Отиди на
Форум "Наука"

22 април - международен ден на Земята


ISTORIK

Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Денят на Земята се отбелязва от 1970 година най-напред в САЩ.

Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от щата Уискънсин, който издига каузата за опазване на природата и Денис Хейес – изявен студентски лидер.


В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети закони за чист въздух и чиста вода на САЩ. Денят на Земята - 22 април, е най-големия нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард хора. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г. На 22 април 1992 г. президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята.
Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г.


Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Събития за Деня на Земята, организирани от коалицията „За да остане природа в България" и приятели, ще има в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Плевен, Сливен и Сопот.

Замисляме ли се, че идеята "Моят дом е моята крепост." не означава нищо, ако не пазим нашия общ дом - Земята?

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Как ще бъде отбелязан 22 Април - Ден на Земята - в различни градове в България:

http://forthenature.org/news/712

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • 11 месеца по късно...
 • Глобален Модератор

Какво можем да направим, за да честваме всеки ден Деня на Земята?

Малките неща, които всеки от нас може да прави в ежедневието си, за да сме по-малко консуматори и да засвидетелстваме уважението си към нашата планета.

Можем:

* Да спираме водата, докато си мием зъбите. И изобщо да се замисляме за този безценен ресурс Питейната Вода - и как можем да го щадим.

* Да не пазаруваме с найлонови торбички - една платнена пазарска торба заема малко място и може винаги да ни е под ръка.

Можем да се замислим и за по-големите неща, които да направим за Българската природа.

* Да сме доброволци и да инициираме почиствания и залесявания - ето тук интернет портал за подобни граждански инициативи: mesecnazemiata.blogspot.com

* Да се замислим какво причинява на Природата и страната ни липсата на екологична политика в България.

* Да не се возим на незаконни лифтове, построени в границите на националните паркове – Рила и Пирин.

* Когато сме на морето да се поинтересуваме дали хотелът, в който сме отседнали има пречиствателна система и къде * Ако сме свидетели на сеч на дърво, да се обадим на Горско стопанство и да настояваме за проверка дали тази сеч е законна.

* Mожем да сме информирани за закононарушенията, унищожаващи българската природа - forthenature.org.

* Бъди информиран, бъди съзнателен!

И се усмихвай по-често! За Земята, за нас, за теб. Заповядайте на 22 април да отпразнуваме заедно Деня на Земята.

Създателите на сайта http://forthenature.org/ канят всички на карнавално шествие по случай международния ден на Земята - 22 април 2010.

Маршрутът ще започне от НДК в 18:33, ще премине по бул. Витоша, пл. Света Неделя, до СУ и ще завърши на езерото Ариана със загадъчно шоу...

Материалите за шествието за Деня на Земята се осигуряват от Българска фондация "Биоразнообразие" в рамките на Коалиция „За да остане природа в България” по проект, финансиран от Фонд за НПО на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн към Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство - чрез Фондация "Екообщност" и Фондация за развитие на местното самоуправление.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Глобален Модератор

Международният ден на Земята (известен като Ден на Земята) - 22 април, е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и към съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Потребител

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

Мотото на Международния ден на биологичното разнообразие през 2012 г. е “Морско биоразнообразие”. Този ден се отбелязва с цел да привлече вниманието на международната общност към изключителното значение на морските животни и растения, на морските екосистеми и продуктите от тях за благосъстоянието на хората.

Морското биологично разнообразие е подложено на редица негативни влияния с различен характер, сред които загуба на местообитания, прекомерен улов на риба, заплахи от инвазивни видове и други. На глобално ниво се отчитат нарастващите проблеми от климатичните промени върху кораловите рифове, необходимостта от устойчиво управление на екосистемите, от формулиране на стратегия за адаптация за увеличаване на възстановителните способности на екосистемите.

Изработени са мерки за намаляване на подводния шум, предизвикан от хората и отрицателното въздействие върху морските животни и екосистеми. Работи се за подготовка на систематичен обзор за въздействието на химическото подкиселяване на водните басейни върху биоразнообразието.

Във фокуса на общественото внимание остават и механизмите, по които Конвенцията за биологичното разнообразие да удовлетворява научните потребности, за повишаване на осведомеността на страните за новите технологии, за провеждането на експериментални проекти, като се стимулира ефективното сътрудничество между експертите по рибни ресурси и по биологично разнообразие.

Тази година на 22 май представители на 193 правителства и общности (страни-членки на Конвенцията за биологично разнообразие) ще се обърнат с призив за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване, за справедливото и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси с цел опазване на морските видове и местообитания.

Океаните представляват 71% от повърхността на Земята и са 90% от всички хабитати. Фитопланктонът произвежда 50% от кислорода на Земята. В една капка морска вода има 350 000 микроорганизми. 40% от населението на планетата живее в 100-километровата крайбрежна зона.

Черно море е важен хабитат с богато разнообразие от видове. Видовото разнообразие е концентрирано едва в 13% от обема му, поради наличието на сероводороден слой. Флората и фауната на Черно море е представена от над 2000 различни вида, сред които множество ендемити и защитени видове, включително и 3 вида китоподобни бозайници, редица редки и ценни видове, определящи уникалността на черноморската екосистема.

Ежегодно МОСВ и неговите регионални структури (в партньорство с общини, училища и НПО) организират събития за отбелязване на 22 май като Международен ден на биологичното разнообразие. МОСВ ще предостави информация на Секретариата на Конвенцията за проведените инициативи в страната. Ако искате Вашите прояви да бъдат отразени на страницата на Конвенцията, очакваме кратък текст със снимка до пресцентъра на МОСВ на имейл: pressclip@moew.government.bg в срок до 5 юни 2012 г.

Повече информация за отбелязването на 22 май по света – на интернет страницата на Конвенцията по биологично разнообразие.

Link to comment
Share on other sites

 • 11 месеца по късно...
 • Глобален Модератор
Международен ден на Земята (известен като Ден на Земята) Денят на Земята — 22 април, е нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.
Ден на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. Инициативата се радва на широката подкрепа на други министри на земеделието от цяла Европа. Празникът на Българската Земя дава повод на организаторите да поемат инициатива за установяване Международен ден на Земята. Тази идея намира силна подкрепа от председателя на Международния Земеделски Институт в Рим - Де Микелис. Денят, който е бил предложен е 21-ви Март. Денят има и астрономическа стойност и може да задоволи всички изисквания на всички страни от Северното и Южното полукълбо на Земята.
За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.
Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън — бивш губернатор и сенатор от Уисконсин, който издига каузата за опазване на природата и Денис Хейес — изявен студентски лидер. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.
България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. В Международния организационен комитет за честването на Деня на Земята България е представена от Благовест Сендов. Той сформира Национален комитет за Деня на Земята. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда. На 22 април 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г.
Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.
Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

YouTube предоставя едни от най-уникалните и красиви места на планетата!
Честит ден на Земята!
http://www.youtube.com/youtube

post-6-0-19195600-1366653458_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...