се удари всяка цел в Италия и по-близките натовски държави. Базата "Авиано", аткъдето излитаха бомбардировачите се вади цялата от строя с 2-3 СС-23.

Военни експерти, присъствали на тестове на ракетата, твърдят, че като падне тя, площ от един квадратен километър наоколо пламва.

Ако се допусне теоретичната възможност за нарастване на напрежението между България и Турция например, и ако Турция все пак реши да нападне, първите атакуващи ще бъдат смляни и овъглени със СС-23.

Причина за това е фактът, че територията на Турция на полуострова е сравнително малка и за да атакува оттам, ще трябва точно на тази малка територия да съсредоточи много войски.

А една от целите на създаване на тази ракета е именно удари по центрове на съсредоточаване.

Като се изтрелят няколко от тях в Източна Тракия, от разположения там аскер няма да остане нищо.

Това е и една от причините наличието на грамадна турска армия на полуострова (по-голяма от българската), засега да не се приема като заплаха. Просто в момента тя е една удобна мишена.

По отношение на Гърция пък - цялата и територия е на прицел на СС-23.

Доста интересно е и мястото на разполагане в момента на СС-23. Те са в Северна България. Причина за това е желанието да бъдат по-далеч от Турция и Гърция и да са по-малко уязвими от евентуални техни самолети.

Когато държиш контролен пулт с копче на СС-23 всеки ще се замисли дали да те атакува.

Естествено с едни ракети не може да се спечели война, но те поставят пред по-силния въпроса, дали си струва да я започва на фона на очакваните жертви.

Какво трябва да търси да намери Турция у нас, за да се съгласи да поеме хилядите убити от СС-23, преди да ни превземе?

Когато съотношението полза/вреда не е с много в еднозначна посока, може би няма да си правиш експерименти.

По теория, и на практика е доказано, че именно най-тежките оръжия са най-евтиният вариант за военни инвестиции.

СС-23 излизат по-изгодни от системите за залпов огън.

Това значи, че по-скоро би трябвало да си купим още от тях, отколкото нещо друго.

Отделно, че и ако нямаме пари, тях не трябва и да ги купуваме, защото вече ги имаме.

Друго отделно - те са по-дългобойни. Ако ще сменяме СС-23 със западна технология, това е нормално да стане, когато те станат неработоспособни и, което е по-важно - с технологии от същия клас.

Американските технологии от същия клас са "Круз" и "Томахоук".

Link to comment
Share on other sites

  • 1 месец по късно...
  • Потребител

Абе Мироне, ти от кой век си? Да не си червен? Какви са тези глупости??? Всичко, което си написал ми прилича на Гьобелс, който на 28-ми април 45-та във фронтовите вестници убеждава германските войници, че войната ще бъде спечелена в следващите 24 часа! Приличаш ми на червен доктринер!

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

CC-23 не може да спре армия в бойна готовност (какво е 1 кв.км.). Тези ракети бяха наистина "възпиращи" по един особен начин: да ударят Истамбул (или други цивилни обекти) в случай на война. Говорим за конвенционалните.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...