Отиди на
Форум "Наука"

makebulgar

Потребител
 • Брой отговори

  8947
 • Регистрация

 • Последен вход

 • Days Won

  79

ВСИЧКО ПУБЛИКУВАНО ОТ makebulgar

 1. България вече е в клуба на най-богатите държави в света, според Световната банка от Цветелина Лазарова - 03.07.2024 Класификация на страните по ниво на доходите Световните икономики са разпределени от Световната банка в четири групи според брутния национален доход (БНД) на глава от населението – държави с нисък доход, с нисък среден доход (lower-middle), с висок среден доход (upper-middle) и с висок доход, пише „Медиапул“. Досега България беше сред страните с висок среден доход. Най-високата група е с годишен доход над 14 006 долара на глава от населението. „Тази година три държави – България, Палау и Руската федерация – се преместват от групата на държави с високи средни доходи към тази с високи доходи“, съобщи международната организация. България стабилно се доближава до прага на високите доходи със скромен растеж през периода на възстановяване след пандемията, който продължи през 2023 г., като реалният БВП нарасна с 1.8%, подкрепен от потреблението. Палау също продължи да се възстановява след пандемията, и БВП се върна на предишните нива, нараствайки с 0,4%. При инфлация (измерена чрез дефлатора на БВП) от 8,1%, номиналният брутен национален доход нараства с 10,0%. Икономическата активност в Русия, започнала война срещу Украйна, е била повлияна от голямото увеличение на военната дейност през 2023 г., докато растежът е подсилен и от възстановяването на търговията (+6.8%), на финансовия сектор (+8.7%) и строителството (+6.6%). Тези фактори доведоха до увеличения както на реалния (3.6%), така и на номиналния (10.9%) БВП, а руският „Атлас БНД на глава от населението“ нарасна с 11.2%“, обяснява Световната банка. Класацията се актуализира всяка година на 1 юли въз основа на брутния национален доход на глава от населението за предходната календарна година по метода „Атлас“. Тя отразява нивото на развитие на дадена държава, използвайки въпросния метод като широкодостъпен показател за икономически капацитет. Развитието на държавите е претърпяло солидна еволюция от края на 80-те години на миналия век досега, показват данните. През 1987 г. 30% от докладващите страни са класифицирани като страни с нисък доход, а 25% – като страни с висок доход. Към 2023 г. в групата с нисък доход влизат само 12% от държавите, а в тази с висок доход – 40%. Мащабът и посоката на тези промени обаче варират значително между регионите на света, изтъква Световната банка. Например 100% от страните в Южна Азия са били класифицирани като страни с нисък доход през 1987 г., докато този дял е спаднал до едва 13% през 2023 г. В Близкия изток и Северна Африка има по-висок дял на страните с нисък доход през 2023 г. (10%), отколкото през 1987 г., когато нито една държава не е била класифицирана в тази категория. В Латинска Америка и Карибите делът на страните с висок доход се е повишил от 9% през 1987 г. до 44% през 2023 г. Европа и Централна Азия имат малко по-нисък дял на страните с висок доход през 2023 г. (69%), отколкото през 1987 г. (71%). Алжир, Иран, Монголия и Украйна се преместват от групата на държавите с ниски средни доходи в тази на страните с високи средни доходи. Възходящата промяна в класирането на Украйна е резултат от възобновения икономическия растеж през 2023 г. (реалният БВП нарасна с 5,3%, след спад от 28,8% през 2022 г.), заедно с продължаващия спад на населението, което намаляло с повече от 15% след нахлуването на Русия в страната. Тези фактори бяха допълнително усилени от увеличенията на цените на произведените в страната стоки и услуги. Докато икономиката на Украйна беше значително засегната от нахлуването на Русия, реалният растеж през 2023 г. беше движен от строителната дейност (24,6%), което отразява значително увеличение на инвестиционните разходи (52,9%) в подкрепа на усилията за възстановяване на Украйна след разрушенията. Икономиката на Западния бряг и Ивицата Газа е единствената, която изпада в по-лоша категория през 2023/2024 г., като основният фактор за това е започналата война в региона. https://debati.bg/balgariya-mina-v-kluba-na-naj-bogatite-darzhavi-v-sveta-spored-klasacziyata-na-svetovnata-banka/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0BMAABHXI_PUmpBVvmxSMESEC9PMV6hrzL7ic9nzJdokKvKBvoJ0gW35NbjiocZw_aem_JEW5U2TYysmTwxRpA54ipw
 2. Еми хайде нека модираторите вкарат темата в раздел историческо моделиране и там си се вихрете с всякаквите други хипотези за шумерски речници и английски преводи. Така ще е най-добре и ще сте си на мястото. Повечето теми за Именника и календара са заключени заради подобни псевдонаучни пасания като вашите, несъобразяващи се с наличните факти. Ако оспорвате това, че в Именника има календарни термини и животински календар сте в сферата на псевдонауката.
 3. Няма какво да го търсиш сомора през английския, при положение, че имаме самур и в българския и в повечето балкански езици включително србо-гърватски, румънски и гръцки, и в персийския, арабския и азерския. Въпросът е от къде се е вкарал сомора в календара. Войников му търси етимологиите в монголски и разни други тамошни езици, но може и от староперсийския да идва, тъй като си е индоевропейска дума пряко свързана със sable и собол.
 4. Петър Дбрев вече е изследвал шумерската теория. Безсмислена е. Псевдонаучна.
 5. Аварската хипотеза е спасителен пояс. За нея няма абсолютно никакви данни. Нито имаме какъв е бил езика на аварите нито дали са имали такъв календар. Не е невъзможно да са имали, но нямаме никакви доказателства. Единствената линия, която подкрепя хипотезата е фактът, че българите са били подвластни на аварите. Хипотезата е спасителен пояс за онези, които не могат да се справят с произхода на вторите термини и като цяло с календара. Базен изказва хипотезата и от тогава нищо ново по нея, като изключим на Войников етимологиите. Ако е вярна хипотезата това ще означава, че аварите са типични тюрки, а не някакви жужано-монголи. Или са тюркизирани жужано-монголи?! Тюрките наследници на хаганата използват варианти на старотюркския календар, но какво правим с разните други нетюркски и неалтайски народи, които са били подчинени на тюрките. Те не са разбирали точно тюркските думи и термини. И календарът не е никому неизвестна и незасвидетелствана форма. Аналогичен календар, при който имаме животински цикъл и втори термини на различен език е документиран. Разбира се никой от досегашните писали върху календара не го отчита, по принципни съображения, или просто защото всички са подведени от тюркско-чувашкити етимологии на термините.
 6. Че то и сега е същото. Няма особена промяна. И сега знаем царете и кралете от коя династия са. А и обикновените хора се определят чрез рода, тоест, чрез фамилното си име. В днешно време бихме ги нарекли Аспарух Кубратов Дулов, Тервел Аспарухов Дулов, Винех Кормисошов Вокилов.
 7. Изглежда, че не четеш внимателно какво пиша и казваш, че твърдя неща, които никога не съм твърдял. Според теб щом казвам, че календара идва от Тюркския хаганат, то казвам, че календара ни е старотюркски, произлиза от старотюркския и че подкрепям някаква тюркска хипотеза. Това обаче са само и единствено твои заключения и твоята представа за това, което имам предвид. Те са грешни и не отговарят на хипотезата ми, която не е просто голо твърдение, а имам основания и факти за нея. Моето твърдение и хипотеза, е, че календара е възможно да е зает от Тюркския хаганат, но не от държавната администрация на хаганата, а от друга по-низша структура вътре в хаганата. Тоест, хипотезата предполага, че в хаганата паралелно на основната календарна система, е използвана от част от населението и втора календарна система, която е била сходна, но по-различна, тъй като историята на двете системи е различна. Ще кажеш, ама няма писмени данни и факти за такъв паралелен календар, и съответно хипотезата не е научна. За първото си прав, че няма писмени данни, и на науката не са познати факти за такъв друг календар. Хипотезата обаче е научна доколкото вторите термини сочат към подобна хипотеза. Логиката за това може да се разбере само като се знае езика от който са тези термини. Той не е нито чувашки, нито алтайски, ургофински, аварски, жужански или някакъв друг такъв. Който не схваща начина по който в някаква империя могат да съществуват един основен и друг или други второстепенни календари, значи не познава историята на календарите по света и не познава историята на империите.
 8. Еми то е като с диетите. Не виждаш крайния резултат през първия ден или през първата седмица, а го виждаш чак след месеци или години. И няма как с вълшебна пръчица да прескочиш целия период от месеци на упражнения и диети, и да имаш резултат веднага със свалени 30-40 кг. Също така ако някъде по пътя решиш да се върнеш към старите си навици резултата може са е съвсем различен от желаното.
 9. Е има решение и се действа по въпроса. Всички електромобили, фотоволтаици и ветрогенератори са решението. Все още не са довели до отмиране на изкопаемите горива, но след 20-30 години промяната ще е осезаема.
 10. Ще е интересно да разберем до какво ниво е компетентен и в кои езици, тъй като не всички знаем кой кой е тук.
 11. Има такъв в който и имената на животните и на вторите термини са от два други езика, различни от този на ползвателите. Тоест, календара ни не е уникат, а има пример подобен на нашия със заемане на календар, който преди това е бил пренесен два пъти в други езикови среди. Ако пренасянето през мулти националната империя на Тюркския хаганат е дебилна хипотеза, то какво да кажем за аварската хипотеза, която е още по-слабо обоснована. Както знаем за аварите нямаме никакви данни както за езика, така и за календар използван при тях, а връзка се прави единствено по линията, че щом българите са се освободили от аварска власт, то всичко са заели от аварите, и щом аварите са някакви монголо-манджури генетично, то всяка етимология на термините през монголо-манджуро-евенкски езици е тотално доказателство да аварската хипотеза. Твърде слаба е аварската хипотеза, въпреки, че теоритично не е невъзможна. Прабългарската хипотеза пък при която термините са от език, който да наричаме прабългарски е още по-нелепа, тъй като и двата езика в календара явно не са прабългарски, а прабългарите явно не са тюрки или манджуро-монголо-евенки.
 12. има и друг пример с календар, при който половината термини са на един език, а другата са на друг от съвсем различна езикова група.
 13. Числителните ги има в един от езиците от онази област където са били тохарите. А повечето от животните са алтайски, но има и такива които не са тюркски или алтайски. Най-вероятно календарът е бил създаден от въпросните индоевропейци, след това тюрки от хаганата са го приели и са превели част от животинските термини, и чак след това българите го заемат във вече готов вид. Тоест, изводите са, че календара не е източник за езика на прабългарите, не показва по никакъв начин наличие на някакви астрономични познания на прабългарите, и не е най-точен, най-велик и т.н.
 14. Еми сам си отговори на въпроса, като помислиш по какъв начин би могло тюрките да предадат думата в Италия, Португалия, Сардиния, Франция и Баския.
 15. Както написахме твърде елементарно и наивно е да вадиш заключения само и единствено по имената и титлите, при положение, че има и други извори, които говорят за двамата царе в Тракия и в Боспорското царство. Ако искаш да задълбаеш взимаш монетите на тракийския Реметалк, взимаш монетите на боспорския Реметалк, обръщаш ги и сравняваш и обратната страна, а ако искаш можеш и по профила на изображенията да ги сравняваш, за да видиш, че са различни. Ако си истински ентусиаст може да инвестираш средства и да откриеш монетите, за да им направиш анализ на използваните метали, че да установиш къде са сечени. Тоест, всеки има право на мнение, но не всяко мнение има научна или изследователска стойност.
 16. Явно си разбрал значението на поучителните романи и са те засегнали, тъй като си осъзнал какво правиш и къде се намираш в космоса, науката и псевдонауката.
 17. Ако те интересува думата бик ето ти малко други варианти: бик (славянски), буга, бога (азерски, туркменски, киргизки и казакстански, турски), бика (унгарски), бука (мокшански, таджикски), бух (монголски), вака "крава" (испански, неаполитански, португалски, румънски, сардински, сицилиански, венециански), вакх "крава" (френски), букх "крава" (бретонски), бухи " крава" (баски), бугх "крава" (корниш).
 18. Тракийски елит има по мъжка линия при спартокидите, а после при аспургидите е по женска.
 19. "Под „народна етимология“ се разбира наивният опит да се осмисли някоя неясна дума." "Решаването на метаезикови задачи не е присъщо само на учените, защото човек по принцип е „етимологизуващо животно“ и винаги търси произхода на думата. „Докато етимологът провежда научен анализ, за да изследва историята на думата, несведущият се задоволява със случайни съпоставки на непознатата дума с друга, която му е добре позната, опитвайки се да разбере нейния състав, без съпоставката да има опора в реалните факти и да отчита техния произход“ (Бояджиев 2011: 52)." "Т. Бояджиев изтъква, че народна етимология се проявява най-вече при заемането на нови думи, като новата дума се свързва със стара, създавайки произволни отношения между форма и съдържание (едно непознато съдържание и друго познато съдържание, една позната форма и една непозната форма, една позната форма и едно непознато съдържание, една непозната форма и едно познато съдържание). Така може да се даде пример, че врата по народна етимология произлиза от врат, което ще рече от въртеливото движение, но всъщност не става дума за въртеливо движение, а за индоевропейския корен *vriti, който означава ограда, плет (Младенов 1941: 78). Следователно народната етимология може да се определи като важен принцип за семантична деривация, познат още и като катахреза – произвеждат се нови думи въз основа на преосмисляне на дадена вече известна форма (Квинтилиан 1999)." "В своя речник, посветен специално на това явление и даващ за първи път такъв обширен материал по темата, Б. Парашкевов (2013) определя три вида народна етимология: (1) асоциативна – когато е налице семантична връзка с друга сходно звучаща лексикална структура, напр. смок (гъст дим над градската атмосфера) от глагола смуча, стрес (уплаха) от треса се; (2) модификационна („корективна“) – когато е налице промяна в гласежа в посока към позната дума в допълнение на преосмислянето (асоциацията), и (3) фономорфологична народна етимология – когато се произвеждат нови думи по познат модел – напр. тризнаци или петзнаци по аналогия с близнаци." "Народната етимология е най-осезаема, когато се анализира във връзка с езиковите контакти, влиянията между езиците и лингвокултурния обмен. Когато се заемат думи от други езици, заетата дума се осмисля на местна почва във връзка с познат звуков комплекс. Така се проявява несъзнателна и наивна паронимия поради грешна мотивация на етимона. Христоматийни са следните примери – шумка (понеже е тънко като листо) от шунка; полюлей (понеже се полюшва) от полилей; реванол (понеже се реве от него) от риванол." "Заедно с народната етимология, която е наивна от гледна точка на науката, съществува и не по-малко наивната псевдонаучна етимология. Така например, за да не бъдат обвинени в елементарно мислене, редица интелигенти „разобличават“ народната етимология, като предлагат алтернативни обяснения, понякога не по-малко причудливи, но толкова сериозни, че укрепват „авторитетите“, докато всъщност затвърждават някоя заблуда." ЛЕКСИКАЛНИЯТ КОМПОНЕНТ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ: НАРОДНА ЕТИМОЛОГИЯ И НАРОДНА ДЕЗАМБИГУАЦИЯ - Ангел Г. Ангелов Народни етимологии - Борис Парашкевов
 20. Явно ти липсват основни познания по история на траките и на Боспорското царство. Не четеш научни книги, а само уикипедия, и след това пишеш умопомрачителни теории и питаш умопомрачителни въпроси. Чукча не читател, а писател. Иначе, тракийските имена Котис, Раскупорис и Ремелтак отиват в Боспорското царство чрез една жена - Гепепирис, дъщерята на тракийския цар Котис VIII, и внучка на тракийския цар Реметалк I, от сапейската династия. Гепепирис става жена на царя на Боспорското царство Аспург, като някои от децата и внуците им след това са кръстени на тракийските им дядовци и прадядовци. Реметалк I и Аспург са царе-клиенти на римските императори Октавиян Август и Тиберий, и от тях получават римско гражданство. Реметалк носи и името на Август, и на монетите му са изобразени с римския император, като същото е и с боспореца Аспург и император Тиберий.
 21. Има грешки, но животинския цикъл е сравнително точен, така че смисъла поне на животинския цикъл е бил ясен. Вторите термини обаче са били доста по-сложни за разбиране и използване, тъй като вероятно са достигнали до прабългарите пренесени през няколко езика, и съответно там има повече грешки.
 22. Еми за такива въпроси като онзи с жилото какво друго освен игнор очакваш. Фолк-хистори въпроси. Другите са елементарни, защо не било вол, а било крава и на кой език сомор е плъх. Няма голямо значение точно какво е животното, дали е вол, крава, плъх или самур. В много варианти на календара животните са с малки различия. В някои варианти примерно има крокодил вместо дракон.
 23. Вол, крава или бик е все едно и също по принцип.
 24. Не е само годината на вола, ами се засичат с китайския цикъл и дилом, сомор и именшегор от втората част на Именника. Тъй че прочита през тюркски и други езици на шегор, дилом, сомор и имен, като "вол", "змия", "плъх" и "кон" си отговарят много точно на животинския цикъл. Иначе, за тълкуването на термините през всевъзможни викингски, шумерски и анунаки езици - възможно е, но е далеч от научното. Всяко нещо е възможно да се тълкува по всякакви псевдонаучни начини, тъй като живеем в свободен свят. Друг е въпросът доколко може да се правят различни тълкувания в пределите на научното.

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...