Отиди на
Форум "Наука"

makebulgar

Потребител
 • Брой отговори

  8872
 • Регистрация

 • Последен вход

 • Days Won

  79

ВСИЧКО ПУБЛИКУВАНО ОТ makebulgar

 1. Искаш конструктивна дискусия, но не мислиш и не действаш конструктивно, а идеологически и псевдонучно. Текстовете в Именника и в другите два източника са много ясни, че представляват хронологически документи, и от досегашните проучвания, които са подкрепени с определени данни, факти и анализи, се е достигнало до определени верни заключения относно съществуването на календар, относно това, че е животински, относно това, и че част от термините са тюркски. Това са все доказани неща и излизането от тях е псевдонаука. Този анализ е логическа заблуда, тъй като не отчита всички останали неща от другите два източника относно календарните термини. Чурешки вече е правил опит да доказва, че термините не са календарни, а че са някакви названия на градове, но всички опити в тая насока за отхвърляне на календара са безсмислени и псевдонаучни.
 2. Може да означава и че първия термин е животинска година, а втория е година от друг десетичен цикъл. В първата част на Именника имаме точно такава схема на подредба на вторите термини.
 3. Интересна забележка, като май досега никой не й е обръщал внимание. Във втората част може също да означава "години", тъй като има два датиращи термина, и никъде не е указано, че втория е месец.
 4. Днес като пишеш за септември, октомври, август и май, превеждаш ли ги и бъркаш ли ги, и правиш ли връзка между етимологията на термините и местата им в календара?!
 5. Тенденциите са към намаляване на самоубийствата. Ето каква е била картинката 2000 г. И ето ситуацията 2019 г. Таймлапс на промяната към по-малко самоубийства може да се пусне тук - https://ourworldindata.org/grapher/death-rate-from-suicides-gho?
 6. Еми хората които са се занимавали с епиграфските паметници от Волга и Кама предполагам са достатъчно добри специалисти, филолози и палеографи. Фактите са такива, че числителните редни по каменните надписи са типични тюркски с типични тюркски окончания -инч, -нч, -нш, като единствено окончанията "-м" са изключения, и те говорят за някакъв диалект или за външно влияние (иранско или друго). В надписите е използван както з-тюркски, така и р-тюркски, а също така арабски, и арменски на 5 камъка. Повечето са на р-тюркски, който се сравнява лесно с чувашкия, който по същество не е някакъв монголски или манджурски, а е тюркски. Реконструкциите на числителните по камъните на база чувашките и тези от Именника са направени добре, но подобни и по-добри реконструкции могат да се направят и чрез стандартните тюркски числителни.
 7. Еми това не е точно мое твърдение, чувашолозите и татаролозите, които са проучили епиграфските паметници на Волга, твърдят именно това, че -инч, -нчи, -нш и -меш са едно и също нещо от различни епохи и географии.
 8. Всъщност при *vičām реконструкцията може да не е точна, тъй като всъщност в арабската азбука няма буква означаваща звука В. Използваната арабска буква و звучи по-скоро като дълго о. Така арабското изписване би звучало като ооджм, или уджм, което всъщност е много близко до обичайното тюркско юч "три". Прицак или който е направил възстановката е изхождал от звученето на чувашките думи и от нашето вечем, но чувашките форми са късно документирани (18 век), а вечем от Именника може да означава съвсем друго число от език от друга езикова група. Останалите числителни от надписите с окончание -м, предадени чрез оригиналното звучене на арабската азбука, също звучат по-различно, тъатм „четвърти“, биялм „пети“, джиатм „седми“, скрм „осми“, тхрм „девети“ и оонм, унм „десети“. При чувашките окончания на числителните -мъш/-меш, се приема, че били някаква съставна форма от рода -ам-еш, -им-еш, но реално са си вариация на тюркското -инч, -нч, което в надписите от Волга от 13-14 век е било записвано като -нш. Тоест, и при чувашите нямаме окончание -ем, -ом, а имаме традиционно тюркско окончание, което през 13-14 век е било -нш, а през 18 век е станало -мш, -мъш, -меш.
 9. Не съм твърдял, че календара е зает от старотюркския, а че вероятно е дошъл от Тюркския хаганат. Това, че не разбираш как така в хаганата наред със старотюркския календар е имало и други календарни системи е твой проблем. Вовин не се занимава с Именника, цитирал съм го по въпроса за старотюркския календар, който има отношение към темата с нашия календар дотолкова, доколкото ти самият твърдиш, че нашият бил зает от старотюркския. Прицак не е толкова важно какво е открил, важното е, че е събрал откритото на едно място още преди 70 години. Този, който не е открил абсолютно нищо, е Москов, чиито постановки в т.нар. "ново" тълкуване на Именника са преписани от Прицак с леки изменения и допълнения. Единствената му оригинална идея е тази за съвладетелството, която, освен че е смехотворна, няма и отношение към въпроса за произхода на календара. Прицак е събрал каквото е открил, и Москов му признава заслугите, като в систематизирането на проучвянията пише, че един от етапите на проучванията започва с книгата на Прицак от 1955 г. Москов и Войников не ги фаворитизирам и не смятам, че са писали напълно научно, но са изследователи, които са се занимавали с проблемите на Именника и календара, и са написали книги, които можем да четем на български. Не са по-различни от всички останали десетина автори, които пишат по темата начело с П. Добрев. Новото тълкувание на Москов е основно за това, че 13-месец се е наричал алем, като Войников копира тази хипотеза дословно. И при двамата, а и при Прицак основна грешка е, че приемат за достоверна хипотезата за това, че в Именника са споменати месеци, подобно на тюркските календари. Ще се радвам, ако можеш да дадеш някакви източници за въпросните числителни от волжкобългарските надгробни паметници, че да ги видим какви са и колко близки са до тези от Именника. В книгата на Прицак на стр. 45 са дадени някакви възстановки на волжкобългарски числителни с окончания -ъм, -им, които са изведени основно от чувашки, като са дадени със звездичка (*), тоест възстановки са, като вероятно възстановки са и изписванията на арабски. Иначе в книгата на Ф. Хакимзянов "Епиграфические памятники Волжкой Булгарии и их язик" от 1987 г. (стр.54-56) от надгробните надписи, които са от 13 век, са дадени числителни бройни, които са кипчакски и са близки до общотюркските: ber, eki, uch, tort, besh, alti, zheti, segiz, тогуз, он, онбер. Числителните редни са много малко по надписите, като се образуват от бройните с наставка -нч или -нче. Тоест няма -ом, няма -ем, или други подобни. Ако календара е зает цялата прабългаристика трябва да се преразгледа и преоформи. Хипотезата, че от календарните термини може да се извлече прабългарски език е основната грешка от миналото. Ако половината термини не са тюрко-чувашки, а са индоевропейски тогава ще трябва сериозна корекция на прабългаристиката. И като се разбере от кой език са термините ептен ще отпаднат календарните термини като извор за прабългарския език.
 10. Тохарски е имало няколко. Задай си въпроса защо в единия от тохарските има числително шухт и дали е близко до нашето шехтем.
 11. Еми не ми е ясно какво точно са открили Прицак, Вовин или някой друг споменат тук академик относно термините и календара. В статията на Вовин не пише много за термините, а Прицак го чета в нета на немски, който не разбирам, така че не съм сигурен какво е написал. Дава примери с чувашки думи и такива от татарските надписи, но повечето от паралелите са доста повърхностни. Относно числителните от татарските надгробни камъни от 13 век в статията на Прицак на 45 стр. са дадени всички термини с арабски букви, а на латиница са със звездичката * пред тях, а това означава, че това са някакви реконструкции. Не знам кой ги е правил, и кой е чел и разтълкувал надписите, но онзи, който цитира Прицак е предложил като волжко-български някакви реконструкции. Реконструкциите според мен не са дословен прочит на написаното на камъните, а е комбинация от написаното, от чувашки думи и от термините от Именника.
 12. Затова и казвам, е го наричам условно тохарски D, тъй като не е като другите.
 13. Тия неща с белината произлизат от там, че белите ни кръвни телца убиват бактериите, тоест дезинфекцират организма, чрез синтезиране на хипохлорит. Белината е натриев хипохлорит и се ползва за дезинфекция, а калциевият хипохлорит, тоест "хлорната вар", се ползва за дезинфекция на басейни и други неща. Пиенето на разтвор на белина в безопасни концентрации вероятно ще дезинфекцира хранопровода и устната кухина, но уцелването на безопасната концентрация ще е трудно и по-скоро човек ще се изгори заради предозиране. Изгарянето е химично, тъй като хипохлорита е силен окислител и разрушава органичните материи.
 14. Календара с доста голяма вероятност е зает, но не задължително от уседнал народ. Монголите и тюрките също са номади, но си го ползват календара.
 15. За съжаление това, че някакви академици и професори са написали нещо не означава, че то е истината и реалността, а може да означава на първо място, че те са си изказали мненията. Колко тези мнения са верни е друг въпрос. Ако се доверява човек сляпо на авторитетите може да допусне систематична грешка. По същия начин повечето академици, професори и лаици днес смятат за безспорен факт, че календарът от Именника е типичния тюркски календар с означение на годините и месеците, докато реално там месеци няма, и е вярна другата теория за 60-годишен календар. Така 80% от написаните неща от Войников и Москов, чиито теории Войников приема за чиста монета, са грешни и са резултат от систематична грешка.
 16. Теорията не твърди, че всички думи присъстват в един език в същия вид като в Именника, а че числителните са от един език и той не е алтайски, а е индоевропейски. Единствено алем не се вписва добре в теорията, тъй като там липсва. Всъщност ако дефинират Тохарски С като езика на Крорайна, то езика за който говорим е друг. Можем да го наречем условно Тохарски D.
 17. Ако няма никакви теоритични обосновки, а само някакъв експеримент, е напълно възможно наблюдаваните явления да не са студен синтез, а да са просто химия, която той не може да обясни. Доста трудно е да разберем думите му как водорода влиза в жичката и в резултат се получава хелий. Газ влиза в метал?! Или пък има предвид, че газа преминава през намотката на жичката? Просто не звучи правдоподобно и научно. За парите сам казва, че експеримента струва доста евтино, така че финансирането на независим експеримент, едва ли ще е скъпо. Пък и нали работи в престижен университет в Канада, който се предполага, че има пари. Искането на някакви милиони само с някакъв експеримент със жичка, без теоритична обосновка на експеримента, на пръв поглед отговаря на всички критерии за псевдонаучност, като парите вече говорят и за шарлатанство. Шарлатаните основно искат да изкярат пари отнякъде. Истинския откривател, който е сигурен в научността на експериментите си първо ще патентова експериментите и откритията и чак след това ще ги разгласява и популаризира за събиране на пари.
 18. Явно поредното псевдонаучно изследване от професор, който не е специалист по ядрена физика, а преподава в друга област. Александров е професор по електроинжинерство и се занимава с полупроводници и разни жички, и затова и експеримента, който представя е с някаква жичка, която се нагрява. Ако беше толкова лесно да се сантезират елементи само със жички и водород, едва ли щяха по света да строят десетилетия скъпи и огромни токамаци.
 19. И кое по-точно ще е печално?! По какъв начин има значение дали са гласували 2 милиона или 6 милиона, при положение, че партите са десетина и така или иначе гласовете пак по сходен начин щяха да се разпределят. 2 милиона гласували са достатъчно солиден вот. Останалите негласуващи реално не правят наказателен вот срещу системата, а делегират избора да бъде направен от гласуващите 2 милиона.
 20. Основно желание на всички партии е негласувалите да гласуват... за тяхната партия. Но нито знаят как да ги накарат, нито имат някакви сериозни предимства пред останалите.
 21. Колкото и да не им се иска и да не харесват политическата ситуация Янакиев и други революционери и знаещи много трябва да се съобразяват с нея и да уважават вота на гласувалите. Като ги наричаш политически оглупяли не уважаваш вота им. И да не говорят много, че негласувалите били дали протестен вот, и че ако биха гласували нещата щяха да се променят коренно. Ако всички негласували гласуват вероятно сиуацията щеше да е пак сходна, като единствено ДПС щеше да е по-назад. От негласувалите много биха гласували за ГЕРБ и БСП, не защото искат ситуацията да не се променя, а просто защо ще изберат свободно някоя от партиите, тъй като не всички 6 милиона разбират от политика.
 22. Е какво да го коментирам. Човека колкото и професор да е, пише чисто политически. Едната партия въпреки, че не гласуват за нея, щяла в бъдеще да се възстанови, а другата била раково образувание. Професора философ и политик ръси определения за демокрацията ни, като крайна инстанция, а е просто политически ангажиран и съответно плюе по всички опоненти на партията и на вижданията му. Явно доста професори у нас от висините на професионалното си звание смятат, че са най-висшата инстанция в мисленето, политиката и всичко останало, и съответно дават диагнози за клинична смърт на държавата и за други заболявания. Както има изпит и медицинско свидетелство за шофиране на колите, при които възрастните често отпадат заради бавни рефлекси, алцхаймер и други мозъчни заболявания, така трябва да има и изпит и медицинско освидетелстване и за всички които пишат или говорят за политика. Така доста от политиците ще отпаднат по медицински причини. Също трябва и да изключим всякакви пияндурници и наркомани, и да не им се дава гласност на глупостите и власт в ръцете.
 23. Все що има журналя и политолог ще изпишат куп подобни "анализи" в които нещата ще са от черни по-черни, като така ще афишират професионалната си компетентност, и съответно ще аргументират заплатите си.
 24. Псевдоучените, псевдонауката, а също така и рлигиозните фанатици и проповедници именно по този начин аргументират позициите си, чрез задаване на учудени въпроси и чрез крайни и категорични заключения, които по начало са невалидни и са логически заблуди. Ама как така, ама ние не знаем, ама тъмнта Индия, ама само хипотези... Реалността е, че повечето от тези учудени въпрси учудват само обикновения чиляк, който не се интересува от наука. А крайните заключения, че науката нищо не разбира и че всичко е тъмна Индия, са си чиста манипулация. Крайно псевдонаучни и манипулативни коментари, които трябва да убедят читателя, че земята е плоска и че извънземните са сред нас. Пълно изпростяване.
 25. Далечни братовчеди сме на съвременните маймуни, но произлизаме от древни маймуни.

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...