Отиди на
Форум "Наука"

Трансоксиана


Recommended Posts

  • Потребител

The Bulgars in Transoxiana: Some Inferences from Early Islamic Sources

Translated Title: The Bulgars in Transoxiana: Some Inferences from Early Islamic Sources

Publication: Migration and Ethnic Themes (1-2/2009)

Author Name: Karatay, Osman;

Language: English

Subject: Sociology / Social Sciences

Issue: 1-2/2009

Page Range: 69-88

No. of Pages: 20

File size: 148 KB

Download Fee: 4 Euro (€)

Summary: The question of the origins and Urheimat (original homeland) of the (proto-) Bulgars places challenges before scholars of Eurasian history as one of the most complex of issues. Studies in this area have remained in recession for a long time, and we need some new approaches. This essay includes such an original proposal. The word Bulgar occurs even today in Central Asia both as a geographical name, and as an ethnonym in Transoxiana in Medieval texts. These records have been largely ignored, with the pretext that they contain anachronism or complexities in geography. The Transoxiana Bulgars, who were likely of some significance in the first centuries of Islam in Central Asia, and who were clearly differentiated from the local Iranic peoples, but not classified among Turkic tribes due to their dialects, seem to have passed over in time to Common Turkic, in consequence of the rising Eastern Turkic population in the region. They eventually contributed to the present Uzbek ethnos. The harshest impact to their presence probably came from the Mongols. The Bulgars in Europe were descendants of those leaving their ancestral land in Transoxiana and coming to the Caucasus in the second century BC.

Keywords: proto-Bulgars; Transoxiana; Samarkand; Alans; As; Sarmatians; the Caucasus; Turkic tribes; Islamic geography

Някой да е чел Османеца? :tooth: И за какви Средновековни извори за Българите в Трансоксиана говори той? Дават ми се 4 евро но не ми се чете. Затова ако може някой да конспектира .... има ли кит в Черно море или няма?

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Някой да е чел Османеца? :tooth: И за какви Средновековни извори за Българите в Трансоксиана говори той? Дават ми се 4 евро но не ми се чете. Затова ако може някой да конспектира .... има ли кит в Черно море или няма?

Не виждам защо трябва да се дават дори и 4 евро, след като статията е достъпна и без пари:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=62858&lang=en

:bigwink:

Karatay.pdf

Така че, който иска, да чете и да се просвещава :) (на мен ми стигна първият параграф, от който с изненада разбирам, че през 2009 г. все още има хора, за които най-ранното сведение за българите е в т. нар. Анонимен хронограф :doh:).

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Не виждам защо трябва да се дават дори и 4 евро, след като статията е достъпна и без пари:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=62858&lang=en

:bigwink:

Karatay.pdf

Така че, който иска, да чете и да се просвещава :) (на мен ми стигна първият параграф, от който с изненада разбирам, че през 2009 г. все още има хора, за които най-ранното сведение за българите е в т. нар. Анонимен хронограф :doh:).

Сега ме караш да чета :tooth: Кажи с две думи кит ли има или цаца, за да зная за какво става въпрос. Все пак този не е Мизиев или Закиев така че все още не му знам породата.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Не виждам защо трябва да се дават дори и 4 евро, след като статията е достъпна и без пари:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=62858&lang=en

:bigwink:

Karatay.pdf

Така че, който иска, да чете и да се просвещава :) (на мен ми стигна първият параграф, от който с изненада разбирам, че през 2009 г. все още има хора, за които най-ранното сведение за българите е в т. нар. Анонимен хронограф :doh:).

Хаха тоя образ е изчел всички форуми на Прабългарска тематика и е постигнал забележителния успех да създаде теория която удовлетворява всички, за сметка на истината както често се случва в такива случаи. :tooth:

Обаче му сече пипето, особено на фона на идиотизма сред родните ни историографи. Османецът е първият човек който успя да свърже Българите от Анонимния Хронограф с Кавказ. :)): Какъв невероятен и епохален успех. Е може доказателството му да е пълна глупост но поне човечецът е осъзнал че тази теза трябва да бъде обоснована по някакъв начин. Вече сигурно сто години Българските историци безотказно пишат и преписват как Анонимният хронограф бил първото споменаване на Българите в Кавказ , щото завалиите така и не са обърнали внимание че в този документ не само че нама никакво споменаване на Кавказ но в него не е споменат и нито един известен и типичен Кавказки народ. :P Сега ще трябва да го черпят че им свърши работата. И то каква работа Зиези = Зичите в Кавказ, просто идеално се вписва в колорита на Българската историография.

А това долу откъде се появи? И дали е достоверно?

Al-Bakrī of Andalusia (11th century), in his book Kitāb al-Masālik wa al-

Mamālik, which is criticized as being a careless sum-up of previous sources that

nevertheless provides rich information on Eurasia, narrates some very interesting

things about the Bulgars: “Most of their (Turks) countries are in Khorasan and

China. The mightiest of them are the Bulgars. The Bulgars are owners of the cities

around Kūsān and its surroundings. Their ruler is أفر khan, and their religion is the

Manichean religion. Their countries are many: Šāš, Farghana, and Huttāl. They

live in Sugd between Samarkand and Bukhara. Their ruler is in Farghana. The king

of kings (the khaqan, qagan) is from among them. This khaqan used to unify their

lands. Their countries dismembered when he died. A king in Tibet is called by this

name. This king was previously subjected to the Turkish khaqan” (Şeşen, 1988:

201).

И как така според Осман Българите се преселили от Бактрия/Трансоксиана в Кавказ през 2 век преди Христа и в същото време владели Куча и Фергана чак до времето на Ал Бакри? А какво казваше баш Бактриеца Ал Балхи по въпроса, някои спомня ли си? ;)

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Хаха тоя образ е изчел всички форуми на Прабългарска тематика и е постигнал забележителния успех да създаде теория която удовлетворява всички, за сметка на истината както често се случва в такива случаи. :tooth:

Обаче му сече пипето, особено на фона на идиотизма сред родните ни историографи. Османецът е първият човек който успя да свърже Българите от Анонимния Хронограф с Кавказ. :)): Какъв невероятен и епохален успех. Е може доказателството му да е пълна глупост но поне човечецът е осъзнал че тази теза трябва да бъде обоснована по някакъв начин. Вече сигурно сто години Българските историци безотказно пишат и преписват как Анонимният хронограф бил първото споменаване на Българите в Кавказ , щото завалиите така и не са обърнали внимание че в този документ не само че нама никакво споменаване на Кавказ но в него не е споменат и нито един известен и типичен Кавказки народ. :P Сега ще трябва да го черпят че им свърши работата. И то каква работа Зиези = Зичите в Кавказ, просто идеално се вписва в колорита на Българската историография.

А това долу откъде се появи? И дали е достоверно?

Al-Bakrī of Andalusia (11th century), in his book Kitāb al-Masālik wa al-

Mamālik, which is criticized as being a careless sum-up of previous sources that

nevertheless provides rich information on Eurasia, narrates some very interesting

things about the Bulgars: “Most of their (Turks) countries are in Khorasan and

China. The mightiest of them are the Bulgars. The Bulgars are owners of the cities

around Kūsān and its surroundings. Their ruler is أفر khan, and their religion is the

Manichean religion. Their countries are many: Šāš, Farghana, and Huttāl. They

live in Sugd between Samarkand and Bukhara. Their ruler is in Farghana. The king

of kings (the khaqan, qagan) is from among them. This khaqan used to unify their

lands. Their countries dismembered when he died. A king in Tibet is called by this

name. This king was previously subjected to the Turkish khaqan” (Şeşen, 1988:

201).

И как така според Осман Българите се преселили от Бактрия/Трансоксиана в Кавказ през 2 век преди Христа и в същото време владели Куча и Фергана чак до времето на Ал Бакри? А какво казваше баш Бактриеца Ал Балхи по въпроса, някои спомня ли си? ;)

Религия булгар носила политеистический характер. По сведениям арабского хрониста Аль-Балхи главное божество-создатель булгар называлось "Эдфу", отличаясь от названий аналогичного божества среди других народов:

«Интересно, что все народы имеют свое название создателя. Арабы его называют Аллах в единственном числе, а других богов называют Иллах; персы его называют Хормуз, Изед, Яздан. У Заратустры он называется Хормуз, но я также слышал и названия Ход-ехт и Ход-Борехт, что просто означает Тот Самый. Индийцы и народ Синда его называют Шита Вабит и Махадева. Тюркский народ его называет Бир Тенгри, что означает "Бог Единственный". Христиане Сирии его называют Лаха Раба Куадусса. Евреи его именуют в своем языке Элохим Адонай или Яхия Ашер Яхия. Елохим означает "бог" на их языке. Я слышал, что булгары называют Создателя именем Эдфу, а когда я их спрашивал, как они называют своего идола, они мне отвечали – Фа. Я также спрашивал коптов, каково их имя создателя. Они отвечали: Ахад Шанак.»[43]

:tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth:

Е сега поне започва да се изяснява къде и как така Персиеца от Балх бил чул лично от Българите през 9 век как са наричали създателя на своя собствен език. И о УЖАС, НА ТАНГРИСТИТЕ за пореден път им цъфнаха налъмите. :punk:

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Религия булгар носила политеистический характер. По сведениям арабского хрониста Аль-Балхи главное божество-создатель булгар называлось "Эдфу", отличаясь от названий аналогичного божества среди других народов:

«Интересно, что все народы имеют свое название создателя. Арабы его называют Аллах в единственном числе, а других богов называют Иллах; персы его называют Хормуз, Изед, Яздан. У Заратустры он называется Хормуз, но я также слышал и названия Ход-ехт и Ход-Борехт, что просто означает Тот Самый. Индийцы и народ Синда его называют Шита Вабит и Махадева. Тюркский народ его называет Бир Тенгри, что означает "Бог Единственный". Христиане Сирии его называют Лаха Раба Куадусса. Евреи его именуют в своем языке Элохим Адонай или Яхия Ашер Яхия. Елохим означает "бог" на их языке. Я слышал, что булгары называют Создателя именем Эдфу, а когда я их спрашивал, как они называют своего идола, они мне отвечали – Фа. Я также спрашивал коптов, каково их имя создателя. Они отвечали: Ахад Шанак.»[43]

:tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth::tooth:

Е сега поне започва да се изяснява къде и как така Персиеца от Балх бил чул лично от Българите през 9 век как са наричали създателя на своя собствен език. И о УЖАС, НА ТАНГРИСТИТЕ за пореден път им цъфнаха налъмите. :punk:

Тия са българи колкото ония на Фадлан. Първата им поява в изворите сигурно е от началото на XX в. в некоя руска редакция, после оди доказвай, че нямаш сестра :tooth:

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Сега ме караш да чета :tooth: Кажи с две думи кит ли има или цаца, за да зная за какво става въпрос. Все пак този не е Мизиев или Закиев така че все още не му знам породата.

Закиев пък кой е ? :Oo:

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

1.Кабардино-балкарците нямат нищо общо с прабългарите.

2.Чувашите също, чувашите са фино-угри, при това вече е ясно от кои точно фини са произлезли. Това обяснява и особения им тюркски език, неразбираем за останалите тюрки.

3.Българите не може да са били част от сарматската вълна и да не са сармати. Не е известно аланите да са идвали с някакви тюрки на Кавказ, но за сметка на това има сарматски подгрупи в аланските комплекси и няколко имена на алански племена.

4.Идеята за присъствие на българите в някаква прарорида в Таджикистан е безумна. Просто защото по археологически данни миграцията на българите на изток от VІІ век нататък е много добре проследена. Тя приключва на Волга!

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

А това долу откъде се появи? И дали е достоверно?

Al-Bakrī of Andalusia (11th century), in his book Kitāb al-Masālik wa al-

Mamālik, which is criticized as being a careless sum-up of previous sources that

nevertheless provides rich information on Eurasia, narrates some very interesting

things about the Bulgars: "Most of their (Turks) countries are in Khorasan and

China. The mightiest of them are the Bulgars. The Bulgars are owners of the cities

around Kūsān and its surroundings. Their ruler is أفر khan, and their religion is the

Manichean religion. Their countries are many: Šāš, Farghana, and Huttāl. They

live in Sugd between Samarkand and Bukhara. Their ruler is in Farghana. The king

of kings (the khaqan, qagan) is from among them. This khaqan used to unify their

lands. Their countries dismembered when he died. A king in Tibet is called by this

name. This king was previously subjected to the Turkish khaqan" (Şeşen, 1988:

201).

И как така според Осман Българите се преселили от Бактрия/Трансоксиана в Кавказ през 2 век преди Христа и в същото време владели Куча и Фергана чак до времето на Ал Бакри? А какво казваше баш Бактриеца Ал Балхи по въпроса, някои спомня ли си? ;)

Значи, това може да се разбере единствено, ако се намери текстът на ал-Бекри. На руски са издавани само фрагменти, засягащи Източна Европа и Дунавска България (от Арист Куник). Не знам дали има цялостен английски превод на Бекри, мярнах в нета само част от труда му за Африка, преведен на френски.

Мен ме смущава обаче ""Most of their (Turks) countries", доколкото самият Каратай цитира откъса не от издание на Бекри, а през друг османлия. Тоест не съм сигурен дали наистина Бекри говори за тюрки и това в скобите не е добавено от османлиите.wink.gif

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...